Dagblad Leidsch Beveiliging in de regio deugt niet Ifl 'Geef loten een watermerk' Mexico is bang i BIC Indiaanse Irma Sanchez uit vervult uui woonwensen In ü®®<3ooo Topman van Shell al sinds begin december spoorloos Asbest vrij bij brand in Velsen Inval politie brengt Leidse van haar stuk Nettowinst VNU ruim 143 miljoen GOED NIEUWS xrM Verkiezingen nü zouden CDA 16 zetels kosten NR. 40356 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Onnavolgbaar 3 Het B-peloton kan J marathonschaatser Ruud Borst niet meer volgen. Daarom gaat hij straks naar de A-rijders. de heuvels en het oerwoud, na dat ze afgelopen weekeinde ver schillende steden in de zuidelij ke staat Chiapas hadden bezet. Wij maakten ons zorgen over sluipschuttervuur, maar we za gen geen teken van guerrilla strijders. Irma, een gerimpelde oude vrouw en 15 in bonte kleuren geklede Indiaanse vrou wen, kinderen en baby's waren de enigen die we tegenkwamen. Verder was iedereen het ge hucht van eenvoudige hutten en kleine stukjes land ontvlucht. Pagina 5: Mexicaanse vliegtui gen vuren op media. Een op de vier bedrijven in de Leidse regio is slachtoffer fan criminaliteit. Het regionale bedrijfsleven lijdt hier door jaarlijks een schade van 50 miljoen gulden. Vooral bedrijven in verstedelijkte gebieden worden geconfron teerd met inbraak en diefstal. bat blijkt uit de Enquête Regio nale Bedrijfsontwikkeling (ER- BO) die de Kamer van Koop handel Rijnland onlangs hield onder 5000 bedrijven in de Leidse regio, de Duin- en Bol lenstreek en de regio Alphen. De kamer stelt, samen met de politie, op korte termijn een blan op voor een betere beveili ging van de bedrijfsterreinen, staatssecretaris A. Kosto (justi tie) heeft voor het project een subsidie van 40.000 gulden be schikbaar gesteld. Ondernemingen op bedrijfs- jterreinen doen volgens ac count-manager van de politie Hollands Midden, J.H. la Riviè- re, onvoldoende aan beveili ging. Hij wijst met name op een gering bewustzijn bij het perso neel. „Je kunt nog zulke hoge hekken rondom een bedrijfster rein zetten, als het personeel er niet aan denkt die op slot te doen, heb je er niets aan", aldus La Rivière. Het beveiligingsproject wordt opgezet voor de hele regio Hol lands Midden. „Een betere be- veiling op de ene plek veroor zaakt een vergroting van de cri minaliteit elders. Vandaar dat we Hollands Midden in zijn ge heel willen beveiligen", aldus La Rivière. Daarom neemt ook de Goudse Kamer van Koophandel er aan deel. velsen-noord» Bij een uitslaande brand gisteravond in de opslagloods van Van Gelder Recycling Groep BV in Velsen-Noord is asbest vrijgekomen. De bewoners in de nabije omgeving van de papierrecyclende fabriek moesten binnen blijven en ramen en deuren dicht houden. De bewoners werd vanmorgen in een brief aangeraden voorzichtig te zijn en niet zelf te gaan schoonmaken. De gemeente heeft een professioneel bedrijf ingeschakeld voor het opruimen van de asbestdeeltjes die in de buurt zijn neergekomen. De schade van de brand loopt in de miljoenen, foto arnold van de zee Een stijve arm, pijn in de borst, stemverlies en angst om naar buiten te gaan. Dat heeft de Leidse S. van Hemert overge houden aan de politie-inval in haar woning. Zes dagen na het voor haar zo ingrijpende bezoek kan ze nog steeds niet begrijpen waarom Leidse en Katwijkse agenten haar woning doorzoch ten. En daarom eist ze excuses van de politie. „Het is verschrikkelijk. Ik ben bijna zestig jaar en weduwe, ik woon hier alleen en ik ben hart patiënt. Ik had wel dood kun nen blijven. En de buurt zal nu wel denken dat ik een grote cri mineel ben, zegt Van Hemert. De politie heeft inmiddels