Programma's Rtv Boeiende documentaire over veelbesproken film Spits en Tuhuteru nieuwe presentatoren Radio Tour VRIJDAG 18 JUN11993 NEDERLAND 1 17.43 17.53 18.33 18.43 20.00 20.26 22.51 23.10 23.45 23.55 24.00 Trekkingsuitslag Banklote- "i Nieuws voor doven en slechtho renden Journaal Sesamstraat. Kinderprogramma. Afl.: Beweging Jeugdjournaal Het klokhuis. Informatief kindermagazi ne Tekenfilmfestival Star Trek, the next genera tion. Amerikaanse sf-serie. Afl.: Skin of evil. De shuttle van Deanna Troi stort neer op Varga 2, waar het wezen Armus woont, dat een sinister ge noegen ontleent aan men selijk lijden. De Enterpri se organiseert een red dingsactie Journaal The Saint. Engelse serie. Afl.: Rus sian Prisoner Sporen: Liever de lusten. Serie waarin vrouwen pra ten over hun sexuele rela tie. Af!.5. Op welke wijze brengen vrouwen aan hun partner over wat ze prettig vinden tijdens het vrijen? Zeggen ze het 'gewoon' of hebben ze daar meer indi recte methoden voor? 100 Wat?! Spelprogramma waarin een panel kijkersvragen beantwoordt. Panel: Job Schuring, Martine van Os en Sjoerd Pleysier. Pre sentatie: Wendy Brouwer Sylvia zoekt herrie Liedjes van Sylvia Mille- cam. Herh. In de herhaling. Informatieve program ma's uit het afgelopen winterseizoen. Afl.: Am bulance, het levensver haal van mensen die een ernstig ongeluk mee maakten, maar met de ge volgen leerden leven, (herh.) Trekkingsuitslag giroloterij Journaal Einde NEDERLAND 2 17.35 Lekker leven lekker lijnen. 8-delige afslankcursus. Afl.7. Presentatie: Fred Benavente 18.00 Journaal 18.22 Candid Camera. Amerikaanse humor met de verborgen camera. Pre sentatie.- Dom Deluise 18.48 America's funniest home videos. Amerikaanse amateur vi deo-opnamen. Presenta tie: Bob Saget 19.11 Milieu en toerismeprijs. 4-delige serie over projec ten die in aanmerking ko men voor de Milieu en Toerisme Prijs 1993. Afl.3. Presentatie: Tineke Verburg 19.20 Dingbats. Cryptogramspel. Presen tatie: Marceline Schop- man 19.53 Blind date. Datingprogramma. Pre sentatie: Bert Kuizenga 20.39 Lach mee met André Terugblik op de tv-carrière van André van Duin. Afl.3 21.23 Heatwave. Speelfilm uit 1991 van Kevin Hooks 22.57 Dat willen we even kwijt. Wekelijkse column 23.03 Tv dokter. Medische tip 23.09 Dokter Vlimmen. Nederlandse speelfilm van Guido Pieters 00.44 Journaal 00.49 Einde Peter Faber als dr. Vlimmen in de gelijknamige film. (Nederland 2, 23.09 uur) NEDERLAND 3 17.30 18.45 18.54 19.23 19.59 21.24 22.00 22.15 22.30 00.18 00.23 Samenvatting finale schoolvoetbaltoernooi Journaal Offshore. Documentaire over het werk in de offshore: het boren naar olie en gas op zee. Drie mannen die op een booreiland in de Noordzee werken, werden in hun werkzaamheden gevolgd. Er wordt continu gewerkt, bij weer en wind, bij nachtenontij Uitzending t.b.v. de CD Studio sport Tom Herrie. Muziekprogramma. Van daag met Arthur Ebeling. Presentatie: Tom Egbers Tot zwijgen gedoemd (Condamné au silence) film van Roger Andrieux Oeroeg, de film, het boek, de feiten. Reportage over het maken van de Nederlandse speelfilm Oeroeg op Java naar een boek van Hella Haasse Journaal Sportjournaal Nova. Actualiteitenprogramma, met binnen- en buiten lands nieuws. Presenta tie: Charles Groenhuijsen Gesprek minister president. Presentatie: Paul Witte- man Trekking dagelijkse lotto Het talent van morgen. Reportage over de voorbe reiding van studenten op het Internationale Thea terschoolfestival in de Nes in Amsterdam Pinkpop backstage. 