Leidsch Dagblad Overleg arm en rijk loopt uit op fiasco 'Hutspot moet niet wegdrijven' Grote drukte op extra dagje 3 oktober Dief aan de haal met spullen elftal Docos BEL: 071-128030 GOED NIEUWS Prinses Diana had affaire met de paardrij-leraar van haar zoontjes BLOEMKOOL, RUNDERTARTAAR EN HALFVOLLE MELK. Discobus vergeet reizigers MAANDAG 3 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40584 LOSSE NUMMERS 1,60 Met culinair journalist Wina Bom op pad in Leiden leiden. ceesv De Leidse hutspot wordt tot ver over de stadsgrenzen geroemd. Maar is die hutspot ook werke lijk zo lekker? Of blijven de Lei- denaars chauvinistisch trouw aan de kleuren geel en oranje, net zoals voetbalsupporters trouw blijven aan de kleuren van hun club, ook al schiet de spits al jarenlang alleen nog maar het publiek van de tribu- Culinair journalist en colum nist Wina Bom, die menig res tauranthouder tot wanhoop dreef met haar scherpe kritiek, die ooit eens snerend het 'meisje dat zalm kookt in champagne' werd genoemd, ging op onderzoek door huts- pottenland. Drie restaurants in Leiden werden met een bezoek vereerd: De Brasserie aan de Lange Mare, restaurant Oudt Leyden aan de Steenstraat en La Plancha op de Stationsweg. De Brasserie kreeg de aanteke ning 'uitstekend', in de beide andere restaurants werd, vol gens Bom, toch een beetje de spot gedreven met de hutspot. De kermis op het Schutters veld bonkt en dreunt als het hart van een lange afstandslo per in een stethoscoop. „Ja", zegt Wina Born, tegen een storm van disco-geweld op pratend, „je moet als culinair journalist best een sterke maag hebben. Ik ben benieuwd wat me te wachten staat met die hutspot. Ik ben er niet echt een liefhebber van. De smaak ervan is me te zoet. Hoe het gerecht oorspronkelijk was, weet nie mand meer. Het is afgeleid van de Spaanse stoofschotel 'olla podrida', die uit de buurt kwam van La Mancha en waar uien, wortelen, witte bonen en een schapeschouder in gingen. Een schapeschouder dus en geen draadjesvlees." Wina Bom is een uiterst kriti sche dame als het om eten gaat. Maar toch zal zij nooit een restaurant waar bedienend personeel en koks hun i best doen zomaar afkraken. „Als een restaurant echt pre tenties heeft en hoog van de to ren blaast en daarbij dan ook nog slecht eten serveert voor een hoge prijs, sabel ik het af. Maar nooit als een zaak pas be gint. Elk restaurant heeft te maken met kinderziekten. Je moet de mensen even de tijd gunnen." Het is niet zo druk in De Brasserie. Het gezellige zaakje aan de Lange Mare wordt bijna aan het oog ontrokken door een marktkraampje. Ruim plaats dus. De bediening mikt men onraad? schiet meteen toe. Goede bediening. Informeel, gelukkig niet serviel. Er wordt hutspot besteld. En daarbij moet een mooie witte Rioja komen. „Dat ziet er goed uit", zegt Wina Bom, als er een groen schaaltje op tafel komt met daarin de hutspot, het klapstuk en een mooi laurierblaadje voor de authentieke toets. Na een eerste hap: „Juist ja, pittige Wina Born aan de hutspot in De Brasserie. „Dat ziet er goed uit. smaak. Niet te nat ook. Huts- harmonieert pot moet niet wegdrijven. Dit is soms om w; gewoon goed. En die Carte de Oro uit 1990 smaakt er voor treffelijk bij. Kijk. soms kies je de wijn omdat de smaak ervan tet het gerecht, soms om wat tegenwicht aan het gerecht te bieden: een frisse witte wijn bijvoorbeeld bij In disch eten. Deze wijn heb ik gekozen voor het decor. Hij foto henk bouwman Pagina 9: 'Jammer, dit w; vroeger een toprestaurant'. Ethiek 8 De R.K. Kerk en twee