Leidsch Dagblad Troepen VS op weg naar Perzische Golf PREI EN SPEKLAPJES. Lekker kliederen met kleuren Junta Haïti stapt op Katwijk wint derby glorieus BEL: 071-128030 'Den Haag' positief over stap Veronica KEUKEN AVONDSHOW 5 APPARATEN GRATIS GOED NIEUWS MAANDAG 10 OKTOBER 1994 q. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40590 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee Zwendel 2 Na de zwendel bij het Russische investerings huis MMM, is er nu een schandaal in Azerbeidzjan aan het licht gekomen. Chip-knip België 3 De banken willen me- C Het ultra-rechtse dio volgend jaar de 3 Vlaams Blok is bij de 'chip-knip' invoeren voor gemeenteraadsverkiezin- kleine contante betalingen. gen de grootste partij ge- worden in Antwerpen. Irak wil diplomatieke oplossing voor opgelopen spanning De Verenigde Staten voeren hun troepensterkte in het Golfgebied sterk op om voorbereid te zijn op een moge lijke Iraakse actie tegen Koeweit. De komende dagen zul len 36.000 militairen naar de regio worden gestuurd. Irak zei gisteren een diplomatieke oplossing voor de opgelo pen spanning te willen, maar eist garanties voor snelle opheffing van de sancties tegen het land. heidsraad om de economische sancties in te trekken, die na de Golfoorlog van 1991 zijn inge steld. De VN en de VS eisen echter dat Irak eerst alle afspra ken nakomt uit het wapenstil standsverdrag van 1991, waar onder erkenning van Koeweit en zijn grenzen en het toelaten van VN-waarnemers. In de VS zijn 18.000 mariniers en 14.000 soldaten van de land macht in paraatheid gebracht. Het vliegdekschip George Was hington is op weg naar de Perzi sche Golf, waar al vier oorlogs schepen zijn met 2.000 mari niers en 200 kruisraketten aan boord. De VS hebben ook Pa- triot-Iuchtafweerraketten, die al Irak heeft sinds vrijdag naar schatting 64.000 soldaten met honderden tanks samengetrok ken aan de grens met Koeweit. Nog eens 10.000 tot 20.000 man zouden op weg zijn naar het zuiden. Hoewel onduidelijk is wat hiervan de bedoeling is, ne men de VS en hun bondgeno ten geen risico. President Clin ton waarschuwde Saddam Hus sein zaterdag al om niet weer dezelfde fout te begaan. Minis ter Christopher (buitenlandse zaken) zei dat ,,een nieuwe in vasie vernietigend voor Irak zal uitpakken". Minister Perry (de fensie) zei dat de VS 'een formi dabele strijdmacht' tegen Irak op de been zullen brengen. Hij meent dat Hussein niet voor het eind van de week Koeweit zal kunnen aanvallen. Clinton overlegde gisteren met zijn veiligheidsadviseurs. De Veiligheidsraad van de VN kwam zaterdag achter gesloten deuren bijeen om over Irak te praten. In Saudi-Arabië kwa men de landen van de Golfraad bijeen, en in Cairo riep de Ara bische Liga Saddam Hussein op om zich terug te trekken. Ook Moskou heeft Saddam gewaar schuwd niets te ondernemen. Volgens waarnemers is de Iraakse actie bedoeld om druk uit te oefenen op de VN-Veilig- in Saudi-Arabië waren, naar de grens met Koeweit gedirigeerd. Schepen met tanks, pantserwa gens en munitie zijn op weg van de Amerikaanse basis Diego Garcia in de Indische Oceaan. Vanuit Europa zijn gevechts vliegtuigen op weg naar Turkije en Saudi-Arabië. Onder de Iraakse eenheden zijn de Hammurabi- en Nadi- divisies van de Republikeinse Garde, eenheden die aan de vernietiging door de Amerika nen in 1991 wisten te ontko men. Saddam Hussein hield toen een groot deel van de Gar de, met zijn moderne Russische T-72 tanks, uit de strijd. Op de Europese valutamark ten is de koers van de Ameri kaanse dollar de week ruim een cent hoger begonnen. Vanmor gen om 10 uur werd 1,736 gul den genoteerd in vergelijking met een slotkoers van 1,7255 gulden vrijdag. Pagina 2: Saddam Hussein is Israël houdt situatie Irak in de gaten maar is niet ongerust tel aviv gpd rustheid zei stafchef luitenant- generaal Ehud Barak gisteren na de wekelijkse bijeenkomst van de ministerraad. ,,Irak beschikt niet over de mogelijkheden om