Leidsch Dagblad JHulshoff WELKOM OP 2e PINKSTERDAG! Bank eist zeven miljoen van Leidse universiteit 'Stars and Stripes' wappert in Leiden MEUBELPLEIN LEIDERDORP® 21 VANROYC.S. Van drugsmokkel verdachte Rijnsburger vrijgesproken Vijf doden bij busongeluk GOED NIEUWS Leren zitmeubelen VOOR HALVE PRIJZEN Leidse kliniek claimt schade bij ministerie ZATERDAG 21 MEI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40470 LOSSE NUMMERS 1,80 Beleggen 2 Naoorlogse beleg gingstheorieën hebben hun langste tijd gehad. Op korte termijn is het een kwestie van psychologie. Koffie 3 De koffieprijzen rijzen de pan uiten wellicht wordt een pak koffie na Pinksteren meer dan drie dubbeltjes duurder. Oekraïne en De Krim 5 De spanning tussen Oekraïne en De Krim I stijgt. De Krim heeft tot morgen de tijd de Grond- I wet in te trekken. Grootste Amerikaanse vlag ter wereld luistert feestje op Marc Valentine's hart vliegt even naar tweehonderd slagen per minuut als zijn vlag, de 48 stars World War II Commemo rative, het gras van industrieter rein Roomburg toucheert. „Put upü" Til 'm omhoog, schreeuwt hij. Deze hele specia le Amerikaanse vlag, 35 meter lang en 15 meter breed, mag absoluut de grond niet raken. Uit respect. De vlag is eigen dom van president Clinton." Gistermiddag. Het duurt wel 'en voordat de grootste 'stars and stripes' ter wereld is gehe len in Leiden. Een zorgvuldige 'oorbereiding blijkt vereist. Eerst worden aan een grote hijs kraan allerlei kabels en bouten bevestigd om een brede dwars balk te kunnen torsen. Daarna moet personeel van het glasbla- zersbedrijf Bas Neon op bijna plechtige wijze de vlag uit een notehouten kist tillen en met touwtjes aan de dwarsbalk vast binden. Uiteindelijk, omstreeks kwart over zes, trekt de kraan machinist de kabels strak en wappert het reusachtige doek kleurig tegen een grauwe he mel. Marc Valentine schuift zijn honkbalpet naar achteren en kijkt trots omhoog. Hij regelt de keer. Ais officiële keeper of the r lag (vlagbewaker) voor het Amerikaanse ministerie van de fensie reist hij al vanaf 1991 over de hele wereld met de vlag. „Deze vlag is voor het eerst ge- Phesen in Pearl Harbor, toen werd herdacht dat vijftig jaar eerder de Tweede Wereldoorlog begon voor de Verenigde Sta ten. President Bush heeft de vlag ingewijd. Ze heeft 48 ster ren omdat Amerika indertijd uit 48 staten bestond." Valentine rijdt de wereld rond in een grote glimmende Centu- ry-truck. Met in de laadbak de notehouten kist waarin de vlag na elke ceremonie mag uitrus ten. ,,lk ben nu op weg naar En geland. En straks, op 6 juni, zul len de wereldleiders hem zien wapperen op de kust van Nor- mandie, samen met de Britse en de Canadese vlag. Dan wordt de 'D Day' herdacht, de gealli- 1;' Een wapperende Amerikaanse vlag bij Bas Neon. eerde inval op het vasteland." Het hijsen van de vlag in Lei den was een ideetje van het Leidse garagebedrijf Janson Be nelux. De garage is namelijk im- FOTO HIELCO KUIPERS Bij een ongeluk met een auto bus uit België in de buurt van de Franse stad Nancy zijn gis- tergavond vijf mensen om het leven gekomen en zijn. zeven anderen ernstig gewond ge raakt, zo heeft de brandweer bekend gemaakt. Vierentwintig mensen kwa men er met minder ernstig let sel van af. Het ongeluk gebeur de in een bocht van een toerit naar de autoweg A33. De oor zaak was nog niet bekend, maar ten tijde van het ongeluk regen de het in de omgeving van Nan cy. In de BV Janmaat gaat