Leidsch Dagblad Kabinetsplannen vallen verkeerd Voetbalprof Bert Aipassa veroordeeld ©Hulshoff Noordwijkse Hillary's voor Hillary Robocop, Eenhoorn of Koeiekop? PvdA en VVD willen de bejaardenoorden sparen 'Nederland en België zorgen voor EU-crisis' Grensgeschil bedreigt subsidie voor Roomburg Actie voor standbeeld accordeonist Johnny Meijer GOED NIEUWS (gïguor^ WOENSDAG 23 MAART 1994 Ciskei 9Zuid-Afrika heeft het bestuur van thuisland Ciskei overgenomen, na dat generaal Gqozo onder druk van protesten aftrad. Acht Mei Beweging Raffinement AA Het aartsbisdom Kleuren raffine- I Utrecht heeft de I ment in de collectie I vice-voorzitter van de Acht tekeningen van het echt- I Mei Beweging geweigerd paar Nijstad, die te zien is I als pastoraal werkster. I in het Rembrandthuis. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40421 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Vluchtelingen Werk: 'Dit kun je particulieren niet aandoen Vluchtelingenwerk Nederland voelt niets voor de sug gestie van het kabinet om particulieren de mogelijkheid te bieden tegen vergoeding asielzoekers tijdelijk op te vangen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef pre mier Lubbers gisteren deze mogelijkheid te willen be spreken met Vluchtelingen Werk. Het zou daarbij moe ten gaan om asielzoekers die nog in afwachting zijn over een beslissing op hun verzoek. dat opvang van asielzoekers die nog in de procedure meedraai en. een zaak van de overheid dient te zijn. Ook D66 voelt niets voor het plan. WD en PvdA reageren gema tigd positief op het kabinets voorstel. al hebben ook zij hun bedenkingen. Zo vindt WD-ka- merlid Dijkstal het logischer dat er plannen gemaakt worden voor opvang van asielzoekers van wie zeker is dat ze in Ne derland mogen blijven. Dat vindt ook Vluchtelingenwerk. De organisatie wil daarover wèl met het kabinet spreken. „Je kunt dan denken aan kamerver- huur-, aldus een woordvoerster van Vluchtelingen Werk. Overigens worden ook op het ogenblik al wel niet erkende asielzoekers opgevangen bij particulieren, zij het op beperk te schaal bij familie of kennis sen. Staatssecretaris Kosto den haag gpd Vluchtelingenwerk wijst het voorstel af. omdat „je dit parti culieren emotioneel niet kunt aandoen als later blijkt dat hun gasten worden uitgewezen." Ook het CDA in de Tweede Ka mer is om die reden tegen het voorstel. CDA-kamerlid De Hoop Scheffer zegt bovendien Magie Johnson terug in de NBA los angeles rtr/afp Oud-basketballer Earvin 'Magie' Johnson keert terug in de NBA. Echter niet als speler doch als coach van zijn oude ploeg de Los Angeles Lakers. Dat is van nacht bekendgemaakt door de Amerikaanse televisiezender CNN. Johnson trok zich in 1991 uit de actieve sport terug toen be kend werd dat hij sero-positief Was. De Amerikaan speelde twaalf seizoenen bij de Los An geles Lakers en behaalde met de club vijf nationale kampioen schappen. Johnson volgt bij de Lakers coach Randy Pfund op wiens contract onlangs met een jaar werd verlengd. Pfund krijgt een andere functie bij de La- kers. De verwachting is dat de eige naren van de Los Angeles La- kers vandaag op een persconfe rentie de terugkeer van Johnson bekendmaken. Hij zou dan vrij dag de verantwoordelijkheid voor het eerste team krijgen en zondag in Milwaukee voor de eerste keer als coach optreden in de wedstrijd tegen de Mil waukee Bucks. arnhem gpd De rechtbank in Arnhem heeft de bij FC-Utrecht onder con tract staande voetbalprof Bert Aipassa uit Voorthuizen veroor deeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Bovendien mag hij gedurende twee jaar geen auto meer besturen. De rechtbank acht de aan Haarlem uitgeleende 24-jarige verdediger schuldig aan zware mishandeling met ernstig letsel als gevolg, doorrijden na het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop en mis handeling. De Arnhemse officier van jus titie mr. M. Vaessen eiste