Leidsch Dagblad Minister Dales overleden BOERENKOOL EN KIR 'Die regen van jullie komen wij tekort' Ritsma oppermachtig Bond haalt 'stofkam' door haven Rotterdam Hertogin is naam kwijt Dulfers heksenketel 'Het gevecht is nog niet eens begonnen' 4.90 cfi GOED NIEUWS MAANDAG 10 JANUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40359 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Baby's vaker gepland NAVO-top 3 In vergelijking tot twin tig jaar geleden wor den baby's steeds vaker gepland. 5 Clinton riep de NAVO- landen op te waken voor een isolement van Rusland en de NAVO niet te snel uitte breiden. j Handvest yI Vernieuwingsbewe- I V/ gingen uit heel Eu ropa hebben een handvest voor mensenrechten in de kerk aangenomen. Flamenco yi o Knetterend tempe- I rament in het Al- phense Parktheater van de uit Colombia afkomstige danseres Inés Arrubla. Gemini <^ADe vrouwen van sL U Gemini/Kangeroes mogen het kampioen schap niet meer uit han den geven. Van Thijn en Patijn genoemd als opvolgers Minister Ien Dales is overleden. De minister van binnen landse zaken overleed afgelopen nacht in haar woon plaats Utrecht aan een hartstilstand. Zij is 62 jaar gewor den. Hoewel het kabinet nog maar tot mei heeft te gaan, komt er vrijwel zeker een nieuwe minister. Genoemd worden de Amsterdamse burgemeester Ed van Thijn en de Zuidhollandse commissaris der koningin Schelto Pa tijn. den haag npa land-woordvoerder Dick de Cloe van de PvdA wordt niet sterk genoeg geacht voor het ministerschap. Alle ingewijden op het Bin nenhof zijn het erover eens dat Dieuwke de Graaff-Nauta, de CDA-staatssecretaris van bin nenlandse zaken, de ministers portefeuille er tamelijk gemak - Vice-premier en PvdA-leider Kok verklaarde vanochtend dat hij de komende dagen over de opvolging met premier Lubbers gaat overleggen. Ingewijden verwachten dat er iemand van buiten de Tweede Kamer aan gezocht zal worden. Binnen- kelijk bij zou kunnen nemen. Zij is goed ingevoerd in alle belang rijke dossiers. Maar het CDA zal daarop niet willen aankoersen. „Je kunt het de PvdA gewoon niet aandoen dat zo'n belangrij ke post door iemand van een andere partij wordt opgevuld", zegt een prominent kamerlid. De Graaff-Nauta zei vanmor gen dat Dales zich de afgelopen dagen al niet lekker voelde. „Maar gisteren had ik nog tele fonisch contact met haar. Toen vertelde ze dat ze zich weer re delijk goed voelde e de vergadering van d raad zou bijwonen." Kok zei in een eerste reactie verbijsterd te zijn. „Het is een vreselijke klap. Ik heb het in de loop \'an de nacht gehoord. Je gaat door de grond, want je bent daar niet op voorbereid. Ien was een geweldige collega", aldus haar partijgenoot van morgen voor de NCRV-radio. „Een toegewijd minister van binnenlandse zaken, zeer des kundig. Een warm mens, een sociaal-democrate in hart en nieren. Ze was wat nukkig en bokkig tegenover de pers. Maar ze had een warm gevoel naar de mensen om wie het ging. Een harde bestuurder als dat nodig was, maar een vrouw met een sterk ontwikkeld sociaal ge voel." Vanuit Indonesië, waar giste ren de parlementaire delegatie arriveerde, kwamen reacties van droefenis en verbijstering. Een enorme schok", zo reageerde premier Lubbers vanmorgen in Brussel, waar hij vandaag de NAVO-top bijwoont. De eerste minister noemde het nieuws „heel verdrietig". Lubbers sprak ook zijn medeleven uit met Da- les' vriendin. Alom is geschokt gereageerd op de plotselinge dood van de minister. Haar gesprekspartners in de ambtenaren- en politieor ganisaties prezen vanmorgen unaniem de kracht van Dales. „Een dijk van een vrouw", aldus voorzitter Kruizinga van de Al gemeen Christelijke Politie- Minister Ien Dales. bond. „Een eigenzinnig mens maar wèl een minister", aldus zijn collega Duijn van de Neder landse Politiebond. In Nijmegen, waar Dales van 1987 tot 1989 burgemeester