Leidsch Dagblad ^Ziekenfonds 'dupe van r9 wanbetalers 32 Eros Polide andere reus van de Provence 19 19- J Weigering nominale premie te betalen BEL: 071-128030 In Leiden geen stormloop op nieuwe IVF-techniek Vrouw na spoorloze verdwijning in tunnel terug Twee zwaargewonden na explosie bij LPG-tank Nog geen spoor van verdwenen pastor Aanslag op joods kantoor in Buenos Aires eist 26 levens Het duurt nog even voor de kat op compost zit GOED NIEUWS DINSDAG 19 JUL11994 oN lijst ■iKim ll-sung J I r- Twee miljoen Noord- 1 '^3 koreanen hebben van- """fmorgen in Pjongjang af- Ischeid genomen van hun 'Grote Leider' Kim ll-sung. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40519 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Incest 3 De rechtszaak Epe-3 gaat vooral over gru welijke incest en verkrach ting. Revolutie /i gr De revolutie die de I 3 Franse impressionis ten met hun stijl ontketen den, bleek achteraf slechts een klein schokje. Vechtpartij in de Tour! Raul Alcala en Breu- kinks ploegmaat Neil Stephens gingen met elkaar op de vuist. De Australiër had onder weg een opmerking gemaakt tegen Alcala, waarna de Mexicaan hem op een vuistslag trakteerde. Stephens moest vandaag met een gebroken neus l'Alpe d'Huez op. Poli tigjarige Italiaanse ploegmaat van John Ta len is de grootste renner van het peloton 1.94 m)kroop als eerste over de 'berg des doods', en liet zijn 85 kilo als een baksteen én succesvol naar Carpentras vallen. Poli blij, Miguel Indurain zo mogelijk nog blijer dat hij op de fiets was gebleven. De Spaanse gele trui dreigde in de afdaling van de Ventoux tot tweemaal toe uit de bocht te vliegen, maar hij hield zijn fiets nog net op de weg. In het algemeen klassement veranderde er na de vijftiende etappe niet veel, zij het dat de ritwinnaar van zaterdag, Bjarne Riis, een twaalftal minuten moest inleveren op de top en een podiumplaats in Parijs meteen kan vergeten. Eros Poli neemt alvast een ferme slok op de overwinning. foto epa De ziekenfondsen in Nederland lopen jaarlijks ten min ste zestig miljoen gulden mis door mensen die het nomi nale deel van hun premie weigeren te betalen. Omdat uitschrijven van wanbetalers wettelijk is verboden, krij gen zij hun ziektekosten volledig vergoed. Zilveren Kruis Spaarneland wei gert 'uit concurrentie-overwe- gingen' getallen te noemen. Hij noemt het probleem 'niet alar merend' en de oplossing ervan 'geen speerpunt van beleid'. Bij Zorg en Zekerheid wordt daar anders over gedacht. „Wij gaan tot het uiterste om die pre mies te innen", aldus een woordvoerder. Deze verzeke raar stuurt na herinneringen en aanmaningen een incassobu reau op de wanbetaler af en in het uiterste geval komt de deur waarder langs. Dat laatste ge beurt regelmatig, en met suc ces. Volgens de woordvoerder komt in vrijwel alle gevallen uit eindelijk het geld binnen. Ziekenfondsen kunnen niet zoals andere verzekeraars wan betalers uit de verzekering zet ten ofiweigeren. Bij de invoering van de nominale premies is het probleem van de wanbetaling wel aan de orde geweest, maar het parlement besloot toen dat verzekerden hoe dan ook verze kerd moeten blijven en dat hen geen zorg mag worden gewei gerd. Om die reden 'geven we liever geen ruchtbaarheid aan die wanbetaling om mensen niet op een idee te brengen', zegt adjunct-directeur Jansen van zorgverzekeraar Univé. LEIDEN-HAARLEM RENS KOLDENHOF EN SJAAK SMAKMAN Volgens de Vereniging van Ne derlandse Zorgverzekeraars en de Ziekenfondsraad schommelt het percentage notoire wanbe talers rond de twee procent, waarbij in steden meer wanbe talers zitten dan op het platte land. Dat komt vooral omdat in de steden verhoudingsgewijs meer mensen met lage inko mens zitten. Het grootste deel van de pre mies Ziekenfondswet en AWBZ wordt maandelijks door werk gevers, uitkeringsinstanties en/of de fiscus ingehouden op het loon of de uitkering. Het gaat daarbij om een percentage van het inkomen. Daarnaast moet iedere