enkele weken geleden een onvoor waardelijke gevangenisstraf van twee jaar en vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. (justitie) heeft de Tweede Ka mer laten weten dat geen won deren verwacht mogen worden van het kabinetsvoorstel om zo genaamde veilige landen aan te wijzen. Asielzoekers uit dergelij ke landen kunnen dan uitgewe zen worden zonder dat er lang durige procedures gevoerd hoe ven te worden. Het voorstel wordt gedaan om aansluiting te zoeken bij de vorig jaar ver scherpte asielwetgeving in Duitsland. Uit cijfers van Kosto blijkt echter dat slechts vijf pro cent van alle verzoeken in Ne derland afkomstig zijn van mensen uit pertinent veilige landen. Hulshof! zet de trend in IVANDMeube*-£,4, PASTOE HÜLSTA CASTELIJN MOLTENI TEAM BY WELLIS te kust en te keur op elke maat! anders denken over wanden Washington 'Hillary Clinton' zag er wat bleek uit, maar toch met een blosje op de wangen. Nee, niet de First Lady van de Verenig de Staten zelf, maar een naar haar genoemde Nederlandse tulp. Een fraaie witte bloem met een vleug je rose. Een paar duizend zijn er pas van, en de presidentsvrouw kwam gisteren zelfs naar de resi- aken» Robocop, Eenhoorn en Koeiekop. Allemaal namen die de ronde deden bij de presentatie van de nieuwe serie NS-dubbeldeks treinen. In juli 1991 startte NS dit project, dat aan alle huidige capaci teitsproblemen een eind moet maken. Trots lieten de spoorwegen gisteren het eindresultaat zien op het terrein van producent Talbot in Aken. Het nieuwe In- ter Regio Materieel (IRM), zoals de dubbeldekkers officieel heten, wordt in de toekomst ingezet voor de zogenoemde InterRegio-diensten. Het InterRegio-net is bedoeld om reizigers over middellange afstanden te vervoeren. foto dijkstra fred steenman dentie van Nederlands ambassa deur in Washington, mr. Adriaan Jacobovits, om de eerste 'Tulipa Hillary Clinton' te dopen en er een bos van in ontvangst te nemen. Het gebeurde op de dag dat herdacht werd dat precies 400 jaar geleden Carolus Clusius, beheer der van de keizerlijke tuin in We nen, de eerste (uit Turkije afkom- Miljoenenorder voor Spanbeton koudekerk rudolf kleun Spanbeton in Koudekerk heeft een opdracht ter waarde van 15,5 miljoen gulden in de wacht gesleept van het supermarkt concern Schuitema. Het bedrijf levert het betonskelet voor een nieuw distributiecentrum dat de toeleverancier van Cl00, Voordeelmarkt, Caspcr, Kopak en Spar in Woerden wil bouwen en dat in totaal 87,5 miljoen gaat kosten. Dat skelet wordt overigens niet alleen in Koudekerk ge maakt. Ook zusterbedrijf Schok- beton in Zwijndrecht profiteert van de opdracht. Spanbeton en Schokbeton zijn dochteronder nemingen van het Finse Partek- concern. De opdracht van Schuitema moet in principe nog dit jaar worden uitgevoerd, al is de bouwvergunning nog niet ver leend. Volgens commercieel-di- recteur M. Peters van het Kou- dekerkse bedrijf vertegenwoor digen de werkzaamheden daar ongeveer 20 procent van de jaaromzet. stige) tulpebollen naar Nederland bracht en plantte in de tuin van de Leidse universiteit. „Zij lijkt op de lente", zei Hillary Clinton nadat zij haar vingers in een glas champag ne had gedompeld en het kostba re vocht over een op een zilveren blaadje gelegde 'Hillary' had ge sprenkeld, die uiteraard door een meisje in klederdracht was aange dragen. „Ik doop u de Tulipa Hil lary Clinton", klonk het. De tulp is gekweekt door de firma Konijnenburg uit Noordwijk. Het zal nog vijf jaar duren voor er ge noeg zijn om ze op de markt te brengen. Een bloemenhandelaar uit Michigan die meteen een partij wilde bestellen moest dus worden teleurgesteld. foto era den haag»anp De PvdA en de WD willen af van de voorgenomen bezuini ging van 120 miljoen gulden op de bejaardenoorden. Dat bleek gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer over de belas tingmeevaller van 5 miljard. Of die bezuiniging voorgoed van