Minder werklozen Leidsch Dagblad SPEKTAKULAIRE VERBOUWINGSOPRUIMING BI) CASBA WONEN! Brazilië tegen Italië: klassieker met cachet 'Autoroute du Soleil' maand lang afgesloten Wespenplaag kwelt Leiden BEL: 071-128030 Studentikoos Ascot op Duindig-t Huizen blank na noodweer Ladderfabriek Zoeterwoude in opspraak na ongeval GOED NIEUWS Daling van 9.000per maand Casba Wonen verbouwt en breidt uit. U profiteert van superhoge kortingen. Kom snel kijken! Voor het eerst sinds 24 jaar staat Brazilië weer in de finale van het WK voetbal. Met dank aan Romario die gisteren het enige doelpunt voor z'n rekening nam tegen Zweden. foto rtf new york/los angeles gpd/anp De ontknoping van 'The Grea test Show on Earth' heeft de ge wenste hoofdrolspelers gekre gen. Roberto Baggio versus Ro mario de Souza Faria, Italië te- gen Brazilië. Een klassieker met cachet. Tussen de kampioen van 1934. '38 en '82 en die van 1958, '62 en '70. De inzet is de wereldtitel. Weer in een recht streeks gevecht. Net als bijna een kwart eeuw geleden in Mexico Stad. Maar wat zou het titanengevecht zondag in Los Angeles waard zijn zonder de twee smaakmakers van de World Cup USA. Zonder Rober to Baggio en Romario de Souza Faria, de beste aanyallers van de l World Cup USA. Telkens weer is de tegenstan der gewaarschuwd voor het fe nomeen uit Rio, Romario. Maar telkens weer scoort hij of geeft hij een beslissende pass. Voor aanvang van de wereldtitelstrijd voetbal deed Romario enkele gewaagde voorspellingen. Het was zijn WK, van niemand an ders. Hij zag Brazilië pertinent als nieuwe wereldkampioen en zichzelf als topschutter. Giste ren kopte hij zijn land in de hal ve Finale tegen Zweden naar een 1-O-zege. Aan de andere kant staat Ro bert Baggio. Evenals in dé acht ste finale tegen Nigeria en in de kwartfinale tegen Spanje trok de spits van Juventus weer alle aandacht naar zich toe. Met twee prachtige treffers leidde de voetballer van het jaar de on dergang van Bulgarije in. Baggio staat nu op vijf treffers, evenveel 2 als Romario. Meer WK nieuws op pagina 19. 4 Tour Het hele peloton, minus Miguel Indurain en Luc Leblanc, kon vandaag een kaarsje branden in Lourdes. Op de enige rustdag in de Tour van 1994 mochten 171 renners de ravage gaan over denken. die Indurain gisteren aanrichtte in de elfde etappe. Indurain maakte meedogen loos gebruik van de buikloop, die zijn enige serieuze concur rent Toni Rominger teisterde. Hij reed de Zwitser op de Haut- acam, een nieuwe Tourcol hors categorie, op 2.19 min. En heeft nu in het klassement een on overbrugbaar lijkende voor sprong van 4.47 op de 'gecom puteriseerde muis'. Indurain reed de meest aan vallende Touretappe uit zijn carrière. Naar Val Louron 1991 deelde hij het offensief nog met Chiappucci (gisteren bijna bui ten tijd), nu was het initiatief volledig voor eigen rekening. Dat hij Luc Leblanc gunde de etappe te winnen, was een geste die in Frankrijk zeer op prijs gwerd gesteld. Tour op pagina 21. Wie in de maand augustus naar het zuiden van Frankrijk gaat of vanuit Zuid-Frankrijk naar Nederland terug wil rij den, doet er verstandig aan met een hele grote boog om Parijs heen te gaan. Werk zaamheden aan de A6, de 'Autoroute du Soleil' ten zui den van Parijs, zullen waar schijnlijk tot monsterachtige files leiden, zo vrezen de Fran se autoriteiten. Van 2 tot en met 24 augustus wordt een een deel van de A6 tussen Parijs (Porte d'Orleans) en het vliegveld Orly voor alle verkeer gesloten in verband met de vervanging van het be tonnen wegdek. De oostelijke tak van de A6 tussen de Porte d'Italie en Orly blijft open, maar zal waarschijnlijk in de ochtend- en avondspits en in de weekeinden totaal verstopt raken. Vandaar dat het Franse ministerie van verkeer een grootscheepse campagne ge start is om vakantiegangers en inwoners van de regio Parijs te adviseren om alternatieve rou tes te kiezen. Wie vanuit Nederland naar het Zuidoosten ,van Frankrijk