Info ft MAANDAG 19 JUL11993 REGIONALE RADIO Freewave Radio Leiden 06.00-07.00: Ongecompli 07,00-08.00: Tussen ontbijten en pleitt 08.00-09.00: Grootspraak ÏLOO-IZOO: Hetze 12.00-13.00: leids beleg (met nieuws) 14.00-17.00: Leidse Veertig (h zaterdag: 06.00-09.00: Nonstopmuziek 09.00-10.00: Bengels (kinderprogramma ge- Omroep Rijnland 06.00-16.00: Freewave radio Leiden 17.00-18.00: Vandaag de dag 18.00-19.00: Noordwijkerhout. 19.00-20.00: Sassenheim Lokc 17001800 2O5O-22!OO! woensdag 6.00-1 7.00: W 18.00-19.00: Bezeten b Groove sector Non-stopCD-muziek Freewave Radio Leiden MOKER Vandaag de dag Triangel Swing, of ik schiet El mtilaga Non-stopCD-muziek g Freewave Radio Leiden Vandaag de Dag 23.00-06.00: Non-stopCD-muziek zaterdag, 06.00-09.00: Freewave Radio Leiden 09.00-10.00: Sürinaams/Hindoestaans pro- 16.00-17.00: Radio Report 17.00-18.00: Zaterdag Sport 20.00-22.00: Popwatch 11.00-14.00: Bollenstreekmagazn 22.00-23.00: Rijnland 4 Ol!oO-06!oo! Non-stop CD-muziek Noordwijk Lokaal ether: 105.3: i 18.00-19.00: 19.00-20.1 20.00-21.1 zaterdag) 21.00-22.0C dinsdag: zaterdag: 12.00-13.0 103.8 Noordwijk Totaal' de Leeuw (herhaling vé 1: Noordwijk Lokaal Week journaal D: Noordwijk Lokaal Sport ):Twilightzone 21.00-22.00: zondag: Late Night Easy j Natuurlijk Noordwijk Neusje van de Zoute Zé I De groeten uit Noordwijk Noordwijk Lol- Het gouden h Country-tr Late Night Easy al Sport is (Jazz) Omroep Rijnsburg ether 106.4 FM. kabel 103.8 FM Van maandag t/m vrijdag: 00.00 -19.00: Mebora gepresenteerd en non stop 19.00 - 20.00: Rijnsburg Totaal nieuws en ac- 20.00 - 24.00: Mebora'gepresenteerd en non- Zaterdag; 10: Non-stop ijnsburg 'r, h 13.00-14.00: Disco Go Go 14.00 -17.00: Sport/muziek 17.00-18.00: Oldtimers 2o!o0-2l!oo! Weekendgeluiden 21.00-24.00: Non-stop Muziek service Zondag: 00.00 09.00: Non-stop Muziek service 09.00-12:00: Geestelijk programma 12.00-13.00: Gospel Town 13.00-14.00: De Hollandse hit molen Non-stop I (ondom Ri, Tussenuur, lunchprogrammach WW m M 1 j 1 Mft/ftj ij i ft i s De Hollandse draaipot Late Night Easy Radio West Maandag tot en met vrijdag 06.00-07.00: Mogge Provincie. 07.00-09.00: Westnieuws. 09.00-12.00: De Koffieshow. Muziek, Thuis markt, een spelletje, een stüdiogast en bewe- gingstips 13.30-14.00: Service Regionaal. Dagelijkse servicerubriek 14.00-16.00: Doordraaien. Non-stop muziek- 18.00-19.00: Het gesprek van de.dag. zaterdag 08.00-08.30: Westnieuws. 08.30-10.00: De Zuidhollandse zaterdag (l ÏLOO-Üioo! HeUuistemjk Informatief pr 8.00: Radio West Sport.. Vlok Katwijk maandag: l/'oo-l&oo! Roept uit aan a 19.00-20.00: Arie mag niet p 20.00-23.00: ViokKontinu 07.00-17.00: Vlok Kontinu 17.00-18.00: Gouwe ouweland muziek 18.00-19.00: Roadhouse, popmuziek 19.00-20.00: Videoscoop 20.00-23.00: Vlok Kontinu woensdag: Roept uit aan alle Nieuwspassage, ii donderdag; 7.00-17.00: Vlok Kontinu 7.00-18.00: Gouwe ouweland. muziek jaren 8.00-19.00: Dat zijn leuke dingen, conferen- Katwijk swingt, vrijdag: 07.00-18.0 19!00-20.00: Vlok sport- 20.00-22.00 Country Festival 15.00-18.00: Vlok Sport 18.00-19.00: Change Time, gospelmuziel 0.