Leidsch Dagblad on rn Straatmakers uit Leiden tillen fiscus 4 GRATIS O WIER IR<3Q#3® Knallende opening themapark Archeon 2e PAASDAG GEOPEND BIC Escortservice werft via de afvalbak APPARATEN Vrouwenarts Elkerliek jp non-actief gesteld Paasbijlage Scholieren naar 'Schindler's List' GOED NIEUWS VRIJDAG 1 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40429 LOSSE NUMMERS 1,60 Buthelezi 2Zulu-leider Buthelezi is buiten spel gezet en zal na de verkiezingen in Zuid-Afrika definitief zijn uitgerangeerd. Blije schippers 3 Een nieuw schippers- conflict lijkt van de baan nu bemiddelaar Al- beda met zijn nieuwe plan is gekomen. In elk geval twee straatmakersbedrijven in de Leidse re gio zijn betrokken bij een miljoenenfraude. Ze worden verdacht van het opzettelijk niet afdragen van premies en belastingen. Het totale fraudebedrag wordt geschat op 2,2 miljoen gulden. De hoofdverdachte, de 41-jarige di recteur van het ene Leidse bedrijf, zit al twee maanden in voorlopige hechtenis. de aanklachten voor. Waar schijnlijk dient in mei een rechtszaak. Het rechercheteam ontdekte dat vier straatmakersbedrijven in Leiden en Amsterdam op grote schaal gebruik maakten van zwartwerkers. Vermoedelijk is bij verschillende bestratings- klussen het loon dat de hoofd aannemer aan de onderaanne mer moest betalen, niet terecht gekomen op de zogeheten Ge blokkeerde rekeningen. Dat be tekent dat sociale premies en belastingen niet zijn afgedra gen. Het geld is volgens justitie voor een groot deel opgegaan aan 'dure verteringen', zoals in een persbericht is te lezen. Te denken valt aan dure etenjes, dure auto's of gokjes in het casi no. Overigens weigert justitie in dit stadium namen te noemen van verdachte bedrijven. Ook het SFB, dat het onderzoek heeft aangezwengeld, doet geen nadere mededelingen over de zaak. Twee andere bedrijven uit de omgeving van Amsterdam zijn in deze omvangrijke fraudezaak ook al failliet verklaard door de belastingdienst. Tegen weer twee andere bedrijven, waarvan justitie niet wil zeggen of ze uit Leiden of Amsterdam komen, loopt nog een onderzoek naar strafbare feiten. De afgelopen maanden zijn negentien verdachte 'zwartwer kers' gehoord. Dertien van hen zouden de Gemeentelijke Soci ale Dienst in Leiden (GSD) heb ben opgelicht. In de andere zes gevallen zijn het Gemeenschap pelijk Administratie Kantoor (GAK), het Sociaal Fonds Bouw nijverheid (SFB) en het Ge meenschappelijk Uitvoerings Orgaan (GUO) benadeeld. Een onderzoeksteam van de regiopolitie Amstelland, het So ciaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam en de belasting dienst van Amsterdam heeft de afgelopen maanden de zaak aan het licht gebracht. Officier van justitie van der Plaat van de Amsterdamse rechtbank bereidt i de «ktic geldt vandaag tm 2'paasdag. 2* paasdag geopend TER AAR: WESTKANAAtWEG 100 - 01722-4441 ALPHEN A/D RIJN: GOUWESTRAAT 60a - 01720-76672 CPD De directie van het Elkerliek- ziekenhuis in Helmond heeft met onmiddellijke ingang een van de gynaecologen uit de in opspraak geraakte maatschap van het ziekenhuis geschorst. De vijf vrouwenartsen hadden lange tijd onderling onenigheid. Van vier sterfgevallen van ba by's zouden in elk geval twee te wijten zijn aan de misstanden binnen het team. Een van de vrouwenartsen besloot na het openbaar "wor den van de affaire uit eigen be weging te vertrekken. De drie overige artsen kregen van de ziekenhuisdirectie een oplos sing van het conflict voorgelegd. van hen. die per 30 JHUGO/HUGO BOSS 10RNELIANI POLO RALPH LAUREN BFNFIFFARfl DENNIS RENE LEZARD mannenmode HAARLEMMERSTRAAT 179,LEIDEN 071-142940 'Nee', zegt een woordvoerster van het Nederlands Persmuse um, „voor zover ik kan nagaan, is het nooit eerder gebeurd." De vraag was of in de dagbladgeschiedenis ooit een volledige bijlage is gewijd aan het thema Pasen. Nee dus, althans 'voor zover bekend'. Derhalve morgen in deze krant een bijzonder Zaterdags Bij voegsel: PAASBIJLAGE. Negen pagina's waarop aandacht wordt besteed aan verschillende aspecten rond Pasen. Van een unieke palmprocessie in Hoegaarden ('Wij apostelen lus ten er wel eentje'), tot de rode gloed van de Paasheuvel ('Die Pinkstersoep was geen gewone soep'). En van de Paasop- stand in Dublin (geen rebel naar wie géén straat is ver noemd) tot een paasoverpeinzing van Lennaert Nijgh ('Vroe ger rook ik tulpen, nu rook ik Gauloise'). De speciale paasbij lage wordt afgesloten met een puzzelpagina. Noord-Korea 7 De Veiligheidsraad vraagt Noord-Korea zijn nucleaire Installaties open te stellen voor inter nationale