Leidsch Dagblad Afschuw over twee zetels CD Keukens half geld 1695 CDA en PvdA grote verliezers *9 'Het zijn niet alleen protest-stemmers' Apparatuur GRATIS Li/d&viiaimi DE KAST DIE CAS3A wonen jfe GOED NIEUWS (GEES?) ONDERDAG 3 MAART 1994 VVD boos over hulp CDA'er Mohamed Mahawat Khan balde zijn vuist en uitte een vreugdekreet. Het was hem gelukt. Met bijna 500 voor keurstemmen pikte hij pre cies de zevende en laatste raadszetel van het CDA in Alphen aan den Rijn in. Maar over de manier waar op de CDA'er zijn steun had verworven, wond vooral de WD zich op. Het liberale raadslid Dieter van der Schilden had eerder op de verkiezingsdag als voorzit ter van het stembureau aan de Saffierstraat diezelfde Mahawat Khan wegge stuurd. „Ik zag dat hij allochto nen hielp bij de stemma- chines. Dat mag niet, tenzij iemand een lichamelijke handicap heeft. Dat be hoort zeker een raadslid te weten." Ook WD'er Stan Lyczak, die Mahawat Kan had gadegeslagen in de Saf fierstraat, sprak schande van het gedrag van de CDA'er. „Hij wees Marok kaanse en Turkse kiezers op zijn naam op de stemma- chine. En volgens mij druk te hij zelfs de knop voor hen in." Mahawat Khan reageerde woedend op de aantijgin gen van de liberalen. „Deze mensen hadden mij ge vraagd hen te helpen. Zij begrepen niets van het in gewikkelde apparaat en wil den graag op mij stemmen. Moet ik dan hulp weigeren? Nee, zeker niet omdat de mensen van het stembu reau zelf niet te hulp scho ten. Stem maar blanco, rie pen ze naar sommige mi granten die er niet uit kwa men. Is dat nou democra tie?" Harry Mens met voorkeur in raad Lisse De Lissese makelaar Harry Mens is gisteren met voorkeur stemmen in de gemeenteraad van zijn woonplaats gekozen. Of hij zijn zetel ooit inneemt, is nog onduidelijk. Mens heeft bij de kandidaatstelling voor zijn partij - de WD - een verklaring ondertekend waarin hij afziet van het raadslidmaatschap, als hij verkozen zou worden. De makelaar - die eerder tevergeefs naar een plek op WD-kieslijst voor de Tweede Kamer dong - was niet bereikbaar voor com mentaar. Mens, die als tiende op de lijst stond, haalde gisteren 482 stemmen. Ruim voldoende voor een van de vier zetels die de WD in zijn woonplaats haalde. Overigens belandde naast Mens nog een Lissese WD'er met voorkeurstemmen op het pluche: de oud-fractievoorzitter L. Robertus. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40404 LOSSE NUMMERS 1,60 EU groter 2 De uitbreiding met Zweden, Finland en Oostenrijk van de Europe se Unie is een welkome in jectie van vers bloed. Taxiverkeerplat 3 Tijdens de crematie van de dit weekeinde I Oorlogsdreiging 7 De situatie aan de grens tussen Kameroen vermoorde 56-jarige Rot- en Nigeria 'kan exploderen terdamse taxichauffeur lag als niets wordt gedaan om het taxivervoer plat. de dialoog te hervatten' Kunstbeurs 9 De Leidse schilderes Rasch vindt Artistieke Handen in de Pieterskerk de leukste kunstbeurs die ze kent. IMond gesnoerd /t Q De redactie van I O Hervormd Week blad snoert felle tegen standers van het Samen op Weg-proces de mond. □BÖ5/A BIC SBzit '-s'"30 dêiê kramt. 0 BOSS Big Boss leiden tussen Groenootdhoüen en vódutJ Verraste VVD nu grootste partij in Leiden De WD is de grote win naar in Leiden bij de raads verkiezingen. Van zes kwa men de liberalen op acht zetels. De winst ging ten koste van CDA (was 8 nu 5 zetels) en PvdA (was 11 nu 8). Nieuw in de Leidse ge meenteraad zijn verder de Centrumdemocraten die - tot veler afschuw - twee ze tels haalden en Leiden Weer Gezellig/De Groenen die één plek veroverde. De SP en GroenLinks wonnen elk een zetel. De Stadspar tij en Centrum Partij '86 haalden de kiesdrempel niet. Het zittende college van PvdA, CDA en Groen Links kan na gisteren niet meer rekenen op een meerderheid in de raad. AAD RIETVELD Glunderend nam WD'er A. Geertsema in de Burgerzaal van het Leidse stadhuis de felicita ties in