Leidsch Dagblad Extra leger naar Bosnië 't Is SALE bij IKEA! BIG Voor je het weet, is je kunstgebit gestolen Z®onka met %1^Hulshoff BEL: 071-128030 PC DISCOUNT RIJDAG 7 JANUARI1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40357 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 \chtergelaten 3 Volgens Justitie wor den kinderen uit ont wikkelingslanden vaker joor hun begeleiders op Ichiphol achtergelaten. Kinderrechten Kinderen zijn volgens Amnesty International vaak slachtoffer van poli tieke moorden, verkrach tingen en verdwijningen. NEW YORK/WASHINGTON Diverse landen dreigen inmid dels hun troepen terug te trek ken, wanneer een vredesrege ling nog langer uitblijft. In Den JTaag zei minister Ter Beek dat [Nederland ernaar streeft de ei- £en aanwezigheid in Bosnië te handhaven, hoewel een andere als Frankrijk, Canada en Groot- Brittannië hun dreigement uit voeren. „Nederland zal niet in jzijn eentje besluiten uit Bosnië weg te gaan, maar wij zullen ook niet besluiten als enige te blijven", aldus Ter Beek. cnssssnm Zwarte leder veterbootee met imit. bontgarnering. Maten 36-42. Normaal 49.95. Bristolprijs 35.- tlm zaterdag BHSSTOL LEIDEN: Langegracht 5 (naast DIGROS) Donderdag koopavond NOORDWIJKERHOUT Noordwijkerhout stuurt voor miljoen hulp naar Kroatië het Noordwijkerhoutse comité vlak voor de kerst een gift van acht ton van genezend medium Yomanda. De vrachtwagens zetten zondagochtend vroeg koers naar Kroatië. Zaterdag ochtend om elf uur krijgen de inwoners van Noordwijkerhout bij het gemeentehuis de gele genheid om afscheid te nemen van de vier chauffeurs en de twee leden van het comité. Twee vrachtwagens met een miljoen aan hulpgoederen ver trekken dit weekeinde uit Noordwijkerhout naar het zie kenhuis van Varazdin in voor malig Joegoslavië. De goederen werden het afgelopen jaar ver zameld tijdens speciale acties in het bollendorp. Daarnaast kreeg Vuurwerk-vandalen gepakt Twee Leiderdorpers van 21 en 31 jaar en een 21-jarige Leide- naar zijn door de politie van het district Rijn en Braassem en het vuurwerkteam van het district Leiden/Voorschoten aangehou den. Ze worden verdacht van het afsteken van diverse vuur- werkbommen in Leiderdorp en Leiden in de week vóór en tij dens de oudejaarsnacht. In de week voor de oudejaars- viering werden bommen afge stoken bij een bushalte aan de Engelendaal, een telefooncel aan de Koekoekstraat en een te lefooncel aan de Klimopzoom in Leiderdorp. In de oude jaarsnacht ontplofte een vuur- werkbom bij de Houtschans in Leiderdorp, waardoor diverse ramen van het flatgebouw wer den vernield. Later die nacht ontplofte een bom, gemaakt van strijkers, in de St. Aagten straat in Leiden. De totale schade die door het drietal is aangericht bedraagt 30.000 gulden. De 31-jarige Lei derdorper is inmiddels weer vrijgelaten omdat hij 'slechts' medeplichtig was. De 21-jarige Leidenaar is gisteren voorgeleid aan de officier van justitie en blijft in bewaring. De andere 21- jarige man wordt varidaag voor geleid. Beiden hebben nog een proeftijd voor het afsteken van een vuurwerkbom in 1991. Nederland stuurt 1.000 man Pm de moslim-enclaves in Bosnië-Hercegovina te be schermen zullen voor eind februari 1.000 Nederlandse militairen, logistieke troepen en rode baretten van de luchtmobile brigade, worden ingezet. Ze maken deel uit van een VN-leger van in totaal 2.800 man. De extra troe pen moeten uitvoering geven aan resolutie 836, de be scherming van de veilige gebieden voor de Bosnische moslim-bevolking. In dit kader zijn al 3.000 blauwhel men, voornamelijk Fransen, Scandinaviërs en Belgen, ac