Leidsch Dagblad 'Ontwapen joodse kolonisten' 'Maffia staat niet op je voorhoofd' Nederkoorn verliest eding tegen kranten VANROYC.S. le. forestier GOED NIEUWS ZATERDAG 26 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40400 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Extra aandacht wielerseizoen '94 Traditioneel opent 'Omloop Het Volk' vandaag het wie lerseizoen 1994. Bij de start van het nieuwe wielerjaar in deze krant drie extra pagi na's met volop aandacht voor het professionele pelo ton. Zo blijkt de eigenzinnige Frans Maassen de Frans Maasscn van vroeger niet meer te zijn. 'Dit vak maakt je asociaal', zegt de Limbur ger in een uitgebreid inter view. Jac Hanegraaf is afge stapt, hij hield chronische blessures over aan een bot sing met een ree. Hanegraaf geeft niet snel op, vecht te rug omdat 'je karakter krijgt van zo n carrière'. Verder wordt ruimschoots aandacht besteed aan de we tenschap die zich steeds meer bemoeit met de koers en komt Johan Museeuw aan het woord, de Belg die vorig jaar tot de internationale top doordrong. En uiteraard worden alle ploegen voor dit jaar voorgesteld. Het Wielerseizoen '94, op pa gina's 29,31 en 33. Ex-Fokker-topman verbreekt stilzwijgen IAARLEM ARTHUR MAANDAG >e vroegere Fokker-topman E. cderkoom heeft een kort ge ding tegen Haarlems Dagblad en de Volkskrant verloren. De Amsterdamse rechtbankpresi dent mr. R. Gisolf heeft de eis lan Nederkoorn tot plaatsing van een rectificatie gistermid dag afgewezen. i Beide kranten maakten vorige eek melding van een column an P. Lakeman in het blad OR nformatie. Daarin werd gerept iver een gerucht dat Neder- ;oorn persoonlijk beter zou zijn ;eworden van de overname van okker. door het Duitse DASA. akeman baseerde zich op een tnonieme brief waarin een be- Irag van 25 tot 30 miljoen D- i Blowen, drinken, en Igokken onder scholieren I in Leidse regio. ..Nog geen reden voor alarmfase 1." Professor Wagenaar H houdt vast aan zijn gelijk in de Epe-zaak. De visie ii van een omstreden 'I deskundige. Ard Schenk wil niet |j horen van 'falen' op de 1 Winterspelen. ,,Maar het was wel een domper..." Armando over zijn nieuwste boek, het 6 boksen, de Duitsers, 9 vidolspelen, en werken. „Kunst is topsport." J De Russische auto- industrie ligt op K apegapen. Lada vecht j] voor overleving. i 3 Onze Taal: Bij de tijd. 'Vredesduif in politiek Iers geweld. Gerry Adams: besmet met de tijdgeest. Denkwijzen Gezond terrein. Vredesgesprek 2 In Zaïre praten de strij dende stammen na veel bloedvergieten over leven of dood An Liang 3 Omdat ze geen hulp kon krijgen, dumpte een Chinese moeder haar kind bij V en D. Twee mollen 5 De spion Aldrlch Ames die deze week in de Verenigde Staten is gear resteerd, is mogelijk niet de enige 'mol' bij de CIA. Feyenoord y] q Ze zijn er nog, de I 27 echte fans. De fa milie Koekebakker uit Rijnsburg is al een kwart eeuw gek van Feyenoord. Kunst /i De plaatselijke poh- Z I tiek in Leiden en omgeving loopt niet warm voor kunst, zo bleek uit de partijprogramma's. ADVOCATEN Rapenburg 55. 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 PLO eist in reactie op bloedbad in Hebron: mark wordt genoemd. Na het stuk in OR Informatie publiceerden tal van kranten er over. waarbij ook melding werd gemaakt van juridische stappen van DASA tegen Lakeman. Ne derkoorn daagde Haarlems Dagblad voor de rechter, omdat deze krant de anonieme brief volledig plaatste, terwijl de Volkskrant werd gedagvaard omdat dit blad passages uit de brief afdrukte. De ex-Fokker baas noemde dat onrechtmatig. Rechter Gisolf is het daarmee oneens. Hij wijst erop dat geen van beide kranten de indruk heeft gewekt het in de anomie- me brief verwoorde standpunt te delen, dan wel zich anders zins aan te sluiten bij suggesties van lakeman. Nederkoorn, zegt Gisolf kan dan ook niet verlan gen dat de kranten uitdrukkelijk afstand nemen van de door La keman geuite beschuldigingen. Met betrekking tot Haarlems Dagblad wijst de president er bovendien op dat de krant Ne derkoorn, die eerder niet bereid was tot commentaar, nadrukke lijk de gelegenheid heeft gebo den tol een weerwoord. Deze wilde daar echter niet op in gaan. Gisolf gaat er overigens wel van uit dat Haarlems