ontvangst van de verlie zers. Dat juist de liberale partij in het traditionele PvdA-bol- werk Leiden de grootste is ge worden, zag hij als een beloning voor vier jaar gedegen opposi tie. „Ik hoop, en daar ga ik ook maar van uit, dat de kiezer heeft gezien dat wij vier jaar lang goe de alternatieven hebben aange dragen." En daarmee duidde hij niet alleen, zei Geertsema na drukkelijk, op het verzet van de liberalen tegen de autoluwe binnenstad. „In onze winst heeft een complex van factoren meegespeeld." Waar Geertsema trots rond stapte, daar moest CDA'er J. Walenkamp slikken. Zijn partij verloor in Leiden meer dan op basis van de landelijke trend mocht worden verwacht. „Met zeven zetels was ik tevreden ge weest. Op vijf had ik absoluut niet gerekend", zei een zicht baar aangedane Walenkamp. Hans Verkerk Keukens Gouwestraat 60a Alphen a/d Rijn houdt vijdag- avond t/m zaterdag een WAANZINNIGE actie! Wij geven bij aan koop van een komplete keuken een oven, kook plaat, afzuigkap en koel kast weg (of de helft in con tanten) en diverse andere keukens voor half geld. Neem gerust uw offertes mee en wij garanderen u de allerlaagste prijs! Kom snel geld verdienen! Bel voor info: 01720-76672. Zijn partijgenoot P. Klück vond de verklaring voor het ver lies van de christen-democraten niet zo moeilijk. „De uitspraken over de AOW van Brinkman vormen de hoofdmoot van de verklaring, de autoluwe binnen stad zal aan het verlies nog wat hebben bijgedragen." Maar Walenkamp wenste over het CDA-aandeel in het Leidse be leid van de afgelopen vier jaar geen kwaad woord te horen. „Ik zal het nooit en nooit anders aanpakken. Ik laat mij niet lei den door de waan van de dag." Dat de CD twee zetels haalde was voor alle partijen een dom per. „De grote kater van 2 maart 1994", vond D66-voorman P. Langenberg, die bij het opma ken van de balans moest con stateren dat zijn partij een zetel had verloren. Voor de nieuwe raadsleden van de CD, A. ter Haar en H. Ot to, kwamen de twee zetels voor hun partij gisteravond toch nog onverwacht. De partij had op twee zetels gehoopt, maar niet werkelijk gerekend. „De Leide- naars vinden de aanwezigheid van een protestpartij kennelijk noodzakelijk. Wij zorgen voor paniek in de gemeenteraad. De andere partijen zullen het be leid moeten omgooien." Leiden zetelsstmn percperc zetels Opkomst 39 57917 63,7 55,2 39 PvdA 8 10797 18.7 25,7 11 CDA 5 7186 12,4 19,4 8 D66 7 10095 17,4 17,9 8 WD 8 1141619.7 14,3 6 GRLINKS 5 713812.3 10.4 4 SP 3 5098 8,8 4.4 2 LWG/Groe 1 1541 2.7 2,9 0 CP'86 0 728 1.3 2 3141 5.4 - - 0 777 1.3 1,5 Stadpar Overig90 3.5 NORfTlA Witte schuifdeurkast met 5 jaar garantie. 253x218x67 cm (bxhxd) (meerprijs spiegel f 150.-) Leverbaar in diverse breedte- en hoogtematen. CDA en PvdA zijn de grote ver liezers bij de gisteren gehouden gemeenteraadsverkiezingen, hoewel bij de PvdA de neder laag minder fors is dan ver wacht. D66 en WD boeken flin ke winst, evenals Groen Links en extreem-rechts. Ongeveer 65 procent van de kiezers toog naar de stembus, tegen 62 pro cent in 1990. Als de raadsverkiezingen maatgevend zouden zijn voor de Tweede Kamer, verliest het kabinet de steun van een meer derheid. Een nieuw kabinet zal uit minstens drie partijen moe ten bestaan, wil het de goed keuring van de Kamer kunnen wegdragen. Waar het CDA bij de raads verkiezingen in 1990 nog 29 procent van de stemmen in de wacht sleepte, moet de partij het nu doen met 25,2 procent. De PvdA viel terug tot 20,2 pro cent, een verlies van 1.8. D66 stijgt maar liefst met 5,8 tot 14,5 procent. De winst van de WD bedraagt 4,3 procent, Het heeft gewerkt. j "Een nu minder J verontruste burger" I Toppers -)Q De organisatie van de atletiekwedstrijd de Twintig van Alphen verwelkomt dit jaar weer veel nationale toppers Lokale partij scoort goed OEGSTGEEST/LEIDERDORP Leefbaar Oegstgeesl heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen een aardverschuiving in de plaatse lijke politiek veroorzaakt. De plaatselijke partij denderde de raad binnen met bijna 42 pro cent van de stemmen, goed voor zeven van de zeventien ze tels. Daarmee is de protestpartij in één klap de grootste van Oegstgeest geworden. Lijsttrekker Jan de Soeten wil de gisteravond nog niet specu leren over de vorming van het college. Vorige week in een de bat gaf hij echter aan dat Oegst geest een afspiegelingscollege moet krijgen en dat de partij met de grootste winst daarbij niet genegeerd mag worden. De verliezende partijen lijken in tussen te dringen om met Leef baar Oegstgeest aan te schuiven aan de collegetafel. In Leiderdorp kwam nieuw komer Burger Belangen Leider dorp eveneens verrassend sterk in de nieuwe gemeenteraad. Drie zetels won deze partij. En dat ging ten koste D66, PvdA en CDA. Zij verloren elk een zetel. Burger Belangen leiderdorp maakte direct duidelijk in een nieuw college te willen. „Men kan natuurlijk niet om ons heen, de kiezers hebben duide lijk gemaakt dat ze de toestan den van de afgelopen vier jaar niet tolereren", aldus het nieuwbakken raadslid I. Hols- baf. Winst Philips 2 miljard, verlies DSM 118 miljoen EINDHOVEN-HEERLEN. de liberalen 17,8 procent van de stemmers achter zich weten. Groen Links komt op 8,1 pro cent uit, een winst van 3,5 pro cent. Extreem-rechts (CD en CP'86) vermeerdert zijn aan hang van 0,5 procent naar 3 procent. De Socialistische Partij gaat van 1 naar 1,6 procent. De kleine christelijke partijen (SGP, GPV, RPF) komen uit op 7 pro cent. CDA-fractievoorzitter Brink man toonde zich zwaar aange slagen. „Ik baal als een stekker", aldus de beoogd premier. PvdA- voorzitter Rottenberg gaf het verlies van zijn partij grif toe. „Dit is een nederlaag, een grote teleurstelling". Leidse politicoloog Van Holsteyn niet verbaasd over winst CD LEIDEN. CAROLINEV De opkomst van extreem-rechts de Centrumdemocraten (CD) behaalden in Leiden twee zetels, in Katwijk één en in Haarlem en Haarlemmermeer even eens twee zetels komt overeen met het landelijke beeld in vergelijkbare ge meenten. In de grote steden is de winst van extreem-rechts nog groter. Die uit komst wekt geen verbazing bij de leid se politicoloog drs. loop van Holsteyn, deskundige op het terrein van extreem rechts. De onderzoeker van de Rijksuni versiteit Leiden voorspelde eind januari al een forse winst. De CD heeft overal flinke winst ge boekt en komt bijna overal in de ge meenteraad. In gemeenten die qua grootte met Leiden en Haarlem zijn te vergelijken met een tot drie zetels. CP '86, een radicale splinter van de CD, haalde in Sassenheim geen zetel, maar kreeg wel vijf procent van de stemmen. „Het zijn niet alleen protest-stem mers", reageert Van Holsteyn. „Dat is wat al te gemakkelijk. De CD- en CP '86-stemmers zijn ook mensen die daadwerkelijk vinden dat de buitenlan ders in hun buurt voor problemen zor gen. Ze zijn gefrustreerd, boos, hebben de pest in over het beleid van de rege ringspartijen. Kiezers van de gemeente raad baseren hun keus vaak op het lan delijke regeringsbeleid." Uit landelijk onderzoek van zijn colle ga's prof. Irwin en prof. Andeweg, blijkt dat veel van de huidige CD-f vier jaar geleden nog PvdA stemden 40 procent of helemaal niet naar de stembus gingen. Van Holsteyn: „De CD-stemmers in deze regio komen nog vaak uit de oude wijken. Zij vinden dat hun oude partij, vaak de PvdA. hen in de steek heeft gelaten. Het is zaak dat de partijen in de gemeenteraad straks niet al hun energie steken in het bestrij den van de CD-raadsleden. maar naar de kiezers luisteren. De kiezer is im mers de basis waarop een politieke par tij Rist. Is de winst van extreem-rechts een protest en waartegen dan? Hoe kunnen we de onvrede wegnemen? Om die vragen gaat het." Van Holsteyn vindt het opvallend dat onder de CD-stemmers relatief veel jongeren zijn. 18-24 