tief. Het uitblijven van een oplos sing in het conflict heeft al ge leid tot het vertrek van de Belgi sche generaal Francis Brique- mont. Hij nam ontslag omdat hij vindt dat de VN te weinig doet en hij daardoor in de uit voering van zijn taak wordt ge frustreerd. Gisteren kondigde ook de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Warren Zimmerman zijn ontslag aan uit onvrede over het beleid ten aanzien van Bosnië. Zimmer man, die ambassadeur was in Belgrado toen de crisis in het vroegere ^Joegoslavië begon, staat bekend als een voorstan- vier andere topambtenaren ont- het gebruik van militair slag genomen uit kritiek op het geweld tegen de Servische mili ties. Minister van buitenlandse zaken Warren Christopher zei Zimmermans besluit te betreu ren. Vorig jaar hebben ook al hun ogen te lakse Ameri kaanse beleid tegenover Servië. De Amerikaanse regering wil maandag tijdens de NAVO-top- conferentie in Brussel met de Europese bondgenoten op nieuw overleg voeren over mo gelijke luchtaanvallen door NAVO-vliegtuigen op Servische stellingen rond de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Volgens Amerikaanse regeringsfunctio- zijn bombardementen 'een levende optie' geworden, nu de stad bijna onophoudelijk wordt beschoten. In Washing ton werd er gisteren (donder dag) op gewezen dat ook in Eu ropa de gedachte aan bombar- Geheimzinnige kunstgebittendief duikt op in Rijnstreek In de Tandprothetische Praktijk Alphen hangt inmiddels briefje: 'Geef nooit uw gebit aan een onbekende mee'. „Dat is toch logisch", reageren de men sen in de wachtkamer. „Dat is het niet. Het zal je maar gebeu ren", zegt tandprotheticus J. Holla. „Voor je het weet, is je kunstgebit gestolen. Bij tijd en wijle duikt hij op in de Rijnstreek: de geheimzinnige kunstgebittendief. Hij heeft de afgelopen' tien maanden zeker al zo'n acht slachtoffers ge maakt. Inwoners van Hazers- woude, Bodegraven, Alphen, het Noordse Dorp en Nieuw- veen stonden nietsvermoedend hun kunstgebit af aan een man, die zei namens tandarts of tandtechnicus aan huis te ko men om het gebit op te halen. Het zou moeten worden onder zocht op schadelijke stoffen. Binnen een uur zou de prothese weer worden teruggebracht, be loofde hij steeds. De meesten zagen hun gebit echter niet meer terug. Een van de gedupeerden is een 46-jarige vrouw uit Bode graven. Twee dagen nadat ze haar gebit had laten repareren, werd ze opgebeld door iemand die namens de Tandprotheti sche Praktijk Alphen belde. „Een man zei dat er een ver keerde vloeistof was gebruikt bij het repareren", vertelt de Bode- graafse. „Twee gebitten met klachten waren al terugge bracht. Hij vroeg of ik de mijne Tandprotheticus J. Holla uit Alphen attendeert met dit briefje in de wachtkamer zijn cliënten op de kunstge bittendief die in de regio actief is. wilde brengen. Anders kwam er wel iemand langs. Ik was op dat moment druk bezig met het be hangen van de keuken en liet het gebit dus maar ophalen. Binnen een uur heeft u hem weer terug, beloofde die man toen hij aan de deur stond. Toen het gebit eind van de mid dag nog niet terug was, belde ik. Holla wist helemaal van niets. Ik was dus opgelicht." Ze deed onmiddellijk aangifte bij de politie. „Die wilde het eerst niet geloven", vervolgt ze. „Het is een grap. Een familielid heeft u een poets gebakken, zei den ze. 