Leidsch Dagblad iLeidse huizen in polder Oegstgeest 5,25% Machtswisseling bij Van der Valk BEL: 071-128030 Nieuw Zuid puilt uit Verkeersdode in Leiderdorp Clinton enthousiast over sociaal systeem Nederland Hulshoff Katwijkse nieuwe haring de beste Inspectie waarschuwt voor bacterie 06-0331 S9& 20 COMPLETE' KEUKENOPSTELLINGÏN Aanmaning voor één cent GOED NIEUWS WOENSDAG 25 ME11994 JWsselijk Omdat iemand heeft geklaagd over misse- jjkheid, haalt Unilever als- iog 30.000 potjes pinda aas terug naar de fabriek. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40472 LOSSE NUMMERS 1,60 \Nog geen abonnee? Bedevaart 5 Bij de jaarlijkse bede vaart naar Mekka von- I den onlangs 250 pelgrims in het gedrang de dood. Het ging al vaker mis. Charismatisch A CL Het ontstaan van I O gebedsgroepen ziet de Katholieke Charismati sche Vernieuwing als een bevestiging van haar werk. 'Provincie zet 'pciardemiddelin 0 EIDEN/OEGSTGEEST AAP RIETVELD )m Oegstgeest te dwingen snel een standpunt over be- louwing van de Broek- en Simontjespolder in te nemen ijn gedeputeerde staten van Zuid-Holland begonnen net een procedure voor grenswijziging. Als Oegstgeest laarop niet reageert is de polder uiterlijk over anderhalf aar Leids grondgebied. De buurgemeente van Leiden is ioos en spreekt van 'onnodige druk op de onderhande- ingen'. wijziging heeft de provincie nu genomen. Oegstgeest heeft nog twee mogelijkheden om een ge dwongen 'afstand' van de pol der te voorkomen. Ofwel de ge meente ontwikkelt zelf een bouwplan voor de Broek- en Si montjespolder. dat voldoet aan de voorwaarden van gedepu teerde staten, of zij stemt vrij willig in met een grenswijziging. Op 12 juli; wanneer gedepu teerde Stolker met zowel Leiden als Oegstgeest overlegt, moet de keuze van Oegstgeest duidelijk zijn. Maar burgemeester en wethouders van Oegstgeest wil len daar nu niet op ingaan. Zij beperken zich ertoe te zeggen, dat zij 'verbaasd zijn over het gebruik van dit paardemiddel'. Volgens Oegstgeest is er nog steeds sprake van 'goed overleg tussen Leiden en Oegstgeest over het vraagstuk van realisatie )e grenswijziging is volgens de irovincie een uiterste middel im een snel begin van woning- jouw in de Oegstgeester polder en daarmee een rijkssubsidie ran elf miljoen gulden - veilig te tellen. Het Rijk verstrekt die lo- atiesubsidie alleen als de eer- te paal in de polder voor 1 ja- luari 1995 de grond in gaat. De provincie kondigde al in naart van dit jaar aan, dat legstgeest haast moet maken net bouwplannen voor de Iroek- en Simontjespolder. En ils dat niet gebeurde op de ma- ïier die de provincie wilde - net ontsluitingen voor snelver- ;eer naar zowel Oegstgeest als ie Leidse Merenwijk èn integra- ie van het woonwagencentrum [rekvaartplein - zou een ge- Iwongen grenscorrectie volgen. )e eerste stap naar die grens- van woningbouw in de B- en S- polder'. Maar volgens de Leidse wethouder T. van Rij (PvdA- volkshuisvesting) doet de buurgemeente al heel lang niet anders dan de ontwikkeling van de bouwplannen vertragen. Van Rij vindt het terecht dat de provincie het middel van ge dwongen grenscorrectie toe past. „Ze vindt kennelijk dat de buurman niet snel genoeg gaat." Leiden wil graag bouwen in de Broek- en Simontjespol der om een deel van het grote aantal Leidse woningzoekenden te huisvesten. Uit onderzoek is gebleken dat Leiden er 1100 woningen kan bouwen en aan de eisen van de provincie kan voldoen, zonder dat het de ge meente al te veel geld kost. „Ik hoop dat ze in Oegstgeest nu verstandig zijn", zegt Van Rij in reactie op de stap van de pro vincie. Hij betwijfelt zeer of de eerste paal in de polder nog dit jaar kan worden geslagen. „Maar ik denk dat als duidelijk is dat we hoe dan ook gaan bouwen, als dat heel zeker is, dat het Rijk dan misschien wel met de hand over het hart wil strijken en toch die subsidie geeft." katwuk Ruim tienduizend toeschouwers verzamelden zich gisteren in de Katwijkse duinpan om Oranje tegen Quick Boys te