Israël in ge vaar te brengen", zei Barak. Maar waarschijnlijk zal het ka binet een dezer dagen toch een speciale zitting wijden aan de ontwikkelingen aan de Iraaks- Koeweitse grens. De Israëlische regering houdt de ontwikkelingen in het Iraaks: Koeweitse grensgebied scherp in de gaten, maar ze gelooft niet dat de situatie een militaire be dreiging betekent. De bevolking mag de gasmaskers in de kast houden en hoeft ook verder geen speciale voorzorgen te treffen. „Wat Israël betreft, is er geen enkele reden voor onge- Honderden 'Rembrandtjes in de dop' verf bij Akzo Nobel in Sassenheim. sassenheim/leiden washington-port-au-prince De Haïtiaanse militaire jun ta, die drie jaar geleden via een staatsgreep aan de macht kwam, houdt van daag op te bestaan. Junta leider luitenant-generaal Raoul Cédras zou vanmid dag om drie uur onze tijd) formeel zijn functie als be velhebber van de strijd krachten neerleggen. Daar mee wordt de weg geëffend voor de terugkeer, zaterdag, van de in 1991 afgezette president Jean-Bertrand Aristide. Het aftreden van Cédras werd gisteren in de hoofd stad Port-au-Prince be kendgemaakt door leger- woordvoerder kolonel Ga briel. De tweede man van de junta, brigade-generaal Philippe Biamby, blijkt bij Cédras al vorige week zijn ontslag te hebben inge diend. Dat werd gisteren door de juntaleider aan vaard. Het derde juntalid, politiechef luitenant-kolo nel Michel Francois, vlucht te begin vorige week al naar de Dominicaanse Repu bliek. Volgens militaire bronnen in Haïti treedt de door de junta geïnstalleerde president Emile Jonassaint dan ook af, maar dit kon niet worden bevestigd. Cédras wordt opgevolgd door brigade-generaal Jean-* Claude Duperval, die al in 1993 door president Aristi de als opvolger'voor Cédras werd aangewezen. Het is nog onduidelijk of Cédras en Biamby in Haïti zullen blijven. De 20.000 Amerikaanse militairen blijven zeker tot december in Haïti om het herstel van de democratie te controleren, aldus de Amerikaanse chefstaf Shali- kashvili gisteren. Het is niet waarschijnlijk dat die taak in handen komt van de VN- vredesmacht vóór de 'ver kiezingen, die in december op de agefida staan. Prei, Kliederen met kleuren. Het blijkt nog steeds leuk te zijn voor jong en oud. De Open Dag Chemie (zaterdag) en de Wetenschapsdag gisteren, ston den in het teken van kleur en trokken tienduizen den bezoekers. Voor de jeugd waren er allerlei proeven te doen, de ouderen werden vergast op lezingen over het begrip kleur. Akzo Nobel in Sassenheim (bij velen nog altijd beter bekend als Sikkens) nam voor het eerst deel aan de open dag chemie en heeft dat geweten ook. Dik 4.000 bezoekers meldden zich aan voor het 'zelf-verf-maken'. Er was maar plaats voor 250 kinderen. Voor de 'verliezers' van de loting waren er andere proeven, zoals het meten van de stro perigheid van vloeistof. De zelfgemaakte verf mocht door de Rembrandtjes in spe meegeno men worden. Kinderen die deze kans hebben ge mist, kunnen woensdag nog terecht in het Sik kens Schildersmuseum in Sassenheim. i i i ,"fl - H.Vrijmoed, kleurdeskundige van Akzo, kan te- s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. vreden zijn over de 'training' van de kinderen. Tijdens een lezing bij de Leidse universiteit be- Speklapjes zonder zwoerd, verpakt kllo.ia5ü7.50 500 gram «m® Farmers Best Speklapjes zonder zwoerd, onverpakt kiloJL360'9.50 500 gram j&49" katwuk» Katwijk kon zaterdagmiddag zes keer een feestje vieren in Rijnsburg, waar de plaatselijke 'Boys' dik werd verslagen: 6-1Hoewel de thuisclub op de gerenoveerde grasmat beter speelde dan in eerdere competi tiewedstrijden, kon ze geen potten breken tegen de landskampioen in vorm. Na elf miquten keken de Rijns burgers al tegen een 2-0 achterstand aan. Middenvelder Pirn Langeveld van Katwijk drukte een onuitwisbaar stempel op de aantrekkelijke wedstrijd met een loepzuivere hattrick in de tweede helft. Katwijk voert de ranglijst in