Leidsch Dagblad Boutros Ghali wil moslims redden Justitie claimt half miljard hasjgeld BEL: 071-128030 Autorijscholen gebruikt om zwart geld wit te wassen GOED NIEUWS ƒ10.- DROOMKORTING Simon Wiesenthal weer in Alphen PvdA in Alkemade: Stem niet op PvdA DINSDAG 19 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40443 LOSSE NUMMERS 1,60 Lubbers wil absoluut geen premier blijven DEN HAAG GPD Ruud Lubbers heeft absoluut geen interesse in een vierde ambtstermijn als minister-pre sident. Dat wil niet zeggen dat hij na de verkiezingen op 3 mei de vaderlandse politiek geheel zal verlaten. Lachend reageert hij op deze vraag: „Misschien hebben ze me nog nodig als commissaris van de koningin in Zuid-Holland of zoiets." Lubbers zegt dit in een inter view met de GPD, waarbij ook Leidsch Dagblad is aangesloten. Hij reageert op de hier en daar geuite veronderstelling, na zijn uitspraken in het TV-program- ma Nova van vrijdag, dat hij CDA-lijsttrekker Brinkman op een zijspoor probeert te ma noeuvreren om eventueel zelf weer premier te worden. Volgens Lubbers is dat echt onzin. Hij zou alleen hebben willen aangeven dat Brinkman niet automatisch premier wordt. Die beslissing valt im mers pas in de kabinetsforma tie, waarvan het verloop weer sterk zal worden beïnvloed door de uitslag van de verkiezingen. Dat hij PvdA-leider Wim Kok net zo geschikt voor het pre mierschap heeft genoemd als Brinkman, was 'gewoon vrien delijkheid jegens Kok'. Het is voor het eerst dat Lub bers, al is het dan lachend, een uitspraak doet over zijn plan nen voor de nabije toekomst. Tot nu toe werd algemeen aan genomen, al weigerde hij er zelf over te praten, dat hij alleen was geïnteresseerd in het voorzitter schap van de Europese Com missie, als opvolger van de Fransman Jacques Delors. De opvolger van Delors wordt in juni aangewezen, op een top conferentie van de EU-leiders. Als een ander de baan in Brussel krijgt, moet Lubbers ui teraard naar iets anders uitkij ken. Het commissariaat van de koningin in Zuid-Holland komt vacant door het vertrek van de PvdA'er Schelto Patijn. Deze wordt waarschijnlijk burge meester van Amsterdam. In de wandelgangen van de Tweede Kamer is te beluisteren dat het geen automatisme is dat de vol gende commissaris van de ko ningin van Zuid-Holland weer een PvdA'er zal zijn. Ook de VVD heeft belangstel ling voor deze post. Lubbers' voorganger, Dries van Agt, werd in 1982 na zijn terugtreden als premier, commissaris van de koningin in de provincie Noord-Brabant. 'Kwaliteit van Noordzeemilieu neemt aP De huidige stand van het (wetenschappelijk) onder zoek naar de kwaliteit van de Noordzee biedt nog on voldoende houvast om de basis te vormen voor be leidsbeslissingen. Dat stelt de milieu-organisatie Greenpeace in een gisteren in Kopenhagen gepubli ceerd onderzoek. In de Deense hoofdstad zijn we tenschappers bijeen om over de toestand van de Noordzee te spreken. De bijeenkomst dient als voor bereiding op de Noordzee- ministersconferentie in juni 1995. Volgens de milieu-orga nisatie blijkt uit tal van we tenschappelijke studies dat de kwaliteit van het Noord- zeemilieu afneemt. Onder zochte vissen, vogels, zee honden en dolfijnen verto nen, soms in toenemende mate, gebreken of aandoe ningen als gevolg van ver vuiling. Veel van de aan doeningen lijken het gevolg van chemische verontreini ging waarvan de bron niet bekend is. Volgens de opstellers van het rapport moeten de mi nisters volgend jaar onder meer besluiten tot betere controle en méér meetpun ten bij de (vermeende) bronnen van lozingen. Bo vendien zou de radio-actie ve besmetting van de Noordzee, afkomst van nu cleaire installaties in onder meer Frankrijk en Groot- Brittannië, uiteindelijk moeten worden gestuit. I Nog geen abonnee? ABONNEE^ ■SERVICE Metaal-CAO 3 De metaalsector (180.000 werknemers) heeft sinds gisteravond zeer laat een nieuwe CAO voor twee jaar. Rwanda 5 In de Rwandese hoofdstad Kigali is een orgie van geweld losge barsten. Het is onmogelijk het land te verlaten. Bewoners Gorcizde in val 'als eenden in