aanschouwen. Het sfeertje was prachtig, de wedstrijd wat minder. Nederland flonkerde alleen in de eerste helft. Nadat smaakmaker Ruud Gullit zijn trainingspak had aangetrokken, werd het niks meer. Oranje won uiteindelijk met 5-1foto henk bouwman leiderdorp-ter aar. kees van kuilenburg Een 26-jarige man uit Noorden is vanmorgen bij een ongeluk in Leiderdorp om het leven gekomen. In Ter Aar raakten gisteravond den haag gpd bij een aanrijding op de Oostkanaalweg zes mensen uit Alphen ge wond en overgebracht naar ziekenhuizen. De man uit Noorden De Nederlandse sociale zeker- slipte op de kruising Boslaan/oprit rijksweg Amsterdam en botste heid mag zich verheugen op tegen een verkeersbord. De bestuurder werd uit de wagen geslin- ''warme belangstelling uit onver- gerd en overleed. Op de Oostkanaalweg in Ter Aar botste een 39-ja- rige Alphenaar op een bestelbus. De bus sloeg over de kop en bots te tegen een boom. Twee inzittenden moesten uit de wrakken wor den bevrijd. HET WOORD IS AAN INTERNATIONAL ign, voordelig IOTTERDAM: Lynbaan 31-33. AMSTER- IAM-C Molsteeg 12. hoek Spuistraat iMSTERDAM Gelderlandplein 46 ARNHEM .kerstraat 6. EINDHOVEN-C Rechtestraal DEN HAAG: Denneweg 4 GRONINGEN 030 - 32 88 6 1 TtW 'erste «s- strvrss. ïoh»eBel L2957-^ 1.795,- .995,- 1.495,- Onze zeer bijzondere feestelijke heropeningsadver tentie vindt u vandaag in deze krant op pagina 8 HOLLANDSE 3 NIEUWE0- HET FEEST o IS BECONNEN Braziliaan heeft Pancho terug schiphol daan van alkemade De zoektocht naar Pancho is ten einde. Gisteren keken de Braziliaanse hond en zijn baasje elkaar weer in de ogen toen Pancho in Halfweg zijn kop bo ven de struiken uitstak. De eige naar van de hond, de heer Graham uit Brazilië, had ander halve week lang alle tips nagelo pen die binnenkwamen bij het KLM Dierenhotel op Schiphol. Toen Graham gisteren naar Halfweg reed om de zoveelste melding na te trekken, trof hij de hond een beetje vermagerd, maar verder in goede gezond heid aan. De hond ontsnapte daar twee weken geleden tijdens een tus senstop en werd sindsdien ge signaleerd in* Badhoevedorp, jfe Eéndagspolder, Slotermeer en Sloterdijk. Er kwam zelfs een te lefoontje uit Amersfoort. De luchthavenpolitie, alle mede werkers van de KLM en van Schiphol, de Gemeentepolitie van de Haarlemmermeer en de chauffeurs van de NZH zochten mee naar de hond, evenals le zers van de krant en radioluiste raars. Ondanks al deze hulp vond Graham, die meteen na de ontsnapping van Pancho naar Nederland kwam om mee te zoeken, zelf zijn geliefde huis dier. Hulshoff zet de trend in ivano**6U PASTOE HÜLSTA CASTELIJN TEAM BY WELLIS te kust en te keur op elke maat! anders denken over wanden vissers hebben de beste nieuwe ha ring van dit jaar uit zee gevist. Dat was het oordeel van een jury van de Rijksdienst voor Vlees en Vleesprodukten (RVV) gisteren tij dens de keuring van de eerst ge vangen haring in de Scheveningse Visafslag. Zij noemde de vis die was gevangen door de beman ning van de Kat wijk 170, de Annie Hillina, 'redelijk goed'. Het schip is eigendom van re derij Parlevliet en Van der Plas. Buiten de Katwijk 170 deden nog vier schepen mee aan de wedstrijd, twee uit Umuiden en twee uit Scheveningen. Het eerste vaatje nieuwe haring van de Katwijkse vissers bracht bij de traditionele veiling 25.000 gulden op. W. Roeleveld uit Scheveningen sleepte deze kostbare vis in de wacht. Het geld, waarvoor elk jaar een goed doel wordt gezocht, gaat deze keer naar de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de KNRM. De nieuwe haring is vanaf vandaag verkrijgbaar en kost in de winkel tussen 3 en 3,50 gulden. Op pagina 21: 'Een haring is een haring en geen vis'. foto hielco kuipers schappelijke publikaties is bekend dat bacteriën op zeer grote schaal spontaan van karakter kun nen veranderen, muteren. Vooral die potentie, die zich nu in Gloucestershire heeft bewezen, heeft ook onder academici tot enige onrust ge leid. Die karakterverandering is in streptococcus