Leidsch Dagblad Kim Il-sung haalt druk van de ketel %}Hulshoff Drie geruisloze schijven GOED NIEUWS Oefenen voor afscheid Kleur op de wereldbol 'Lijk' in tapijtje staat op en loopt weg Hogere straffen ouders in Eper incestaffaire Donors lopen weg bij Bloedbank Leiden Verdienen aan NS-staking VaderdacCXV? BIUSTOL Topkwaliteit voor kleine prijsjes VRIJDAG 17 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40492 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Geen krant ontvangen nri 071-143241 DEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Robert Lembke Een van de problemen van voetbal is dat de enige mensen die weten hoe gespeeld moet worden, op de perstribune zitten. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Denksport- Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info RTV Show - VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 9 HET WEER Minder koel Wolkenvelden, later nu en dan zon. droog. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Veranderlijke wind, zwak tot matig, rond kracht Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i U.v.m. Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch Cf 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/ giro: Lijkzak 3GGD-medewerkers in Den Haag stopten abusievelijk een levende man in een lijkzak. Dat werd de man fataal. Zonder uniform 7 Fidel Castro heeft deze week tijdens de Ibero- Amerikaanse topconferen tie Cuba-watchers in ver warring gebracht. Carter boekt resultaat in Korea-crisis De Amerikaanse'president Clinton heeft positief, maar terughoudend gereageerd op de hand die de Noordko- reaanse leider Kim Il-sung gisteren heeft uitgestoken. Kim beloofde dat de inspecteurs van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) die nog in zijn land zijn, niet worden uitgewezen. Ook wekte hij in een ge sprek met de Amerikaanse oud-president Carter de in druk dat hij bereid is tot andere concessies op nucleair reid is zijn kernprogramma in elk geval tijdelijk stil te leg gen. Dat zou ruimte scheppen voor onderhandelingen met Washington en de Verenigde Naties. „Deze ontmoeting is een-be gin voor onderling vertrouwen", zei Kim tegen Carter. Op zijn beurt beloofde Carter uit naam van Clinton volledige diploma tieke betrekkingen tussen de VS en Noord-Korea, als Pyongyang zich aan de internationale atoomafspraken houdt. De VS hebben gedreigd met economische sancties, maar Clinton wil daar uiterst voor zichtig mee zijn. China voelt weinig voor strafmaatregelen. En een boze Russische minister van buitenlandse zaken, Ko- zyrev, zei gisteren dat Rusland sancties zal verwerpen als de VS daarover niet eerst overlegt met Moskou. Carter spreekt vandaag op nieuw met Kim Il-sung. Daarna gaat de Amerikaanse bemidde laar terug naar Zuid-Korea. Het is de bedoeling dat hij daar een ontmoeting heeft jmet president Kim Yung-sam. correspondent Kim heeft Carter gisteren laten blijken dat hij direct met de VS wil onderhandelen. „Als dit be tekent dat zij hun kernprogram ma willen bevriezen terwijl be sprekingen op gang komen, zijn wij bereid tot gesprekken op hoog niveau", aldus Clinton. Maar eerst zullen de Noordko- reanen duidelijk moeten maken dat het hen ernst is. Clinton kondigde dan ook aan dat hij doorgaat met het voorbereiden van economische sancties. Carter is op een particuliere vredesmissie in Noord-Korea en sprak gisteren drie uur met Kim Il-sung. Die zei dat de twee IAEA-inspecteurs toch niet zul len worden uitgewezen. Ook hun meetapparatuur mag in Noord-Korea blijven. Washington heeft steeds ge zegd dat het pas rechtstreeks met Pyongyang wil praten als Noord-Korea zich houdt aan de internationale afspraken over controle op atoominstallaties. Carter zou de indruk hebben dat Noord-Korea be- Gevolg Clinton steelt badjassen Bij alle aankopen boven 2.500,- van niet afgeprijsde artikelen, ontvangt iedere klant één kadobon van 250,- Da's mooi meegenomen ANmS DENKEN OVER berlun» Deze zomer nemen de vier voormalige bezettingsmachten afscheid van Duitsland en van Berlijn. In de Duitse hoofdstad staan daarom nogal wat militaire parades op het pro gramma. In de 'Strasse der 17. Juni' repeteerden Amerikanen, Britten en Fransen (vanaf rechts) gisteren voor een morgen te houden parade. De 'Berenvlag' is de vlag van Berlijn. FOTO REUTER FABRIZIO BENSCH Eeri chauffeur die vanochtend rond zes uur goe deren kwam afleveren bij een bedrijf aan de Marnixstraat