Leidsch Dagblad musum uum •Chaos bij project Leidse universiteit' Protest tegen thema optocht Leidens Ontzet BEL: 071-128030 GOED NIEUWS LEGO® WORLD SHOW yfeltsin in het zadel geholpen door VS Klimmen voor vrede Sassenheim krijgt wellicht Brits rapport: walvissen en een 'jeugdgevangenis' dolfijnen op punt uitsterven —3' NSDAG 17 ME11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40466 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN H.L.Mencken Zelfs een gelukkig getrouwde vrouw doet het genoegen te ont dekken dat er een aardige man is die zou willen dat ze het niet was. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur RTV Show Sport VANDAAG OOK VRIJE TIJD PAGINA 8 HET WEER Opklaringen De komende dagen stroomt koele lucht met wolkenvelden over Ne derland. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en op de meeste plaatsen blijft het droog. Er kan een enkele mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar onge veer 7 graden. Morgen overdag draait de wind naar noordelijke richtingen. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden. Janmaat smeert 'm na botsing met auto Van Thijn den haag gpd CD-kamerlid Janmaat is vorige week door de Haagse politie aangehouden, omdat hij, was doorgereden na een aanrijding met de auto van minister Van Thijn. Janmaat reed op het Bin nenhof achteruit tegen de ge parkeerde wagen van de be windsman. De chauffeur kwam net aanlopen, noteerde het ken teken en waarschuwde de poli tie. De CD'er werd op de Lozer- laan door agenten van de hon denbrigade aangehouden. De Haagse politie neemt de zaak hoog op. WERELDPRIMEUR HH Meer dan honderdduizend bezoekers bezochten de LEGO** World Show in Den Haag en beleefden een spannende ISlI speurtocht door een levensgroot oerwoud van LEGO s° Nu nog t/m zaterdag 28 mei in de Bijenkorf Den Haag.1 de Bijenkorf Vrouwelijke raadsleden: 'Vereniging ziet vrouw als lustobject' leiden wim koevoet Vrouwelijke raadsleden, die samen een platform vor men, maken bezwaar tegen het thema 'vrouwelijk vertoon' dat de 3 October Vereenigjng heeft meegege ven aan de traditionele optocht tijdens de viering van Leidens Ontzet. Ze zijn bang dat het uit louter man nen bestaande bestuur van de vereniging het niet kan laten om de vrouw als lustobject te presenteren. Vooral Rianne Peeters van Groen Links, Gerda van den Berg en Roelie van Opijnen van de PvdA proteste ren. De vrouwen zijn er nog niet uit of ze namens het platform moeten reageren. Van Opijnen is daarvan nog de grootste voorstander. Een reactie van het platform zou het eerste wapen feit van de vrouwengroep zijn en het omstreden the ma van de optocht leent zich volgens haar uitstekend voor een actie. Ze wijst erop dat heel Leiden minstens een glimp van de optocht opvangt. „Dit onderwerp gaat heel de stad aan. Het platform hoeft zich toch niet te beperken tot onderwerpen in de marge." Ook Peeters walgt van het thema. „Dit kan alleen maar uit de koker komen van een instelling waar vrouwen nog altijd als hulpjes worden beschouwd. Wat krijgen we volgend jaar voor optocht? Laten we dan voor het thema Mannenballen kiezen." De 3 October Vereeniging heeft al laten weten dat in de optocht belangrijke vrouwen uit de historie wor den opgenomen. Dat stelt de vrouwelijke raadsleden nauwelijks gerust. „Dan had het thema 'sterke vrou wen' moeten zijn", zegt Peeters. Van Opijnen voegt daaraan toe: „En dat is weer een raar thema, want waarom zou je alleen vrouwen eruit lichten, waarom is dan niet gekozen voor 'menselijk vertoon'?" Gerda van der Berg, ook PvdA, noemt het thema 'flauw en ouderwets'. Ook zij komt ervoor uit dat haar ergernis wordt gevoed door de wetenschap dat de vereniging nog altijd een mannenwereldje is. „Ik wacht met smart op de eerste man die in de Waag met een schort om haring en wittebrood uitdeelt" Toch