Dag blad het al eerder aangeboden weerwoord publiceert, waar door voor iedereen volstrekt duidelijk is „dat de aantijgingen van de anonieme brief nergens op zijn gebaseerd." Maar intussen heeft Neder koorn besloten het eerdere stil zwijgen te doorbreken. Hij gaat vandaag in deze krant alsnog in op de beschuldigingen. Pagina 3: 'Beschuldigingen La keman smeerpijperij'. Grote schade door brand in CV-ketel VALKENBURG PAUL VAN DER KOOU De zolderetage van een woning aan de Valkenburgse Centurie- dreef is gisteravond compleet uitgebrand. Oorzaak lijkt een CV-ketel. al moet technisch on derzoek daarover uitsluitsel ge ven. Toen Henny Huisman om half tien klaar was met de Mi tt iplaybackshow. merkten de TV-kijkende bewoners dat het CV-hok brandde. Ze schakelden het gas uit en sloegen alarm. Kort voor tien was de brand weer de situatie meester. Door het blussen liep het hele huis veel waterschade op. De buren hebben aanzienlijke rook- en roetschade. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft geëist dat Israël alle naar schatting 120.000 joodse kolonisten in de bezette gebieden ontwapent. De eis is een reactie op het bloedbad dat een joodse kolonist gisteren in Hebron aanrichtte. Verder wil de PLO dat de Verenigde Naties de Palestijnen beschermen. ligheidsraad om een internatio nale bescherming van de Pales tijnen te waarborgen en een verklaring dat joodse nederzet tingen illegaal zijn", aldus Abed-Rabbo. El-Fatah, de belangrijkste fac tie binnen de PLO. liet zich mild uit over het vredesoverleg. Fa tah vindt dat de slachtpartij niet mag leiden tot vertraging in de HEBRON-JERUZALEM AFP-DPA-Rtr Yasser Abed-Rabbo. lid van het Uitvoerend Comité van de PLO. zei dat premier Rabin van Israël PLO-leider Arafat gebeld heeft om zijn spijt te betuigen. Maar de PLO eist dat Israël alle kolo nisten in de bezette gebieden ontwapent. „Wij wachten op doeltreffende acties van de Vei- vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Sacher Habasj. die namens het Centraal Comité van El-Fa tah reageerde op het bloedbad, zei dat 'deze daden aantonen dat vrede dringend geboden is'. Premier Rabin van Israël heeft de slachtpartij in Hebron scherp veroordeeld. Hij zei dat „dwaze acties van gestoorde mensen" de verzoening tussen Palestijnen en Israëliërs niet zullen tegenhouden. De Israëlische regering zal 'krachtige' maatregelen nemen tegen joodse extremisten in de bezette gebieden, verklaarde- minister vart politie Shahal. „Het leger en ordetroepen zul len alles doen wat nodig is om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt De Israëlische regering heeft besloten de families van de slachtoffers schadevergoeding uit te keren. Shahal riep joden en Arabieren op tot kalmte. Voor het eerst is ook een uit gaansverbod afgekondigd voor joden: de kolonisten in Hebron en Kiryat Arba mogen voorals nog de straat niet op. In de Verenigde Staten kon digde president Clinton aan dat de hoogste Israëlische en Pales tijnse onderhandelaars volgen de week naar Washington ko men. Zij gaan in conclaaf tot hun werk voltooid is. Roofoverval op Henia Sassenheim SASSENHEIM PAUL VAN DER KOOIJ Bij een overval op de Hema aan de Sassenheimse Hoofdstraat is gistermiddag tegen vijven een geldlade met briefjes van hon derd buitgemaakt. Op het mo ment dat de bedrijfsleider zich afvroeg wat een bezoeker bij een onbemande kassa moest, had deze de geldlade al uit de slede onder de kassa gelicht. Zónder de benodigde sleutel, zo leek het. Een achtervolging leverde slechts de signalementen van drie dieven en het kenteken van hun vluchtauto op. De mannen waren niet gewapend. Wel be dreigden ze de bedrijfsleider, toen die te dicht bij de auto kwam. die geparkeerd stond op de hoek Parklaan/Kerklaan, Over de inhoud van de geldlade meldt de politie slechts dat het niet de dagopbrengst betrof. Haagse proef met 'stapperskaart' DEN HAAG ANP De Haagse openbaar-vervoer maatschappij HTM en vier re gionale taxibedrijven gaan van af 1 april gezamenlijk een zoge noemde 'stapperskaart' uitge ven. Mensen die 's avonds het centrum van Den Haag willen bezoeken, kunnen voor twintig gulden een tweepersoonskaart kopen waarmee ze op de heen weg een bus of tram kunnen nemen en