GRATIS ■k 'éP SJABLOON Rtina Vrije tijd Op rolletjes Sjabloneren in de kinderkamer Hulpvijver houdt de echte schoon REDACTIE HENRIETTE VAN DER HOEVEN DINGEN NIEUWE CD's POP/POPULAIR Soundgarden - Superunknown - A &M. De lente begint te kriebelen maar de viermansformatie Soundgarden uit Seattle komt op de proppen met de donker ste plaat uit haar toch al niet bijster vrolijkstemmende oeu vre. Head clown, een ontroerend stuk over nieuw mensenleven, van de hand van bassist Ben Shepherd, bevat als enige sprankjes hoop. De overige vijf tien composities zijn als mas sieve beeldhouwwerken waar van de schaduw de wijde omge ving in het donker zet. Gitaren zijn gebruikt als beitels, gutsen en hamers. Zanger/gitarist Chris Cornell en zijn manschappen creërden zo doende Spartaanse omstandig heden voor de luisteraar. Die moet vijf kwartier lang topzwa re. diepgravende heavy metal met een hoog Led Zeppelin-ge halte doorstaan. De beloning is echter groot. Superunknown laat zich na ettelijke draaibeur ten ontdekken als een monu mentaal album zonder zwakke plekken. Logge, melodie-arme rock barstensvol passie en zeg gingskracht. David Lee Roth - Your filthy little mouth - Reprise/WEA. Zanger David Lee Roth begint uiterlijk steeds meer op Sting te lijken maar blijft mu/ykaal zijn eigen gang gaan. Your filthy little mouth, het vierde solo-al bum van de voormalige zanger van Van Halen, is zijn beste en meest toegankelijke tot nog toe. Op zijn vorige platen was het evenwicht nogal eens zoek. DLR - liet daarop het gitaarwerk over aan gerenommeerde topkrach- ten (zoals Steve Vai) met nog grotere ego's dan hijzelf. Roth vperd daardoor nogal eens van zijn eigen schijfjes afgeduwd. Producer Nile Rodgers dwingt DLR op Your filthy little mouth in het middelpunt van de be langstelling te blijven staan. Een van de positieve gevolgen is dat DLR echt grappige teksten heeft gemaakt, die hij ook nog eens weergaloos voordraagt. De ge forceerde kazernehumor over lekkere wijven ontbreekt. Alleen She's my machine, met een wer velende gitaarpartij van de rela tief onbekende Terry Kilgore, staat bol van de dubbelzinnig heden maar kan toch wel dooi de beugel. Nadeel van Rodger's aanpak is dat DLR zich nu zo nodig in al zijn gedaantes móet presenteren. En dus ook als crooner op 'Night life' van Wil lie Nelson. Elvis Costello - Brutal youth - WEA Gelukkig, Elvis Costello is niet verloren gegaan voor de pop muziek. Dat gevaar leek groot na Juliet Letters uit 1993, een se mi-klassieke plaat waarop hij zich door een strijkerskwartet liet begeleiden. Dat was muziek voor bij de thee, met de pink omhoog, die wonderlijk genoeg aansloeg bij een groot publiek. Het roer is op Brutal youth hele maal om. Costello heeft zijn be geleiders van weleer, The At tractions, weer bijeengeroepen en gaat met deze vier muzikan ten verder waar hij aan het ein de van de jaren zeventig, ten tij de van This years model was op gehouden. Dat betekent rommelige maar gepassioneerd gespeelde lied jes, afgewisseld met hartver scheurende ballads. Net als Bob Dylan in z'n goede tijd, jaagt Costello er in een kort tijdsbe stek hele lappen veelzeggende teksten doorheen. Joch stelt Brutal youth lichtelijk teleur. De sensatie die Costello in het tijdperk van punk en new wave veroorzaakte, werkt 15 jaar later niet meer. Hij had niet helemaal terug naar af gehoe ven. Mighty like a rose uit 1991 was een beter vertrekpunt ge weest. WK elektrische uitvoering van het instrument bespelen. Het zijn kennelijk alle debuutalbums, hoewel dat ten aanzien van de blijkbaar Amerikaanse Rudy Linka niet geheel duidelijk is. Hij en de Belg Peter Hertmans hebben stilistisch veel met el kaar gemeen: een ontspannen, goede timing en een rustige, soms overmatig beleefde speel wijze die duidelijk