Leidsch Dagblad FIOD zoekt buitenlands zwart geld Afbraak Blauwe Tram is begonnen Leidse universiteitsraad eist Brinkman: eenzaam maar niet alleen BEL: 071-128030 Het is feest in 'o zo gelukkigSoweto Verwachte opkomst 80 procent Kruidvat GRATIS WASHANDJE EN FIKSE KORTING! 4.05 3.e 5! nrw GOED NIEUWS aftreden bestuursvoorzitter 2x ƒ10 - DR00MK0RTING DINSDAG 3 MEI 1994 M OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40455 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Verkeersdoden 3 Er vallen steeds minder verkeersdoden, maar de daling is nog niet goed genoeg, zegt Veilig Ver keer Nederland. Bril beschermt ogen tegen hooikoorts londen the independent Een Schotse ontwerper heeft een bril uitgevonden die de ogen van mensen die aan hooi- koorst lijden, beschermt tegen irriterende deeltjes. De bril wordt in Groot-Brittannië on der de naam Airshield (lucht- scherm) op de markt gebracht. Het montuur is hol en heeft gaatjes, waardoorheen lucht wordt geperst. Een kleine, door batterijen aangedreven pomp zuigt lucht aan door een filter dat stuifmeel en andere stofdeeltjes tegenhoudt. De ge reinigde lucht wordt vervol gens via gaatjes in het mon tuur rond de glazen naar het gezicht geblazen. De gaatjes zijn zo geplaatst, dat er rond de ogen een iets hogere luchtdruk in stand wordt gehouden, zodat de met deeltjes vervuilde buitenlucht de ogen van de drager niet kan bereiken. Klinisch onderzoek door Britse immunologen heeft uitgewezen dat de bril in derdaad een effectieve be scherming biedt. leiden In alle vroegte bracht CDA-lijsttrekkerEIco Brinkman zijn stem uit in het stembureau in de Dukdalf-basisschool aan het Regenboogpad in de Leidse Merenwijk. Cameramensen en fotografen verdrongen zich om de gang van de CDA-voorman naar het stemhokje vast te leggen. Volgens woordvoerders van verscheidene stembureaus in de regio Leiden was de opkomst vanochtend 'zeer behoorlijk'. In sommige bureaus had al twintig procent van het aantal kiezers gestemd, hetgeen wijst opeen grote opkomst. foto» holvast/mark lamers Oriëntatiejaar a a Van de 22 jongeren I die vorig jaar deel namen aan het project Oriëntatiejaar vonden er twaalf na afloop een baan. JasperinadeJong «Vyi JasperinadeJong I staat deze week in de Leidse Schouwburg met de solovoorstelling 'Een vrouw van Niets'. Nog geen abonnee Inval bij 23 bankkantoren De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft samen met justitie invallen gepleegd bij 23 kanto ren van buitenlandse banken in Nederland. De FIOD is op zoek naar bewijzen tegen 'een aantal Nederlandse in gezetenen', die ervan worden verdacht zwart geld via de ze vestigingen naar hét buitenland te hebben gesluisd. amsterdam gpd soweto peter van nuijsenburg correspondent Martha Mkize komt naar me toe en geeft me een fles bier. „Drink broeder, het is feest. Ach, ik beft zo trots. Ik hen op de Madiba gestemd en nu is hij president". Ze stond met dui zenden andere feestgangers in Orlando, vlakbij het huis waar Nelson Mandela voor zijn arres tatie in 1962 woonde. Ze neemt de fles weer van me over en zegt: „Ik werk in het J.G. Strijd- omziekenhuis, op de afdeling van zuster Badenhorst. We hou den van elkaar". Het is elf uur en Soweto viert dat Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afri- ka is geworden. Hoewel pas iets minder dan de helft van de stemmen zijn geteld is het "ANC reeds zeker van een ruime over winning. Een tweederde meer derheid behoort zelfs nog tot de mogelijkheden. President De Klerk heeft Mandela reeds zijn felicitaties aangeboden. Overal in deze zwarte miljoenstad ten zuidwesten van Johannesburg branden de vreugdevuren en klinken de vreugdesalvo's. Au to's rijden luid