wil zij liever niet dat het platform zich verder met de zaak bemoeit. „Laten we de drie-oktoberfees ten buiten de politiek houden. Vrouwen kunnen ook gewoon op persoonlijke titel langs de kant van de weg 'boe' roepen als dat nodig is." Margje Vlasvéld van LWG/De Groenen zegt haar hart vast te houden. Zij troost zich met de gedachte dat uit een studie die ze zelf heeft verricht blijkt, dat hoe vrijer vrouwen zich voelen, hoe losser ze zich kle den. Een lange rij sexy geklede vrouwen door de bin nenstad hoeft dus niet te duiden op vrouwenonder drukking. Vrouwelijke raadsleden van CDA- en WD-huize zijn het mildst. Zij gaan ervan uit dat de vereniging wel raad weet met het thema en dat de nadruk op de historie zal liggen. Wel vinden ze de naam van de op tocht 'verwarrend' en 'de lading niet dekken'. Secretaris mr. J. Karstens van de 3 October Vereeni ging benadrukt dat het de bedoeling is om 'belangrij ke vrouwen uit het verleden te positioneren'. „Ik denk aan een Jeanne D'Arc. 'Vertoon' slaat in dit verband op vrouwen die op de voorgrond treden, krachtige vrouwen." NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Voorletters:. j Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: ee-service, Annvoordnr, 10050, Of bel 071-128030 fc Winnie Mandela was kc9pa,X erg verrast toen bleek 90ait ze de portefeuille cul- preikjW kreeg in het nieuwe i MOjidafrikaanse kabinet. 9.704» I Babymoord 3 Een 67-jarige man uit Friesland is opgepakt voor moord op een twee dagen oude incestbaby. GogeiIR wil ontslag Oomen doorzetten; geheim rapport meldt: 4 Duije uitbreiding bij het Sylviuslaboratorium (Annex) van en ïr Rijksuniversiteit Leiden was hoe dan ook gedoemd te j^gjislukken. Ook als er geen fraude in het spel was ge- •e Grjeest zouden er waarschijnlijk grote problemen zijn ont- 3nek3aan door de volstrekt chaotische aanpak van het pro- ict. Ambtenaren werkten langs elkaar heen. Het college "an bestuur hield zich lang afzijdig en was vooral een tempelkussen' voor het signeren van contracten. finitief oordeel vellen in het conflict. Oomen heeft tot op he den duidelijk gemaakt niet vrij willig te zullen wijken voor de kritiek uit de raad. In het rapport, dat door het college van bestuur tot nu toe angstvallig binnenskamers werd gehouden, wordt een schok kend beeld geschetst van de gang van zaken rond het bouw project. De directeur van het Sylviuslaboratorium, het hoofd huisvestingszaken en de direc teur bedrijfsvoering van de uni versiteit werkten al tijdens de voorbereidingen volstrekt langs elkaar heen. Ze verstrekten bo vendien, ieder op eigen wijze, gekleurde informatie aan het college van bestuur. Uit het rapport blijkt onder rrt'eer dat de uitvoerende aanne mer, De Kempen uit Rijsbergen, best-^RT VISSER 1pt blijkt uit het vertrouwelijke pport van een onderzoeks commissie van de universiteits rad (UR) over het bouwschan- (ïal. Het rapport was aanlei- jng voor de universiteitsraad ïdividrn enkele weken geleden aan ™nS dringen op het vertrek van 2.0ptuursvoorzitter C. Oomen. 2.oie raad besloot gisteravond de 'p°mtslagprocedure tegen Oomen Fanebor te zetten. Binnen enkele skamfeken zullen vijf leden van de JeigacR een voorstH °P tafel leggen i3.oparin het vertrouwen in Oom- 09-2(i wordt opgezegd. jgrannDe verwachting is, dat een i (Zwfcrgelijk voorstel door een Ferri&eerderheid van de raad wordt e-ch£steund. De minister van on- 12 kerwijs moet vervolgens een de- 19,20, 21 en 23 mei (2e pinksterdag) i.2}e Amerikaanse veiligheids- Senst (NSA) heeft Boris Jeltsin Engjj de couppoging in 1991 aan Lupee macht geholpen door de ge- 90 kfeime codes van de opstandige Ig 'ipneraals te ontcijferen en de erkregen informatie door te Kabelen aan Jeltsin,.terwijl Gor- fitsjefftsjov onder 'huisarrest' stond v-TriA zijn datsja op de Krim. Te- 1 Einfns wercl een Amerikaanse