zorgen dat masker valt9 9 Ik ga Cruijffs Cruijff TERDAG 29 JANUAR11994 Omdat de kinderen van Basilevitch en Cruijff dezelfde school bezochten, kon het niet uitblijven dat de wegen van de twee elkaar zouden kruisen. In het begin tot ie ders genoegen, later liep de samenwerking spaak. En re gende het beschuldigingen over en weer. Volgens het Cruijff-kamp zou de vedette miljoenen verloren hebben aan Basilevitch, deze op zijn beurt vond dat hij juist mis bruikt was. Vijftien jaar lang deed Basilevitch er het zwij gen toe totdat er afgelopen zomer in zijn ogen iets onver kwikkelijks gebeurde. Het vormde de aanleiding tot een boek waarin 'Basil' zijn ervaringen met Johan Cruijff gaat optekenen. De werktitel 'Cruijff, de satan' be looft weinig goeds voor zijn voormalige compagnon. Alle reden om af te reizen naar het zuiden van Frankrijk' voor een hernieuwde kennismaking met de man die Johan Cruijff aan de rand van de afgrond bracht. Of... gedraaid hebben. Twijfel.'De straffe Baski- sche borrels missen hun uitwerking niet. Het gesprek wordt wat losser. 'Basil' brengt Danny Cruijff als gespreksonderwerp in. We haken gretig in met 'Er werd toentertijd ge fluisterd dat u een relatie zou hebben met haar.' „Nonsens", reageert onze gespreks partner resoluut. „Ik had een vriendschap pelijke relatie met haar. De vrouw van een vriend is onaantastbaar. Maar ik weet wel wie die verhalen de wereld in heeft ge bracht. Cor Coster. Die had dat in z'n hoofd zitten. Danny heeft me nog gewaarschuwd. Haar vader pushte Johan om met mij te breken. Vertelde hem allerlei leugens. Op een dag vroeg Johan het me. Of ik een rela tie had met Danny. Hij huilde als een klein kind. Ik zei: 'Hoe kan een vriend dat nou vragen.' Het was mooi geweest voor mijn boek. Mijn liefdesrelatie met Danny etcete ra, maar het is gewoon niet waar." Abrupt einde In april '79 kwam er een abrupt einde aan het partnerschap. „Ik heb de relatie niet verbroken, Johan was opeens vertrokken. Hij heeft het buitengewoon slim gespeeld door te zeggen dat hij aan de grond zat. Op deze manier ontliep hij de belastingheffing. En ik zat met de brokken. Alle bedrijven werden voor peanuts verkocht. We hadden samen 1,2 miljoen dollar (circa 2.3 miljoen gulden, red.) geïnvesteerd. Voor hem een schijntje, maar ik schoot er flink bij in. Kwam bij dat ik ook nog eens alle hoon over me heen kreeg. Hij heeft me gedumpt als een ouwe sok." „Ik had erg veel moeite om opnieuw te beginnen. De fabriek werd verkocht, ik moest mijn huis verkopen en ik kon bij geen enkele bank meer terecht. Ben ook verhuisd naar Frankrijk. Hij heeft mijn re putatie en mijn naam gebroken. Ik was zelfs van plan om m'n naam te veranderen. Kun je nagaan. Ik werd behandeld als een dief. Zonder dat ik in een gevangenis heb geze ten, zonder dat ik ook maar één keer voor de rechter ben verschenen, werd ik toch min of meer veroordeeld." Hij heeft later nooit meer wat van hem gehoord. Basilevitch probeerde nog wel een paar keer telefonisch contact te krijgen, maar als Cruijff doorhad met wie hij te doen had, hing hij snel op. „Twee jaar gele den probeerde ik hem nog te bellen na zijn hart operatie. Kijken hoe het er mee stond. Ik heb de dokter die hem geopereerd heeft nog wel gevraagd of hij überhaupt een hart aantrof. De man is altijd zo kil, zo harteloos. Het kan natuurlijk ook zijn dat de dokter er nu een hart in heeft gestopt." Peter Pan Hij gooit er maar weer eens een anekdote tegenaan. „Er kwam een hoge ome van Unilever speciaal uit