5-delige serie terugblik ken. Afl.3. Musicaleacts van het afgelopen Pink popfestival. In deze afle vering staat 'The Black Qrowes' centraal. Naast hun optreden een inter view met gitarist Rick Ro binson. Presentatie: Mart Smeets Nieuws voor doven en slechtho renden Einde BRTN 1 17.28 The legend of Prince Valiant. 17.52Samsonclips. 17.55 Tik tak. 18.00 Journaal. 18.10 The bold and the beautiful. 18.35 Skippy. 19.03 Neigh bours. 19.25 Meded. en progr.-overz. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Secrets. 20.25 Zeg 'ns AAA. 20.50 De fabriek, serie. 21.40Tropical heat. 22.25 Tips voor trips 22.30 Vandaag ensport. 22.55 Dangerous curves, avonturense- rie. 23.45 Coda. 23.50 Einde. BRTN 2 20.00 Vlaanderen vakantieland. 20.40 Document. Arnvederci Italia, portret. 21.30 Tips voor trips. 21.35 Journaal en sport. 22.05 Bethune, biografischefilm. 24.00 Einde. DUITSLAND 1 15.20The patsy, speelfilm. 17.00 Tagesschau. 17.05 Punkt 5 - Lënderre- port 17.15 Pssst, spelprogramma. 17.40 Einde. 17.50Tagesschau-Tele- gramm. 17.51 Einde. 17.40 Reg. infor matie. 17.55 Fest im Sattel, serie. 18.00 Einde. 18.00 Vervolg Fest im Sattel. 18.50 Einde. 18.55 Büro Büro. serie. 19.25 Babys Bester, met Lolita Morena. 18.50Tagesschau-Telegramm. 18.51 Einde. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Tagesschau 20.15 Leo Charlot te, tv-film. 21.44Tagesthemen-Tele- gramm. 21.45 ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen. Met Bericht aus Bonn. 23.00 Hallo Schwester, comedyserie. 23.25 Sportschau. 23.50 Daniel, speel film. 01.55 Tagesschau. 02.00 Miami Vice. 02.45 Zuschauen - Entspannen - Nachdenken. 02.50 Einde. DUITSLAND 2 17.00 Heute, sport en weerber. 17.15 Lënderjournal. 17.55 Ein Heim fürTie- re. serie. 19.00 Heute. 19.20 Weerber. 19.25 Forsthaus Falkenau, serie. 20.15 Derrick. 21.15 Die Reportage: Deutsch- lands langstes Denkmal 21.45 Heute- journal. 22.20 Humor ist Trumpf, frag menten. 22.50 Die Sport-Reportage. 23.25 Agatha Christie: Mord mitdop- peltem Boden, tv-film. 00.55 Heute. 01.00 Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse, speelfilm. 02.25 Einde. DUITSLAND 3 18.00Backstage. 18.30Rückblende: Vor 45 Jahren: Die Geburt der D-Mark. 18.43 Progr.-overz. 18.45 Aktuelle Stun- de. 19.20 Fensterprogramme der Lan- desstudios. 19.40 West 3 aktuell. 19.45 Küsse unterm Regenbogen, nostalgisch muziekprogramma. 20.15 Westpol. 21.00 West 3 aktuell. 21.15 ZAK. Week- overz. 22.00 Boulevard Bio, talkshow. 23.00 The Bird: Charlie Parker, portret. 23.55 Cologne voices, jazzmuziek. 00.52 Laatste nieuws. BBC 1 Newsround. 18.10 Round the Twist, jeugdserie. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws en weerber. 19.30 Reg. nieuws. 20.00 Eldorado, serie. 20.30 The rock 'n' roll years, nostalgisch muziekpro gramma. 21.00Casualty, ziekenhuisse rie. 21.50 Points of view. 22.00 Nieuws en weerber. 22.30 Rides, serie. 23.20 Sworn to silence, speelfilm. 00.55 Royal Ascot 1993, samenvatting. 01.15 Cricket. Second test Engeland - Austra lië, samenvatting. 