Leidsch Dagblad 'Bezuiniging kost ons helft personeel' OifiSH IJSBERGSLA EN HAMBURGERS. Roeiers stellen Kanaalrace drie keer uit 'Geen geld voor dak boven je hoofd Europa en Amerika zwakken verklaring over abortus af Ter dood veroordeelde Van Damme zou informant CRI zijn geweest lo}/* I BEL: 071-128030 GOED NIEUWS 1.49^*# 1.29 ÓT ^AAANDAG 5 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40560 LOSSE NUMMERS 1,60 Winkelsluiting De Dienstenbond FNV dreigt met stakingen Is de winkels langer open lijven en het personeel at niet wil. Bom in Ulster 5 Radicale protestanten hebben vannacht een bom laten ontploffen bij het hoofdkwartier van de katholieke Sinn Fein. Leidse Uitdag /t yt De werkgroep Leid I I se Uitdag stelt een nieuw podium in voor ie dereen die zijn of haar kunsten wil vertonen. dover Een iets te harde wind, regenbuien en enkele mistbanken hebben de roeiers van Njord tot vanochtend weerhouden van de poging het Ka naal in een recordtijd over te steken. Zij blijven nog tot woensdag of donderdag in Dover in af wachting van gunstiger weersomstandigheden. Vijf Leidse studenten vertrokken zaterdag ochtend naar Engeland voor hun poging om in i houten roeiboot van het type C-4 binnen drie uur en 35 minuten naar Calais te Lukt dat, dan komt de Njord-equipe in het Guinness Book of Records. Gisterochtend werd op aanraden van de kustwacht de race uitgesteld; er stond net even te veel wind. Bovendien was het zicht slecht door de mist en het regenachtige weer. Ook gistermiddag was het niet verstandig om te ver trekken. Vanochtend werd de derde poging af geblazen. Het was weliswaar zonnig in Dover, maar op zee waaide het opnieuw te hard. Decaan uit kritiek bij opening academisch jaar in Leiden leiden caroline v Als de bezuinigingsplannen van het paarse kabinet door gaan, moet de Leidse Rijksuniversiteit de helft van haar personeel ontslaan. Dat zei decaan prof. mr. J. Reuge- brink vanmiddag in zijn rede bij de opening van het aca demisch jaar in de Leidse Pieterskerk. „Is het zo vreemd dat ik thans als een klein onzeker vogeltje rillend op de tak zit?" Ook daarom voel ik het als een persoonlijke aanranding dat sommigen door de bezuini gingen uit het nest worden ge stoten. Ze kunnen op mij reke nen wanneer ze^de paarse kat op ons afsturen. Ze kunnen op mij rekenen wanneer de kwali teit van het onderwijs op het spel wordt gezet. Ik kan niet zover gaan als de vogels in het verhaal van Du Maurier, The Birds, weergaloos verfilmd door Alfred Hitchkok, de vogels die de huizen in bezit namen en iedereen met geweld Reugebrink verwijst geringsplan orr studie in 1998 terug te brengen vier naar drie jaar, met de mogelijkheid van een extra spe cialisatie voor een selecte groep studenten. Volgens de decaan van de Leidse rechtenfaculteit een 'mistig' plan. „Kan iemand zeggen hoe die tweede fase wordt gefinancierd, en welke personen en welke opleidingen daar gebruik van kunnen ma ken? van het nest joegen. Ik kan geen ministers en staatssecretarissen van hun nest jagen. Maar laat men zich in Den Haag niet ver kijken op die onzekere vogeltjes daar op die tak. Laat men zich in Zoetermeer niet verkijken op hun schuchterheid. We moeten wat durven. We laten ons alle maal tegelijk naar beneden val len. En zullen we eens wedden dat we vliegen kunnen?" Interim-collegevoorzitter L. Vredevoogd benadrukte in zijn rede de noodzaak tot com municatie en samenwerking bij het maken van een strategisch plan voor de toekomst van de Leidse Alma Mater. „Dat vergt van ons allen creativiteit, veel extra inspanning, risico's en de bereidheid om los te komen van eigen facultaire en vakgroeps belangen en zicht te houden op het geheel." leiden frank buurman Bevolkingsconferentie Cairo begonnen Het had een beetje de sfeer van een sit-down staking uit de jaren zestig, de nachtwake die Leid se studenten afgelopen nacht hielden op het Pie- lerskerkplein. Ongeveer dertig studenten in een kring, terwijl een van hen, zichzelf begeleidend op een gitaar, een