Leidsch Dagblad Ontslagen bij Archeon Leidse exposities Vivian Westwood BEL: 071-128030 Omstreden optocht Leidse bedrijfsterreinen zijn slecht bereikbaar Boeing explodeert in de lucht Kroatische Serviërs ook actief in enclave Bosnië Demmenie's Jan gaat nooit meer naar Rusland GOED NIEUWS VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40564 LOSSE NUMMERS 1,60 leiden De Britse mode-ontwerpster Vivian Westwood exposeert voor een van haar ontwerpen in stedelijk museum De Lakenhal. Gisteren werd een tentoonstelling met kleding van Westwood in dit museum geopend, tegelijk met een expositie van haar accessoires en foto's van Inez van Lamsweer- de in de Leidse Stelling Gallery. Beide exposities zijn tot 24 oktober geopend. Morgen in Uit, de cul- tuurbijlage die bij deze krant verschijnt, een interview met Westwood. foto holvast/marklamers Miljonairs 2 Boskalis-werknemers die aandelen kochten om hun bedrijf te redden, worden nu schatrijk van de enorme winst. Nieuw banenplan 3 Nieuw initiatief levert honderden Rotterdam se werklozen baan op. Be drijven lenen werknemers tegen bepaald tarief. Noord-lerland 7 Protestantse doodses kaders in Noord-ler- land weigeren de IRA te volgen in haar bestand. Ze stellen veel voorwaarden. Urban Heroes 4QDe Haagse rock- I -/ band Urban Heroes is na een lange periode van stilte terug met een nieuwe CD. Nog geen abonnee? Bezoekersaantallen van archeologisch themapark vallen tegen De directie van het archeologisch themapark Archeon heeft voor zestien vaste medewerkers ontslag aange vraagd. Het park, dat in april van dit jaar de poorten opende, moet bezuinigen op het personeel omdat de be zoekersaantallen tot nu toe zwaar tegenvallen. Archeon is ook van plan volgend seizoen minder tijdelijke krachten aan te nemen. Bij Archeon werken op dit moment zestig vaste krachten en 280 seizoenmedewerkers. alphen aan den run ruud sep De ontslagen vallen met name in de eigen bouwploeg van het themapark. In plaats van dat zij de komende winter doorgaan met de uitbreiding van het park, worden zij op een seizoencon tract gezet. De ambitieuze plan nen voor de bouw van nieuwe prehistorische, klassieke en middeleeuwse recontructies worden daardoor in de ijskast gezet. Archeon had dit jaar gere kend op 600.000 bezoekers. l ot nu toe passeerden echter niet meer dan 330.000 mensen de toegangshekken. Het park is nog tot eind volgende maand geopend. Daarna kunnen be zoekers alleen nog 's avonds in het park terecht en wanneer zij één van de gebouwen op het terrein afhuren voor een feest. De prognose is inmiddels bijge steld tot ongeveer 450.000 be zoekers tot 1 april volgend jaar. De tegenvallende inkomsten hebben een aantal oorzaken. Ten eerste had Archeon net als de meeste Nederlandse attrac tieparken dit jaar geen geluk met het weer. Zowel in het ver regende voorjaar als in de tropi sche zomer was het geen weer om in een archeologisch themapark rond te lopen. Ten tweede had het park in het eer ste seizoen nog te kampen met een te geringe naamsbekend heid. Een derde oorzaak is dat Ar cheon werd geconfronteerd met strenge eisen voor het verhuur van het hoofdgebouw, het voor malige Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling in Se blazen houseparty kreeg de parkdirectie van de rechter te horen dat bijna alle electronisch versterkte muziek in het pavil joen verboden is. Dit was een zware tegenvaller voor de direc tie, die er op had gerekend veel te verdienen op de verhuur van het hoofdgebouw voor grote feesten. I let gebouw ligt op een steenworp afstand van de woonwijk Kerk en Zanen. Ten slotte is gebleken dat Archeon de afgelopen maanden niet in staat was het grote publiek voor de archeologie te interesseren. Daaraan wil de directie volgend seizoen iets doen door meer spectakel te bieden. Pagina 15: 'Archeon krijgt meer spektakel'. Stroom klachten over Valkenburg valkenburg brenda filippo