01.55 Weerber. 02.00 Einde. BBC 2 15.20 Cricket. Met om 16.00 en 16.50 Nieuws en weerber. 17.00 Royal Ascot 1993, Cricket and Tennis. 19.30Cardiff Singer of the world, intern, muziekcon cours. 20.20 Parenthood, serie. 20.45 What the papers say, persoverz. 21.00 Public eye, reportages. 21.30 Garde ners' world. 22.00 Alas Smith and Jo nes, humor en sketches. 22.30 One foot in the past, magazine. 23.00 Golf. Open Amerikaanse kampioenschappen. 23.30 Newsnight 00.15 Later with Jools Hol land, muziekprogramma. 01.05 Weer ber. 01.10 Golf, samenvatting. 02.15 Einde. CNN 17.30 CNN and Co 20.00 World busi ness tonight. 21.00The international hour. 23.00 World business tonight. 23.30 Showbiz today. 24.00 The world today. 01.00 Moneyline. 01.30Crossfi-* re. 02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 05.30 Showbiz today. MTV 16.00 MTV's greatest hits 17.00 The re port. 17.15 At the movies 17.30 News at night. 17.45 3 from 1. 18.00 The soul of MTV. 18.30 Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 MTV's most wanted. 22.00 MTV's greatest hits. 23.00 The report. 23.15 At the movies. 23.30 News at night. 23.45 3 from 124.00 Marijne. 02.00 Chill out zone. 03.00 Night videos 08.00 Einde. SUPER CHANNEL 16.30 On the air. 18.30 Bonanza. 19.30 Turn of fate. 20.00Go' 20.30 Film Eu rope.'21.00 Agenda. 21.30 The image. 22.00 ITN World news. 22.30 European business today. 22.48 US Market wrap. 23.00 The Friday movie: First of the few. oorlogsfilm. 01.00 Absolutely live. 01.30 Videogenerator. 02.00 China news Euro pe. 05.00 Videogenerator. 05.30 Einde. TV 5 16.00 Nieuws. 16.15 Vision 5. 16.30 L'enfer c'est nous autres. 16.55 Oxygè- ne 17.20 La cuisine des mousquetaires. 17.35 Le jardin des bêtes. 18.00 Ques tions pour un champion. 18.30 Nieuws en weerber. 18.55 Arabisch persoverz. 19.00 Le jeu des dictionnaires. 19.25 Clin d'oeil. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Au nom de la loi 21.00 Nieuws en intern, weerber. 21.30Taratata. 23.00 Diagnostic. 24.00 Nieuws en weerber. 00.30 Médiasud. 00.40 Dossiers justice. 0110 La chance aux chansons. 01.50 Temps présent 02.50 Les rendez-vous de demam. 03.20Connaissance de la science. 04.20 Architecture et géograp- hie sacrée. 05.20 Eurojournal. RTL TELEVISION 16.00 Hans Meiser, talkshow. 17.00 Who's the boss? 17.30 Married... with children. 18.00 Elf 99.18.45 RTL aktu ell. 19.15 Explosiv-Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die Heimatmelodie - unterwegs. 21.10 Sylter Geschichten, serie. Aansl.: RTL aktuell. 22.15 Boksen. WK Halfzwaarge- wicht. Aansl.: RTLaktuell. 23.30War birds, actiefilm. 01.05 Sunnyboy und Sugarbaby, komedie. 02.35 Liebe, Mëd- chen und Soldaten, komedie. 04.15 War birds, actiefilm. 05.45 Tekenfilm. RADIO 1 leder heel uur nieuws. 16.05 Welinge lichte kringen. 17.07 TROS Aktua. 19.04Talkradio. 20.04 God zij met ons. 21.04 NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met het oog op morgen. 00.04-07.00 TROS Nachtwacht. RADIO 2 leder heel uur nieuws. 15.04 De koele korridor. 17.04 Het Music Hall-Archief. 18.04 Ekkel horizontaal. 19.04 De hits van. 21.04-24.00 Listen to the music. RADIO 3 leder heel uur nieuws 15.04 Popsjop. 17.04 Rinkeldekinkel. 