9 Jonge Kenyaan snelt van Dam tot Dam c Schalken jongste tenniskampioen Sport Spaans tennisgeintje Driedubbel feest voor Jan-Dirk Hazeleger IE ZEI DAT V MAANDAG 20 SEPTEMBER 1993 Josphat Matchuka wint op zijn gemak zaandam gpd Is het leuk om door een autotunnel te lopen? Een serieus antwoord hierop moet nog worden gegeven. Hoe dan ook, gisteren 'namen' een slordige 13.000 bankbedien den, cassières, huisvrouwen, politie-ambtenaren, VUT- ers en andere Nederlanders, voorafgegaan door Kenya- nen, op een alternatieve manier de IJ-tunnel. geloven." De Dam tot Damloop is in negen jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste, zo niet het grootste loopevenement van Nederland. Het totale budget bedraagt meer dan een miljoen gulden. Het bedrag bestemd voor het aantrekken van de top atleten overschrijdt echter niet eens de honderdduizend gul den. Toch stond gisteren een voor Nederlandse begrippen kwalitatief uiterst sterk deelne mersveld aan het vertrek op de Prins Hendrikkade in Amster dam. „Dit is toch niet leuk meer", klaagde Dick Tesselaar, een na tionale subtopper op de mara thon. „Ie weet van te voren dat je als Nederlander niet in de prijzen valt. Ja, Ten Kate. Maar de overigen? Je eindigt in zo'n veld toch niet bij de eerste twin tig. Laten ze maar eens een apart klassement voor Neder landers opmaken. Wordt het voor ons ook nog leuk". De negende Dam tot Dam loop was een Afrikaanse, zeg maar Kenyaanse aangelegen heid. Matchuka één, Tergat twee, Omwoyo drie en Maritim vier. Matchuka? Wie is dat? „In zijn paspoort staat dat hij acht tien is", zei zijn Engelse mana ger Tony Keller. „Het zou best kunnen dat Josphat 20 of 21 is. Dat weet je bij die jongens npoit." Feit is in elk geval wel dat Matchuka magische benen De Dam tot Damloop, van Am sterdam naar Zaandam. Iets meer dan 16 kilometer. Voor de 18-jarige Josphat Matchuka was het een peuleschil. „Pfffftt, weg. Zo snel mogelijk. Had nog iets sneller gekund", zei de jonge Kenyaanse winnaar in gebrek kig Engels. Of 45,22 minuten over de tien Engelse mijl al niet snel genoeg is. Topsport en massarecreatie gaan vaak hand in hand. Top sporters die de massa vermaak bieden. De Dam tot Damloop kent echter een extra dimensie. De tienduizenden toeschou wers in de smalle, kronkelige, feestelijk versierde Zaanse straatjes kunnen slechts even een blik werpen op al die Afri kaanse loopwonders. Van de duizenden trimmers valt echter meer dan een uur lang te genie ten. Het is ook een prachtig en vaak kostelijk gezicht. Zwoe gers, hijgers, puffende dikbuiki- gen, vrolijke huisvrouwtjes, alle maal met maar één doel voor ogen, die eindstreep, het ap plaus, de bloemen. „Leuk hier lopen", lachte Matchuka. Even verderop stond Marti ten Kate uit te hijgen. „Na vijfhonderd meter was hij al los. Wat ging die jongen hard. De eerste vijf kilometer ging voor ons in 14,08 minuten. Ik denk dat die Matchuka iets van 13,40 moet hebben gelopen. Niet te heeft. Hij werd in het voorjaar derde bij de WK cross voor ju nioren. Werd vervolgens, even eens bij de junioren, Kenyaans crosskampioen wat al voldoen de zegt over zijn talent. Gisteren liep Matchuka zijn eerste tien Engelse mijl en hij zette direct een wereldtijd neer. In de Dam tot Damloop was alleen Fernan do Mamede acht jaar geleden met 45,14 seconden iets sneller. De wijze waarop de Kenyaan zijn prestatie leverde was impo- nerender. Ver voor de meute uit ijlde Matchuka in zijn eentje door de IJtunnel. Alleen Paul Tergat - drie weken geleden liep hjj tijdens de Ivo van Damme Memorial de 10 kilometer in 27,18 minuten - kreeg hem ver volgens nog in het vizier. Op de fïnishstreep bedroeg zijn ach terstand echter driekwart mi- Ten Kate was tevreden over zijn optreden, resulterend in een tiende stek. Zondag hoopt hij in de marathon van Amster dam te kunnen voldoen aan de limiet voor het EK 1994 in Fin land. „Die 2.13 is reëel. Mijn