Groep A al eens eerder opgetreden. In de eerste helft van deze eeuw veroorzaakte de bacterie op grote schaal rheumatische koorts en kraamvrou wenkoorts. Een op de drie vrouwen overleed aan die koorts na een bevalling, totdat de bacterie vijftig jaar geleden plotseling goedaardig werd. Sindsdien leidde de bacterie een onopvallend bestaan. In het Lagerhuis vroeg de oppositie om snelle maatregelen. wachte hoek: van de Amerika nen. Terwijl ondernemend Ne derland het sobere en harde Amerikaanse model de hemel inprijst, heeft de regering-Clin- ton zich juist het Nederlandse systeem ten voorbeeld gesteld. President Clinton had giste ren een zware delegatie afge vaardigd naar de conferentie 'sociaal-economische politiek tussen risico en zekerheid' in het SER-gebouw in Den Haag. Behalve de staatssecretaris van sociale zaken Walter Broadnax, waren er de Amerikaans ambas sadeur bij de Europese Unie, Stuart Eizenstat, en de ambas sadeur in Nederland, Terry Dornbush. „Het Nederlandse systeem is erg duur, maar het ontbreekt de Verenigde Staten aan een sociaal vangnet en pre sident Clinton is ervan over tuigd dat wij op dat gebied veel kunnen leren van het Neder- lisse wim wegman den haag-londen gpd Omdat ze precies één cent te weinig onroerend-zaakbelasting had betaald, heeft de familie Glasbergen in Lisse een heuse aanmaning gekregen. De ge meente wil de cent, inclusief een boete van een tientje, als nog hebben. Althans, zo meldt de administrateur van de ge meente in de aanmaning. Mevrouw A. Glasbergen er kent dat ze inderdaad één cent te weinig heeft afgedragen. „We hebben de belasting in drie ter mijnen betaald. Alleen, het be drag was niet precies door drie- Vast en Zeker een hoge rente. Vaste Termijn Deposito looptijd 2 jaar. Wanneer u nu minimaal f 1.000,- vastzet voor een periode van 2 jaar ontvangt u 5,25 per jaar. Kom langs of bel gratis VSB'BANK Daar kom je verder m De geneeskundige inspectie voor de volksgezond heid (WVC) heeft gisteren alle 64 GG&GD'en in Nederland schriftelijk op het hart gedrukt alert te zijn op de 'vleesetende' bacterie streptococcus Groep A, die in Engeland zes levens heeft geëist. Het laatste Britse slachtoffer was een 45-jarige vrouw, die de infectie opliep na een bevalling met de keizersnee. In ons land zijn de afgelopen an derhalf jaar 21 mensen aan de streptococcus overleden, van de 132 die ermee besmet raakten. Bij twintig patiënten leidde de besmetting tot ernstige complicaties. Bij sommigen van hen moesten ledematen worden afgezet. Britse artsen maanden gisteren andermaal tot kalmte, maar zonder veel succes. Uit weten- Deze week VERBOUWINGSUITVERKOOP gebruikte auto's in ons filiaal te ROELOFARENDSVEEN. Grote keuze in iedere prijsklasse. Vrijdag koopavond. den haag «piet arp In stilte is de afgelopen maanden de top van het Van der Valk-concern ingrijpend gewijzigd. Na invallen van de Fiscale In lichtingen- en Opsporingsdienst in sa menwerking met justitie raakte het hore- ca-imperium in februari ern'stig in op spraak. Inmiddels hebben familieleden die niet direct door de invallen werden ge troffen de bedrijfsleiding overgenomen van de gearresteerde en verdachte oude bedrijfstop. Deze wisseling van de wacht is overigens niet van invloed op het on derzoek naar zwart-geldomzet. Inmiddels heeft Martien van der Valk uit Alphen aan den Rijn (een neef van 'aarts vader' Gerrit, tevens directeur van Avifau na, de Scheveningsche Pier, Motel Assen, Motel Plaswijck, Garage de Gouden Leeuw, en Van der Valk Tours) de touwtjes in handen, bevestigt woordvoerder C. Huijskens van Van der Valk. De broers Arie en Gerrit van der Valk, die samen met hun familieleden het be drijf groot maakten, hebben met onder meer hun opvolgers Ad en Ben hun domi nante positie prijsgegeven. Cees Polman, een aangetrouwd familielid van de derde generatie, blijft wel in de bedrijfstop verte genwoordigd. Justitie, de belastingdienst en de be drijfsverenigingen onderzoeken of, en zo ja voor hoeveel