Leidsch Dagblad fS/McA Verbod op gebruik boegdeuren ferry's Er is er een jarig. LlDAAGSE BEL: 071-128030 Leidenaars trotseren massaal regen en kou Dagvuurwerk in de regen cn Autobanden lek gestoken PERRVS SCHOENEN I PERRV Pest duikt ook op in Vietnam Leiden wil toerist langer vasthouden GOED NllUWi >4 - DINSDAG 4 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40585 LOSSE NUMMERS 1,60 Klassegeneeskunde 3 De patiënt die braaf wacht op een operatie is de dupe van een lange wachtlijst, zegt de net be noemde hoogleraar Ebels. Geen priesters yi a Nederland kan niet 11 voldoen aan het verzoek van het Vaticaan om priesters uit te lenen aan de wereldkerk. Nog geen abonnee? In de stromende regen trekt de optocht Vrouw in Vizier door Leiden, Regen en kou, het kon de Leide naars niet deren. Gewapend met paraplu's trokken ze mas saal naar de optocht die dit jaar als thema Vrouw in Vizier had meegekregen. Om te zien dat ook de deelnemers zich op alle mogelijke manieren probeerden te beschermen tegen de hevige regenval. Het matte niet in alle gevallen. Sommigen zagen er uit als verzopen katten. Volgens de politie was de belangstelling voor de optocht groot, al con stateerde zij wel dat er minder mensen stonden dan in voor gaande jaren. Het slechte weer drukte een zwaar stempel op de festivitei ten. Was het zondag en maan dagmorgen nog redelijk droog gebleven, vlak voor de optocht begon, kwam het water met bakken uit de hemel en daalde foto henk bouwman Videobeelden: boegklep geheel los van wrak Estonia De Finse en Zweedse autoriteiten hebben gisteren beslo ten dat de boegdeuren van de veerschepen die op de Oostzee tussen Helsinki en Stockholm varen, voorlopig niet meer mogen worden gebruikt. De deuren moeten permanent gesloten zijn. De maatregel blijft van kracht zolang het onderzoek naar de ramp met de veerboot Estonia voortduurt. Stockholm, worden gesloten. Voertuigen moeten de veer schepen voorlopig via de laad klep aan de achterkant op- en afrijden. Daardoor duurt het la den en lossen langer. Al eerder waren er incidenten met Zweedse en Finse veerboten op de Oostzee die te wijten waren aan de boegdeuren, aldus Estli- ne gisteren. De Nederlandse scheepvaart inspectie ziet vooralsnog geen enkele aanleiding om boegdeu ren dicht te laten lassen. Vol gens een woordvoerder van het ministerie van verkeer en wa terstaat zijn er tot nu toe nooit problemen gerezen bij de Noordzee-veren. Alleen de schepen van de rederij Stena Li ne zijn voorzien van boegdeu ren. De Koningin Beatrix is gis teren in Hoek van Holland voor In totaal gaat het om zes tot ze ven schepen die op de Oostzee varen. De autoriteiten hebben de beslissing genomen nadat uit videobeelden was gebleken dat de boegdeur van de Estonia was afgebroken, waardoor het schip water maakte en zonkt Een gezamenlijk Fins-Zweeds- Estse commissie bestudeerde gisteren de video-opnamen van het wrak. Vandaag brengt zij waarschijnlijk een eerste rap port uit. Al eerder liet Estline, de Zweeds-Estse rederij van de Estonia, weten dat de boegdeu ren van autofeny's permanent worden gesloten. De boegdeu ren van de veerboot Vironia, die in november de Estonia ver vangt op de route Tallinn- alle zekerheid gecontroleerd. De schepen van rederij North Sea Ferries hebben geen boegdeu ren en dat geldt ook de schepen van Scandinavian Seaways en de Mannin Line, die vanuit IJmuiden varen. De buitenste boegklep van de Estonia is helemaal los van de rest van het wrak, zo blijkt de gisteren in Finland vrijgege ven videobeelden. Volgens on derzoekers heeft een vergrende lingsmechanisme op de be weegbare boegklep niet goed gefunctioneerd. Achter die klep zit de beweeg bare boegdeur die als oprit voor auto's dient en» tijdens de over steek omhoog gaat en water dicht moet sluiten. Op de video beelden is echter bij de boven kant van de deur een spleet van ongeveer een meter hoog te zien, waardoor water kon bin nendringen. Volgens de com missie van deskundigen was de hoeveelheid water die door de opening kon binnendringen zo groot, dat het schip daardoor zijn stabiliteit kon verliezen en kapseizen. De boegklep is nog niet teruggevonden. Haring breekt door in China umuiden pieter van hove Hollandse vis is definitief door gebroken op de Chinese markt. De vier rederijen Vrolijk, Van der Zwan, Parlevliet Van der Plas en Jaczon verenigd in The Grouptrekken deze con clusie na eén succesvol bezoek aan China. Met Chinese visimporteurs wordt