voorbereiding is in elk geval be ter verlopen dan in die voor Rotterdam en Enschede. Ik heb net twee en een halve week trai ningsstage in Brandenberg, Oostenrijk achter de rug. De snelheid is goed". Carla Beurskens had c reden tot klagen. Zij moest gis teren weliswaar de eerste plaats laten aan de Kenyaanse Hellen Kimaiyo (winnende tijd 52,59 minuten), maar zij kon Kimaiyo lang in het vizier houden. „Het grootste verlies leed ik in de eer ste vijf kilometer. Daarna bleef het verschil vrij constant." w. *r saarbruecken Het ziet er erger uit dan het is. Emi- lio Sanchez lijkt uitgeteld, maar zijn zus Aranxta prikt heen door de komedie die haar mixed-partner opvoert. Het Spaanse duo verloor de finale van de Europese Mixed Masters overigens van het gele genheidskoppel Steffi Graf/Ivan Lendl. foto epa hoorn anp „Als het goed zou gaan, hoop ik volgend jaar ergens anders te staan." Het was eruit voor Sjeng Schalken zich realiseerde, wat hij had gezegd. Hij had zojuist in Hoorn afgerekend met wat er was overgebleven van het natio nale tennis, nu het puikje ont brak. Na de finale tegen Joost Wijnhoud (7-5 6-4 7-6) mocht hij zich gisteren met zeventien jaar en elf dagen de jongste na tionale titelhouder uit de ge schiedenis noemen. Jonger dan Tom Okker, die in 1962 als ze ventienjarige van Willem Maris verloor en veel priller dan bij voorbeeld Richard Krajicek, die negentien was, toen hij twee jaar geleden de titel (zijn enige) behaalde. De lange Limburger had zich nog wel zo bescheiden opge steld. Bij het bedankje na de fi nale gaf hij Wijnhoud alle eer. Met iets meer service-volley- spel, vond Schalken, zou die waarschijnlijk hebben gewon nen. Wat hijzelf had gepres teerd: Daar kon hij alleen maar van dromen. Dus corrigeerde hij zich razendsnel: „Ik bedoel eigenlijk te zeggen, dat ik vol gend jaar zo goed hoop te spe len, dat ik weer aan het NK mee kan doen." Men mag gevoegelijk aanne men, dat de ambities van Schal ken verder reiken. Trainer- /mentor Henk van Hulst maak te daar geen geheim van. Sjeng gaat - met het HAVO-diploma op zak - het circuit op. Des noods zonder, maar het liefst met een coach, die aan de scherpe eisen van de Brabantse kampioenenkweker voldoet De negenduizend gulden, die de ti tel opleverde, zijn daarbij een leuk voorschot. Ook het mana gementbureau Advantage heeft toegezegd bij te dragen in de ontwikkelingskosten. „Sjeng gaat nu het Satellite-gebeuren in. Dat moet hij binnen twee jaar doorlopen hebben: anders wordt het moeilijk." Van Hulst wil zijn pupil abso luut niet afstaan aan de bonds- begeleiding van Stanley Fran ker. De 'brenger' van Paul Haar huis en Jacco Eltingh: „Dan geef je iets uit handen. Ik werk er naar toe dat ze zelf internatio naal doorbreken. Als het zo ver is, wil ik daar als vakman graag vlakbij staan." Conditie en vastheid waren de wapens, waarmee Schalken de nationale titel behaalde. Vanaf de achterlijn knalde hij de punten bijeen. Ook zijn opslag scoorde naar behoren, maar de keren, dat hij zich aan de volley waagde, waren op de vingers van één hand te tellen. „Ik voel me niet zeker, als ik aan het net sta", beaamde Schalken. „Dat is iets waar ik me de komende tijd op moet concentreren.' De t het v enkelspel, Petra Kamstra, moest het zonder loftuitingen doen. In een partij vol missers solliciteer de de 20-jarige Rotterdamse, die met 6-4 7-6 (7-3) van de twee jaar jongere Maaike Kout- staal won, wel naar een speciale prijs voor de meest originele smoes. Ze ging met een liesbles sure de finale in en mocht zich daar niet aan laten behandelen. Dus wendde ze een zonnesteek voor. De organisatie zette zo waar een parasol uit om scha duw te brengen. Maaike Kout- staal kon de concentratie niet opbrengen om daar allemaal op te wachten. Van Langen sluit af met zege Jan-Dirk Hazeleger leverde tij dens de Dam tot Damloop een topprestatie. De Katwijkse Ba taaf, in training