'Hek ondergewaardeerd cultuurgoed' MERCURIU' 'Identificatieplicht te veel rompslomp bij popconcerten' Costello als vleesgeworden sunblock Voorlopig geen ontslag voor fïlmconserveerders Cultuur&Kunst Zappa krijgt 'sterstatus' De Wolff in z'n element in orgelwerken Bach Stravinsky centraal in Salzburg IAANDAG 25 JULI 1994 chef annemiek ruygrok, 071 -356471plv -chef jan rijsdam. 071 -356472 Leidse musical op festival in Gouda couDADe Leidse musicalvereniging Otis treedt tijdens de 'Spiegelparade, van opera tot musical', op 23 en 24 september in de Schouwburg van Gouda, op met een aantal fragmenten uit misucal. Otis is vrijdagavond 23 september van de partij. Het gaat om fragmenten uit 'Les Misérables', 'Jesus Christ Superstar' en 'A Chorus Line'. De Spiegelparade is een initiatief van de Cul turele Raad Zuid-Holland en de Bond van Opera- en Operette- gezelschappen. De aanvang van de voorstelling is 19.30 uur. Be- lalve Otis treden er die avond ook gezelschappen uit Den Haag en Gouda op. Persmuseum breidt collectie uit 1 m amsterdam» Het persmuseum in Amsterdam eheft de collectie '■'Va, 17de-eeuwse kranten onlangs uit weten te breiden met een be langrijke verzameling couranten en pamfletten uit 1658 en 1659. 'an een onbekende drukker is de 'Maendaghsche &Donderdaeghsche) Post-Tijdingen van 4 maart 1658 (nr. 19) en 9 januari 1659 (nr. 3), die in Den Haag verschenen. Van de Haegsche Donderdaechsche Mercurius werden de exemplaren iass nr. 3 (10 januari 1658) en 27 (4 april 1658) aangekocht. NUM E' R'O XXVII. Foli HAECHSCHE DONDERDAECHSCHE ,s Vervattende alle gedcnckwectdicklte adviica van' EU ROPA, 'elen dachten altijd al dat de nuziek van Frank Zappa van en andere planeet kwam. Nu rordt er een hemellichaam ver- loemd naar de in december 993 overleden musicus. Overstelpt door brieven en te- ?grammen, zag het Internatio- lal Astronomical Union's Mi- I N 'sG R A V N - H A G E, <8ririUCtÖU Anroni Picted'z. booc2 ÖCU AUTBEUR, 't 'C &piin/ in 't ban iWU |f CCC verwe^den 4 April, 16j 8. De Haegsche Donderdaechsche Mercuriu^, vervattende alle ge- denckweerdickste advisen van Europa van 4 april 1658. foto pr Fotograaf Gor van Sliedregt ziet in elk hek een kunstwerk Deuren in het landschap. Zo typeerde fotograaf Cor van Sliedregt ooit de hekken die landerijen van wegen schei den. Toegangshekken, boerenhekken, damhekken, wei- dehekken. Ze zijn er in tientallen vormen. Nog wel, want de ouderwetse hekken verdwijnen. De Enkhuizense foto graaf vult er exposities mee. Fantasieloze ijzeren hekken verdrijven de ouderwetse hekken. Een verarming van het landschap, vindt fotograaf Van Sliedregt. Hoe krakkemik- keriger hoe mooier. Geen hek zo gek of hij wil het heb ben. Sinds kort begeeft hij zich op een nieuw pad: hek ken versieren. Voor de kunstroute 'Grote Sloot In Beeld' versierde hij hekken in Oudesluis, Schagerbrug en Sint Maartensbrug. De beeldenroute is tot half september te zien. Langs de route met werken van beeldhouwers maakte Van Sliedregt een bliksemhek, een hek met handjes, een hek met zon en maan en een hek met de simpele tekst HEK. rotterdam rien floris Naast het schilderij 'De verloren zoon van Jeroen Bosch' drukt hij een stuk tekenpapier tegen de muur en begint te krabbelen. Dat hoort niet in het Boymans van Beuningen vindt de sup poost. „Mijnheer, wilt u niet op de muur tekenen", klinkt het bars onder de pet vandaan. „Ik teken niet op de muur, maar op een papier." De suppoost: „Wilt u ook daar mee ophouden mijnheer." De tekenaar, aller minst uit het veld