Leidsch Dagblad In Tuzla en Bihac laait oorlog op SHOARMAVLEES, -BROODJES EN GEMENGDE SLA. Schenks gouden vlinderdas Voor 'opvolger' Koss I BEL: 071-128030 Invallen FIOD bij Van der Valk Meeste banen loor grootste )ffers VVD Met vallen en opstaan GOED NIEUWS Mens gaat gewoon door na afwijzing kandidatuur l.H-y (lAANDAG 21 FEBRUAR11994 w OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40395 LOSSE NUMMERS 1,60 Striptease 3 Een bende winkeldie- 0 ven gebruikt in Gro- Ingen en Zwolle met suc- fes de striptease als aflei- jingsmanoevre. 1 Immigratie-nota 5 Landen moeten elkaar helpen bij problemen met vluchtelingenopvang. Dat staat in een nota van de Europese Commissie. HAMAR NPA Johann Olav Koss heeft na zijn derde olympi sche zege uit handen van Ard Schenk, chef de mission van de Nederlandse equipe, een gou den vlinderdas ontvangen. Schenk, in 1972 in Sapporo zelf winnaar van drie gouden medail les, noemde de 25-jarige Noor gisteren „een groot kampioen en een terechte winnaar van drie olympische titels". De gouden vlinderdas, zo liet Schenk weten, kwam eigenlijk bij de 'verkeerde' man terecht, lehammer '94 „We hadden deze dingen laten maken voor on ze eigen rijders. We hadden ze in brons, zilver en goud. Maar na vandaag bleven we er met Int je zitten." Koss. die op de laatste schaatsafstand voor de man en (10.000 meter) het wereldrecord spectaculair verbeterde tot *30,55, aanvaardde het Hollands eerbetoon lachend en trots, jen mooi gebaar dat de Nederlanders mij dit schenken." iann-Olav Koss lijkt zelf nog niet te kunnen geloven dat het zo ge- lakkelijk ging: tien kilometer lang louter rondjes onder de 33 secon- foto anp Vrouw-in-ambt i De katholieke kerklei- ding heeft nooit kun nen vaststellen dat het de wil van God is dat alleen mannen ambten bekleden. O o< I Cabaret (Van Loen yt 4 Kees Tom wint 4 r John van Loen, de I I overtuigend jury- I I J verguisde spits, prijs èn publieksprijs tijdens zorgde voor de enige tref- het 16de Leids Cabaret fer van Feyenoord bij Vo- Festival. lendam. Nog geen abonnee -SERVICE M Concern verdacht van miljoenenfraude HAARLEMMERMEER/AKERSLOOT Het Van der Valk-concern wordt verdacht van een zeer omvangrijke belasting- en premiefrau de van mogelijk tientallen miljoenen guldens. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) deed gisteravond invallen bij vestigin gen in Haarlemmermeer (hotel en brugresrau- rant), Akersloot en Tiel en in dertien woonhui zen van de bedrijfsleiding. Een nog onbekend aantal personen, onder wie naar verluidt concern-directeur G. van der Valk, is aangehouden. De bedrijfsleiding van het Van der Valk-concern weigert commentaar te leveren. Het onderzoek richt zich op het ont duiken van omzetbelasting, loonbelasting en het niet aanmelden van personeel bij bedrijfs verenigingen over de periode januari 1990 tot februari 1994. De fiscus begon de gangen van het concern extra in de gaten te houden nadat een groeiend aantal signalen over zwartwerkende obers en serveersters binnenkwam. Ook de opzet van de vee- en vleesverwerkende bedrijven binnen het concern wekte argwaan bij de belastingdienst. Het vooronderzoek in de FIOD-kantoren is al maanden geleden begonnen. Begin vorig jaar deed de Belgische justitie onderzoek naar mo gelijke fraude door twee hotels van het concem voor een bedrag van 30 miljoen gulden. Het familiebedrijf, waarin de sleutelposities worden bekleed door familieleden en aange- trouwden, heeft zo'n 45 filialen. De motels en restaurants staan onder meer in Nederland, België, Duitsland