voor een hele marathon over vier weken, werd in een persoonlijke toptijd 48.41 28ste en vijfde Nederlander. Hazeleger luisterde hiermee zijn dertigste verjaardag pas- in het WK halve marathon over send op. Achteraf maakte twee weken, bondscoach Bob Boverman het Achter Hazeleger staken ook feest compleet met een uitnodi- enige clubgenoten in een goede ging voor de Nederlandse ploeg vorm. Paul Overbeek (49.29) en Huub Pragt (50.35) finishten Duyvenvoorde werd 57ste in respectievelijk als 36ste en 44ste exact dezelfde tijd als de snelste en als tiende en vijftiende Ne- vrouw (52.59). derlander in de internationaal Ineke Vis bevestigde haaf ho- sterkbezette wedstrijd. Jaap van ge klassering in het Pickwick- circuit. De Bataafse bleef op de veertiende plaats (58.07) haar clubgenote Regina van Duyn twintig tellen voor. Na twee wedstrijden neemt Vis de vijfde plaats in in de circuit-stand. Voor Van Duyn betekende de vijftiende plaats een geslaagde rentree op de weg na een perio de sukkelen. Ellen van Langen heeft met een internationale overwinning af scheid genomen van een mislukt seizoen. De Olympische 800-me- terkampioene zegevierde zaterdag in Fukuoka op de 1500 meter. Het seizoen van Van Langen werd overschaduwd door een bles sure, als gevolg waarvan zij niet kon deelnemen aan de wereldkam pioenschappen in Stuttgart. Van Langen noteerde in Japan 4.13,07. Dat was 53-honderdste sneller dan de Zweedse Akraka, die als tweede eindigde. De Japanse Ichikawa werd in 4.14,69 derde. De 1500 meter was niet bijzonder sterk bezet, op andere onderdelen verschenen wel toppers aan de start. teven Faber (ex'Wil- k helmus, nu Rijns- burgse Boys) in de Haagsche Courant, over de aanval van Ruud de Groot op zaterdagsclubs: „Bovendien is juist Ruud de Groot niet degene en Wilhelmus juist niet de club die eventuele wantoestanden in het amateur voetbal mogen aankaarten. Dat kan en mag je doen als je wat dat betreft brandschoon bent en dat zijn De Groot en Wilhelmus dus niet. Die hebben het zo on geveer uitgevonden. idem: „Nee, ik vond het van De Groot maar een huilverhaal. Hij kwam gefrustreerd over en ik ben beslist niet de enige die dat vond. idem: Tuurlijk is er bij Rijtisburgse Boys een budget voor het eerste elf tal en laat iedereen maar raden wat daarmee wordt ge daan. nen ze niet over de wedstrijd, maar over m 'n gouden horloge en gouden ketting te ouwehoe ren. Dat was voor mij de limit. Ik ga toch ook niet aan Van Dorp vragen of-ie bij RTL 4 zo weinig verdient dat-ie geen scheermesjes kan kopen. Frans Hoek, keepers-trainer bij Ajax, over doelverdedigers in Nieuwe Revu: „Ik weet uit ervaring hoe het werkt: op het moment dat je in dat doel staat, word je in een levingswereld gezogen waar ab surde wetten gelden. Buiten staanders begrijpen daar niks van. Ik kan me voorstellen dat zij keepers gestoord, geschift, krankjörem vinden. be- idem, over het premiestelsel: „En wat dat betreft is er geen enkel ver schil tussen Wilhel mus en Rijnsburgse Boys. Beide betalen honderd gulden per punt." Maarten Oldcnhof, financieel directeur van Ajax* in De Oude Schoen: „Na een wedstrijd van Ajax val je niet in slaap en na Yab Yum wel Bovendien geeft Ajax meer dere orgasmes in één uur en voor minder geld." Chen Xitong, secretaris van de Chinese communistische par tij, in de Volkskrant: „Wij beschouwen het Internatio naal Olympisch Comité als God." Arie Haan, trainer van Stan dard Luik, in Aktueel: „Je zult mij nooit aan tafel zien zitten bij Barend en Van Dorp. Mij hebben ze een keer een streek geleverd toen ik nog bij Stuttgart trainde en we Europees tegen Groningen moesten spelen. Wilden ze een interview. Begin Stanley Menzo, de naar het tweede plan verwezen, doel man van Ajax in Nieuwe Revu: „Als we door een misgreep van mij een goal tegenkrijgen, ben ik helemaal aan mezelf overgele verd. Dan draaien ze hun rug naar je toe, schudden ze