Bij de politie en het vliegveld Valkenburg zijn gisteravond ïruim vijftig klachten binnenge komen over een oefening. Vier luur lang ergerden mensen zich groen en geel aan de twee laag- (vliegende Orions die elke vijf minuten over hun huizen scheerden. De klachten kwa- -anen uit Valkenburg, Oegst- igeest, Rijnsburg, Katwijk en Lei- Jden. Gisteravond oefenden vlie- Igers in opleiding op het opstij gen en landen in het donker. Van kwart over zes tot tien over tien 's avonds waren de piloten jin de weer. „Aankomende vlie gers oefenen voornamelijk op (de simulator. Maar daarna moeten ze toch een keer de lucht in. We doen dat dan liever in één keer dan gespreid over meer avonden", aldus R. Hul- mer van vliegveld Valkenburg. Politie en omliggende ge meenten zijn niet van te voren over de oefening ingelicht. Vol gens Hulmer is dat ook 'niet de gewoonte'. De Valkenburgse burgemeester C. Sinke zegt ech ter dat dit tegen de afspraak is die tussen het vliegveld en zijn 'gemeente is gemaakt. „Als het iom een echte oefening gaat, moeten we op de hoogte wor den gesteld", aldus Sinke. Ook veiligheid en onderhoud onvoldoende Berlijn» Duitse militairen marcheerden gisteravond in Berlijn onder de Brandenburger Tor door. De parade was het sluitstuk van het feestprogram ma ter gelegenheid van het vertrek van de Franse, Britse en Amerikaanse troepen uit de stad. De fakkeloptocht was tevens het meest omstreden onderdeel van de festiviteiten. Sommigen deed het wat al te erg denken aan een soortgelijke gebeurtenis in de nazi-tijd. Pagina 7: Berlijn neemt af scheid van westerse bondgenoten. foto ep a wolfcanc kumm LEIDEN HANS KOENEKOOP leidse ondernemers zijn onte vreden over de bereikbaarheid van hun bedrijven. Ook vinden ze dat de bedrijfsterreinen on veilig zijn en in slechte staat van onderhoud verkeren. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van het Apeldoornse onder zoeksbureau Lagendijk in een telefonische enquête onder 55 directeuren van middelgrote tot grote bedrijven. Uit dezelfde enquête blijkt dal goede toegangswegen en misdaadpreventie het hoogst scoren op het verlanglijstje van Eeidse ondernemers. Hoger zelfs dan bijvoorbeeld gemoti veerd en vakbekwaam perso neel, zaken die landelijk gezien op nummer 1 en 2 staan. Ook vinden de Leidse bedrij ven de gemeente te duur. Grondprijs en belastingen wor den meer dan elders in het land als te hoog ervaren. Niettemin is de drang om te verhuizen be scheiden. In de top tien van fa voriete vestigingspekken staat I-eiden gewoon op één, gevolgd door de agglomeratie Den Haag en de agglomeratie Utrecht. Vooral de centrale ligging van Leiden, met Schiphol dichtbij, en het goede openbaar vervoer is voor ondernemers reden om te blijven. Lagendijk heeft in opdracht van de gemeente de hoofden van bedrijven ondervraagd. Qua personeelbestand behoren de ondervraagde bedrijven lot de grootste van de gemeente (26 telden meer dan 50 werkne mers). Het onderzoeksbureau heeft dezelfde vragen gesteld in een landelijke steekproef van ondernemers die aan het hoofd staan van een bedrijf met meer dan 300 werknemers. Vandaar dat de resultaten kunnen wor den vergeleken. Wethouder J. Walenkamp van economische zaken heeft nog geen conclusies getrokken uit het rapport. Hij heeft het opge stuurd naar de raadsleden en vertegenwoordigende bedrijfs verenigingen zoals de Kamer van Koophandel. „Zie het als een praatstuk. Met dit rapport, ook al gaat het om relatieve cij fers, kun je verder komen. Want het lijkt me wel dat je er iets mee moet doen." Pagina 11: Criminaliteit vooral op oude bedrijfsterreinen. Ramp in Verenigde Staten eist 131 levens nen. Enkele uren eerder waren de Bosnische Serviërs een of fensief in het gebied begonnen. Een VN-woordvoerder toonde zich ernstig bezorgd, omdat voor het eerst Kroatische Ser viërs bij de gevechten in Bosnië betrokken zijn. „Wij kunnen te maken