was, wordt met genegenheid aan minister Dales terugge dacht. „Ze heeft hier een goede naam. Als burgemeester was ze bijzonder, ze was de moeder van de stad", aldus PvdA-wet- houderW. Hompe. Pagina 3: Ten Dales was als een akela van de padvinderij'. hamar Rintje Ritsma is gisteren met veel vertoon van macht in Hamar Europees kam pioen geworden. De schaatser uit Lemmer zegevierde op drie van de vier afstanden en verbeterde twee wereldrecords (1500 meteren punten totaal). Door deze prestaties is Ritsma meteen de nieuwe nummer een gewor den op de wereld ranglijst aller tijden. Johann Olav Koss eindigde in de scha duw van Ritsma als tweede, voor Falko Zandstra en EK-debu- tant Ids Postma. Pagi na 17: Van krabbelaar tot recordhouder. De Vervoersbond FNV haalt op nieuw de 'stofkam' door de Rot terdamse haven. Bedrijven die zich niet strikt aan de regels houden voor het inhuren van personeel van 'buiten' en hun eigen werknemers langer of in andere functies laten werken, kunnen rekenen op acties. Dat hebben de kaderleden \'an de stukgoedbedrijven in de Rotterdamse haven besloten naar aanleiding van de kwestie bij Multi Terminals Waalhaven. De werknemers legden daar vo rige week donderdag en \rijdag het werk neer, uit ongenoegen over de inhuur van werknemers van het sjordersbedrijf Oceana voor het opnieuw bundelen van hout. Dat werk dient door hen zelf te worden gedaan, menen zij. Indien er onvoldoende werknemers zijn, moet de di rectie ma De verkoopcijfers van de 'Hertogin van York' zijn het af gelopen jaar zo slecht geweest dat is besloten om haar naam te veranderen. Voortaan gaat de Duchess of York door het leven als 'zonzoekster' Sunseeker in het Engels. Het gaat hier niet om de hertogin 'Fergie' zelf, maar om de in 1992 naar haar genoemde roos. De nieuwe naam is nogal pi kant gezien het feit dat het voormalige lid van de Britse ko ninklijke familie juist door haar uitbundig topless zonnen in ge zelschap van haar kinderen èn haar 'financieel adx'iseur' in op spraak is geraakt. Precies daar om ook is de verkoop van de bloem enorm teruggelopen. De Duchess of York een fraaie rood-gele bordesroos deed het kort na de introductie bijzonder goed. De roos was in het eerste seizoen de op twee na best verkóchte. Vorig jaar echter verdween de bloem uit de top vijf. Reden voor de kwe ker om heel ongebruikelijk de naam te veranderen. De naamsverandering had niet mogen uitlekken, maar oplet tende lezers van de jaarlijks ver schijnende bloemencatalogus merkten de verandering. De stapel hout ligt nog steeds op de kade van Multi Terminals Waalhaven, terwijl het hout schip inmiddels is vertrokken. De werknemers hebben het met containers afgeschermd. De havenwerkgeversorganisa tie SVZ, Oceana en de directie van Multi Terminals overwegen een kort geding tegen de werk nemers aan te spannen. Dat zou eventueel vanmiddag al plaats kunnen vinden. Woord voerder Van der Sluis van de SVZ zegt echter in eerste instan tie de weg van het overleg te willen volgen. leiden De 'godfather' van het saxofoonge- weld Hans Dulfer, dochter Candy en Boris van der Lek maakten er gisteravond een heksenke tel van in de Leidse Waag. Het optreden was het hoogtepunt van de eerste twee dagen van de Leidse Jazzweek, die zaterdag officieel werd geopend door wethouder Walenkamp. Het pu bliek in de Waag stond schouder aan schouder mee te swingen op de uiterst opzwepende muziek van vader en dochter Dulfer. Maar Candy was op haar best in haar eentje. Tijdens de solo's koos ze opwindender wegen dan pa. Pagina 13: Saxofoonfeest in De Waag. FOTO HENK BOUWMAN Noordwijkerhouter hongert om honden noordwijkerhout wim wegman Een 40-jarige Noordwijkerhouter is afgelopen weekeinde in hon gerstaking gegaan omdat hij zijn vijf honden wil terughebben. De dieren zijn anderhalve maand geleden in beslaggenomen op last van de Dierenbescherming. De