VRIJDAG 17 JUN11994 ARTSEN Aarlanderveen, Zwammerdam, Alkemade en omgeving Voor de praktijk van Van der Kooij. Ooms en Pleij: F vd Kooy, Dorpsstraat 10, Aarlanderveen, tel. 01725- 71308. Voor de praktijk van Saeys. Van Mierlo, Brock/Roelen en W. G A. Beekhuis: A. Roelen/P. Broek, Noordein de 166, Roelofarendsveen, tel. 01713-12329. Alkemade, Leimuiden, Rijnsater- woude J. Lardenoije, Dr. Stapensea- straat 6. Leimuiden, tel. 01721-8269. Alphen Groep 1 - voor de praktijk van Boss, Eradus, Hertzberger, Klein Haneveld, v.d. Steen, Wijnmaalenen Luining: za: J. van Selm, Wilhelmina- laan 36, tel. 26445; zo: Th. Eradus, Rembrandtlaan 31, tel. 72072. Groep 2 - voor de praktijk van Van Engelen, Van Gemeren, Rakers, Hoogendoorn, Visser en Nijessen: za: A. van Gemeren, Fideliohof 50, tel. 20157; zo: R. Hoogen doorn, Ravestein 5, tel. 22425. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, De Jong- v.Leeuwen, Nobel/v.d. Velden, Plag, Smid-Oostendorp, Stolp- Lommelaars en Varkevisser. za: C. Varkevisser, Schelfhorst 163, tel. 21767; zo: J. No- bel/H. vd Velden, Manden- vlechter 10/b. tel. 38635. Groep 4 - voor de praktijk van Overbeek en Vletter: R. Vletter, Spanjesingel 70, tel. 25640. Boskoop, Benthuizen M. Bom, Parklaan la, Bos koop, tel. 01727-10553; voor spoedgevallen spreekuur om 10.00 uur en om 16.00 uur. Hazerswoude, Koudekerk A. Bosch, Dorpsstraat 74a, Hazerswoude, tel. 01728- 9281; na telefonische af spraak, maken tussen 9.00- 10.00 uur. Hillegom Via uw eigen huisarts kunt u vernemen wie de weekend dienst waarneemt. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lodder, Meewisse, Pool, Roos en Schonenberg: W. Meewisse, Hogeweg21, Katwijk, tel. 12023. Groep 2 - Voor de praktijk van Bergman, H. van Duyn, L. van Duyn, Huetmg, C. en H. Moolenburgh en Timmers: H. van Duyn, Rijnstraat 2, Kat wijk, tel. 12921. Groep 3 - Voor de praktijk van Van Delft, Priester. Rietbroek, Verhage en Van de Water: R. Rietbroek, Duizendschoon 39, Rijnsburg, tel. 21818. Langeraar, Nieuwveen, Ter Aar, Woubrugge Alle behandelingen na telefo nische afspraak za: H. van Sprang, Aardamse- weg 49, Ter Aar, tel. 01722- 3333. zo: A. Kieven/J. Mocking, A.H. Kooistrastraat 33-35, Nieuw veen, tel. 01723-8101. Leiden De weekenddienst begint za terdag om 8.00 uur en eindigt zondag om 24.00 uur. Spreek- uur van 12-12.30 uur (alleen voor spoedeisende medische hulp). Groep 1 - Alkema, Baars, Groe- neveld, Janssen, Van Leeuwen, Maris, Van der Meer, Meyer, J. de Ruiter, Van Schie, Verhage en Visser: za 8 uur tot zo 8 uur: C. Maris- /dr Verhage. Rosmolen 2, tel. 225757. zo 8 uur tot 24 uur: H. Alke ma, tel. 225757. Groep 2 - Bakker. Bergmeijer, Goslinga. Kruis, De Lange, Van Luyk, Middendorp. Nering Bö- gel, Pufkus, W. de Ruijter, Rus en Taytelbaum: za 8 uur tot zo 8 uur: J. Rus, Middelstegracht 129, tel. 132500. zo 8 uur tot 24 uur: R. Taytel baum, Utreehtseveer 17, tel. 120266. Groep 3 - Boels, J. de Bruyne, W. de Bruijne, Delver, Fogel- berg, Huibers, Jurgens, Lely, Van den Muijsenbergh en Schaaf; za 8 uur tot zo 8 uur: F. Hui bers, Burggraven laan 102, tel. 125820. zo 8 uur tot 24 uur: H. Jur gens, Burggraven laan 102, tel. 125820. Groep 4 - Bénit, Horn, de Kan ter, Lahr, Lodder, Nieuwen- huis, Paulides, Van Rijn, Van Wingerden, J.G. Zaaijer en R.E. Zaaijer: za 8 uur tot zo 8 uur: G. Bénit, Kennedylaan 