tafel moet of alleen volgend jaar is iets waarover de fracties het nog niet eens zijn. De PvdA is daarin wat voorzichtiger dan de WD en het is nog onzeker wel ke kant het CDA zal kiezen. Het plan tot uit- dan wel af stel van de reeds in 1993 aange kondigde bezuiniging kwam dinsdagmiddag van PvdA'er Melkert. Opmerkelijk genoeg kwam later tijdens het debat WD-woordvoerder De Korte onaangekondigd met een mo tie, waarin hij de bezuiniging resoluut en voor altijd van de hand wees. Volgens Melkert ontbeerde de motie van de W- D'er echter elke financiële dek king of inhoudelijke onderbou wing. Het voorstel van de PvdA'er, neergelegd in een motie, gaat uit van het binnenkort te ver wachten rapport van de com- missie-Welschen, die de toe komst van de bejaardenoorden bestudeert. Melkert wil dat de aangekondigde bezuiniging in elk geval wordt uitgesteld totdat het kabinet zich over dat rap port heeft kunnen uitspreken. Daarna moet de bezuiniging in de ogen van Melkert opnieuw bekeken worden. londen gpd De Britse premier John Major heeft Nederland en België ver antwoordelijk gesteld voor de crisis in de Europese Unie (EU). „Wij laten ons niet leiden door valse dreigementen om de uit breiding (van de EU) te vertra gen", riep hij gisteren in het La gerhuis. „Als er vertraging ont staat. is dat omdat sommige an dere lidstaten, twee in het bij zonder, zich halstarrig en dog matisch opstellen." Het was aanvankelijk, niet di rect duidelijk welde twee landen Major bedoelde. Maar zijn woordvoerder verklaarde later dat de premier Nederland en België in het vizier had. De cri sis in Brussel is ontstaan door de eis van Engeland en Spanje dat in een grotere Europese Unie beslissingen door een klei nere minderheid kunnen wor den geblokkeerd. Die eis werd gisteren opnieuw door de tien andere lidstaten verworpen. De harde opstelling van Ma jor kan de uitbreiding van de EU met Oostenrijk, Finland, Zweden en Noorwegen in ge vaar brengen. Major heeft vorig jaar meer dan enige andere re geringsleider voor die uitbrei ding geijverd. Maar met de hete adem van anti-Europese partij genoten in de nek. zou de Britse premier geen andere keus heb ben dan zich hard op te stellen. De kwestie leidde gisteren tot verbale schermutselingen in het Lagerhuis. Na eerst de vloer te hebben aangeveegd met de La ge Landen, opende Major het vuur op oppositieleider Smith. Hij omschreef Smith als 'de man die graag ja zegt in Euro pa', en brandmerkte hem ver volgens als 'Monsieur Oui. het schoothondje van Brussel'. Pagina 9: Crisis in Brussel over groot-Europa. van tien miljoen gulden. Wethouder T. van Rij (PvdA) van ruimtelijke ordening zit in zijn maag met het grensgeschil. „Op de een of andere manier beschikt het rijk over andere landkaarten dan wij. Onze amb tenaren zoeken nu uit hoe dat precies kan, want voor ons is duidelijk dat het rijk met oude kaarten werkt. Twee jaar gele den is namelijk die grens gecor rigeerd." Pagina 13: Zoveelste complica tie bij bouw Roomburg. leiden hans koenekoop Leiden dreigt zo'n vijf miljoen gulden subsidie mis te lopen voor het bebouwen van de nieuwe woonwijk Roomburg. Een merkwaardig verschil van mening over de gemeentegrens is daarvan de oorzaak. Het rijk, dat de subsidie verstrekt, be weert dat de Leidse grens hal verwege de huidige polder loopt. De gemeente zegt dat de hele polder bij leiden hoort en dat de stad daardoor recht heeft op de volledige locatiesubsidie leiderdorp daphne lammers Met zijn manier van spelen raakte hij een gevoelige snaar bij menig Amsterdammer. Sa men met zijn zwager Manke Nelis speelde hij in de kroegen van de Jordaan en door veel - liefhebbers werd hij gezien als de beste accordeonist van Ne derland. Een levensgroot stand beeld voor de in 1992 overleden Johnny Meijer in Jordaan is dan ook zeker op zijn plaats, vindt de Leiderdorpse collega-accor deonist Henny Langeveld. Hij is ambassadeur van de