en Spanje. Het onderzoek strekt zich overigens niet uit tot de buitenland se vestigingen. „Al met al gaat het om een maf- fia-achtige structuur, die opgezet lijkt met het doel belastingen en premies te ontduiken", zegt een rechercheur die bij het onderzoek is betrokken. Verwacht wordt dat Van der Valk het onder zoek te vuur en te zwaard zal bestrijden. Het concern bood in het verleden een aantal erva ren accountants van de FIOD een baan aan bij het concem. Bij onderhandelingen met de fis cus kwamen FIOD-rechercheurs daarom te genover oud-collega's te zitten, die de kneepjes van het vak tot in de details beheersen. fnh CDA wil de komende vier het meest bezuinigen: 23,4 =- fljard gulden. De WD-plan- i mi voor de periode 1994-1998 eren echter de meeste nieu- banen: 124.000. De liberalen igen daar echter ook de lotste inkomensoffers voor in ■gelijking met CDA, PvdA en EuG. De WD wil iedereen jaar- ks gemiddeld 1,75 procent la- n inleveren. Dit blijkt uit een 'orrekening van de verkie- Sttgsprogramma's van de par en door het Centraal Planbu- au (CPB). De bezuinigingen die de WD H^porstaat zijn een miljard gul- en lager dan het CDA-totaal. |66 komt op bijna 18 miljard Lilden uit en de PvdA op bijna 8 miljard. Van het te bezuinigen bedrag ril het CDA 15,6 miljard gulden buggeven door middel" van istcnverlichting. Bij de WD is at 10 miljard. D66 denkt aan I k3 miljard lastenverlichting en je PvdA aan 3.9 miljard. Omdat je partijen ook nog wijzigingen i de sociale zekerheid en ge- ondheidszorg voorstaan (met ffecten op de premiehoogte) 5' rordt de feitelijke lastenverlich- Irig groter. Vooral bij de WD is het geval door de invoering jngpn een mini-stelsel in de socia le i zekerheid (opbrengst 11,2 miljard gulden). 'agina 3: CPB-directeur Zalm: Pnze prognose lijkt weers- öorspelling'. Zwitsers willen ~ian buitenlandse vrachtwagens af tlRICH/DEN HAAG Rtr/AFP '00 vrachtwagens anoeten binnen tien jaar van de oofwitserse wegen zijn verdwe- halfen. Zij moeten per trein door vuiJet land worden vervoerd. De rujwitserse bevolking heeft in een gfcferendum ingestemd met dit van een groep milieu- t ruftivisten. De maatregel, die 3orforal Duitsland, Italië en de treft, is bedoeld im de Alpen te beschermen. 00,- Minister May (verkeer) zei 5ve0steravond dat een zo radicale anpak van het transitogoede- Cnvervoer op gespannen voet laat met de afspraken die in 991 zijn gemaakt tussen de Eu- lelRopisr Gemeenschap. Zwitser- wind en Oostenrijk. Ze vreest een olievlekwerking van dit I# L-feferendum in Oostenrijk, het d, Oranse Alpengebied en Zuid- er'Quitsland. Ook daar verzet de balllaatselijke bevolking zich meer e v<n meer tegen vrachtwagens op wegen. dl De minister gebruikte dit als ingrgument om nogmaals te plei- en voor de Betuwelijn. „Het is -(e hoogste tijd om ook in Ne- ovekrland meer goederenvervoer p de rails te zetten. De Betu- Velijn is dringend nodig voor Jen milieuvriendelijke aanpak het goederenvervoer en nor handhaving van onze posi- ie als transportland." NAVO ziet af van luchtaanvallen De Bosnische burgeroorlog is vandaag fel opgelaaid rond de moslimsteden Tuzla en Bihac. Dat is gebeurd nu de Serviërs onder dreiging van het NAVO-ultimatum hun stellingen bij Sarajevo grotendeels hebben ontruimd. Om die reden heeft de NAVO afgelopen nacht voorlopig afge zien van luchtaanvallen op de Servische artillerie rond de Bosnische hoofdstad. HET WOORD IS AAN Kin Hubbard Niemand kan zich machtelozer voelen dan de eigenaar van een zieke goudvis. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programma's - Sport 15t/m23 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe sneeuw. Half tot zwaar bewolkt en af en toe sneeuw Middagtemperatuur rond het vriespunt. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen, rond kracht 3 SARAJEVO/BRUSSEL. NPA De Veiligheidsraad van de Vere nigde Naties komt vandaag bij een om de situatie in Bosnië te bespreken. De ministers van buitenlandse zaken van de Eu ropese Unie doen datzelfde in Brussel. De aandacht gaat voor al uit naar de nieuwe brand haarden. De VN verlangen dat de luchthaven van Tuzla wordt heropend voor de aanvoer van hulpgoederen. Als dat niet snel gebeurt, kan secretaris-generaal Boutros Ghali de NAVO vragen luchtaanvallen uit te voeren op de Servische stellingen rond die stad. Tuzla is een van de door de VN uitgeroepen 'veilige gebie den', net als Zepa en Srebrenica waar binnenkort Nederlandse militairen van de luchtmobiele brigade worden belast met de bescherming van de moslimbe volking. De luchthaven van Tuzla is van groot strategisch belang voor het transport van hulpgoederen naar Zepa en Sre brenica. De NAVO heeft voorlopig af gezien van aanvallen op de Ser vische stellingen bij Sarajevo, maar sluit niet uit dat die in de toekomst toch zullen worden uitgevoerd. De luchtacties van vannacht werden afgeblazen op advies van de VN-vertegen woordiger in Sarajevo, de Ja panner Akashi, en de Britse VN- commandant in Bosnië, gene raal Rose. Het ultimatum dat de NAVO aan de Serviërs rond Sarajevo had gesteld, liep om één uur 's nachts af. Akashi en Rose had den opgeroepen „op dit mo ment" niet tot aanvallen over te gaan, omdat een groot deel van de Servische artillerie uit de di recte omgeving van de stad was verwijderd. In totaal zijn 42 Ser vische stellingen ontruimd, de overige negen zullen vandaag worden verlaten. Door het slechte weer konden de Serviërs niet al hun wapens op tijd weg halen. Eerder op de avond had de Amerikaanse president Clinton zijn Russische collega Jeltsin te lefonisch ingelicht over het niet- doorgaan van luchtaanvallen. De Verenigde Staten hebben andere landen gevraagd ruim 2.000 extra manschappen be schikbaar te stellen om het doen en laten van de Bosnische Serviërs te blijven controleren. Morgen wordt op hoog niveau in Bonn overlegd over Bosnië. Diplomaten van de VS, de Eu ropese Unie en Rusland praten dan over nieuwe initiatieven voor heel Bosnië. Pagina 2: Serviërs luisteren naar geweld, maar je kunt ze nooit vertrou wen. Brandweer moet wagen aanduwen VOORHOUT EVERT BROUWER De vrijwillige brandweer in Voorhout kent grote proble men met het voertuig dat dienst doet als manschappen en materiaalwagcn. De 27 jaar oude wagen vertoont dermate veel gebreken dat het voertuig onlangs na hijstand bij een on geval op de I^eidsevaart door de brandweerlieden zelf moest worden aangeduwd. Uit schaamte deden de spuitgas ten dat pas nadat pers en pu bliek waren vertrokken. Dat meldt commandant A. Hoek In het jaarverslag over 1993. Het rapport maakt mei ding van het feit dat ook tij dens oefeningen en wedstrij den technische mankementen aan de old-timer zijn voorge komen. Pas in 1996 staat de vervanging van het huidige eerste uitrukvoertuig, dat dan inmiddels vijftien jaar oud Is, op het programma. Deze auto wordt dan omgebouwd tot ma teriaalwagen. spaarndam» Stoel binnen handbereik om valpartijen te voorkomen. Dit jongetje was een van de vele schaatsliefhebbers die afgelopen weekeinde waren te vinden op het ijs. Op diverse plaatsen in de regio kan inmiddels op plassen