24, tel. 06- 52712732. zo 8 uur tot 24 uur: J. Zaaijer, R.P. Geerlingspad 11, tel. 316009, Groep 5 - Crul, A. Hammer- stein, D. Hammerstem, De Lorm, De Jong, Kooijman, Prince, Reindersen Wiersma: za 8 uur tot zo 8 uur: A. de Lorm, Witte Singel 72, tel. 124961. zo 8 uur tot 24 uur: S. Kooij man, Noordeindeplein 2a, tel. 06-52708618. Centrum voor Homeopathie: mw M. Hibbeln, Gezondheids centrum Stevenshof, T. Mans- holtstraat 5/a, tel. 122222 (dokterstelefoon). Leiderdorp za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: mw J. vd Salm/mw H. Swager, H. Andriessenlaan 31, tel. 156200. Sassenheim vr 17.30 uur tot zo 17.30 uur: G. Schmidt, Hoofdstraat 324, tel. 11253; spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur, daarbuiten graag telefonisch overleg. Voorhout, Warmond Huisartsenpraktijk Oosthout, Anijsweg 38, Voorhout, tel. 02522-30697. Voorschoten za; C. Meijer/R. de Vries, Lin depad 1. tel. 613032; zo: S. Platteel, Van Beethoven laan za: J. vd Leden, Hoofdstraat 8, tel. 894539; zo: U. Arndt, Hoofdstraat 8, tel. 894539; spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. Lisse De weekenddienst begint za terdag om 10.00 uur en ein digt maandag om 8.00 uur, voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Nieuwkoop, Noorden, Zevenho- Spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) za en zo van 11.00-11.30 uur en van 17.00-17.30 uur. P. Sluis/G. van Erp, Dorps straat 127, Nieuwkoop, tel. 01725-79301. Noordwijk Gezondheidscentrum, Want- veld9, tel. 19300. Oegstgeest 69/b, tel. 615417. Wassenaar za: B. Dinger van Kruiningen, tel. 76418; zo: J. Vonk, tel. 79676. Zoeterwoude Via uw eigen huisarts kunt u vernemen wie de weekend dienst waarneemt. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, Wetering laan 1, Oude Wetering, van 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. tel. 01713-19100. Alphen Apotheek De Stuifzwam, Stuif- zwam 4, tel. 01720-30144. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekend dienst waarneemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00-12.00 uur; spoedgeval len tel. 01714-5555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 01718- 20400. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten Zuider Apotheek, Lammen- schansweg 15b, Leiden, tel. 123553; Apotheek Linnaeus, Kempenaerstraat 31, Oegst geest, tel. 173330; Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, Voorschoten, tel. 612525. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00-12.00 uur; spoedgeval len tel. 01725-3608 Noordwijk en Voorhout Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1, tel, 19314. TANDARTSEN Alphen, Koudekerken Hazers woude T. Turk, p/a Berkenstraat 6, Al phen aan den Rijn, tel. 01729-9277; spreekuur van 12.00-12.30 en van 18.00- 18.30 uur. Bloembollenstreek H. Lockefeer, Hoofdstraat 306, Sassenheim, tel, 02522- 12166. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg J. Roeloffs, Gezondheidscen trum, Gr. van Prinstererweg 61, Katwijk, tel. 01718- 24124; spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegst geest, Warmond W. Tjaarda, Zoeterwoudsesin- gel 27, Leiden, tel. 123739; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk A. Koppendraaier, Clusiusweg 2, tel. 12640. Voorschoten, Wassenaar, Zoeter woude A. Okhuizen, Zijllaan 30a, Wassenaar, tel. 01751- 12586; spreekuur om 17.30 DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 01720- 20200; G.J. Lette, Schubert- hof 4, tel. 01720-42807; me vr. Graveland-Wolterbeek, Leeuwenhorst 4, tel. 01720- 44333. Katwijk W.J. Snel, Frederiksdreef 14, Katwijk, tel: 74781; spreek uur: za: van 11-12 uur. Leiden en omstreken Voor de praktijk van Helder, Moensen Roest: A. Helder, Hermelijnvlinder36, Leiden, tel. 220513. Voor de praktijk van Koster, Vestjens en Van der Wouw: E. vd Wouw, Boshuizerlaan 26, Leiden, tel. 764058. Voor de praktijk van mevr. S. Stibbe, Bronkhorststraat 13, Leiden, tel: 218393, alleen op telefonische afspraak. Voor de praktijk van Duijn, Brandt: R.J.W. Duijn, Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 156161; of D.J. Brandt. Homanstraat 1, Rijnsburg, tel. 173266. Voor eigen praktijk: B.G. Heemskerk, De Kempenaer straat 21, Oegstgeest, tel: 071-176761. Wassenaar Alarm- en informatiekring die renartsen: dokterstelefoon 070-3455300. WIJKVERPLEGING Stichting Thuiszorg Groot Rijn land, werkgebieden: Alphen, Lei den, Leiderdorp, Rijnstreek en het Plassengebied Schuttersveld 1, Leiden, tel. 071-120144/122445. Bui ten kantooruren en in het weekend als volgt bereikbaar: inwoners van Leiden, tel: 122222; buiten Leiden, tel. 071-122445, een wijkver pleegkundige wordt dan opge roepen. Uitleencentrale: Leiden. Burg- gravenlaan 250, tel. 071- 121894, ma t/m vr9.30- 17.00 uur, za 15.00-17.00 uur; Alphen. Wilhelminalaan 21, tel. 01720-74952, ma t/m za 10.00-13.00 uur. Kruiswerk Rijn Duin 's Avonds en in het weekend: 06-52701363 (alleen voor spoedgevallen). SOCIAAL PSYCHISCHE HULP Voor dringende hulp buiten kantooruren, tel: 06- 8212141. ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK/GEZINSVERZOR GING Voor dringende hulp buiten kantooruren, tel: 06- 8212141. De grachten in Lei den zijn een lust voor het oog. Een rondvaart is in deze tijd van het jaar dan ook zeer aan te be velen. Op de foto een sfeerbeeld van de Herengracht, be paald door heren huizen met klokge- vels. Wim Dijkman door kruist dagelijks een groot deel van de streek om het njeuws voor de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die ritten komt hij langs allerlei 'beeldi ge' plekjes die niet direct hot news vor men, maar het zeker waard zijn om te presenteren. ANNO 1894 -INGEZONDEN. Het Hoofdbestuur der ..Leidsche Vereeniging tot bevordering van geregeld schoolbezoek" heeft in de jongstverleden bijeenkomst be sloten, ook dit jaar de waardigste leerlingen der scholen voor on- en minvermogenden,- zoowel de openbare als bijzondere - gedu rende den cursus 1893/94 eervol ontslagen, als belooning voor ge trouw schoolbezoek, betoonde vlijt en goed gedrag een feesttochtje aan te bieden en zulks in 't laatst van Juli. Met hartelijk verlangen wordt daarnaar steeds uitgezien. Lang tevoren wordt er reeds over gesproken, langen tijd er na wordt het voor hen ongekende genot herdacht, 't Is waarlijk een voorrecht, die van genoegen stralende gezichten te-zien, die dartele vreugde te kunnen bijwonen! Dat der gelijk feestje het deel van „geregeld schoolbezoek" zeer bevorder lijk is, laat zich begrijpen. Maar een machtige hefboom, ook in de zen is het geld - de kosten. De kas der vereeniging, welke een her halingsschool heeft, waarvan ongeveer een vijftigtal kinderen ge bruik maken, en die