in de moder ne boptraditie ligt. Hertmans is een goede melodieus die uitste kende medespelers aan zijn zij de heeft in de personen van john Ruocco (saxen), Hein van 'de Geyn (bas) en Billy Hart (drums), allen bekend om hun low-key spel. Ondanks het tech nisch fraaie spel en goede ar rangementen ontbeert de CD dynamische contrasten. Linka kan ook terugvallen op een muzikaal voortreffelijke be geleiding, waarvan bassist Mike Formanek een goede indruk maakt met zijn stabiele en so nore spel. Linka heeft een nei ging tot impressionisme in zijn spel en als de synthesizers wor den ingezet, ontstaat er een fu- sion-achtig klankbeeld. De dy namische contrasten zijn hier iets groter dan bij zijn Belgische collega, omdat Linka zijn speel wijze en geluid bewust veran dert per stuk. Aantrekkelijk zijn ook de composities van Linka zelf. Patrick Sedocs CD is een stuk pittiger dan de andere twee. In de negen stukken, alle composi ties van de leider, zijn veel Suri naamse en Caribische invloe den verwerkt. Hoewel de fusion ook hier zijn sporen heeft ach tergelaten, heeft de muziek, tel kens door wisselende bezettin gen met een of twee blazers uit gevoerd, het karakter van stevi ge bop met een zeer strakke on dergrond. Sedoc is als solist een muzikant die zich niet verliest in virtuoos geneuzel en zijn vloeiende lijnen vallen op door hun directheid. Mijn enige be zwaar geldt af en toe het afge zaagde unisonowerk van sax met gitaar in de thema's. Een debuut dat veel belooft voor de toekomst. KV KLASSIEK Peter Hertmans Quartet - Waiting - Timeless/Munich Records Rudy Linka - Live It Up - Timeles s/Munich Records Patrick Sedoc Friends - L'Art de Sédoction - Groove/Boudisque/Sony Music •;Drie produkties van eigen bo- •:dem, geleid door gitaristen die -: zowel de akoestische als de Wie altijd teveel meeneemt, ook al is het maar voor een week einde, sjouwt wat minder met deze reistas op wieltjes van Del- sey 139). De tas is, net als de andere in de serie Musica uitge voerd in een soepel, grofgewe- ven polyester, dat natuurlijk oogt. De tassen zijn er in natu- reltinten maar ook in geranium- .rood, eucalyptus groen en zwart. De draagriemen zijn met behulp van een kunststof plaat verstevigd. Meer informatie, tel. 0 10-41 19 440. HOBBY Bach - Johannes Passion - Barbara Schlick (sopraan), Kai Wessel (al- tus), Guy de Mey (Evangelist), Gerd Türk (tenor), Peter Kooy (Jesus), Klaus Mertens (bas). Koor van de Nederlandse Bachvereni- ging, Amsterdam Baroque Or chestra o.l.v. Ton Koopman - Era to. Veel Bachliefhebbers gaan met Ton Koopmans de volgende eeuw in. Evenals de vorig jaar verschenen opname van de Matthaus Passion (eveneens op Erato) hebben zij ook zijn visie op de Johannes Passion meteen aan hun hart gesloten. Twee weken geleden werd bo vendien bekend dat tussen 1995 en 2004 alle cantates onder zijn leiding in vier verschillende za len zullen worden uitgevoerd en meteen daarna ook worden vastgelegd. Terecht, want Koop- mans band met deze muziek verleent zijn uitvoeringen een diepgang, een veelheid van kleuren en vooral een drama tiek die binnen het authentieke circuit opmerkelijk zijn. Zijn eigen orkest en het koor van de Bachvereniging blijken bovendien zo volmaakt op hem ingespeeld, dat zij elke door hem gedachte nuance weten te realiseren en eigenlijk blijft er niets te wensen over. Of toch? Ja, want het blijft jammer dat authentiek musiceren zo nauw verbonden blijft met een solis tencircuit dat niet altijd op het hoogste niveau staat. Ook hier worden weer uitstekende pres taties geleverd, vooral door de sopraan Barbara Schlick, maar voor de solisten zal ik toch blij ven teruggrijpen op andere op namen, vooral op een opname uit 1961 onder Karl Forster op EM1 (CMS 7642342 midprice). Daar horen we Fritz