terug een taxi. Volgens een woordvoerder van de HTM gaat het om een proef van twee maanden. De kaart is geldig tussen alle delen van Den Haag, Rijswijk, Voor burg en Leidschendam ener zijds en de Haagse binnenstad anderzijds. Voor de heenreis is geen strakke tijdslimiet vastge steld. „De kaart geldt zo n beetje vanaf het eind van de middag", aldus de woordvoer der. De terugreis per taxi kan worden aanvaard tussen 11 uur 's avonds en 4 uur 's nachts. Als de proef slaagt, wordt de stapperskaart mogelijk vaste prik. De HTM houdt overigens een slag om de arm, want de toestemming van het ministerie van verkeer en waterstaat is nog niet binnen. In veilige handen Het gezichtje is van de vier jaar jonge Nosipo Pike, de vaderlijke hand van Nelson Mandela. Plaats van handeling is een school in de buurt van het Zuidafrikaanse Kimberly. waar de ANC-voorman gisteren tij dens een driedaagse toemee met het oog op de verkiezingen in april het woord voerde, foto» ap»david brauchu lijsttrekkers even stemloos IDEN AAP RIETVELD en dikke vijf minuten mime- en de lijsttrekkers van acht po- tieke partijen gisteravond te en de kijkers naar het eerste en ige Leidse televisiedebat, dat adio Freewave tussen zes en :ht uur uitzond. Een doorge- ande zender was er de oor- "aak van, dat het geluid bij de '^ikale TV-uitzending wegviel. a/ia een telefoonverbinding rerd het euvel verholpen. IU Om het wegvallen van het ge- jid goed te maken, herhaalde reewave het debat tussen de teidse politieke kopstukken een alf uur later. „Het is jammer, naar er is niks aan te doen", egt presentator Roelof Eleveld. lp 1 maart wordt het program- ia opnieuw uitgezonden. L Opvallend punt was, dat PvdA fn CDA samen met D66 èn tjroenLinks een nieuw college jken te willen vormen. De VVD rpu dan in Leiden weer uit de _x>ot vallen. HILLEGOM JOHN SCHOORL Het kan niet anders, dan dat zijn zestig jarige ex-werknemer erin geluisd is. Want die oude collega is 'een goeie vent, een joviale kerel'. En hij, Ed Veld- huyzen van Zanten, directeur van de Koninklijke Van Zanten, zegt het te kunnen weten, hij kent 'm van binnen en buiten en schuift regelmatig bij de oud-chef technische zaken aan in Ca- mini, Zuid-Italië. Deze week werd 'die goeie vent' door de Italiaanse politie ge arresteerd. Hij wordt beschuldigd van afpersing en samenwerking met de maffia. „Ik steek m'n handen voor hem in het vuur. Al weet je natuurlijk nooit iets zeker." De 60-jarige man werkte sinds 1975 voor een dochteronderneming van de Koninklijke Van Zanten in de voetzool van de Italiaanse laars. Begonnen als 'schroeven-moeren-man werkte hij zich op tot chef technische dienst van Van Zanten Plant in Calabrië. Vorig jaar werd de vestiging van het bedrijf van Camini naar Monasterace verplaatst. De technische man vertelde directeur Veldhuyzen van Zanten dat hij eigenlijk terug wilde keren naar Nederland, naar Enkhuizen. Maar ook zei hij dat de vestiging op zijn Noordhollandse geboortegrond niet helemaal definitief moest zijn. Want hij zag als deskundige op het ge bied van kassenbouw en aanverwanten nog wel handel in Italië. Speciaal voor de toegewijde werknemer werd een BV in het leven geroepen: Van Zanten Technica. met de zestigjarige als enige aandeelhouder en directeur. Een bedrijf zonder banden met het moederbedrijf. Wel zou de ex-chef technische dienst als consultant 'hand- en spandiensten' voor 'de Koninklijke' verrichten. O, ja, directeur Veldhuyzen van Zan ten had hem één ding op het hart ge drukt: 'Je mag onze naam gebruiken, je mag onze naam voeren. Maar breng die niet in diskrediet. Doe het netjes'. Want. zo dacht Van Zanten, ons chrysantstek- kenbedrijf, onze naam. is sinds 1962 een belangrijke in die Zuiditaliaanse streek. Deze week werd die ex-werkne mer gearresteerd: connecties met de maffia en afpersingen van onderne mers. De 'schroeven-moeren-man' werd in verband gebracht met de bende van Andrea Ruga. Veldhuyzen van Zanten was 'voor tweehonderd procent' verrast. „Hij? Die man die ik van binnen en buiten ken? Dat verwacht niemand. Iemand moet hem een kunstje hebben geflikt.De directeur heeft al een vermoeden. Want op een dag had de technische man glas nodig voor het bedrijf. Een glashande laar uit de streek wilde hem wel helpen, maar hij zag er geen hrood in. Volgens de directeur is die glashandelaar uit woede naar de rechter gestapt en heeft gezegd dat die Nederlander 'm samen met de Ruga-clan een poot probeert uit te draaien. Veldhuyzen van Zanten kent de situa tie in die Italiaanse streek goed. Eén week in de twee maanden neemt hij bij de dochteronderneming poolshoogte. 