voor het onderwijs van 30 leerlingen op „Ma thesis" en 16 leerlingen op de "Prac. Ambachtschool" betaalt, kan de uitgaven voor dit feest onmogelijk dragen. Het Hoofdbestuur t daarom, dat de ingezetenen, onzer goede stad, door eene inteekening op eene lijst, die hun in deze dagen zal worden i, zullen toonen, dat zij het doel van geregeld schoolbe zoek willen bevorderlijk zijn en het de 200-tal jeugdige feestelingen gaarne een genotvollen dag gunnen. De vreugde der kinderen is te vens der ouderen genot! Kr. ANN01969 - Prinses Margriet is in verwachting. Gerekend wordt, dat de beval ling rond de jaarwisseling zal plaatshebben. In overleg met prof. Plate en haar huisarts heeft de Prinses prof. Mastboom te Nijme gen als specialist aangezocht. Aldus deelt de R.V.D. mee. - De actrice, Lita Baron, van wie de acteur Rory Calhoun zich na een huwelijk van 21 jaar wil scheiden, heeft haar echtgenoot be schuldigd overspel met 79 vrouwen - onder wie de actrice Betty Grable - gepleegd te hebben. Eén van de 79 is de actrice Vitina Marcus, die eens de 46-jarige acteur heeft aangeklaagd de vader van haar kind te zijn. In deze zaak werd toen een minnelijke schik king getroffen. Calhoun heeft 24 januari echtscheiding aange vraagd omdat zijn vrouw overspel gepleegd zou hebben met de ac teur James A. Trudeau. - In Tsjecho-Slowakije hebben sedert de jongste wijzigingen in de politiek 80 journalisten hun werk verloren. Dit heeft Kaspar, voor zitter van de Tsjechische journalistenvereniging meegedeeld in een vergadering van de culturele commissie van de Tsjechische Natio nale Raad. De journalisten raakten zonder werk omdat zij werden ontslagen, ontslag namen of omdat hun bladen werden verboden. - De Amerikaan Dr. Robert M.W. Kempner, voormalig rechtsge leerde bij de Neurenbergse processen en een internationale advo caat, heeft gisteren verklaard opdracht gekregen te hebben het pro ces over de Rijksdag-brand van 1933 te heropenen. Dat proces digde met de executie van de Leidenaar Marinus van der Lubbe. Dr. Kempner zei, dat de broer van Marinus, de Amsterdammer Markus van der Lubbe, de naam van zijn broer van alle blaam zuiverd wenst te zien. Een onlangs gevormde Commissie voor dendaagse Duitse geschiedenis steunt de pogingen voor een nit proces. ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13 00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en dagelijks Rijnland Ziekenhuis vestiging St Elisabeth Leiderdorp. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19 45 uur. Kraam- en zwangerenafdeling: buiten de gewone bezoektijden, voor de partners bovendien van 10.30- 11 15 uur en van 19.45-21.00 uur Special Care Unit. 10.30-11 00 uur, 15.00-15.30 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15uuren 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-454545): Alle verpleegafdelingen met uitzondering van hartbewaking (CCU) en intensive care (IC): dagelijks 14.30-19.30 uur. Klasse I en II daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Afdeling hartbewaking (CCU) en intensive care (IC), dagelijks 14.00-14.30 uur en 19.00-19 30 uur. Spoedeisende hulp: dag en nacht open uur en 18.30-19.30 u Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uur (Alleen Partners/echtgenoten met kinderen. Voorzwangeren: zaterdagen zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend v mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. 