Leidsch Dagblad USA94 Brinkman: niet samen met PvdA Leiden duizend jaar ouder dan gedacht Straatverbod voor Lissese Mopperen op Bonner Valckx wil Romario terugsturen naar Rio Brand verwoest deel trappenfabriek Koffieprijs fors omhoog BEL: 071-128030 Man zwaar mishandeld GOED NIEUWS DINSDAG 5 JUL11994 7-ï OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40507 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Creep Mime 7 Death metal van de Leidse groep Creep Mime is openings-act op Werfpop. Justitia et Pax /t De organisatie Justi- I Z tia et Pax houdt zich in toenemende mate bezig met 'sociale kwes ties' in eigen land. "g Patstelling formatie compleet den haag gpd De PvdA'er vindt dat Brinkman geen enkele aanleiding kan hebben zonder vorm van over leg centrum-links af te wijzen. Hij toonde zich bereid samen met Brinkman en Van Mierlo de mogelijkheden van een dergelij ke combinatie na te gaan. Hoe Brinkman zelf over de si tuatie denkt, was aan het begin van de middag nog onduidelijk. Hij moest rond elf uur bij Tjeenk Willink verschijnen. In dat beraad op verzoek van de informateur wilde Tjeenk Wil link horen waarom Brinkman weigert te praten over een cen trum-linkse coalitie. Tjeenk Wil link nodigde Brinkman gister avond laat per brief uit na over leg met koningin Beatrix. Eerder op de dag was een centrum-rechts kabinet buiten beeld geraakt. Bolkestein, Van Mierlo en Brinkman hadden zich weliswaar bereid getoond tot een gezamenlijk gesprek, maar al snel bleek dat de WD- eis voor extra bezuinigingen op de sociale zekerheid net als bij de paarse coalitie het grote struikelblok vormde. Bolkestein had dit weekeinde gezegd dat over die eis wel valt te praten, maar dan op een later tijdstip. „Praten over een een- T. van der Hoek uit Lisse mag een half jaar niet meer in het verzorgingshuis Rustoord ko men. Ook de Rustoordlaan en de Achterweg zijn verboden ge bied voor de vrouw. De 66-jari- ge mag ook geen telefonisch of schriftelijk contact meer opne men met het verzorgingshuis. Zij moet het hoofd huishoude lijke dienst van het tehuis even eens met rust laten. Doet ze dat niet, dan krijgt ze iedere keer een boete van honderd gulden 1 10.000 gulden. Dat vonnis heeft rechtbank president Holtrop gistermiddag uitgesproken. Het verzorgings tehuis had een straatverbod ge ëist, omdat de Lissese sinds april de rust in het huis ver stoort. De vrouw had het vooral gemunt op het hoofd van de huishoudelijke dienst. Ze gooi de jeukpoeder door haar brie venbus, liet een stinkbom in haar kantoortje ontploffen en bekraste haar auto. Ook werd er veelvuldig naar het verzorgings huis gebeld, zodat dat de tele fooncentrale er ontregeld van raakte. De vorming van een centrum-links kabinet moet een kans krijgen, nu Van Mierlo een coalitie van CDA, WD en D66 heeft geblokkeerd. Met die mededeling aan infor mateur Tjeenk Willink heeft Kok zich vanmorgen ge keerd tegen CDA-leider Brinkman, die gisteren aan de in formateur liet weten dat praten over een centrum-linkse coalitie 'geen zin' heeft. dublin patrick van den hurk Bij de herhaling van het tweede Nederlandse doelpunt zakt Ei- leens hoofd moedeloos naar be neden. Ze staart naar het schuim van haar Guinness, ter wijl de Amerikaanse regie in ex- tenso laat zien hoe lerlands go alie Pat Bonner de knal van Wim Jonk nog wel aanraakt, maar de bal vervolgens toch in het net ziet vliegen. Om haar heen wordt gedesillusioneerd gemopperd op de doelman. Dat iemand met zoveel ervaring zo iets laat gebeuren, dat kan toch eigenlijk niet. Als Eileen over haar ergste te leurstelling heen is, neemt ze 'Packie' in bescherming: „Jullie moeten niet vergeten dat hij ons veel vaker wèl heeft gered", roept ze haar vrienden in de Bagott Inn toe. Die horen het al niet eens meer. Ierland is aan de bal en dringt aan. En net als in elke andere pub in Dublin en de rest van Ierland wordt er dan in de Bagott Inn bijzonder fana tiek gejuicht, geschreeuwd en aangemoedigd. Praktisch elke kroegbaas heeft e scherm laten aanrukken v wedstrijd. De Ierse hoofdstad is voor twee maal drie kwartier volledig in de ban van