18.04 De avond- spjts. 19.04 Spoor 7. 20.04 Paperclip magazine 21.04Villa 65 00.04Count down café 02.02-06.00 Oh, wat een nacht. RADIO 4 16.00 De Nederlanden: Lassus en Mar tin. 17.00 Operette. 18.04 Hector Ber lioz 19.00 Uit VARA's archief: Tsjaik- ovski's kamermuziek 20.02 Requiem. 21.30 Sergei Prokofjev. Muz. voor viool en piano 22.00 Het strijkkwartet. 22.55-24.00 Muziek van deze eeuw. RADIO 5 leder heel uurt/m 18.00 nieuws. 15.02 Opium 17.10 Radio UIT. 17.50WD. 18.02 Religieus programma: 18.02 De onbekende islam. 18.20 Hoda al islam. 18.40 Dinimiz islam. 19.00 Waar waren we ook alweer? 19.15 Nieuws in het Turks. 19.50 Nieuws in het Marokkaans en Berbers. 20.40 Actualiteiten in het Chinees. 21.00 Licht en uitzicht. 21.39 EO-Metterdaad. 21.40 Boeken wijzer, 22.00 Zicht op Israël. 22.20 De psal men. 22.40 Theologische verkenningen. RTL4 15.10 General Hospital. Amerikaanse soapserie rond een ziekenhuis 15.55 Santa Barbara. Amerikaanse soap serie 16.25 The Oprah Winfrey show. Amerikaanse talkshow, (herh.) 17.10 Love boat. Amerikaanse serie, (herh.) 18.00 Zes uur nieuws 18.20 RTL Club. Magazine met o.a. het mi- nispel. Presentatie: Ma- non Thomas en Carlo Bos- zhard 18.35 The bold the beautiful. Amerikaanse soap rond twee families. Thome vraagt Ridge of hij mee wil doen met zijn planne tje om te testen of de lief de van Brooke voor Eric echt is. Macy is bezorgd om haar moeder en stelt Clarke een ultimatum: nu een trouwdatum prikken of wegwezen en nooit meer terugkomen 19.00 Rad van fortuin. Spelprogramma. Presen tatie: Hans van derTogt. (herh.) 19.30 Avondnieuws 19.50 Weer 20.00 Secrets. Amerikaanse serie. De ru zie tussen torn en Jag in het casino trekt de aan dacht van de aanwezigen en Justine werpt zich op als bemiddelaar. Nikki is bang dat Jag haar zal ver raden. Darius weet niet dat Nikki eigenlijk een journaliste is. Terug in de villa, geeft Tom Olivia een kostbaar sieraad 20.30 Het uur van de waarheid. Een selectie van opmer kelijke en waargebeurde verhalen uit Amerikaanse en Duitse reality-program ma's 21.30 Haunted honeymoon. Amerikaanse horrorcome- dy uit 1986 van Gene Wil der 22.55 You bet your life. Amerikaanse quiz. Pre sentatie: Bill Cosby 23.20 Laatste nieuws 23.35 The babysitter. Amerikaanse thriller uit 1980 van Peter Medak 01.15 Nachtprogramma FILMS OP TV VRIJDAG Heat Wave (USA, 1990). Op waarheid gebaseerd verhaal van Kevin Hooks over een zwarte journalist die een volksoproer in het zuiden van Los Angeles verslaat. Met Cicely Tyson en Blair Underwood. Nederland 2 21.23 Haunted Honeymoon (USA, 1986). Mati ge komedie van Gene Wilder. Discjockey is overspannen. De dokter raadt hem aan het gevaar op te zoeken. Met Gene wilder en Gilda Radner. RTL 4 21.30 Bethune: The Making of a Hero (Canada- Frankrijk, 1990). Niet echt geslaagde film van Phillip Borsos over een wester se arts die naar China trekt om de revo lutie van Mao te ondersteunen. Met Do nald Sutherland en Helen Shaver. BRT 2 22.05 First of the Few (GB, 1942). Biografische film van Leslie Howard over de ontwer per van de Spitfire, een bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol speelde. Met Leslie Howard en David Niven. Super Channel 23.00 Doctor Vlimmen (België-Nederland, 1978). Heel matig