2 bezoek oorheelkunde .30-19.30 uur; oogheelkunde en heelkunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19 00 uur. Kinderklimek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige. BIOSCOPEN 124130/133210. Steenstraat 39 LIDO 1 Naked Gun 33 1/3; The Final Insult al dag. 19.00 en 21.15. e Naked Gun van Jerry Zucker, Jim Abraham. David Zucker. Pokerface Leslie Nielsen speelt wederom in specteur Frank Drebin, de vrij onhan dige politieman. Hij is net getrouwd met Priscilla Presley. Als Drebin ter roristen gaat bestrijden, stuit hij op Anna Nicole Smith en hij begint een affaire met haar. Grappen, van zeer melig tot absurd, worden in e de hoogte is van de Amerik show-en filmwereld. LI DO 2 The Paper al .dag. 19.00 en 21.15, dactie van een plaatselijke krant. Hu mor, beetje spanning en sensatie en een tipje journalistiek. Braafjes voor- LID0 3 True Romance 12 jr., dag. 18.45, 21.15. Van Tony Scott (Beverly Hills Cop II en Top Gun). Zelfs Scott kan goed scenario van Quentm Tarentino niet helemaal kapot regisseren. De produenten hebben een saai regis seur op een opwindend en origineel script losgelaten. Dat levert een film op die er fraai uitziet, maar een onbe vredigd in plaats van verontrustend gevoel geeft. Hanekam De Rocker al., vr za zo woe 14.30. Tekenfilm. Een haan op een boerderij merkt op een dag dat zon der zijn gekraai de zoij evengoed op gaat. Uitgejouwd door de andere die- ';t hij n ling en Barry Hay leenden h LID0 4 Ace Ventura Pet Detective al., vr za zo woe 14.30. Komedie van Tom Shady- ac. Detective Acé Ventura is gespe- opsporen van wegge- n de autoriteiten h i. Alsir it geen hulp. Met Jim Car rey. Courtney Cox en Sean Young. - 112 jr.. dag. 19.00. flits ziet Gere zijn I ven aan hem voorbij vliegen. Terwijl beelden van zijn wat stijve vrouw (Sharon Stone), zijn dochtertje en zijn spannende vriendin (Lolita Da- vidovich) over zijn netvlies flitsen, be seft hij dat hij moet kiezen STUDIO Look who's talking now al vr za zo woe 14.30 en 18.45. Komedie van Tom Ropeslewski. In de vorige twee delen verkondigden babies, peuters en kleuters luid en duidelijk hun me ning. Ditmaal hebben de honden het voor het zeggen. John Travolta en Kirstie Alley zijn te zien. Danny de Vito en Diana Keaton lenen hun stem aan de koters. Pelican Brief 12 jr., dag. 20.45. De schrijver van 'The Firm', John Gris ham, maakte in de 'Pelican Brief' een ingewikkelde plot. Bepaald niet een voudig te verfilmen. Regisseur Alan J. Pakula maakt dat je je geen moment verveelt. Julia Roberts als studente op zoek naar de waarheid achter twee moorden, Denzei Washington als journalist op zoek naar schandaal. De twee krijgen iets moois met elkaar. LUXOR tel: 071-121239, Stationsweg 19 Schindler's List 12 jr., dag. 20.00, zo ook 14 00. Steven Spielberg ver filmde het gelijknamige boek van Thomas Keneally. Liam Neeson is Os kar Schindler, een charmante levens genieter en zakenman. Samen met zijn boekhouder Ben Kingsley houdt hij spotgoedkoop met joods personeel een fabriek draaiende. Van oorlogs profiteur verandert hij in i TRIANON tef: 071-123875, Breestra n groep in woners van Los Angeles. Alledaagse KIJKHUIS tel: 071-1429895, Vrou wenkerksteeg 10 The hudsucker proxy do t/m woe 19.30. 