Nederland om met ons te onderhandelen. Ze wilden misschien wel investeren in onze varkensfokkerij. De meeting was om vier uur. advocaten erbij, bankiers. Om half vijf kwam senor Cruijff pas binnenlopen. Hij maakt even een praat je, zegt: 'Maak het maar rond thet Michel' en weg was-ie. Binnen het kwartier. Hij had namelijk beloofd dat hij zijn zoon naar de bioscoop zou brengen voor Peter Pan. Zo behandel je toch iemand niet die speciaal over komt vliegen uit Nederland. En ik moest steeds de problemen oplossen. Want al die deals sprongen af." En o ja, of we al wisten dat Johan erg op de penning zit. Hoewel zijn vermogen ge schat wordt op veertig miljoen dollar (prog nose Basilevitch) „Hij moest in restaurants altijd net naar het toilet als de ober eraan kwam om af te rekenen. Geld is voor hem het belangrijkste. In Brazilië liet hij een keer een Concorde wachten. Hij had tegen de'af spraken in maar één helft gevoetbald, maar vond het vreemd dat hij ook maar de helft van zijn gage kreeg. Hij wachtte net zo lang tot het geregeld was. Echt, voor geld moest alles wijken." Voordat we weer terugrijden naar Frank rijk trekt Basilevitch ook nog de trainersca paciteiten van Cruijff in twijfel. „Het is toch een schande dat je met spelers als Romario, Stoichkov, Laudrup en Koeman ook nog wel eens wedstrijden verliest? Nee, dan sla ik de prestaties van Arsenio Iglesias (trainer van de huidige Spaanse koploper Deportivo La Coruna, red.) heel wat hoger aan. Elke stomkop kan met Barcelona kampioen van Spanje worden. Dat lukt mij zelfs nog." We zijn terug in Le Tonneau, waar we 'les vins de Jacques' aan een nader onderzoek onderwerpen. Eén ding willen wij nog we ten. Verwacht hij geen narigheid naar aan leiding van de inhoud van het boek? „Ik ben niet bang voor advocaten of processen. Al les wat ik opschrijf, kan ik bewijzen. Voor mij is het het belangrijkste dat de mensen weten wie Cruijff werkelijk is. Hij moet op houden om zijn omgeving als oud vuil te behandelen. Ik voel me een soort Zorro (maakt een zwiepende beweging als had hij een degen in zijn handen). Ik ga er voor zorgen dat zijn masker valt. Het carnaval is afgelopen." \chtenveertig jaar geleden werd hij geboren in Parijs. [)m precies te zijn in het zestiende arrondissement van n ie Franse hoofdstad, nabij Porte d'Auteuil. Bijna in de '9etichtertuin van het Pare des Princes, het nationale voet balstadion. En was hij daar maar gebleven, denkt Jóhan 3GRtruijff tot op de dag van vandaag. Maar Michel Georges ihasilevitch verhuisde naar Barcelona waar in 1973 'El Salvador' Johan Cruijff neerstreek bij de plaatselijke FC. 15511 ze later weer op. En Cruijffs dochters kwa men dan weer bij mij over de vloer. Dat was het begin. Maar als ik de klok kon terug draaien, had ik beter m'n vrouw kunnen sturen om de kinderen te brengen en op te halen. Dan had ik hem nooit ontmoet." „Want weet je: ik had Cruijff echt niet no dig om in leven te blijven. Elk jaar wisselde ik van auto, ik had een goed leven. Zijn geld had ik niet nodig. Ik dacht alleen dat ik na Brian Jones een nieuwe vriend gevonden had. Ik heb me vergist. Ik ben stom ge weest. Hij heeft me gebruikt." Het Cruijff-kamp is een andere mening toegedaan. Zij vinden dat hun vedette op alle mogelijke manieren is uitgekleed door Basilevitch. Hij zou misbruik hebben ge maakt van het vertrouwen van de vedette, die zijn partner carte blanche gaf om na mens hem te onderhandelen bij banken en bedrijven. Het geld dat daarbij loskwam zou Basilevitch