controle. IVrouwenrugby O C Bij bet internationa- 2 3 Ie paastoernooi vrouwenrugby bij DIOK in Leiden komen elf ploegen uit Engeland aan de start. Jan van Coyen O Q Het daagse Mau- 2 27 ritshuis toont negen werken van de in Leiden geboren landschapschilder Jan van Goyen F 4 Duikschool, Duikshop en Vulstation HET WOORD IS AAN Leidse middelbare scholieren kunnen de spraak makende speelfilm Schindler's List van Steven Spielberg binnenkort gratis of tegen een sterk ge reduceerd tarief gaan zien. Wethouder H. Koek zegde in de raadscommissie onderwijs, cultuur en emancipatie toe dat zij met de plaatselijke biosco pen een dergelijk 'arrangement' wil overeenko- Groen Links-fractievoorzitter R. Peeters kwam met het idee zo veel mogelijk Leidse jongeren te stimuleren de film te bekijken. Zij vindt dat Lei den dit voorbeeld uit Sittard moet volgen. Het op komend fascisme is de aanleiding voor haar voor stel. Nederlands spreekwoord April veranderlijk en guur. brengt hooi en koren in de schuur. VANDAAG Cultuur29 Economie/Beurs7 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag23 Info28 Programma's15 Randstad21 Regio17,19,20,22 Religie18 RTVShow14 Sport25,26 VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 31 HET WEER Weersverwachting van het KNMI ENKELE BUIEN Wisselend bewolkt en enkele bui en, sommige met hagel. Mini mumtemperatuur omstreeks 4 graden. Middagtempertauur on geveer 9 graden. Westelijke wind, matig, kracht 4, aan de kust en op het Usselmeer krachtig, 6, eerst nog hard, 7. Goede Vrijdag: Een Romeinse soldaat kijkt uit over het gisteren geopende archeologische themapark Archeon in Alphen aan den Rijn. HIELCO KUIPERS SI AAN DEN RUN «RUUD SI De klap was te horen in een groot deel van het land. Met een knuppel sloeg ANWB-directeur P. Nouwen gis teravond een grote bal stuk, waarmee hij om zestien minuten over acht het archeologisch themapark Ar cheon in Alphen aan den Rijn officieel opende. Tegelij kertijd gingen op zestig plaatsen in Nederland zware vuurpijlen de lucht in, waardoor de symbolische 'oer knal' ook daar te horen was. De openingshandeling was daarnaast live te volgen via radio en televisie. In Archeon is het verleden van Nederland nage bouwd van het eind van de laatste ijstijd tot aan de late middeleeuwen. De directie verwacht dat het park het eerste seizoen tussen de zes- en zevenhonderdduizend bezoekers zal trekken. Nouwen zei in ieder geval te ver wachten dat Archeon een groot deel van de drie mil joen ANWB-leden zal aanspreken. Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland S. Pa rijn, die de ceremonie bijwoonde, is van mening dat de opening van Archeon „heel goed is voor het toerisme in Zuid Holland." De provincie heeft het park onder steund door ruim een miljoen gulden subsidie toe te kennen. Ook de Alphense burgemeester M. Paats toonde zich bijzonder gelukkig met de nieuwste aanwinst van zijn gemeente. In tegenstelling tot menig criticus is de bur gemeester vol vertrouwen over de toekomst van het themapark. „Toen de eerste plannen voor Archeon er lagen, zei iedereen dat het nooit iets zou worden. Maar kijk eens wat er toch allemaal van de grond is gekomen. Zo zal het straks ook gaan." Archeon beslaat een oppervlakte van zestig hectare en is daarmee het grootste archeologisch attractiepark van Europa. De hutten en de huizen, het Romeinse badhuis en het klooster in het park zijn allemaal recon structies van gebouwen die in het verleden in Neder land hebben gestaan. De aanleg van het park heeft tot nu toe 69 miljoen gulden gekost. Het grootste deel van de kosten is betaald door de ABN/AMRO. Het is de be doeling dat er de komende tien jaar nog voor ongeveer drie miljoen per jaar wordt geïnvesteerd in nieuwe re constructies. In het park wordt ook onderzoek gedaan door experimenteel-archeologen om in de toekomst 'nieuwe ontdekkingen' aangaande het verleden in de attracties te verwerken. Pagina 21: Verleden heeft toekomst in Archeon. Mensen, ga terug naar mijn Vader, daarvoor ging Ik aan het kruis. -w20:00 u /Rhema^ Paas- Evangetlsche Gemeente zondag Oegstgeest io:oou| Hazebo slaan hoek Kennedylaan maart werd geschorst weigerde mee te werken. „Ik ben er niet van over tuigd", aldus de betrokken arts vanmorgen, „dat met het on-, derschrijven van de maatrege len het op de afdeling beter zou gaan. Dit is mijns inziens niet de oplossing die van ons ver langd wordt door de Inspectie voor de Volksgezondheid en het van I 1.00 - 17.00 uur Schip zinkt I ckisch Bagblad nieuwe abonnees ontvangen de op IJsselmeer krant de eerste