protestantse kerken zijn een zoektocht begon nen naar gezamenlijke oe cumenische ethiek. Sassenheimers schieten wandelaar in zitvlak Twee Sassenheimers van 17 en 19 jaar hebben het afgelopen weekeinde twee wandelaars met een luchtbuks beschoten. Rond drie uur in de nacht van vrijdag op zaterdag werden een 23-jarige man uit Heemstede en een evenoude Hagenaar opge schikt door een knal. De Hage naar keek om en zag een licht flits vanuit een dakraam. Op dalzelfde moment voelde zijn metgezel een stekende pijn in zijn linkerbil. Later verklaarden de schutters dal ze vanaf een zolderverdieping op een lan taarnpaal schoten. Met het rich tinggevoel was blijkbaar wat mis, want de argeloze wande laar kreeg een voltreffer in zijn zitvlak. De schutter en het slachtoffer zijn een schaderege ling overeengekomen. Voorstel stimulering economie verworpen Het overleg tussen rijke en arme landen over een stimu lering van de wereldeconomie is gisteravond in Madrid volledig mislukt. Een groep Derde Wereldlanden onder leiding van India blokkeerde na veel touwtrekken uitein delijk een voorstel dat in hun ogen te veel was afgestemd op de ondersteuning van het voormalige Oostblok en te weinig op dat van de arme landen. madrid cpd Aan de vooravond van de jaar vergadering van het Internatio nale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank, deze week in de Spaanse hoofdstad, is de sfeer al behoorlijk verziekt. Het voorstel, ter stimulering van de wereld economie was afkomstig van de 'Groep van Zeven' (G-7) rijke industrielanden. De rijke indus trielanden bereikten zaterdag moeizaam een compromis over dit voorstel. Volgens de G-7 zou het Inter nationale Monetaire Fonds (IMF) haar nieuwe leden (met name de voormalige Sovjet-re publieken en de landen in Oost- Europa) eenmalig de mogelijk heid moeten geven toe te tre den tot de kredietfaciliteiten van de organisatie. Ook een klein groepje van Derde We reldlanden zou van die eenma lige uitgave van zo'n 40 miljard gulden mogen meeprofiteren. In het Interim Committee van het IMF, dat gisteren bijeen kwam, stuitte het voorstel van de rijke landen echter op harde tegenstand van de ontwikke lingslanden. Aan de andere kant was het vooral Duitsland dat weigerde om de impuls van de wereldeconomie verder te ver hogen. Duitsland ziet in een dergelijke stimulering het ge vaar van een opleving van de inflatie. De Nederlandse delegatielei der in Madrid, minister van fi nanciën Zalm, toonde zich na afloop bijzonder teleurgesteld. „Iedereen is aangeslagen. Het is ook voor het eerst dat ontwikke lingslanden een voorstel van het Westen hebben geblokkeerd." Opmerkelijk is overigens dat ook België en Zwitserland het voorstel hebben afgewezen. Voor de bijna 200 deelne mende landen aan de jaarver gadering van IMF en Wereld bank wachten na het stuklopen van de onderhandelingen nog een paar moeilijke dagen. Door de mislukking dreigt nu ook het lopende ondersteuningspro gramma voor de voormalige Sovjet-republieken aan het eind van het jaar de mist in te gaan. De bijeenkomst in Madrid moest in het teken staan van de viering van de vijftigste verjaar dag van IMF en Wereldbank. leiden tim brouwer de koning Het elftal van Docos is gister middag slachtoffer geworden van een brutale diefstal. Een man die zich uitgaf voor 'de neef van aanvoerder Luc Kok' troggelde in de bomvolle Do- cos-kantine aan de Haagsche Schouwweg de tas met eigen dommen van de dertien spelers af van een niets vermoedende kantinemedewerker. De Leidse voetballers wonnen gistermid dag weliswaar