kreeg de schrik van zijn leven. In een grasveld langs de weg lag, gerold in een ta pijt, het lichaam van een man. En de ochtend tevoren, toen hij ook voor zijn werk in de Mar nixstraat kwam, had dat lichaam daar ook al gelegen. In datzelfde tapijt, op dezelfde plek. Beweging zat er niet in. „Dat is een lijk", dacht de chauffeur en hij liep er naartoe om het tapijt open te rollen. Maar op het moment dat hij dat wilde doen stond het 'lijk' op, pakte het kleedje en rende weg. Nadat de chauffeur van de schrik was bekomen belde hij de politie. Die kwam met de man tot de conclusie, dat de buitensla per in zijn tapijtje een zwerver moet zijn ge weest. Chicago» Kunstenaar Rob Martin schildert de continenten op een gi gantische wereldbol, die vanavond zal worden gebruikt bij de ope ningsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal in Chicago. FOTO REUTER SCOTT OLSON arnhem «gpdis veroordeeld tot drie jaar cel, dezelfde straf als de procureur- generaal twee weken geleden eiste. Een voormalige buurjon gen krijgt achttien maanden cel, mét ter beschikking stelling van de regering TBS), na een eis van twee jaar. Zijn broer is veroor deeld tot een jaar cel (eis twee jaar), ook met TBS. De reqhtbank in Zutphen ver oordeelde in januari dit jaar de vader tot rijf jaar cel en zijn vrouw tot drie jaar. De ex-man kreeg toen 2,5 en de huisvriend drie jaar. De twee broers wer den in Zutphen veroordeeld tot twee jaar met TBS. Het gerechtshof Arnhem heeft vanmorgen de vader en moeder van de twee slachtoffers in de tweede Eper incestzaak in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De moeder heeft daarmee twee jaar meer gekregen dan twee weken gele den voor het hof werd geëist, de vader krijgt een jaar meer. De ex-man van slachtoffer Jolanda is vanmorgen vrijgesproken. Te gen hem was op 3 juni drie jaar cel geëist. Hij wordt' vandaag vrijgelaten. Een huisvriend van de ouders Donors die regelmatig bloed ge ven bij de Leidse Bloedbank lo pen weg omdat de wachttijden enorm zijn opgelopen. Vooral in de ochtenduren moeten ze erg lang, soms wel anderhalf uur, in het Academisch Ziekenhuis Lei den (AZL) wachten voordat zij aan de beurt zijn. Sommige do nors vertrekken onverrichterza- ke'weer naar huis. Bij enkelen loopt de irritatie zó hoog op dat zij helemaal niet meer terugko- De directie van de Bloedbank geeft toe dat de wachttijden in Leiden veel te lang zijn. R. Zee man, directeur-beheerder van de Bloedbank, wijt dat aan een nieuwe, meer tijdrovende werk wijze. „Medewerkers en donors zijn nog niet helemaal ver trouwd met dat nieuwe sys teem." Konden donors voorheen een medische vragenlijst thuis in vullen, tegenwoordig gebeurt dat in een kamertje ter plaatse. Een assistente neemt de vragen met de donor door en dat kost extra tijd. Bovendien zijn er nog maar twee van dergelijke keu ringskamertjes beschikbaar. Bo vendien wqrkt het nieuwe geau tomatiseerde oproepsysteem nog niet naar behoren. Zo kan het gebeuren dat de wacht ruimte van de Leidse Bloedbank op het ene moment bomvol is en het volgende r leiden paul van der kopij Hoe Hollands Hollanders zijn bleek gisteravond pas goed op het NS-station. Kaarthouders kunnen aan de loketten geld te rugkrijgen voor de vier dagen dat ze niet met de trein naar hun werk konden. Een maand- kaart Leiden-Den Haag levert zo 17,35 gulden op. En dat is pure winst, klinkt op uit de rij - Immers, de baas betaalde maandkaart of abonnement. En de werknemer kan mooi de te ruggave in eigen zak steken. Achter de ruggen van hun han den redeneren trouwe treinrei zigers dat dat eigenlijk ook heel rechtvaardig is. Want bij de baas hoefde je tijdens de sta king heus niet aan te kloppen garandeerde dat ze dergelijke kosten konden claimen bij de NS? Dat bedrijf staat niet be paald als flexibel bekend, meldt een reiziger. En dus improviseerden zuini ge Hollanders wat af tijdens de staking. Ze werkten thuis, zagen college te gaan of fietsten naar hun werk. Zo ook de Leidenaar A. Mulder, met een baan in Utrecht: „Ik kwam dinsdag an derhalf uur later aan en heb de hele dag een korte broek aange houden, had gelukkig geen af spraken." Een Leiderdorpse chef van een Haagse winkel, A. Wolf, liet zich ophalen door een collega uit Alphen die eigenlijk in Zoe- termeer werkt:Je had gelukkig de tijd om wat te regelen omdat je de staking kon zien aanko men." De werkende student E. Giltay liet zich naar zijn werk in Amsterdam