honden zouden slecht zijn verzorgd. De man is het daarmee niet eens en wil dat de dieren bij hem kunnen terugkeren. Ctl Panklare gesneden boerenkool, -i or zak 300 gram L.tuD CU Hele kip, Koele zeewind, een bewolkte hemel en hier en daar een bui boden de 10.000 brandweerlie den in Australië vanochtend de helpende hand bij het bestrij den van de verwoestende bos branden. De autoriteiten wijzen er echter op dat het warme en stormachtige weer dat voor de komende dagen wordt voor speld, de gevaarlijke branden opnieuw kan aanwakkeren. „Het is nog niet het einde van het gevecht, nog niet eens een begin daarvan", zo zei een woordvoerder van het brand weerkorps van New South Wales. De korpsen bestreden vanmorgen nog steeds meer dan 130 branden, verspreid over een oppervlakte van 480 kilometer ten noorden en ten zuiden van Sydney, de grootste stad \'an het land. Veel van de branden zijn aan gestoken. Het afgelopen week einde zijn 13 mensen aange houden op verdenking van brandstichting. De bevolking vraagt via de media om een strenge bestraffing. Phil Koperberg, hoofd van de brandweer, was gisteren nog optimistisch. „De strijd is ge wonnen, maar de oorlog zal nog wel een paar dagen doorgaan". Later op de dag was dat opti misme al weer verdwenen. Een woordvoerder van de bospolitie noemde „de situatie totaal on voorstelbaar; alles kan gebeu- Afgelopen nacht moesten 439 patiënten uit 4 verschillende verpleeghuizen in allerijl wor den geëvacueerd, omdat over slaande vuren de noordelijke buitenwijken van Sydney be dreigden. In de afgelopen 8 dagen dat de bosbranden woedden, heb ben 10.000 mensen hun woning moeten verlaten, zijn 200 hui zen tot de grond toe afgebrand en kwamen 4 mensen om het leven. Drie van de 4 doden wa ren brandweerlieden. De 4de, een 42-jarige vrouw, kwam om nadat ze met haar dochters ver geefs redding had gezocht in haar zwembad. De 2 meisjes van 11 en 13, zijn met ernstige brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. De brandweer heeft overigens gewaarschuwd de zwembaden niet als vlucht- plaats te gebruiken, omdat er gevaar voor verstikking bestaat door het overrazende vuur en de rook. Nog rokend en smeulend lij ken twee voorsteden van Syd ney, Como en Jannali, wel ge troffen door bombardementen. In Como zijn 89 huizen geheel verwoest, waarvan 40 in één straat waar helemaal niets van over is. Alles is zwart. Pagina 2: Strijd tegen vuur is nog lang niet over. Tienduizenden dieren komen Australiërs negeerden kracht kilo Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 15 januari 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Nederlanders in kokend heet Australië blijven op hun hoede den haac/edgeworthnpahet een goede dag, omdat de wind was ge- staan." draaid en het iets koeler was. Maar van- De vlammenzee betekende voor de fa- „Het is verschrikkelijk geweest. Dagenlang zagen we het vuur steeds dichterbij ko men. Vorige week was het nog maar een kilometer van ons huis Y'erwijderd, maar toen stopte het gelukkig. We hebben ge lukkig niét hoeven te evacueren." De familie Rijkers uit Edgeworth, een voorstadje van Newcastle, zo'n 100 kilo meter ten noorden van Sydney, kon giste ren voor het eerst sinds tien dagen even tot rust komen. Dagenlang hadden de enorme branden in het zuidoosten van Australië hun woning bedreigd, maar gis teren kwam daar door een draaiende wind een voorlopig einde aan. Het Nederlandse gezin („We emigreer den in 1953 vanuit Deventer naar Austra lië") blijft echter op zijn hoede. „De voor spellingen zijn niet gunstig. Gisteren was omdat de wind v draaid en het iets koeler was. Maar y daag was het al weer heter, meer dan 40 graden", vertelt mevrouw Ger Rijkers (67). „Het is hier kokend heet en het wordt nog erger." Heel even zorgde regen gisteren voor opluchting en hoop. Maar veel verbetering heeft de regen