melodrama van Guido Peters over een dierenarts op het platteland van het zuiden van Neder land. Dienstmeisje zegt zwanger van hem te zijn. Met Monique van der Ven en Peter Faber. Nederland 2 23.09 Gilda Radner, Gene Wilder en Dom de Luise in de komedy 'Haunted Honey moon'. (RTL 4.21.30 uur) War Birds (USA, 1988). Thnller over een opstand in de arabische wereld die uit de hand dreigt te lopen. Met Jim Eldert en Cully Holland. Regie: Ulli Lommei RTL Television 23.30 Daniel (USA, 1983). Aangrijpende film van Sidney Lumet over de kinderen van het echtpaar Rosenberg dat begin jaren vijftig op de elektrische stoel nadat het was beschuldigd van spionage. Met Ti mothy Hutton en Mandy Patinkin. Duitsland 1 23.50 Die Unsichtbaren krallen des Or. Mabuse (Duitsland. 1962). Aardige science fic- tionfilm van Harald Reinl over een Ame rikaanse agent die achter een man aan zit die in dienst is van Dr. Mabuse. Met Lex Barker en Karin Dor. Duitsland 2 01.00 Sunny-Boy and Sugar-Baby (Duitsland, 1979). Komedie van F. J. Gottlieb. Nichtjes erven een aantal slecht lopen de zaken in Zuid-Oost Azië. Met Ekke- hardt Belle en Sabine Wollm. RTL Television 01.05 Liebe, Madchen und Soldaten (Oosten rijk. 1958). Slechte komedie van Franz Antel over een populaire zanger die in militaire dienst moet. Met Willy Hagara en Renate Holm. RTL Television 02.35 War Birds (USA, 1988). Herhaling van 23.30 uur RTL Television 04.15 SELECTIE VRIJDAG Het Klokhuis Aflevering: EHBO. Op som mige scholen wordt EHBO-les gegeven. Monique loopt een ochtend mee. De le den van de LOTUS-groep zijn gespecia- OPGAVE KRUISWOORDRAADSEL Horizontaal: 1. damp; 5. meisjesnaam; 9. sleutelbloemige plant; 11. base; 13. god van de oorlog; 15. ar moedige woning; 16. voor; 18. haaruitval; 19. meester; 20. ge loofsleer; 21. inhoudsmaat; 23. ontkenning; 25. windrichting; 28. plaats in België; 31. bijbelse naam; 32. loopvogel; 33. hoofd deksel v.e. vorst-, 35. bijna; 37.' Japanse gordel; 39. afstands maat; 41. koningszoon; 42. mijns inziens; 43. roofdier; 45. filmdecor; 46. Europeaan; 47. gele verfstof; 49. venster; 50. leesstof; 53. plaats op een ten toonstelling; 54. heiligenbeeld. Verticaal: 1. draagbaar cassetterecordertje; 2. hoon; 3. ernstig; 4. muziek noot; 5. momenteel; 6. bergwei de; 7. akelig; 8. Griekse letter; 10. kantlijn; 12. gehoororgaan-, 14. alcoholische drank; 16. ge wicht; 17. voorteken; 22. gevaar te; 24. schoonheidszin; 26. grondsoort; 27. rivier (Sp.29. papegaai; 30. boom; 33. amfi bie; 34. bars; 35. aanwijzing; 36. beroep; 38. eerste melk; 40. drinkgerei; 42..meisjesnaam; 44. muziekteken; 46. plaats in Portugal; 48. dierenverblijf; 49. windvlaag; 51. compactdisc; 52. bolgewas. TV MORGEN NEDERLAND 1 08.00 Alles kits. Gevarieerd kinderpro gramma. NEDERLAND 2 NEDERLAND 3 08.53 Nieuws voor doven en slechthoren den 09.00 Einde. RTL4 06.00 Hei elei kuck elei 06.30 RTL 4 text. 07.00Telekids. Kinderprogramma. 12.00 The monkey player, natuurserie. 