toeterend door de straten. Vuisten worden in een gebaar van triomf uit de portierraampjes gestoken. Door de straten schalt het luid gescandeerde 'Madiba, Madi ba', de naam waarmee Mandela- wordt aangesproken. Op een kruispunt komt een grote groep jongens en meisjes aangedanst. Ze dragen posters met het portret van Mandela mee en hebben zich tegen de avondkou gehuld in de ANC- banieren. Als ze het groepje ver- Een buitenlandse waarnemer bij de verkiezingen in Zuid- Afrika is gisteren doodgescho ten terwijl hij een bezoek bracht aan een familielid in de buitenwijk Lombardy van Jo hannesburg. Dit heeft de poli tie bekendgemaakt. slaggevers ziet vormen ze een kring en beginnen om hen heen te dansen. 'President, President, President'. Het wordt begeleid met een ritmisch handgeklap. Een groep jongeren in Soweto voorspelt meestal niet veel goeds, maar nu willen ze han den schudden- en delen ze je mee dat ze o zo gelukkig zijn'. Ik loop terug naar de auto. Die staat nog geen driehonderd me ter verder geparkeerd en tijdens deze korte wandeling schud ik minstens driehonderd handen. „Dat is nog niets", zegt Ismael. „Je moet hier volgende week dinsdag komen, als Madiba be ëdigd wordt. Dan zul je wat meemaken". Martha vraagt me waarom ik nu al weg ga. „Het feest is nog maar net begonnen. Kom, blijf toch". Ismael is een van de weinige mensen die nuchter zijn. Hij had Mandela en De Klerk tij dens hun toespraken op de tele visie gezien. Hij was diep onder de indruk van beiden. Het zijn grote mannen zegt hij. „Dank zij hen heeft dit land weer toe komst". Hij geeft me een hand, zegt 'pas goed op je zelf en ver dwijnt in de nacht. Pagina 5: Mandela president: 'Eindelijk vrij, eindelijk vrij!'; 'Verloren generatie' tijdbom onder regering Zuid-Afrika. den haag/veenhuizen anp-gpd Naar schatting 11,47 miljoen kiesgerechtig den kiezen tot vanavond zeven uur uit verte genwoordigers van 26 politieke pajrtijen 150 nieuwe leden voor de Tweede Kamer. Onder die kiesgerechtigden zijn 900.000 nieuwko mers, die na de vorige Tweede-Kamerverkie zingen de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of mensen die inmiddels Ne derlander zijn geworden. In 1989 ging 80,3 procent stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar was dat 65,3 procent. De verwachting is dat ook nu 80 procent gaat stemmen. Er zijn dit jaar twee keer zoveel partijen als vier jaar geleden, vooral veel ouderenpartijen. Het Tweede Kamergebouw staat vanavond centraal tijdens de uitslagenavond van de NOS-televisie op Nederland 3. De eerste ver kiezingsuitslagen waren vanmorgen al bin nen. In de gevangenis in Veenhuizen is name lijk gisteren al gestemd. Extreem-rechts kreeg daar geen enkele stem en D66 bleek de grote winnaar. Die partij haalde 35 procent van de stemmen. Groen Links werd tweede met 21 procent, PvdA haalde 18 procent en het Alge meen Ouderen Verbond kreeg vier stemmen, goed voor vijf procent. De FIOD, die onder verant woordelijkheid van justitie Am sterdam opereerde, nam bij de invallen in kantoren in Amster dam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag administratieve be scheiden in beslag. Het onder zoek spitst zich toe op de reke ningen van klanten waarlangs geld naar het buitenland is overgemaakt. Het aantal klanten en de om vang van de bedragen wil justi tie niet noemen, maar gezien de gebruikelijke werkwijze van de FIOD mag ervan worden uitge gaan dat het om veel geld gaat. De invallen gebeurden verleden week woensdagochtend. De banken en de vertegen woordigende kantoren daarvan worden zelf niet als verdachten iri het onderzoek aangemerkt, zo benadrukt justitie. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen, dat het onderzoek gericht is op geld van criminele herkomst. „Het onderzoek verkeert nog in een zeer vroeg stadium", al dus woordvoerder mr. A.M. Weimar. „Wij verwachten, ge zien de omvang van de opera tie, zeker een aantal maanden nodig te hebben voor onderzoe kingen en verhoren". De 'representative offices' zijn verlengstukken van banken in landen als Marokko, Turkije, Spanje en het voormalige Joe goslavië. Deze kantoren hebben niet de officiële bankstatus, maar kunnen wel geld overma ken naar erkende banken in Ne derland of het moederland. Fa douche flacon 250 ml van 4.29 voor 65 Fa badschuim flacon 500 ml van 5.49 voor Fa douche en cream flacon 250 ml van 6.95 voor Nu tijdelijk bij Kruidvat: een gratis washandje bij alle Fa-artikelen plus een aantrekkelijke korting. Bovendien spaart u gelijk voor fraai bijpassend badgoed. Met Fa. Alleen bij Kruidvat. Fa deodorant rollers 50 ml, 05 spray's 150 ml of O 25 sticks 50 ml van 3.85 voor O leiden dorith ligtvoet Een kort geding spande hij op het laatste moment nog aan, maar het rpocht niet baten. On der het oog van de laatste huur der, bloemenman Herman de Roode, werd een begin gemaakt met de sloop van de Blauwe Tram, de marktkramen op de Hoogstraat. Het prestigieuze ge bouw, dat in 1986 werd ge plaatst, moet wijken voor een terras. De Roode, die al sinds jaren op de Hoogstraat stond, moest onlangs uit zijn kraam omdat hij een huurschuld niet op tijd had betaald. De gemeente was onverbiddelijk en besloot direct tot sloop. Gisteren zag hij zijn deel van De Blauwe Tram in een paar uur tijd verdwijnen. De komende dagen zullen me dewerkers van de gemeente de zijkant van het restant een beetje bijwerken en een likje verf geven. Overigens geen blauw meer, aldus R. Hekert van de afdeling gebouwen. Blauw is geen mooie kleur meer, zo vindt de ge meente. Het liefst had de ge meente de lelijke en onder houdsgevoelige kraampjes in één keer gesloopt, vertelt He kert. De marktkooplui hadden dan wederom onbeschut op de Hoogstraat gestaan. De kooplie- iMi'Pi Herman de Roode kijkt toe hoe zijn kraam wordt gesloopt. den voelden daar echter niets voor. Om kenbaar te maken dat de gemeente toch graag van de Blauwe Tram af wil, is ze nu maar alvast begonnen met de sloop van de eerste marktkraam tegenover Vroom Dreesman. Intussen zijn aan de overblij vende kooplieden andere plaat sen aangeboden, maar daar zien ze niets in. De gemeente foto henk bouwman kan de kooplieden niet ver plichten om te vertrekken, om dat zij een huurcontract tot eind 1996 hebben. leiden rudolf kleun Voorzitter C. Oomen van het college van bestuur van de Leidse Rijksuniversiteit kan maar beter vertrekken. Dat is de strekking van een motie, die de universiteitsraad gisteravond heeft aangeno men. Het college van bestuur heeft de motie vooralsnog als 'onaanvaardbaar' naast zich neer gelegd. Het beraadt zich nu op zijn positie. De universiteitsraad behandelde gisteren in een besloten zitting een onderzoeksrapport over de bouwfraude rond de bouw van de 'Annex' bij het Sylviuslaboratorium. Naar aanleiding van de bouwfraude zijn drie arrestaties verricht. Behalve de voormalige directeur bedrijfsvoering, zitten ook een projectontwikkelaar en zijn compagnon vast. De motie tegen Oomen werd met tien tegen vijftien stemmen aangenomen. Daarin wordt het college niet alleen onzorgvuldig handelen verwe ten, maar ook dat het besluit over een borgstel ling van 6,9 miljoen gulden niet goed is afgerond. Andere verwijten betreffen gebrekkig toezicht op het project en het onvoldoende reageren op sig nalen - die al meer dan een jaar geleden kwamen - dat de zaak misliep. Als portefeuillehouder is Oomen daarvoor vol gens de