Leidsch Dagblad i 94 D66 wil nog niet kiezen OPRUIMING! Van Vossen in basis Oranje Zonaanbidders genieten met volle teugen HsL'ü- -» - V- :1,r- -Pff i m A Stompwijkse Bondfilm zonder bimboys BEL: 071-128030 GOED NIEUWS WOENSDAG 29 JUN11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40502 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 i orlando albert geesing |gpd-verslaggever Dick Advocaat heeft bij de foranje-supporters in Orlando in elk geval nog niets aan popu lariteit verloren. „Laat die Been- takker maar kletsen Dick, de beste stuurlui staan aan wal". De 'kleine generaal' smolt voor de sympathie-betuigingen en leelde gisteren na afloop van de training op de universiteit van Florida kwistig handtekeningen uit. Hij is een 'jongen van het volk'. |Vanavond tegen Marokko zal er minimaal een gelijkspel behaald moeten worden. Uitschakeling zou een klap in het gezicht zijn van het totale Nederlandse voetbal en koren op de molen van de anti-Advocaat brigade. Hij voelt de hete adem van zijn criticasters in de nek, maar blijft er, ogenschijnlijk althans, tame lijk stoïcijns onder. De schrale opvoering tegen Saudi-Arabië en het verlies tegen de Belgen heeft hem tot inkeer gebracht, maar hij weigert twee stappen tenig te doen. Een stap terug vindt hij genoeg, meer water wil Advocaat niet bij de wijn doen. „Als wij nu ineens met vier verdedigers gaan spe len", reageert hij op het pleidooi vanuit de spelersgroep, „komt dat ongeloofwaardig over. Je kunt niet in twee dagen een heel systeem overhoop gaan halen. Ik heb al een con cessie gedaan door er een extra middenvelder bij te zetten." Die opvatting betekent dat Blind vanavond op de bank zit en dat Rijkaard in de verdedi ging hand- en spandiensten Overmars, Bergkamp, Van Vos- vw MEER WK-NIEUWS 19: Italië overleeft'dode- lijke groep'. 19: OlegSalenko schrijft geschiedenis. 20: Romario voorkomt verlies Brazilië. 20: Effenberg naar huis. 21: Oranje bobo's op het WK. 21: WK op TV. 21: WK uitslagen en standen. moet verlenen aan het trio Valclcx-Koeman-De Boer. Wou ters en Jonk spelen centraal op het middenveld, op links geflan keerd door Witschge. De drie- mansaanval wordt gevormd door Overmars, Bergkamp én Van Vossen, die Roy uit de basis heeft verdrongen. Opstelling Nederland: De Goey; Valckx, Koeman, De Boer; Rijk aard, Wouters, Jonk, Witschge: jef A. den Dollaard. foto archief Den Doolaard (93) overleden Een van de laatste en mooiste vertellers in de Nederlandse li teratuur is het afgelopen week einde op 93-jarige leeftijd over leden. A. den Doolaard, pseudo niem van Cornelis Spoelstra, is 93 jaar geworden. Tot Den Doolaards bekendste boeken behoren De Druivenplukkers, De Herberg met het Hoefijzer en De Oriëntexpress. Den Doolaard maakte al voor de oorlog furore als schrijver van reisverhalen. Vooral de kleurrijke boeken en reportages die hij maakte naar aanleiding van zijn vele trips over de Bal kan leverden hém faam op. Tij dens de oorlog werkte hij voor Radio Oranje. In zijn latere ja- i pakte Den Doolaard uit als essayist en journalist. Vorig jaar smaakte hij het genoegen dat De Herberg met het Hoefijzer verscheen in het Albanees, de taal van het land waar het boek zich afspeelt. SUMMER SALE KORTINGEN TOT 70% Jeneikova, INTERNATIONAL) design, voordelig AMSTERDAM-C: Molsteeg 12, hoek Spulstr; Gelderlandplein 46 ARNHEM Directeur Leids kunstcentrum moet vertrekken leiden annemiek ruygrok Directeur Ella van Zanten van het vorig jaar opgerich te Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Leiden gaat per 1 augustus weg. Het college van B W be sloot gisteren haar jaarcon tract niet te verlengen. Het centrum aan de Hooglandse Kerkgracht werd vorig jaar opgericht als combinatie van de Kunstuitleen en het Leids centrum voor moderne kunsten. Al snel rezen er problemen. De gemeente besloot daar op in januari van dit jaar een intern onderzoek te la ten verrichten naar het rei len en zeilen binnen het CBK. Het onderzoeksbu