groen versus oranje. Wordt vervolgd op pagina 17. Üf r je kennelijk een overwinning. In Den Haag liep het volf trum-rechts kabinet is daarmee op dit moment weinig zinvol", zo concludeerde Van Mierlo. Bolkestein reageerde boos. Volgens hem heeft de WD de paarse coalitie inhoudelijk een kans gegeven. Dat zou D66 met centrum-rechts nu ook moeten. „Kennelijk durft hij dat niet", aldus Bolkesteins zegsman. Mocht Brinkman voet bij stuk houden dan wil de informateur vandaag nog met de andere fractieleiders praten. In die ge- sprekkerrwil hij de overblijven de jnogelijkheden nagaan voor de vorming van een meerder heidskabinet. Te denken valt aan een kabinet van CDA en WD gesteund door de kleine christelijke partijen en de oude renpartijen AOV en Unie 55+. Ook de mogelijkheid van een nationaal kabinet bestaande uit PvdA, CDA en WD kan worden bezien. Bekend is dat de PvdA daar niets voor voelt. D66 zou bovendien buitengesloten wor den. Pagina 2: 'Inbraak' is geen echte oplossing, formatie ver diept kloof tussen burger en politiek Tientallen doden bij ongeluk met Haitiaans schip Voor de westkust van Haiti is gisteren een schip met Haiti- aanse bootvluchtelingen gekap seisd. Volgens ooggetuigen ver dronken tientallen mensen. Het schip zou overvol zijn geweest. Gevreesd wordt dat het do dencijfer kan oplopen tot 150. Er zouden 200 mensen aan boord van het schip zijn ge weest. Het was de tweede ramp met Haitiaanse bootvluchtelin gen sinds de VS vorige maand het beleid versoepelde. Eind ju ni overleden zeker 30 personen toen een schip voor de kust om sloeg. Gisteren ook onderschepte de Amerikaanse kustwacht 2.628 bootvluchtelingen uit Haiti in de Caribische zee, het grootste aantal op een dag tot nu toe. De Haitianen ontvluchten de eco nomische nood in hun land en vervolging door dé militaire dic tators. Panama heeft gisteren te ken nen gegeven dat het bereid is 10.000 Haitiaanse vluchtelingen op te nemen op het eiland San José in de Stille Oceaan. Hij is nog zon type dat geniet van het er bij zijn. Zo eentje die meteen na de wedstrijd even uit de kleedkamer komt om snel een sigaretje te bietsen. Men fluistert zelfs dat hij drie glazen bier per dag drinkt. Tegen Ierland stond gisteren eindelijk Oranje's working class hero op. Stan Valckx, no nons ense verdediger, mannetjesput ter, Limburger. Hij was het brok dynamiek dat Nederland in de laatste minuten overeind hield. „Leek ik niet kapot te krijgen? Eerlijk gezegd had ik zelf in de slotfase het gevoel dat ik naar de knoppen ging." Valckx, vedette van Sporting Lissabon, moet zaterdag in de Cotton Bowl van Dallas de man uitschakelen waar op dit toer nooi alles om lijkt te draaien. Romario de Souza Faria. Valckx is er klaar voor. „Hij ligt me wel. Een kopsterke spits of zo'n klein manneke, het maakt me niet Valckx is één van de weinige vrienden die Romario aan het voetballen in Eindhoven heeft overgehouden. Drieëneenhalf jaar trainden ze samen bij PSV. „Als Romario er was, ten min ste", zegt Valckx. „Maar zonder Zaterdag is het anders. Dan hoop ik hem terug te sturen naar Rio." MEER WK-NIEUWS gekheid, het lijkt me fantastisch om tegen hem te spelen. Ik durf het wel aan. Nederland-Brazilië, dat moet een heel grote wed strijd worden." Eén keer ging hij samen met Romario op vakantie. Op het strand van de Copacabana zag hij duizenden Romariootjes in actie bij het voetvolley. „De één was nog beter dan de ander. Ongelooflijk. Romario was ab soluut niet de beste. Maar ja, in de echte wedstrijden heeft hij natuurlijk iets wat de rest niet heeft." Het was een leuke trip des tijds, zegt Valckx. „Samen met Romario naar Rio de Janeiro. Rellen Drie politiemensen en een nog onbekend aantal burgers zijn gisteravond in Den Haag ge wond geraakt, toen na de over winning van Oranje het feest in het stadscentrum omsloeg in vernielingen en plunderingen. Er werden tijdens en na de wed strijd tegen Ierland tweehon derd politiemensen ingezet: vijftig relschoppers werden aan gehouden. Zo'n vijftienhonderd 'feestvierende' voetbalsuppor ters richtten in het centrum van Den Haag talloze vernielingen aan. Etalageruiten sneuvelden, een elektronicawinkel werd massaal geplunderd, nietsver moedende automobilisten kre gen een dansende meute op hun auto, fietsen werden ge bruikt als werpmateriaal en een oranje geschilderde auto ging in vlammen op. Doodsbange om standers sloegen op de vlucht voor de relschoppers. Ook in Utrecht waren dol drieste supporters op de been. Daar sneuvelden in het cen trum tien tot vijftien winkelrui- 16: Troetelkind Romario wacht. 