Leidsch Dagblad 94 Kok: Akkoord over i twee weken klaar Padvinders grap zorgt voor vertraging 'Spuiten in de brandpoort' Meelfabriek genomineerd voor rijksmonumentenlijst BOSS 071-21*421 Aantal files neemt nog steeds toe GOED NIEUWS 24 WOÈNSDAG 6 JULI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40509 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nederlands elftal komt vijf uur te laat aan in Dallas AKZO: 30.000 blikken verf teruggehaald Verfproducent AKZO heeft de afgelopen week 30.000 blikken verf uit de handel gehaald na klachten over een rottende stank die bij het openen van de blikken vrijkomt. Het gaat om de latex-muurverf uit de Supra- lux-serie 'Kids Colors'. Deze verf I wordt in een verffabriek in Groot Ammers gemaakt. De milieuvriendelijke' verf is sinds kort op de markt en is speciaal geschikt voor de kinderkamers omdat er weinig chemicaliën En daar zit 'm nou net het probleem, stelt een woordvoer der van AKZO vast. De kwalijke geur wordt namelijk veroor zaakt door een, overigens onge vaarlijke, bacterie die goed kan gedijen omdat er bij de fabrica ge van de verf nauwelijks che micaliën worden gebruikt. „Het klinkt wrang, maar we zijn te milieuvriendelijkgeweest." Volgens AKZO kan het geen kwaad de verf te gebruiken. „De H blikken zijn alleen uit de win kels gehaald om twijfel en mis- ?n "I verstanden te voorkomen." De g?' schade voor het bedrijf is vol- it gens hem 'te overzien'. AKZO var heeft onderzoeksinstituut TNO mej in Zeist de opdracht gegeven de vrijkomende dampen te onder- zoeken. „Wij hebben zelf vast- [A gesteld dat de stof niet schade- lijk is, maar willen toch een on afhankelijk onderzoek voor de consument." Over zes weken brengt AKZO een verbeterd - geurloos - verfprodukt voor kin derkamers op de markt. I AUTOVERHUUR PRANGERS I verhuurt luxe en bestelauto's lié \rc v a 35,- ex. per dag en I 071-894040 Het leek op een ramp van na tionale omvang, het ging slechts om een ordinaire padvinders- grap. Koffers liggen her en der op de landingsbaan van het vliegveld in Orlando, er staat een brandweerwagen, twee be tonmolens van de explosieven opruimingsdienst, politiebusjes met zwaailichten en een kolos sale vrachtwagen van de ramp bestrijding. Voor het geval de 'bom' zou afgaan. En natuurlijk loopt er de FBI, die in allerijl is opgetrommeld om de dader in de boeien te slaan. Het Neder lands elftal zou om elf uur afrei zen naar Dallas, het werd bijna vijf uur later. Wat zich gisteren tussen elf en Floridatijd in Orlando afspeelde, was Amerika op z'n best. Ineens had Nederland zijn eigen O.J. Simpson, Lex Muller, voetbalverslaggever van het Al gemeen Dagblad. Het leek alle maal zo onschuldig. Maar niet in Amerika. Op de vraag van Carla Micha'el, een stewardess van Express One, wat er in de tas van een fotograaf zit, krijgt zij als antwoord: een atoom bom. Een paar minuten later la ter zijn de poppen aan het dan sen en moet Oranje zwaar boe ten voor een schelmenstreek van eerivijftiger. De stewardess had zich hevig ontdaan gemeld bij de captain, die prompt het hele apparaat in werking bracht. 'In de States ne men we deze grapjes heel seri eus'. zal later een agent van de FBI zeggen. Lex Muller moet Danny Blind, John Bosman, Frank Rijkaard en hun maken het zich gemakkelijk in het gras aan de rand van de startbaan. zich melden in de cockpit. 'Hij wordt gearresteerd' gonst het i later door de njen. Het fijne weet nog niemand. De temperatuur in het vliegtuig is inmiddels opgelopen tot zo'n krappe 50 graden. Het zweet staat de kleine Maxime, het tien maanden oude dochtertje van Ronald de Boer, blank op het voorhoofd. Ze heeft net een schone Pamper gekregen, de poepluier is veilig opgeborgen Het toestel staat om half een nog steeds aan de grond. De captain schijnt alsnog bereid om op te stijgen, maar hij heeft daarvoor de toestemming nodig van de security. É)ie krijgt hij niet. Om even na half een moet iedereen het vliegtuig verlaten en wachten we geduldig in de transithal. Samen met Dick Ad vocaat. Hij heeft flink de smoor ihett ;erek. „Eerst dat gedoe met Driessen", doelt hij op de tussenstop eer der bij het WK tussen Washing ton en Orlando, „en nu weer met Muller. Zelf hebben we al les