hebben aangewend voor verdachte transacties en het opzetten van een aantal weinig winstgevende onderne mingen, waaronder een varkensfokkerij (Ganadera Catalana), een onroerend-goed- firma (Immobilaria Ibiza) en een palmbo menkwekerij (Horticülturas Mediterrane- as). „Cruijff kan mij niks maken, want hij deed er even hard aan mee. En zijn wil was wet, hoor. Als hij zei: we doen dit of dat, dan was er geen discussie mogelijk. Ik had inderdaad zijn volmacht om te onderhan delen, maar er gebeurde niets buiten zijn medeweten om." Handtekening Hij rommelt even in zijn binnenzak. En haalt zo'n volmacht te voorschijn. Docu ment nummer 1A715530. We herkennen de handtekening van Johan Cruijff. Het in het Spaans opgestelde standaardcontract bevat regels waar ruimte is opengelaten voor naam en bedrag. Basilevitch wappert er tri omfantelijk mee. „En zo had ik er nog 22. Maar ik jieb ze nooit gebruikt. Ik ben geen gangster." Vervolgens somt hij wat zaken op die hij in naam van Johan Cruijff moest uitvoeren. „Cruijff heeft veel verdiend met de transfer Danny en Johan Cruijff. foto archief van spelers. Die kocht hij dan op en ver kocht ze weer met winst. Op deze manier kregen we ook het geld makkelijk de grens over. Waar het geld allemaal heen ging? Naar Zwitserland. Naar de Union Bank of Switzerland in Bern. Weet je welk geld daar ook belandde? De 600.000 dollar die het Amerikaanse Warner Brothers wilde inves teren in de varkensfokkerij. Als president Steve Ross daar achter zou komen, zou hij hem alsnog een proces aandoen." Het zijn smeuïge verhalen, dat zeker, of ze waar zijn is een tweede. Michel Basile vitch is niet in zijn eerste leugentje gestikt. Maar het klinkt leuk. Wat kreeg Cruijff bij voorbeeld ook al weer in ruil voor zijn steun aan de huidige Barcelona-voorzitter José Luis Nunez tijdens de verkiezingen in 1978? „Een appartement van een miljoen dollar in de Paseo de Gracia, één van de belangrijk ste straten in het centrum", antwoordt de 'playboy in ruste' ('ze noemden me inder daad een playboy, maar ik was een drama met vrouwen. zonder blikken of blozen. „O ja, en een Panamees bedrijf Gander Corporation geheten dat gevestigd was in het Panamese consulaat in Zürich." Basilevitch is op gang gekomen. Springt van het ene 'schandaal' naar het andere. En in al die anekdotes staat de geldzucht cen traal. „Cruijff denkt alleen aan geld. Hij ge looft nergens in, alleen in geld. Geld is god voor hem. Weet je wat hij op een dag zei? 'Ik ben veel beroemder dan Jezus Christus.' Ik zei: 'Johan, dat is godslastering.' Hij ant woordde: 'Ja, maar het is wel waar'. Ik wist niet wat ik hoorde." Catalonië 'Hebben jullie ook trek in wat eten', infor meert Basilevitch. En of we zin hebben om dat te gaan doen over de grens in Catalonië. We vragen hem of dat wel zo verstandig is, zo dicht in de buurt van de aartsvijand. Ba silevitch lacht schamper. „Ik ben niet bang voor hem. En ook niet voor zijn schoonva der Cor Coster. Die heeft me al een keer met de dood bedreigd. Ach, als je iemand wjl vermoorden moet je het zeker niet van tevoren aankondigen. Dan ben je er op voorbereid. Maar laat 'm maar komen hoor, geen enkel probleem." De weg voert ons naar Figueras, het eer ste plaatsje van enige betekenis na het pas seren van de Frans/Spaanse grens. In Hos tel Camping Pous laat Basilevitch achtes- eenvolgens pastis, gebakken aubergines, boerenham, Rioja-wijnen uit '82 en '83. sa lade, inktvis, gevogelte, gebakken worstjes, Baskische borrels, ijs, koffie en sigaren