's Nachts in je bed lig je wel te prakkizeren. Het was een klein, gedrongen mannetje met foto een snor. Hij had een leren jas aan. Zou ik soms Ralph Inbar aan de deur hebben gehad? Maar dat bleek toch ook niet het geval te zijn." Pagina 15: 'De meesten scha men zich en doen geen aangif- Duikschool, Duikshop en Vulstation Commotie door kratten asbest Een Rijnsburger die goedkoop van zijn asbest-afval dacht af te komen, heeft gisteren voor flin ke commotie gezorgd in het bloemendorp. Op vijf verschil lende plaatsen in het dorp trof fen medewerkers van de ge meente en politie enkele tien tallen kratten met het kanker verwekkende goedje aan. De politie verdenkt een 49-jarige het dorp het spul achtergelaten te hebben. Hij kan een forse boete en een re kening van enkele duizenden guldens tegemoet zien. De man werd gepakt, nadat door een plaatsgenoot was ge zien dat hij enkele van de krat ten uit zijn auto laadde. Als hij het asbest volgens de regels had afgevoerd, was hij slechts zo'n 200 gulden kwijt geweest. Het spul is afgevoerd r depot voor klein chemisch afval de gemeente. aGQ BiGm BOSS Zie Leidsth Dagblad van gisteren pagina 12 Groenoordhotlen en vioducl Topkwaliteit voor kleine prijsjes Bij alle aankopen boven 2.500,- van niet afgeprijsde artikelen, ontvangt iedere klant één kadobonvan 250,- Da's mooi meegenomen ^ANDERS DEN^N OVER EKSJÖ 2-zitsbank. van598 voor 298.- Zitgroep: fauteuil, 2-zits- en 3-zitsbank van 1.844.- voor Nog geen abonnee? ■■SERVICE Meteoriet y« j- De kans dat een I 3 mens overlijdt door een meteoriet-inslag is groter dan door een onge luk. HET WOORD IS AAN VANDAAG nnenland- Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten :eiten en meningen - esprek van de dag - nfo dementen op Servische artille riestellingen niet meer wordt af gewezen. Pagina 5: Terugtrekking blauwhelmen logisch gevolg Bosnië-politiek. Strandvliegeren in Noordwijk en Katwijk beperkt KATWUK/NOORDWUK. Katwijk en Noordwijk denken er serieus over na om het gestunt met vliegers op het strand aan banden te leggen. In Noordwijk is in de toekomst wellicht een vergunning nodig om bestuur bare vliegers op te laten. Katwijk overweegt de algemeen plaatse lijke verordening (APV) aan te passen, waarmee het stuntvlie- gen wordt ingeperkt. Het afgelopen jaar hebben vijf mensen bij de politie in Katwijk hun beklag gedaan over laag overscherende vliegers. Elf keer trad de politie tegen eigenaren van het speeltuig op. Veelal werden de 'vliegeraars' naar stillere stukken strand verwe zen. In overleg met de gemeen te bekijkt de politie nu de mo gelijkheden om restricties in de APV op te nemen. In Noordwijk zijn enkele mensen licht gewond geraakt door vliegers. Zo kreeg een man die op een terras zat de punt van een vlieger tegen zijn bril. Als gevolg daarvan liep hij ver wondingen aan zijn gelaat op. Jiddische levenswijsheid Een alledaagse cent is beter dan een zeldzame gulden. Over leven Programma's Randstad Regio RTV Show - Sport VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 7 HET WEER verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Vannacht opklaringen en een en kele mistbank. Minimumtempera tuur rond het vriespunt. Overdag af en toe zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur onge veer 6 graden Matige zuidwesten wind, kracht 3 a 4. De vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag: Overwegend veel bewolking en af en toe wat regen. Middagtemperatuur onge veer? graden. Computer - koopjesbeurs Sporthal Groenendaal HEEMSTEDE PC Amiga Atari MIDI «Videogames Zaterdag 8 jai£?£5 Computercreatief 070-3587619 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem Lk i nu een abonnement. j Plaats:. 'Tel: I (I.v.m. control. In/n^iiij;) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro [f 85,55) I automatisch 84,55)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1