12.25 High Sierra, film. OPLOSSING CITAAT Horizontaal: I. groei; 2. clip; 3. rente; 4. stroom; 5. Ravel; 6. koud; 7. rust; 8. Kees; 9. raad; 10. kalm; II. krant; 12. raster; 13. katern; 14. panter. De oplossing is een Chinees spreekwoord: ,,Wat in oren wordt gefluisterd, is duizend mijl te ho ren". Iiseerd in het spelen van slachtoffers bij oefeningen. Zij weten precies hoe je wonden kunt namaken. Nederland 3 18.43 Tom Herrie In deze uitzending een in terview met en een optreden van Arthur Ebeling. Ebeling (1955) is geboren en opgegroeid in Amsterdam. Begonnen met een ijzeren teil, krijgt hij vervolgens pianoles, drumt hij in een bandje en speelt rond zijn negende gitaar. De mu ziek blijft belangrijk. Begin |aren tachtig richt hij de rock 'n roll band 'Jump! Dicky Jump!' op. waarmee hij terugkijkt in de geschiedenis van de rock 'n roll met eenvouclge muziek en teksten. Nederland 3 19.23 Tot zwijgen gedoemd Franse tv-film. Het leven van de jonge middelbare scholier Antome lijkt vai een leien dak|e te gaan. Op school gaat het uitstekend en in het honkbalteam, waarvan zijn vader coach is. geldt hij als een talent. Ook op zijn schuchtere pogingen om zijn nieu we klasgenootje Nadia tot vriendinnetje te maken, wordt gunstig gereageerd. Nederland 3 19.59 Uur van de waarheid I n deze uitzending o.m.: - Een dag op het strand in Miami. De zon schijnt en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Jack Pollm gaat naar Miami Beach met zijn videocamera om eventu ele surfers te kunnen filmen. Plotseling slaat het weer om en stormen de golven met enorme kracht op de kust af. Een vrouw die ook staat te filmen probeert weg te rennen, maar wordt meegesleurd door een vloedgolf. Terwijl Jack dit filmt en zijn dochtertje in de auto zit, wordt ook hij gegrepen. RTL 4 20.30 Wim Bosboom kiest zijn favoriete scène uit de shows van André van Duin. (Nederland 2,20.39 uur) Lach mee met André Deze aflevering con centreert zich op fragmenten uit het jaar 1979. Wim Bosboom isdeze keer pre- sentator-van-dienst en vraagt speciaal aandacht voor zijn eigen heveimgsscè- ne. waarin Van Duin als entertainer aan boord van een vliegtuig van Arie Beukers Airlines BV de passagiers 'vermaakt' Nederland 2 20.39 NOVA De EG wil import van bananen uit de grote bananenrepublieken inperken. Dit om de import vanuit de oude kolo nies. die op veel kleinere schaal en dus veel duurder zijn, te beschermen Duits land gaat tegen de voorgenomen heffing in beroep. Vervolgens praat Ferry Minge len met de minister-president. Nederland 3 22.30 Het talent van morgen Van 13 tot 27 juni vindt in Amsterdam het 'Internationale Theaterschoolfestival in de Nes' plaats. Tijdens deze manifestatie, die dit jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd, presenteren professionele Nederlandse en buitenlandse drama- en dansoplei dingen hun (eind)examenprodukties Nederland 3 23.16 'Oeroeg, de film, het boek, de feiten HILVERSUM GPD Het is altijd meegenomen als een documentaire vooral prach tige beelden oplevert. Zeker als de toon ervan zelfs een menge ling mag zijn van poëzie en een beetje humor. Toch is het the ma van 'Oeroeg, de film, het boek, de feiten' ook bedoeld als een serieus brokje informatie over de inmiddels veelbespro ken film van Hans Hylkema naar de beroemde Indische no velle van Hella Haasse. Deze documentaire van Jord' den Hollander, die de NOS van avond uitzendt, bevat en reeks van heerlijke, creatief gemon teerde beelden. Wat te zeggen van authentieke oude zwart/uit journaals van