verklaard dat de inval van vori ge week donderdag te maken heeft met een diefstal. Tegen mevrouw Van Hemert bestaan volgens de politie geen verden kingen. Wel vermoedde de poli tie dat er in haar woning een partij gestolen goederen lag op geslagen. Politiewoordvoerder A. Gra- vekamp: „Het is niet zo dat we op het verkeerde adres waren. Dat er uiteindelijk niets gevon den is, wil zeggen dat de spullen al weg waren, óf dat de infor matie toch niet juist was." Pagina 13: Politie biedt geen beslist over verzoek ADO' lisse tim brouwer de koning „Voorbarig", noemt Harry Mens de berichtgeving over zijn toetreden tot het bestuur van ADO Den Haag. De makelaar en ambitieuze politicus uit Lisse gaf vanmorgen toe dat hij is be naderd om vice-voorzitter te worden bij de Haagse'eerste-di- visionist. „Maar ik heb pas een vervolggesprek op 19 januari. De kans dat ik ja zeg, schat ik op 50 procent." Mens nam het verzoek van voorzitter Lindqvist van het armlastige ADO Den Haag in beraad, omdat hij niet weet of hij de verwachtingen kan waar maken. „Ik heb nog niet beslist, omdat ik de financiële positie van de club onvoldoende ken. Maar het is zeker niet zo, dat er bij mij in Lisse een boompje met geld staat." Wel onderhoudt Mens goede betrekkingen met Lindqvist. „Ik ken hem nog van vroeger, toen hij algemeen secretaris was van de bond van bloembollenhan delaren. Bovendien is Lindqvist net als ik van de WD. Daar naast heb ik als project-ontwik kelaar belangen in Den Haag. Vandaar dat ik ook een 'busi ness-seat' had in het stadion van ADO Den Haag." Mocht Mens over twee weken beslissen om toe te treden tot het bestuur van de betaald- voetbalorganisatie, dan hoeft dat volgens hem niet haaks te staan op zijn politieke ambities. Er zijn immers meer wegen die naar Den Haag leiden. J. Einander Een sneeuwvlok is een waterdrup pel met ingebouwde parachute. vandaag PAGINA'S24 Binnenland3, I Buitenland5 Cultuur7,8,9 Economie/Beurs6 Familieberichten4 i Feiten en meningen2 Gesprek van de dag19 Info18 j Programma's11 Randstad19 l Regio13,15,17 Religie14 Sport22,23 vandaag ook WEG EN WIEL PAGINA 21 het weer verwachting van het KNMI tot morgenavond Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en enkele buien. Minimumtemperatuur van 5 graden in het noordwesten tot dicht bij het vriespunt in het zuid oosten Middagtemperatuur om streeks 5 graden Zwakke tot mati ge zuidwestelijke wind, rond kracht 3, in het Waddengebied eerst nog krachtig, 6. De vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag Eerst nog en kele buien. Na het weekeinde overwegend droog. Middagtem peratuur ongeveer 6 graden. DONDERDAG 6 JANUAR11994 w OPGERICHT 1 MAART 1860 Gamsachoerdia 5 Volgens Sjevardnadze is de dood van zijn Voorganger Gamsachoer- pia niet van belang is voor peorgië. Kwart van bedrijven schiet te kort Mens: 'Nog niet het woord is aan DeniseJannah 9 De zangcarrière van DeniseJannah bevindt zich, na diverse succesvolle optredens in een stroom versnelling. haarlem cor boos Lcidsch Dagblad de Haarlem se uitgeversgigant VNU is vorig jaar minstens met twaalf pro cent gestegen ten opzichte van 1992 en komt daarmee op ten minste 143 miljoen gulden. Dit maakte bestuursvoorzitter drs. Joep Brentjens gisteren bekend in zijn nieuwjaarsrede. Bij de presentatie van de halfjaarcij fers zei Brentjens nog dat er geen tekenen van marktherstel waren. Maar over 1993 blijken nu toch belangrijk betere resul taten te zijn behaald dan was verwacht. De winststijging is gereali seerd ondanks de bijzondere last van vijftien miljoen gulden die VNU vorig jaar nodig had voor reorganisaties. De 'belang rijk betere resultaten' ontston