16: Met bloed, zweet en tranen naar de kwartfinale. 16: Ierse fans blijken de beste verliezers. 17: Verdediging VS houdt lang stand. 17: Cruijff heeft afge daan in Salou. 17: WK op tv. 17: WK uitslagen en standen. ten. Honderd tot honderdvijftig relschoppers hielden het ver keer enige tijd op. In Amster dam en Rotterdam was het een stuk rustiger. Afgezien van wat toeterende auto's met daarin uitzinnige fans, was het niet uit zonderlijk druk in de hoofdstad. Dit tot grote teleurstelling van een oudere fan. „Het is een dooie toestand hier. Ben ik daarvoor met de tram naar de stad gekomen?" In Orlando zitten twee Oranje supporters vast op het politie bureau. De twee Noordhollan ders zijn aangehouden nadat zij in het uitgaanscentrum Church Street in beschonken toestand de politie te lijf gingen. Het Nederlandse consulaat in Orlando staat de twee verdach ten bij. „De Amerikaanse politie neemt dit serieus op", zegt Ed dy Lassche, woordvoerder van de Nederlandse politie-delega- Vier Oranje-supporters raak ten even buiten Orlando be trokken bij een verkeersongeval. Volgens de politie reed de auto met de Nederlanders te hard. Eén van de supporters ligt met hersenletsel in het ziekenhuis. Van Poppel Jean Paul van Poppel kan het nog. De oude rot (31) onder het spintersgilde, toonde gisteren in Boulogne Sur Mer zijn klasse door zijn wiel eerder over de meet te duwen dan de concur renten Ludwig en Abdoe. Van Poppel heeft nog één zege no dig om zich met Joop Zoete melk, Jan Raas en Gerrie Knete- mann aan de kop te nestelen van de lijst met de Nederlandse Touroverwinningen. De sprin ter staat na gisteren op negen zeges. BH NS moeten brug leggen over Leidsevaart hillegom. rozav zoeterwoude-dorpEen uitslaande brand heeft gisteravond een deel van de Trappenfa briek Cromvoirt aan de Noordbuurtseweg in Zoeterwoude-Dorp verwoest. Het produktie- gedeelte van het bedrijf bleef gespaard, zodat er vandaag normaal kon worden gewerkt. De oorzaak van de brand, die vermoedelijk in het verfgedeelte van de trappenfabriek is ontstaan, een kijkje n is niet bekend. Hoe groot de schade is, kon een woordvoerder van Cromvoirt vanmorgen nog niet zeggen. De brand werd ontdekt door een buurman, die na afloop van de voetbal wedstrijd Nederland-lerland, rook zag in het achtergedeelte van de timmerfabriek. Hij ging i zag brand in het verfge deelte. De Leidse brandweer was kort na de melding met twee autospuiten en een ladder- utrecht» anp wagen ter plaatse. Om acht over half negen werd het sein brand meester gegeven. Tot middernacht is de brandweer bezig geweest met nablussen. foto hielco kuipers De Nederlandse Spoorwegen moeten binnen acht dagen een tijdelijke pontonbrug over de Leidsevaart bij Hillegom neer leggen. De brug is nodig om te zorgen dat zes agrariërs hun velden tussen de Leidsevaart en de Rustenburgerlaan kunnen bereiken. Om de pleziervaart niet onmogelijk te maken, moe ten de spoorwegen iemand in dienst nemen om de brug op gezette tijden open te zetten. Dat is de uitkomst van een kort geding dat gisteren voor de Utrechtse rechtbank diende. De aanleg van de pontonbrug is bedoeld als tijdelijke maatregel tot de spoorwegen een vroegere brug over de vaart bij de Rus tenburgerlaan langs het spoor hebben hersteld. De brug was in september 1993 door de NS weggehaald omdat hij in te slechte staat verkeerde. De Nederlandse Spoorwegen en de agrariërs liggen al enige tijd met elkaar overhoop over de route naar de bollenvelden. leiden loman leefmans In de eerste eeuw na Christus woonden er al mensen in Leiden. Dat is vast komen te staan na opgravingen op een braakliggend terrein tussen Hogewoerd en