n.opmmunicatie-deskundige te 6 Jajulp geroepen om Jeltsin hei- iielijk in contact te brengen ,8 k(iet twijfelende militaire com mandanten. Dit schrijft de eme(imerikaanse onderzoeksjour nalist Seymour Hersh in het 29 Emmer van het blad Atlantic —HVonthly magazine dat volgende naand verschijnt. Onmiddellijk na het begin an de coup op 18 augustus ;4jB91 slaagde de Amerikaanse (GBfeiligheidsdienst er in gesprek- 3 pn te ontcijferen die de leiders an de coup, Vladimir Krjoetsjk- Kf (hoofd van de KGB) en Dmi- V\ Jeltsin in 1991. archieffoto tri Jazov (minister van defensie), over een veilig gewaande ver binding voerden. De toenmali ge Amerikaanse president Bush gaf opdracht de informatie aan Jeltsin door te spelen, maar handelde in strijd met de wet door het Amerikaanse Congres hier niet van op de hoogte te stellen uit angst voor een nega tieve Russische reactie. Bush veroorzaakte tevens een ruzie tussen het Witte Huis en de vei ligheidsdienst. Pijpenkabinet verdwijnt uit Leiden LEIDEN LIESBETH BUITINK Het Pijpenkabinet gaat weg uit Leiden. De collec tie van het museum aan de Oude Vest verhuist naar het museum De Mo riaan in Gouda, waar eveneens pijpen zijn ten toongesteld. „We vinden het vreemd dat er twee pijpenmusea in één pro vincie zijn, terwijl die ge zamenlijk beter voor de dag zouden kunnen ko men", verklaart woord voerder B. Goes. De Leidse collectie gaat naar Gouda, omdat het onderkomen van het Mo riaanmuseum geschikter zou zijn. „Dat is geschikt om een heel sterke pij- penpresentatie in te rich ten die het verdient om Nationaal Pijpenmuseum te heten." Het Moriaan museum moet dan wel de verzameling ^keramiek de deur uit doen. „Keramiek neemt veel ruimte in en het pand is niet groot ge noeg." Bij de verhuizing ver liest één van de twee me dewerkers in het Leidse Pijpenkabinet zijn baan. De ander verhuist mee naar het Goudse museum. Het pand aan de Oude Vest blijft verlaten achter. „Dat is onderdeel van een hofje daarvoor wordt wel een nieuwe bestemming gevonden", verwacht Goes. gewapende bobby's 5 Na jarenlange aarze ling en discussie heeft j de Londense politie beslo ten toch een aantal bob- I by's te bewapenen. o Merenwijk moet I J wennen aan het nieuwe, gerenoveerde winkelcentrum de Koper molen. herhaaldelijk het werk stillegde wegens uitblijvende betalingen. Hij dreigde de zaak in de publi citeit te brengen. De directeur bedrijfsvoering liet een ant woord opstellen waarin de uni versiteit zei geen partij te zijn en dreigde met juridische stappen bij ongewenste publiciteit. Hij ondertekent dat antwoord zelf. De publiciteit komt toch, na dat de bouw voor de vierde keer is stilgelegd. In april 1993 vol gen voor het eerst vragen in de universiteitsraad. Pas vanaf dat moment bemoeit het college van bestuur zich met de zaak. De secretaris van de universiteit en de bestuursvoorzitter pro beerden te redden wat er te red den valt. Achteraf zegt de onderzoeks- commisie vooral ervan ge schrokken te zijn hoezeer emo tionele gedragingen de besluit vorming over deze zaak hebben beïnvloed. Onderlinge verhou dingen domineerden zakelijk handelen, terwijl heldere com municatie ontbrak. Pagina 13: Haast leidde tot fouten bij bouwproject Sylvius. Kerknet A Kerknet, de eerste I f databank in Europa met kerkelijke informatie, wil onmisbaar worden voor iedere predikant. Hagenaar schiet kwelgeesten weg van deur siem reap Cambodjaanse monniken beklimmen de Bayon-tempel bij het legendarische Angkor Wat complex in Siem Reap. Ze voegen zich in de tempel bij andere monniken, om samen al biddend het einde te markeren van een drieweekse vredesmars door Noord-West Cambodja. De 'vredesdemonstranten' kwamen zonder kleerscheuren door gebieden waar enorm veel mijnen liggen. foto reuter richard vogel Een tot het uiterste Hagenaar heeft gisteren vier mannen voor zijn deur wegge