Leidsch Dagblad USA94 Totale chaos heerst in Goma BLOEMKOOL EN HAMBURGERS. Komeet-inslagen op Jupiter onverwacht spectaculair 11 Zege stimulans voor regering Directeur van Oudheden G. Verwers stapt op Minstreel fleurt centrum op Gewond schaap gebruikt om deur mee te rammen Per abuis huig weggeknipt Twee verkrachtingen GOED NIEUWS MAANDAG 18 JULI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40518 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Zaadje 3 Door een nieuwe me thode is één zaadje al I genoeg voor een baby. I Kabinet Italië 1 Het Italiaanse kabinet wankelt, nu onenig- I heid is ontstaan over het decreet dat het corruptie- j onderzoek bemoeilijkt. Concert Een mooie lome avond met muziek I van harmonie De Vriend schap op het waterpodium I liep af met een sisser. p.t:.'- los angeles «gpd/anp I De climax van de triomftocht 1 van de Braziliaanse voetballers 2 in Amerika heeft tot doldwaze I taferelen geleid in vooral Rio de Janeiro. Het volk vierde de over winning als een bevrijding en danste in de open lucht de nacht door. Na 24 jaar is Brazi lië weer wereldkampioen. Italië werd, evenals in 1970 in Mexico (4-1), in de finale verslagen. Gis- 3 teren moesten strafschoppen de beslissing forceren, nadat de wedstrijd geen doelpunten op leverde. In Rio de Janeiro leek het wel carnaval. Veel fans hadden zich uitgedost in de nationale kleu ren geel, groen en blauw. Met beschilderde gezichten dansten zij over het beroemde Copaca- bana strand. Bebeto, aanvaller van Brazilië, hoopt dat de be haalde wereldtitel het moreel in het land zal bevorderen. ,,De economische en financiële situ atie in Brazilië is slecht. Ik hoop dat deze overwinning een sti mulans is voor de regering om de economische situatie te ver beteren. Het gebrek aan banen en de arme kinderen vormen grote problemen." De klap van de nederlaag kwam in Italië hard aan. In plaats van claxonnerende auto's en fees tende menigten, kreeg het Itali aanse televisiepubliek uitgestor ven straten voorgeschoteld. De verbindingen met Napels, Mi laan, Turijn en Rome waren van een provocerende zinloosheid. De verslaggever op het Romein se Piazza del Popoio zocht met moeite naar geschikte woorden. Hij had het extra moeilijk, om dat vijf minuten na aanvang van de wedstrijd het mega-televisie- scherm was uitgevallen. Heet hoofden koelden hun woede met het gooien van flessen naar het scherm en bedreigden het Rai-personeel. De Italiaanse pers verborg van ochtend haar teleurstelling niet, maar was vooral ook lovend en opbeurend ten aanzien van 'Ia nazionale'. De linkse kranten L'Unita en La Repubblica kop ten beide 'En toch bedankt'. L'Unita had een foto die drie kwart van de voorpagina in be slag nam. Roberto Baggio blikt verslagen naar de grond na zijn strafschop gemist te hebben. ,,De droom eindigt bij elf me ter", luidt het onderschrift. De Amerikaanse politie heeft bij de finale van het WK voetbal gisteravond 32 mensen gearres teerd. De feestelijkheden na af loop in Los Angeles verliepen Aanvoerder Dunga (8) voert de beker in triomf langs het publiek. FOTO REUTER over het algemeen ordelijk. Tour De TVM-ploeg is vanmorgen nog maar met drie renners ge start voor de vijftiende etappe in de Tour de France: de Noor Lauritzen en de Denen Ham burger en Skibby. De rest van de ploeg is uit koers, evenals ploegleider Cees Priem. Priem werd gisteren door de jury voor vijftien dagen geschorst omdat hij Rob Harmeling aan de wa gen zou hebben voortgetrok ken. Harmeling zelf werd ook uit de Tour gezet. Verder ver dwenen Bart Voskamp en Johan Capiot; beiden wegens "ziekte. Priem is gisteravond ruim twee uur bezig geweest de jury te overtuigen van zijn onschuld. ,,Ik heb Harmeling een bidon gegeven, hij is iets blijven