Wunderlich als Evangelist, Dietrich Fischer- Dieskau als Jesus en Elisabeth Grümmer, Christa Ludwig, Josef Traxel en Karl Christian Kohn in de aria's. Veel moderne Bachliefhebbers vinden dat zo'n 'ouderwetse' uitvoering 'niet meer kan'. Alsof solistische bij dragen op dat niveau niet tot in lengte van dagen blijven (ont- Jroeren! PK f In Amerika is het al lang een ra zend populaire hobby en in ons land wordt deze hobbytechniek ook steeds meer toegepast. Aan -de andere kant van de oceaan wordt het stencilling genoemd, dus vermenigvuldiging van een afbeelding met behulp van een sjabloon. Hier noemen we het: sjabloneren. Er zijn veel mogelijkheden: kledingstukken, wandversie ring, gebruiksvoorwerpen e.d. van een kleurige versiering voorzien. Omdat er met sjablo nen gewerkt wordt, en dus niet uit de vrije hand geschilderd hoeft te worden, kun je er als amateur goed mee uit de voe- te koop bij goed gesorteerde hobby winkels, voor 7 tot 15 gulden per stuk. De in de stik opgenomen verf kan niet uitdrogen doordat er zich na gebruik een vliesje omheen vormt, dat dan bij volgend gebruik weer afgepeld kan worden. Er zijn sjablonen van diverse soorten te koop. Ze zijn altijd opgesplitst in een aantal onderdelen, zodat je mak kelijk met verschillende kleuren kunt werken. Dat gaat op de volgende Een sjabloon is een vel waar uit een bepaalde vorm gesneden is. Door die vorm met een kwast te tamponeren kan deze vermenig vuldigd worden. Er zijn twee manieren om dat te doen: rechtstandig deppen, of met draaiende bewe gingen vanuit de rand naar het midden toe wer ken. De laatste bewerking levert een zachter effect met schaduw werking op. Het is in elk geval aan te raden vooraf enkele proeven de techniek in de vingers te krijgen. Paintstik De hierbij ge bruikte verf heet 'Paintstik', en is Teken hel eerste onderdeel met pot lood op de ondergrond. Pel het velle tje van de paintstik en smeer wat verf op een vel stevig papier. Doe dit met alle gewenste kleuren. Zo krijg je een soort palet. De verf mag in geen ge val verdund worden. Leg het sjabloon van het-eerste pa troondeel op de getekende omtrek, doop de tampo- neerkwast in de verf en maak vanuit de randen draaiende binnenwaartse bewegingen. Druk aan de buitenkant iets harder dan in het midden, zodat een mooi schaduweffect bereikt wordt. Schuif dan het sjabloon met het tweede onderdeel op zijn plaats (let daarbij op de zogeheten paskruisen) en herhaal de hierboven omschreven techniek. Witte azijn Sjabloneer zo de hele figuur. Blijf steeds controleren of alles op de gewenste plaats komt. Laat de verf 24 uur drogen. Daarna volgt het fixeren: maak een aantal vellen van een keukenrol nat in witte, onver dunde azijn. Leg het kledingstuk plat met een vel plasticfolie ertussen. Leg het 'azijnpapier' op de af beelding en pers dit droog met de strijkbout op ka toenstand. Herhaal die behandeling. Teken met een textielstift of schilder met de paintstik de contouren en de details. Opnieuw laten drogen en nogmaals Fixeren. Werk het kledingstuk verder naar wens af. Het kan dan op 30 graden ge wassen worden, maar doe dit liefst op de hand. Kid's Colors Wie op hout, muren, beton en kunststof wil sjablo neren kan ook werken met Supralux. Speciaal voor de kinderkamer heeft Supralux Kid's Colors ontwik keld kleuren door kinderen uitgezocht en van een naam voorzien in acryl zijdeglans en latex muurverf. Er zijn ook sjablonen. Je gaat als volgt te werk: ondergrond vetvrij maken; sjabloon aanbren gen zodat het niet kan verschuiven; verf op een schoteltje doen (weinig verf gebruiken); spons of kwast in de verf dopen; figuurtjes van het sjabloon voorzichtig voldeppen. Bij gebruik van spons de spons inknijpen of de hoeken naar elkaar toe trek ken zodat een rond oppervlak ontslaat; rechte