vijver' HET WOORD IS AAN Snelle Vermeer 1 Q Johannes Vermeer I liet weinig doeken na maar dat ligt volgens het Mauritshuis niet aan zijn werktempo. Tuur snel klaar /"v Bokser Regilio Tuur' U maakt zich na zijn eenvoudige zege op Bob by Johnson op voor een gevecht om de wereldtitel. Volleybal y| De NeVoBo, de vol- Z I leybalbond, maakt geld vrij voor de nationale mannenselectie. Rabindranath Tagore Vat de vleugels van een vogel in goud en hij zal nimmermeer ten hemel stijgen. VANDAAG Economie/Beurs6 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Info16 Programma's9 Randstad17 Regio11,13,15 Religie12 Sport20.21 VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden Wolkenvelden, vooral in het zuid oosten ook perioden met zon. Vrij wel overal droog. Middagtempe- ratuur ongeveer 11 graden Wind. overwegend zuidwest, zwak tot matig rond kracht 3. Nieuwe campagne tegen te hard rijden in auto alphen aan den run De 85-jarige Simon Wiesenthal heeft gistermiddag bloemen gelegd bij het Monument van de Joodse Vervolgingsslacht offers aan het Raoul Wallenbergplein in Alphen. Hij deed dit in het bijzijn van loco-burgemeester W. van der Veen Meerstad. Wiesenthal, een Oostenrijkse jood, werd bekend door zijn nazi-documentatiecentrum in Wenen. Hier verzamelde hij informatie over oorlogs misdadigers en wist daardoor vele oud-nazi's op te sporen. In 1988 gaf hij, samen met burgemeester Paats van Alphen, de naam aan het Raoul Wallenberg-plein. Wallenberg was een Zweedse diplomaat die naar schatting 100.000 joden van de nazi-vervolging wist te redden. In 1990 was Wiesenthal ook in Alphen, bij die gelegenheid onthulde hij het Monument van de Joodse Vervolgingsslachtoffers. Wiesenthal is een persoonlijke vriend van de Alphenaar S. Spijer, die actief is in de Stichting Herdenking van Joodse Vervolgingsslachtoffers. Wiesenthal is vandaag in Nederland om de première van een documentaire over zijn leven bij te wonen. De film, 'Vrijheid is geen geschenk', is gemaakt door de TV-producent én cineast Willy Lindwer. foto ben de bruyn Hoogste vordering die verdachte ooit in Nederland kreeg Het openbaar ministerie (OM) in Amster dam claimt 500 miljoen gulden van een 40- jarige man, die ervan wordt verdacht een centrale rol te hebben gespeeld in een om vangrijke hasjbende. De vordering is de hoogste die een verdachte in Nederland ooit kreeg gepresenteerd, aldus de Amster damse officier van justitie mr. J. Wortel. De verdachte staat deze week terecht voor de rechtbank in de hoofdstad, samen met drie mannen en een vrouw. Het vijftal zou deel hebben uitgemaakt van een groot misdaadsyndicaat, dat vanaf 1988 ongeveer 270.000 kilo hasj over de wereldzeeën heeft getransporteerd, in hoofdzaak van Pakistan naar Nederland en Canada. Volgens de berekeningen van het zogehe ten Kolibriteam van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)/douanerecherche heeft de groot schalige hasjhandel de bende ongeveer 800 miljoen gulden opgeleverd. Daarbij is uitge gaan van een handelsprijs van 3.000 gulden per kilo. Een aantal verdachten, overwegend lie den die werkzaam zijn geweest op de smokkelboten, is al eerder veroordeeld. Een van hen moest worden vrijgelaten nadat was gebleken dat zijn veroordeling mede berustte op een door twee opsporingsamb tenaren vervalst proces-verbaal. Dat de organisatie sterke vertakkingen heeft in de legale wereld, werd medio maart duidelijk met de arrestatie van, onder ande ren, twee advocaten, die momenteel nog steeds achter slot en grendel zitten. Beide raadslieden worden verdacht van recht streekse betrokkenheid bij de criminele or ganisatie. Ook een belastingadviseur uit Alkmaar werd gearresteerd. Eerder was al een filiaaldirecteur van de inmiddels faillie te Femis-bank aangehouden. Volgens de processen-verbaal liet] de organisatie veel van haar geldtransacties via deze bank lo pen. Hield de rechtbank zich vorige week da genlang bezig met de vraag of het veelbe sproken Interregionaal Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht (IRT) zich met de ontmanteling van