'Tuurlijk, er gebeuren vreemde dingen, zegt hij. Neem nou die bom die op het bedrijfsterrein werd aangetroffen of die schietpartijen op het erf. Wie het waren, weet hij niet. Dat weet je nooit in Italië, zegt hij. Óver wie hij wel zijn vermoedens had, was Andrea Ruga, de bendeleider die ook deze week is gearresteerd. Veld huyzen kende hem goed. deed zelfs za ken met hem. Dat kan volgens de direc teur ook niet anders, want Ruga was de grootste aannemer in de streek. Dus voor het leggen van de vloer in het nieuwe bedrijf moest hij bij Ruga zijn. Ook zijn ex-werknemer ging regelma tig met de bendeleider om. „Maar ja, het woord 'maffia staat niet bij ieder een op het voorhoofd geschreven." In de bezette gebieden kwa men bij protestacties ten minste negen Palestijnen om. De zwaarste incidenten zijn gemeld bij de Tempelberg in Jeruzalem. De radicale Palestijnse guer rillagroep Beweging Islami tische Jihad (Heilige Oorlog) in Palestina heeft gezegd dat ze wraak zal nemen voor het bloedbad. Ze is van plan binnen 24 uur aanslagen te plegen op Israëlische doelen, waar ook ter wereld. Pagina 5: Dokter Baruch Gold stein: zachtaardige massa moordenaar. 'Professionele' moord op Frans parlementslid HET WOORD IS AAN C. Ghislain Het ongeloof heeft evenveel twij fels als het geloof. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag19 Info20 Programma's10,11 Regio13,15,17 Religie - Sport 23,25.27,29,31.33 VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 9 HET WEER Het 44-jarige Franse parle mentslid Yann Piat. moeder van twee kinderen, is gisteravond in haar woonplaats Hyères (Var) vermoord door twee nog onbe kende mannen. De moord lijkt het werk van professionals. De aanslag op het liberale parlementslid vond omstreeks 20.30 uur plaats. Twee gemas kerde mannen kwamen met een motor naast haar auto rij den en vuurden eerst een schot af op de chauffeur. Die werd in zijn been geraakt en gedwongen te stoppen. Daarna schoot een man zijn vuurwapen leeg op het parlementslid. Ze overleed ter plekke. Van de daders ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Het is niet uitgesloten dat er politieke motieven in het spel zijn. Yann Piat was een nicht en petekind van Jean-Marie l.e Pen, de leider van het neo-fas- cistische Front National. Ze stapte in 1989 over naar de libe rale UDF. Diefstal uit appartement prins Charles LONDEN Rtr Uit het appartement van de Britse kroonprins Charles in het St. James Palcis in Londen heeft een dief manchetknopen, das spelden en andere persoonlijke bezittingen van de prins ont vreemd. De prins is op skiva kantie in het Zwitserse Klosters. Dit heeft Buckingham Palace gisteren meegedeeld. De Londense politie onder zoekt deze nieuwste inbreuk op de beveiliging van de koninklij ke familie. Eerder dit jaar bleken in Australië de veiligheidsmaat regelen rond Charles te wensen over te laten. Een student vuur de toen een startpistool af in de richting van de prins. Begin de ze maand landde een schaars geklede Amerikaanse stuntman met een deltavlieger op het dak van Buckingham Palace. Guy Trottier, onze Franse kookkunstenaar heeft het volgende menu samen gesteld. Zalm carpaccio. Geconfijje gan/ebout sjalotten-marmelade. Koffie fantasie. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zachter Wolkenvelden ep voornamelijk in het noorden nu en dan regen, mo gelijk eerst nog ijzel Middagtem- peratuur van 4 graden in het noor den tot 9 in het zuiden Wind uit zuidoost tot zuid, matig, kracht 3 a 4. langs de kust vnj krachtig tot krachtig, 5 a 6. Het goede nieuws: Evangelisch* Gemeente Oegstgeest Leidsch v< Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. role bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch f 29.30) Q Per kwartaal via acceptgiro (f 85.55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1