Leidsch Dagblad Nieuw kabinet op TV Straffen in Singapore extreem zwaar 'Kabinet snijdt niet op cultuur' i£| 4 Energiebedrijven houden jaarlijks miljard over BEL: 071-128030 Cubanen naar Amerikaanse marinebasis op Cuba 1 ij I £xact Jezus houdt van u, iedere andere macht wil u hebben. Commissaris loopt kans op stevige geldboete GOED NIEUWS Leiden ATERDAG 20 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40547 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Bingofanaten leven zich uit in Valkenburg. 'Je vormt samen een familie'. Veranderingen in de Israëlische samenleving. Grotere openheid en zelfs verdraagzaamheid. Schrijver John Fuegi maakte gehakt van Bertold Brechts reputatie. Een zwartboek. Leven in de plannen voor een uitvaartmuseum. 'Het komt er. Geen twijfel mogelijk'. Tijd voor fatsoensregels bij sollicitaties. Werkgevers en hun misbruik van de machtspositie. Vandaag 72 jaar en weer actief als voetbaltrainer: Frans de Munck. Een Zwarte Panter die zich niet laat kooien. Een opstomende kracht binnen het CDA: Tineke Lodders. Portret van een krachtige politica. Bestemming Burma. Het standaardantwoord: 'Impossible'. Onze Taal: Onkruid. WILCO DEKKER De Nederlandse distributiebe drijven van energie houden aan de maandelijkse rekeningen van huishoudens en bedrijven per jaar bijna een miljard gul den winst over. Provincies en gemeenten ontvangen daarvan steeds minder. Honderden miljoenen verdwij nen in reservepotjes van de nutsbedrijven. Die bedrijven blijken dat geld steeds vaker te gebruiken voor branche-vreem- de activiteiten als telecommuni catie, afvalverwerking, het kwe ken en verkopen van vis of zelfs het sponsoren van een voetbal club. De nutsbedrijven verdienden in 1991 zelfs iets meer dan een mil jard gulden, zo blijkt uit voorlopige berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een jaar later was de opbrengst uit de verkopen van voornamelijk stroom, gas en warmte teruggezakt tot 904 miljoen gulden. Dat kwam doordat het energiebedrijf EMH in Gouda in 1992 een verlies leed van 94,5 miljoen gulden. Over 1993 heeft het CBS nog geen cijfers, maar de tien grote van de 33 bedrijven die stroom en gas distribueren, maakten vorig jaar ge zamenlijk al weer 298 miljoen gulden winst. Dat is ruim eenderde meer dan een jaar eerder. Staatssecretarissen 3 Het gisteren bekend geworden nieuwe ka binet zal, voor zover nu bekend, vijf vrouwelijke staatssecretarissen krijgen. Moorden Rwanda 5 Hulporganisaties zeg gen bewijzen te heb ben dat soldaten van het regerende RPF honderden Hutu's hebben vermoord. A De 'Leidse' rond- I vaartkapiteins zeg gen dat er veel stressge- voelige mensen in een bootje zitten'. Rasta a De 25-jarige Jeroen I 2 Kluter uit Zeist is een echte rasta. 'Echte ras ta's geloven in de Ethiopi sche keizer Haile Selassie'. Nog geen abonnee? Naam staatssecretaris van defensie nog niet bekend HET WOORD IS AAN J E. de Vos van Steenwijk Als ons geloof ons niet bevrijdt van de angst van de dood, deugt dat geloof niet voor ons. Vanmorgen vroeg was er nog steeds geen duidelijkheid over de vraag wie voor de WD staatssecretaris van de fensie moet worden in het kabinet-Kok. Fractievoorzitter Bolkestein heeft gisteren wel een kandidaat benaderd, maar deze heeft tot zondag bedenktijd genomen. Boven dien moet die kandidatuur nog met de nieuwe defensie minister Voorhoeve, formateur Kok en de twee coalitie partners worden besproken, aldus de woordvoerder. den haag «gpd-anpbinet plaats, de oprichtingsbij eenkomst. Het kabinet-Kok komt dins dag om 14 uur voor de eerste Pagina 2: Groeiende pot. niet ii r klanten, r De ministers van het kabiriet- Kok worden maandag om 14 uur door koningin Beatrix beë- officiële vergadering bijeen. De digd op paleis Huis ten Bosch, ploeg zet zich dan aan de voor bereiding van de regeringsver klaring