geld, het Van der Valk concern aan zwarte omzet heeft behaald. Over enkele maanden wordt het onder zoek afgerond, aldus de Haagse persoffi cier N. Zandbergen. Dagelijks rekenen enige tientallen deskundigen de beschik bare gegevens door. „Er zijn geen afschu welijke tegenvallers. De verdenking van een zwarte omzet bestaat nog steeds". Geruchten over belastingontduiking hingen al tientallen jaren rond dit snel groeiende bedrijf, met tal van uitlopers in toeleverende bedrijfstakken. Van der Valk koopt en levert vooral aan zichzelf, in een bijna onontwarbare structuur van BV's. TOTALE VERBOUWINGS-LEEGVERKOOP KEUKENS SANITAIR OVENS KOOKPLATEN SPOELBAKKEN KOELKASTEN KRANEN TEGELS AFZUIGKAPPEN AANRECHTBLADEN DOUCHEWANDEN DOUCHEBAKKEN LIGBADEN WASTAFELS TOILETTEN AFBRAAKPRIJZEN! ALLES MOET WEG! VERBOUWINGSVERKOOP RECHTSTREEKS UIT MAGAZUN. UITSLUITEND OP DONDERDAG, VRUDAG EN ZATERDAG. OP IS OP! DONDERDAG: VAN 9.30 - 18.00 UUR. VRIJDAG: VAN 9.30 - 21.00 UUR. ZATERDAG: VAN 9.30 - 17.00 UUR. Longfellow De ouderdom heeft niet minder voordelen dan de jeugd, ofschoon van ander uiterlijk. Als de zon on dergaat, komen aan de hemel de sterren die men bij dag niet ziet. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info/Ombudsman Programma's Randstad Religie RTV Show Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgen Later regen Veel bewolking in de loop van de dag regen, het meest in het zuiden van het land. Minimumtempera tuur 10, middagtemperatuur 16 graden. Zwakke tot matige noord oostenwind, kracht 3 of minder. landse systeem", zei Dornbush. President Clinton heeft ge broken met de jarenlange af- knijppolitiek op sociaal gebied van de presidenten Ronald Reagan en George Bush om de enorme Amerikaanse sociale problemen op te lossen. „Alleen aan de oppervlakte doet Ameri ka het beter dan Europa", legde de Amerikaanse delegatie op openhartige wijze uit. De VS lij ken er met een werkloosheids cijfer van 6,5 procent tegenover 10 procent in Europa en 9 pro cent in Nederland beter voor te staan. Maar de harde werkelijk heid is dat de lonen zó gedaald zijn, dat van een eenvoudige voltijdbaan niet meer is te le ven. Bijna een op de zeven Amerikanen, 14 procent, leeft onder de armoedegrens. Een op de vijf werkenden verdient on voldoende om met een gezin van vier van rond te komen. En in de hoger opgeleide 'middle class'-gezinnen zijn sinds 1970 veel vrouwen gaan werken om dat het inkomen van hun man te veel was s 'Groei economie van 2,2 procent' rotterdam anp én te delen. Om het te laten kloppen, had ik bij de laatste termijn één cent extra moeten betalen. Maar dat ben ik verge- De economische groei in ons land zal volgens het Nederlands Economisch Instituut in Rotter dam (NEI) de komende vier jaar gemiddeld ruim 2,2 procent per jaar bedragen. Met deze verwachting zit het NEI op dezelfde lijn als het Cen traal Plan Bureau, dat meent dat de economische groei in de komende kabinetsperiode ge middeld minimaal 2 procent per jaar zal bedragen. De ver kiezingsprogramma's van de di verse partijen zijn gebaseerd op een gemiddeld groeicijfer van 1,75 procent. Het NEI verwacht voor dit jaar een groei van 1 procent. De groei over de periode 1995 tot en met 1998 zal gemiddeld 2,6 procent zijn. Wat betreft de in flatie blijft Nederland gunstig afsteken bij andere EU-landen: in de periode 1992-1998 gemid deld 2,4 procent tegen in de he le Europese Unie 3,7 procent. ten. Volgens woordvoerster Wil Schipper van de gemeente Lisse is het niet gebruikelijk dat het bloemendorp aanmaningen stuurt voor één cent. „Ik denk dat iemand is vergeten een mi nimumbedrag in te tikken. Nor maal komen we pas bij vijf gul den in actie. Maar dat moet je de computer dan wel eerst ver tellen." Volgens haar mag de fa milie de aanmaning verscheu- NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) Q automatisch 84,55) Nr. bank/giro:- I Handtekening:. I Abonnee-se 2300 VB Leiden Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1