han gen, maar meer ook niet." um. Deze commissie, vergelijk baar met een ondernemings raad, is van mening dat er met Verwers niet langer viel samen te werken. Naar aanleiding van het conflict stelde het Utrechtse organisatie-bureau AEF een uit voerig onderzoek in naar de gang van zaken binnen het mu seum, dat op de nominatie staat verzelfstandigd te worden. Een proces dat door de problemen vertraging heeft opgelopen. Het bureau stelde onder meer problemen op het gebied van bedrijfsvoering en management vast. Maar in een reactie hierop zei Verwers destijds in deze krant dat zijn persoon niet ter discussie stond. Het museum wenst geen commentaar te ge ven en verwijst door naar het ministerie van WVC. leiden annemiek ruygrok Directeur dr. G. Verwers van het - Rijksmuseum van Oudheden in Leiden stapt op. Deze medede- -| ling zal het personeel donder dag 21 juli te horen krijgen van de hoofddirecteur van cultuur- beheer van het ministerie van WVC. Deze zal ook andere I' maatregelen bekendmaken over de toekomstige gang van zaken in het museum. Welke dat zijn, wilde een I woordvoerster van het ministe rie vanochtend nog niet vertel- len. Voorlopig wordt, ter ver vanging van Verwers, directeur P. Schoots van de Rotterdamse gemeentebibliotheek als inte rim-manager aangesteld. Verwers is gedwongen op te stappen na een conflict met de dienstcommissie van het muse- De Verenigde Naties hebben gisteren, nog geen dag na het begin, de hulpluchtbrug voor de meer dan een miljoen Rwandese vluchtelingen in de Zaïrese grensplaats Goma opgeschort. Dat gebeurde na een granaataanval op de luchthaven en andere schietpar tijen waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Onder de slachtoffers zijn zowel Rwandese vluchtelingen als Zaïrezen. Zaterdag was in Goma 74 ton voedsel aange voerd, een druppel op een gloeiende plaat gezien de honderdduizenden monden die gevoed moeten worden. goma dpa-Rtr-afp-anp onder de voet werden gelopen. De meeste vluchtelingen zijn Hutu's, op de vlucht voor de in meerderheid uit Tutsi's be staande rebellen van het Rwan dese Patriottisch Front (FPR). Op het vliegveld van Goma sloegen drie mortiergranaten in. De luchthaven blijft gesloten tot duidelijk is wie voor de aanval In en rond Goma heerst inmid dels totale chaos, zo meldde de BBC. De meeste doden vielen bij een aanval op de grensover gang bij Goma. Toen deze vanaf Rwandese zijde werd bescho ten, brak een onbeschrijfelijke paniek uit, waarbij vele mensen verantwoordelijk is, zei een woordvoerder van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. De projectielen misten de landingsbaan op een haar. Niet temin vielen er tien doden, al len vluchtelingen uit Rwanda. Minister Pronk van ontwikke lingsamenwerking is vannacht hals-over-kop met een vlucht van Artsen zonder Grenzen naar Goma vertrokken. De VN willen in de stad met vliegtui gen voedsel, plastic voor tenten, dekens en vrachtwagens aan voeren. Pronk wil er overleg voeren met vertegenwoordigers van het Rode Kruis, Artsen zon der Grenzen en UNHCR over verdere hulpverlening. Voorlopig kan hij het kamp echter niet bereiken, zo bleek vanmorgen na aankomst op de luchthaven van Goma. De be windsman is vanwege hevige artilleriebeschietingen en het op de vlucht slaan van de lucht verkeersleiders in Goma niet in staat verder te reizen. Aan de Rwandese kant van de grens bij Goma trokken de FPR- rebellen 's middags Gysenyi binnen, de laatste zetel van de op de vlucht geslagen interim- regering. De opstandelingen van het FPR hebben gister avond in de hoofdstad Kigali een van hun leiders tot presi dent van Rwanda benoemd. Het is de ongeveer 40-jarige Pasteur Bizimungu. Faustin Twagiramungu werd beëedigd als premier. Beide mannen zijn