Leidsch Dagblad God'sjoon de 'we£ Smeergeld en fraude in Annex-zaak JeZUS r Van mij mogen alle paaltjes eruit' VANROYC.S. Vlot showtje in aanloop naar wereldkampioenschap S T-shirts Goeie Mie naar Kroatië H°ge beloning tip diefstal GOED NIEUWS ZATERDAG 18 JUNI 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40493 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Toekomst spoorwegen Kinderen zoek Mi j ADVOCATEN De stakingen bij het 1 Zeker tweeduizend spoor zijn voorbij. Hoe \J kinderen die uit ex- moet het nu verder? NS- Joegoslavië zijn gevlucht topman Den Besten neemt zijn spoorloos verdwenen, de tijd om het uit te leggen meestal in Europa Ex-directeur universiteit verdacht De voormalig directeur bedrijfsvoering van de Leidse universiteit wordt verdacht van het aannemen van 400.000 gulden aan smeergeld in de Annex-bouwaffaire. Ook wordt hem belastingfraude ten laste gelegd. Dit blijkt uit het gerechterlijk vooronderzoek van de rechtbank in Dordrecht. De ex-directeur is na enkele we ken voorarrest vorige maand op vrije voeten gesteld. Hij moet zich verantwoorden op de rechtszitting waarvan de datum nog niet bekend is. LEIDEN CAROLINE VAN OVERBEEKE De voormalig universiteitsdirec teur zou het smeergeld in 1991 hebben ontvangen van de di recteur van Fibomij omdat hij De groep Marokkaanse jongeren wordt in Leiden met argwaan bekeken, maar het is een clubje vrienden: de Streetdogs. Ugly Enterprise vulde een gat in de markt: een modellenbureau voor lelijkerds. Moskou kan zijn eigen afval niet eens kwijt, maar de stadsbestuurders denken alleen aan prestigieuze projecten. Betty Stöve keert maandag terug op Wimbledon. Als deelneemster aan het veteranentoemooi, maar ook als coach. Wat loonmatiging betreft heeft Nederland zijn eindpunt bereikt, zegt prof. Bomhoff. Denkwijzer over Lubberiaanse psychologie. Hans van der Harten is patholoog met een voorliefde voor kansloze foetussen en baby's. Onze Taal over voor en tegen. de projectontwikkelaar had 'binnengeloodst'. Het geld werd uitgekeerd in bankcheques op naam van zijn vrouw. Volgens justitie was zij daar niet van op de hoogte: haar man heeft de cheques destijds zelf geïncas seerd. Van het ontvangen be drag deed hij geen aangifte bij de inkomstenbelasting. De voormalig directeur be drijfsvoering en de directeur van Fibomij kenden elkaar. Fi bomij kreeg uiteindelijk het contract voor de bouw van de Annex bij het Sylviuslaboratori- um, ondanks een serieus en voordelig aanbod van een con currerend bedrijf uit Delft. De Annex is nooit afgebouwd en miljoenen guldens zijn zoek. Fi bomij is inmiddels failliet. Justitie onderzoekt nog waar de verdwenen miljoenen van de Annex gebleven zijn. Mogelijk zijn geld en bouwmaterialen naar het buitenland gesluisd. Enkele sporen leiden naar We nen waar het zusterbedrijf van Fibomij, ABS Eurospan Bene lux, een bankrekening had. „Onderzoek daarnaar is nog in volle gang", aldus de plaatsver vangend persofficier. „Het gaat hier om uiterst ingewikkelde geldstromen en het is heel tijd rovend werk om die bloot te Soldier Field in Chicago De Verenigde Staten hebben zich in het Soldier Field, het sta dion van Chicago, heerlijk kun nen uitleven in de openingsce remonie van de wereldtitelstrijd voetbal. Vlot en kleurrijk. Het motto was ook: welkom aan de wereld, Amerikaanse stijl. Nog even hoefde het in elk ge val niet over voetbal te gaan, hoewel president Clinton zijn vertrouwen in de toekomst van de sport in zijn land uitsprak. „Voetbal is een universele taal geworden die ons allemaal