met hun hoofd, maken ze wergwerpgebaren. Je zakt toch al door de grond en dan trappen je collega's je ten over staan van duizenden mensen nog een stuk verder onder de zooi- Hugo Camps in zijn column in NRC Han delsblad over voet- bal-bondscoach Dick Advo caat: „De enige coach in Nederland bij wie de onschuld niet geregis seerd is. Hij staat nog in het le ven met de pastorale blik van ie mand die in liefde leeft, niet in tijd. Anderlecht-spits John Bosman, in het voetbalblad Elf, over Jo- han Cruijff: „Zijn grootste gave is dat hij het zo simpel kan overbrengen. Wie met Cruijff werkt, gaat het voet bal opeens heel simpel vinden. Gerrit Mooi, aanvoerder van dezaterdag-amateur-eerste klasser WHC, over spelers die de club omwille van het geld verlaten, in de Volkskrant: ,j\ls je WHC de rug toekeert, kun je beter verhuizen, want dat wordt door de supporters niet geaccepteerd. M aterdag 14.00 uur. M j Amsterdam. Amstel- m A veenseweg, naast het Olympisch Stadion. Storm loopt het niet. Maar gezellig druk wordt het wel op het bijveld van dip betonnen massa, waar DWS ooit zijn laatste jaren sleet. Dui zend, vijftienhonderd toeschou wers zien die middag Ajax met 1-0 van hetaltijd lastige' Rijns burgse Boys verliezen. Ajax op zaterdag. De kennisma king met de top van het zater dagvoetbal is tot nu toe niet succesvol. De eerste drie wed strijden gingen verloren voor het team dat tegenwoordig als 'Ajax drie' bekend staat. Maar er is daar in De Meer niemand die daar mee zit. Natuurlijk, het was aardiger geweest als er al wel wat punten waren binnen gehaald, maar rampzalig is de situatie nog lang niet. Het uit gangspunt dit eerste seizoen, 'handhaven', zal dit jaar naar al le waarschijnlijkheid geen pro blemen opleveren. Daarvoor speelde Ajax die eerste duels veel te leuk mee met zijn tegen standers. „Katwijk uit was een terechte nederlaag. Maar tegen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys hebben we kansen laten liggen", kijkt De Groot realis tisch terug. Desondanks moet de start van de competitie een merkwaardi ge ervaring zijn voor trainer en spelers. Per slot van rekening is Ajax zaterdag aan alles gewend, behalve aan verliezen. Vanaf het seizoen 1983-1984 konden im mers zeven kampioenschappen worden begroet. En vorig jaar bijvoorbeeld, leed de ploeg van De Groot slechts één nederlaag. Tegen concurrent Zevenhoven. „Het is even wennen," beaamt de man die in 1990 door Leo Beenhakker bij de jeugd werd weggeplukt en op de zaterdag werd 'gezet'. „Maar verrassend is het niet. We wisten dat het verschil tussen de tweede en de eerste klasse groot was. Daarbij hebben we dit seizoen de pech dat we vijf basisspelers door blessures moeten missen. Dat is allemaal een beetje te veel van het slechte." De koude start ten spijt, denkt De Groot, die het dit jaar ook nog eens moet stellen zonder zijn naar NAC getransfereerde topscorer Dennis Gerritsen, wel degelijk aan hoger sferen als de toekomst van Ajax zaterdag ter sprake komt. „Dit seizoen moe ten we er gewoon voor zorgen dat Ajax niet direct uit de eerste klasse rolt. Maar in de jaren er na is het absoluut niet verboden voor de eerste plaats mee té doen." Wat niet wegneemt dat De Groot nooit het belangrijkere doel zal vergeten. Toen Johan Cruijff indertijd besloot dat Ajax zaterdag 'zo hoog mogelijk' moest voetballen, was zijn uit gangspunt duidelijk. Ajax zater dag moest het 'nieuwe' derde team van Ajax worden. Een leerschool voor jonge talentvol le spelers, die zich via dat elftal (alsnog) in de kijker konden spelen. „Opleiden, daar gaat het met dit elftal om", stelt De Jong onomwonden. „Maar dat kan best samengaan met preste ren." Vooralsnog zijn de eerste schoollessen zwaar gevallen voor het team, dat in vroeger ja ren onder meer Sjaak Swart en Dick Schoenaker als routiniers kende. Ervaring die de ploeg nu node mist. De Groot: „Daardoor verlies je nu