die zij op 31 augustus in de Tweede Kamer aflegt. Een dag later volgt het debat met de Kamer over die regeringsverkla ring waarin het kabinet zijn doelstellingen Daarna treedt de nieuwe ploeg aan op het bordes voor de tradi tionele groepsfoto met de vor stin. Maandagochtend om 9 uur heeft in de Trêveszaal aan het Binnenhof de constituerende vergadering van in grote lijnen uit de doeken doet. Het nieuwe kabinet presen teert zich maandagavond op ra dio en TV. In een speciaal NOS- programma op TV interviewen Ferry Mingelen, Job Frieszo en Wouke van Scherrenburg de nieuwe ministers. In de uitzen ding is ook een overzicht te zien van de kabinetsformatie. Verder is een portret te zien van Wim Kok. Bovendien maakt de NOS de uitslag bekend van een pei ling van bureau Interview over onder meer het vertrouwen in de nieuwe ploeg. Het speciale programma is een produktie .van de redacties van Den Haag Vandaag, NOVA en het Journaal. Het is te zien op Nederland 3 van 20.25 tot 21.54 uur. Ook op Radio 1 zijn Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - maandagavond tussen 20.30 en VANDAAG 22 uur gesprekken met de nieu- we bewindslieden te horen. dac.ima'c De doorstroming van dertien kamerleden naar het kabinet- Kok levert evenzovele niet geko zen kandidaten alsnog een zetel in de Tweede Kamer op. Flet gaat om vijf PvdA'ers, vier W- D'ers en vierD66'ers. Voor de PvdA komen nu Rob van Gijzel (41), Mieke Sterk (48), Bert Middel (42), Hamid Houda (40) en Willy Swildens (49) als nog in de Kamer. Voor de WD komen Anke van Blerck-Woerd- man (50), Theo van den Doel (42), Otto Vos (39) en Willem Keur (44). Voor D66 maken Jan Willem Waning (56), Stefanie van Vliet (27), Roger van Boxtel (40) en Jan van Walsem (47) hun entree. Religie- Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 11 Elektronische —fietsklem slaat niet aan rotterdam De elektronische fietsklem, waarmee Rotterdam als eerste stad in Nederland experimen teert, is nog weinig populair. Het publiek gebruikt de 32 'cy- cleguards' met permanente be waking vooral op zaterdag tij dens het boodschappen doen. De rest van de week valt het gebruik van de klemmen tegen. Met een reclamecampagne zal de gemeente de komende we ken proberen het gebruik te sti- [muleren. Voordeel van het systeem bo rn de oude mechanische klemmen is dat microsensors in de klem 24 uur per dag elke po ging tot diefstal registreren en een telefoonlijn doorgeven een beveiligingsdienst. Na alarm staat binnen drie mi- ;n een werknemer van de dienst bij de klem. Washington De Amerikaanse President Clinton heeft gisteren aangekondigd dat al le Cubaanse bootvluchtelingen die op zee worden opgepikt niet langer tot de Vere nigde Staten worden toegelaten. In plaats daarvan worden ze overgebracht naar de Amerikaanse marinebasis Guantanamo op Cuba, het land dat ze juist proberen te ont vluchten. Guantanamo wordt momenteel al overspoeld door bootvluchtelingen uit Haï ti. Minister Reno (justitie) zei donderdag nacht dat alle Cubanen die zonder visum aankomen, voortaan worden opgesloten. De Cubaanse leider Fidel Castro heeft nog niet officieel op de Amerikaanse maatrege len gereageerd. Ondanks de boodschap van Clinton en Reno blijven Cubanen met geïmproviseerde vaartuigjes hun land ont vluchten. FOTO EPA Ingrid Haringa pakt vierde wereldtitel Ingrid Haringa heeft gister avond in het Italiaanse Paler mo haar wereldtitel op het onderdeel puntenkoers ge prolongeerd. Het was haar vierde kampioenschap op rij. De Hoofddorpse wielrenster won eerder in Stuttgart (1991), Valencia (1992) en Hamar (1993). ,,In de laatste ronden zat ik kapot", gaf Haringa na af loop van de race, nog stevig nahijgend van het ererondje, toe. „Bleek dat ik toch maar een gewoon, gek mens ben. Deze wereldtitel schenkt mij ontzettend veel voldoening. Ik ben er ontzettend