hebben met een poten tieel zeer ernstige escalatie van de gevechten", aldus de woord voerder. Hij meldde dat de Bosnische Serviërs ai verscheidene kilome ters zijn opgerukt in de enclave, die in handen is van troepen van de Bosnische regering in Sarajevo. De militairen uit Kraji- na vielen uit het noordoosten de enclave binnen en zijn al tien kilometer of meer gevor derd. Vorige maand maakte het Bosnische regeringsleger in Bi- hac een einde aan het bewind van de opstandige moslimleider Abdic. die een eigen vredesver drag met de Serviërs had geslo- PtTTSBURGH AfP-DPA-ANP Bij een ramp met een passagiersvliegtuig gisteravond bij Pittsburgh zijn alle inzittenden omgekomen, zo is vrijdag van officiële zijde meegedeeld. Het toestel, dat 126 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord had, stortte in de buurt van Pittsburgh neer. „We hebben het gebied grondig onderzocht en er zijn geen overlevenden", aldus het hoofd van de red dingswerkers. Het toestel, een Boeing-737 van de luchtvaartmaatschappij US Air, was vanuit Chicago op weg naar West Palm Beach in Florida, toen het neer stortte op een veld in Aliquippa, 15 kilometer van de luchthaven van Pittsburgh in de staat Pennsylvania. De Boeing zou in Pittsburgh een tussenlanding ma ken. Volgens een functionaris van het vliegveld maakte de piloot vijftig kilometer voor de landing melding van problemen met de motor. Toen de Boeing op tien kilo meter van de luchthaven en 2000 meter hoogte was, verloor de verkeerstoren het radiocontact. Volgens nog onbevestigde berichten van ooggetuigen vielen de motoren stil waarop het vliegtuig een duikvlucht maakte en in de lucht explodeerde. „De uiteengerukte lijken hingen in de bomen", al dus een verpleegster ter plekke. Op de grond werden geen mensen of gebouwen geraakt, ofschoon het toe stel niet ver van een supermarkt en een drukke auto weg neerstortte. Bosnische én Kroatische Ser viërs zijn gisteren binnengeval len in de moslimenclave Bihac in het noordwesten van Bosnië. Volgens de Verenigde Naties trokken zo'n duizend Serviërs uit Krajina, het door de Serviërs bezette deel van Kroatië, met steun van tanks de enclave bin- 38 verschillende inktjetcartridges? WBË-THTTTWll i TïïfiïTTTBÊ Rietschans 68, Leiderdorp 071- 41 11 41 AAes voor elk kantoor op voorraadt Beroofde Hillegomse chauffeur heeft zijn buik vol HILLEGOM JOHN SCHOORL Als er in Wit-Rusland 's nachts op de vrachtwagen wordt gebonkt, betekent dat meestal maar één ding: een hoer wil geld verdienen. Maar daar. op die bewaakte parkeerplaats in Minsk, waren het geen dames die iets van Jan van Heusden moes ten. Opeens stonden er vier gewapende agenten op de wagen van de 63-jarige Hil- legommer te rammen. Na een vage con trole ontstond er een worsteling in de cabi ne en gingen de uniformen er met lans spullen vandoor. Wat moest-ie nog met z'n leven: 63 jaar en arbeidsongeschikt? Hij zat maar thuis, verveelde zich dood en wilde weer aan de bak. Bij het Hillegomse transportbedrijf Den Hartogh was er een klusje: met de tankwagen naar Liepeck. zo'n vijfhonderd kilometer voorbij Moskou. De voormalige Sovjetunie, hij was er nog nooit geweest. Jan kende wel de verhalen. Bendes zouden buitenlandse vrachtwagenchauffeurs over vallen. zouden de wegen terroriseren. Aan geraden werd om vooral in colonne te rij den en de nacht door te brengen op be waakte parkeerplaatsen Nadat hij z'n vrachtje in Liepeck had ge lost, reed hij richting Minsk. Op zo'n zoge naamd bewaakt parkeerterrein in de Wit- russische hoofdstad zette hij z'n wagen neer. Het was een lange dag geweest en Van Heusden ging vroeg naar bed. Die be waking van het parkeerterrein bestond uit één manneke en de omheining zag eruit alsof een groep dronken voetbalsupporters een mislukte test op de houdbaarheid van Witrussische hekken had uitgevoerd. Verschillende keren hoorde hij gebonk aan de deur. Opeens: een harder gebonk. Politie! Controle! Hij liet z'n paspoort zien en ziin visum. Ze wilden ook nog z'n cabi ne, checken en toen ze een spuit op het dashboard zagen liggen, trokken ze wit weg. 