verzekerde een ei gen bijdrage betalen, het nomi nale deel van de premie. Voor volwassenen is dat in totaal 28,95 gulden per maand, voor kinderen 12,40 gulden. Wanbe talers weigeren dit bedrag te be talen. Voor het ziekenfonds Zilveren Kruis Spaameland met een kwart miljoen verzekerden be tekent dat een schadepost van tussen de zeven ton en één mil joen gulden per jaar, voor het ziekenfonds Zorg en Zekerheid in Leiden (420.000 verzekerden) een tegenvaller van tussen de 1,2 en 1,8 miljoen. Woordvoerder Buchholtz van Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Karei Jonckheere Onze tijd is verslaafd aan oorver dovende middelen. VANDAAG Pagina 3: Wanbetalers finan cieel geen echt probleem. De recente publicaties over een nieuwe techniek van kunstmati ge bevruchting hebben niet tot een stormloop geleid op de Leidse IVF-centra. Zowel bij het Academisch Ziekenhuis als de Stichting Medisch Centrum Ge- boortenregeling kwamen giste ren slechts een paar telefoontjes binnen. Bij het Utrechts Academisch Ziekenhuis stond de telefoon wel roodgloeiend. In korte tijd was de agenda voor de nieuwe IVF-behandeling voor twee maanden volgeboekt. Het Utrechtse ziekenhuis is er als eerste in Nederland in geslaagd een vrouwelijke eicel te be vruchten door inspuiting van één mannelijke zaadcel. Deze techniek biedt mogelijkheden voor mannen met weinig goede zaadcellen. De nieuwe IVF-techniek wordt in Nederland vooralsnog alleen toegepast in Utrecht. In België wordt het inspuiten van een zaadcel in de eicel daaren tegen al jaren gedaan. BUENOS AIRES/JERUZALEM Rtr-DPA-AFP-GPD Een verwoestende bomaanslag gisteren op het kantoor van een joodse stichting in de Argentijn se hoofdstad Buenos Aires heeft aan zeker 26 mensen het leven gekost. Het aantal opgegeven gewonden, waarvan het groot ste deel zich in kritieke toestand bevindt, staat nog steeds op 127. Onderminister van binnen landse zaken Alberto Iribarne zei dat het nog niet duidelijk is of de explosie is veroorzaakt door een autobom of een ander soort explosief. De klap sloeg een aantal etages weg van het zeven verdiepingen tellende ge bouw, waarin het kantoor van de Israëlisch /Argentijnse ver eniging, een organisatie voor jo den in Argentinië, was geves- tigd. President Carlos Menem deelde later mee dat een Iraakse man is aangehouden in ver band met de aanslag. „Enkele ogenblikken geleden is een Ira kees aangehoude in Paso de los Libres. Hij had geen papieren, op een verlopen Braziliaans paspoort na." De Argentijnse regering kon digde drie dagen van rouw af. President Menem vreest dat de bloedige aanslag het beeld van zijn land in het buitenland be- LEIDEN CEES VAN HOORE De tante van de Leidse E. L. Gremmen, de 65-jarige Catharina Hendrika Servaas, verdween anderhalve week geleden spoorloos in een tunnel nabij de Spaanse grensplaats Perpignan. De Nederlandse ambassade in Frankrijk meldde vandaag dat zij is gelokaliseerd in een ziekenhuis in Narbonne. Catharina is in de tunnel „vreselijk in de war geraakt en is door voorbijgangers naar een ziekenhuis ge bracht". Haar nicht E. L. Gremmen deed vorige week aangifte van de verdwijning bij de Leidse politie. Vanuit haar woonplaats Grevenma- cher in Luxemburg ging Catharina Ser vaas op zondag 9 juli samen met haar broer Freek Servaas op weg naar het bij Alicante gelegen plaatsje La Campello. Broer en zuster, beiden ongehuwd, woonden gezamenlijk in Grevenmacher, maar aangezien het hen daar niet beviel, besloten ze te verhuizen naar La Cam pello in Spanje. Catharina reed met een Spaanse huur auto van La Campello naar Narbonne. Haar broer, die uit Luxemburg kwam, ontmoette haar in deze plaats. Het twee tal bracht de nacht door in een hotel in Narbonne en zette de volgende morgen vroeg koers naar Spanje. Catharina reed achter haar broer Freek aan. Na het passeren van een tunnel nabij Perpignan was Catharina in geen velden of wegen meer te bekennen. Haar broer lichtte de politie in en stelde