Leidsch Dagblad Bloedbad in Hebron Deel Van der Valken op vrije voeten J Hypotheekrente omhoog Maij opent Fiets Rai 'Geen reden om boos te zijn Constructiefout Boeing oorzaak Bijlmerramp Moeder van Chinese An Liang bekend GOED NIEUWS VRIJDAG 25 FEBRUARI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40399 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Parochiewerk Nina Hagen A A Wie volgt de vrijwil- I q Nina Hagen trekt I H ligers in de parochie Z. J ten strijde tegen op, zo piekert pastoor Godfried Claassen (Hazerswoude-Rijndijk) farmaceutische industrie. Joodse kolonist schiet op biddende moslims Een joodse kolonist heeft vanmorgen een bloedbad aan gericht onder biddende Palestijnen in Hebron op de be zette Westoever van de Jordaan. Tijdens rellen die daarna uitbraken schoot het Israëlische leger enkele betogers dood. Naar aanleiding van de aanslag heeft PLO-leider Arafat om een spoedzitting van de Veiligheidsraad ge vraagd. Over het precies aantal doden lopen de meldin gen uiteen. PLO-leider Arafat zei dat 26 Palestijnen wa ren doodgeschoten en 112 verwond. Andere berichten spreken van 45 doden. JERUZALEM-HEBRON AFP-Rtr-NPA De plaats van de aanslag is de Grot van de Aartsvaders, al vele I jaren een twistpunt tussen jo den en islamieten. Beide reli- i gieuze groepen moeten er strik te gebedsuren in acht nemen. Vanochtend vroeg was de mos kee in de grot extra vol in ver band met de islamitische vas tenmaand Ramadan. De hele nacht was er wrijving geweest met groepen kolonisten, omdat de joden vandaag en morgen hun Purimfeest vieren. Op verscheidene plaatsen in de bezette gebieden braken na de aanslag hevige rellen uit. De Israëlische radio zei dat het le- Geen krant ontvangen? nri 071-143241 DCL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Foe Kiang Verheug u over dit levensmo ment; het is al later dan u denkt. VANDAAG Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info ger tijdens de ongeregeldheden minstens vier mensen had doodgeschoten. Ook elders op de Westelijke Jordaanoever en in de Gaza-strook zijn onlusten uitgebroken. De autoriteiten hebben een uitgaansverbod uit gevaardigd. De politie heeft alle verloven ingetrokken en uit voorzorg grote aantallen veilig heidstroepen naar Jeruzalem gedirigeerd. De militante isla mitische 1 lamas-bcweging Een Palestijnse vrouw rouwt om haar man, die bij de aanslag in Hebron om het leven kwam. heeft gezworen de doden te zul len wreken en riep op tot een naar wordt aangenomen een richten dat de man niet alleen radio is de dader afkomstig van proteststaking. joodse- kolonist en gekleed in was. Een woordvoerder van de de joodse vestiging Kiryat Arba, Wat zich in de Grot precies een militair uniform min- kolonisten zei dat de dader na één van de meest militante in heeft afgespeeld, was vanmor- stens tien magazijnen met ko- de aanval door de menigte is de door Israël bezette gebieden, gen nog niet duidelijk. Volgens gels op de biddende gelovigen gedood of zelfmoord heeft ge- De aanslag zorgde voor grote ooggetuigen vuurde de daderin de moskee af. Er zijn ook be- pleegd. Volgens de israëlische chaos in het centrum van He- bron, waarbij woedende Pales tijnen een aantal kolonisten zouden hebben verwond. foto reuter david sil verman Pagina 2: Aanslag met vreselij ke gevolgen. Pagina 7: Hebron al jaren bron van conflicten. VANDAAG OOK SCHRIJVENDE LEZERS HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Bewolkt en eerst nog regen Veel bewolking en voornamelijk in het noorden nu en dan regen, mo