Ó0: aangepaste muziek Lokale Omroep Ter Aar 2.00: Verzoekprogramma 3.00: Kinderprogramma 5.00: Oude muziek Engeland en Duitsland. vrijdag geen uitzending zaterdag 12.00-17.00: Jongerenprogramma. Top 40. Gouwe Ouwe en House muziek. zondag 09.00-10.00: Kerkdienst 10.00-15.30: Verzoekprogramma en radiospel 15.30-18.00: Geen uitzending 18.00-19.00: Non stop muziek 19.00-2QjP0: Regionale nieuwtj 20.00-2IW0: Regionale sport 21.30-23.00:Gedii Lokale omroep Leiderdorp maandag t/m dopderdag 07.00-08.00: Ochtendniveau 12.00-13.00: Lunchpakket 12.00-13.00: Lunchpakket 17!oO-18!oo! Leiderdorp Lokaal 21.00-24.00: OpdeH zaterdag 10.00-11.00: Punt uit! (ziekenomroep IROL) 11.00-12.00: Zm in zaterdag 14.00-16.00: Paul de Keizer show 16.00-18.00: Time Out Sport ar geluid (geestelijk) 9.00-21.00: BlaBla FM 1.00-24.00: Radio Ramp 4.00-02.00: Nightlife izondag 13.00-14.00: Bouwjaar 55 14.00-16.00: Leiderdorpse top 20 16.00-17.00: De publieke tribune 17.00-18.00: Time Out Sport 19.00-21.00: Zondagavond Express 21.00-22.00: Jazz-Line Radio Leiderdorp zendt 24 uur per dag uit. De ma staan, worden gevuld met non-stop muziek- Omroep Alkemade Jacobswoude ether: 105.0 Mhz, kabel 103.4 vrijdag 10.00-24.00: Non-Stop service 18.00-19.00: Made in Alkemade- 19:00-22.00: Breakdown 12.00-14.00: Heatwave Top 30 14.00-17.00: Heatwave breed 17.00-19.00: Radiocafé 21.00-23.00: Music is moving 23.00-24.00: Non-stop service zondag 00.00-09.00: Non-stop Service 11.00-12.00: Praat Paal Lokaal 12.00-14.00: Heatwave op verzoek 14.00-17.00: Sportmiddag 18.00-19.00: Cocktail uurtje 21.00-23.00: Heatwave Romance Lokale Omroep Alphen Radio 1 nul 6 ether'106.5 Mhz. FM en kabel 1 maandag t/m donderdag 00.00-01.00: Love Songs 23.00-24.00: Lovesc vrijdag 00.00-01.00: Love Songs Bij de Leidse stadsuit breiding in 1659 werd de Wijnbrug nabij de Zuidsingel aangelegd. Aan de brug werd toen voor 170 gulden metselwerk besteed. Een tientje minder kostte het steenwerk. Driejaar later werd een ijzeren leuning aangebracht. Omdat de brug werd om schreven als 'de brug bij het wijnhuis' kwam de naam wijnbrug in zwang. Onduidelijk is waar dat wijnhuis heeft gestaan. In 1983 werd de brug voor het laatste gerenoveerd en in zijn huidige vorm gebracht. Hl Onze fotograaf Wim Dijkman doorkruist da gelijks een groot deel van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die ritten komt hij langs allerlei 'beeldi ge' plekjes die niet di rect hot news vormen, maar het zeker waard zijn om te presenteren. ANN01893 - Mijnheer de Redacteur! Toen ik hedenmorgen den Zijlsingel passeerde, was het daar bepaald le vensgevaarlijk. Onder leiding van een luitenant der cavalerie en der infante rie werden daar oefeningen gehouden door recruten op jonge paarden. Om het schoone perk, gelegen voor de wo ning van den heer C. Blansjaar, moes ten de paarden draven en nu waren er bij, die zeker bang waren voor het wa ter, want zij weigerden gedurig en maakten dan zijsprongen en gingen op hunnen achterste pooten staan, zoodat ik blijde was, dat ik goed en wel voorbij was. Het is jammer dat de Singels van het afrijden der paarden al zooveel te lijden hebben, maar nu is het boven dien gevaarlijk wordt, vraag ik: is dit niet te verbieden vóór er ongelukken plaats grijpen? Met de meeste achting, F.v.R. - Door ingezetenen van Franeker was aan mr. Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, Commissaris der Koningin in Friesland, het verzoek gericht, officieel den internationalen kaatswedstrijd, ter gelegenheid van het 45-jarig jubilé der kaatsvereeniging aldaar, te komen bij wonen. Er had zich uit de burgerij reeds eene eerewacht gevormd, om Z.E. op zijn tocht door de stad te bege leiden. Z.E. heeft voor de uitnoodiging om officiéél den wedstrijd bij te wonen bedankt, en de eerewacht zal dus geen dienstdoen'. ANN0 1943 - De beroemde Braziliaanse voetballer Pele heeft na een voetbalwedstrijd vol vechtpartijen enkele uren op het hoofdbureau van politie in Bogota, de hoofdstad van Columbia, doorge bracht. Pele, zes andere spelers van zijn club Santos en voorzitter Gonzales werden op last van de politie, Cadena, aangehouden na een wedstrijd tegen het Columbiaanse Olympische elftal. De spelers, Pele, Lima, Amauri, Pepe, Laercio, Overdan en Ramos werden aangehouden omdat zij scheidsrechter Velasquez in het begin van de wed strijd laadden aangevallen. Velasquez zou in deze wedstrijd, die door de Bra zilianen overigens met 4-2 werd ge wonnen, te partijdig te hebben geflo ten. Na op het politiebureau verklaard te hebben zich schuldig te voelen, wer den de Brazilianen weer in vrijheid ge steld. - De choreograaf Rudi van Dantzig, één van de artistieke leiders van het Nationale Ballet, vertrekt dinsdag a.s. naar Israël, waar hij bij de groep van Batsheba de Rothschild zijn ballet „Nachteiland" zal instuderen. „Nacht eiland" zal begin September in Tel Aviv in Première gaan. - De 233-ste satelliet in de Kosmos-se- rie van Sowjetrussische onbemande aardsatellieten is gisteren in een elips- vormige baan om de aarde gebracht. De baan varieert van 210 tot 1545 km boven de aarde met een hoek van 82 graden met de evenaar. Het doel ervan is niet bekend gemaakt. ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur (ElisabethZiekenhuis). EHBO ziekenhuis Rijnoord elke dag geopend. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Afdeling intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling: 10.30-19.00 aur, na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-454545): volwassenen 14.00-14.45 Uur en 18.30-19.30 uur. Klasse I en II ook 11.15-12.00 uur. Kraamafdeling gynaecologie: 14.30-15.15 uuren 18.30-19.30 uur, alleen» voorvaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling hartbewakmg: 14.00-14.30 uuren 19.00-19.30 uur. Intensive care: 14.00-14.45 uuren 19.00-19.30 uur. Kinderafdeling: ouders gehele dag. Overige bezoekers 14.30-19.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uuren 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uur (Alleen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor„.. partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- en oorheelkunde en neurologie: 14.15-15.00 uuren 18.30-19.30 uur; oogheelkunde en heelkunde 14.15-15.00 uuren 18.30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kind.eren: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxenafdeling: vólgens afspraak met de hoofdverpleegkundige. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel. 01720-63131): 14.30-15.15 uuren 18.30-19.30 uur. Extra bezoek medium care: 11.00-11.30. uur. Kraamafdeling: bezoek voorvaders de gehele dag in overleg met hoofd afdeling. Overigen van 14.30 -15.15 en van 18.30 -19.30 uur. Kinderafdeling: bezoek voor ouders de gehele dag in overleg met hoofd afdeling. Overigen van 14.30 -15.15 uur en 18.30 -19.30 uur. BIOSCOPEN LEIDEN LIDO 1,2,3,4, en STUDIO tel. 071-124130/133210, Steenstraat LIDO 1. Indecent proposal al., dag. 14.15, 18.45,21.15. Film van