Stichting Nederlandse Accordeon Promo tie (SNAP) en initiator van de actie voor Meijer. De Amsterdammer had in Nederland een grote kring be wonderaars. Toen hij twee jaar geleden op 80-jarige leeftijd overleed, was hij echter bij veel mensen in de vergetelheid ge raakt. Meijer stierf in armoe. „Wegens geldgebrek heeft hij niet eens een fatsoenlijke steen op zijn graf gekregen", vertelt Langeveld, zelf ooit wereldkam pioen accordeonspelen. „Wij vonderf dat dat niet kon. AJs ambassadeur van SNAP ben ik benaderd verschillende activi teiten te organiseren om geld bijelkaar te krijgen." De graf steen is al gelukt. Een bedrijf bood spontaan aan de steen gratis te vervaardigen. Het re sultaat was een grafmonument met bovenop een uitgewaaierde accordeon. Op 28 mei wordt de steen op het graf van Meijer ge plaatst. En nu het standbeeld nog, dat De karakteristieke pose van John ny Meijer. Zo moet zijn stand beeld eruit zien. archieffoto kip als Amsterdam akkoord gaat op het Haarlemmerplein ver schijnt. Daar woonde Meijer. Tot en met oktober stelt het fonds alles in het werk om de kosten van het beeld, 70.000 gulden, te dekken. Het ontwerp ligt er al. „We hebben na gron dig overleg, met onder anderen de broer van Meijer, besloten dat het beeld zo levensecht mo gelijk moet worden. Dat wil zeg gen op een barkruk, met een ac cordeon in zijn handen en een sigaar in zijn mond", aldus Lan geveld. Beeldhouwer Rob Cer- reüs is bereid het beeld tegen kostprijs te maken. Uiteindelijk zullen de fans voor de kosten moeten opdraai en. Zij kunnen dit doen door geld te doneren, maar volgens Langeveld verloopt dit nog niet zo voorspoedig. „Ze zeggen vaak dat ze grote fans zijn, be halve als je ze om honderd of 'tweehonderd gulden vjaagt. In totaal hebben we nog geen dui zend gulden binnengehaald." Om het beeld toch te kunnen financieren, organiseert Lange veld in oktober een accordeon festival en een gala-avond. Ge probeerd wordt René Froger voor de avond te strikken. „De kosten zullen tussen de 20 en 25 gulden bedragen, dus daar hoe ven accordeonliefhebbers het niet om te laten", vindt de Lei derdorper. Daarnaast kunnen de 'echte fans' voor 2500 gulden een replica bestellen van het standbeeld. Als alles volgens plan verloopt, wordt het stand beeld begin volgend jaar ont huld. HET WOORD IS AAN Jonathan Swift De geneeskunst verlengt niet ons leven, maar doet ons langer oud zijn. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur— Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's11 Randstad18 Regio13,15,16,17 RTV Show Sport VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 22 HET WEER Weersverwachting van het KNMI voor donderdag, opgemaakt woensdag om 08.30 uur Enkele buien Vannacht enige tijd regen en mi nimumtemperatuur omstreeks 7 graden. Overdag wisselend be wolkt en een enkele bui. Middag- temperatuur ongeveer 9 graden Westelijke wind, vrij krachtig 5, aan de kust en op het Usselmeer hard, 7, in het Waddengebied stormachtig 8. ("Jeiicikova) (international) Kwaliteit, dosign, voordelig idpioin AMSTERDAM-C Molsioog 12. hoek Spulstraat GRONINGEN OoMOftfraat 27 LEIDEN-C i INFORMATIE tal.: 030 - 32 68 69 NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE WEKEN GRATIS. i Ja, dat Is goed nieuws ~i Dus neem Ik l nu een abonnement, i Vooi 'el: j (I.v.m. controle bezorging) Na de eerMe 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch I 29,30) J 0 Per kwartaal 0 via acceptgiro 85,55) I 0 automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: £r fantastisch uitzien in een 'grote maat'? Signora laat zien dat liet kan. De nieuwe voorjaars- kollektic is beeldschoon! Represen tatief of nonchalant en sportief, in de maten 42 t/m 60. Stap eens binnen voor een persoonlijk advies! ELEGANCE IN GROTE MATEN Taatedam 8-12 - Katwijk aan Zee Tel. 01718-13196. Do. koopavond

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1