gelijk voorafgegaan door ijzel Vannacht Minimumtemperaturen van 2 tot +3 Temperatuur oplo pend van 5 tot 8 graden AMSTERDAM NPA De hypotheekrente gaat weer omhoog. Verzekeraar FBTO in Leeuwarden, veelal één van de koplopers in rentebewegingen, heeft met ingang van gisteren de tarieven voor een vijfjarige spaarhypotheek opgetrokken van 5,9 tot 6,4 procent. Langer lopende hypotheken stijgen iets minder. De middelgrote hypo theekverstrekker zegt zich hier toe gedwongen te voelen door dat zijn beleggingen in staatsie ningen in waarde teruglopen. Veel hypotheekverstrekkers beleggen een groot deel van hun kapitaal in leningen aan de staat. De koersen daarvan zijn de laatste maand nogal gedaald, zodat er bij de geldverstrekkers te weinig geld voor handen dreigt te komen om zowel de ei gen kosten te dragen als vol doende onderpand voor de ver strekte hypotheken te bieden. Vandaar de noodzaak om de ta rieven te verhogen, waardoor het laagste hypotheekrenteni veau van de afgelopen dertig jaar wordt verlaten. Volgens I. Oberink, hoofd hy potheken bij FBTO, is het on vermijdelijk dat ook andere banken, verzekeraars en pen sioenfondsen binnenkort de hy potheekrente verhogen omdat het verschil tussen het rende ment op staatsleningen en de hypotheekrente te klein dreigt te worden. Normaal wil men toch wel een verschil van 0,8 tot 1.0 procent tussen het rende ment op staatsleningen en de hypotheekrente. Wij zaten al aan de erg krappe kant en zitten dat nog een beetje." Bollenkweker uit Hillegom lid van maffia ROME EELCO VAN DER LINDEN 1 ^iËÊÊÊËÏtk Amsterdam» Minister Maij-Weggen van verkeer heeft vanmorgen in Amsterdam de Fiets Rai geopend. De beurs met alle nieuwe snufjes op het gebied van het niet gemotoriseerde rijwiel is vandaag, morgen en zondag open van tier uur 's morgens tot vijf uur 's middags. foto anp ruud hoff LEIDEN ANNET VAN AARSEN Hij is niet boos op de politie en hij gaat zeker geen schade-vergoeding eisen. Hussein Cetin. de man die woensdagmiddag ten onrechte bij Re search voor Beleid aan de Schipholweg werd ge arresteerd door een grote overmacht aan politie, reageert opvallend laconiek. ,,lk houd wel van een avontuurtje", zegt hij. ..Ik heh eigenlijk geen re den om boos te zijn. De politie probeerde haar werk gewoon goed te doen. En niemand is per fect. iedereen maakt wel eens een foutje. Ik houd er niet van om daarover te gaan zeuren." Cetin zegt geen schade te hebben geleden. Zijn ribben doen een beetje zeer. doordat hij wat hardhandig tegen de vlakte werd gewerkt En er zitten wat vlekken op de kleren die hij aanhad. Maar daar tilt hij niet zwaar aan. „Toen ze een maal doorhadden dat ik gewoon niets had ge daan, hebben ze heel netjes hun verontschuldi gingen aangeboden. De politie wilde zelfs de re kening van de stomerij betalen. En ze wezen me op het feit dat ik een schadeclaim kon indienen. Maar ik vind dat allemaal niet nodig, ik heb tegen ze gezegd dat ik het volkomen begreep. Om nu gelijk geld te eisen..." Ongeveer anderhalf uur schat hij de tijd dat hij in de cel heeft gezeten. „Als je weet dat je on schuldig bent. geeft dat wel een komisch gevoel. Al dat stuntwerk, al die rompslomp... Ik heb uit eindelijk gevraagd of ze mij een lift naar mijn au to konden geven En of ze het bij Research voor Beleid even recht wilden breien. Want ik geloof niet dat ik daar een goede indruk heb achtergela ten. De politie bood gelijk aan om met me naar het kantoor te gaan. En daar hebben we met zijn allen nog even hartelijk moeten lachen." Pagina 19: 'Het