geslagen: „Nou misschien mag ik dan even uw rug gebruiken, want ik moet toch een schets van dat hek op het schilderij maken." De suppoost druipt af. Tegen zoveel gekte kan hij niet op. Enkhuizenaar Cor van Slied regt gek? Ja. Hekkengek om pre cies te zijn. De fotograaf en do cent op de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen heeft dui zend hekken op negatief staan. Hij dook in de historie van hek ken en ziet overal wel een hek in. Het hek als ondergewaar- derd Nederlands cultuurgoed. De gekte sloeg tien jaar gele den toe in Normandië. „Ik had een kleine fototoestel bij me en begon doorzichtjes te maken van die typische Franse hekken. Die worden ook gerepareerd met de Franse slag. Als er een gat in het hek zit, vlechten ze er een tak doorheen." Hij kwam thuis met 50 dia's. In de omgeving van Enkhuizen liep hij daarna ook tegen hek- Hekkengek Corvan Sliedrecht: „Er zijn wel vijftig verschillende hekken." ken op en besloot er een foto grafieproject van te maken. „Ik houd van langlopende projec ten. Zo heb ik ook tien jaar lang straattegels gefotografeerd. Te gels met kauwgom, versleten te gels, natte tegels die opdrogen. Prachtige abstracte kunst. Som mige zou ik zo willen uitgraven en aan de muur hangen." Hekkentijd Vakantietijd werd hekkentijd. In Groningen, Engeland, Drenthe, Limburg, Texel. Overal waar hij kwam, werden de hekken vast gelegd. En er is er bijna niet een hetzelfde. Cor van Sliedregt ru briceerde, inventariseerde en concludeert dat er zo'n vijftig soorten hekken zijn. „Iedere streek heeft zijn tradi tionele vormen. Op Texel bij voorbeeld vind je hekken met een W-vorm er in. Die hebben ook speciale scharnieren, terwijl ze de hekken ergens anders met twee touwtjes vastmaken. Op het punt waar Groningen, Fries land en Drenthe -samenkomen heb je een hekkensysteem met een gaffel zoals op een schip. In het Gronings noemen ze het een Vring en in het Fries een Wring. Het is een hek met een tegengewicht. Een kind kan het open doen." Van Sliedregt dook in archie ven voor historisch boerderijon- derzoek en concludeert dat er vrijwel niets over hekken be kend is. Daarom verzamelt hij er nu alles over. „Ik kan geen museum inlopen of ik kijk even op of er nog werken met hekken hangen. Het belangrijkste histo rische feit dat ik heb ontdekt is dat hekken vroeger niet in het landschap stonden, maar alleen maar bij de boerderij. Het vee op schilderijen staat daarom vaak vast." Een ander 'historisch' ver schijnsel. „De hekken waren vroeger veel smaller. Doordat de landbouwvoertuigen groter en breder zijn geworden, moes ten de hekken ook veranderen. Tegenwoordig zie je dat ze bij ruilverkavelingen alle oude hek ken opruimen. Doodzonde." De leeftijd van hekken is nau welijks te achterhalen. „Ik ken een hek uit 1948. Een eiken hek dat was gemaakt van de korrel. Dat is de kern, het beste deel van het eikehout. De meeste hekken gaan maar een jaar of tien mee. In Frankrijk groeien er af en toe korstmossen op. Die mos sen groeien pas na tien jaar, dus zijn dat heel oude hekken. Dat soort wijsheid haal ik weer uit 'Natuur en Techniek'. Zo blijf ik alles in het kader van het hek zien. Laatst ontdekte ik op een Fin se tekenfilm weer een nieuw hek. Een schuifhek. Vreselijk ei genlijk. Ik kan niks meer zien of ik zie er een hek in." nor Planets Center in het Ame rikaanse Cambridge zich wel haast genoodzaakt een ster die tussen Mars en Jupiter reist 'Zappafrank' te noemen. „Ik herinner mij niet dat er ooit een grotere lobby is ge weest voor het benoemen