protestlied zingt tegen de nieu we bezuinigingen op het universitair onderwijs. Het lied gaat over studenten die zich hun studie genoten niet goed meer kunnen herinneren, om dat in een dermate hoog tempo moest worden gestudeerd dat er voor enige ontspanning geen plaats meer was. Ontspanning die overigens ook niet meer kan worden betaald omdat de basis beurs steeds kleiner wordt. „Dit is precies wat studenten te wachten staat", zegt Harre Gaastra, die rechten studeert. „Geen geld meer voor een dak boven je hoofd en een universiteit die door de bezuinigingen volledig wordt afgebroken." Gaastra deelt pamfletten uit aan voorbijgangers, die op het ludiek ogende ta- hut Leidsch Studenten e bewust kleinschalig is n de omwonenden van fereel zijn afgekomen. Een oudere man heeft wei nig begrip voor de actie. „We moeten toch alle maal bezuinigen, jullie dus ook. Wat is dit trou wens voor een actie, waar maar zo weinig men sen aan meedoen?" Saskia Kellenbach v Protest legt uit dat de e gehouden, om de rust liet Pieterskerkplein niet te verstoren. De mar loopt hoofdschuddend door. Inmiddels begint het te regenen en steken d( studenten paraplu's op: het wordt behalve eer doorwaakte ook een doornatte nacht. 'De paarse nachtmerrie houdt de Leidsche student wakker' staat op een spandoek te lezen. Het nieuwe paar se kabinet wil anderhalf miljard gulden bezuini gen op studiefinanciering en hoger onderwijs. De acties gingen vandaag door met open-lucht colleges op het Pieterskerkplein en werden van middagm. net voor de opening van het acade misch jaar, afgesloten. Gesluierde leden van de Islamitische Missie van de Vrouwen, een kleine rechtse moslimgroepering, proteste- n tegen de bevolkingsconferentie in Cairo. foto afpqadeer ahmed den haag gpd Onder strenge veiligheidsmaat regelen is vanmorgen in Cairo de conferentie van de Verenigde Naties over de bevolkingstoena- begonnen. De Pakistaanse voorzitter Nafis Sadik opende de conferentie, die ruim een week duurt. Europese afgevaar digden werkten afgelopen nacht nog aan een compromis voor de slotverklaring. Het Vaticaan enkele moslimbewegingen hebben grote bezwaren tegen de ontwerp-verklaring, die vol gens hen aanzet tot abortus en seks voor het huwelijk. Volgens de Amerikaanse on derminister Timothy Wirth, die de delegatie van de VS leidt, zal de slotverklaring duidelijk staan dat abortus geen methode mag zijn om de bevolkingsgroei aan banden te leggen. Om het iet van het Vaticaan te tem peren, zouden passages waarin de VN vragen om veilige abor tus worden opgenomen in de hoofdstukken over gezond heidszorg. Vier islamitische landen Saudi-Arabië, Irak, Sudan en Li banon boycotten de confe rentie. Ook de gezaghebbende al-Azhar universiteit in Egypte heeft het ontwerp voor de slot verklaring gehekeld, omdat die zou aanzetten tot abortus, pros titutie en seks op jeugdige leef tijd en omdat die homoseksua liteit niet veroordeelt. Paus Johannes Paulus II be toogde gisteren dat de confe rentie zich moet concentreren op economische en sociale steun- aan arme landen. Dat is beter dan ouders te vertellen dat ze minder kinderen moeten krijgen, aldus de leider van de ftah 01711-13273 Rooms-Katholieke kerk. Conferentievoorzitter Sadik zei gisteren er zeker van te zijn dat een 'bevredigend' actiepro gramma wordt aangenomen. Zij verdedigde tijdens een pers conferentie de ontwerp-slotver- klaring, die volgens haar wel de gelijk is gestoeld op 'morele principes'. „Het programma steunt zowel op religieuze voor schriften als op de wereldlijke praktijk. Het schrijft geen more le wet voor, maar het bevat wel een morele dimensie", aldus Sadik, die directeur is van het VN-bevolkingsfonds Unfpa. Sadik stelde dat al overeen stemming is bereikt over 90 procent van de slotverklaring. Het pleidooi voor veilige abor tus verdedigde zij met een ver wijzing naar het aantal van mo gelijk 500.000 vrouwen die jaar lijks overlijdén door onhygiëni sche of ondeskundige ingrepen. „We moeten eerlijk kijken naar de feiten over