enige dat ik zag, waren schoe nen boven mijn ogen.' DEN HAAG»JAN KUYS ROTTERDAM NPA CORRESPONDENT Het lidmaatschap van de maffia is niet alleen voorbehouden aan Italianen. Dit bewijst een Ne derlandse bollenkweker, werk zaam in de Zuiditaliaanse regio Calabrië voor de bloemenfirma Koninklijke Van Zanten uit Hil legom. Hij werd gearresteerd op beschuldiging van afpersing en hulp aan gevangenzittende le den van de beruchte clan Ruga, i De arrestatie van de 63-jarige Nederlander maakte deel uit i van een omvangrijke anti-maf fia-operatie tegen bendes die I opereren langs de zuid-oost kust van Calabrië, de 'voet' van de Italiaanse laars. In totaal 62 JUStltlC Vllldt 5,5 miljOCH 111 COUtClUten bij hniSZOeKIHge/l I personen, onder wie leden van de clans Ruga en Metastasio, maar ook burgemeester en wet houders van het dorp Camrni. werden in de boeien geslagen Het was de bekroning van een onderzoek dat officier van justi- tie Nicola Gratteri ruim ander half jaar geleden startte. Rechercheurs van de Rotter damse politie hebben de moe der van het Chinese meisje An Liang gevonden. Het gaat om een 30-jarige vrouw uit Den Haag. die is aangehouden we gens het onverzorgd achterlaten van haar kind. Het meisje An Li ang werd op maandag 13 de cember alleen aangetroffen op de speelgoedafdeling van Vroom Dreesmann aan de Hoogstraat in Rotterdam. Welk familiedrama zich pre cies heeft afgespeeld is de poli tie nog lang niet duidelijk. De nu aangehouden vrouw ver keert in grote psychische pro blemen en geeft rechercheurs onduidelijke en ontwijkende antwoorden. Het 9-jarige meis je, zo is vast komen te staan, verstaat de Chinese taal maar is niet in staat woordelijk te reage ren. Zij heeft een ernstige ver standelijke handicap. De politie noemt het opval lend dat het meisje, nadat de moeder was aangehouden, uit een reeks foto's direct het por tret van haar moeder aanwees. Volgens de DNA-methode moet de politie nog wettelijk de real- tie moeder-dochter aantonen. HAAGS REDACTEUR Het ongeluk met de El Al Boeing op 4 oktober 1992 in de Bijlmermeer is geheel te wijten aan een constructiefout in de motorophanging. Deze al eer der getrokken conclusie wordt gedeeld door de Raad voor de Luchtvaart Dat staat in het eindrapport over het onderzoek naar het ongeval, waarbij 43 mensen omkwamen, dat giste ren is aangeboden aan minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat. Met een reeks van 14 aanbe velingen hoopt de Raad voor de Luchtvaart soortgelijke vlieg tuigongelukken in de toekomst te voorkomen. Het belangrijkste advies luidt dat vliegers en ver keersleiding in noodsituaties niet alleen rekening moeten houden met de veiligheid van vliegtuig en passagiers, maar ook het risico voor mensen in bewoonde gebieden moeten la ten meewegen. De overige aanbevelingen hebben betrekking op de mo torophanging. de inspectie van motoronderdelen. de opleiding en training van de cockpitbe- manningen, de verbetering van de communicatie tussen ver keersleiding en vliegers en het ontwikkelen van richtlijnen voor noodprocedures. Pagina 5: Boeing betaalt nu snel slachtoffers Bijlmerramp. 