Hutu's. Bizimungu is een van de oprichters van het FPR. Bin nen twee dagen zal bekend zijn wie vice-president wordt. bergen gpd schelden. Hij had volgens de ge schrokken Niesen de beheerder van een kinderboerderij bij zich, die een hetze zou voeren tegen de vossen. Niesen: ,,Het schuim stond de boer op de mond. Toen de beheerder van de kin derboerderij ook agressief kwam aanstormen, heb ik de deur maar dichtgegooid." De man van de kinderboerde rij, aldus Niesen, pakte daarop het nog levende schaap bij de achterpoten en sloeg het vervol gens herhaaldelijk met zo'n kracht tegen de deur, dat het slot werd vernield. Uiteindelijk vertrokken ze met het nog steeds ademende schaap. Een woedende veehouder heeft zaterdagmiddag in zijn woon plaats Bergen (NH) voor con sternatie gezorgd. De man had een gewond schaap aangetrof fen en concludeerde dat dat het werk was van een vos. Daarom wilde hij met het gewonde schaap verhaal gaan halen bij zijn dorpsgenoot H. Niesen, de plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Kritisch Faunabe heer, welke stichting de vos in bescherming wil nemen tegen jagers en veehouders. De boer kwakte het gewonde schaap op de stoep voor de deur van Niesen en begon te emmen gpd huis is de kwestie niet zo dra matisch. „Het jongetje houdt er geen ernstige handicap aan over", aldus Van den Akker. De ziekenhuisdirectie en de arts hebben de ouders inmiddels aangeboden om met behulp van plastische chirurgie een kunstmatige huig aan te bren gen. De ouders beraden zich nog over dit aanbod en over mogelijke - stappen tegen het ziekenhuis. Een KNO-arts van het Scheper ziekenhuis in Emmen heeft bij het knippen van de amandelen bij een achtjarig jongetje uit Emmen per ongeluk ook de huig verwijderd. Pas een paar dagen na de ingreep, die enkele weken geleden plaatsvond, ont dekte de arts zijn fout. Volgens interim-directeur Van den Akker van het zieken- leiden Minstreel Va lerius was gistermid dag een van de veer tig deelnemers die het centrum van Lei den met muziek op fleurden. Zijn middel eeuwse liederen en dito voorkomen pas ten moeiteloos in het historische decor van de Leidse binnenstad. Het straatmuziekcon cours de Gouden Pet trok samen met de Lakenmarkt en het eetfestijn Leiden Cu linair enkele tiendui zenden bezoekers. De drie slotevenementen vormden de kroon op de Leidse Lakenfees- ten. Pagina Leiden: 'Lakenfeesten gaan de goede kant op'. FOTO HIELCO KUIPERS Bloemkool, per stuk Hamburgers, 8 stuks ©CD©® Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 23 Juli a.s. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. voorschoten/leiden Zowel in Voorschoten als in het nabijgelegen recreatiegebied Vlietlanden (gemeente Leids- chendam) is het afgelopen weekeinde een vrouw verkracht. Op basis van de signalementen heeft de politie vastgesteld dat het om verschillende daders gaat. Op klaarlichte dag stond vrij dag voor een achttienjarige vrouw, die in de Vlietlanden op de fiets in de richting van Lei den reed, plotsklaps een man met een mes. Hij dwong de \touw mee de bosjes in te gaan. Naast het Fietspad langs het Hofpolderpad werd zij bruut verkracht. De politie zoekt nog leiden ben apeldoorn medewerker Zaterdagavond omstreeks 22.13 uur onze tijd, ongeveer een kwartier later dan berekend, sloeg de eerste van de minstens 21, kilometers grote brokken van de komeet Shoemaker-Le vy 9 in op de van de aarde afgekeerde zijde van de reuzenplaneet Jupiter, op 780 miljoen kilometer van de aarde. Bijna zeven uur later gevolgd door de tweede. Astronomen over de gehele wereld keken in spanning toe. Aanvankelijk leek er van de in slagen zelf niets te merken, hoewel onder meer de sterrenwacht in het Spaanse C-alar Al to een uitbarsting in het infrarood