allerlei po gingen in het werk haar terug te vinden. Tot voor enkele uren tevergeefs. Gremmen: „Mijn oom was uiterst ge schokt. Hij ging de tunnel door en toen- ie eruit was, zag hij zijn zuster opeens niet meer. Hij is alle ziekenhuizen in de omgeving gaan afbellen, maar niks. Hij dacht dat zijn zuster een ongeluk had gehad. Of misschien was ze wel beroofd. Zoiets moest het wel zijn, want het is geen type dat zo maar even gaat piere- NOORDWIJK ANP-ROZA VAN DER VEER Twee monteurs die bezig waren met het schoonmaken van een LPG-installatie bij een benzine station aan de Noordwijkse Nieuwe Offemweg zijn gister middag zwaar gewond geraakt bij een ontploffing. De ontplof fing ging gepaard met een steekvlam van tien tot vijftien meter hoog. De tank moest worden leeg gemaakt in verband met een keuring. Dat gebeurde door een gespecialiseerd bedrijf uit Lely stad. Volgens de politie „kan het haast niet anders dan dat hier nonchalance in het spel is ge weest." Een woordvoerder van het bedrijf zegt echter dat alle procedures zijn gevolgd. Hij noemt het ongeluk 'onverklaar baar'. De arbeidsinspectie, die de zaak in onderzoek heeft, steunt vooralsnog de lezing van de po litie. Volgens een woordvoerder is de tank geopend terwijl zich er nog gas in bevond. Dat gas zou zich over de grond hebben verspreid, waarna een acht me ter verderop staande pomp voor de explosie zorgde. Een 39-jarige man uit Lely stad is met tweede- en derde graads brandwonden overge bracht naar het brandwonden centrum in Beverwijk. De an der, een 24-jarige man uit Put ten, is met tweedegraads brand wonden naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden gebracht, maar is inmiddels weer thuis. Pagina 13: Brandweer 1500 li ter gas zorgde voor explosie. HAARLEM JOHN SCHOORL Na een opsporingsbericht op de regionale Italiaanse televisie, zijn geen tips binnengekomen die opheldering hebben gege ven over de verdwijning van pastor Jan Hopman. De Over- veense geestelijke van de Ma- riaparochie in Overveen en de Bloemendaalse parochies H. Drieeënheid en H. Sacrament was op vakantie in Italië. Op 3 juli had de familie Hopman voor het laatst contact met hem. Op 11 juli zou hij terugko men naar Nederland. Enkele weken geleden vertrok Hopman naar Italië. Hij zou hij op eigen gelegenheid gaan wan delen en plaatsen bezoeken die te maken hebben met de heilige St. Franciscus van Assisi. Zijn broers zijn zondag teruggeko men uit dit gebied. Zij waren 12 juli vertrokken om Hopman te zoeken. Een lidmaat van de joodse gemeenschap probeert hulp te bieden bij het zoeken naar slachtoffers onder de puinhopen. foto epa Ruzie tussen korrelmakers UTRECHT ANP schadigt. Hij gaf bevel de gren zen te sluiten om te voorkomen dat de daders het land uitvluch ten. „Er is hier geen enkele re den voor. Deze monsters ver dienen het niet in een gemeen schap als het onze te leven". Vanuit Israël is vanochtend \Toeg een militair reddingsteam vertrokken naar Buenos Aires. Het team is gespecialiseerd in het doorzoeken van puinhopen. Zoals het er nu naar uitziet zullen de Israëlische militairen te laat komen om nog behulp zaam te kunnen zijn bij het ber gen van slachtoffers, maar ze zullen op Argentijns verzoek de politie helpen bij het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. waaien zonder bericht achter te laten. Je leest tegenwoordig van zulke rare din gen. Een kleine tien minuten geleden werd ik gebeld door de ambassade en vertel den ze me dat mijn tante in een zieken huis in Narbonne lag. Ze moet in die tunnel in paniek zijn geraakt en haar hóófd er niet meer bij hebben gehad. Gek, want ze stond anders toch altijd met haar beide benen op de grond. Maar ze is een tijdje geleden in Spanje van al haar cheques beroofd en misschien is ze daardoor een beetje de kluts kwijtge raakt." Een uit compost vervaardigde, milieuvriendelijke en volledig recyclebare kattebakkorrel die de afvalberg met zo'n acht procent vermindert is de inzet van