of andersom gaat, wordt gead viseerd een oostelijker route dan gebruikelijk te nemen, bij- A26), Troyes, Chaumont (de A5) naar Dijon, Beaune en Lyon af te zakken via de A31. Een ander alternatief is om via Luxemburg en Metz (de A31) naar Chaumont en verder te rijden. Wie naar het Zuidwesten van Frankrijk gaat, kan Parijs links laten liggen door ter hoogte van het vliegveld Char les de Gaulle ten noorden van Parijs de Al04 en vervolgens de N104 te nemen. Die route, 'la Francilienne' genaamd, voert met een grote boog on der Parijs langs naar de AIO (Bordeaux) en de All (Nantes). De werkzaamheden aan de A6 ten zuiden van Parijs zijn nodig omdat het uit betonnen platen bestaande wegdek van de autoroute totaal versleten is en op diverse plaatsen scheu ren en verzakkingen vertoont. Met name voor motoren was de A6 zeer gevaarlijk gewor den. In de Regio Noord beginnen jnorgen de schoolvakanties van voortgezet en speciaal on derwijs. In het midden en zui den van het land begint tegelij kertijd de bouwvakantie. Daar om wordt er voor morgenmid dag en -avond en Saterdag meer verkeersdrukte verwacht dan normaal. De wegen richting zuiden, Zeeland, kust en meren en Ve- luwe zouden weieens flink vol kunnen worden, denken het Korps Landelijke Politiedien sten en de ANWB. Automobi listen die naar Zandvoort wil len, wordt dringend geviaagd om via de A5 Haarlem-Bloe- mendaal te rijden om de klei nere wegen te ontlasten. In Duitsland is het vanaf vrij dag ook in vijf deelstaten va kantie. Bovendien sluiten Ford en Opel de fabrieken. Ook bij daar wordt morgen en over morgen derhalve op extra drukte gerekend. Milieubeheer: Er is sprake van een wachtlijst Leiden zucht onder een ware wespenplaag. Het nijvere insekt komt op dit moment in zo groten getale voor, dat de ongediertebestrijding van de dienst Milieu en Beheer het-werk niet meer aan kan. Afgelopen dinsdag was men zelfs even door de voorraad Propoxur heen, het gif waarmee de wespen worden bestreden. Die voorraad is in middels weer aangevuld. „En dat is maar goed ook", zegt Hans van der Vlugt, ervaren ongediertebestrijder van de ge meente Leiden. „Er zijn zeker twee keer zo veel nesten als vorig jaar. Ik denk zelfs dat er de laatste jaren steeds sprake is van een verdubbeling van het aantal nesten." De telefoon bij ongediertebestrijding staat da gelijks roodgloeiend. Gemiddeld komen er per dag zo'n vijftien verzoeken om hulp binnen, maai de afdeling kan maar zo'n acht verzoeken per et maal honoreren. „Dus is er sprake van een wachtlijst", meldt Van der Vlugt.- „Het andere werk moet natuurlijk ook door gaan. Het bestrijden van vlooien en kakkerlakken bijvoorbeeld. In elk geval geven wij de mensen geen tips hoe ze zelf het best de wespen kunnen bestrijden. Dat is werk voor vakmensen. Wespen zijn agressieve dieren." Je kunt ze dus maar het best vermijden, is de boodschap van Van der Vlugt. Preventieve maat regelen zijn nauwelijks te treffen. „Een gaatje van een vierkante centimeter is al voldoende. In september, als het iets kouder wordt, zoeken ze een plekje om te overwinteren. Ze komen op warmere lucht af, die door gaatjes in de muren komt. Als het een warme plek is, overleven ze. Maar als ze op een plaatsje zitten waar het uiteindelijk toch goed gaat vriezen, is het binnen een paar dagen afgelopen." Van der Vlugt acht het dan ook heel goed mo gelijk dat de relatief zachte winters debet zijn aan de explosieve groei van het wespen volk. „Als een koningin een winter overleeft heb je een wespen nest. Een koningin is niets anders dan een be vrucht vrouwtje. Eén zo'n beestje zorgt gemid deld voor zo'n vijf- tot tienduizend nakomelin gen." Pagina 15: 'Ik ga niet in mijn T-shirtje zitten'. I Nog geen abonnee? ABONNEE -SERVICE Zeker twintig huizen in Leiden zijn de afgelopen nacht als ge volg van de zware regenval on der water komen te staan. Voor al in de wijk De Kooi bleken veel daken lek te zijn en hadden bewoners