Leidsch Dagblad 'Schandelijk en ongefundeerd' Jezus Zwarte gifwolk niet gevaarlijk HOME AUTO VANR0YC.S. Zondag: dag! GOED NIEUWS Graffitimuur decor videofilm Nirvana-zanger: zelfmoord \I/V Landelijk weet ik het zo net nog Miami Vice op rijksweg A4 Tweede Kamer pleit voor Bollenstreek VANDAAG DEMONSTRATIE INDUKTIEKOKEN Tweehonderd brandweerlieden hadden de hele middag werk om de brand meester te worden. foto»arnold brandende produktiefral, die ie der waren gevuld met 18.000 li ter propaangas, en een opslag plaats voor giftige stoffen. Tus- de toestand kritiek, om kwart over drie meldde de brandweer dat het ergste explosiegevaar was geweken. U T U R E T O T A li >1 A D N E S S Kortingen tot 50% von zoterdog 9 t/m zolerdog 16 opril. LEIDEN: Donkersteeg 16 Maandag 11 april 1994 Plantenmarkt op de Vismarkt van 11.00 tot 18.00 uur. "Nu een interessante studie, straks een goede baan" Kies voor de opleiding Personeel en Arbeid van de Leidse Hogeschool te Den Haag Voorlichting donderdag 14 april 14.30 - 17.30 uur voltijd 19.00-21.30 uur deeltijd Voor meer informatie bel: lel. 070 - 06 806 leidse Hogeschool, Afdeling HSAO, Dr. Ku\perslraat 4, Den Haag Scanner, verrekijker, fotocamera, pen en papier. De vliegtuig spotter en zijn hobby. 'De meeste mensen vinden het maar raar'. In de naam van de Heer op TV: Henk Binnendijk Geen twijfel aan God, maar hij heeft er wel vragen bij. Onderzoek naar stress in het werk. Een groot probleem waar de leiding van bedrijven te weinig aan doet. Katwijks gezin in dienst van Artsen zonder Grenzen. 'Het is geen roeping. Gewoon keihardwerken'. Onze Taal: Willeke Alberti op zoek naar de zon. Wat moeten ze in Dublin wel denken van die tekst...?! ADVOCATEN Rapenburg 55. 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 st*8!rwoe-®nd 9 Rhema I.cidsch tt Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT Dl H.HSII. 2 WEKEN GRATIS. la, dat Is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal 8 via acceptgiro 85.551 automatisch 84,55) I Nr. bank/giro: leiden Op een muur in de Kloosterpoort tussen Hooigracht en Middelstegracht in Leiden is de afgelo pen dagen een grote graffiti-beschildering aangebracht. De afbeelding vormt het decor voor een video film die in het kader van de sociale vernieuwing wordt gemaakt. Deze film moet een indruk geven van het leven in de oostelijke binnenstad en in het bijzonder die relatie tussen migranten en Leidenaars. De schildering is aangebracht door jongeren uit de buurt en een paar graffiti-kunstenaars uit andere delen van Leiden. foto loek zuyderduin ZATERDAG 9 APRIL 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40435 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Stoffelen had gelijk 3FVdA'er Stoffelen had in het IRT-debat gelijk: justitie heeft tienduizenden kilo's softdrugs op de markt gebracht. Evacuatie Rwanda 7 Belgische parachutis ten staan klaar om Bel gen en Nederlanders on middellijk weg te halen uit Rwanda. Luistervinken /t "7 Een drukke week I voor de luistervin ken van de nieuwe Leidse scannervereniging 'De hel pende handjes' Krajicek Richard Krajicek I staat na zijn knie blessure in de halve finale van het graveltoernooi in Barcelona. Dode en zeven gewonden bij explosie in Zaanse chemische fabriek HET WOORD IS AAN Etienne Rey Een goede gezondheid is de grootste vijand van de godsdienst. VANDAAG PAGINA'S40 Binnenland3, Buitenland5,7 Cultuur19 Familieberichten.4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag17 Info18 Programma's8,9 Randstad15 Regio11,13,14 Religie12 Sport21,22,23 VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI tot vanavond Buien Half tot zwaar bewolkt en enkele winterse buien, mogelijk met on weer. Middagtemperatuur onge veer 8 graden. Wind west tot zuid west, matig, kracht 3 4. In het oostelijk Waddengebied eerst nog krachtig, 6. los angeles rtr/afp/gpd Kurt Cobain, zanger-gitarist componist van de succesvolle rockgroep Nirvana, heeft zelf moord gepleegd. Drie dagen ge leden heeft de gezichtsbepalen de figuur van de grunge-rock in zijn woonplaats Seattle met een revolverschot een einde ge maakt aan zijn onstuimige le ven. Platenmaatschappij Geffen bevestigde gisteravond dat het stoffelijk overschot van de 28-- jarige musicus en een zelf- moordbrief gisteren in Cobains woonhuis door een electricien werden aangetroffen. Pagina 19: Kurt Cobain zag geen uitweg meer. Vrije verkoop van WK-kaarten Eind april, begin mei komen alsnog kaartjes voor de Orlan- do-wedstrijden van het Neder lands elftal in de vrije verkoop. Bestellingen kunnen echter al leen telefonisch in de Verenigde Staten worden gedaan. Daar door is de WK-organisatie bang dat een levendige zwarte handel zal ontstaan. Voor de wedstrijden van Oranje in Florida bestaat enorm veel belangstelling. Met name voor het treffen tegen de Bel gen. Bij de KNVB werden meer dan vijftigduizend kaarten be steld, terwijl er daar maar vier duizend beschikbaar zijn. Ver zoeken om meer plaatsbewijzen zijn niet gehonoreerd. Zie verder het Zaterdags Bij- alkemade paul Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil het bloem- bollengebied tussen Leiden en Haarlem handhaven. Dat blijkt uit de reacties op een schriftelij ke enquête van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO). De druk op de oude Bollen streek is groot. Vanwege de krappe woningmarkt zien be stuurders hier ruimte voor hui zenbouw, terwijl natuurliefheb bers de drukbewerkte grond een milieuvriendelijke bestem ming willen geven. De Bollen streek is dan ook bang de klas sieke centrumfunctie voor de bloembollenteelt te verliezen. Het CDA is in zijn antwoord op de enquête het duidelijkst: ,,De Bollenstreek/Zuid-Kenne- merland moet centrum van in ternationale betekenis blijven, met uitbreidingsmogelijkheden in de nabije omgeving," meldt de partij. Daarom ook voelen de christen-democraten er niets voor om bollengrond aan te leg gen in het IJsselmeer bij Enk huizen. Groen Links daarente gen vindt dat een deel van de bloembollengrond in de bin- nenduinrand moet wijken voor natuur. De WD bouwt liever woningen in de Haarlemmer meer dan in de Bollenstreek. Machinefabriek West-End BV Lisse, tel. 02521-19048 engineering machinebouw en -reparatie motorrevisie De Ripse boer krabt onder zijn pet en zegt: ..Bij de gemeenteraadsverkiezingen heb ik nog op het CDA gestemd. Dat zijn allemaal agrariërs en die kun je beter te vriend hou den. Landelijk weet ik het zo net nog niet. Die Brinkman is een echte Leidse glippen En Maij-Weggen kunnen we hier wel schie- De minister van verkeer en waterstaat wil een hoge-snelheidslijn langs zijn land leg gen. En dat gaat deze bewoner van de nu nog landelijke Zuidweg in Rijpwetering bo ven de pet. Voor het eerst van zijn leven stemt hij dan ook niet op KVP of CDA. Hij is niet de enige afvallige in Alkemade, be staande uit Oud-Wetering, Nieuwe Wete ring, Roelofarendsveen, Rijpwetering, De Kaag, Oud-Ade en Zevenhuizen. Plaatselijke CDA-bonzen maken zich niet voor niets zorgen over de Tweede-Kamer verkiezingen in mei. Een terugval naar de vierde plaats, zoals landelijke peilingen aangeven, vrezen ze in hun gemeente niet. Maar zo goed als bij de raadsverkiezingen zal het CDA het zeker niet doen in Alkema de. Toen haalde de partij bijna de helft van de stemmen en bleven de Alkemadese ker nen CDA-bolwerken. Eigenlijk kan secretaris L. Olyerhoek zich best voorstellen dat kiezers weglopen. Ook op vergaderingen van CDA-bestuur en - fractie in Alkemade wordt ronduit betwij feld of Brinkman de juiste man is om de partij te leiden. „Hij is niet warm, maar juist zakelijk en kil", is vaak de kritiek. „Je kunt wel zeggen dat je dat nodig hebt in deze tijd. Maar als je een man zoekt die de partij groot houdt, zodat macht en zeggenschap behouden blijven, heb je een ander nodig. Heet het dan." Volgens de Alkemadese lijsttrekker NA van Ruiten is Brinkman niet overal schuldig aan: „Bij de WD zitten ze een beetje met Bolkestein in hun maag. Maar die partij zit in de lift omdat ze oppositie heeft gevoerd. Wij hebben regeringsverantwoordelijkheid gedragen en melden nu onverbloemd dat de neergaande economie offers vraagt." Pagina 15: 'Het wordt allemaal minder'. Een klemgereden auto midden op de rijksweg A4 en een tiental rechercheurs die in kogelvrije onder schot hielden. Een aan houding van het arrestatieteam van het district Haaglanden zorgde gistermiddag op de A4 voor taferelen die zo 'uit een spannende politieserie leken te komen. Het arrestatieteam achter volgde de twee al vanaf Amster dam en reed ze ter hoogte de afslag Leiderdorp klem. Het duo wordt ervan verdacht be trokken te zijn bij de handel i verdovende middelen. „Het zijn geen hoge pieten of