universiteitsraad eerst verantwoordelijk. Hij moet daar de consequenties aan verbinden. Het drie leden tellende collegp heeft zich steeds op het standpunt gesteld gezamenlijk verant woording te dragen. Een gedwongen vertrek van Oomen zou daarom ook de andere leden meet rekken. Ook de voorzitter van de universiteits raad, prof. J. Mulder, gaf na afloop van de verga dering te kennen zich op zijn positie te beraden. Pagina 13: Motie van wantrouwen dreigt tegen college van bestuur. HET WOORD IS AAN Robert Blake Een politieke partij heeft maar twee problemen. Het eerste is: hoe komt men aan de macht, het tweede: wat doet men er mee als men haar heeft. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Programma's11 Randstad19 Regio13,15.16,17 Religie- Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 9 HET WEER Bandenprikker gefilmd met videocamera alphen aan den run» Een beter bewijs was niet denk baar. Bewoners van de Raaf straat in Alphen betrapten gis teravond rond half twaalf met een videocamera een buurtge noot die bezig was met het lek- steken van autobanden. In de afgelopen weken werd de straat geplaagd door lekke autoban den. Zo zeer zelfs, dat de bewo ners in onderling overleg beslo ten om te gaan posten en de da der te betrappen. Dat lukte gisteravond. Met een camera werd de man bij zijn daden gefilmd. Daarna werd de politie gebeld en werd een kopie van de band overhan- digd. Woordvoerder H. Schimmel van de Alphense politie noemt de actie van de buurt voorbeel dig. ,Als een buurt op een der gelijke wijze actie onderneemt, zijn wij daar content mee", al dus Schimmel. Over het motief van de 42-ja- rige dader was vanmorgen nog niets bekend. Rotterdam wil snel onderzoek naar luchthaven rotterdam gpd Een onafhankelijke commissie moet snel onderzoeken wat de kansen zijn voor een nieuwe luchthaven bij Rotterdam. Het college van B en W van Rotter dam heeft minister Maij-Weg gen (verkeer en waterstaat) ge vraagd zo'n commissie in te stellen. Het onderzoekswerk moet 'op de kortst mogelijke termijn' worden gedaan omdat de uitkomst ervan zou moeten worden verwerkt in het regeer akkoord dat wordt gesloten bij de vorming van een nieuw kabi net. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Regen- of onweer Half tot zwaar bewolkt en een en kele regen- of onweersbui. Mini mumtemperatuur 9, middagtem- peratuur 15 graden. Zuidwesten wind, matig, aan de kust en op het IJsselmeervrij krachtig. Man wint jackpot van anderhalf miljoen in Breda breda .gpd Een Bredase horeca-onderne- iner sloeg gisteravond in het Holland Casino in zijn woon plaats op tilt: op een speelauto maat haalde hij ruim anderhalf miljoen gulden binnen. In de historie van het negen filialen tellende Holland Casino is dit het op één na hoogste bedrag dat ooit in ons land in een casi no is uitgekeerd. Het record van de Mega-Jackpot staat op 1,7 miljoen. De Mega-Jackpot is een sys teem van 86 computergescha- kelde speelautomaten. Die bou wen samen de premie op, te be ginnen bij twee ton, die volgens Holland Casino één keer per maand ergens in het land zou moeten vallen. Leidsch .yy. Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. la, dat Is goed nieuws I Dus neem Ik nu een abonnement, i Ppmpers nu extra voordelig En - alleen bij Albert Hel|n - bij aankoop van één Pampers voordeelpak 2x 10.- kortlng op twéé entreekaartjes van de Eftellng Plus kans op één van de 50 sprookjesachtige weekends, voor 2 personen in het Eftellng Hotel. U kunt meedoen zo vaak u maar wilt Pampers voordeelpak, w diverse soorten 37.99 Voorletters:. Tel: (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal Q via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1