Leidsch Dagblad Kiezer laat 'Europa' vallen Oranje krijgt gestalte Nutricia zwicht voor Dierenbescherming Identiteit slachtoffer schietpartij is bekend Zeg het met bloemen Straatmakers aan zee GOED NIEUWS VRIJDAG 10 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40486 LOSSE NUMMERS 1,60 Na een uur rondhobbelen in Toronto leek Dick Advocaat er uit: de opstelling waarmee Oranje op 20 juni in Washing ton tegen Saudi-Arabië zijn eerste optreden op de wereldti telstrijd verzorgt. Dat werd dui delijk tijdens de training, die door Advocaat op advies van de medische staf direct na aankomst in Canada werd ingelast. Op het veld van het ietwat amateuristisch aan doende Varsity Stadion, waar Oranje zondagavond tegen Ca nada oefent, verdeelde Advo caat de selectie in twee groe pen: de 'gelen' en de 'roden'. In voetbalkringen zegt zoiets veel. Niet voor niets liepen Over- mars. Blind en Winter die een hesje in de verkeerde kleur aan hadden met minder vrolijke gezichten rond. Vrijwel volledig koos Advocaat voor de nummers één tot en met elf, zoals die op de officiële lijst Oranje trapt zich warm in Toronto. De training leek veel duidelijk te maken zijn opgegeven bij de FIFA. De Gaston Taument (midden) lijkt het enige twijfelgeval. Hij of Overmars? enige (lichte) twijfel die Advo- Rijkaard, Koeman en Frank de Boer; Wouters, Jonk en Witsch- ge; Taument (Overmars), Ro nald de Boer, Bergkamp en Roy. Rijkaard keert terug als Dgelijk nog heeft keuze tussen Overmars en Taument. Verder ziet de op stelling er volgens de trai ning als volgt uit: De Goey; voorstopper. Jan Wouters is zijn centrale positie kwijt aan Wim Jonk, momenteel weer de man van de opbouw. Advocaat vindt Wouters echter een te r de opstelling v belangrijke speler om te passe ren, waardoor de stap terug (in letterlijke zin) van Rijkaard naar de verdediging voor de hand kwam te liggen. Zo komt het midden v> van PSV nog Ontkerkelijking a De hervormde sy- I t1 node bespreekt eind volgende week het rapport van het SCP over de ontkerkelijking. De Hollandse Tuin yt Het Centrum Beel- Z I dende Kunst zet, onder de titel 'De Holland se Tuin', de beeldende kunst buiten. Geen krant ontvangen? QPI 071-143241 I DEL. 071-128030 Nieuwe toetsing van stier Herman Er komt voorlopig geen baby- melk op de markt, verrijkt met eiwitten van genetisch gemani puleerde koeien. Het voedings middelenconcern Nutricia heeft besloten de voorgenomen sa menwerking met het Leidse biotechnologisch bedrijf Gene Pharming voorlopig op te schorten. Dierenbescherming, Natuur en Milieu en de Alternatieve Konsumentenbond hadden met acties gedreigd als het bedrijf dat niet zou doen. Nutricia wil nu de resultaten afwachten van een 'nieuwe ethische toetsing' van de genetische experimen ten met de stier Herman en diens familie. Maatschappelijke organisaties en ethische des kundigen worden van harte uit genodigd mee te denken. Nutricia maakte vorige week bekend jarenlang stilletjes te Emissie KPN Christen-democraten varen wel bij lage opkomst drie keer overtekend amsterdam cpd Op de keper beschouwd had de Nederlandse Staat de hele Ko ninklijke PIT Nederland (KPN) bijna in één klap kunnen verko pen. Zowel professionele beleg gers als particulieren hebben deze week namelijk ingetekend op ongeveer 390.000.000 aande len KPN. Van het totaal aantal aandelen ruim 460 miljoen stuks zijn er op dit moment echter maar 138.150.000 te koop. De rest volgt pas in een later stadium. Dat betekent dat maar iets meer dan een derde van de totale inschrijvingen ge honoreerd kan worden. Gistermiddag om 13.00 uur