Leidsch Meevaller aanpak van fraude Dagblad ^0® ïieuwe banen kosten ïéér dan kiezer denkt Ziekzoeken op de velden VOORJAARSTRENDS Leidse gaat op voor Miss Universe BEL: 071-128030 (DHulshoff OENSDAG 30 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40427 LOSSE NUMMERS 1,60 'erhalen M Bezoekers van de vrijdagse voorstel- jigen in het LAK-theater dorden voorgelezen in 'en project voor Sarajevo. Werklozen A Q Het Samen op Weg I O orgaan voor het pastoraat heeft een hand leiding gemaakt over het omgaan met werklozen. ■Jok luialt 750 miljoen extra binnen It blijkt uit nog niet bekendge- aakte cijfers van de Belasting- ipnst, onderdeel van het mi- pterie van financiën. In het re- (erakkoord van het huidige ka- et werd gesproken over een a opbrengst van 150 miljoen ilden door het aanpakken van Ijlastingfraude. Dat bedrag zou 1994 bereikt moeten zijn. jKok heeft de laatste jaren een llangrijk punt gemaakt van Bt aanpakken van degenen die Iwust te weinig belasting beta- Eind 1992 bracht hij daar- e de nota Fraudebeleid uit, als ilage van de Miljoenennota 193. Volgens de fraudenota moest 'uiteindelijk zo'n miljard gul- in extra in de schatkist vloeien or belastingfraudeurs aan te ikken. Dat bedrag is echter al f Jrn p Goede Vrijdag (1 april 1994) zullen onze kanto ren tot 16.00 uur geopend zijn. Voor het plaatsen van advertenties in onze edities van zaterdag 2 april en dinsdag 5 april zijn de sluitingstijden voor de adver tenties als volgt: Zaterdag 2 april: gewone advertenties familieberichten - vrijdag 1 april 12.00 uur - vrijdag 1 april 16.00 uur Dinsdag 5 april: gewone advertenties vfamilieberichten - vrijdag 1 april 15.00 uur - dinsdag 5 april 08.00 uur Directie Leidsch Dagblad. Haarlem/leiden IVerkcnd en niet-wcrkend Broederland zullen de komen de jaren veel méér koop kracht inleveren dan de meeste kiezers denken. Op merkelijk daarbij is dat de 3niddeninkomens bij de WD iet meeste aan koopkracht nleveren en bij de PvdA het ninste. Overigens zijn het bij alle grote partijen vooral de uitkeringsontvangers die zul len bloeden. Dat concluderen Frans Nypels en Flip de Kam, respectievelijk hoofdredac teur van deze krant en hoog leraar economie in Gronin gen, in een serie van drie ver halen over de verkiezingspro gramma's van PvdA, D66, CDA en WD die vandaag, morgen en overmorgen in jdezc krant verschijnt. „Wor- jden die plannen straks wer- £ij<elijkheid, dan zal het land te zijn". 1 Tussen de grote partijen Bestaat brede overeenstem- t^ming dat de arbeidskosten in lederland te hoog zijn en dat e overheid daaraan wat loet doen door de sociale remies en belastingen te erlagen. Dat betekent dat er omende jaren fors moet lUgworden bezuinigd en dat ^Bieeft voor veel burgers grote Hgevolgen. 19 De ambtenaren moeten de Plkomende kabinetsperiode ■Russen de vier (PvdA) en ne- jPfcen (CDA) procent koop kracht inleveren. Werkne mers in de marktsector ver- Siezen de minste koopkracht. )pmerkelijk is dat de wer- ;cnden er bij de WD het lechtst afkomen. Mensen met een inkomen van rond i de twee keer modaal leveren bij de liberalen 250 tot 300 gulden netto per maand in, bij de PvdA iets minder en bij D66 en CDA met een dikke 150 gulden per maand het minst. Het zijn echter vooral de uitkeringsontvangers die het gelag betalen: zij zullen acht tot negen procent koop kracht inleveren. De PvdA is hier evenals bij andere groe pen een gunstige uitzonde ring. Bij de sociaal-democra ten is het koopkrachtverlies slechts twee procent. De keerzijde van die koop krachtbescherming is dat het PvdA-programma volgens het Centraal Planbureau de minste nieuwe banen ople vert: 100.000 in de komende vier jaar. D66 mag de kiezer van het CPB 115.000 extra banen in het vooruitzicht stellen voor de komende ka binetsperiode, het CDA 135.000 en de WD 200.000. De liberalen bereiken dat vooral door de invoering van een mini-Stelsel in de sociale zekerheid, waarbij iedereen die ziek, werkloos of arbeids ongeschikt wordt slechts een uitkering op bijstandsniveau krijgt. Daarmee rijst het beeld op dat de kiezer op 3 mei moet kiezen tussen meer werk en inkomen. Wie voert het meest sociale beleid: een par tij die veruit