Leidsch Dagblad <S>i Plan VS voor Sneeuw en ijs ontregelen VS beëindiging oorlog Bosnië Jezus Ontslagen, maar toch aan het werk Afgeknipt touw dient als brandtrap in studentenkamer Twee meisjes verzonnen verhaal over ontvoering r Weer bezorgt Lillehammer eerste record ZATERDAG 12 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40388 LOSSE NUMMERS 1,80 Voor het raam van het hoog gelegen zolderkamertje hangt een vingerdik touw met knopen. Het is de brandtrap van de Leidse student X, maar het touw haalt bij lange na de straat niet. Een van de ex-huiseigenaren zette er namelijk flink het mes in na een brandweercon trole: .Anders zouden we er maar aan gaan hangen, zei-ie. Als een soort van studentengrap." En dus ziet de student maar weinig keus bij een brand: ver branden of zijn benen breken bij een sprong uit het raam. Een verdieping lager schroefde een vorige eigenaar de grote ramen dicht. Anders zouden de studenten er maar uit gaan hangen, met een biertje of si garetje in de hand. En dat zou de klan dizie van de winkels beneden niet ten goede komen. Stiekem heeft een bewo ner de schroeven 'ingekort' en het raam opengewrikt. Bij brand kan hij dan ten minste proberen te ontsnappen. Zijn achterbuurman in hetzelfde stu- dentenpand aan een Leidse winkel straat kan bij brand ontkomen via muurtjes en daken, is de theorie. Alleen, het ene muurtje staat op instorten, op het andere muurtje metselde een bange buurman glasscherven en die platjes zien er niet bepaald betrouwbaar uit. En zo hebben alle twaalf bewoners van het pand wel een verhaal over brandonveiligheid, lekkages en andere ellende. Een verhaal dat de gedachte onderstreept dat het onlangs uitgebran de pand aan de Vrouwensteeg niet het enige brandonveilige studentenhuis van Leiden is. Toch zijn de bewoners van het bo venhuis aan de winkelstraat bang noch boos. Ze stellen zichzelf gerust met de gedachte dat er altijd wel iemand in het huis wakker is, die snel ontdekt èn doorgeeft dat er brand is. Bovendien blijken de vele gebreken een prima wa pen in de onderhandelingen als een nieuwe eigenaar de huren weer eens wil verhogen. ,,Dan komen we direct met een hele waslijst aan klachten en slikt-ie zijn huurverhoging wel in", melden de bewoners strijdbaar. In oktober sleepten ze zelfs nog een bonus in de wacht. De nieuwe eigenaar stemde ermee in hun brandverzekering te betalen zolang de loshangende stop contacten niet zijn vervangen door vastzittende, geaarde exemplaren. Het kwam goed uit, want negen van de twaalf bewoners hadden hun spulletjes niet verzekerd. Zaterdags Bijvoegsel: Bij brand vallen hier twaalf doden. Weinig grip op clandistien kamerver- huur in Leiden. Niet hoog genoeg 3 „Geen straf is hoog genoeg", zei incest- slachtoffer Jolanda giste ren, na de veroordeling van haar ouders. Op bezoek 7 Nelson Mandela ging gisteren op bezoek in de gevangenis, waaruit hij precies vier jaar geleden werd vrijgelaten. VANROYC.S. ADVOCATEN Tel. (071) 122362 Hulpverleners vrezen Servische gijzeling De twee 14-jarige Leidse rr jes die de politie in januari telden dat ze ontvoerd en Zitting VN-Veiligheidsraad uitgesteld tot maandag hansdebruun dwelmd verhaal is bedacht komen, die De Verenigde Staten hebben gisteren een plan van zes punten gepubliceerd voor het bereiken van een akkoord in het Bosnische conflict. Het eerste doel van dit plan is verhoging van de druk op de Bosnische Serviërs. Als die zich aan de onderhandelingstafel inschikkelijk tonen, wordt hun versoepeling van de sancties in het vooruit zicht gesteld. in Bosnië verwachten dat zij door de Serviërs in gijzeling zul len worden genomen als de NAVO luchtaanvallen op de Servische stellingen rond Sara jevo uitvoert. De Servische lei der Karadzic zei gisteren dat er van gijzeling geen sprake kan zijn. Hij nam daarmee afstand van dreigementen van zijn le gercommandant, generaal Milan Gvero. „Maar als de bom bardementen beginnen, kun nen wij nergens heen", aldus een hulpverlener die zijn basis heeft in Pale, waar het Servische