binnenkort gesproken over zaken als het verwerken van haringkuit in het Oosterse land, het opzetten van rokerijen en de introductie van nieuwe vissoorten. Tevens is tijdens het bezoek een intentieverklaring getekend voor de levering van minimaal 30.000 ton haring, (hors)-makreel, blauwe wijting en zilversmelt. Ook is een order getekend voor 5.000 ton haring. De afgelopen maanden heb ben de Nederlandse rederijen al orders afgesloten voor de leve ring van respectievelijk 4.500 ton haring en 5.000 ton haring. Een delegatie van The Group was getuige van de aankomst van de eerste lading vis in Qing Dao en Tian-Jin. Volgens The Group waren de Chinezen zeer te spreken over de kwaliteit van de haring, die zou lijken op een soort die vroe ger in lokale wateren voor kwam. Binnenkort vertrekt weer een Hollandse handelsmissie naar Zuid-China. Begin volgend jaar brengt een delegatie uit China een tegenbezoek aan Ne derland. HET IS PLATEN 10-DAAGSE A queen, bruce springsteen, u2, golden earring, PLATEN 10 DAAGSE peking dpa-anp In drie Vietnamese provincies aan de grens met Zuid-China zijn gevallen van pest geconstateerd. Dit heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gemeld. De WHO heeft de autoriteiten in Peking hiervan vorige week op de hoogte gesteld. Aan de Vietnaijiees-Chinese grens zijn 'voorzorgsmaatregelen genomen om een invasie van de dodelijke ziekte te verhinderen', aldus het hoofd van de gezondheids- en quarantainesta tions op de Chinese vliegvelden. In China is tot dusver geen melding gemaakt van de pest. In India brak vorige week de besmettelijke ziek te longpest uit. Het totale aantal doden in dat land lag in het weekeinde op ruim vijftig, terwijl er mogelijk vierduizend mensen aan de ziekte lij den. De ziekte wordt onder andere door ratten verspreid. De tulp is jarig. In onze winkel vieren we 400 jaar tulpentraditie met een leuke wedstrijd en feestelijke aanbiedingen. Zoals 20 tulpebollen voor 5.95. Of deze doos met 50 bloembollen voor 10 -, met een bijzonder cadeautje erbij. De jarige tulp, Kees Nelis, de kleuren van een rijk verleden. 5.95 10.- de Jarige tulp cadeau Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Onbekenden hebben vannacht in Leiden de banden van tien tallen auto's lek gestoken. De meeste auto's stonden gepar keerd aan de Rijn- en Schiekade, Groenhovenstraat en het Neordeinde. De schade is aanzienlijk. Bij de politie, waar de aangif ten van de getroffen autobezit ters vanmorgen binnenstroom den. is nog niet bekend of het gaat om een politieke actie te gen autogebruik. Eind vorig jaar werden door een organisatie die zich het 'Earth Liberation Front' noemt, de banden van auto's op de Langebrug en bij Kam steeg Oegstgeest lekgestoken. Woensdag 5 t/m zaterdag 8 oktober: I Met waardebonnen tot 60.- Koop nu je sportschoenen bij Perry Dan krijg je deze maand te besteden, aan alle artikelen uit on2 En des te meer je aan schoenen besteed, des te hoger je waardebon wordt Tot wel f 60 1 Voor informatie en adressen 02977-30600. de temperatuur fors. I let had grote gevolgen voor de kermis die traditioneel druk wordt be zocht na de optocht. Nu had den de bezoekers voldoende ruimte om te lopen. Pas 's avonds, toen de regen stopte, kwam Leiden weer massaal naar het kennisterrein, maar dat kon de 3 oktober voor de megsle exploitanten niet meer goed* maken. Een aantal van hen klaagde over dertig, soms wel veertig procent minder om zet. Op zaterdagavond daaren tegen moest de politie er aan te pas komen om de kermis te la ten sluiten. Er was nog zoveel publiek dat de exploitanten wil den doordraaien. De politie sprak overigens van een goed verlopen 3 oktobervie ring. Opvallend was alleen het grote aantal berovingen dat de afgelopen dagen plaatshad. In totaal werden elf mensen be roofd. Volgens politiewoord voerder Ton Stuifbergen waren er enkele groepjes jonge straat rovers actief. Daarbij werd het geweld niet geschuwd. Voor de rest viel bet met het geweld wel mee tijdens de festiviteiten. Wa ren er in het weekeinde nog twee steekpartijen, gisteren kon de politie veel ruzies in de kiem leiden Het stortregende gisteren aan het Leidse Steenschuur toen het Japans vuurwerk om klokslag half een de lucht in ging. Het knalvuurwerk toverde vanachter het beeld van Van der Werff in de lucht stripfiguurtjes te voorschijn en attributen zoals een dobbelsteen en een paddestoel. Steevast kwamen kleurige contettl-ach- tige slingers naar