de meeste banen schept, of een partij die pro beert in magere tijden de koopkracht van bejaarden, arbeidsongeschikten en bij standsmoeders zo veel moge lijk te beschermen? Dat is de vraag die de kiezer volgens Nypels en De Kam moet be antwoorden. Pagina 2: De zwarte bladzijde van de programma's. linister Kok (financiën) haalt dit jaar 750 miljoen gulden (tra binnen door het aanpakken van belastingfraude, et bedrag loopt de komende jaren op tot 2,2 miljard ilden in 1998. Vorig jaar kreeg Kok nog maar 285 mil- en gulden extra binnen uit de aanpak van belasting- aude. lang achterhaald, zo heeft de haag gpdBelastingdienst berekend. Door het boven water halen van belastingfraude krijgt de staat ook meer sociale premies binnen. Dit jaar. zal het gaan om zo'n 300 miljoen gulden. Dat bedrag stijgt jaarlijks tot onge veer 900 miljoen gulden in 1998. Van de opbrengst aan belas ting en sociale premies moe tien procent worden afgetrok ken: geld dat nodig is om de ex tra inspanningen van de Belas tingdienst te betalen. Het dein om overuren van ambtena ren, extra diensten in het week einde, autoritten en uitgaven voor automatisering. De Belastingdienst pakt de belastingfraude sinds begin vo rig jaar gericht aan door meer onderzoeken, andere controles en het uitwisselen van gegevens met instellingen en instanties. vogelenzang» Je moet er een geoefend oog voor hebben. 'Ziekzoeken' noemen de bollentelers het, als ze de velden doorkruisen om de mindere exemplaren te v meer op kleur te selecteren, blijft het ras zuiver. Op een heuse lentedag geen onaangenaam karweitje trouwens. Onze nieuwe voorjaarskollektie is nü kompleet. Sportief, zakelijk öf perfekte kombinaties. Hoogste tijd voor iets nieuws? Kijk bij Proveste. katwu k/utrecht» Haarlemmerstraat 149 Leiden Tel. 071-121075 Europacup voetbal op televisie 18.45 uur (RAI UNO): UEFA Cup: Cagliari-lnter Milan: 20.15 uur (RTL+): Champions League: Werder Bremen-Porto; 20.20 uur (Ned 2): Champions League: Barcelona-Galatasaray; 20.25 uur (BRT 2): Champions League: AC Milan-Anderlecht, aan sluitend samenvattingen van de overige duels in de Champions League; 23.15 uur (EURO): EC 2: samenvatting Benfica-Parma. 23.35 uur (Ned 2): Samenvattingen. Landskampioen in bekerfinale geklopt Geweldige stunt Grasshoppers de lengte van Van Embricqs en Roberts. Na de pauze kwam Grasshoppers onder regie van de ijzig kalme Petra VVeeda punt voor punt naderbij. Weeda, top scorer met 21 punten, schoot de Katwijkse ploeg naar 44-45 en 52-47. Tonego raakte vermoeid en gefrustreerd. Van Embricqs, 18 punten, werd goed verdedigd door Marie-josé Allers. Grasshoppers kreeg open kan sen om het duel definitief te be slissen, maar de ploeg raakte verlamd door nervositeit. Alleen Weede behield het overzicht. In de slotseconden schoot ze haar ploeg vanaf de vrije-worplijn naar de beker. Als Grasshoppers Europa in gaat, hebben de Katwijkse bas- ketbalsters dat volledig zelf af gedwongen. Zij zorgden gister avond in Utrecht namelijk voor een geweldige stunt door in de bekerfinale landskampioen To nego met 54-51 te verslaan. In nationaal verband was het de eerste nederlaag van de ploeg uit Haaksbergen van het sei zoen. Grasshoppers, dat ongeacht de afloop van de bekerfinale was verzekerd van deelname aan de Europa Cup, onderzoekt de Financiële haalbaarheid van een Europees avontuur. Bij de rust leidde Tonego nog met 27-21. Onder de borden heerste de landskampioen door Bommelding in politiebureau Roelofarendsveen roelofarendsveen noordwijk» Moeders mooiste wordt steeds mooier. De 25-jarige Miss Zuid-Holland Irene van der Laar uit Leiden is gisteravond gekozen tot Miss Holland 1994. De verkiezing vond plaats in het Oranje Hotel in Noordwijk en werd rechtstreeks uitgezonden door Veronica. De Leidse mag nu in mei Nederland verte genwoordigen bij de Miss Universe-verkiezingen in Manila(Filipijnen). De jury onder leiding van Miss Universe 1989 An gela Visser vond unaniem dat Irene de beste kansen had om mee te dingen naar de titel Miss Universe 1994. FOTO HOLVAST/MARK LAMERS Grap loopt uit de hand alphen aan den run Het programma op dc televisie stond hem niet aan, zodat een 32-jarige