jaarlijks twee miljoen gulden om. Intussen brokkelt zijn partij als een zandkasteel af. Madurodam, in al z'n kleinschaligheid groots, waar je kunt neerkijken op de Utrechtse Dom. Chronisch moe en voortdurend last van ontstekingen. Ligt het dan aan die siliconen- prothese? Vroeger zat een minis tersploeg zó in elkaar, nu duurt het soms maan den. De menselijke fac tor in de kabinetsforma tie. Onze Taal over de hoed en de rand. Jan de Hartog werd on langs tachtig. Zijn nieuwste boek is filoso fisch getinter dan ooit. Denkwijzer over ge kleurde gevoelens. Penisbloem yt yt De Amorphophallus I I titanum ofwel de penisbloem staat in bloei in de Leidse Hortus Botani cus. Van der Zee Hans van der Zee neemt dinsdag af- I scheid als trainer van Quick Boys. Hij vertrekt I 'nietgefrustreerd'. ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 Ruim een jaar nadat een 23-ja- rige Rijnsburger in de Engelse plaats Harwich werd gearres teerd op verdenking van drugsmokkel, is hij eergisteren in de Londense rechtbank Old Bailey wegens gebrek aan be wijs vrijgesproken. Op 2 mei 1993 werd de bloe- menrijder samen met een 27-ja- rige Katwijkse collega aange houden, nadat onder de slaap bank van de vrachtwagen waar in zij reden, twee koffers met in totaal dertig kilo heroïne waren gevonden. De straatwaarde van de verdovende middelen was meer dan negen miljoen gul den. De 27-jarige Katwijker werd eerder deze maand al door de Londense rechtbank op vrije voeten gesteld. Tot aan hun vrijlating hebben de twee ver dachten lange tijd gevangen ge zeten in de Belmarsh-gevange- nis, een van de zwaarst bewaak te inrichtingen in Engeland. Pagina 13: Rijnsburger over weegt schadeclaim in te die- Onderzoekers vinden kankergen amsterdam gpd Onderzoekers van het Neder lands Kankerinstituut hebben in muizen een gen ontdekt dat uit zaaiing van kankercellen kan veroorzaken. Volgens directeur Borst een belangrijke ontdek king omdat over het mechanis me achter het uitzaaien van kankercellen heel weinig be kend is. De onderzoekers heb ben inmiddels bij de mens een gen gevonden dat voor bijna 95 procent op het muizen-gen lijkt. De wetenschappers hopen met het onderzoek een manier te vinden om snel te kunnen zien of een tumor goed- of kwaadaardig is, dat wil zeggen dat hij uitzaait. Daardoor ont staan op meerdere plaatsen in het lichaam nieuwe tumoren. Volgens Borst zullen kankerpa tiënten voorlopig nog geen baat hebben van de ontdekking van het gen. Gevolg bouwfraude bij Sylviuslaboratorium HET WOORD IS AAN Etienne Rey Als je droomt van roem, beperk je dan met op succes te hopen en eindig met je tevreden te stellen met de loftuitingen van je familie. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info RTV Show Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe regen Overwegend bewolkt en af en toe regen, ook kans op onweer. Mid- dagtemperatuur ongeveer 17 gra den. Wind draaiend van oost naar zuid, zwak tot matig, rond kracht porteur van het Amerikaanse lentine, normaal gesproken automerk Century. Het spekta- zijn het altijd militairen die de kei luisterde gisteren een glas- vlag dragen. Nu waren het ge- blazersfeestje op bij Bas Neon. wone burgers. Zeker typisch „Ik was wel verbaasd", zegt Va- Hollands?" Nederlandse politie helpt bij oprollen internationale bende De politie in Aken heeft in samenwerking met Belgische en Neder landse collega's een bende van bankrovers opgerold. De gangsters zouden sinds