Levendaal. Daar zijn de afgelopen weken twee menselijke schedels en wat gebruiks voorwerpen gevonden uit die tijd. Tot nu toe werd steeds aangenomen dat de eerste bewoning in Leiden ongeveer een duizend jaar later ont stond. Deze opmerkelijke 'resultaten van het bo demonderzoek worden morgen toegelicht door vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Het terrein tussen de Nieuwebrugsteeg en de Koenesteeg ligt al enkele maanden braak na de sloop van een aantal pakhuisjes. Op die plek wil de gemeente enkele nieuwe woningen bouwen. Amateur-archeologen van de Archeologische Werkgemeenschap 'Nederland, afdeling Rijn streek, grepen de periode tussen sloop en bouw aan om enkele opgraving te doen. Prompt von den ze daar resten, zoals aardewerkscherven, uit de Romeinse tijd. De ROB en de provinciale bo demonderzoekers werden ingeschakeld. De ge meente schortte de nieuwbouw voor onbepaalde tijd op. De ROB ging enkele weken geleden aan de slag, zonder daar veel ophef over te maken. „Leiden telt namelijk behalve een bedrijvige groep ama teur-archeologen ook een aantal wat wij noemen 'waterputrovers'. En die wilden we niet met pu blicaties aanmoedigen, aldus woordvoerder A. Haytsma vap de ROB. Nu het onderzoek is afgerond, is duidelijk ge worden dat er in de eerste eeuw van onze jaartel ling een kreek heeft gelopen langs de Nieuwe brugsteeg die tussen Hogewoerd en Nieuw Rijn in de Rijn uitmondde. Op de oeverwal heeft een kleine, agrarische nederzetting gestaan. De bewo ners waren Caninefaten die naast akkerbouw en veeteelt ook handel bedreven. Daarom wordt ver moed dat er ook een aanlegplaats aan het water moet hebben gelegen. De oever is vermoedelijk gebruikt als afval- plaats, vandaar de vondst van diverse gebruiks voorwerpen. Hoe de schedels daar terechtkwa men, is nog onduidelijk. Wel staat vast dat er in het midden van de tweede eeuw een overstro ming was en dat de nederzetting daarna opnieuw is opgebouwd. Toch dateren de volgende vondsten pas weer uit de dertiende eeuw. Uit de opgravingen-uit die tijd is duidelijk geworden dat het gebied deel uitmaakte van een grotere 'stads uitleg' en dat er niet al te rijke handelslieden woonden. Douwe Egberts verhoogt voor de derde keer dit jaar de koffie prijs. Vanaf woensdag moet de consument ongeveer 35 cent meer voor een pak koffie van 250 gram betalen. Het winkel- concern Albert Heijn volgt de stap van concurrent DE. Op 11 juli wordt de koffie daar ook 35 cent duurder. De koffiebrander Douwe Eg berts, die ruim 70 procent van de Nederlandse markt contro leert, schroeft zijn prijzen op in verband met de aanhoudende stijging van de koffieprijzen op de wereldmarkt. Die grondstof- prijzen gaan flink omhoog om dat vorst grote schade heeft toe gebracht aan de oogst in Brazi lië, de grootste koffieproducent ter wereld. Begin januari werd het pakje koffie vijftien cent duurder. Be gin juni trok DE de prijs aan met ongeveer twee dubbeltjes. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Karei Jonckheere Ik relativeer niet omdat ik ouder word, maar om niet oud te wor- VANDAAG Economie/Beurs 6 Familieberichten Feiten en meningen - Info Religie - Sport HET WEER Verwachting tot morgen Perioden met zon Perioden met zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur onge veer 22 graden. Zwakke tot mati ge westenwind, rond kracht4, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig, 5. De politie heeft gisteravond na een tip een zwaar gewonde man aangetroffen in een wo ning aan de Irenestraat in Lei den. De agenten hoorden ie mand achter de afgesloten voordeur kreunen. Zij moesten de deur openbreken om bij het slachtoffer te komen. De man bleek zwaar gewond aan sche del en kaak en bloedde hevig. Hij werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Lei den en moest direct worden ge opereerd. De politie gaat er van uit dat de onbekende man zwaar mishandeld is. Het pand aan de Irenestraat staat bekend als een 'drugpand', zonder vaste bewoners. Lcidsch 'y Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal J via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1