volgens Rijkers niet ge bracht. „Het heeft hier hooguit vijf minu ten geregend. Wat jullie de laatste weken teveel hebben gehad, komen wij hier te kort." Ook haar oudste dochter Conny, die aan de andere kant van het dorp woont, heeft zware dagen achter de mg. „Ze woont op tien meter van het bos. De vlammen wa ren gelukkig nog wat verder weg, maar ze zijn dagen bezig geweest om hun huis nat te houden. Ze hebben de goten dichtge maakt zodat het water erin kon blijven De vlammenzee betekende voor de fa milie Rijkers dat een geplande vakantie naar Perth, aan de andere kant van Australië, moest worden uitgesteld. „We wilden naar Sydney om vandaar met het vliegtuig naar Perth te gaan, maar de snel weg tussen Newcastle en Sydney is telkens afgesloten. De vlammen slaan daar over de weg heen. Gisteren was de weg weer even vrij gegeven, maar vandaag is die op nieuw afgesloten En als de weg eenmaal vrij is, is er toch geen doorkomen aan. Vorige week heb ben automobilisten die voor het vuur op de vlucht waren geslagen drie dagen vast gezeten in de file. „Ik denk dat we nu maar per vliegtuig naar Sydney gaan; an ders komen we hier nooit weg." KERKTBALANS "Omdat je geeft om je kerk" 9-23 jan. 1994 De Leidse kerken rekenen op u! HET WOORD IS AAN Helmut Kohl Niemand hoeft bang te zijn Duitsland. VANDAAG 13 Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen RTV Show Sport HET WEER Arrestatie na lastigvallen van meisjes De politie heeft een 29-jarige Hillegommer aangehouden op verdenking van het lastigvallen van jonge meisjes. De man. die vrijdagmiddag in zijn woon plaats is aangehouden, heeft sinds begin december in Hille- gom en Haarlem in totaal 14 meisjes hinderlijk achtervolgd. Enkele keren heeft hij aan de kinderen zijn geslachtsdeel ge toond. De Hillegommer heeft inmiddels bekend. Vorige week kwamen de eer ste meldingen bij de politie bin nen. Na berichten daarover in de krant, volgde er een stroom aangiften. Daaruit bleek al snel dat de man telkens in hetzelfde gebied in Hillegom opereerde meestal aan het einde van de middag en dat hij steeds in een kleine, lichtblauwe auto reed. Door vrijdagmiddag op drie verschillende plaatsen na bij de Olympiaweg en de Singel te posten, kon de politie de ver dachte aanhouden. De Hillegommer had geen duidelijke verklaring voor zijn gedrag. Hij is inmiddels weer op vrije voeten gesteld. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Overwegend droog Veel bewolking en overwegend droog Minimumtemperatuurom streeks 2 graden, middagtempera- tuur ongeveer 4 graden Zwakke tot matige wind, rond kracht 3, geleidelijk draaiend van zuidoost naar zuidwest. V erkiezingskrant komt niet uit om CD te weren Er verschijnt in Leiden geen ge meentelijke verkiezingskrant, om te voorkomen dat hierin ook de Centrum Democraten hun woordje mogen doen. Groen Links \vilde niet mee werken aan deze, door de ge meente gesubsidieerde krant. Het college van B en W besloot daarna af te zien van de publi catie van de krant, waarin alle partijen hun verkiezingspro gramma konden toelichten. Jan Laurier, lijsttrekker van Groen Links en 1 wethouder milieu/sociale zaken: „Je kunt wel doen alsof alle partijen het zelfde zijn, maar er zijn er toch die niet echt respectabel zijn, laat ik het zo maar zeggen. Wij kozen er dus voor om niet mee te doen aan de krant." Het college van B en W heeft daarna de hele verkiezingskrant teruggetrokken. In gemeentelij ke publicaties wordt nu alleen algemene informatie opgeno men over de gemeenteraads verkiezingen in maart. LckUch Dagblad 2 WEKEN GRATIS. i Ia, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters: l Adres: l Postcode: Plaats: i. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement; Per maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: I Handtekening: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1