hoofdkwartier is gevestigd. Overigens hebben Servische en moslim-milities gisteren de eerste stukken geschut overge dragen aan VN-soldaten. De troepen rond Sarajevo moeten vóór 21 februari al hun zware wapentuig inleveren om NAVO- luchtaanvallen te voorkomen. Vier F-16's van de vliegbasis Volkel gaan foto-verkennings vluchten uitvoeren boven Sara jevo. Het vertrek van de tweede groep Nederlandse VN-militai- ren naar Bosnië is met een week uitgesteld. De 200 infanteristen zou dinsdag 15 februari vertrek ken, maar dit wordt 22 februari. Pagina'7: Crisisstaf landmacht in Den Haag werkt openlijk en razendsnel. Het Amerikaanse plan omvat de volgende punten: de Serviërs moeten de belang rijkste stappen zetten in de richting van vrede; Bij het vastleggen van de gren- zen in een akkoord moet reke ning worden gehouden met de 'redelijke behoeften' van de I moslims; Als de Serviërs niet de noodza kelijke stappen zetten, wordt de druk op Belgrado verhoogd, met inbegrip van verdergaande i sancties; De VS en de Europese Unie moeten bij een versoepeling van de sancties tegenover Servië gezamenlijk opereren. Onder de huidige omstandigheden wijzen de VS elke versoepeling van de hand; Er dient sprake te zijn van een „gezamenlijk optreden tegen over Kroatië", om zonodig druk op Zagreb uit te oefenen ter on dersteuning van het vredesak koord; Het aandeel van de Ameri kaanse troepen, die rra een vre desregeling moeten toezien op naleving daarvan, zal minder dan de helft van het totale aan tal manschappen zijn. Internationale hulpverlenbers correspondent De bevolking van het oosten van de Verenigde Staten maakt een winter door die ze niet gauw zal vergeten. Sneeuw, ijzel en ijsregens hebben gisteren opnieuw het openbare leven aan de oostkust lamgelegd. In minder dan een etmaal viel tien tot twintig centimeter neerslag, waardoor straten en autowegen in ijsbanen veranderden. Voor de derde maal dit jaar sloot de regering alle overheids diensten in Washington, omdat de 400.000 ambtenaren onmo gelijk op hun kantoren konden komen. Scholen in zes staten zijn al drie dagen dicht. Miljoe nen Amerikaanse kinderen heb ben sinds de kerstvakantie pas drie weken les gehad. Door het sluiten van kantoren en bedrij ven lijdt de economie dagelijks vele tientallen miljoenen dollars verlies. De zitting van de VN-Veilig heidsraad over de oorlog in Het goede nieuws: /Rhema, Evangelische Gemeente Oegstgeest Bosnië moest wegens de sneeuw worden uitgesteld tot maandag. In New York viel don derdag al drie centimeter sneeuw per uur, in Boston in één middag dertig centimeter. De beurs op Wall Street ging gistermiddag al om half drie dicht, anderhalf uur eerder dan normaal. De temperaturen vallen in het noordoosten nog mee (5 a 10 tien graden onder nul) maar in het middenwesten is het kwik sinds de jaarwisseling niet meer boven min 20 uitgekomen. Er is sinds de jaarwisseling al meer sneeuw en ijzel gevallen dan ge middeld in een hele winter. En volgens meteorologen is het einde van deze barre digheden nop niet in zicht. be- hebben hun Hun verhaal onder straf uit te e van hun ouders zouden hebben gekregen om dat ze veel te laat thuiskwamen. Dat hebben ze gisteren bekend aan de politie. De meisjes gingen donderdag 13 januari met twee vriendin nen naar Den Haag om te win kelen. Ze kwamen uren later dan hun ouders verwachtten weer in Leiden aan. Daar beslo ten ze een verhaal over ontvoe ring in scène te zetten. Twee surveillerende agenten troffen het tweetal 's avonds 'huilend en ontredderd' in de Haarlemmerstraat aan. De poli tie hechtte geloof aan het ver haal over een ontvoering; ze hield rekening met de mogelijk heid van een seksueel misdrijf. De meisjes verklaarden dat ze 's middags van hun fiets waren getrokken op de Oegstgeester- weg. Door een paar mannen zouden ze in een auto zijn ge trokken en vervolgens be dwelmd. Ze vertelden dat ze na drie uur uit de auto waren gezet op de Plesmanlaan. De politie nam de zaak hoog op. Woordvoerder T. Stuifber gen: „De verklaringen van beide meisjes