Leidsch Dagblad hm Nieuwe offensief coffeeshops Deallervoordeligste zitplaatsen. \Je voelde hem steeds schuiner gaan' Vrees voor terreurcampagne in Londen rV-ruzie over Rwanda-actie Informateur Kok hakt knopen door Verkoop Billiton levert Shell voorlopig verlies op GOED NIEUWS Woensdag 27 juli 1994 opgericht 1 maart 1860 nr. 40526 losse nummers ƒ1,60 laamse Rambo [De Belg die maandag dooreen Nijmeegse olitieagent is doodge- :hoten, was een criminele laamse Rambo. Waterpolitie si si De waterpolitie is I I niet blij met de voorgenomen halvering van de vloot. „Eigenlijk kan dit helemaal niet." Big Mountain si Big Mountain staat I met 'Baby I love your way' op de Europese hitlijsten: 'Reggae werkt hypnotiserend'. 'oekoop: 'hasjpuntenLeiden nu écht aan banden ïrieiden zet een nieuw offensief in tegen de overlast van offeeshops waar softdrugs worden verkocht. Burge meester C. Goekoop kondigde gistermiddag een reeks if ieuwe maatregelen aan die moeten leiden tot een da- iëng van het aantal 'hasjpunten' van 25 naar 15. Speciale komen er voor de wijk d'Oude Morsch waar erg 0 eel coffeeshops zitten. iden loman leefmans Njern van het nieuwe offensief is besluit dat de alle Leidse :ca-zaken een nieuwe ver inning moeten aanvragen. In euwe vergunningen, op jftien na, komt te staan dat de ?rkoop van hasj is verboden, i de vergunning van de vijftien rerblijvers valt deze bepaling eg. Bij nieuwe horecazaken ordt de hasj-clausule direct pgenomen. „Daarmee legali- Jper je niets, want dat mag van Ie minister niet. Maar op deze gedoog je er vijftien, al- Goekoop. „In Den Bosch Rebben ze op deze ces, dus ook in Leiden hopen we de groei van 'hasjpunten' aan banden te leggen. De vijftien coffeeshops die overblijven, moeten zich aan strenge regels gaan houden. Niet alleen blijven de landelijke richtlijnen van kracht (geen ver koop aan minderjarigen, geen harddrugs, niet meer dan 30 gram per persoon, niet te dicht bij scholen), ook de. verkoop van alcohol en het maken van (etalage)reclame wordt verbo den. Verder wordt niet alleen eventuele geluidsoverlast bin nen en buiten de gelegenheid bestraft, er is nu ook een bepa ling opgenomen in de algemene plaatselijke verordening dat cof feeshops kunnen worden geslo ten die het 'woon-, leef- of win kelklimaat' aantasten. In de wijk d'Oude Morsch wordt het bestemmingsplan aangepast. Deze buurt (onder meer de Steenstraat, een deel van de Nieuwe Beestenmarkt en vooral de Morsstraat) heeft erg veel verkooppunten en dat wil de gemeente terugdringen. Het nieuwe beleid komt om dat de eerdere maatregelen die Leiden nam hopeloos faalden. Er kwarrjen alleen maar 'softshops' bij in plaats van dat het aantal afnam. „Op grond van de landelijke regels bleek het toch moeilijk om op te tre den. We konden niet een cof feeshop gaan sluiten omdat er bijvoorbeeld veel fietsen tegen een pui aan stonden. We heb ben ons verkeken op het effect van die regels, aldus Goekoop. goed laarlem in benefiet tegen Ajax en niet tegen Katwijk londen Twee aanslagen met autobommen binnen twaalf uur tegen joodse en Israëlische doelen in Londen doen de vrees toenemen dat er sprake is van een internationale terreurcam pagne om het vredesproces in het Midden- Oosten te verstoren. De tweede autobom ontplofte afgelopen nacht in de wijk Fintrhley voor een gebouw waarin diverse Israëlische en joodse instellingen zijn gevestigd. Ten minste vijf mensen raakten daarbij licht gewond. Zij werden voor behan deling naar ziekenhuizen overgebracht. De ex plosie vernielde de ruiten en de ingang van het drie verdiepingen tellende gebouw.