en brandweer het ra zend druk met het leeghozen van huizen en schuren. In Lei derdorp sloeg de bliksem in in een huis aan de Oltmansdreef. Stukken muur van het pand kwamen naar beneden. In de hele regio sloegen inbraakalar men op tilt als gevolg van de bliksem. „Krijgen wij nou ook hulp van de regering, net als de mensen bij die ramp in Limburg", vroeg een ontredderde bewoner van de Leidse Atjehstraat aan de ge alarmeerde politie. Zijn huiska mer stond onder water. Hij was lang niet de enige in De Kooi die vannacht vanwege water overlast de hulp van de brand weer moest inroepen. Aan de Sumatrastraat, de Van Hogen- dorpstraat, de Parkstraat en de Sieboldstraat hadden bewoners ook last van lekke daken. Van de Medusastraat kwamen zelfs verscheidene meldingen over wateroverlast. Niet alleen bewoners van De Kooi werden slachtoffer van het noodweer. Ook van de Heren singel, de Uiterstegracht, de Rijnkade en de Oosterdwars- gracht kwamen klachten over wateroverlast. En aan de 4e Bin nenvestgracht liep een aantal kelders onder water. Ook bewo ners van een huis aan de Span jaardslaan in Leiderdorp moes ten de hulp van de brandweer inroepen om de kelder leeg te pompen. Tussen drie en vier uur gin gen zo'n twintig inbraakalar men af in Katwijk en omliggen de dorpen. In alle gevallen moest de politie constateren, dat er niets aan de hand was. „Door het onweer ontstaat druk op bij voorbeeld ramen en daar reageren alarmen op", zegt po litiewoordvoerder P. Tas. In het noordelijk deel van de Bollenstreek was het onweer minder hevig. Daar ging een en kel inbragkalarm af. Wel werd de hulp van de politie ingeroe pen door een angstige Hille- gomse. In het huis van haar buurvrouw zat de antenne nog in de televisie. Ze durfde zelf die fout niet te herstellen. Als gevolg van blikseminslag bij Gouda raakte het treinver keer gedurende enige tijd ontre geld. Reizigers tussen Alphen en Leiden waren vanmorgen vroeg enige tijd aaijgewezen op de bus. DONDERDAG 14 JULI 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40515 LOSSE NUMMERS 1,60 wassenaar Enige duizenden leden van studentenvereniging Minerva bootsten gistermiddag een oude Engelse traditie (sinds 1711) na op Duin- digt in Wassenaar. Een keer per jaar komt bij de renbaan in het Engelse Berkshire het publiek piekfijn gekleed naar de races kijken tijdens de zoge heten Royal Ascot dagen. De mannen veelal in jacquet en de dames vooral met opvallende hoeden. Minerva doet eenmaal in de vijfjaar, tijdens de lustrumvieringen, hetzelfde op Duindigt maar dan wat studentikozer en pas sinds 1965. Door het snikhete weer had een aantal mannen een bermuda verkozen boven een lange broek, maar de aandacht ging vooral uit naar de hoofddeksels van de dames. Een onderdeel van het dagje Duindigt is namelijk de zogeheten hoedenparade. De vrouwen met de opvallendste en mooiste creaties dongen mee naar een prijs. Couturier Edgar Vos was een van de juryleden. Er werden op de renbaan ook races gehouden. Niet alleen met paarden en jockeys, maar ook kamelen en pony's bonden de strijd aan. Voor de studenten bestond het hoogtepunt uit een draverij, waarbij de twaalf pikeurs Minervanen waren, die een stoomcur sus berijden van een sulky hadden gevolgd. foto henkbouwman bndeó ENG ES?N D het woord is aan J. Einander In de kleerkast van een echte hu morist hangen geen grapjassen en lolbroeken. In april kwam, vooral door het ingezette economische herstel, een abrupt einde aan een lange periode van groei van het aantal werklozen. Tussen medio 1992 en medio 1993 kwamen er maandelijks ongeveer 8.000 werklozen bij. Daarna ging het steeds sneller. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de werkloosheid zelfs met gemid deld 18.000 per maand tot 520.000. De werkloosheid in de drie noordelijke provincies en die in de vier grote steden is nog steeds buitenproportioneel hoog. Landelijk is de werkloos heid nu ruim 7 procent, maar in Groningen, Friesland en Drenthe bedraagt het percenta ge 9,6 en in de grote gemeenten bijna 13 procent. Hoewel relatief nog steeds veel jongeren geen werk heb ben, zijn de perspectieven voor hen gunstiger dan enige tijd ge leden. Het CBS telde in het tweede kwartaal van dit jaar 90.000 jongeren onder de 25 jaar zonder werk, 5.000 minder dan een jaar eerder. Van de jon geren is 9 procent werkloos, te gen ruim 7 procent van de tota le beroepsbevolking. Een jaar geleden bedroegen die percen tages respectievelijk 9,6 en ruim 6 procent. De werkelijke werkloosheid is overigens hoger, omdat het CBS alleen de geregistreerde werklo zen telt. Dat zijn mensen men sen zoilder werk of werknemers met een baan van minder dan 12 uur, die bij een arbeidsbu reau als werkzoekende staan in geschreven. Zij moeten direct beschikbaar zijn voor een baan van minimaal 12 uur per week. zoeterwoude/hengelo wim koevoet De ladder waarmee een Henge lose brandweerman twee weken geleden een ernstig ongeluk heeft gehad, is waarschijnlijk verkeerd gebruikt. Directeur A. Peters van de Zoeterwoudse ladder- en steigerfabriek Cen trum bv is bang dat ook andere brandweerkorpsen zich niet of onvoldoende houden aan de gebruiksvoorschriften. Hij roept brandweerkorpsen op zwaarde re eisen te stellen aan hun lad ders. Peters reageert hiermee op een recent ongeval bij een brand in Hengelo waar een brandweerman nadat een lad der knakte bijna zes meter naar beneden viel. Daarbij raakte de man ernstig gewond aan zijn been, dat vermoedelijk moet worden geamputeerd. De lad der is afkomstig uit Peters' fa briek. Inmiddels heeft de Hen gelose brandweer TNO ge vraagd de ladder te onderzoe ken. De uitslag van het onder zoek wordt over twee weken verwacht. Peters houdt het voorlopig op een verkeerd gebruik van de aluminium ladder. De Hengelo se brandweercommandant S. Wevers heeft hem verteld dat er twee spuitgasten, beiden met zuurstofflessen op hun rug, op de ladder stonden toen het on geluk gebeurde. Beide brand weerlieden zouden ook nog eens aan de zware kant zijn ge weest: tussen de 85 en 97 kilo. Volgens Peters is de ladder in kwestie daar niet op berekend en had de Hengelose brandweer twee ladders moeten gebruiken. „Ik begrijp heel goed dat in gevallen van nood toch twee personen op een ladder gaan staan, maar ik hoef niet op te draaien voor de risico's van een onveilige werkwijze van de brandweer." Pagina 17: 'Ladders niet van kauwgum'. Bombardement 2 Vanaf zaterdag staat de planeet Jupiter een waar bombardement met de resten van een komeet te wachten. Voor het eerst in twee jaar gaat de werkloosheid naar be neden. De afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9.000 mensen. Daarbij is al meegerekend dat naarmate de zomer nadert meer tijde lijk werk wordt aangeboden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde in het tweede kwartaal van dit jaar ge middeld 479.000 werklozen, overigens nog altijd bijna 70.000 méér dan een jaar geleden. vandaag 3innenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info vandaag ook WATERKRANT PAGINA 13 het weer Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zonnige perioden Droog en perioden met zon. Mini mumtemperatuur omstreeks 14, middagtemperatuur ongeveer 23 graden. Zwakke tot matige wind, kracht 3 Beaufort of minder, draaiend van noordwest naar zuidwest. Jongetje uit water zwembad gered Een vijfjarig jongetje uit Alphen aan den Rijn is gisteren in kri tieke toestand overgebracht naar het Academisch Zieken huis Leiden. Het ventje was in een onbewaakt ogenblik in het diepe van zwembad De Hoorn terechtgekomen. Twee vrouwen haalden het slachtoffertje uit het water. Door personeel van het zwembad werd het ventje gereanimeerd. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. l Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters:. I Adres: Per maand automatisch I 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1