reau, 'Leiden Advies' con stateert in zijn eindrapport dat de stijl van leidinggeven binnen het CBK niet aan sluit bij de behoefte, die binnen een dergelijk klein instituut bestaat. Er werken in totaal 7 men sen bij het CBK, van wie, behalve de directeur, 2 staf medewerkers. Ook signa leert 'Leiden Advies' onder meer 'te veel hiërarchische lagen en een te grote af stand tussen staf en balie medewerkers technici Een langere termijn-visie ontbreekt volgens het bu reau eveneens. B en W nemen de voor stellen tot verbetering van het adviesbureau over. De directeur van stedelijk mu seum De Lakenhal, drs. J. Bolten, is bereid tijdelijk de artistiek/inhoudelijke lei ding van het centrum op zich te nemen. Voor het al gemeen management wordt een interim-directeur aangezocht. Het college is er echter nog niet in geslaagd een ge schikte kandidaat te vin den. Tegelijkertijd begint de gemeente een wervingspro cedure voor een nieuwe di recteur. Pagina 9: Vernietigend rapport over CBK. Excuus Gullit Een excuusbrief aan Ruud Gullit en een kranteadvertentie waar in de voetbalvedette ook nog eens publiekelijk verontschuldi ging wordt aangeboden vanwe ge het verkopen van omstreden T-shirts. Met deze knieval ver wacht de Haagse zakenman John van Zweden Ruud Gullit te kunnen weerhouden van het kort geding dat vrijdag zou moeten dienen voor de presi dent van de Haagse rechtbank. Van Zweden verkocht vorige week tijdens een braderie T- shirts met daarop een beledi gende en discriminerende kari katuur van de voetballer. Hij deed dat uit ongenoegen over het plotselinge vertrek van de voetbalheld uit het trainings kamp van het Nederlands elftal. 'Gullit, lafaard, eet op die ba naan, ga terug naar Milaan', luidde het opschrift van het T- shirt. Het slachtoffer kon de 'grap' niet waarderen en eiste dat Van Zweden de T-shirts zou vernie tigen en 25.000 gulden immate riële schadevergoeding zou be talen. Zo niet, dan zou hij zijn eis kracht bijzetten met een kort geding. Gullits advocate klaagde Van Zweden bovendien aan bij de officier van justitie wegens belediging, smaad en discrimi natie. De officier bestudeert de mogelijkheid van strafvervol ging. Ook als het kort geding wordt afgeblazen, zou het nog tot een strafzaak tegen Van Zweden kunnen komen. Tjeenk Willink nieuwe informateur D66 heeft zich als enige grote partij nog niet uitgespro ken over de vorming van een nieuw kabinet. De partij die tijdens de onderhandelingen een sleutelrol'vervult, ziet niets in nieuwe pogingen alsnog met PvdA en WD in zee te gaan. Onderzoek naar samenwerking met PvdA en CDA sluiten de democraten niet uit, maar zij voorzien daarbij grote problemen. Peter van Vossen start vanavond tegen Marokko op de linkervleugel, de plaats die tot nu toe door Roy werd ingenomen, foto anp cor mulder Doden in Mexico De viering van de kwalificatie van het Mexicaanse elftal voor de tweede ronde van het WK voetbal heeft in Mexico-Stad aan twee mensen het leven ge kost. Bovendien telden de poli tie en het Rode Kruis ongeveer 150 gewonden. In de Mexicaanse hoofdstad ging een groot aantal mensen direct na de 1-1 tegen Italië de straat op. Een 23-jarige man werd gedood door vuurwerk en een andere door een klap met een fles op het hoofd. Veel ge wonden moesten worden be handeld voor brandwonden. Het Rode Kruis verleende op straat medische bijstand. den haag gpd Informateur Tjeenk Willink (PvdA) is vanmorgen begonnen met zijn onderzoek naar de vor ming van een meerderheidska binet, nu de paarse coalitie is mislukt. De voorzitter van de Eerste Kamer kreeg daartoe gis teravond van koningin Beatrix opdracht. Na een onderhoud met de drie oud-informateurs Van Aar- denne, Vis en De Vries zal Tjeenk Willink in de loop van deze week praten met de frac tieleiders van de vier grootste partijen, PvdA, CDA, WD en D66. De informateur zal probe ren in kaart te brengen welk ka binet nu valt te vormen. De voornaamste taak voor Tjeenk Willink is de impasse die is ontstaan