- De Israëlische militaire attaché in Londen be schuldigde de Britse autoriteiten van onacht zaamheid, omdat ze niet in staat bleken de tweede aanslag te voorkomen. Enige uren eer der was de ambassadewijk Kensington in het westen van Londen opgeschrikt door een zwa re bomaanslag. Door die explosie raakten veertien mensen gewond. De politie is op zoek naar een oosters uitziende vrouw van middel bare leeftijd die de auto waarin de bom was geplaatst voor de Israëlische ambassade par keerde. De twintig tot dertig kilo wegende bom bracht zware schade toe aan de ambassade en aan omringende gebouwen, onder meer aan Ken sington Palace, de woning van prinses Diana. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Londen is nog niet opgeëist, maar algemeen wordt aangenomen dat het, na de aanslagen in Argentinië en Panama op joodse doelen, ook hier gaat om acties van radicale moslimorgani saties tegen de voortgang in het vredesproces in het Midden-Oosten. De Jordaanse koning Hussein, de Israëlische premier Rabin en de Amerikaanse president Clinton veroordeelden tijdens een gezamenlij ke persconferentie in het Witte Huis de recente aanslagen op joodse doelen. Rabin wees hier bij opnieuw radicale moslimgroeperingen als de Hezbollah aan als verantwoordelijken. Vol gens de Israëlische premier is Iran het brein achter de aanslagen. FOTO MIKE STEPHENS EPA lversum-k NOS wil niet met RTL sa- Lenwerken aan een wervend ilevisieprogramma ten behoe- van Rwandese vluchtelingen. XTRA SUMMERSALE iORTINGEN TOT 70% Voor deze nationale lingsactie wordt het startsein zaterdagavond 6 augustus op TV gegeven. Dat verklaarde RTL-directeur Bert van der Veer gisteren tijdens de winterpre- sentatie van RTL 4. Van der Veer zei het te be treuren dat de publieke omroe pen niet willen samenwerken aan een dergelijk programma. Volgens een woordvoerder van de NOS is er echter nooit sprake van geweest dat de NOS samen met RTL een TV-actie op poten zou zetten. „Er is nooit over ge praat. Bovendien ondersteunen de publieke omroepen in hun actualiteitenprogramma's zowel op radio als op televisie de actie die nu loopt", aldus een NOS- woordvoerder. Het oefenduel Katwijk-Haarlem dat voor zater dag 6 augustus op het program ma stond, gaat niet door. Haar lem speelt op die dag -op eigen terrein (19.30 uur) een benefiet wedstrijd tegen Ajax. De op brengst van het duel gaat naar de Novib, die de hulp voor de bevolking van Rwanda coördi- Ajax zou aanvankelijk op 6 augustus in Spanje tegen Valen cia spelen, maar deze wedstrijd is afgelast. De kans dat Katwijk- Haarlem op een andere datum wordt afgewerkt, is klein. De afzegging vanuit Haarlem levert Katwijk een schadepost op. De oranjehemden lopen een recette mis en hebben voor de organisatie de nodige onkos ten gemaakt. Pagina 2: In kampen van Goma ga je dood, daarom gaan wij naar huis. Pagina 5: Rwanda en Zaïre werken samen bij terugkeer vluchtelingen. i HAMRA 2-zitsbank. Bekleding: Rosundra beige. i 150 x 90 x 77 cm. Zithoogte: 42, diepte 54 cm. Van 629.- v Nu ZomerSALE met kortingen tot wel 50%. Vandaag gesprekken met vier fractieleiders den haag gpd Restant Duitse verdedigingslinie uit zee gehaald noordwuk. peter v „Wat ben ik blij dat hij er uit is. Er hadden zware ongelukken kunnen gebeuren." Badman Tjeerd Smit van hotel Huis ter Duin aanschouwt met enig af grijzen de gevaarlijk uitziende punten aan het uiteinde van eën ongeveer drie meter lange paal. Hij realiseert zich dat de verwondingen van zes mensen die zondag en maandag in de zee hun benen aan het reste rende houtwerk van de voor malige Duitse verdedigingsli nie openhaalden, kinderspel waren. „Wat te denken als ie mand met zijn