21.45. Zwarte komedie over zakenleven in de jaren vijftig. Met Paul Newman. Temptation of a Monk do t/m woe 20.00. 22.15. Diepzinnige film speelt zich af in het oude China. Ge neraal moet vluchten na een samen zwering en trekt zich terug in Zen- 'onschuldige en onbegrepen' fem- e fatale, getrouwd met sadistische isino-eigenaar. The girl can't help it vr 17/6 20.45 Jane Mansfield in een van haar bete re films. Mansfield is het domme blondje, vriendinnetje van een gang- 3 18/6 hulpzaam op de ladder die Gentlemen prefer blor 20.45. Marilyn Monro sekssymbool in het LVC. Samen met Jane Russel trekt marilyn naar Parijs, op zoek naar zeer vermogende man nen. En die krijgen vervolgens van beide dames hoorntjes op. The Wild One. do 23/6. 20.45 uur. Na wilde dames, volgen wilde heren. Marlon Brando als eerste. Onder het motto "Bike Destroy' schenkt het LVC de komende periode aan het feno meen motor-gang-film. 'The Wild One' is 'de vader van alle motorfilms'. Brando is de rebelse in leer gestoken bendeleider. ALPHEN AAN DEN RIJN EUROCINEMA tel: 01720-20800, Van Boetzelaerstraat 6 EURO 1 Pet Detective al., dag. 18.45,21.30, EURO 2 Schindler 16.15. 12 jr., dag. 20.15, 14.00. EURO 3 Naked Gun 33 1/3; The Final Insult al., dag. 18.45. 21.00. za zo woe ook 13.45, zo ook 16.15. EURO 4 The Pelican Brief 12 jr., dag. 18.30, 21.15, za woe ook 13.30, zo ook 16.00. Free Willy al., za zo woe 13.45. De 12-jarige Jesse schooiert op straat als kruimeldiefje. Als hij 's nacht graffiti n dolfi- T op d pakt de politie h nope ka Willy ontmoet. VOORSCHOTEN KINDERBIOSCOOP CC tel: 071- 614354, Prinses Marijkelaan 4 Aladdin Ned. gesproken, diefje, weet Jasmine, de weggelopen dochter van de sultan, te redden en wordt verliefd op haar. Helaas trou- straatjongens. Aladdin krijgt echter hulp van de Geest, een creatie van Robin Williams. Free Willy al., za zo woe 15 30. DEN HAAG ASTA 1. tel: 070-3463500. Spui 27. Naked G al., dag. 21.30. ASTA 2. Ace Ventura Pet Detective al dag. 13.15, 16.00. 18.45,21.30. ASTA 3. The Pelican Brief 12 jr., dag. 13.15. 16.30,20.15 BABYLON 1, tel. 070-3471656. naas intraal Station. Damage 16 jr., 18.45,21.30. BABYLON 2 The Hudsucker Proxy al. dag. 13.15, 16.00, 18 45,21.30. BABYLON 3. Lifetimes 16 jr., dag. 13.15, 16.00, METROPOLE 1 tel. 070-3456756, Car- negielaan 15. The Paper 12 jr., dag. 13.15, 16.00, 18.45,21.30. METROPOLE2 The Concierge al., dag. 13.15, 16.00,18.45,21.30. METROPOLE 3 Schindler's Listal., dag. 14.00, 20.00. METROPOLE4 Intersection al., dag. 16.00, 18.45, 21.30. do vr madiook 13.15. Free Willy al., za zo wo 13.15. METROPOLE 5 Shadowlandsal., dag. 18.45,21.30, do vr madiook 13.15, 16.00; Alad din al., za zo wo 13.15, 16.00. ODEON 1 tel. 070- 3462400/3462401. Herengracht 13. Love Cheat Steal 16 jr., dag 13.15, 16.00, 18.45,21.30. ODEON 2 Blink 12 jr.. dag. 13.15, 16.00, 18.45.21.30. ODEON 3 True Romance al., dag. 13.15, 16.00, 18.45,21.30. ODEON 4 Riksbioscoop: Accidental Hero al.. dag. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45. HAAGS FILMHUIS tel. 070-3656030, Spui 191. ZAAL I El Pajaro De La Felecidad 16 jr., dag. 16.15. ZAAL II Rit over de grens 16 jr., dag. 19.30, zo woe ook 14.00. LaArdilla Roja 16 jr., dag21.45, dovrook 16.15. ZAAL III Kosh Ba Kosh dag. 19.30, zo woe ook 16 15. Friends dag. 21.45, do vr ook 16.15.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 22