waren eensluidend en er leek sprake te zijn van ernsti ge misdrijven. Wij hechtten ge loof aan hun verhaal, omdat de kleding van beide meisjes kapot was, ze licht gewond waren en sieraden misten. Ze waren bo vendien overstuur aangetroffen in de Haarlemmerstraat." Om te controleren of er spra ke was van seksuele misdrijven werden beide meisjes medisch onderzocht. De resultaten van onderzoek in het gerechtelijk la boratorium leverden echter niets op. Stuifbergen: „Hun ver haal begon na verloop van tijd minder overtuigend te klinken. Gisteren hebben ze bekend dat alles van A tot Z is verzonnen. Ze hebben zelf hun kleren kapot gemaakt en elkaar wat krassen toegebracht. Verder hebben ze wat sieraden weggemaakt, om het verhaal nog geloofwaardiger te maken. En dat deden ze alle maal uit angst voor de straf die zouden krijgen omdat ze uren te laat thuiskwamen." HET WOORD IS AAN Schopenhauer Mededogen is de basis v« moraal. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Religie - Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Weersverwachting van het KNMI; Wolkenvelden Wolkenvelden, ook af en toe zon. Droog. Middagtemperatuur rond plus 1 graad. Oostelijke wind, toe nemend tot matig, kracht 4, in het Waddengebied later tot krachtig 6 Guy Trottier, onze Franse kookkunstenaar heeft het volgende menu samen gesteld. Provencaalse paté. Zeewolffilet gevuld met zalm en witte wijnsaus. staa Onroerend 9°ed Een lastig heerschap. Tilburgs burgemeester Gerrit Brokx. 'Eerst drinken, dan praten. Zo doen we.dat in Rusland'. Een reisverhaal. Kuuroord voor overspannen leerkrachten. Op ontspanningsreis in - 'Ruighenrode'. Onze Taal: Stolwijkse kaas. De gang naar 'gewone taal' op radio en televisie. „Een licht accent mag best." Denkwijzen Troost. De Roode krijgt groen licht van Leidse artsen velsen-zuid martin hoekstra Ron de Roode gaat maandag het eerst sinds maanden trainen bij Telstar. De Leidse voetballer, die in oktober aan een drie maanden durende chemokuur begon, kreeg giste ren groen licht van de artsen in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. De 28-jarige aanvaller ver scheen bij aanvang van het sei zoen gewoon bij Telstar. Na en kele wedstrijden leek hij een chemokuur te moeten onder- zwel in de onderbuik. Maar op eens was die therapie niet nodig en keerde De Roode als scoren de invaller terug bij de eerste di visionist. De vreugde was echte van korte duur. Na drie wed strijden moest hij alsnog het ziekenhuis in. Wat De Roode in Velsen-Zuid precies gaat doen, kan hij nog niet vertellen. „Ik ga eerst eens praten met Ron Peters (club arts), Maarten Gozeling (clubfy siotherapeut) en Jan Spieren burg (verzorger). Ik moet alles weer opbouwen vanaf het nul punt en onder begeleiding. Niet als een blinde van start gaan. Met de groep trainen komt straks wel." Over een maand moet De Roode zich opnieuw in het zie kenhuis melden voor controle. „Wat een lekker nieuws, zeg. Ik mag een maand wegblijven. Nu er lekker tegen aan." lillehammer/debilt» Een freestyle-springer maakt een van zijn laatste oefensprongen op de olympische piste van Lil lehammer. De Olypische Winterspelen in Noorwegen wor den vanmiddag om vier uur officieel geopend, maar het eerste record van Lillehammer is al gevallen. Nog nooit viel er in een week zoveel sneeuw als de laag van 132 centime ter die de afgelopen dagen is gevormd. Het is in het olym pisch dorp ook knap frisjes. Er waait een ijzige wind uit het oosten, die met fikse sneeuwstormen gepaard kan gaan en een stevige kou teweeg brengt. De eerste dagen van de spelen zullen koud en guur zijn: overdag zijn temperaturen van -4 tot -8 te verwachten en 's nachts vriest het tot 15 graden. Het KNMI in De Bilt zal tijdens de Olympische Spelen een speciaal olympisch weerbericht uitbrengen. FOTO PEUTER Politie Amsterdam eist hoofd vakbondsleider leiderdorp paul v Machinefabriek West-End BV Lisse, tel. 02521-19048 t engineering machinebouw en -reparatie motorrevisie liesbeth buitink „Ziekenhuis, bekijk het maar", dacht ana