'Niks was normaal bij deze rampvlucht.' I cidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i |a, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i I Voorletters:. I Postcode; I Plaats Tel: DEN HAAG NPA Geen voetbal LEIDEN Alle wedstrijden in het amateur- i voetbal voor zaterdag en zon dag zijn afgelast. Ook de wed strijden in het betaald voetbal van vanavond. Roda JQ - Ajax en FC Zwolle - Haarlem, zijn ge annuleerd. Verschillende ama teurclubs hebben wel oefen wedstrijden op het programma staan. Van de negen leden van de familie Van der Valk zijn er gisteren twee op last van de rechter-commissaris vrijge laten. Het gaat om een man en een vrouw die respec tievelijk betrokkenen zijn bij motel Gilze-Rijen en het brugrestaurant bij Schiphol. De gevangenhouding van de twee andere vrouwen, die te maken hebben met de motels in Akersloot en Tiel, is weliswaar verlengd, maar onder voorwaarden opgeschort. De beide vrouwen, van wie er een zes maanden zwanger is, mochten derhalve ook naar huis. Ondanks de vrijlating van een aantal familieleden blijven allen verdacht van belastingfraude en premie- ontduiking. zo heeft de Haagse officier van justitie mr. N. Zandbergen gisteren meegedeeld. Op dit moment zitten nog vijf leden van de familie Van der Valk en zes personeelsleden in voorarrest. Het gaat om onder an deren Gerrit en Arie van der Valk. de peetvaders van de gelijknamige horecaketen, die pas volgende week door de rechter-commissaris worden gehoord. De verdachten werden afgelopen zondag gearres teerd bij invallen in vier motels. Gerrit en Arie van der Valk werden tijdens hun vakantie op Curasao aange houden en dinsdag naar Nederland overgebracht. Bij huiszoekingen in de woningen is 5,5 miljoen gulden aan contant geld aangetroffen en door justitie in beslag genomen. De verslagenheid bij de familie is groot. Over de be schuldigingen wil men niet praten; wel over het politie optreden dat volgens de betrokkenen heel diep ingreep in het privéleven van de familie. „Het was uitermate grof', vertelt een neef. ..Ouders werden gearresteerd terwijl hun kinderen verbijsterd toekeken De politie heeft zich absoluut niet om de kinderen bekommerd. Die liepen huilend rond en als ze iets vroegen, kregen ze geen antwoord." De familie is vooral woedend dat de drie vrouwen zijn gearresteerd. „Ze werken ze mee in het bedrijf, zoals bijna alle familieleden. Maar ze zijn niet betrok ken bij de financiële administratie. Ze zorgen voor de ïlantjes op tafel. Onbe louden", zegt de neef. Het had allemaal niet zo hoeven gaan. meent de fa milie. De neef: ,.Ze hadden ome Gerrit en ome Arie ge woon kunnen oproepen. Die waren echt wel gekomen. Een Van der Valk loopt niet weg, en dat weten ze bij justitie. Als dat anders was, zou het hoofdkantoor jaren geleden al naar het buitenland zijn verhuisd. Maar we gaan niet weg uit Nederland om het geld veilig te stel len." En hoe zit dan dat met de Zwitserse nationaliteit van Gerrit van der Valk en zijn vrouw Toos? „Dat heeft niets met het bedrijf te maken. Ome Gerrit en tante Toos zijn na haar ontvoering naar Zwitserland verhuisd; ze voel den zich niet meer veilig in Nederland", aldus de neef. 'Sara" brengt politie Alphen in verwarring ALPHEN AAN DEN RUN Uiteindelijk moesten de po litiemensen er toch om la chen toen zij zagen waar voor zij in alle haast naar de Concertweg in Alphen wa ren gereden. De politie was uitgerukt na een ongerust telefoontje van een buurt bewoonster dat er al gerui me tijd een vrouw doodstil in de voortuin zat. Die on gerustheid bleek niet nodig: in de tuin bevond zich al leen maar een 'Sara' die daar was neergezet ter gele genheid van de 50-ste ver jaardag van de vrouw des huizes. j (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j D P*r maand automatisch I 29.30) Per kwartaal j Q vla acceptgiro 85,55) I □automatisch 84,55) Nr. bank/giro: I Handtekening:. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1