van e.en ster", aldus directeur Brian Marsden van het astronomische centrum. Muzikanten moeten zo snel mogelijk uitgezonderd worden van de nieuwe Wet op de Iden tificatieplicht. De invoering van deze wet brengt voor muzikan ten en organisatoren van con certen een enorme papieren rompslomp met zich mee, die bovendien overbodig is. Dat zegt belastingadviseur drs. Dick Molenaar uit Rotterdam, be kend om zijn publikaties over belastingrecht in de kunstenwe- reld. In pop- en jazzkringen in Ne derland is het gebruikelijk dat muzikanten bij een optreden als werknemer te boek staan en de organisator van het concert als werkgever optreedt en inhou- dingsplichtig is. Omdat de nieu we wet van iedere nieuwe werk nemer een identificatie ver langt, zijn organisatoren sinds 1 juli verplicht van muzikanten zo'n bewijs te verlangen, meestal een kopie van twee pa gina's uit het paspoort. Voor de muzikanten betekent dit dat zij zich telkens opnieuw moeten identificeren, omdat zij bij ieder optreden immers een nieuwe werkgever hebben. Kopieën „Dit is een uitzonderlijke uit werking van de nieuwe wet", zegt Dick Molenaar. „De wet is bedoeld om te voorkomen dat illegale werknemers ergens een baantje krijgen. Er is over de uitwerking van de wet door het ministerie van financiën duide lijk niet goed nagedacht. Want wat krijg je nu? Iemand die ie dere week een optreden organi seert van een bandje met bij voorbeeld vijf muzikanten, moet jaarlijks zo'n 250 kopieën van identificatiebewijzen bij el kaar zien te krijgen. Om die te bewaren heeft-ie alleen al drie extra ordners nodig. De orga nistoren zitten er echt achter aan, want ze zijn doodsbang dat een onwillige belastinginspec teur hen een naheffing van zes tig procent oplegt, omdat de identificatiebewijzen ontbre ken." Volgens Molenaar is de maatre- Slecht bezocht Beach Rock Scheveningen gel overbodig omdat iedere mu zikant een SOFI-nummer heeft en dus al bekend is bij de belas ting. Algemeen secretaris Piet van Buul van de Kunstenbond FNV vindt het nog te vroeg het mi nisterie te vragen de wet te wij zigen. „We hebben nog nauwe lijks klachten gekregen, maar dat komt omdat de wet pas op 1 juli is ingegaan en de meeste muzikanten de verstrekkende gevolgen ervan nog niet aan den lijve hebben ondervonden. Wij wachten op concrete ver halen van muzikanten over ab surde situaties als gevolg van de identificatieplicht". NEW YORK The New Yorker heeft gisteren onthuld wie de werkelijke auteur is van de ge ruchtmakende pornografische roman Histoire d'O. Daarmee is een eind gekomen aan veertig jaar durende speculaties. Het boek is geschreven door de nu 86-jarige Dominique Aury. muziek recensie li dy van der spek Concert op het Pieter Janszoon de Swartorgel door Charles de Wolff met werken van Joh. Seb Bach Gehoord 22/7, Hooglandse kerk. Leiden. Verplaatsen we vandaag even de schijnwerpers van het veel belichte van Hagerbeer-orgel uit de Pieterskerk naar het in 1565 gebouwde Pieter Janszoon Swart-orgel in de Pancras. Op een lauwe zpmeravond loopt de kerk nog aardig vol om Charles de Wolff 'zijn grote passie' te horen vertolken: Johann Sebas- tiaan Bach. Na de direct al fraai uitge voerde Fantasie en Fuga in g, de indrukwekkende zesstemmige Ricercare uit 'Das musikalische Opfer', met het simpele thema dat als een rode draad door dit hele muzikale offer loopt. Door de exacte interpretatie waren de stemmen beurtelings heel dui delijk te volgen in nabootsin gen, tegenmotieven, in bonte mengeling van stemmen, in contrapuntische kunstgrepen. De