'Heroïne, heroïne'. 'Nee', zei suiker patiënt Jan, 'da's insuline'. Blijkbaar begre pen ze hem niet en voordat jan het alle maal doorhad, graaiden de agenten z'n portemonnee, horloge, zonnebril, jas, cas settebandjes en etenswaren weg. Toen hij zag dat ze de spuit meepikten, sloegen alle stoppen bij Jan door. Verdomme, want zonder die spuit kon hij zichzelf geen insu line toedienen. Hij sloeg ze de cabine uit, zette .misthoorn en lichten aan om de an dere chauffeurs te waarschuwen. Diezelfde nacht deed hij aangifte bij het hotel dat het parkeerterrein beheerde. Maar de politie gaf niet thuis. Op ingenieu ze wijze wist hij zichzelf op de terugrit in suline toe te dienen. In Hillegom, meldde hij zich dinsdag bij de politie. Het was zijn laatste ritje als chauffeur, weet Jan: „Ik ben er ziek van, hou ermee op. Deze week zou ik een sollicitatiegesprek hebben, maar ik bel af. Ik ben echt geen lieve jongen, en als het moet kan ik flinke klappen uitdelen, maar dit gaat me te ver. Toen in die cabine bij mij de stoppen doorsloegen, kon het me niets meer schelen. Al hadden ze me neergeschoten. En dat is toch te gek voor woorden. Het is enorm gevaarlijk voor chauffeurs in Oost-Europa. Eigenlijk moe ten er een alarm en kluis in de cabines ko men. Als ik nu bedenk dat ik een heel stuk in m'n eentje heb gereden, lopen de rillin gen over m'n rug. Dat ik dat gedurfd heb. Onbegrijpelijk. U-vensgcvaarli|k. Verkoop Duitse lotto verboden den haag» anp HET WOORD IS AAN De Nederlandse stichting Na tionale Sporttotalisator (SNS) heeft winkeliers die lottoformu lieren verkopen er schriftelijk op gewezen dat zij geen deelname formulieren van de Duitse lotto aan de man mogen brengen. Middenstanders die dat toch doen, dreigen hun vergunning van de SNS te verspelen. Een woordvoerder van de stichting heeft dat vrijdagochtend mee gedeeld. De verkoop van Duitse lotto formulieren is interessant ge worden door de ongekend hoge jackpot van meer dan 50 mil joen gulden die in de afgelopen weken is ontstaan. Sommige lottoverkopers spelen op de Ne derlandse goklust in door koe - tiers naar Duitsland te laten rij den om daar formulieren te ko pen. Die worden dan in Neder land verkocht, ingevuld en weer teruggebracht naar Duitsland. Fernand Lambrecht De moderne sprookjes zijn Grim miger en Anders. VANDAAG Binnenland Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Programma's Randstad Regio RTVShow Sport VANDAAG OOK DENKSPORT HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen KANS OP ONWEER Veel bewolking en nu en dan bui en, met kans op onweer Mini mumtemperatuur omstreeks 10 graden. Middagtemperatuur on geveer 17 graden Wind, zuidwest, vrij krachtig 5, aan de kust en op het IJsselmeer hard, windkracht 7 Noord wij ker overli jdt na brandstichting NOORDWUK De 47 jarige eigenaar van het Noordwijksc restaurant Almata heeft zelf de brand gesticht die woensdagavond in het restau rant woedde. Na de brandstich ting deed hij in zijn woning een zelfmoordpoging. Nadat hij aanvankelijk zwaar gewond was overgebracht naar net AZE. is hij daar gisterochtend overlr den. Uit getuigenverklaringen en sporenonderzoek conclu deert de politic dat de man de brand in Almata moet hebben aangestoken. Hij zou toen al in uiterst depressieve toestand hebben verkeerd. Iridtrh Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat Is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Tel:. I v m controle bezorging) Na de eer»te 2 weken betaal Ik ml|n abonnement: Per maand automatisch 2930) Per kwartaal 8 vla acceptgiro 85.55) automatisch H4.55) Nf. hank/plm- i7. I mvrllip. rniHlrr pottifgrl Of bel 071 1280.30 8 '712141 4ÖÖ114 maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1