sloot de inschrijvingstermijn voor aandelen KPN. Enkele uren later was het bij^ABN AM- RO, de leider van het banken- consortium dat de beursintro ductie van KPN begeleidt, al duidelijk dat de inschrijving een groot succes was geworden. De interesse komt van alle ca tegorieën beleggers die door het banken-consortium zijn bena derd. Met name pensioenfond sen verzekeringsmaatschappij - en en beleggingsfondsen in bin nen- en buitenland hebben ruim ingetekend. Volgens mi nister Maij van verkeer en wa terstaat was gerekend op zo'n 50.000 particulieren en hebben zich ongeveer twee keer zoveel a gemeld. den haag gpd Slechts 35 procent van de Nederlandse kiezers heeft gis teren gestemd voor het Europees Parlement. Dit is een laagterecord. Vijf jaar geleden was de 'Europese' op komst nog 47,2 procent. Volgens een prognose van het onderzoeksbureau Interview wordt het CDA met tien van de 31 zetels de grootste Nederlandse afvaardiging in het Europees Parlement. landse desinteresse zeker wor den geanalyseerd in Bonn en Parijs. Voorzitter van de Eu ropese christen-democratische Partij (EVP) Wilfried Martens heeft Lubbers gefeliciteerd met het goede resultaat van het CDA. Lubbers wil pas zondag, als de uitslag officieel bekend gemaakt wordt, reageren op de verkiezingsresultaten. Alhoewel het aantal Neder landse zetels in het Europees Parlement met zes is uitgebreid, blijft de Partij van de Arbeid vol gens de prognose steken op acht parlementariërs. De WD wint drie zetels en mag zes libe ralen naar 'Europa' sturen. D66 ziet het aantal zetels eveneens met drie toenemen en komt op vier. De kleine christelijke par tijen winnen er één, en komen op twee. GroenLinks heeft een zetel verloren. Alleen lijsttrekker Nel van Dijk vertrekt naar Brus sel. De overige partijen, CD, SP, De Groenen, Lijst 9 en Een be tere Toekomst, wisten onvol doende stemmen te halen. De De christen-democraten heb ben hetzelfde aantal zetels be haald als in 1989, terwijl opinie peilingen een verlies van twee zetels voorspelden. „Een gewel dige opsteker reageerde CDA- lijsttrekker Maij-YVeggen. „We hebben ons vooral gericht op de eigen kiezers en hen beter we ten over te halen naar de stem bus te gaan". Volgens bureau Interview is de helft van de 'winst' van het CDA toe te schrijven aan de lage opkomst. De christen-democratische aan hang gaat trouwer naar de stembus. Ook al heeft het CDA het goed gedaan, de lage opkomst lijkt geen steun in de rug voor Lubbers. De premier had ge hoopt op een blijk van Neder lands enthousiasme voor Euro pa om zijn gooi naar het voor zitterschap van de Europese Commissie te onderstrepen. Volgens D66-lijsttrekker Jan Willem Bertens zal de Neder- Prognose verdeling Nederlandse zetels Europarlement aantal zetels totaal 31 zetels en in procenten OUDE SITUATIE totaal 25 zetels sgp, gpv. rpf 0 DU PvdA 14 ouderenpartijen bij de Twee- volgens de 'paarse' partijen niet de-Kamerverkiezingen in mei worden gezien als een afwijzing nog goed voor zeven zetels van een kabinet waarin PvdA, deden niet mee. WD en D66 samenwerken. „Ik Het herstel van het CDA mag denk niet dat het CDA ons om EROEPSKLEDING slag", 2 Haarlemmerstraat 203-205 Leiden Telefoon: 071 - 121072 kan slaan met deze uit- si WD-leider Bolkestein eactie op de verkiezings resultaten. Ook partijvoorzitter Rottenberg van de PvdA vindt dat de Europese verkiezingen niet mogen worden gezien als een graadmeter voor de onder handelingen over een paars ka binet. Hij noemt het naïef als het CDA nu de overwinning van de verkiezingen zou opeisen. Pagina 2: Kiezers stemden te gen