schoten. Het viertal sarde hem al geruime tijd, zo hebben tuigen tegen de politie gezegd. De schutter raakte zijn slachtof fers stuk voor stuk, maar ver wondde geen van hen levensge vaarlijk. De man zou zijn belagers al eerder hebben gewaarschuwd. Waaruit het geplaag precies be stond en waarom de vier het op de man voorzien hadden, is nog niet uit de verf gekomen. De 38- jarige verdachte zelf is voort vluchtig. Ook het vuurwapen is nog niet terecht. De schietpartij had op klaar lichte dag plaats in het centrum van Den Haag. Twee van de vier slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen, 23 jaar oud, kreeg de kogel in een pols. Nummer twee, een zeventienja rige, werd in een been gescho ten. De andere twee, beiden zestien jaar oud, zijn na behan deling naar huis gegaan. Afwezige Vogels strijkt ton op van Librisprijs amsterdam cees van hoore Schrijfster Frida Vogels heeft met haar roman De harde kern 2 de Libris-literatuurprijs ge wonnen. De prijs is concurre rend met de AKO-prijs, be draagt 100.000 gulden en is he laas nog niet belastingvrij. De toekenning van de prijs werd door de literaire wereld met re serve begroet. De andere genomineerden wa ren: Margriet de Moor met De Virtuoos, de Belg Paul Claes met De Sater, Inez van Dullemen met Het land van rood en zwart, Leo Pleijsier met De gele rivier is bevrozen en de debutant Henk van Woerden met zijn debuut Moenie kijk nie. Frida Vogels was niet aanwe zig om de prijs in ontvangst te nemen tijdens het feestelijke di ner gisteravond in het Amstel Hotel. Dit, zo meldde iemand van de uitgeverij, strookte niet met haar credo dat het gaat om het werk en het werk alleen. Pagina 19: „Ik heb de werke lijkheid in mijn droom be leefd." sassenheim brenda filippo Bij het Sassenheimse recreatie gebied Klinkenbergerpias komt wellicht een jeugdgevangenis. Het is de bedoeling dat daar 72 jongeren worden opgevangen. De gemeente Sassenheim heeft nog geen 'ja' gezegd op de plan nen. De jeugdinrichting komt in handen van de landelijke Fren- tropstichting. Gisteren onderte kende deze stichting een over eenkomst voor de bouw en ex ploitatie ervan met het ministe rie van justitie. In die overeen komst zegt ze toe voor het eind van 1995 'ergens in West-Ne derland' een gesloten inrichting neer te zetten waar jongeren die wat op hun kerfstok hebben tij delijk worden opgevangen. De Sassenheimse wethouder H. de Vries (CDA) benadrukt dat 'het verre van zeker' is dat er ook daadwerkelijk een jeugdin richting komt. „In het college van B en W hebben we zelfs nog geen besluit genomen." Recreatiegebied Klinkenber gerpias ligt op het terrein van Oegstgeest, Warmond en Sas senheim. De Vries: „Klinkenber gerpias heeft nu een recreatieve bestemming, dus er kan nu nog niet eens een inrichting worden gebouwd." londen dpa Walvissen en dolfijnen zullen er de volgende eeuw niet meer zijn, indien niet direct maatre gelen worden genomen tegen de vervuiling van de zee en het internationale verbod op de walvisvangst niet wordt nage leefd. Deze waarschuwing is vervat in het gisteren in Londen gepubliceerde rapport van de milieuorganisatie 'Environmen tal Investigation Agency'. Het rapport wordt volgende week voorgelegd aan de Inter nationale Walvisvangst-com missie die bijeenkomt in Puerto Vallarta in Mexico. Japan en Noorwegen willen tijdens de vergadering toestemming krij gen weer commerciële walvis vangsten te bedrijven. De bedreiging van de zee zoogdieren ligt volgens de orga nisatie echter niet alleen in de vangst. Door het gat in de ozon laag neemt de ultraviolette stra ling toe, waardoor de huid van walvissen en dolfijnen steeds vaker verbrandt. Verder worden ze vergiftigd door chemisch af val en zware metalen en vinden zij door overbevissing van de zeeën nauwelijks nog voedsel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1