buik op de paal was terechtgekomen. Ik zie de koppen al in de krant: Strand van Noordwijk onveilig." Het is vier uur na midder nacht en laag water als Edwin van Rijn van de Noordwijkse politie en Dirk van Duyn van Gebr. Van der Putten zich in zee begeven. „Kijk dat zijn de echte", zegt een agent als hij ziet dat Dirk zijn ldoffie heeft uitgetrokken en slechts gekleed in zwembroek aan het werk 'gaat. „Niks geen gedoe met pakken en schoentjes", roept hij zijn collega na die tot aan zijn nek in een duikerspak is gestoken. De twee banen zich een weg door de branding en bevesti gen de kabel, die al in de mid daguren rond de met blauwe tonnen gemarkeerde paal is nomen de paal los te sjorren, aangebracht, aan een shovel. Niet zonder reden. „Dat bedoel De omstanders maken zich uit ik nou. Voor hetzelfde geld de voeten op het moment dat knal^die kabel door de achter- 2 poging wordt onder- ruit", roept de i standers als het t ter dikke staaldraad met een doffe dreun knapt. Terwijl de minuten lang zaam wegtikken en de pogin gen om de paal uit het water te trekken weinig succes lijken te hebben, groeit de groep be langstellenden. Dronken bad gasten en Noordwijkers die op de lichten van shovel en trek ker zijn afgekomen, denken de wijsheid op dat moment in pacht te hebben. Dirk en Edwin moeten een grotere trekker inhuren, een dikkere kabel gebruiken en als het even kan een helikopter laten ko men om het klusje te klaren. In de nu gekozen methode, waar bij het zand rond de paal wordt weggespoten, zien ze weinig heil. „Ze blazen het wel weg, maar met elke golf komt er nieuw zand." Zoals gewoonlijk staan de- beste stuurlui aan wal. Door met de trekker en de shovel keer op keer te rukken, wordt het obstakel om vijf uur uitein delijk vlotgetrokken. Eenmaal op het droge wordt duidelijk dat de paal ruim hvee meter in de grond heeft gezeten. „In het begin was er geen beweging in te krijgen. Door het zand weg te spuiten en met de shovel te rukken, voelde je hem steeds schuiner gaan. Maar het had niet veel langer moeten duren want de zee kwam goed opzet- Pagina 14: 'Geen onderzoek langs Noordzeekust'. De vier grote fracties hebben stevige kritiek op het ontwerp- regeerprogramma van informa teur Kok. PvdA, CDA, WD en D66 vinden het stuk echter wel voldoende basis voor verder overleg. De fractieleiders praten vandaag met de informateur. Deze zal waarschijnlijk van avond knopen zal doorhakken met wie hij verder wil. WD, CDA en D66 schoten gisteren gaten in Koks ontwerp. De PvdA was nog het meest po sitief. Doel van de gesprekken van vandaag is te bepalen wie mag meedoen in een nieuwe coalitie. De waarschijnlijkste mogelijkheden zijn 'paars' (PvdA, WD, D66) en centrum links (PvdA, CDA, D66). Bolkestein (WD) heeft 'aan merkelijke bedenkingen' tegen Koks werkstuk. Hij wil meer be zuinigen op de sociale zeker heid dan de 7,4 miljard die Kok voorstelt. Dat geldt ook voor Brinkman (CDA). Bolkestein vindt verder de verhouding tus sen de bezuinigingen op de rijksbegroting en de sociale ze kerheid te veel in het nadeel van de begroting. Diezelfde bezwa ren leidden tot de breuk in het gesprek van een maand geleden over 'paars'. Bedenkingen heeft de WD ook over Koks plannen voor gezondheidszorg, milieu, ruimtelijke ordening, asielzoe kers en uitvoering van de socia- Dochter naar Zuidafrikaans bedrijf HET WOORD IS AAN J.P.F. Richter Niets ontroert een mens meer dar de aanblik van een verzoening. VANDAAG Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info RTV Show Sport HET WEER Aanhoudend warm Nu en dan zon en een enkele re gen- of onweersbui. Middagtem- peraturen van 23 tot 30 