den vooral bij de tijdschriften- groep en de verkoopgroep in Nederland. Ook. de Business Press Groep en Business Infor mation Services in de Verenigde Staten, de educatieve uitgeverij en en commerciële televisie waarin VNU deelneemt, droe gen bij aan de winststijging. De resultaten van de Dagbla dengroep en Tijdschriftengroep International liepen terug. De dagbladen kregen te maken met een 'forse vermindering' van advertenties. VNU voerde ook kostenverlagingen door. Bij de Verenigde Nederlandse Uitge versbedrijven werken ongeveer 10.000 mensen. In 1992 was de nettowinst 128 miljoen. 10 procent meer dan in 1991, bij een omzet van 2,7 mil jard. VNU incasseerde toen een boekverlies van 80 miljoen in verband met de verkoop van 4 drukkerijen, waardoor de netto winst uitkwam op 48 miljoen gulden. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel: j (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch I 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I 0 automatisch 84,55) I Nr. bank/giro: I I Handtekening:. Of bel 071-128030 FOTO- ïtö VIDEO LEIDEN: Haarlemmerstraat 1 70 |De Haagse recherche en de vei ligheidsdienst van Shell zijn al enkele weken naarstig op zoek (naar een hoge functionaris van Shell, die sinds 6 december spoorloos is verdwenen. Het igaat om de 49-jarige milieudes kundige Cor Wolff die werk zaam is in het hoofdkantoor van de oliemaatschappij in Den iHaag. Direct na terugkeer van een jcongres in Spanje haalde Wolff zijn auto op die nog bij het hoofdkantoor stond geparkeerd. Daarna heeft niemand uit zijn directe omgeving hem meer ge zien. Wel staat inmiddels vast dat Wolff op 21 december bij een bank in Amstelveen een be drag van 2500 gulden heeft op genomen. De handtekening op de bankkwitantie is herkend als die van Wolff. Volgens een bank-employé maakte de man een verwarde indruk. „Helaas is dit tot nu toe nog steeds het enige aankno pingspunt dat we hebben", al dus een woordvoerster van de Haagse politie. san cristobal de las casas phil davison the independent Zoals de meeste Indiaanse vrouwen die in de heuvels rond San Cristobal de las Casas wo nen, had Irma Sanchez geen idee hoe oud ze was. Maar ze moest ergens in de twintig zijn, had zes jonge kinderen aan haar rokken, een baby aan haar borst en ze was erg bang. We kwamen er al snel achter waar om en we weten niet of zij en haar gezin nog in leven zijn. Wij waren een laatste contro lepost van het Mexicaanse leger gepasseerd op een heuvelweg die het stadje uitleidde. We wil den kijken hoeveel schade de vorige avond in de gehuchten was aangericht tijdens de twee uur durende bombardementen door Mexicaanse vliegtuigen en helikopters. Volgens de regering waren de bombardementen een reactie op sluipschuttervuur van leden van het Zapatista Na tionale Bevrijdingsleger. Die hebben zich teruggetrokken in Bende slaat ook in Leidse regio toe j „De beveiliging van de staatslo ten is waardeloos. Als verkoper kun je absoluut niet zien of een lot goed of vals is. We zouden !daar een computer voor krijgen, inet als bij de Lotto. Maar we wachten al twee jaar op zo'n ding. De Staatsloterij doet daar ontzettend moeilijk over." Dat zegt de Oegstgeestse staatslotenverkoopster J. van J Gent. Gistermiddag werd ze een ;van de 30 slachtoffers van een bende die in Randstad, Limburg en Noord-Brabant met valse oudejaarsloten prijzen incas seerde. Alleen al in de Leidse re gio leverde dat zo'n 7.500 gul den op: 4.000 gulden in Leiden, 500 gulden in Leiderdorp, 50 gulden in Zoeterwoude, en 3.000 gulden in Oegstgeest. Die 3.000 gulden werd op twee adressen in de De Kem- penaerstraat uitgekeerd: 1.500 bij