jarigen. Hij ver moedt dat deze keer ook rr uit midddenklassc, de modale inko mens, hun stem op extreem-rechts uit brachten. Hij is cynisch over het effect van de winst van extreem-rechts. „Het is niet de eerste keer dat de CD meedoet en zetels wint. Ik verwacht ook nu geen aardverschuivingen in de houding van de politici. Vaak hoor je de dagen vlak na de verkiezingen veel geweeklaag over de winst van extreem-rechts, maar een half jaar later is er nog steeds niks veranderd in het beleid. Ik ben er ook nu niet van overtuigd dat de partijen keihard aan het werk gaan om iets aan de onvrede van de kiezer te doen." Geen krant ontvangen? BEI. 071-143241 DEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN A. Toynbee De grootste straf voor mensen die zich niet met politiek willen bezig houden, is dat zij geregeerd wor den door mensen die zich voor politiek interesseren. VANDAAG Binnenland3,5 Buitenland7 Cultuur9,10.11,12 Economie/Beurs6 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Info26 Programma's15 Regio17.19.20.21,22.23 Religie18 Sport27,29 HET WEER Zon Vannacht opklaringen en mini mumtemperatuur omstreeks 2 graden Zon en droog Middag- temperatuur 9 graden Wind zuid west tot zuid, matig, kracht 3 k 4 Oranje tegen Quick Boys ROB ONDERWATER Philips maakte vorig jaar 856 miljoen gulden winst, zo werd vanmorgen in Eindhoven be kend gemaakt. Met de boek winst van l.l miljard gulden uit het MEC-belang (de vorig jaar ontbonden joint-venture met Matsushita) komt de totale winst over 1993 uit op 1.965 miljoen gulden. In 1992 leed Philips nog 900 miljoen gulden verlies als gevolg van l,2 miljard gulden aan reorganisatiekosten. Voor de aandeelhouders is er na vier jaar eindelijk weer eens dividend: 50 cent per aandeel. Floris Maljers. de huidige top man van Unilever, volgt Wisse Dekker op als president-com missaris van Philips. Dat heb ben de raad van commissaris sen en de raad van bestuur van Philips besloten. Dekker, ooit president-directeur van Philips, zal in mei op 70-jarige leeftijd terugtreden. Chemieconcern DSM, dat 1993 heeft afgesloten met 118 miljoen gulden verlies na een winst van 224 miljoen over 1992, acht het dieptepunt ge passeerd. De situatie op de be langrijkste markten is echter nog zo onzeker dat de DSM-top vanochtend geen verwachting voor geheel 1994 uitsprak. Aandeelhouders wordt een verlaging van het dividend van vier gulden over 1992 tot 1,50 gulden over 1993 voorgesteld. De uitkering is mogelijk doordat DSM een sterke vermogenspo sitie heeft. Pagina 6: Philips zit Sony in Nederland op de hielen. Het Nederlands Elftal speelt op dinsdagavond 24 mei een oe fenwedstrijd tegen Quick Boys. Plaats van handeling is Nieuw Zuid. thuishaven van de Kat- wijkse zaterdageerstcklasser. Het bestuur van Quick Boys be reikte gisteren overeenstem mingmet de KNVB. Overigens is het vrijwel zeker dat Oranje in de aanloop naar het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten in deze regio een tweede oefenwedstrijd speelt. Tegenstander is SJC. Die club stelt bij thuiswedstrijden van Oranje de accommodatie ter beschikking. De schriftelijke bevestiging moet de Noordwijk- se tweedeklasser nog binnen krijgen, maar er is niemand bij SIC die nog twijfelt over de con frontatie tegen de selectie van Dick Advocaat. Quick Boys is in elk geval ver guld met het bezoek van Oran je. „We waren al eerder lot een akkoord gekomen. „Omdat Ad vocaat in Amerika zat, hebben we lang moeten wachten voor dat we de bevestiging binnen hadden", zegt bestuurslid Arie de Vreugd. I -cidsch iXTit Dagblad ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Tel:_ (Lvjti. controle bezorging) Na de eente 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch j 29.30) Ppr kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Gratis 10% extra bij 250 gr.Unox Rookworst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1