perfect geregeld en dan ge beurt dit. De hele voorbereiding loopt in de war." Lees verder op pagina 19. Badilla fluit Rodrigo Badilla uit Costa Rica is door de FIFA uitverkoren om zaterdag in Dallas de wedstrijd Nederland-Brazilië te leiden. Hij wordt bijgestaan door de grens rechters Al Ghattan uit Bahrein en Fanaei uit Iran. Mario van der Ende komt dit weekeinde niet in actie. Sandor Puhl fluit Italië-Spanje, de Colombiaan José Torres draaft op bij Bulga rije-Duitsland en Roemenië- Zweden wordt in goede banen geleid door de Engelsman Phi lip Don. Leonardo Voor Leonardo zit het WK erop. De linkervleugelverdediger van Brazilië werd door de FIFA voor vier wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel met de Verenigde Sta ten (1-0). Bovendien kreeg hij een geldboete van 12.500 gul den. Leonardo velde de Ameri kaanse middenvelder Tab Ra mos met een elleboogstoot. Die liep daarbij een scheurtje op in zijn schedel. De Italiaan Zola is geschorst voor twee duels. Hij werd tegen Nigeria van het veld gestuurd. Nog twee fans vast Het Oranjelegioen is allang uit Orlando vertrokken, maar twee Nederlandse supporters maken nog iets langer gebruik van de gastvrijheid van de stad. Zij zit ten sinds afgelopen zaterdag in een cel van de gevangenis van Orange County, omdat zij zich bij het vieren van de Neder landse voetbalsuccessen daar hebben misdragen. Het duo zal minstens tot'18 juli in de gevangenis moeten blij ven. Dan komen zij voor de rechter, die zal beslissen of zij verder gestraft worden, of dat hun voorarrest genoeg is ge weest en zij meteen zullen wor den uitgewezen. In totaal zijn tijdens het twee weken lange verblijf van Oranje in Orlando vier Nederlanders opgepakt we gens ordeverstoring. MEER WK-NIEUWS 19: Journalist'onder mijnt'Oranje. 19: Pele opent de aanval. 19: Column Piet Buter. 19: EK doet dienst als WK. 19: WK op TV. 19: WK uitslagen en standen. den haag gpd Informateur Kok (PvdA) is vanochtend meteen begonnen met het schrijven van een ontwerp-regeerakkoord op hoofdlijnen. Binnen twee weken wil hij klaar zijn. Daarna moeten de vier grote partijen kijken of ze op grond van Koks werkstuk een coalitie kunnen vormen. Kok zei dat gisteravond, na zijn verrassende benoeming door de ko ningin. baar opstelt door als nauw be trokkene het informateurschap te aanvaarden. Nu Kok informa teur is, neemt voor de PvdA overigens vice-fractieleider Wal lage de onderhandelingen op zich. Koks benoeming was verras send omdat Tjeenk Willink de koningin had geadviseerd een WD-informateur te benoemen. Die zou een ontwerp-regeerak koord op financieel en sociaal- economisch terrein moeten schrijven, dat zou kunnen lei den tot vorming van een cen trum-rechtse coalitie (CDA, WD, D66) of een paars kabinet (PvdA, WD, D66). Dat bleek niet haalbaar we- Koks werkstuk moet vooral lkti" gaan over financieel en sociaal- economisch beleid, al wil Brink man (CDA) er ook zaken als eu- eb- thanasie en adoptie in terugvin den. Kok zei dat zijn benoeming >or- het gevolg is van de tegenstrijdi- teri ge adviezen aan de koningin. „Dan gaat gelden dat de PvdA de grootste partij is, en boven al dien geen enkele blokkade heeft lwe opgeworpen tegen anderen." en' Hoewel Koks opdracht geen en kele coalitie uitsluit, zei hij dat een centrum-rechts kabinet, dus zonder zijn eigen PvdA, niet zijn eerste prioriteit heeft. Kok gaf toe dat hij zich kwets- gens de tegenstrijdige i erop. Kok adviseerde om een PvdA'er de kans op een cen trum-links kabinet te laten on derzoeken. CDA'er Brinkman pleitte voor onderzoek naar centrum-rechts. Alleen D66 en WD gingen ten dele met het advies van Tjeenk Willink mee om een informateur een ont werp-regeerakkoord op sociaal- economisch terrein te laten schrijven. De koningin besloot pas na langdurig overleg met haar ad viseurs Deetman (voorzitter Tweede Kamer), Tjeenk Willink (voorzitter Eerste Kamer) en Scholten (vice-president Raad van State) tot de benoeming van Kok. Zo lang hij met zijn opdracht bezig is, zal premier Lubbers hem als minister van financiën vervangen. Pagina 3: Bijna iedereen viel even stil op het Binnenhof. hol Drughandel vanuit Leidse huurpanden neemt toe leiden cees van hoore annetvan aarsen „De ouderen hier doen ook met die hitte 's avonds al om zes uur de deur op de knip. Ze zijn als de dood voor inbraak. Want zo'n drugpand trekt natuurlijk criminaliteit aan. Veel ouderen zijn ook al verhuisd. Je begrijpt gewoon niet dat de politie zoiets niet aanpakt. De heroïnespuiten liggen hier soms achter in de brandpoort." In het Noorderkwartier in Leiden is de bewo ners de schrik om het hart geslagen. Vooral de ouderen zijn bang geworden, nadat afgelopen maandag in een drugpand in de Irenestraat door de politie een zwaar mishandelde man werd aan getroffen. Bijna niemand wil openlijk spreken, uit angst voor moeilijkheden. Maar bij de winkels in de buurt is de achteruitgang van de wijk hét on derwerp van gesprek. Een man in een zwart ny lon trainingspak weet wel raad. „Bij mij thuis staat er een baseball-knuppel in de gang." De Leidse politie constateert dat er een toena me is te bespeuren in de handel in drugs vanuit huurpanden in Leiden. Volgens politievoorlichter A. Stuifbergen zijn er zo'n twaalf tot vijftien drug panden bekend in Leiden. „Het gaat om panden waar middelen zoals cocaïne en heroïne worden verhandeld. Ze bevinden'zich over de hele stad. In het verleden hebben we al een aantal invallen gedaan, zoals aan de Morsweg, het Stuyvesanthof en het Anna van Burenhof. Maar we gaan heel zorgvuldig te werk met die invallen. We moeten een redelijke zekerheid hebben dat er een behoorlijke partij verdovende middelen aanwezig is. Er zijn wel klachten binnengekomen over het pand in de Irenestraat. Die hebben we zorgvuldig behandeld. Maar de zekerheid dat er een behoorlijke hoeveelheid drugs aanwezig was, hadden we niet. Als je een grammetje of zo ont dekt, is het natuurlijk niet echt nuttig om een in val te doen." Het pand in de Irenestraat is eigendom van de woningbouwvereniging Zijl en Vliet. D. Barn- hoom, hoofd bewonerszaken van deze vereni ging, hoort op van de problemen. „Ik las er voor het eerst over in het Leidsch Dagblad. Van de be woners heb ik nooit klachten gehad. Maar we hebben meteen actie ondernomen. Gisteren heb ik hier een buurtbewoonster op bezoek gehad die vertelde dat er in dat pand werd gedeald. Dat ze regelmatig mensen zagen die iets gingen kopen. En dat waren geen broodjes kro ket. Wel hebben de'bewoners de politie al enkele keren gewaarschuwd. Maar door gebrek aan mankracht heeft de politie niet echt actie onder nomen. We zullen nu de gebruikelijke procedure gaan volgen. We nodigen de huurder vah dat pand uit voor een gesprek om een en ander uit te leggen." Pagina 13: 'Drughandel nog geen ernstig pro bleem'. 'Lelijkste gebouw van Leiden' is zeer bijzonder leiden «letty stam De kans is groot dat Leiden niet van zijn 'lelijkste' gebouw af komt. De voormalige meelfa briek De Sleutels langs de Zijloever is namelijk een punt gaaf voorbeeld van hoe ooit de graanverwerkende industrie in Nederland werkte. Dat blijkt uit een studie van het Projectbu reau Industrieel Erfgoed (PIE) uit Zeist. Het pand is zelfs zo bijzonder, dat het met stip staat genoteerd om een plaatsje te krijgen op de rijksmonumen tenlijst. Dat zegt Hildebrand de Boer, projectcoördinator van PIE. Het bureau, gefinancierd door het ministerie van WVC, brengt het industrieel erfgoed van Nederland in kaart. „In Leiden staat één van de weinige, authentieke voorbeel den van wat er van de graanver werkende industrie is overge bleven in Nederland", vertelt De Boer. „De meelfabriek is nog helemaal intact. Langs dat wa ter is in de loop der decennia een bijzonder complex indus triegebouwen gekomen. Ze zijn allemaal voor hun tijd zeer mo dern geweest. Ook heel uniek is, dat de meeste machines er nog in staan. Vaak is het zo dat na de sluiting van de fabriek die dingen worden Of dat onderdelen worden 1 huisd naar andere vestigingen. De meelfabriek is een gaaf com plex met produktiemiddelen dat in de loop van de tijd heel waardevol is geworden." Leiden vond vier jaar geleden De Sleutels te lelijk voor een plaats op de gemeentelijke mo numentenlijst. Voor burge meester C. Goekoop, die monu menten in zijn portefeuille heeft, is het echter geen schrik beeld dat het gebouw nu op de rijkslijst terecht kan komen. „Ik Zie Pagina IS m a m m v*" deze