maart vorig jaar minstens 21 banken en wisselkanto ren hebben overvallen in Duitsland, België en Nederland. Bij elf overvalleft op Duits gebied zou de bende van drie Oekraï- ners, een Brit, een Turk en twee Belgen zo n twee miljoen gulden hebben geroofd. Van dat geld is waarschijnlijk niet veel meer over. De daders, die in Sittard, Antwerpen en Aken opgesloten zitten, opereerden vanuit België en Nederland. Bij huiszoeking werden machinegeweren, vuistvuurwapens, springstof en handgranaten aangetroffen. De Leidse universiteit staat als gevolg van de bouwfraude bij de uitbreiding van het Sylviuslaboratortium een scha declaim van zeven miljoen gulden te wachten. Dat be drag wordt opgeëist door de ING-bank die in april vorig jaar een hypotheek van tien miljoen verstrekte voor het nooit afgebouwde pand. leiden «rudolf kleun opgenomen door Fibomij en het zusterbedrijf ABS Eurospan Benelux, dat belast was met de uitvoering van het project. Daarna beëindigde de bank de relatie met Fibomij. Het geld kwam echter niet bij de bouw terecht. De aannemer, de firma De Kempen uit Rijsbergen, had de werkzaamheden al maanden eerder, in januari 1993, stilge legd vanwege achterstallige be talingen. Waar het geld wel bleef, is nog altijd niet bekend. De direc teuren van Fibomij en ABS Eu rospan zijn, evenals de voorma lige directeur bedrijfsvoering van de universiteit, vorige maand vastgezet op verdenking van fraude, het betalen en ont vangen van steekpenningen en een groot aantal andere vermo gensdelicten. Geschat wordt dat minimaal vijf miljoen gulden is Woordvoerder R. Vonk van de bank bevestigt de omvang van de claim. Hij laat eveneens blij ken dat de bank inmiddels ge rechtelijke stappen voorbereidt. Hij wil daar echter niet verder op ingaan. De universiteit heeft altijd volgehouden zelf geen geld te hebben gestoken in de uitbrei ding van het Sylvius. Het project zou volledig voor risico van de inmiddels failliete projectont wikkelaar Fibomij worden uit gevoerd. De universiteit stond wel garant voor de bouwkredie- ten voor de uitbreiding, maar heeft steeds benadrukt nooit rechtstreeks geld in het project te hebben gestoken. Het bouwkrediet van acht miljoen gulden werd in de pe riode tot najaar 1993 volledig verdwenen. Noch de van het failliete Fibomij. noch de FIOD zijn er in geslaagd dat geld te achterhalen. Mogelijk is het naar het buitenland ge sluisd. Hoewel de ING-bank de geld stroom richting Fibomij aan vankelijk al in april 1993 afsloot, kwam korte tijd later weer geld beschikbaar. Dat gebeurde na het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen ING, Fi bomij en de universiteit. Bij die gelegenheid werd het krediet waarvoor de universiteit garant stond omgezet in een hypo theek aan Fibomij. Het gebouw, dat als onderpand diende, ver tegenwoordigde toen een waar de van ruim drie miljoen gul den. Onduidelijk is welke verde re garanties de universiteit heeft moeten geven om de hypotheek mogelijk te maken. Juist de vrees voor juridische stappen van de bank was voor de uni versiteit steeds reden om het stilzwijgen te bewaren. Jezus zei: U "Mij is ge geven alle macht in de hemel en op de aarde. 