Alphenaar maar wat anders verzon om zichzelf en zijn echtgenote te vermaken. Hij klom op een stoel en stak zijn hoofd door een strop van een tumtouw dat in de kamer hing. Schopte de stoel weg en riep 'als geintje' tegen zijn echt genote dat hij er maar een eind aan maakte'. Dat einde kwam er bijna ook. Terwijl hij aan het touw bungel de. kwam de man in hevige ademnood. Uiteindelijk besefte zijn echtgenote dat er iets mis was en zij sneed het touw door. Het slachtoffer werd overge bracht naar het Academisch Ziekenhuis Leiden. Daar kwam de man weer bij zijn positieven. Aanvankelijk ging dc politie er vanuit dat er sprake was van een zelfmoordpoging, maar na gesprekken met het slachtoffer en zijn echtgenote bleek het om een uit de hand gelopen grap te gaan. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN George Bernard Shaw Een kind heeft het moeilijk in de wereld der volwassenen: het is zwak, heeft geen geld en is eerlijk. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Natuur en Milieu - Programma's Randstad Regio Religie RTV Show Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 24 HET WEER kees van kuilenburg Twee politiemensen moesten gisteravond rond kwart voor elf ijlings het bureau aan de Popu lierenstraat in Roelofarends veen verlaten. Bij het alarm nummer was een melding bin- nengekonen dat in het onlangs verbouwde politiebureau een bom zou zijn geplaatst. Een ex- plosievendeskundige heeft het gebouw doorzocht, maar trof niets aan. De politie in het district Rijn en Braassem neemt de zaak hoog op. Vooral ook omdat in de nacht van zondag op maan dag een zware vuurwerkbom door een ruit van het bureau naar binnen is gegooid. De bom, vermoedelijk een zware striker, ontplofte in een hal waardoor een binnenmuur van het pand werd ontzet. Het bu reau is in het weekeinde geslo ten, zodat niemand aanwezig was. ,,Als er mensen in de hal wa ren geweest, waren er zeker ge wonden gevallen", schetst een politiewoordvoerder de ernst van de zaak. De politie heeft geen idee wie de daders zijn. Bij Phytonova dreigt opnieuw banenverlies runsburg wim wegman Bij het bedrijf Phytonova in Rijnsburg is grote onrust ont staan omdat opnieuw een groot aantal banen dreigt te verdwij nen. De onderneming, een dochter van Shell, wordt wel licht verkocht aan de Hillegom se bloemenfirma Koninklijke Van Zanten BV. De moeder maatschappij krimpt het bedrijf nu zo ver in dat het voor de ko per aantrekkelijk wordt. Volgens een woordvoerder van de Phy- tonova-werknemers kunnen uiteindelijk 22 van de huidige 67 medewerkers bij het bedrijf blijven. De personeelsleden hebben vanmiddag bij het kantoor van moedermaatschappij Shell in Den Haag gedemonstreerd. Ze eisen betere garanties voor de overgebleven personeelsleden. Ze willen dat Shell hen dezelfde goede regelingen geeft als haar eigen overtollige medewerkers. Koninklijke Van Zanten wil op dit moment niet al te veel kwijt over het dreigende banen verlies. Al bevestigt een woord voerder wel dat, als de koop doorgaat, niet al het personeel overgaat. „Maar we zijn nog volop aan het onderhandelen", aldus een zegsman. Vorig jaar zomer schrapte het bedrijf al veertig arbeidsplaat sen. Phytonova was toen in de problemen gekomen omdat de weefselkwekerij slechte omzet ten maakte. De directie van Phytonova was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Later opklaringen Veel bewolking en vooral in de nacht en ochtend enige tijd regen |n de middag ook enkele opklarin gen Minimumtemperatuur 10 graden, middagtemperatuur 13 Zuidelijke wind, matig tot vrij krachtig, 4 a 5, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6, mogelijk enige tijd hard, 7. Woontrends bij de Hulshofl l»A ASSHOjj, 2e Paasdag meubelen kijken van 11.00 tot 17.00 uur. Woonideeën te kust en te keur! anders denken over wonen NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i Voorletters:. Adres: Tel: (l.v.rn. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijri abonnement: Per maand automatisch l29,30) I Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch Cf 84,55) I Nr. bank/giro: r Leidxh DaRhUd. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1