oprukkende Ne derlandse troepen, die lang zaam kleur krijgen en overgaan in een stukje speelfilm. Maar de cineast legt vooral nog eens uit waar 'Oeroeg' over gaat: Johan ten Berge, kind van een Nederlandse theeplanter op West-Java is bevriend met Oeroeg, het zoontje van vaders Indonesische opzichter. Net als Hella Haasse gaat Johan nog voor de oorlog uitbreekt naar Nederland. Als in 1945 de oorlog is afge lopen en Indonesië de strijd om de onafhankelijkheid begint, móet ook Johan met het Neder landse leger naar de Oost om daar orde en rust te herstellen. Daar ontmoet Johan een jonge revolutionair. Is het Oeroeg? De ontmoeting verwart hem en doet Johan beseffen dat hij ei genlijk in dat land niet thuis hoort, ook al ligt daar zijn jeugd en zal hij Indië altijd met zich meedragen. Een gedurfd thema in 1947, toen ze het boek schreef. En pi kant dat het zelfs als Boeken weekgeschenk in 1948 werd verspreid. De publieke opinie stond in die dagen immers ach ter onze jongens in Indië. Maar daar waar het boek stopt, fanta seert Hans Hylkema, met waar dering van de schrijfster, verder. Maar wat de literatuur zo mooi kan in vele nuances kan oproepen, verzandt in film vaak onbedoeld, soms snel in bot eenzijdig realisme. Zo is naast de vele goede kritiek op de film ook te horen dat het beeld dat wordt opgeroepen van de ma nier waarop de Nederlandse soldaten daar hun taak vol brachten niet echt fraai moet zij geweest. In de documentaire vertelt Peter Faber, die in de film een bruut van een officier speelt, over het gemartel van inlanders. Hikkend van het lachen, om de manier waarop de Indonesiërs dat tijdens de opnamen pro bleemloos meespeelden. Ze zijn natuurlijk wel wat gewend. Films over die strijd vormen daar een bron van vaak preten tieloos bioscoopamusement, waarin Nederlanders meestal slechts vloeken, vechten en dronken zijn. Maar de hartelijke samenwer king heeft de filmers en acteurs toch enorm verbaasd. Ze ko men woorden tekort voor hun verbazing over de manier waar op de Indonesiërs aan de pro- duktie meewerkten. Jeroen Krabbé, die planter Ten Berge speelt: „Ze waren verrassend aardig. Anders dan wij ons meestal tegenover Duitsers ge dragen. Ik voelde me zelf vaak zo blank, zo onhandig en grof." Jan Hylkema is er wel degelijk bevreesd voor geweest dat som mige scènes gevoelens van haat zouden oproepen. Maar niets was minder waar. Toen werd gefilmd hoe Nederlandse troe pen door een stad vol anti-Hol landse leuzen reden, stonden de Indonesiërs in drommen te kijken en wordt er na een scène zelf geapplaudiseerd. Maar de uitleg over die vrien delijke houding ontbreekt. Geen enkele Indonesiër geeft zijn vi sie, terwijl juist daar nog het in teressantste verhaal voor deze documentaire was te halen. En dat is jammer voor zo'n verder toch heerlijk onderhoudend stukje documentaire. (Nederland 3, vanavond om 21.24 uur) NOS dagelijks live vanaf Wimbledon HILVERSUM GPD NOS-televisie doet vanaf maan dag 21 juni dagelijks op Neder land 3 rechtstreeks verslag van het tennistoernooi op Wimble don. Het toernooi duurt tot en met zondag 4 juli. De rechtstreekse verslagen beginnen dagelijks om 14.00 of 15.00 uur en duren tot 18.00 uur. In de Studio Sport-uitzen- ding van 18.50 uur komt de NOS