daarop volgende Trioso nate sloot naadloos aan door de drie zelfde opwaartse noten van het adagio-vivace, ofschoon de indringende kracht van de Ri cercare t hier verflauwde: hier een meer meditatieve, beschou wende benadering. In Bachs tijd wordt de Tocca ta de uitverkoren kunstvorm als proeve van een levendige im provisatiekunst, met langgerek te akkoordreeksen, afgewisseld door vrije figuraties. Ook in de overbekende Toccata en fuga in d valt De Wolffs markante, hel der gestructureerde spel op, zijn weloverwogen tempi, zonder aan bewogenheid in te boeten. Op de waag of dit door hem overigens zeer geliefde orgel een redelijk alternatief is voor het begrotelijk teruggebrachte instrument in de Pieterskerk, waar straks zelfs Bach niet meer echt goed op gespeeld kan wor den, een negatief antwoord: „Ook dit instrument is slechts geschikt voor Renaissance en Barok. Natuurlijk kun je er een Mendelssohn op proberen, maar over de wezenlijke capaci teiten voor Klassieken of Ro mantiek, beschikt dit orgel niet." salzburg dpa Het muziektheater dat Igor Stravinsky heeft gecomponeerd, staat dit jaar centraal op de Sal- zburger Festspiele die morgen door de Oostenrijkse president Thomas Kiestil worden ge opend. Gerard Mortier, de strij- bare Belgische intendant van het festival, heeft verder een nieuwe enscenering van Mo- zarts Don Giovanni aangekon- 1, die volgens hem als een bom zal inslaan. Tot 31 augustus zal Stravinsky in vijf nieuwe opvoeringen ver tegenwoordigd zijn: The Rake's Progress (dirigent Sylvain Cam- breling, regie Peter Mussbach), Oedipus Rex en Psalmensym- phonie (dirigent Kent Nagano, regie Peter Sellars) en L'Histoire du Soldat in een enscenering van Veit Volkert en Barbara Mundel en Le Rossignol dat on der leiding van dirigent Pinchas Steinberg wordt uitgevoerd. Don Giovanni moet volgens Mortier het hoogtepunt van de Festspiele worden. Mozarts be roemde opera is voor deze gele genheid geënsceneerd door Pa trice Chereau en staat onder muzikale leiding van Daniel Ba- renboim. Mortier heeft al ge zegd dat de première op 28 juli z'n gebeurtenis wordt, 'dat we deze produktie tot na het jaar 2000 zullen kunnen blijven spe len'. De voorstellingen zijn al geruime tijd uitverkocht. Behalve muziektheater bren gen de Festspiele wederom veel toneel. Hugo von Hofmannst- hals Jedermann, een klassieker in Salzburg, ontbreekt niet. Vandaag, een dag voor de offi ciële opening, gaat Luigi Piran dello's De reuzen van de berg in de regie van Luca Roncondi in première. Heropvoeringen vinden plaats van Shakespeares Anto- nius en Cleopatra en Coriolanus (beide in de regie van Peter Stein), en van Das Gleichge- wicht van Botho Strauss in de regie van Luc Bondv. Luisteren naar muziek èn genieten van de zon tijdens Beach Rock '94 in Scheveningen. aal decor is voor een zomers dagje uit, een voortreffelijke set voor een (actieve) tv-registratie. Met een knipoog naar de lokatie vertellen de Crash Test Dum mies uit Canada een ontroe rend muzikaal verhaal over een liefde, vervat in metaforen: Swimming in your Ocean. De prijs voor de meest gevatte one liner gaat ook naar hetzelfde liedje: „Why does* God have things like tornadoes?" Behalve in een ode aan single malt whis kies van Schotse origine (in When I go out with Artists) is dit bandje de ironie zo goed toege daan, dat we hier van doen me nen te hebben met de enige echte erfgenamen van Ray Da- vies (Kinks). Nog nooit eerder gezien hoe festivalpubliek een open doekje geeft voor een solo op triangel. Costello vormt