'Rhema' Oegstgeest Monroe''""9060 2e Pinksterdag GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur Alleen ons FILIAAL LEIDEN Akties met nieuwe en gebruikte auto's LEOLUX- LAAUSER - BMP - GELDERLAND- YOUNG INTERNATIONAL - MONTIS e.v.a. ZITBANKEN en FAUTEUILS 2e PINKSTERDAG (I 1.00-17.00 uur) 100 jaar anders denken over wonen UITSLUITEND MAGAZIJN FABRIEK VOORSCHOTEN-ROUWKOOPLAAN I Na stilleggen reageerbuisbevruchtingen leiden henny v Het Medisch Centrum voor Ge boorteregeling (MCG) in Leiden dient een schadeclaim in omdat het ten onrechte zes maanden gesloten is geweest. Hoe hoog de claim wordt kan directeur dr. W. Beekhuizen nog niet vertel len. De kliniek aan de Prinsesseg- rach't moest stoppen met rea geerbuisbevruchtingen na een uitspraak van de politierechter. Het ministerie van WVC diende een klacht in bij justitie, omdat het MCG de in vitro fertilisatie behandelingen zonder vergun ning zou uitvoeren. De politie rechter legde zes maanden slui ting op, maar dat vonnis werd door het gerechtshof vernietigd. De kliniek werd vrijgesproken en justitie besloot van verdere vervolging af te zien. Reden voor de kliniek om nu te werken aan een schadeclaim, die 'vele tienduizenden guldens' zal be dragen. „Onze advocaat is op dit mo ment aan het bekijken wat we precies kunnen claimen bij het ministerie. Dat er veel schade is geleden, staat als een paal bo ven water. We hebben zes maanden geen reageerbuisbe vruchtingen kunnen uitvoeren, bovendien hebben we de pro ceskosten en is er natuurlijk ook schade geleden door de aantij gingen die tegen ons zijn gpuit", aldus dr. Beekhuizen. De uitspraak over de Leidse kliniek heeft veel opzien ge baard. Het ministerie van wel zijn, volksgezondheid en cul tuur studeert op een wetswijzi ging. En gisteren liet de genees kundig hoofdinspecteur voor de volksgezondheid weten dat door het vonnis van het Haagse hof de deur is opengezet: allerlei behandelingen kunnen ook worden uitgevoerd buiten de centra die wel een vergunning hebben. Zo zou reageerbuisbe vruchting 'bij wijze van spreken' in een schuurtje in de tuin kun nen worden uitgevoerd. De hoofdinspecteur pleitte voor goede afspraken. Ook Beekhuizen is daar voor stander van. „Er moet opnieuw naar de regeling worden geke ken. Het uitgangspunt van nieuwe regels moet de kwaliteit van de centra zijn." Fokker tevreden over nieuw rompencontract amsterdam •bill a/ Fokker en Deutsche Airbus, beide dochterondernemin gen van Deutsche Aerospace, zijn een lagere prijs overeen gekomen voor de vliegtuig rompen van de Fokker 100. Tot nu toe betaalde Fokker aan Deutsche Airbus ruim boven de marktprijs. Door deze 'wurgcontracten' slaag de Fokker er niet in de kost prijs van zijn vliegtuigen te verlagen. Bestuursvoorzitter Ben van Schaik van Fokker is zeer te vreden over het nieuwe rom pencontract, dat met terug werkende kracht per 1 janua ri 1994 is ingegaan. Hij wilde gistermiddag op een persbij eenkomst niet vertellen hoe veel Fokker op de rompen heeft weten af te dingen. Van Schaik schetste een somber beeld van de situatie bij Fokker. Als de overheid echter 'tijdelijk' bijspringt, kan Fokker uit het financiële dal klimmen. Moederbedrijf DASA zal Fokker met een fors bedrag steunen, zo zeg de DASA-topman Schrempp Maar de overheid is ook gevraagd een steentje bij te dragen in de vorm van ex portkredieten, financiële steun en deelname aan een nieuwe financieringsmaat schappij voor leasevliegtui- gen. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i PI aai controle bezorging) Per maand automatisch I Cf 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro Cf 85,55) I automatisch Cf 84,55) Nr. bank/giro: I Handtekening:. Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1