Adrian Lyne. Woody Harrelson en Demi Moore zijn een droomstel waar de buitenwereld jaloers op is. Ze komen in financiële moeilijkheden. Miljonair Robert Red- ford schiet te hulp en biedt 1 miljoen dollar als hij één nacht het bed mag delen met Demi. Doen ze het of doen ze het niet? LID02. Made in America al., dag. 14.30, 19.00,21.15. Film van Richard Benjamin. Whoopi Goldberg ontdekt tot haar schrik dat haar met behulp van de spermabank verkregen intelli gente, zwarte dochter ontsproten is aan het zaad van een spierwitte en niet zo slimme autoverkoper Ted Danson. LID03. schaafd Amerikaans te praten, de prijzen bij de kruidenier, zijn ex- vrouw die hem verbiedt op de verjaar- trekt ten strijde. LID04. Oeroegal., dag. 18.45, 21.15.Hans Hyikema baseerde;zich'ö.p de novelle van Hella Haasse. Op Java groeien Nederlandse Johan (Rik Launspac-h) en Indische Oeroeg (Martin Schwab) samen op. Ondanks hun vriendschap en liefde voor hetzelfde Indië komen ze terecht aan weerszijden van de frontlinie. Teenage mutant Ninja Turtles III al,, dag. 14.30. Van regisseur John Tur- teltaub. De drie zonen van een F8I- agent worden ontvoerd. Gelukkig hebben de jongens les gehad in een oosterse vechtsport. STUDIO >g and glory al., dag laughton. Sullige politieman Robert de Niro werkt als fotograaf bij de technische recherche. Bij toeval redt hij hét le ven van gangster Frank Milo. Die geeft hem als 'cadeautje' een week lang barmeisje Uma Thurmann te leen. Bambial., dag. 14.30. Misschien wel de allerberoemdste Walt Disney- film over het vertederende hertje dat .kennis maakt met de natuurbed"r.ei- gende mens. Bij de originele versie u it 1942 maa kte Aart Staartjes een nieuwe vertaling. LUXOR tel. 071 -121239, Stations- "1liffhanEer 16 jr., dag. 19.00, 21.-1,5, zo ook 14.30. Actiefilm van Renny Harlin. Berggids Sylvester Stallone gaat destijd aan tegen een stel boeven die in de lucht een vlie gend geldtransport hebben beroofd tegen het decor van een machtig maar ondoordringbaar bergland schap. TRIANON tel. 071-123875, Breestraat Indochine al., dag. 20.00. Film van Regis Wargnier over de dekolonisatie kan, probeert hij het met stiefdocf ter CamillefLinh Dam Pham). Onder tussen rukken de vrijheidsstrijders op. KIJKHUIS tel. 071-142895 National Lampoon's Loaded Weapon I do t/m woe (zo gèsloten) 19.30, 21.45. Parodie van GèneQuintano op de Lethal Weaponfilms. Twee agenten, eikaars tegenpolen, moeten binnen 48 uur een mysterieuze drugszaak oplossen. Met Emilio Ste vens en Samual L. Jacksdn. die zicht afspeelt in Praag rond 1919. De schrijver Jeremy Irons bindt samen meteen groep'anarchis-; ten de strijd aan tegen een autoritai re bureaucratie. The Unforgiven ma 20.00 en 22.30. Film van en met Glint Eastwood waarin hij de mythe van het stoere, schietgrage mannen in het wilde westen doorprikt. Eastwood speelt een revolverheid die zijn leven heeft gebeterd. Nog één keer gaat hij op pad om de eer van een groepje pros- tituées te wreken. Pink Floyd The Wall di 20.00, 22.15. Film van Alan Parker met muziek'van de gelijknamige cd. Bob Geldof speelt een rockster met huwe lijksproblemen. Tous les majins du monde woe 20.00,22.15. Film van Alain Cor- neau met Gérard en zoon Guillaume Depardieu. In dè bloeiperiode van de barokmuziek richt een leerling zijn beroemde leermeester en componist tèn gronde. LVC tel. 071-146449, Breestraat 