bij elkaar brengt", aldus Clinton in zijn openingswoord in het hete Soldier Field stadion. Clinton droeg bij 32 graden celsius een speciale WK-stropdas. Met Clin- ton woonden de Duitse bonds kanselier Helmut Kohl en de Boliviaanse president Gonzalo Sanchez de Lozada de owning bij. Waar mogelijk probeerde Chi cago zich te profileren. Bijvoor beeld toeri Richard Marx het volkslied zong. Helaas was dat voor zijn stadgenoten thuis voor de buis niet te volgen. Sportzen der ESPN zond de US Masters golf uit. Sinatra zong op band over Chi cago. De rockband met die naam was eveneens te horen op de bewegingen van 2000 vrijwil- lers. Oprah Winfrey, de be roemdste relatiedeskundige uit het land, tevens afkomstig uit Chicago, mocht de koningin van Motown aankondigen: Dia na Ross bracht een paar van haar hits, net als Jon Secada. Een miljard (tv-)kijkers is zelfs voor topartiesten geen dagelijk se kost. Fraai waren de volks dansen van 24 artiesten per land. Het luidruchtigste applaus was logischerwijs voor Heidi en haar broers en zusjes uit Duits land, dat massaal vertegen woordigd was in Soldier Field. De Duitse fans gingen twee uur later weer uit hun dak. Via een goal van Jurgen Klinsmann de titelverdedigers met Bolivia. Voor de Boli- vedette Marco Etche- verry, net hersteld van een zwa re knie-blessure, verliep het openingsduel dramatisch. 'El diablo' (de duivel)zoals hij in eigen land liefkozend wordt ge noemd, viel tien minuten voor tijd in en kon drie minuten later alweer vertrekken. Na wat ge- Expert ontdekt meesterwerk van Giotto LEIDEN ROELF REINDERS Dankzij het fiasco van de film over de Leidse gifmengster Goeie Mie lopen duizenden mensen in Kroatië nu met een T-shirt met het logo van de film rond. De Zijl Bedrijven uit Lei den had in juli vorig jaar 5.000 T-shirts en linnen draagtasjes met het film-logo gekocht. Flet logo bestond uit een apothe kersflesje met een Leids gevel wandje. Omdat de film uitein delijk nooit is opgenomen, heeft het bedrijf de T-shirts aan 'Lei den, Stad van Vluchtelingen' geschonken. Zo zijn de T-shirts uiteindelijk via de stichting Lei- den-Dalmacija in Ciovo in Kroatië terecht gekomen. De tasjes kwamen bij scholieren uit Leiden terecht. De repetities en proefopna- men van de film waren in april 1993 al stopgezet omdat regis seur Han Prins de acteerpresta ties van een aantal Leidenaars die in de film zouden spelen onder de maat vond. Eind vorig jaar liep de opname opnieuw vertraging op omdat de finan ciering van de film, die bijna twee miljoen gulden moest kos ten nog niet rond was. De ver koop van de T-shirts en de tasjes zou ongeveer 40.000 gul den voor de film hebben moe ten opleveren. Hans Janssen van De Zijl Be drijven is vrij laconiek over de flop. „We hebben gewoon dom me pech. Er was een zeker risi co, en dat hebben we geweten. Ik doe er niet zo moeilijk over. Als je het Nederlands elftal sponsort en ze maken er in Amerika een troep van is dat ook vervelend", aldus Janssen. De Zijl Bedrijven had ruimte voor de opnamen van de film beschikbaar gesteld. Het werk van vrijwilligers van het bedrijf tijdens de opname-sessies is voor niets geweest. Janssen: „De film was een leuk idee. De eerste Leidse speelfilm met een rolletje voor burgemeester Goe- koop. Maar ik weet niet of het nog wel doorgaat. Dat zal wel afhaqgen of de financiering nog geregeld kan worden. Maar ik heb al maanden geen contact meer met Han Prins gehad." VALKENBURG PAUL DE VLIEGER De Valkenburgse autosloperij Opdam bv looft een beloning van 10.000 gulden uit voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader van een donderdag ge pleegde diefstal. Het bedrijf maakt dat bekend in een adver tentie die vandaag in deze krant staat. Uit een bureaulade in het kantoor van de onderneming aan de Voorschoterweg werd donderdag op klaarlichte dag een 'aanzienlijk geldbedrag' weggenomen. Hoeveel geld er is gestolen, wil F. Opdam van de Valken burgse sloperij niet zeggen. „Die informatie is wel bekend bij de politie, maar verder doen we daar geen mededelingen over. Laten we eerst maar eens kijken of deze advertentie wat oplevert", aldus de Valkenburg- se ondernemer. Een schildering op een houten paneel die als een imitiatie werd beschouwd, blijkt een echt meesterwerk te zijnvan de mid deleeuwse kunstenaar Giotto Di Bondone. Dit heeft een voor aanstaande Italiaanse kunst-ex pert vrijdag meegedeeld. De ontdekking komt voor re kening van Filippo Todini, hoogleraar kunstgeschiedenis aan^de universiteit van Udine. Het' werk, een Madonna met Kind, zat achter verscheidene lagen verf die in de loop der eeuwen op het paneel waren aangebracht. „Ik ben uiterst zeker van deze toeschrijving", zei Todini. „Het is een van de werken van Giotto die in historische bronnen wer den genoemd, maar die als ver loren werden beschouwd". De hoogleraar zei dat de opdracht voor het schilderij waarschijn lijk was gegeven door paus Bo- nifaciusXVIL Giotto, die stierf in 1337, is wereldberoemd om zijn fresco's in de kathedraal van Assisi waarop het leven van St. Fran- ciscus staat afgebeeld. Ook ont wierp hij een toren in Venetië. Wethouder Tjeerd van Rij ergert zich aan lelijk Leiden LEIDEN. CEES V De Leidse PvdA-wethoucfér Tjeerd van Rij (Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening) ontpopt zich steeds meer als de estheticus onder de politici. Onlangs liet hij aan de Hooigracht een pand overschilderen nadat omwonenden hadden geklaagd over de kanariegele pui. Als het aan Van Rij ligt, zal er inde toekomst door de gemeente meer op deze manier worden ingegre pen. Meer, en harder. Op uitnodiging van deze krant wandelde de wet houder samen met ex-galeriehouder en vitalist Ben Walenkamp, liefhebber van architectuur en schoon heid in het algemeen, deze week door de binnenstad. Een tocht vol ergernissen. Naast elkaar lopen op de trottoirs blijkt bijna onmogelijk. Overal versperren paaltjes de doorgang. En stonden ze nu nog maar alle maal keurig recht en op dezelfde hoogte, maar nee, alles schots en scheef door elkaar. Als tankversperrin gen in vredestijd. „En die dingen kósten een geld in onderhoud!", ver zucht Van Rij. „Als het aan mij ligt, gaan ze allemaal weg. We zijn nu aan het bekijken of we ze vast kunnen weghalen aan de Oude Rijn. Maar dat betekent dus meer toezicht. Meer bevoogding van de overheid." „Wat nou bevoogding!", zegt Walenkamp. „Gewoon bonnen uitdelen. Dan is het zo over. En het levert nog „Al die verkeersborden die door de gemeente wor den geplaatst", foetert Van Rij. „Ook zoiets wanstal tigs. Overal die bordjes voor vergunninghouders. Waarom kan dat niet in één keer goed worden aange geven? Maar goed, daar zijn We nu mee bezig. We gaan kijken of we dat niet kunnen verminderen." De wethouder struikelt bijna over een paar loslig gende straatklinkers. „Dat komt door al die zware Vli- kobakken die ze hier neerzetten. Rampzalig. We zijn nu bezig met het formeren van wijkteams die al die dingen in de gaten moeten gaan houden. Die dan niet alleen kijken naar zo'n beschadiging van de straat maar ook de aridere dingen in de