blij mee. Wellicht nog blijer dan met de eerste." In Palermo behaalde de Russin Samohvalova zilver, de Witrussische Gorojans- kaja brons. Maria Jongeling, de tweede Nederlandse deel neemster, eindigde als der tiende. Peter Pieters plaatste zich voor de finale puntenkoers. De Nederlander had de hoogste score, maar werd tweede omdat de Oostenrij ker Stocher een voorsprong van een' ronde had. Eerder op de avond bereikte Leon van Bon eveneens de eindstrijd, die vandaag op het programma staat. HET WEER Verwachting van het KNMI Perioden met zon Perioden met zon en op de meeste plaatsen droog. Middagtempera- tuur ongeveer 20 graden. Westen wind, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust af en toe vrij krachtig, 5. HEEMSKERK DE JAGER DAAR ZIT EXACT 'T VERSCHIL. Heemskerk De Jager Losplaats" eg 11 Noordwljk Tel. 01719-46566» Fax 01719-48547 5,33 Onroerend 9°ed Nieuwbakken staatssecretaris Aad Nuis john oomkes De cultuur gaat er niet op ach teruit, ook niet financieel, in het nieuwe kabinet-Kok. Dat is de stellige mening van Aad Nuis, nieuwbakken staatssecretaris voor D66 op een ministerie dat jen nieuwe naam zal krijgen. .Misschien wordt het wel weer OK W, maar dan moeten we het nog eens worden over de spelling. Kunst en Cultuur om vat tegenwoordig ook nogal een portie cultuurbehoud", zegt Nuis. Eén van de kleinere beleids ombuigingen die in het regeer akkoord is afgesproken, betreft de verhuizing van de C van WVC naar het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Daarmee zijn de Kunsten terug in een vertrouwd milieu. OK W is een begrip zo vertrouwen wekkend, dat een groep NRC- lezers al jaren voor die combi natie ijvert. Maar juist in dat NRC-Handelsblad stond don derdag een venijnige open brief. Voornaamste klacht: de kunst sector zou niet meer voor vol worden aangezien, indien een minister zich niet meer hard zou mgken voor dat specifieke aandachtsveld. De nieuwe minister van WVC legt namelijk het zwaartepunt van zijn taak bij Volksgezond heid. Een staatssecretaris die cultuur doet, maakt geen deel uit van de ministerraad. Aldus de brief. Nuis: „Er is geen enkele reden om aan te nemen dat cultuur minder belangrijk is geworden nu dit kabinet aantreedt. In het regeerakkoord gaat de cultuur er zelfs bescheiden op vooruit. Ik lees in de kleine lettertjes dat er zelfs vijftien miljoen gulden is bijgeplust, wat de begroting voor 1995 betreft." Nog afgelopen week ontvin gen zes kunstfondsen een voor aankondiging van bezuinigin gen ter grootte van structureel tien miljoen guide steken ze de koppen bij elkaar om acties voor te bereiden te gen deze snoeioperatie. Nuis: „In het oude regeerak koord, dat van het kabinet Lub bers, is een bezuiniging op de cultuur afgesproken van vijftien miljoen voor 1995, oplopend tot 27 miljoen in 1998. Nu is er dus voor 1995 in het nieuwe regeer akkoord vijftien miljoen bijge komen. We zijn dus, door de bank genomen, weer bij nul. Dat is een goed begin. We moe ten natuurlijk nog knokken voor de komende jaren, maar de in tentie is duidelijk: op cultuur wordt niet verder bezuinigd. Zondag's 10 uur, Hazenbos- laan 101, hoek Kennedylaan, O e g s t g e e s t rotterdam anp Commissaris FI. Jansen van de regiopolitie Rotterdam-Rijn mond hangt een geldboete bo ven het hoofd van 1.750 gulden, negen maanden ontzegging van zijn rijbevoegdheid en twee we ken voorwaardelijke celstraf we gens het weigeren van een blaastest. Dit is volgens persoffi cier van justitie mr. M. Kaptein de gebruikelijke straf voor zo'n verkeersmisdrijf. De commissaris, hoofd van de Regionale Recherchedienst, belandde afgelopen zondag nacht met zijn auto in een grep pel langs het Golfpad in Vlaar- dingen. Volgens twee agenten die hem wilden helpen, rook hij naar alcohol. Jansen wilde niet blazen, omdat hij niet zou heb ben deelgenomen aan het ver keer. Hij had alleen de auto van de handrem gehaald om het voer tuig uit de berm naast de grep pel te halen. Zijn vrouw zou ver der naar huis rijden, zo had het echtpaar van tevoren afgespro ken. Het incident gebeurde bui ten diensttijd. Het proces-verbaal dat de agenten opmaakten, is nu on derweg naar het openbaar mi nisterie in Rotterdam. De com missaris zal al binnen enkele weken voor de politierechter moeten verschijnen. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. f Ja, dat is goed nieuws 1 Dus neem ik i nu een abonnement, i j Tel: j (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 05,55) I automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: singapore» ap Informatieavond vlek 17 Stevenshof uitgesteld De informatieavond over het bouwplan voor vlek 17 van de Stevenshof, die zou plaatsvinden op maandag 22 augustus a.s. is uitgesteld. Wanneer de avond wel. doorgaat wordt dit aangekondigd in Gemeente- berichten in de vrijdageditie van het Leids Nieuwsblad. Ook zullen de direct omwonenden een nieuwe uitnodiging voor de in formatieavond ontvangen. jopavü Dienst Bouwen .en Wonen jopavtf DPAvd De voorgenomen executie van de Ne derlandse zakenman Johannes van Damme heeft weer eens de aandacht gevestigd op de zware straffen die in de stadstaat Singapore worden opgelegd. Volgens critici heeft het strenge beleid weliswaar geleid tot een veiliger maat schappij, maar is die ook in hoge mate inhumaan. Voor overtredingen en mis drijven waar in de meeste westerse lan den geringe straffen op staan, worden in Singapore vaak lange gevangenisstraffen of zelfs lijfstraffen opgelegd. Hoewel de terechtstelling van de za kenman, die heroïne in zijn koffer had, is uitgesteld zal hij, zo wordt algemeen ver wacht, niet aan de straf ontkomen. Daar mee zal hij de 73ste persoon worden die sinds 1975 op het schavot aan zijn eind is gekomen. In dat jaar werd de doodstaf ingevoerd voor mensen die worden be trapt met ten minste 15 gram heroïne in hun bezit. Een deel van de mensen die eerder gehangen is kwam uit het buiten land, maar Van Damme zou de eerste westerling zijn die de strop krijgt. In mei kreeg de Amerikaanse teenager Michael Fay vier zweepslagen, omdat hij auto's bespoten en vernield zou hebben. In de VS werd die straf als overdreven en onmenselijk gezien. Singapore heeft de „Chinese aanpak, en dat wil zeggen dat de staat altijd bo ven de individuele burger gaat", aldus de advocaat en activist voor burgerrechten David Marshall. „De staat komt als eer ste, als laatste en altijd. Individuen ko men nergens." Privé ldagen de inwoners van Singapo re over de strenge wetten, maar er wordt niet tegen geprotesteerd, omdat het le ven onder een autoritair regime de men sen het demonstreren heeft afgeleerd. Bovendien zijn veel mensen van mening dat de -strenge wetten effect hebben en dat slechts een klein deel van de bevol king ënnee in aanraking komt. Maar advocaten zeggen dat mensen bang zijn voor de rechterlijke macht, omdat de rechters in de regel geen reke ning houden met de omstandigheden van de misdaad of de dader. Een man die zijn geheugen verloor kreeg een maand cel, omdat hij in een café een paar ruiten had i ondergebracht in Vorige week kreeg een zakenman extra celstraf na zijn veroordeling wegens op lichting, omdat hij de rechter kwaad had gemaakt door in hoger beroep te gaan. Geregeld krijgen gastarbeiders zweepsla gen als zij langer blijven dan hun papie ren toestaan. Met name arbeiders uit In dia en Thailand zijn hiervan het slachtof fer. Op gokken staat een straf van 200.000 Singapore dollar (228.000 gulden) en twee jaar celstraf. Voor het uitdelen van een klap in het gezicht kan men een boete van 500 Singapore dollar (570 gul den) krijgen en een maand in de cel. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1