grote smok kelaars", verzekert een politie woordvoerster echter. „We zochten ze al enige tijd." In de auto werden geen verdovende middelen aangetroffen. Door de arrestatie kwam het verkeer v Amsterdam naar Den Haag bij de afslag enige tijd stil te liggen. Brinkman genoemd in zwart-geldajfaire Premier Lubbers heeft gisteren woedend gereageerd op berichten als zou CDA-lijsttrekker Brinkman betrokken zijn bij een zwart-geldaffaire. Hij Hekelde daarbij ook de FIOD omdat die bij een invAl bij een bedrijf waarvan Brinkman commissaris is, een tv-ploeg van de KRO heeft betrokken. Brinkman zelf sprak van ,,een schandelijke en ongefundeerde beschadiginsgactie" jegens zijn persoon en het CDA. Hij ontkende ten stelligste op de hoogte te zijn geweest van mogelijke fraude bij het bedrijf. den haag anphet textielbedrijf Hevatex, dat in 1989 aan een Britse firma werd verkocht. De zwart-geldtransacties zou den tussen 1985 en 1990 bij het textielbedrijf hebben plaatsge vonden, een periode waarin Brinkman nog geen commissa ris van Arscop was. Het open baar ministerie in Arnhem zegt dan ook nadrukkelijk dat Brink man van geen enkel strafbaar feit wordt verdacht. Bij diverse invallen van de FIOD zijn vrijdag vier verdach- Het gaat om de beheersmaat- schappij Arscop BV in Scherp- enzeel. Brinkman is daar sinds 1992 commissaris tegen een vergoeding van 7.500 gulden per jaar die in mindering komt op zijn inkomsten als kamerlid. In die beheersmaatschappij is het kapitaal van ongeveer dertig miljoen gulden ondergebracht van Brinkmans schoonfamilie. Een groot deel van dat kapitaal komt voort uit de verkoop van opgepakt, onder wie de ei genaar en enig aandeelhouder van Arscop. Hij is de oom van Brinkmans echtgenote. Ook haar vader, die tien jaar com missaris van Hevatex was, is aangehouden. Bij de FIOD-inval was een ca meraploeg van het KRO-pro- gramma Reporter aanwezig, dat hierover gisteravond een repor tage uitzond. De KRO lichtte voor de uitzending een aantal media in, waardoor vrijdagmid dag in politiek Den Haag al be kend was dat Brinkmans naam in verband werd gebracht met een fraudeaffaire. Pagina 2: Weg van 't tuinhek. Pagina 3: Commisdsaris moet alert blijven. De enorme zwarte gifwolk die gistermiddag vrijkwam bij een explosie gevolgd door een uit slaande brand bij het verpak kingsbedrijf Eurofill in Zaan dam en aan één persoon het le ven kostte, leverde geen gevaar op voor de volksgezondheid. Zeven mensen raakten gewond, van wie er één gisteravond nog in levensgevaar verkeerde. De schade van de brand in het in dustriegebied Westerspoor- Zuid, die behalve Eurofill ook een boekbinderij in as legde, wordt geschat op ruim twintig miljoen gulden. Bij de brand in het bedrijf waar spuitbussen met chemica liën werden gevuld, kwamen giftige gassen vrij. Echt gevaar lijk waren die niet, omdat het om oplossers en vluchtige stof fen ging. Metingen bevestigden dat. Er werd echter geen enkel risico genomen. In de wijde omgeving werd gevraagd de ra men te sluiten en de aircondi tioning stop te zetten. De brand ontstond in het produktiebedrijf van Eurofill. Volgens werknemers zou er een vat met chemicaliën zijn omge vallen, dat door vonken van een passerende heftruck vlam zou hebben gevat. De brandweer zegt geen idee te hebben over de oorzaak. Waarnemend korpschef j. Siemers wilde al leen kwijt dat het om een be drijfsongeval ging, dat niets met het produktieproces te maken had. De technische recherche is gisteravond een onderzoek be gonnen. Op het moment van het uit breken van de brand waren vijf tig van de zestig personeelsle den in het pand aanwezig. Eén werknemer kwam om in de vlammenzee. Het stoffelijk overschot werd door hulpverle ners geborgen. Eén van vier zwaargewonden, die naar het brandwondencentrum in Be verwijk was afgevoerd, verkeer de gisteravond nog in levensge- Politie en brandweer sloegen direct groot alarm. De brand sloeg van de produktiehal al snel over naar het hele gebouw. De gigantische vuurzee was één ontploffing van spuitbussen, die in de verre omgeving neerdaal den en veel schade veroorzaak ten aan auto's. De grootste zorg van politie en brandweer was de aanwezig heid van de vier tanks naast de GOEDHART ^(•BOUWHUIS Hoorn 126a (t.o. Avifauna), Alphen a/d Rijn, Tel. 01720-22100. Welkom van 10.00 - 16.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1