krant. ui 6foenoof#tollen en vioduel Zuidjemenitische leiders weg uit belegerd Aden De voormalige Leidse meelfabriek. vind het geen mooi gebouw. En zoals het er nu bijstaat, zou ik het niet willen hebben. Maar de meelfabriek is nog lang niet aan een oplossing toe. De provincie en het rijk moeten zich daar over uitspreken. Bovendien is de fabriek nog steeds eigendom van Meneba. Ik wacht de gang van zaken gewoon rustig af." Een woordvoerder van Rijks- monumentendienst laat weten FOTO WIM DIJKMAN dat als de meelfabriek op de lijst komt, Leiden niet automatisch geld in Se restauratie hoeft te stoppen. „Alhoewel dat wel In principe krijgt rijkssubsidie en aan de eigenaar wordt belas tingvoordeel geboden. Pagina 7: 'Dat gebouw moet le- den haag anpveiligheid op de weg toe. Zowel het aantal doden als gewonden daalde. Het aantal kilometers dat met personenwagens wordt afgelegd, stijgt nog steeds. In 1992 ging het om 80,1 miljard kilometer. Vorig jaar steeg dat aantal naar 81,2 miljard kilometer. De groei van de mobiliteit kwam vrijwel geheel voor rekening van het privévervoer. Het aantal files in ons land is vorig jaar met bijna 20 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. In totaal ging het in 1993 om 11.742 filemeldingen. Dat blijkt uit de gisteren versche nen Kerncijfers Mobiliteit 1993 van de Stichting Weg. Ondanks de grotere verkeersdrukte nam de Geen krant ontvangen? nri071-143241 I DEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Melina Mercouri Tijdens een zware crisis toch in cultuur investeren betekent de de mocratie verdedigen. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen - Religie- Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. Midddagtemperatuur ongeveer 18 graden. Westenwind, matig, kracht 3 tot 4. Zuidjemenitische leiders heb ben Aden wegens de dreigende val van de havenstad vannacht per boot verlaten. Noordelijke troepen staan op het punt de grootste stad van het zuiden volledig in te nemen. Uit zuide lijke bronnen is vanmorgen ver nomen dat onder anderen vice- president Abdel Rahman al-Jifri Aden heeft verlaten. Ook de mi nisters van defensie en binnen landse zaken, Haitham Qassem Taher en Mohamed Ali Ahmad en de vice-premier Mohamed Haider Masdous, hebben Aden verlaten. In Jemen woedt sinds begin mei een burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden. Zuid-Jemen riep na een vierjari ge unie met Sana eind mei de onafhankelijkheid uit. De president van de Demo cratische Republiek (Zuid-)Je- men, Ali Salem al-Beidh, had zijn hoofdkwartier in de ooste lijke stad Mukalla, tot deze stad in maandag in noordelijke han den viel. Hij zou zijn toevlucht hebben gezocht in de vrijwel ontoegankelijke bergen van Hadhrama ten noorden van Mukalla. De partijen in de Jemeniti- sche burgeroorlog zijn gister avond begonnen aan onder handelingen over de formele overgave van Aden. Een capitu latie van de stad komt in feite neer op het voorlopige einde van het onafhankelijke Zuid-Je- Noordjemenitische troepen trokken gisteren Aden finnen. Bij de gevechten kwamen min stens twintig burgers om het le ven en raakten dertig gewond. Pagina 5: Mukalla komt onge schonden uit de Jemenitische oorlog. Geen opleiding toch diploma Mensen die in de praktijk ken nis en vaardigheden hebben opgedaan, moeten hiervoor na toetsing een diploma of getuig schrift kunnen krijgen. Hun kwaliteiten krijgen dan officiële erkenning, zonder dat ze een reguliere opleiding hebben doorlopen. Dat adviseert de Commissie Erkenning van Ver worven Kwalificaties (EVK) aan minister Ritzen (onderwijs). Het advies heeft betrekking op beroepskwalificaties tot op middelbaar .niveau. Het gaat niet om de toekenning van al gemene diploma's van bijvoor beeld MAVO of HAVO. Doel moet volgens de commissie zijn, dat mensen hierdoor aan een baan kunnen komen, een opleiding beginnen of doorstro men naar een hoger gekwalifi ceerde functie. Leidsch t Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE .2 WEKEN GRATIS. r ]a, dat is goed nieuws "l Dus neem ik i nu een abonnement, i Tel:. J (I.v.m. controle bezorging) J Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bei 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1