de bende heeft bezigge houden. wat niet onomstotelijk is komen vast te staan, gisteren beet het college zich vast in de feiten als opgetekend in het vele meters dikke dossier. Dat de rechters zich hier met een flinke vaart doorheen kunnen slaan, is vooral te danken aan de houding van de verdachten, die de kaken stijf op el kaar houden dan wel slechts selectief iets verklaren. In de rechtszaal hangt, boven de tiental len ordners, een grote wereldkaart, waarop de diverse zeereizen met gekleurde lijnen zijn aangegeven. De routes doen denken aan die van historische koopvaardijsche pen: van het verre oosten om Kaap de Goe de Hoop heen naar Europa en vandaaruit een enkele keer naar Canada. Ook de aan voer van de hasj in Pakistan naar de kust doet denken aan vroeger tijden. In Canada zijn meerdere reizen voor de organisatie catastrofaal geëindigd, doordat de kostbare lading in paniek moest worden achtergelaten. Twee Nederlandse betrokke nen zijn in Canada inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijftien jaar-. De rechtbank zet de behandeling van de zaak morgen voort. De PvdA in Alkemade keert zich tegen haar partijgenoten in de Tweede Kamer. De parlements leden zijn namelijk vóór zaken waar de plaatselijke sociaal-de mocraten fel tégen zijn, zoals de aanleg van een hogesnelheids lijn (HSL) dwars door het dorp, de verbreding van de A4, uit breiding van Schiphol en het drastisch beperken van de bouwmogelijkheden voor de in woners van Alkemade. „Als dat zo is, dan kunnen wij niet anders dan onze kiezers adviseren om maar niet op de PvdA te stemmen op 3 mei", schrijven de Alkemadese soci aal-democraten in een brief aan de fractie in de Tweede Kamer, partijvoorzitter Felix Rottenberg en PvdA-lijsttrekker Wim Kok. De plaatselijke PvdA wijst op 'diverse drama's' die Alkemade boven het hoofd hangen. Het kabinet besloot in principe om de flitstrein door Rijpwetering te laten lopen, waardoor huizen en bedrijfjes moeten worden af gebroken. Bovendien is een on derzoek gaande naar de verbre ding en mogelijk de verlegging van de A4. „Dag twee a drie vierkante kilometer landelijk ge bied waar in 1991 en 1994 nog het eerste kievitsei is gevon den", smalen de sociaal-demo craten. Ook tonen ze hun bezorgd heid over de bouwstop in de ge meente. „Dit betekent een 'de portatie' naar Almere-buiten, of nog verder weg, en een aantas ting van de kernen in de ge meente. Winkels en verenigin gen verdwijnen. Dit tast het dorpsleven aan en doet de mo biliteit alleen maar toenemen." De plaatselijke PvdA nodigt Tweede-Kamerleden van de PvdA, de WD en het CDA en ook statenleden uit, om 28 april naar Alkemade te komen om hun standpunten over de HSL en de verbreding A4 uiteen te zetten. Een deel van de autorijscholen wordt gebruikt om zwart geld wit te wassen. Dit stelde direc teur Vaessen van het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbe wijzen gisteren op een Bovag- vergadering in Ede. In januari meldden zich niet minder dan 800 nieuwe rijscho len. Volgens Vaessen opereren sommige nieuwe rijschoolhou ders in het grijze circuit. Om het de instanties moeilijk te maken hun gangen na te gaan, laten sommige zich na de registratie bij het CBR binnen de kortste keren uitschrijven bij de Kamer Dreft Glazuurbeschermer, flacon 1.1 kilO-lEBT 10.99* 1 kilo jö?cr 9.49 De verschillende overheden moeten hun aandacht voor de verkeersveiligheid vooral gaan richten op wegen waar een maximum snelheid van 50 en 80 kilometer per uur geldt. Op deze wegen vallen namelijk de meeste verkeersslachtoffers. Dat stelden de vereniging Vei lig Verkeer Nederland (WN) en de Voetgangersvereniging van daag in Utrecht bij de presenta tie van hun nieuwe gezamenlij ke mediacampagne. Het is de eerste keer dat beide organisa ties samen actie voeren. In de nieuwe campagne staat de eigen verantwoordelijkheid van de automobilist ten opzich te van andere weggebruikers centraal. van Koophandel. Het bonafide deel van de 6.000 a 7.000 rijscholen ergert zich al lange tijd aan wat wordt gezien als 'randfiguren' die de toch al zwakke economische si tuatie in de branche nog eens extra verslechteren. Er komen steeds minder acttienjarigen en het aantal ongeorganiseerde en deels beunhazende instructeurs stijgt explosief. De Apeldoomer Rob Kant, voorzitter van de in de Bovag verenigde rijschool houders, noemde de concur rentie 'moordend'. Heel wat Bo- vag-leden staat het water tot de lippen, aldus Kant. Ariel. Dash. Dreft Fljnwas en Glazuurheschermer nu extra voordelig. En - alleen bij Albert Heijn - nu met speciaal actle- zegel op elk pak Goed voor 10.