met 10-0 van VCL, maar raakten door die brutale diefstal geld, bank- en giropasjes, sleutels en andere waardevolle bezittingen kwijt. Van de dader ontbreekt elk spoor. „Een enorme domper", noemt secretaris Nieuwenburg van Docos de diefstal, die vrij wel de volledige selectie van de Leidse vierdeklasser treft. „De jongens hadden deze eclatante overwinning graag ingeleverd om hun bezittingen terug te krijgen. De één is zijn 3 okto ber-geld kwijt, de ander een erf- stukje dat alleen voor hem waardevol is. Spelers zonder re- serve-sleutels moeten hun auto op drie oktober laten wegslepen van onze parkeerplaats, die we vanavond hebben afgesloten." Het is bij Docos een goed ge bruik dat de verzamelde waar devolle bezittingen van spelers achter de bar worden bewaard. Nieuwenburg: .Alleen de aan voerder of elftalbegeleider kan die tas afhalen. De man die zich uitgaf voor de neef van de aan voerder. heeft brutaal van de omstandigheden gebruik ge maakt om zijn slag te slaan. Hij benaderde op een druk ogen blik een kantinemedewerker die al vijftig jaar voor de club werkt. Die heeft hem te goeder trouw de tas meegegeven. De man was door de gang van zaken volkomen overstuur. Hij was op het gezicht van de dief afge gaan, dat hem vaag bekend voorkwam." De gezamenlijke buit be draagt vermoedelijk duizenden guldens. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Vicky Baum Medelijden is het dodelijkste ge voel dat je een vrouw kunt aan bieden. VANDAAG Binnenland Buitenland - Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Info HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Guur Half tot zwaar bewolkt en buien, later mogelijk met hagel en on weer Middagtemperatuuronge- veer 13 graden Wind. draaiend naar noordwest tot noord, matig kracht 4, aan de kust later toene mend tot hard 7 Italië ontroerd door ouders van vermoord jongetje messina/rome De dood van het 7 jarige Ameri kaanse jongetje Nicholas Greer heeft Italië bijzonde I Iet kind was bezwe zware schotwonden die hij don derdag bij een overval op eer snelweg in Calabrië had opgelo pen. De ouders hebben zijl de trai hart, levi schikking gesteld plantatie. Nicholas was met zijn ouders en zijn zusje op vakantie, toen vier gewapende criminelen lus sen Salerno en Reggio di Cala bria hun huurauto overvielen. Toen de misdadigers het vuur erleed openden, werd Nicholas i hoofd getroffen. Hij zaterdag. De daders zijn voor- vluchtig. „Wij hebben niets tegen Ita lië. zoiets gebeurt helaas overal", verklaarde de 65-jarige vader nadat de jongen was overleden. I cidsch I )aghlad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal vla acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 072" 128030 TT tttVM correspondent De Britse prinses Diana heeft gedurende drie jaar een bui tenechtelijke relatie gehad met een legerofficier. Dit heeft die officier, majoor b.d. James He witt, onthuld aan de krant News of the World. Hewitt (36) heeft zijn verhaal laten op schrijven door de journaliste Anna Pasternak. Haar boek, Prinses in love, is vandaag in Engeland gepresenteerd. Hewitt heeft het werk 'het boek van de eeuw' gedoopt. Het boek bevat zelfs de lief desbrieven van Diana aan hem, al heeft Hewitt die in ei gen woorden weergegeven. Dat was noodzakelijk, omdat het copyright op de brieven van Diana is, en dat deze dus niet zonder haar toestemming gepubliceerd kunnen worden. Hewitt, die tijdens de Golf oorlog in Irak heeft gevochten, werd begin dit jaar het slacht offer van een bezuinigingsron de in het Britse leger. Hij raak