abortus. Mogelijk vinden jaarlijks vijftig- tot zestig miljoen abortussen plaats. Dat is een serieuze bedreiging van het leven en de gezondheid van De Centrale Recherche Infor matiedienst (CRI) heeft alle re levante informatie over de in Singapore ter dood veroordeel de Nederlandse zakenman Jo hannes van Damme doorge speeld naar het ministerie van buitenlandse zaken. Dit ver klaarde vanochtend een woord voerder van de CRI, naar aanlei ding van berichten dat Van Damme een informant van de recherchedienst zou zijn ge- De Nederlandse zakenman, die op 27 september 1991 op het vliegveld van Singapore met 4,3 kilo heroïne in zijn koffer werd aangehouden, zou be hulpzaam zijn geweest bij een onderzoek naar een omvangrij ke oliefraude in Nigeria. De CRI wil dit bericht in de Volkskrant van zaterdag 'bevestigen noch ontkennen'. Buitenlandse Zaken tracht middels 'stille diplomatie' te voorkomen dat het doodvonnis ten uitvoer wordt gebracht. Het ministerie wil daarom geen en kele vraag over de zaak-Van Damme beantwoorden. Het is niet bekend of de autoriteiten in Singapore op de hoogte waren dat Van Damme voor de CRI werkzaam zou zijn geweest. De zakenman zelf verklaarde vanuit zijn dodencel tegen de Volkskrant dat hij, wegens zijn contacten met de CRI, vermoe delijk het slachtoffer is gewor den van een afrekening in krin gen van Nigeriaanse criminelen. Hij zou niet op de hoogte zijn geweest van de heroïne die ver stopt was in de koffer die hij voor een bevriende relatie uit Bangkok naar Singapore had meegenomen. De autoriteiten in Singapore waren van tevoren getipt over zijn komst. Dit wordt ook bevestigd door een functionaris van het Central Narcotics Bureau in Singapore. Volgens de Volkskrant kwam Van Damme regelmatig over de Tien dagen dode vrouw in woning gevonden Een 70-jarige I-eidse vrouw is zaterdagmiddag dood aange troffen in haar woning aan het Galgewater. De politie ver moedt dat ze al een dag of tien dood was. Mogelijk is de vrouw als gevolg van een val om het leven gekomen. De brandweer heeft zich zaterdagmiddag toe gang tot de woning verschaft met behulp van een ladderwa gen. Dat gebeurde na telefoon tjes van omwonenden, die de vrouw al enige tijd niet meer hadden gezien en een stapel post in de brievenbus ontdek ten. De vrouw lag dood op de grond in haar slaapkamer. Een naast het bed staande glazen tafel lag in gruzelementen. Mo gelijk is de vrouw uit haar bed gevallen. Groenendijk /i r De echte Alfons I 3 Groenendijk was zaterdag nog niet te zien in Lisse, waar Sparta won van de plaatselijke FC. Nog geen abonnee? I abonnkRJ/^ -SERVICE Ét Hardt' slag voor drugshandel in Rotterdam rotterdam gpd De Rotterdamse politie heeft het afgelopen weekeinde de drugshandel in de stad een flin ke klap toegebracht. Vandaag zijn tien dealers voorgeleid aan de officier van justitie. Zij wer den vrijdag- en zaterdagavond, samen met vijf anderen, opge pakt in de gedoogzone G.J. de jonghweg. Hiermee denken po litie en justitie de 'harde kern' van de dealers in deze gedoog zone te hebben opgeruimd. De dealers zijn afkomstig van drugsopvang Perron Nul (bij Centraal Station), waar ze na de invoering van een pasjesrege ling niet meer welkom waren. Vervolgens zochten ze hun heil in de tippelzone G.l. de Jongh weg, waar de handel in verdo vende middelen de pan uit rees. Zelfs de prostituées weken op grote schaal uit naar omliggen de wijken, om de dealers en de criminaliteit die zij aantrok ken te ontlopen. Afgelopen maand werden reeds tien verdachten aange houden, die zich volgens de po litie schuldig hadden gemaakt aan diefstal met geweld en af persing. HET WOORD IS AAN Quintilianus Men moet zo schrijven dat de le zer het begrijpt, of hij wil of niet. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programma's Regio Religie RTV Show Sport 15 t/m 23 HET WEER REGEN Vannacht heldjr en minimumtem peratuur omstreeks 9 graden. Overdag toenemende bewolking, in de middag en avond gevolgd door regen. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Wind over dag draaiend van west naar zuid, zwak tot matig, rond kracht 3. Proces tegen Stasibaas Mielke wegens schieten aan de Muur berlun apwerd de aanklacht beperkt tot zes gevallen om het proces snel ler te kunnen laten verlopen, al dus het openbaar ministerie. Tijdens het eerste proces kre- Ren de voormalige minister van defensie I leinz Kessler, zijn plaatsvervanger I rit/. Streiitz. en de partijbaas van het district Suhi, Hans Alhrecht, straffen van tussen de 4,5 en 7,5 jaar. Samen met Mielke en andere hoge partijmensen waren zij lid van de nationale defensieraad, die de grenswachters de op dracht gaf op vluchters te schie ten. Tijdens het eerste proces wei den Mielke, ex-partijleider en - staatshoofd Erich Honecker en ex-premier Willi Stoph wegens hun slechte gezondheid van strafvervolging ontslagen. Honecker is inmiddels overle- den en Stoph zal naar verwach ting niet opnieuw aangeklaagd De voormalige baas van de Oostduitse geheime dienst Sta si, Erich Mielke, moest vanmid dag voor de Berlijnse rechtbank terechtstaan wegens zijn aan deel in tie dodelijke schietpartij en op vluchtelingen bij de Ber lijnse Muur. De 27ste grote strafkamer van het Berliner landgericht heeft besloten het in november 1992 om gezondheidsredenen stop gezette proces tegen Mielke voort te zetten. De 86-jarige Mielke. die al in oktober 1993 wegens de moord op twee poli tiemannen in 1931 zes jaar ge vangenisstraf heeft gekregen, is aangeklaagd wegens zes geval- len van doodslag. Alhoewel uit onderzoek is ge bleken dat meer dan driehon derd mensen aan de grens tus sen de toenmalige DDR en West-Duitsland door Oostduitse grenswachters zijn gedood, vloer bij functionarissen van de CRI. Tot in het jaar van zijn aanhouding, 1991waren er contacten. Van Damme zou in formatie hebben doorgespeeld over een bende van Nigeriaanse criminelen, die op grote schaal fraudeerde met olieverkopen. Van Damme werd vorig jaar door de rechtbank in Singpore veroordeeld tot de strop. Dit werd in hoger beroep bekrach tigd. Twee maanden geleden wees president Ong leng Cheong een gratieverzoek van Van Damme af. Honderden CD's weg uit woning llonderdeq compact discs, een videorecorder en sieraden zijn het afgelopen weekeinde buit gemaakt bij een inbraak in een woning aan de Diepenb- rocklaan in Oegstgeest. De waarde wordt geschat op vele duizenden guldens. De bewo ner van het pand kwam in de nacht van zaterdag op zondag thuis en merkte dat hij zijn huis niet meer in kon. De voordeur was door de dief aan de binnen zijde Vergrendeld. De Oegst- geestenaar moest een raam openbreken en ontdekte een maal binnen de diefstal. I cuiwh I tipiUI NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN l)E KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. .eptember a s. «■jAo. Usbergsla, per krop Hamburgers gepaneerd, 100 gram dLff Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 10 september 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Mobiliteitspas in plaats van strippenkaart ROTTERDAM GPD Automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer krijgen over enkele jaren de beschik king over een 'mobiliteitspas', een nieuwe betaalkaart waar mee vrijwel alle diensten op het gebied van vervoer kunnen worden betaald. Deze chipcard moet de strip penkaart vervangen. Verder kun je ermee (anken, rekening rij den, tol betalen, bellen en par keren. In Ix'iden is de magneetkaart al langere tijd in gebruik. Abon nementhouders zijn al vanaf 1992 in het bezit van een mag neetkaart. Nog voor het einde van het jaar zal het al mogelijk zijn om tnct deze kaart ook bij alle garages in leiden te tanken. Apparatuur hiervoor is al aan geschaft door de Dienst Par keerbeheer. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. ole Iw/oi Na de crnle 2 weken betaal Ik ml|n abonnement: Per maand automatisch 29,30) Q Per kwartaal vla acceptgiro B5.55) automatisch H4.f»5) Nr. bank/giro: Of bel 071 128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1