wedstrijden die je anders zou winnen. Maar dat is de consequentie van de keuze die is gemaakt. Dit is een elftal bestemd voor jong talent." Een elftal dat bij de tegenstan ders veelal gemengde gevoelens oproept. Aan de ene kant vin den de meeste clubs het een aardige ervaring om in de scha duw van het Olympisch Stadion de strijd aan te binden met het echte Ajax. Aan de andere kant blijft er toch het gevoel dat het 'slechts' het derde van Ajax is. En dat zo'n team eigenlijk niet in de eerste klasse zaterdag hoort. De Groot kan zich daar wel iets bij voorstellen. Maar maakt daar zelf verder geen probleem van. „Ajax is nu eenmaal zater dag eersteklasser, dat is de reali- Een team dat zich de komende drie jaar nog op dat bijveld van het Olympisch Stadion moet bewijzen (overigens met het stadion in De Meer én het hoofdveld van het Olympisch Stadion als interessante uitwijk mogelijkheden als dat tweede veld onbespeelbaar blijkt). Daama denken de amateurs met de profs de stap naar het nieuwe stadion te kunnen zet ten. Dan behoeven Louis van Gaal en Gerard van der Lem op zaterdag ook de oversteek naar het Olympisch Stadion niet meer te maken. Beide oefen- meesters vertoeven meer dan regelmatig onder de toeschou wers van het zaterdagteam. Zo ook zaterdag, tegen Rijnburgse Boys. Opgaan in de wedstrijd deed het tweetal echter duide lijk niet. Daarvoor was die an dere 1-0 nederlaag, een dag eerder tegen Hadjuk Split, dui delijk te hard aangekomen. Bernard Tapie, de voorzitter van Olym- pique Marseille, houdt bij hoog en bij laag vol dat zijn club geen cent vergoe ding heeft ontvangen om de rechtszaak tegen de UEFA niet door te zetten. Marseille ging bij de rechter in Bern in beroep te gen de door de Europese Voet bal Unie uitgesproken schor sing voor één seizoen van de houder van de Europese beker voor landskampioenen. De UEFA had de club uitgesloten naar aanleiding van de mogelij ke omkopingsaffaire met Valen- het einde van het vonge seizoen. Volgens Gerhard Aigner. de se cretaris van de UEFA, zou Mar seille geld ontvangen hebben om de rechtszaak in te trekken en daardoor het Franse voetbal in zijn algemeen te behoeden voor vérgaande strafmaatrege len van de internationale voet balorganisaties. In een gesprek met de Neue Züricher Zeitung was Aigner zaterdag beslist in zijn mening. Gisteren in een ge sprek met het Franse persbu reau AFP zwakte hij zijn uitla tingen enigszins af, „Ik kan mij voorstellen dat Olympique, voor het intrekken van zijn klacht bij de rechter een aanzienlijke schadeloosstel ling heeft ontvangen. Tapie". ging Aigner verder, „ken ik als een slim mens. Hij heeft her haaldelijk verklaard dat het niet deelnemen aan het Europese toernooi van de landskampioe nen voor zijn club de onder gang zou betekenen. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat hij het risico van een faillissement van zijn club neemt om het Franse voetbal te redden." De UEFA is 'niet te vreden over de aan pak van de Franse voetbalbond in de mogelijke omkopingszaak van Olympique Marseille en Valenciennes. Voorzitter Lennart Johansson zei gisteravond na de vergade ring van het dagelijks bestuur van de Europese voetbalunie dat de Franse voetbalbond zich niet aan zijn verantwoordelijk heid kan onttrekken. „De bal is op de helft van de FFF. die moet aangeven wat men van plan is te gaan doen. De FIFA heeft de Franse bond een ultimatum ge steld, voor 23 september moe ten er beslissingen genomen worden." Johansson benadrukte na de vergadering te Limassol op Cy prus dat de UEFA een eenmali ge beslissing had genomen door de nummer drie uit het kam pioenschap van Frankrijk loc te laten tot het toernooi om Euro pa Cup 1 na de uitsluiting van Marseille. „Dit zal in de toe komst niet weer plaatsvinden, de waarde van het toernooi van de landskampioenen moet be houden blijven."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 25