registreer de. Maai" groot waren vreugde en verbazing toen het getroffen gebied in Jupiters uitge strekte dampkring een kwartier later in het ge zichtsveld van de aarde was gedraaid. De om de aarde cirkelende Hubble Space Telescope maakte een scherpe opname van het getrof fen gebied: een reusachtig 'wak' in Jupiter's wolken met daar omheen een donkere ring die de zich uitbreidende schokgolf veroor zaakte. Het 'wak' is minstens zo groot als Europa; de 'ring' half zo groot als de aardè. Volgens dr. James V. Scotti van de universiteit van Hawaii overtreffen de details de verwachtingen. „Dit was toch echt één van de kleinere van die hele reeks" aldus Scotti. Een groter fragment komt vanavond omstreeks 21.40 uur op Jupiter neer. Naar verwachting nög grotere brokken (tot vijf kilometer groot) komen neer in de nacht van 19 op 20 juli om 00.15 uur en op woensdagavond 20 juli om 21.40 en 22.10 uur. De laatste inslag, waarbij Jupiter zich boven de Nederlandse horizon bevindt, wordt don derdagavond 21 juli tegen middernacht ver wacht. Op de genoemde tijdstippen staat Ju piter als een heldere 'ster' aan de zuidwestelij ke hemel (niet te verwarren met de nög hel derder planeet Venus, die vlak boven de plaats staat waar de zon onderging). De andere inslagen zijn vanuit Nederland niet zichtbaar. Nu de eerste, kleinere brokken al zulke duidelijke littekens sloegen, verwach WATERKRANT PAGINA 7 HET WEER Verwachting tot morgenavond Kans op een bui Flinke perioden met zon. In het zuiden later mogelijk een regen- of onweersbui. Middagtempera- tuur van 21 graden aan de noord kust tot 26 in het zuidoosten. Noordoostenwind, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust en op het Ussel- meervrij krachtig, 5. Overval op bedrijf voor geldtransport zwolle anp Overvallers hebben vanmorgen in Zwolle met een gestolen jeep de toegangsdeuren van een be drijf voor geldtransport geramd. Terwijl de vier aanwezige me dewerkers van de firma een goed heenkomen zochten, gooiden de daders - vermoede lijk waren het er twee - een brandbom in de door hen ge bruikte jeep. Ze deden dat waarschijnlijk om sporen te ver nietigen. Vervolgens gristen de daders een geldcassette van het laad- perron in het gebouw en vlucht ten met een gereedstaande per sonenauto. Die eveneens gesto len wagen werd later op de och tend teruggevonden in Wapen veld. Het is nog niet bekend hoe groot de buit is. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. getuigen (070-3209304). Zij wil vooral in contact komen met een vrouwelijke fietser die het slachtoffer heeft gevonden. Een tweede verkrachting had plaats rond twee uur zaterdag morgen in de bosschages nabij de zogeheten busbrug tussen de Voorschotense Leidseweg en de Leidse Vijf Meilaan. Een 24-jari- ge Voorschotense vrouw reed op haar fiets vanuit Leiden de brug op. Daar hield ze even stil om zich over een kat te ontfer men. Intussen werd zij inge haald door een nog onbekende man. Deze sleurde haar de bos jes in en verkrachtte de vrouw. Een 23-jarige man die even later passeerde, trof de Leidse aan en bracht haar naar huis. ten astronomen van de grotere (met name op 20 juli) nög spectaculairder beelden. „Zelfs met kleine amateurtelescopen zijn de enorme lichtflitsen, vooral die op 20 juli, misschien al te zien." zegt Scotti. Als de hele reeks komeetbrokken is neerge komen is er in Jupiter's atmosfeer een hoe veelheid energie ontwikkeld van ruim 200 miljoen megaton TNT en dat is tientallen ma len meer dan het hele aardse kemwapenarse- naal. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i (I.v.m. controle bezorging) Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Abonnee-service Antwoordnr 10050 Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1