te zijn baan en zijn salaris van 90.000 gulden kwijt, en begon te zoeken naar andere inkom stenbronnen. Een boek met de liefdesbrieven van Diana zou hem meer dan een miljoen gulden kunnen opleveren, zo wordt verondersteld. Hewitt kwam met Diana in contact toen hij als legeroffi cier opdracht kreeg om Willi am en Harry, haar beide zoon tjes. paardrijles te geven. Hun relatie zou pas drie jaar later door Diana zijn beëindigd. Het was al langer bekend dat Diana en Hewitt een rela tie hadden gehad, maar veron dersteld werd dat die plato nisch was geweest. Maar te genover de News of the World zou Hewitt hebben verklaard dat hij met Diana het bed had gedeeld. De krant liet ook een getuige aan het woord die He witt en Diana in innige omhel zing had betrapt. Diana is formeel nog steeds getrouwd met Charles, de Brit se kroonprins. Beiden wonen echter al meer dan een jaar gescheiden van elkaar. Enkele maanden geleden erkende Charles voor de BBC-camera dat ook hij overspel had ge pleegd. In het vraaggesprek met de krant laat Hewitt zich positief over Charles uit. Hij om schreef de bekentenis van de kroonprins dat hij overspelig was geweest, als 'moedig'. Charles was, zo zei Hewitt, „een charmante man met een heel gemakkelijk karakter". Bi zar genoeg leek hij Diana te verwijten dat het prinselijk hu welijk was stukgelopen. Bloemkool, 1 QQ per stuk X.«7«7 Rundertartaar, 1 EZ lOOgram T85 -LAt«J ïj Deze aanbiedingen gelden t/m zaterdag 8 oktober a.s. BLUVEND LAAG: I CTl Halfvolle melk, lekkere Hollandsel A O zuivel, pak IV; literT5?XiHO ;s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. noord wuk/hillegom marco van pelt/wim wegman De eerste rit van de particuliere discobus tussen Noordwijk en Hil- legom is zaterdag geen onverdeeld succes geworden. De chauffeur stoof rond middernacht, nadat hij op het beginpunt enige passa giers had opgepikt, meteen Noordwijk uit. Hij vergat de halte bij het Vuurtorcnplein aan te doen, waar enkele tientallen reizigers op de bus stonden te wachten. Zij konden pas met de tweede rit mee, een uur later. En dat werd flink proppen, want het aantal wachten den was op dat moment aangegroeid tot een kleine honderd. De NZH die de lijn heeft overgedaan aan het particuliere be drijf Cramer Tervoort zegt geen schuld te hebben aan de proble men: „We hebben de dienstregeling van tevoren uitgebreid door gesproken met het bedrijf. Wij hebben er nu verder geen bemoeie nis mee", aldus J. Kerver, rayonmanager Bollenstreek van de NZH. Bij Cramer Tervoort was vanochtend niemand bereikbaar. Pagina 7: Eerste rit discobus begint rommelig. steekpartijen leiden Een dagje extra 3 oktober vieren bevaft de Leiae- naars wel. Hoewel het officiële feest vandaag plaats heeft, barstte de stad gisteren ook al uit haar voegen. Honderd duizenden bezochten de kermis met het hoogste reuzenrad ter wereld, de warenmarkt of een van de vele andere activi- gebruikelijke hoeveelheid geluidsoverlast en dronken teiten ter gelegenheid van Leidens ontzet. De viering heeft sen. Maar, aldus de politie, de feestvreugde had de ov enkele mishandeling noopten de poli tie tot actie. Voor de rest bleef het bij zoekgeraakte kinde- i, gering letsel in de botsauto's, wat kleine n nadelige gevolgen let regenachtige weer nad wel nadelige gevolgen voor het aantal toeschouwers bij de Taptoe op zaterdag avond. Er stond minder publiek dan gebruikelijk langs de kant. Van enig wangedrag was geen sprake. Zie verder pagina 7 en 10. foto henk bouwman

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1