beneden. Ten slotté waren er links en rechts van het beeld van de met bloemen getooide burgemeester twee potten met siervuurwerk opgesteld, die als gouden regen de lucht in gingen. Na vijf mi nuten was alles weer voorbij en kon het in groten getale opgekomen publiek met gestrekte paraplu zijn weg vervolgen. foto loek zuyderduin Tienduizend rattestaarten in Bangladesh goed voor kleurentelevisie In India's buurland Bangladesh is de angst voor de pest groot. De overheid is een campagne be gonnen om dit jaar twee2 miljoen ratten te liqui deren. De beloning voor honderd dode ratten, waarvan ter controle de staart moet worden over legd, is in verband daarmee tijdelijk verhoogd tot 150 taka (6,50 gulden). Zo'n tienduizend ratte staarten leveren nu genoeg geld op om een kleu- ren-TV te kopen. Om de gewassen te beschermen worden in Bangladesh altijd al veel ratten ge mept. Normaal is het streven om jaarlijks een miljoen ratten te verdelgen. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat de pest uit India naar Bangladesh is overgeslagen. De meer dan tweeduizend Indiërs die naar Bangla desh zijn gekomen voordat alle vluchten van en naar dat land werden gestaakt, bleken allen onbe- dag- HET WOORD IS AAN J. Einander Als dieren konden praten, zouden ze onthutst zwijgen. VANDAAG PAGINA'S Binnenland - Buitenland - Cultuur 21 Economie/Beurs6 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Info20 Programma's11 Randstad18 Regio13,15,16.17 Religie14 RTVShow10 Sport23 VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Eerst buien Wolkenvelden en eerst nog enkele buien Minimumtemperatuur van 8 graden aan zee tot 3 in het bin nenland Middagtemperatuur 12 graden Zwakke tot matige noord westenwind, rond kracht 3 Alles over de 3 oktoberviering op de pagina's 15 en 17. leiden hans koenekoop De Zuidhollandse historische steden Ix'idcn, Gouda, Delft, Dordrecht en Schiedam gaan proberen toeristen langer bin nen hun 'poorten' te houden, zodat zij meer kunnen zien van het cultuur-historisch goed dat de steden herbergt. ln%opdracht van het ministerie van econo mische zaken, de provincie Zuid-Holland, de provinciale VW en de vijf gemeenten is daarom een promotieplan, het Geheim van Holland genoemd, opgesteld. Het is niet zo dat de vijf ste den kampen met een gebrek aan belangstelling. Alleen, de toeristen blijven er te kort. „Touringcars braken groepen dagjesmensen uit die vaak niet langer dan een paar uur door de stad wandelen. Dat is veel te kort om de geheimen van de historische binnensteden echt te kunnen ontdekken", zegt hoofd promotie J.C. I van Wijk van de provinciale VW. Nieuwe arrangement* tochten en wandelingen ten toeristen lokken die langer in de stad willen blijven. „We beogen door gezamenlijke in spanningen het toeristische produkt aantrekkelijker te ma ken en daarmee de marktposi tie van de steden te vergroten." Meer toeristen betekent immers meer omzet voor de toeristische sector en meer werkgelegen- heid. Voorts kan door die ver hoogde omzet ook het cultuur goed van de historische binnen steden beter bewaard blijven. Economische Zaken en de pro vincie leggen 1,5 miljoen gulden op tafel voor uitvoering van het plan. Eenzelfde bedrag moet worden opgebracht door inves teringen van het bedrijfsleven, sponsoring en inzamelingsac ties. Sipkema stapt uit bestuur Elf Steden leeuwarden* anp DANKZIJ U WAS HET ZO LEUK Rond 3 oktober veranderde het kleinste café in Leiden plotseling in één van de grootste Bij zo'n explosieve groei is enige soe pelheid geboden En die soepelheid was er Bij u die ons in zo groten ge tale bezocht Bij de mensen van de politie, de stadsreiniging en alle an dere medewerkers van de gemeente Leiden Bij on/e eigen medewerker. Dankzij uw medewerking werd het een grandioos festijn. Wij danken u daar heel, heel hartelijk voor. Frans Bik CAFÉ DE BONTE KOE l eidsel» Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ia, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Ir. Sipkema zal op de leden vergadering van 9 december op eigen verzoek het bestuur van de vereniging De I riesche Elf Steden verlaten. Sipkema is se dert 1984 voorzitter van de 18.000 leden tellende vereni ging. In zijn bestuursperiode werd tweemaal, in 1985 en 1986, een Elfstedentocht geor ganiseerd. Het bestuur van de vereniging stelt de leden voor ir. 11. Kroes, al 24 jaar als bestuurs lid/ijsmeester verantwoordelijk (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1