liste Sylvia van Klink (25), toen gistermor gen om kwart voor zeven de wekker afliep. Toch stond ze drie kwartier later weer 'ge woon' bloedmonsters te onderzoeken in het Leiderdorpse Rijnland-ziekenhuis, dat haar zojuist de laan had uitgestuurd, samen met zestig collega's uit de twee vestigingen in Leiderdorp (St. Elisabeth) en Alphen (Rijnoord). „Ik heb het gedaan voor mijn collega's", kijkt de Leiderdorpse terug op de zeer bij- zpndere werkdag. „Ik wist hoe druk ze het hebben." Het was geheel vrijwillig. Direct nadat de chef de onheilstijding bracht, zei hij: 'Je kunt naar huis gaan, als je dat wilt.' Een van de vier ontslagen analisten in Lei derdorp deed dat ook. Die had tot het laatst toe gehoopt dat het jaar stage bij het zie kenhuis zou meetellen als dienstjaar. Sylvia had al een maand geen hoop meer. Ze trad juli vorig jaar in dienst en was dus zo'n beetje het laatst aangenomen op de la boratorium-afdeling. Ze hield zich dan ook zoveel mogelijk afzijdig van de gesprekken die elke koffiepauze opdoken. Gesprekken in de trant van: 'ga jij of ga ik?' Donderdag morgen werd het haar te gortig: „Jullie hou den op of ik ga ergens anders heen", riep Sylvia uit. En dus besloot de chef toch maar te ver tellen wie er weg moesten. Anders hadden zijn ondergeschikten thuis moeten wachten op de ontslag- of overplaatsingsbrief, zoals op veel andere afdelingen. De onzekerheid daar zorgde gisteren voor een gespannen sfeer in het ziekenhuis. „Maandag wordt het op zulke afdeüngen helemaal erg", vreest Sylvia. „Je durft elkaar dan niet aan te kijken." De ontslagbrief is ook wel heel erg stan daard en zakelijk, vindt ze. Geen woord van waardering voor haar werk, bijvoorbeeld. Waardering die haar chef wèl uitte in het ontslaggesprek. Hij had haar liever gehou den, wist ze al langer. Had hij in december niet gezegd dat ze 'goede vooruitzichten' had? En raadde hij haar toen niet af om een baantje elders te accepteren? Voor kniezen is ze echter niet het type. Paul de Leeuw schalt door de boxen in haar kleine verpleegsterskamer en gisteren ging ze met haar zus de stad in: „Lekker gek ge daan. Blik op oneindig." Zondag draait ze gewoon weekeinddienst. „Je denkt toch: alles wat je kunt wérken, is meegenomen bij het solliciteren", zegt de eveneens ontslagen analiste Tina Wouda (25), die al anderhalfjaar in het Leiderdorp se ziekenhuis werkt. De ziekenhuis-directie belooft hulp bij het zoeken van een andere baan, maar de dames denken dat ze het toch zelf moeten doen. Makkelijk zal dat niet zijn. Het Academisch Ziekenhuis en de politie in de regio zoeken analisten. En dat is het dan zo'n beetje. „We zullen elkaar wel tegen komen bij het solliciteren", peinst Sylvia. Soms vraagt ze zich af waarom de part-ti mers er niet het eerst uitvliegen: „Die wer ken soms alleen voor een extra vakantie." Medelijden heeft ze met de collega's die van AJphen naar Leiderdorp moeten, om daar tot 1 juli te worden aangestaard door is plekje Pagina 14: Rijnland ontslaat 60 r Ia, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Tel:. (I.v.tn. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch De Amsterdamse afdeling van i q Per innaai de Nederlandse Politiebond eist j Via acceptgiro 85,55) het aftreden van landelijk voor- automatisch 84.55) zitter Van Duijn. De Amster- dammers vinden dat Van Duijn j Nr. bank/giro: moet opstappen, nu een onder- zoek van de rijksrecherche geen I aanwijzingen voor corruptie J Bandtekening: binnen de top van het Amster- j damse politiekorps aan het licht I heeft gebracht. j bon Qratok amfcrpompt Van Duijn uitte beschuldigin- iooso gen aan het adres van de Am- I uoovun-idm sterdamse korpsleiding, nadat j Of bel 071-128030 eerst de Utrechtse korpschef Wiarda Amsterdam in NRC Handelsblad van corruptie had beticht. De Amsterdamse procureur- generaal Van Randwijck presen teerde gisteravond de conclu sies van het onderzoek, dat de L rijksrecherche in zijn opdracht 8 712141 400121 heeft verricht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1