- korting op één entreekaart van de Efteling Plus kans op één van de 50 sprookjesachtige weekends voor 4 personen In het Efteling Hotel U kunt mee doen zo vaak u maar wilt Ariel of Dash, Uttra of Color, or.. navulpak 2 kilo J&9? 14.99 Dreft Fljnwas Compact i o navulpak 1.8 kilo Xtëïï JLZ.y y Irjduhtt Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch (ƒ2930) Per kwartaal 8 via acceptgiro 85.55) automatisch 84.55) Nr. bank/giro; 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. VN-secretaris-generaal Boutros Ghali heeft de NAVO ge vraagd om goedkeuring voor luchtaanvallen ter bescher ming van de zes zogenoemde 'veilige gebieden' in Bos- nië-Hercegovina. Op verzoek van de VN moet de NAVO niet alleen meer vanuit de lucht VN-militairen bescher men, maar ook aanvallen op de moslim-bevolking af slaan. Rusland heeft onmiddellijk geprotesteerd tegen het verzoek van de VN-chef. NEW YORK-GORAZDE GPD-Rtr-AFP De Russische VN-vertegen- woordiger Vorontsov verzet zich tegen 'automatische en onge richte' bombardementen. Ruim 300 doden en 1057 ge wonden in één week. Dat was volgens de VN -vluchtelingenor ganisatie Unhcr de stand in de belegerde Bosnische stad Gora- zde gistermorgen. Daarna kon er niet meer worden geteld. De situatie op straat was te gevaar lijk. Iedere twintig seconden sloeg er een Servische granaat in en de burgemeester liet via de radio weten dat de slachtof fers niet konden worden gebor gen. Zo'n 30.000 mensen, vluchtelingen uit de omliggende dorpen, werden door het Servi sche bombardement bestookt zonder enige mogelijkheid dek king te zoeken. De mortieren raakten gisteren het politiebu reau, de rechtbank, een vluchte- iingencentrum, het ziekenhuis en een moskee in de buurt van het Unhcr-gebouw. Volgens Unhcr-woordvoerder Ron Red mond zit de bevolking van de stad in de val 'als eenden in een vijver'. Aangespoord door felle kritiek op zijn afwachtende houding in de oorlog in Bosnië, heeft de Amerikaanse president Clinton gisteren opnieuw opgeroepen het VN-wapenembargo tegen de Bosnische moslims op te heffen. Clinton heeft hiervoor al vaker gepleit, maar stuitte tot nog toe steeds op verzet van Frankrijk en Groot-Brittannië, die vrezen dat uitbreiding van de oorlog hun VN-troepen in Bosnië in groot gevaar zal bren gen. Ook aan Russische zijde lijkt het geduld met de Bosnische Serviërs uitgeput. De Russische bemiddelaar Tsjoerkin zei giste ren dat hij in zijn leven nog niet zoveel verbroken beloftes was tegengekomen en meende dat verder praten met de Serviërs eigenlijk weinig zin heeft. Minister Pronk (ontwikke lingssamenwerking) adviseert Boutros Ghali op te stappen. Volgens Pronk moet de VN-top- Inwoners van de Bosnische hoofdstad Sarajevo zijn hun tranen niet de baas tijdens een demonstratie die gis teren in de door geweld verwoeste stad werd gehouden. De inwoners van Sarajevo betuigden zo hun solidari teit met de bewoners van het zwaar belegerde Gorazde. foto reuter chris helcren man de eer aan zichzelf houden nu het veiligheidsbeleid in Bos nië op een mislukking is uitge lopen. De Tweede Kamer komt don derdag of vrijdag op verzoek van het CDA terug van het ver kiezingsreces om de situatie in Bosnië te bespreken. Daarbij komt ook de positie van de Ne derlandse VN-militairen in het voormalige Joegoslavië ter spra ke. Minister Ter Beek (defensie) overweegt vooralsnog niet de Nederlandse troepen terug te trekken. Pagina 5: Boutros Ghali vecht voor toekomst vredesopera ties.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1