rond de vorming van een kabinet te doorbreken. De fractieleiders van PvdA, CDA, WD en D66 brachten al lemaal andersluidende advie zen uit. PvdA'er Kok wilde een PvdA- informateur de mogelijkheid katwuk* De zonaanbidders hebben er lang op moeten wachten, maar nu de temperaturen in Nederland de tropische grenzen naderen, wordt er ook met volle teugen van genoten. In Katwijk vermaakten de badgasten zich gisteren met het bouwen van zandkastelen, bakken in de zon, zwem men en varen in de overigens nog koele zee en flaneren langs de vloedlijn. En zij die het te warm vonden, zochten verkoeling op de vele terrassen. foto dick hógewoning Haarlemmerstraat 149 Leiden Tel. 071-121075 stompwuk liesbeth buitink Doortrapte boeven, spannende stunts, achtervolgingsscènes en af en toe een dode. De film, die de 15-jarige Stompwijker Tim Oliehoek heeft gemaakt, lijkt in vrijwel alles op een echte Ja- mes-Bondfilm. De enige die ontbreken zijn de bimbo's, de langbenige, rondborstige dames die in elke 007-prent figureren. „Geen seks", constateert de jonge filmmaker. „Niemand wilde." 'The destruction of Sicilië' heeft Tim zijn film genoemd. Zijn naam staat bij het script, de regie, een deel van het camera werk en de hoofdrol: James Bond, Een jaar is hij bezig ge weest met de opnamen, waarbij hij strikt het script volgde dat hij daarvoor al had geschreven. Morgen gaat de film in 'premiè re'. Het is tevens de enige keer dat de rolprent in het openbaar wordt vertoond. De film speelt in Stompwijk, hoewel sommige opnamen bui ten het dorp zijn geschoten. Af en toe is Benthuizen en een stukje Zoetermeer herkenbaar. „De Rabobank van Stompwijk had de opdracht om de kist van B. Bron te bewaken", meldt de hoes van de video-band. „Die kist zat vol met bommen. Dan komen er een paar mannen de kist stelen, in opdracht van Sca- ramanga (een grote crimineel). Maar waarom?" De film, die 113 minuten duurt, heeft alles in zich dat een spannende film nodig heeft. Tim weet zijn alarmpistool, dat in de film natuurlijk voor een echt vuurwapen doorgaat, veel vuldig te gebruiken. Met behulp van oudere vrienden zijn er bo vendien stunts uitgevoerd met auto's. Eén wagen verandert daarbij tijdens de film in, een wrak. „Dat is een sloopauto; dfë mocht kapot." De andere auto blijft zonder een deukje. „Een huurauto. Daarmee konden we alleen slippen." In totaal werkten 25 leeftijd genoten van Tim mee aan de film en zeven volwassenen. Daarbij toont de film onder meer hoe de hoofdrolspeler zelf in het afgelopen jaar is ge groeid. In de eerste scènes val len de mouwen van zijn jasje nog tot aan zijn vingertoppen, in de slotscènes zit het colbert zoals de maatpakken van de echte Bond. Ook zijn beugel is tijdens de film ineens spoorloos verdwenen. De film is niet de eerste die de 15-jarige op zijn naam heeft staan. Eerder maakte hij al 007 in The return of James Bond. „Ik was niet echt een fan van Bond films. Maar een vriend kwam met het idee om zo'n film te maken en nu vind ik het toch wel leuk." Hij weet ook al wat de volgende rolprent wordt: Buy or Die. „Dat wordt geen Bond film. Die film gaat over drugs bendes." Tim droomt van een carrière in de filmindustrie. „Regisseren en acteren vind ik leuk. En later wil ik misschien naar Hollywood. Maar dan» moet je toch eerst ontdekt wor den?" The destruction of Sicilië is morgen om 19.30 uur te zien in café De Gouden Leeuw aan de Dr. van Noortstraat in Stompwijk. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Karei Jonckheere In hedendaagse boeken komen geen uitroeptekens meer voor; de verbazing is blijkbaar uit de we- rdd. van een PvdA-CDA-D66-kabi- net laten onderzoeken. Brink man (CDA) koos voor een D66- informateur die een kabinet van CDA, WD en D66 mogelijk moet gaan maken. WD-leider Bolkestein neigt naar een cen trum-rechts kabinet. Van Mierlo liet gisteren te genover de pers weten bitter weinig te zien in een hernieuw de samenwerking met de WD in een centrum-rechts kabinet. Een nog zwaarder pakket bezui nigingen dan hetgeen bij 'paars' op tafel lag, is zeker in een cen trum-rechts kabinet niet uit te voeren, aldus Van Mierlo. Brinkman was gisteravond na zijn bezoek aan koningin Beatrix niet bereid in te gaan op de mogelijkheid van een cen trum-links (PvdA, CDA en D66) kabinet. De grote winnaars van de verkiezingen, WD en D66, moeten de gelegenheid hebben met een derde partij een meer derheidskabinet te vormen, meent Brinkman. Andere opties zijn voor hem op dit moment nog niet bespreekbaar. Leidenaar (27) verdacht van enorme fraude leiden/dordrecht» annetvan aarsen Een 27-jarige Leidenaar moet zich morgen voor de Dordtse rechtbank verantwoorden voor een forse lijst strafbare feiten: onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrifte, het op zettelijk gebruik maken van tal van vervalste dokumenten, op lichting, het vervalsen van be- taalpassen en gebruiken van vervalste betaalpassen. Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt van een fraudebedrag dat de miljoen gulden over schrijdt. Het OM beschuldigt de man, die inmiddels vastzit in het huis van bewaring in Breda, ervan als oprichter dan wel bestuur der in tal van misdadige onder nemingen te hebben deelgeno men. In diverse vennootschap pen zou hij als directeur hand tekeningen hebben gezet onder documenten, terwijl hij daar in werkelijkheid geen enkele be voegdheid toe had. Her en der werden geldbedragen opgeno men met valse pasjes. Grote geldsommen waren verworven door valse belastingaangiften of oplichting. Volgens de officier van justitie trad de Leidenaar overigens in een aantal gevallen slechts op als stroman. De mis dadige ondernemingen waar voor hij als directeur of oprich ter optrad waren gevestigd door het hele land. Het Openbaar Ministerie noemt onder andere Leiden, Warmond, Voorscho ten, Den Haag. Hoofddorp en Amsterdam. Kamer steunt aanpak crisis universiteit den haag/leiden rudolf kleun Staatssecretaris J. Cohen (onderwijs) heeft bij zijn aanpak van de bestuurscrisis aan de Leidse universiteit de Tweede Kamer achter zich. Een motie van CDA-kamerlid M. Boers- Wijnberg, om verschillende be trokkenen bij de crisis te horen, werd gisteren alleen gesteund door haar eigen partij, de twee ouderenpartijen en de CD. Cohen krijgt daardoor de ruimte om snel een tijdelijke vervanger te benoemen voor de gisterochtend afgetreden voor zitter C. Oomen van het college van bestuur. Ook wil de staats secretaris de bevoegdheden van de universiteitsraad inperken en een tijdelijke raad van toezicht benoemen. VANDAAG Economie/Beurs 7 Familieberichten 4 Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info RTVShow10 Sport19,20,21,23 HET WEER Verwachting voor morgen PERIODEN MET ZON Vannacht opklanngen en mini mumtemperatuur omstreeks 12 graden. Overdag flinke perioden met zon en droog. Middagtempe- ratuur ongeveer 24 graden. Wind uit oost tot noordoost, zwak tot matig, rond kracht 3. Extrapagina's Tour de France De Tour de France werpt zijn schaduw vooruit. Vanaf morgen kunt u drie dagen lang een extra pagina tegemoet zien over het wielerspektakel dat komende zaterdag van start gaat in Lille. Als de Tour op 24 juli eindigt in Parijs hebben de renners bijna 4000 kilometer afgelegd. Het parcours voert hen ondermeer langs 'befaamde' bergen als de Tourmalet, de Aspin, de Mont Ventoux en l'Alpe d'Huez. Ook wordt via de Kanaaltunnel een bezoekje gebracht aan Enge land. Morgen _en vrijdag staan de extra pagina's in het teken van interviews en analyses. Za terdag krijgt u het etappesche ma en de deelnemerslijst voor geschoteld. Leidschr1 Dagblad 1 Iviinil wiriln navyyiir' - i NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws i j Dus neem ik i nu een abonnement, i I Postcode:. I j Plaats: Tel: I (Lv.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: J Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: 23wvBtij£kne Anlwoordnr 101)50 X Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1