Europa. Pagina 5: 'Anti-Europa' wint in Denemarken. Het dodelijke slachtoffer van de schietpartij op het parkeerter rein van de Leidse Groenoord- hallen is een 36-jarige man uit Waalwijk. Hij was gehuwd en had drie kinderen. Tussen de man en de verdachte van de moord, een 31-jarige Voorscho tenaar. bestaat geen familierela tie. Het is nog onduidelijk of de twee vrienden waren of dat ze zaken met elkaar deden. De Waalwijker werd in de nacht van woensdag op don derdag gevonden in een rode Fiat 127. Hij was met enkele schoten door het hoofd om het leven gebracht. Een eind ver derop op het parkeerterrein lag de Voorschotenaar. Hij had een schotwond in zijn bovenbeen. Bij hem werden' tevens twee vuurwapens aangetroffen. De Voorschotenaar blijft ook na de verhoren van gisteren hoofdverdachte. Volgens poli tiewoordvoerder .R. Blom is hij 'weinig mededeelzaam' en alles wat hij wél zegt, is zeer opper vlakkig. Vast staat inmiddels dat de twee mannen elkaar eerder op de avond ook hebben ont moet op de parkeerplaats bij Molen de Valk. De verdachte is daar bij de Waalwijker inge stapt. Personen die de mannen hebben zien rijden worden ver zocht contact op te nemen met de politie. Een onbekende vrouw is gisteren uit onvrede over de prijs van een bos rozen met haar auto bloemenkiosk 'Het Leidse Bloemenhuis' aan de Stationsweg binnengereden. De vrouw droeg na een discussie met de 40-jarige Leidse bloemen- koopman de bestuurder van de auto op wraak te nemen op de vraagprijs van negen gulden. De auto reed vervolgens met de achterkant het winkeltje binnen. Daarna verdwenen de twee, een lang spoor van vernielde bloemen achterlatend, in de richting van het station. Niemand heeft het kenteken kunnen noteren omdat dit door bloemen aan het zicht was onttrokken. Brandstichting opvangcentrum Wijk aan Zee De brand die gisteren het asiel zoekerscentrum Maddison in Wijk aan Zee in de as legde is aangestoken. Dat heeft politie woordvoerder YV. van Loenen vanmorgen bekendgemaakt. Uit onderzoek van de technisch recherche is gebleken dat er sprake is van brandstichting. Er zijn meerdere brandhaarden geconstateerd en jerrycans met benzine gevonden. Tevens blijkt er te zijn ingebroken. Het politie onderzoek heeft nog geen aanwijzingen opgele verd over de dader(s). Evenmin zijn teksten of tekens in het ge bouw achtergelaten, die zouden kunnen duiden op een extreem rechtse actie. Tot nu toe heeft echter niemand de brandstich ting opgeëist. Volgens Van Loe nen is het heel goed mogelijk dat de brandstichting niets met het asielzoekerscentrum te ma ken heeft. De brand is immers in het Chinese restaurant onder he't hotel ontstaan. De brand brak gisterochtend om vier uur uit. Het vuur ver spreidde zich opvallend snel door het gebouw. De sterke rookontwikkeling zaaide paniek onder de ongeveer van het centrum. Een raakte gewond toen zij i raam sprong. 5»~. katwuk» Vierentwintig straatmakers hebben vanmorgen tussen de Boulevard en de Strandweg in Kat wijk de eerste klinkertjes gelegd in het kader van de 'Straatmaker aan zee-show'. Voor de dertiende afle vering van deze nationale wedstrijd straatmaken gaf burgemeester W. van Montfrans het startsein. En hoe kon dat in dit geval toepasselijker dan door het leggen van de eerste steen? De straatmakers zullen nog tot morgenmiddag bezig zijn met het leggen van twaalf vlakken waarin het logo van 'Katwijk Young at Heart', een vlieger, moet zijn verwerkt. foto henk bouwman hebben meebetaald aan de ge netische experimenten met de stier bij Gene Pharming. Het bedrijf hoopte de 'menselijke' eiwitten