de sigarenzaak van mevrouw Van Gent en 1.500 bij collega Van der Zalm. Het ging om lo ten van 500 en 1.000 gulden, de maximumbedragen die ver kooppunten mogen uitkeren. „En daar ga ik eens lekker van eten", zei een man met een vals lot tegen Van Gent. Net als zijn maat, was het volgens Van Gent een 'beschaafde heer': „En hele- maal niet nerveus." „De PTT vroeg me later of ik niets op mijn monitor had gele zen over valse loten. Maar ik I hèb helemaal geen monitor i staan in mijn winkeltje. Ik hoor de het van collega Van der Zalm." Tot dat moment moest ze blindvaren op een blauwe lamp die eigenlijk bedoeld is voor het ontmaskeren van valse bankbiljetten. „Volgens de Staatsloterij kun je met zo'n lamp draadjes en krasjes verge- lijken. Nou, je ziet links ergens een krasje staan en rechts er gens. Beveiliging kun je dat moeilijk noemen. Waarom heb ben die loten ook geen water merk ofzo?" Dat de valse loten een valere kleur zouden hebben, zoals de Staatsloterij beweert, bestrijdt de Oegstgeestse: „Aan dat blau we en paarse zie je niets. Dat is perfect. Alleen het geel rond de serienummers is iets minder geel. Nee, het zijn perfectionis ten die dit gedaan hebben. Ook de achterkant van de loten ziel er prima uit." De loten zijn gestempeld in Eindhoven en Zwolle. En ook dat leek Van Gent op het eerste gezicht heel normaal. „Heel Ne derland weet dat in Zwolle de meeste staatsloten worden ver kocht en dat daar de meeste prijzen op vallen." Echt afwijkend is het nummer rechtsonderaan het lot. Bij ech te loten begint dat met 05, bij valse loten met 02. Ook het hoekje bovenin is anders. Van Gent leidt daaruit af dat de lo ten niet zijn gekopieerd, maar gedrukt. „Het zijn geen kleine jongens. Het is een goed opge zet iets, met misschien wel dui zenden loten". Of ze zélf nog schade lijdt door de affaire, weet ze niet: „In principe kost het ons geld als we valse loten uitbetalen." Volgens de directeur van de Staatsloterij, L. van Gastel, wordt iedereen schadeloos ge steld. Computers kan hij echter niet beloven: „Die kosten 20.000 gulden en daarvoor moet je toch minstens 500 loten per maand verkopenHij blijft er echter bij dat ook zonder zo'n terminal de valse loten eruit ge pikt hadden moeten worden. Pagina 19: Staatsloterij: fraude beter bestrijden Het CDA staat op een historisch dieptepunt. Bij verkiezingen nü zou de partij maar 24,5 procent van de stemmen halen. Dat is ruim tien procent minder dan bij de laatste kamerverkiezin gen, eind 1989. Omgerekend zou het CDA nu 38 zetels in de Kamer krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau In terview dat de dag voor Kerst mis werd afgesloten. Het CDA heeft nu 54 mensen in de Ka- Het staat overigens allerminst vast dat het CDA bij de echte verkiezingen in mei ook deze uitslag zal maken. Op dit mo ment zegt 40 procent van de kiezers nog helemaal niet te we ten op wie men gaat stemmen. Nog eens 30 procent twijfelt tussen de ene en de andere par tij. Volgens het onderzoek van Interview zou de PvdA nu 27 kamerzetels krijgen. Een verlies van 22. D66 zou 32 mensen in de Kamer krijgen: 20 meer dan nu het geval is. De WD zou het aantal kamerzetels zien stijgen van 22 naar 29. GroenLinks van zes naar tien. SGP, GPV en RPF zouden hun zes vertegenwoor digers in de Kamer zien toene men tot acht. De CD zou zes mensen in de Kamer krigen. Nu is dat er een. Mevrouw J. van Gent: „De beveiliging van staatsloten is waardeloos" Prisma audio mixer Zelf vrij simpel geluid toevoegen aan uw videoopnamen of van geheel nieuw geluid/commentaar voorzien. Inclusief microfoon. Van99.- 1/2 pR|JS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1