aan rukken. En of we nog honger hebben. Bij el ke gang komt de eigenaar even vragen of het smaakt. Ook de chef-kok meldt zich ge regeld aan onze tafel. Onze theorie dat Ba silevitch een verpauperd heerschap is, be gint scheuren te vertonen. In onze gedach ten ruilen we het flatje weer in voor het landhuis en houden we het erop dat zijn vijf Jaguars vandaag toevallig aan hun duizend- kilometerbeurt toe waren. Dus zo door re denerend zal hij Cruijff toch wel een loer Anno 1994 is het moeilijk je voor- te stellen dat Danny Cruijff-Coster Mi chel Basilevitch ooit de knapste man van Spanje vond. Temeer daar Basi levitch tegenwoordig in Frankrijk woont, tegen een uitloper van de Py- 'oorheneeën aan- Hij wijst het wel aan, Ckijk daar, op die berghelling', fcie- rtrijkt hij met één handgebaar 43 huizen) maar hij wil er niet naar toe. ,Het huis zit stampvol familie, je ikent dat wel." We vinden het prima. Als de Jaguar een Peugeotje is gewor den dan zal de villa wel veranderd I h( zijn in een flatje. Maar zo door- rede nerend, wordt het steeds onwaar schijnlijker dat Basilevitch zich vijf tien jaar geleden verrijkt zou hebben met enige Cruijff-miljoenen. OLG VAN VOORPAGINA 'nJ STRUIS en RONALD FRISART in het voetbalwereldje zeer goed inge voerde bron had ons dat van tevoren al ge zegd. „Ik ben Basilevitch een paar jaar gele den nog eens in Frankrijk tegengekomen. Hij rommelt wat in het voetbal. Maar ik denk niet dat hij Cruijff uitgekleed heeft. 1 wat heeft uitgespookt, dan heeft-ie o slecht gedaan dat-ie er zelf ook aan onderdoor is gegaan. Hij maakte op mij een totaal verpauperde indruk. Bij sommige mensen zie je gewoon dat ze over the hill zijn. Hij liep drie dagen lang Ln hetzelfde t- shirt. Hij maakte niet de indruk dat hij met Johan Cruijff de klapper van zijn leven heeft Michel Basilevitch heeft intussen pontifi caal plaatsgenomen op de achterbank van onze huurauto. Zijn bejaarde chauffeur heeft al lang rechtsomkeert gemaakt. „Ik weet een leuk restaurant, daar gaan we heen. En heren, doe uw riemen om, want de hoek staat politie. Het zijn welis waar vrienden van me, maar je weet het Inderdaad staan even verderop wat verdekt opgestelde agenten. Geen leugen dus. Maar op de heenweg heeft hij ze waar schijnlijk al zien staan. En of het echt z'n vrienden zijn, zullen we nooit te weten ko- In restaurant Le Tonneau waar 'les vins de Jacques' geschonken worden, lijkt Basi levitch kind aan huis gezien de amicale ma nier waarop de eigenaar hern begroet. Hij keuvelt wat met de serveerster, aait een hond, bestelt koffie en thee en gaat er eens zitten. De man die vloeiend Rus sisch, Frans, Spaans, Catalaans en Engels spreekt (geen leugen), lijkt vereerd met het bezoek uit Nederland. En net op tijd. Want wisten de Hollandse gasten al dat hij bezig boek over zijn leven met Johan Cruijff? Ja, we hadden iets in die richting vernomen, zeggen we naar waarheid. We hadden zelfs al een werktitel opgevangen. 'Satanss Cruijff, oftewel: Cruijff de satan. Basilevitch lacht geheimzinnig. Hij wil zijn titelgeheimen niet prijsgeven. Maar dat boek dat komt er echt, dat mogen we van hem aannemen. En het wordt dik ook. Hij heeft zeker stof voor 400 pagina's. We knik ken beleefd, maar plegen bij terugkomst wel even een telefoontje met de Parijse uit gever Laffont/Fixot. Daar wordt de komst van het boekwerk bevestigd. Advocaat .Cruijff heeft er ook lucht van gekregen", vertelt Basilevitch. „Ik werd laatst gebeld door zijn Spaanse advocaat of er misschien nog