een kat-en-muisspel tus sen de uitvinder ervan, tuinder J. Molenaar, en het afvalver werkingsbedrijf VAM. Dat be drijf wil de korrels nu zelf, in een enigszins gewijzigde vorm, op de markt brengen. Het idee om kattebakkorrels te maken van geperste com post werd in feite door de kat ten zelf bedacht. Telkens wan neer Molenaar aan het werk was, zag hij hoe de katten steevast hun behoefte deden in zijn composthoop. De warmte en de geur van het tuinafval beviel de beestjes. De uitwerpselen bespoedigden op hun beurt weer de composte- ring van het groenafval. Mole naar combineerde die gege vens 'en ontwierp de eerste compostkattebakkorrel. Ge bruikte korrels worden ingele verd en daarvan worden weer nieuwe korrels en mest ge maakt. Het systeem is goed voor het milieu en financieel gunstig voor gemeenten, die door de vinding hun afvalberg en -kos ten sterk zien dalen. In samen werking met de VAM en met subsidie van de gemeente Utrecht, werd het 'Katten Ge mak'-project vervolgens opge zet. In Utrecht zijn inmiddels 120 huishoudens overgestapt op de kringloop-kattekorrels, in Amsterdam 200. In totaal zijn nu negen gemeenten door Molenaar benaderd om de milieuvriendelijke korrels te introduceren. De meeste ge meenten zijn enthousiast: kat- tegrind maakt acht procent uit van het totale afvalaanbod. Molenaars Kringloop-katte korrels, die in de groenbak gaan, besparen de gemeente Utrecht jaarlijks ruim 100.000 gulden aan afvalverwerkings- kosten. Een zakelijke twist tussen Molenaar, en zijn bedrijf Kat ten Gemak, en de VAM bete kent het einde van de samen werking. Het aanbod om het octrooi, dat Molenaar inmid dels had aangevraagd, af te ko pen, is volgens een partner van Molenaar veel te laag. „Ze proberen de licentie voor een appel en een ei in handen te krijgen", aldus deze P. Zonneveld, „We gaan nu kleinschalig verder, en hopen uit te groeien. Voor het milieu en de gemeenten is het jam mer dat het nu langer gaat du ren voordat iedere kat op compost zit. Maar we hebben, geen zin meer in de jongens van het grootkapitaal. De VAM bezint zich inmiddels op een eigen compostkorrel, die vanwege het octrooirecht toch iets moet afwijken. Mole naar en co zeggen niet bang te zijn voor de VAM-kattebakvul- ling. „Wij hebben korrels die minimaal twee weken in de bak kunnen liggen, zegt Zon neveld. „Mijn eigen kat doet er wel drie maanden mee. Het zal de VAM niet lukken korrels te maken die zolang geurloos blijven, zonder aan het octrooi te komen." Met bijna een miljoen kat ten in Nederland lijkt het geurloze, milieuvriendelijke uitwerpen op compost een gat in de markt. VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 9 HET WEER Verwachting tot morgenavond Overwegend zonnig Overwegend zonnig, in het zui den ook wolkenvelden en in Zuid- Limburg kans op een regen- of onweersbui. Middagtemperatuur ongeveer 23 graden. Noordoos tenwind, matig, kracht 3 tot 4, op het Usselmeer vrij krachtig, 5, aan de kust af en toe krachtig, 6. Man verdrinkt bij vliegeren ROTTERDAM GPD Een 22-jarige man uit Oostvoor- ne is gistermiddag tijdens het vliegeren overmeesterd door de stroming van de Noordzee en vermoedelijk verdronken. De man, die niet goed kon zwem men, stond bij de Maasvlakte tot zijn middel in het water en probeerde de vlieger in be dwang te houden. Een vriend waarschuwde hem dat hij de zogeheten stuur- vlieger moest loslaten, maar toen de man dat eenmaal deed was het al te laat. De vriend kon hem niet meer redden en scha kelde de politie in, die samen met de kustwacht een zoek tocht op touw zette. Ook een helikopter van de Koninklijke Marine werd daarbij ingezet. Leidsch Dagblad drlnalMrifUMlVIlilill' -■•■•■■fn III r NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel: I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: J Per maand automatisch I 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) I Nr. bank/giro: I Handtekening:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1