gaten houden." „Ik sprak gisteren een invalide en die zei me dat Leiden voor hem onbegaanbaar was", zegt Walen kamp droog. Inmiddels zijn we tot aan het einde van de Hooglandse Kerkgracht gestruikeld. Mooie brug daar, prachtige brug. „Ja", zegt Van Rij. „De restaura tie van die brug heeft de gemeente een miljoen ge kost. En dan vraag je je toch af wat zo'n wanstaltig rood-wit hek naast die brug doet. Hebben ze geplaatst omdat er ooit eens iemand in het water is gereden. En geen ambtenaar die erover denkt zo'n hek weg te ha len en te vervangen door iets mooiers." Van Rij moppert verder: „Hier, neem nou bijvoor beeld die regenpijpen aan de gevels. Aan de onder kant dus waar je je fiets tegenaan kunt zetten zijn ze van metaal, van boven van PVC-pijp. Dat moet. Uit oogpunt van bezuiniging. Maar het is toch een horror! Het is toch geen gezicht! En het levert bo vendien nog niks op ook. Maar ja, ons bent zuunig, hè! Kijk, dat moet natuurlijk gewoon een mooie meta len valpijp worden. Maar breng dat de mensen maar eens aan hun verstand. En zo zijn er tal van voorbeel den." „Bij het energiebedrijf aan de Langegracht stond een mooi ouderwets hek. Het was versleten dus er moet een nieuw hek komen. Nu willen ze daar zo'n lelijk hekwerk van Heras neerzetten. Een gruwel toch! Ach, er wordt gewoon niet over nagedacht." Pagina 16: 'Inspraak werkt vervlakkend'. 21: Rijkaard lijkt toch speelklaar 21: Bergkamp en De Boer in hun nopjes 21: Column Frank Snoeks 23: Little Italy op z'n kop 23: WK-overzicht 23: WK op tv duw met Mattha"us en Ber- thold zond de Mexicaanse arbi ter Carter, die vol was gestopt met nieuwe FIFA-instructies, Etcheverry van het veld. Onderzoek naar verleden van Gonsalves DEN HAAG GPD Minister Kosto van justitie zal de Tweede Kamer spoedig in formeren over het verleden van de Bossche procureur-generaal mr. R.A. Gonsalves. Deze werd in 1960 als bestuursambtenaar op Nieuw-Guinea verdacht van doodslag, mishandeling met voorbedachten rade en opzette lijke brandstichting. Van deze daden zouden tal van Papoea's het slachtoffer zijn geworden. Gonsalves werkte van 1956 tót 1962 in Nieuw-Guinea. Alle grote fracties in de Twee de Kamer hebben minister Kosto gisteren na een VPRO-ra- dioreportage over het koloniale verleden van Gonsalves om op heldering gewaagd. Kosto zegde dit wijwei onmiddellijk toe en beloofde ook een gesprek te zul len voeren met Gonsalves, die overigens momenteel op vakan- Aan het begin van de jaren '60 heeft al een uitgebreid on derzoek naar Gonsalves' optre den in Nieuw-Guinea plaatsge vonden. In de media is daar destijds uitvoerig over bericht. Volgens de toenmalige procu reur-generaal op Nieuw-Gui nea, mr. G.W. von Meyenfeldt, was er sprake van strafbare fei ten, maar na een nader onder zoek werd geconstateerd dat er geen beletsel was voor een car rière van Gonsalves bij het openbaar ministerie. Hij werd in 1962 benoemd tot officier van justitie. Gonsalves speelt momenteel binnen het openbaar ministerie een vooraanstaande rol in de bestrijding van de georganiseer de rtiisdaad. De procureur-ge neraal kreeg recentelijk onenig heid met collega's toen hij hen een brief schreef waarin hij zich een coördinerende rol toebe dacht bij de aanpak van de zwa re misdaad in Nederland. Pagina 3: Gonsalves zou zijn politiemensen hebben aange zet tot bruut geweld. Zondag's 10 uur, Hazenbos- laan 101, hoek Kennedylaan, Oegstgeest NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j Per maand automatisch j 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1