wat aan te doen viel. No way." Hij klapt keihard met z'n vuisten op tafel. „Het moet maar eens afgelopen zijn met de heer schappij van his majesty Cruijff. His satanic majesty Cruijff." Cruijff (zittend, derde van links) in zijn periode als voetballer bij Barcelona. Staand derde van links Johan Neeskens, die eveneens geld heeft verloren aan zaken die hij door Basilevitch liet behartigen. foto archief Michel Basilevitch bereidt boek voor over zijn leven met Nederlandse voetbalvedette De frustraties zitten blijkbaar heel diep. We wagen hem waarom hij vijftien jaar heeft gewacht voordat hij het nodig vond om zijn lotgevallen op papier te zetten. Zijn ogen vernauwen zich, de toon wordt feller. „Vorig jaar heeft hij een grote vergissing ge maakt. Ik ben nog steeds actief in' de voet balwereld, werk nog steeds met voetbalspe lers. Afgelopen zomer heb ik de Witschge- transfer van Barcelona naar Bordeaux'voor- bereid. (Rob Jansen, namens de spelersvak bond WCS zaakwaarnemer van Richard Witschge: „Basilevitch betrokken bij die transfer? Ik ben er duizend procent zeker van dat hij geen enkele rol in dit verhaal heeft gespeeld. Sterker: ik ben hem zelfs nog nooit tegengekomen.") Op een gege ven moment heeft de president van Bor deaux een fax naar Barcelona gestuurd waarin ook mijn naam viel. Die fax kreeg Cruijff onder ogen en toen was het meteen: 'What! Basilevitch? Daar doen we geen za ken mee'. Toen kreeg een ander alle credits. Dat was voor mij de druppel. Op dat mo ment zat hij aan mijn brood, you see. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik zeg: nu ga ik je terugpakken." De uitdrukking in zijn ogen voorspelt weinig goeds voor Johan Cruijff. Eén ding hebben ze in ieder geval wel ge meen. Zowel Cruijff als Basilevitch praat het liefst met armen en benen. Waar Cruijff vaak lege flesjes gebruikt om zijn tactische vondsten over te brengen aan een leek, hanteert Basilevitch twee pakjes Philip Morris Light-sigaretten om zijn theorieën kracht bij te zetten. Als een ervaren balletje balletje speler schuift hij razendsnel de pak jes over de tafel. Rolling Stones De 48-jarige Basilevitch, in Parijs geboren uit Russische ouders, springt van de hak op de tak. Haalt heden, verleden en toekomst regelmatig door elkaar. Over zijn pre-Cruijff periode komen we weinig te weten. Volgens eigen zeggen was hij goed beviend met Brian Jones, de oprichter van de Rolling Stones die op 3 juli 1969 bewusteloos werd gevonden in zijn eigen zwembad en kort daarna overleed. De officiële doodsoorzaak is tot op de dag van vandaag nog onbekend, maar Basilevitch weet het wel. „Al die ver halen over drugs-experimenten zijn uit de lucht gegrepen. Hij had weselijk last van astma. Dat is hem fataal geworden. En indi rect was het ook mijn schuld. Ik had altijd allerlei buisjes bij me voor het geval hij in ademnood kwam. Die avond was ik hem uit het oog verloren." Basilevitch verlegde zijn werkterrein naar Barcelona, de hoofdstad van Catalonië, waar hij emplooi vond in de confectie-in- dustrie. Vlak nadat Cruijff zijn eerste wed strijd voor Barcelona afwerkte, op 5 sep tember 1973 in een oefenduel tegen Cercle Brugge (uitslag 6-0, twee doelpunten van Cruijff). ontmoette hij Basilevitch. Op een kinderfeestje. „Mijn dochters zaten op de zelfde privé-school als de dochters van Jo han. Chantal en Susila (dochters van Cruijff, red.) nodigden mijn kihderen uit voor hun verjaardagen. Die bracht ik dan en haalde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 21