66 Soul to Soul do vr 20.45. Verslag van regisseur Denis Sanders uit 1971 tien-jarige onafhankelijkheid van Ghana te vieren. Met optredens van onder meer Ike Tina Turner, Santa- na, Wilson Picket en The Staple Sin gers. X tel. 071-123568, Haarlemmerstraat /like Leigh over ma Bender, zoon Cyril, dochter Valerie en hun echtgenoten en de yuppen-buren van Trust vr 21.00. Van regisseur Hal Hartley. De rebelse Maria raakt zwanger van haar honkbalvriendje maar die laat haar barsten. Ze ont moet Matthëw die standaard rond loopt met een handgranaat. Van Gogh za 21.00. Film van Mauri ce Pialat. Acteur Jacques Dutronc wërd bekroond voor zijn rol als Vin cent. De schilder is nu eens niet te zien als eenzaam mens maar als vrij er, feestganger en vechtersbaas. New Years Day zo 21.00 uur. Van en met Henry Jaglom die te kampen heeft met een mid life crisis. Hij ver huist naar een andere stad om een n leven te beginnen. In zijn ap- Mima woe 21:00. Film van Philome- ne Esposito. De 12-jarige Mima leeft met haar familie als Italiaanse immi granten in een Frans dorpje, Grootva der wordt vermoord wegens zijn vroe gere anti-mafiahouding. De plaatse lijke politie weerhoudt de familie er van om wraak te nemen. VIDEOGROEP 'DE ANDERE KIJK' De Invalshoek, Koppenhinksteeg 2 Het uur van de bevrijding heeft ge slagen za 20.15. Documentaire over de het revolutionaire Volksfront voor de Bevrijding van Oman dat in 1965 de strijd aanbond tegen buitenlandse bezetters. ALPHEN AAN DEN RIJN EUROCINEMA tel. 01720-20800 Van Boetzelaerstraat EURO 1. Cliff hanger 16, jr., dag. 13.45, 18.45,21.30, zo ook 16.15. EURO 2. Indecent proposal al., dag. 13.45, 18.45,21.30, zoook 16.15. EURO 3. Made in America al., dag. 19.00, 21.45, zo ook 16.30. dio's. Het, jongetje Mowgli beleeft al- sproken). EURO 4. Falling down 16 jr., dag. 21.15. Teenage mutant Ninja Turtles 3 al., dag. 14.00,19.00, zo ook 16.30. DEN HAAG ASTA 1. tel. 070-3463500, Spui 27. Cliffhangerl6jr.,dag. 13.15,16.00, 18.45, 21.30. ASTA 2. Whispers in the dark al., dag. 18.45,2L30, Teenage mutant Ninja Turtles al., dag. 13.15, 16.00. ASTA 3. Malcolm X 12 jr., dag. 14.00,20.00. BABYLON 1. tel. 070-3471656, naast Centraal Station. Mad dog and glory 16 jr., dag. 13.15,16.00, 18.45,21.30. BABYLON 2. Red Rock West 12 jr.. dag. 13.15, 16.00,18.45, 21.30. BA BYLON 3. Abracadabra 16 jr., dag. 14.00, 20.00. CINEAC 1. TUSCHINSKI tel. 070- 3630637, Buitenhof 20. Made in Ame- rica al., dag. 13.15,16.00,18.45, 21.30. CINEAC 2. The Assassin 16 jr., dag. 18.45, 21.30. CINEAC 3. Ninjas 16 jr., dag. 13.15, 16.00,18.45. Alive 16 jr., dag. 21.30. Bambi (Ned. ge sproken) al., dag. 13.15,16.00. METROPOLE l.tel.07Ó-3456756. Carnegielaan 15. Indécent proposal al., 1 dag. 13.15, 16.00,18.45, 21.30. ME TROPOLE 2. Falling down 16 jr., dag. 18.45, 21.30. Bambial., dag. 13.15, 16.00 METROPOLE3.Oeroegal dag. 13.15, 16.00,18.45, 21.30. ME TROPOLE 4. Sommersby al., dag. 13.15,16.00,18.45, 21.30. METRO POLE 5. Scent of a woman al., dag. 13.15,17.00,21.00. ODEON 1. tel. 070- 3462400/3462401, Herengracht 13. Cliffhanger 16 jr., dag. 13.15,16.00, 18.45,21.30. ODEON 2. Loaded weapon I 12 jr., dag. 13.15,16.00. 18.45, 21.30. ODEON 3. Army of dark ness 16 jr.. dag. 13.15,16.00,18.45, 21.30. ODEON 4 Riksbioscoop. Boom- \a\J, dag. doorlopende voorstelling

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 10