de eersteklasse A aan met zeven punten uit vier wedstrijden, SHO heeft evenveel punten maar een wedstrijd meer gespeeld. Van de zaterdageersteklassers uit de Leidse regio kwamen verder alleen Noordwijk en FC Lisse in actie. Beide ploegen werkten bekerduels af. Noordwijk verloor ongelukkig met 3-2 van ADO, de hoofdklasser uit Den Haag. Lisse won met 3-1 van RCL. Voor UVS was de bekerstrijd ook geen succes. De Leidse hoofdklas ser liet derdeklasser Oliveo uit Pijnacker met een 1 -0 overwinning naar huis gaan. foto hielco kuipers WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm^ Politiek Den Haag heeft geen problemen met het besluit van Veronica een commerciële om roep te worden. Staatssecretaris Nuis, die verantwoordelijk is voor het mediabeleid, wenste Veronica zaterdag behouden vaart. „Ik hoop dat het ze lukt", zo zei de bewindsman. Hij zal de afspraken die waar schijnlijk tussen de publieke omroep, Veronica en Endemol gemaakt gaan worden,.toetsen aan de Mediawet. Maar hij gaat er voorlopig vanuit dat daaruit niet veel problemen zullen voortvloeien. Nuis neemt aan dat de betrokken partijen zelf ook wel goed zullen nagaan of deze zakelijke transactie juri disch in orde is, zei hij. Ook de regeringsfracties van PvdA, WD, D66 en het opposi tionele CDA hebben geen moei te met de stap van Veronica. Geen van de woordvoerders voorziet op dit moment ernstige gevolgen voor de publieke om roep. Van Nieuwenhoven (PvdA), zegt het prima te vinden dat Ve ronica nu gebruik maakt van de mogelijkheid die de Mediawet biedt. Zij verwacht dat zolang het om één omroep gaat die uittreedt, het voor de publieke omroep wel op te vangen moet zijn. WD-woorcJvoerster Van Heemskerck Pillis-Duvekot is Pagina 12: Reacties e achtergronden. Identiteit 8 Het zoeken naar een eigentijdse identiteit is voor de Samen op Weg kerken dé opgave voor de komende jaren. Brandweer rukt uit voor ijstaart noordwuk. I let feest rond de uitreiking van de Gouden Schoen, zaterdag in het Noordwijkse hotel Huis ter Duin, heeft de brandweer nog enkele angstige momenten be zorgd. Rond half één 's nachts kregen de Noordwijkse spuit- alarm bin de aangelegd hielco kuipers pleitte hij vroegtijdig kleuronderwijs voor de jeugd. Onderricht is volgens hem noodzakelijk om milieuvervuiling door kleur (de nieuwste soort vervuiling) te voorkomen. Nog te vaak wordt volgens de kleur-o-loog kleur toegepast op een manier die volstrekt afwijkt van de omgeving. Een knalrood huis middenin het bos of een pim pelpaars monument op een begraafplaats vloe ken en vervuilen. Kleur is overal en meestal is de mens zich niet van die enorme variatie aan kleuren bewust, zo bracht H. Vrijmoed naar voren. Een kleur moet in overeenstemming zijn met de functie, constructie en symboliek var. het voorwerp. Een bankgebouw moet niet paars zijn, want dan heeft niemand vertrouwen in de bank, een restaurant niet pik zwart. De zevende Wetenschapsdag heeft landelijk 80.000 bezoekers getrokken, even veel als vorig jaar. Meer dan 140 wetenschappelijke instellin gen heetten belangstellenden welkom. De Open Dag Chemie, zaterdag, trok 65.000 bezoekers. Pagina Leiden: De rode buik van de stekelbaars. buitengewoon positief over het besluit van Veronica. Zij denkt dat de nieuwe situatie het pu blieke bestel alert houdt. Ze gaat ervan uit dat met Veronica afspraken gemaakt kunnen worden over de programmage gevens. Als die daarvoor betaalt, is dat gewoon een zakelijke af spraak en daar moet de politiek buiten blijven, aldus de WD- woordvoerster. automatische rookmelder in het hotel, dat op dat moment nog vol zat met vaderlandse sport- prominenten. De in allerlijl uit gerukte brandweerlieden kon den enkele minuten later weer gerustgesteld naar de kazerne. I let alarm was vermoedelijk van slag geraakt door een met vuur werk versierde ijstaart. Volgens de Noordwijkse brandweercommandant J.J. Pe- schier kan het hotelpersoneel dit soort meldingen nog