het andere vleesgeworden 'sunblock' van deze dag. Met zijn originele be geleiders, de prachtige Attrac tions, laat hij zien wat eenvoud, gekoppeld aan orginaliteit en waar songsch rijversvernuft, al meer dan zeventien jaar ver mag. De set bevat schitterende versies van nieuwe songs van de cd Brutal Youth, maar ook veel stukken uit de begintijd, rond My Aim is True en This Year's Model, en van het weergaloze album Spike: Deep Dark Truth ful Mirror klinkt als gospel, Ve ronica als het portret van de vergrijzing en Allison, tja...als een ode aan ook nog Smokey Robinson. Curieus is de opmer king van Elvis dat hij niet weet of, en zo ja, wanneer hij nog live verschijnt in Nederland. Tegen dit Vermogen tot jezelf wegcijferen is Iggy Pop niet be stand. Na een, overigens bij vla gen weergaloos-driftige, set vol van oldies en goldies krijgt hij in de hitte nog veel te weinig res pons. Alias Jimmy Osterberg pikt 't niet. Hij maakt het pu bliek uit voor alles wat lelijk is, flikkert een monitor van het po- foto cpd/ceeszorn dium en doet nog net niet aan zelfkastijding. Nóóóit saai, Iggy. Jammer dat een verder per fect georganiseerd podiumeve nement mank gaat onder een krakkemikkig management aan de entrees, waar mediamensen, horecapersoneel en gewoon pu bliek vaak meer dan een uur moeten wachten voordat dóód simpele faciliteiten zijn ge klaard. We missen daardoor de openingsact, het sympathieke Nederlandse bandje, Van Dik Hout. Dat zou bij Mojo ondenkbaar zijn. Ben benieuwd of die vol gende editie van Beach Rock van de grond komt. den haag anp Het dreigende ontslag van zes tien medewetkers van het Ne derlands Filmmuseum die zich met het conserveren van films bezighouden, is voorlopig afge wend. Minister Ritzen heeft 160.000 gulden beschikbaar ge steld, waardoor de zestien in elk geval tot 1 januari in de 'conser- veringsfabriek' van het museum in Overveen aan het werk kun nen blijven. Ritzen heeft daarmee binnen een dag gereageerd op een noodkreet van de Raad voor de Kunst. Die vroeg hem snel met geld over de brug te komen om te voorkomen dat de zestien medewerkers per i september op straat zouden staan. Daar mee zou niet alleen een einde komen aan het conserveren van nitraatfilms, maar zou ook veel in de afgelopen jaren opge bouwde deskundigheid verloren gaan. Het ontslag dreigde omdat de subsidie voor het conserveren van nitraatfilms dit najaar af loopt. De afgelopen vijf jaar be droeg die extra overheidsbijdra ge rond 2,5 miljoen gulden per jaar om de achterstanden in te lopen. De directeur Van het Filmmuseum, V. Blotkamp-De Roos, heeft vorig jaar aan WVC 14 miljoen gulden gevraagd om het project te kunnen voortzet ten. WVC heeft die aanvraag volgens Blotkamp-De Roos ge honoreerd. noch afgewezen. Door het aflopen van de eerdere subsidie kwamen de banen van de zestien medewerkers echter op de tocht te staan. Met zijn besluit heeft minister Ritzen het mogelijk willen ma ken dat in het najaar eerst wordt gediscussieerd over een urgentieplan van de vier grote audio-visuele archieven over conservering van audio-visueel materiaal. Het ligt in de bedoe ling dat er een Nationaal Audio visueel Archief komt. Een stuur groep onder voorzitterschap van de commissaris van de ko ningin in Groningen, H. Von- hoff, buigt zich daarover. De komende vijf jaar is voor conservering en ontsluiting van deze archieven 135 miljoen gul den nodig, aldus Blotkamp-De Roos. Daarna is blijvend per jaar 13 miljoen gulden nodig om te voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 21