kan ten geven namelijk een streperig effect. Meer informatie Paintstik: Van Rijn, 0 18 30-30 868 Kid's Colors: Akzo Coatings (DHZ) Postbus 3, 2170 BA Sassen- worden v: rrlichting voorziet een 'ballonnetje' aan de •en breed scala van spe- n het buitengebeuren in het algemeen, ontwikkelde verlichtingspro- dukten te koop. Enerzijds creëren ze een plezierig sfeertje, ze verlengen de tuindag en houden ook als het geen weer is om buiten te zitten de tuin vanuit de kamer zichtbaar en levend. Ook 's Licht in de tuin is ook comfortabel. Je wilt 's avonds laat nog wel eens een tuinklusje doen en dan is licht onontbeerlijk. Boven dien kan licht ook de veiligheid bevorderen. Met de moderne sensorgestuurde lampen schrik je nachtelijke (ongenode) gasten af omdat bij hun nadering plotseling een lamp aanfloept. Speels Dergelijke voorzieningen zijn langzamer hand al gemeengoed aan het worden v het de beveiliging van de hoofdentree van het huis betreft. Maar de praktijk wijstnit dat de meeste inbraken aan de achterkant worden gepleegd. Automatisch inschakelend licht i voor jezelf ook plezierig: tijdens je 'avond wandeling' door de tuin gaan de lampen vanzelfbranden. Vooral in een wat grotere tuin kan met licht heel speels worden-gestoeid. Bijvoorbeeld een aantal lampen die een pad markeren zodat je goed de weg kunt vinden, ook over een slingerpaadje. Een spotje, gericht op een bijzondere boom of struik, op een sicr- nt of de vijver, waterval, fontein, le- i feeëriek plaatje op. De plaats van :nten moet met overleg worden gekozen. Een felle lamp op het terras of een andere zithoek is in de zomer niet aan te ra den, want dat trekt Insekten aan. Vormgeving Er zijn diverse systemen: lampen die op het normale stroomnet worden aangesloten, zwakstroomsystemen, en solarlampen die zich voeden met zonne-energie. Bij het aansluiten «van een 220V-installatie moet aan alle veiligheidsvoorschriften worden voldaan. Zwakstroom is in dit opzicht een voudiger. De transformator moet uiteraard binnenshuis worden geplaatst. Solarlampen zijn het simpelst omdat er geen elektriciteitsleiding nodig is. Op het gebied van door zonnecellen gevoede tuin lampen vallen de sterke prijsverschillen tus sen de divcrse.produkten op. Goedkoop lijkt aantrekkelijk, maar dan kan zo'n pro- dukt tegenvallen. Gerenommeerde merken zijn fors duurder, maar betrouwbaar. Vijverwater kan op een ingenieuze, gewoon natuurlijke manier permanent schoon, hel der en biologisch in evenwicht worden ge houden. De Europond Filtervijver, een nieuwe ontwikkeling van Oase Pumpen (Duitsland), wordt onzichtbaar, net onder het maaiveld, naast of op enige afstand van de vijver ingegraven. In deze filtervijver wordt het water eerst op gestuwd in een geïntegreerd verzamelbas sin. Van daaruit stroomt het in een stuw- ruimte op de bodem van het bassin. Door de permanente toevoer van water wordt de druk verhoogd, zodat het door een geperfo reerde plaat in een biofilter dat zich daarbo ven bevindt, wordt geperst. De doorstroom snelheid is traag, zodat een optimale water reiniging verzekerd is. I Iet filter bestaat uit lagen grove en fijne kiezel, waarop zeer fijne kiezel met moeras- en waterplanten wordt aangebracht. I let biofilter reinigt het vijverwater van zweven de stoffen en kleine algen. Waterplanten en micro-organismen doen de rest van het werk. Ten slotte komt het gezuiverde water op het oppervlak van de filtervijver terecht, van waar het kan doorstromen naar de tuinvij- De filtervijver, gemaakt van dikwandig po- lytheen, is 120 cm breed, 150 cm langen 52 cm diep. De prijs ligt rond de 500 gulden. Uiteraard is er ook nog een pompje bij no dig. In veel tuincentra is de Europond Fil tervijver intussen te koop.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 9