brengen door zijn gepensioneerde pa en voelde zich daar 'best schuldig' over. Als abonnementhouder is hij wat minder gretig dan maand- kaarthouders. Kunnen die aan de kassa hun claim afhandelen door een kwitantie te onderte kenen, abonnementhouders moeten een kaartje sturen. Slechts weinigen weten naar welk adres. „Ik ga hoe dan ook geld terugeisen", weerklinkt het desondanks strijdbaar. Een an der vindt het 'zo'n gedoe' en benadrukt dat het hem niet zo om de centen gaat: „Ik wil ge woon dat de treinen rijden. Ie dere dag. Zodat ik waar voor mijn geld krijg." Wat een reizi ger vooral stoort, is dat conduc teurs de dag na de staking ge woon weer kaartjes knippen: „Als de spoorwegen echt een goede beurt hadden willen ma ken, hadden ze iedereen gratis moeten laten reizen." Pagina 13: Schadeloos. Deskundigen vinden Lissese UFO-melding interessant Aanvankelijk werkte het verschijnsel de getuigen een beetje op de lachspieren. Een driehoekig ob ject, bestaande uit drie fel rood oplichtende schij ven, dat zich in verticale lijn in het luchtruim bo ven de velden van tennisvereniging Lisse voortbe woog. Om vervolgens geruisloos in de richting van Sassenheim en Voorhout te verdwijnen. Een twintigtal bezoekers van een toernooi bij de tennisclub aan de Van Lyndenweg in Lisse was tuige van een heuse UFO, voluit inidentified flying object (ongeïdentificeerd vliegend object). Een van hen, J. Donker uit Sas senheim, kan nog steeds niet verklaren wat hij precies zag: „Het vloog geruisloos voorbij en er hing geen mandje onder. Een vliegtuig of lucht ballon was het dus zeker niet." Donker is verbaasd dat hij als enige de politie op de hoogte stelde. „Ik heb er samen met tien, twintig andere mensen naar staan kijken. Al kij kend vroegen we ons hardop af wat het zou kun nen zijn. Maar de ene na de andere mogelijkheid moesten we uitsluiten." Volgens Donker bewogen de schijven zich har der dan de vrind en gingen ze omhoog. Deskun digen beweren dat de meeste "vliegende voorwer pen, ook UFO's,. zich horizontaal bewegen. Het voorwerp had volgens Donker een hoogte van zestig tot tachtig meter en zal zo'n vier tot zes meter groot zijn geweest. „Je zult je afvragen hoe ik dat weet, maar dat schat ik op het gevoel. Bo vendien kon ik een en ander elfmeten aan de kerktoren van Lisse waar de UFO op gegeven mo ment voorlangs zweefde." Politievoorlichter F. Mesker zegt dat hij weinig kan met een UFO-melding. „Meestal geven we de informatie door aan De Koepel, het overkoepe lend orgaan van sterrenwachten in Nederland." M. Drummen van De Koepel in" Utrecht vindt de Lissese melding interessant. Interessant genoeg om Skepsis te vragen de zaak te bekijken. Skepsis is een stichting voor wetenschappelijk onderzoek naar alles wat paranormaal en bovennatuurlijk is. Beweringen die op basis van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis uiterst onwaar schijnlijk zijn, worden door de stichting tot op de bodem uitgezocht. Meldingen van niet thuis te brengen vliegende voorwerpen komen geregeld op het bureau van dr. M. Hulspas, de UFO-deskundige binnen Skep sis. „Zo'n UFO kan vaak heel logisch verklaard worden. We krijgen zo eens in de twee weken een melding. En dan gaat het om allerlei varianten van de UFO, afkomstig uit alle delen van het land. Opvallend is wel dat we met name uit België de laatste tijd meer meldingen hebben gekregen van drie schijven in een driehoek. Maar dat wil na tuurlijk nog niet zeggen dat het verschijnsel bo ven Lisse hetzelfde was als wat Belgische getuigen hebben gezien." Pagina 16: 'Ik geloof echt niet dat het een ruim teschip was'. Leder muil in zwart, beige Maten 40 - 47. Normaal 44.95 t/m terdag LEIDEN: Langegracht 5 (naast DIGROS) Souvenirjagers in het gevolg van president Clinton hebben de Amerikaanse eerste burger tijdens de herdenking van D-day in gro te verlegenheid gebracht. Na afloop van de tocht die Clinton aan boord van het vliegdekschip George Washington over het Kanaal maakte, bleken zijn stafleden de kleerkast en badkamers van hun hutten te hebben geplunderd: dertien blauwe handdoeken met het embleem van het schip erop geborduurd, vier kamerjassen met een beeldtenis van het vliegdekschip, twaalf witte badjassen en 55 ge wone handoeken waren verdwenen. De marine stuurde prompt een rekening van rond de duizend gulden naar het Witte Huis, die even prompt uitlekte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1