lactoferrine en lysozym te kunnen winnen uit koemelk, ten behoeve van babyvoeding. Inmiddels heeft het levensmid delenconcern toegezegd eerst te onderzoeken of daarvoor ande re produktiemethodes te ont wikkelen zijn. Het bedrijf zegt de alternatieven voorkeur te ge ven boven het gebruik van ge netisch gemanipuleerde dieren. De Dierenbescherming, Na tuur en Milieu en de Alternatie ve Konsumentenbond dreigden begin deze week „alle hen ten dienste staande middelen in te zetten om Nutricia te stuiten in de vervaardiging van genetisch gemanipuleerde babyvoeding". Nutricia pompte miljoenen guldens in de samenwerking. Het bedrijf wil en kan dat geld niet terugeisen. Leidse regio maakt Verre Oosten schoon leiden. paulv Voor miljarden willen ze schone vuilverbrandingsinstallaties neerzetten in het Verre Oosten, Oost-Europa of, pak hem beet, België, Mexico of Curasao. Om dat ze weten dat ze samen een compleet pakket kunnen leve ren en sterker staan tegenover de concurrentie, hebben vijf Nederlandse bedrijven de han den ineen geslagen. De vijf zijn: het Voorschoten- se E EC bv, het Leidse NEM bv, Siemens Nederland Nv, Af val Verwerking Rijnmond (AVR) en handelsfirma Vekamaf Hol land bv. De Voorschotenaren onderzoeken de behoefte aan energie- en milieutechniek, re kenen offertes voor en coördi neren de acties van het vijftal. De Leidse bedrijven maken de technische installaties, die door Siemens-apparatuur worden bestuurd. NEM is 'al vrij sterk in het Verre Oosten', meldt E EC-di- recteur R. Lutkeveld. „Maar", zo merkt hij op. „Daar vraagt men niet alleen om bouwers. Soms ook wil men alleen het perso neel van zijn installatie laten trainen of weten hoe je zo'n be drijf het beste runt of finan- Bij de ondertekening van de samenwerking sprak een Sie- mens-directeur de hoop uit bin nen vier jaar het eerste contract te tekenen. Lutkeveld van E EC hoopt volgend jaar al zijn slag te kunnen slaan met het vijftal. Vooral in landen zoals Taiwan, Maleisië. Thailand, Zuid-Korea en de Filipijnen ziet hij grote mogelijkheden. „Het afval wordt in die landen veelal op grote hopen gestort. En daar wil men vanaf. Men wil duide lijk toe naar milieuvriendelijke re installaties." Zijn samenwer kingsverband kan installaties le veren die de omgeving amper vervuilen en nuttige energie op wekken, meldt hij wervend. De ovens scheiden alleen wat slak ken en as af: „En ook dat mag je in veel landen hergebruiken." Dode bij ongeval op kruispunt in Ruigenhoek noordwukerhout Een 64-jarige Noordwijkerhout- se is gistermiddag om het leven gekomen in het buurtschap Ruigenhoek bij Noordwijker- hout. De vrouw stak met haar fiets van de Herenweg het kruis punt met de Delfweg over. Vol gens de politie gaf ze daarbij geen voorrang aan een vracht auto, bestuurd door een 22-jari- ge Sassenhaimer. De chauffeur veronderstelde dat de vrouw zou stoppen. Ze heeft de vrachtwagen vermoedelijk niet opgemerkt en .reed door. De Sassenheimer remde nog krachtig, maar kon de vrouw niet meer ontwijken. Volgens de politie was de Noordwijker- houtse op slag dood. HET WOORD IS AAN Horatius Een eenmaal uitgesproken woord keert nimmer in de mond terug. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zonnige perioden Zonnige perioden en droog. Mini mumtemperatuur rond 6 graden, middagtemperatuur ongeveer 16 graden Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen, rond kracht 3. Ia, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters— Adres: Tel:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84.55) Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1