herroe pen. „Normaal gesproken ge beurt dat ook. Maór ze hadden het zaterdag kennelijk druk." Een woordvoerder van Huis ter Duin wil niets over het loos alarm kwijt. „Er is een brand- melding ge' zaak is een heid." De Gouden Schoen werd ove rigens uitgereikt aan Feye- noord-doelman Ed de Coey, Leidenaar Glenn Hélder eindig de als derde. Tweede bij de ver kiezingen voor Voetballer van het laar werd Ajacied Mare Overmars. Louter lof voor oud-bewindsman Jan de Koning den haag anp Vooraanstaande vertegenwoor digers van politiek, vakbewe ging en werkgeversorganisaties prijzen zowel de persoonlijke, als politieke en bestuurlijke kwaliteiten van de zaterdag op 68-jarige leeftijd overleden ex- minister Jan de Koning. Nuch terheid, een relativerende bena dering van en een grote betrok kenheid bij problemen ken merkten hem, aldus waarne mend CDA-voorzitter Lodders. Henk Hofstede, tot voor twee jaar voorzitter van het CNV, be kent dat hij ook na pittige ge sprekken op het ministerie van sociale zaken nooit boos kon worden op De Koning. „Je ging altijd weg met een zeker gevoel van tevredenheid.". Minister Pronk (ontwikke lingssamenwerking) noemt De Koning een 'uitstekend bestuur der' en 'een kernpersoon in het CDA die op het allerhoogste ni veau van de partij gezag af dwong'. I lij beschrijft de rol van De Koning als minister van ont wikkelingssamenwerking in de vaderlandse politiek als die van 'bruggenbouwer'. Premier Kok prees De Koning als 'één van de grote namen van de afgelopen tientallen jaren'. „Hij was een groot man voor het CDA. I leel Nederland is veel aan hem verschuldigd." Het overlijden van de CDA- topman betekent een groot ge mis, vindt D66-kamerlid L. Groenman. „De Koning was een man die tot de staatslieden kan worden gerekend." Ook op de Nederlandse Antil len en Aruba is verslagen en be droefd gereageerd op het over lijden van de oud-bewindsman. Oud-premier Maria Liberia zei diep' geschokt te zijn. „Hij was een vriend van ons, ook nadat hij uit de politiek was gestapt." Pagina 3: Een relativerende en sympathieke ARP'er. 4 avonden feest tot 21.30 uur Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. HET WOORD IS AAN Riwka Bruining Liefde is een streep licht de lengte en de breedte bepaald worden door twee mensen die el kaar liefhebben. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten- Feiten en meningen Info Veronica commercieel Programma's Regio Religie Sport 15t/m23 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Vrij zonnig Vannacht weinig bewolking en kans op een mistbank. Minimum temperatuur 5 graden. Overdag vrij zonnig. Later in het zuiden en kele wolkenvelden en droog. Mid- dagtemperatuur 16 graden. Zwak ke tot matige zuidoostenwind. Wilde rit van jonge joyrider Een 15-iarige automobilist heeft de afgelopen nacht verscheide ne politie-agenten beziggehou den tijdens een wilde achtervol ging door Leiden, Wassenaar en Oegstgeesl. Uiteindelijk beland de de Leidenaar, die de auto van zijn vader had 'geleend', te gen de pui van oen huis aan de Dorpsstraat in Oegstgeesl. De auto van de 15-jarige viel de politie op, omdat deze om streeks 0.30 uur vanmorgen erg dicht op medeweggebruikers nabij het l>eidse belastingkan toor zat. Toen de jongen de sur veillerende agenten in de gaten kreeg op de Plesmanlaan, trapte hij op het gaspedaal en reed vla de A44 met een snelheid van rond de 150 kilometer naar Wassenaar. Daar keerde hij om, nog altijd met de politic in zijn kielzog, en reed naar de Leidse Leeuwenhoek om zich daarna op de Rhijngecsterstraatweg uit de voeten te maken. Daar ver loor de jongen de macht over het stuur en knalde tegen een huis in de Dorpsstraat. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. ■i>K> Na de eerste 2 weken betaal lk mijn abonnement: Per maand automatisch U 29,30) Per kwartaal vla acceptgiro 05,55) automatisch H4.55) Nr. bank/giro: Of bel 071 -128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1