en vaarten worden geschaatst. Overal in het land worden deze week toertochten op natuurijs gehouden. De schaatskalender is te vinden op pagina 23. foto united photos de boer olaf kraak Telefoon crisisstaf roodgloeiend DEN HAAG NPA Honderden verontruste familie leden van in Bosnië verblijven de Nederlandse militairen heb ben afgelopen weekeinde de crisisstaf van de landmacht in Den Haag gebeld. „Het is hier ontzettend druk." aldus adju dant Lom an. „we krijgen vijf keer zoveel telefoontjes als nor maal". Hij kon meedelen dat het de Nederlandse militairen in Bosnië goed gaat. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE USSE RUDOLF KLEUN Shoarmavlees, 100 gram mm J&5 enshoarmabroodjes, "1 AQ dlv. soorten, zakje 200 gram verpakt 6 stuks Affï 01 Gemengde sla, *1 ~7C \jM I X.f albJfc heijn Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 26 februari ai 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. „Het was bekend dat Bolkestein niet ver liefd op me is", zegt makelaar Harry Mens uit Lisse over de gang van zaken op het WD-congres in Venlo. Daar deed lijsttrek ker Frits Bolkestein met succes op het laatste moment een klemmend beroep op zijn partijgenoten om Mens niet op de kan didatenlijst voor de Tweede Kamer te zet ten. Ook de laatste plaats, nummer 59, die Mens ambieerde werd hem niet gegund. Als 'lijstduwer' had hij via voorkeurstemmen in de Kamer wiHen komen. Toch zegt de afgewezen kandidaat geen wrok te koesteren. „Ach het leven gaat ge woon door. Ik ga door met ademhalen." Een afkeer van de politiek heeft hij al even min gekregen. Hij sluit dan ook niet uit dat hij het over vier jaar„misschien is Bolke stein dan zelf van het toneel verdwenen nog eens probeert. „Mensen zijn wel vaker teruggekomen nadat ze eerder waren afge wezen." Harry Mens was weliswaar op het con gres aanwezig, maar toen de lijst werd sa mengesteld, moesten de kandidaten de zaal uit. Hij was er dan ook niet bij toen het con gres achtereenvolgens zijn kandidatuur voor plaats 35 (een voorstel van de afdeling Beverwijk) en voor 59 wegstemde. En ook niet toen Bolkestein persoonlijk ingreep. Dat is zijn enige kritiekpunt. „Het is niet erg sportief van Bolkestein om dat zo op het laatste moment te doen. Maar ach, net is ook onderdeel van het spel." De afgewezen kandidaat zegt zich gesterkt te weten door de steun van veertig afdelingen, ook al ver taalde zich dat niet in het stemgedrag op het congres, waar hij uiteindelijk minder dan één procent van de stemmen verwierf. Die steun van de afdelingen was volgens hem veel meer dan een loos gebaar. Dat bevestigt ook voor zittcr C. Hoogzand van de WD-afdeling Lisse. Die hield op het congres nog een pleidooi voor de kandida tuur van Mens. Een kandidatuur waar hij nog steeds achterstaat. „Hij is een prima partijlid, een goeie vent. Wij hebben geen enkel probleem met hem. Hij heeft meer dan honderd spreekbeurten in het land ge houden. Dat heeft hem ook steun opgele verd, vooral van ondernemers en jonge ren." Hoogzand wist niettemin dat het met Mens gebeurd was toen Bolkestein had ge sproken. „Op zo'n congres komt de partij elite. En als die met applaus reageert, weet je het wel." Hoogzand zou Mens nog een volgende keer opnieuw steunen, maar voor zijn afdeling wil hij niet spreken. „Het is niet waarschijnlijk dat ik dan nog voorzitter ben en je weet nooit hoe de omstandighe den dan zijn." j (l.v.m. controle bezorging) J Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I □automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1