ENKHUIZEN/ARNEMUIDEN 2 weken gratis. Volgens directiesecretaris mr. J. Jaspers is de schorsing „het logisch gevolg" van de afgelo pen maandag ingezette beleids lijn om de praktijk weer op orde te brengen. De afspraken die de directie met de gynaecologen maakte, betroffen onder andere werkwijzen en dienstroosters. LEIDEN/REGIO. De afvalbakken op het Leidse Vijf Meiplein hangen er vol mee. posters met wen ende teksten van escortservice Day and Night for fun, love and pleasure) uit Alphen. Da mes opgelet, in een korte tijd veel geld ver dienen en daarbij nog plezier hebben ook', staat ook op de condoom-automaat op de hoek te lezen. „Een nog al agressieve ma nier van dames werven", geeft Adri. de baas van Day and Night toe. „Maar het werkt. De folders hangen nu een week en we hebben al veel reacties binnen. Van da mes maar ook van nieuwe klanten." •Wil je als escortbureau tegenwoordig op vallen. is zijn stelling, dan moet je het an ders doen dan de talloze andere escortser vices. De posters die Adri kortgeleden heeft laten drukken, hangen inmiddels overal in de regio. „Boskoop, Alphen. Gouda." somt hij op. „Maar ook Voorschoten. Leider dorp, Zoetermeer, Leiden. We hangen ze overal op. Als het mag tenminste. We vra gen altijd even van te voren of het is toeg- staan. Behalve in Zoetermeer, daar waren we het vergeten. En daar waren ze niet zo blij met al die posters in het oude stads hart. In de meeste gevallen geldt echter: als de omwonenden het niet leuk vinden, dan halen ze ze toch wel weg." „We zijn discreet tot op zekere hoogte", aldus de baas van Day and Night. „Over klanten en onze medewerksters geven we geen informatie, maar als het over de escortservice zelf gaat, dan timmeren we behoorlijk aan de weg. Niet alleen met die posters, hoor. We plaatsen net als alle andere escortbureaus advertenties in de krant. En ik heb dan nog enkele duizenden visite-kaartjes laten drukken. Die gooien we bij iedereen door de brievenbus. Of de mensen daarvan gediend zijn? Ach, ook als 'ze boos worden, vertellen ze het door aan familie of vrienden. En dat is dan weer mond-tot-mond-reclame. Je moet er als escort service gewoon uitspringen." Inmiddels hebben er zo'n vijftien vrou wen gereageerd op de toch wat curieuze oproepjes. Zij willen 'in korte tijd veel geld willen verdienen' wat neerkomt op hon derd tot vijfhonderd gulden per klant al naar gelang de wensen van meneer. Adri: „Ze komen overal vandaan. Studentes, le raressen, huisvrouwen. We maken met ie dereen een afspraak voor een praatje. Niet in een ordinaire patatzaak, maar bijvoor beeld in een Van der Valk-restaurant." Secretaris H. de Wit van winkeliersvere niging De Luifelbaan aan het Vijf Mei plein is niet erg gelukkig met de posters van Day and Night. „Dat kan toch niet. Ie kunt toch niet zomaar een winkelcentrum volplakken", aldus De Wit. die inmiddels de politie heeft ingelicht. Hij vindt het feit dat de posters van een escortbureau zijn, ietwat aanstootgevend. „Je moet met alle gezindten rekening houden", zegt De Wit. „Maar eerlijk gezegd stoor ik me ook aan de posters tegen bouw aan de Vijf Meilaan. Dat mag ook niet." Volgens politiewoordvoerder Blom is het inderdaad verboden langs de openbare weg te plakken. Er valt echter weinig aan te doen zolang er niemand betrapt wordt tij dens hét plakken of zolang de posters geen aanstootgevende afbeeldingen bevatten. En dat is hier niet het geval. Op het IJsselmeer is ten noor den van Urk het binnenvaart schip Brutus geladen met 400 ton staal gezonken. De schipper en zijn vrouw konden zich met een roeiboot uit de voeten ma ken. Ze zijn door een redding boot in veiligheid gebracht. Het schip was onderweg van Lely stad naar Lemmer. De schipper kwam ip de problemen toen de stuurautomaat plotseling uit viel. Door de stevige wind kwam de Brutus dwars op de golven te liggen en maakte wa- Een windhoos heeft gisteren een spoor van vernielingen aan gericht in een deel van het Wal- cherse dorp Arnemuiden. Stor men en windstoten zijn geen onbekend verschijnsel aan de Zeeuwse kust, maar een wind hoos was een nieuwe ervaring. Auto's waaiden van hun plaats, bomen werden compleet uit de grond gerukt en tuinhuizen werden door de wind opgeno men vele meters verderop neer gesmeten. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i tl.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: O Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) j automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: I Handtekening:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1