graden. Weinig wind. Ie zekerheid. Verder is de WD tegen Koks plan om AOW, stu diebeurs en weduwen- en we- zengeld afhankelijker te maken van het inkomen. Brinkman vindt dat Kok min der aan nieuw beleid moet uit geven, zodat de lasten voor de burger extra omlaag kunnen. Net als Bolkestein voelt Brink man er niets voor om de AOW afhankelijk te maken van de hoogte van het overige inko men. De CDA-leider is verder tegen verlaging van de kinder bijslag vanaf het derde kind. Voorts komen volgens het CDA te veel banen terecht bij de col lectieve sector in plaats van bij het bedrijfsleven. Volgens Brinkman moet de overheid zich bij de uitvoering van WAO en Ziektewet verder terugtrek ken dan Kok al wil. D66 en WD vinden dat Kok te makkelijk een miljard gulden inboekt op grond van een ver wachte daling van het aantal WAO'ers en WW'ers. Ze sluiten aanscherping van de WAO-re- gels de komende tijd niet uit. De PvdA is daar juist tegen. Wallage (PvdA) en Van Mierlo (D66) zetten vraagtekens bij be zuiniging op de studiefinancie ring. Van Mierlo sprak gisteren opnieuw zijn voorkeur voor 'paars' uit. Pagina 3: Verzekeraars kunnen omzet bijna verdubbelen. Zwanezang van een pompstation „Als een hond zo trouw de wacht, kon u tanken tot een uur of acht." Bij de overlijdensad vertenties in deze krant prijkt vandaag één heel ongebruikelij ke. „Na vele jaren trouwe dienst moeten wij helaas afscheid ne men van benzinepomp Van Haasteren Leiden. Zij is ten prooi gevallen aan de Subatre- geling." De Subatregeling is vaak het gevolg van een simpele reken som. De bodem van elk benzi nestation in Nederland moet worden gesaneerd. Als de eige naar dat niet kan of wil betalen, richt hij zich tot het Subat- fonds. Dat betekent dan wel dat het station de deuren sluit. En dat lot was ook het witte pomp station aan de Potgieterlaan be schoren. Woordvoerder Corry Zandbergen gaat er niet vanuit dat de 'overlijdensadvertentie' mensen tegen de borst stuit. „Voor ons is het wel een afster vingsidee, het is heel triest. Een stukje nostalgie verdwijnt in dit oude deel van Leiden." Lcidsch Dagblad U.lual NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T Ja, dat is goed nieuws ~l Dus neem ik i nu een abonnement, i |(i.v trole bezorging) I Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch I 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84.55) johannesburg-amsterdam gpd Koninklijke/Shell verkoopt dochter Billiton grotendeels aan het Zuidafrikaanse mijnhuis Gencor. Daarmee is 1,2 miljard dollar (bijna 2,2 miljard gulden) gemoeid. Gencor-topman Gil- bertson maakte de 'deal' gister- miaadg in Johannesburg be kend. Shell maakt voorlopig een 'boekhoudkundig' verlies van 170 miljoen dollar op de ver koop. Dat komt ten laste van het groepsresultaat in het twee de kwartaal. Gencor neemt alleen de echte mijnbouwactiviteiten over en brengt die onder in de nieuwe dochtermaatschappij Billition Nr. bank/giro:. International. Het smelten metalen en produceren van j (halffabrikaten blijven nog ach- I Handtekening: ter bij Shell. Bij de voorgeno- J men verkoop van die resterende belangen kan het boekhoud- I nepbon meenenvei kundig verlies alsnog verminde- j sturen^aaruwa*c ren of verdwijnen. Shell behoudt voorlopig een indirect belang van 29 procent in Billiton International. Dat ge beurt via een lening van 300 miljoen dollar aan het nieuwe bedrijf in de vorm van conver teerbare obligaties, die later zijn om te zetten in aandelen. Of bel 071-128030 Pagina 6: Wieg stond in In disch roversnest, toekomst ligt in Zuid-Afrika. 712141 400114 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1