terug met rechtstreekse beelden van Wimbledon. In de dagelijkse uitzending van het Sportjournaal en in de zater daguitzending van Studio Sport wordt een overzicht gegeven van de afgelopen dag. Heinze Bakker en Marcella Mesker ge ven het commentaar bij de beelden. Briefkaartenactie Breakfast Club HILVERSUM ANP Ongeveer 750.000 mensen heb ben al meegedaan aan de brief kaartenactie van The Breakfast Club tegen de vreemdelingen haat in Duitsland. Dat heeft de KRO gisteren bekendgemaakt. De organisatoren van de actie verwachten dat het aantal in zendingen de komende dagen nog verder zal groeien. In totaal werden zes miljoen kaarten met de tekst „Ik ben woedend" in omloop gebracht. De kaarten worden in de loop van de vol gende week in Bonn aangebo den. Niet bondskanselier Hel mut Kohl maar minister Böhl, hoofd van de bondskanselarij, zal de kaarten in ontvangst ne men. HILVERSUM GPD De afdeling Sport van NOS Ra dio heeft alles in gereedheid ge bracht voor de radioverslagge ving van de tachtigste Ronde van Frankrijk, die zaterdag 3 juli begint. Op Radio Tour de Fran ce zal de luisteraar enkele nieu we stemmen horen: in de studio zijn Frits Spits en Rocky Tuhuteru de vervangers van Klaas Samplonius en Jan Dou- we Kroeske, terwijl Gio Lippens zijn debuut als Töur-vcrslagge- ver maakt in plaats van Hans Prakke. Blijvers zijn Felix Meur- ders, jacques Chapel, Leo Driessen en Jeroen Wielaert. Nieuw in Radio Tour is verder de 'Avondetappe' dagelijks VBD tien tot elf uur op Radio 1, waarin een terugblik op de ver reden etappe, opgenomen in terviews met renners vlak na de finish, of later, een gesprek met een studiogast en de dagelijkse column van onder anderen Arie Kleijwegt, Ed Nijpcls, Henk Spaan, Jan Siebelink en Kees van Kooten. De 'Avondetappe' is een produktie die in samen werkingsverband (AVRO. NCRV, NOS en Veronica) wordt ge maakt. Overigens heeft Paul de I-oeuw toegezegd een dagje mee te rijden in een volgwagen van Radio Tour. 'Peloton' is de naam van een nieuw radiospel. Elke middag moeten tien luisteraars vragen beantwoorden over deelnemen de renners. Door middel van hun druktoets-telefoon moeten zij ja (sterretje) of nee (hekje) antwoorden op de vragen. De gene die overblijft doet mee aan het eindspel op de dag van aan komst in Parijs. De winnaar krijgt een racefiets. Niet alleen op Radio 1 is in formatie over de Tour te horen, ook op Radio 5 is elke ochtend van half negen tot kwart voor negen in het programma 1008 AM een Tour-dagboek te be luisteren van een radioman, of - vrouw. Op Radio 3 wordt 's och tends om tien over half negen de eerste Tour-flits uitgezon den, "met een samenvatting van de voorgaande dag en een voor beschouwing. 's Middags zijn er, afhankelijk van het tijdstip van aankomst, steeds om twin tig minuten voor de hele uren korte journaals op Radio 3. Alle televisie-verslagen van de Tour zijn op Nederland 3, be halve op 16 juli (Nederland 2). Vanaf half twee in de middag verschijnen in beeld de begintij den van de reportages. Op 15 en 21 juli Midi de NOS de w.llrcli ge etappes uit. Dit zijn de be langrijkste ritten in de Alpen en de Pyreneeën. De uitzendingen zijn proefnemingen van de Franse televisie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 13