Ceron verdeelt krachten voorbeeldig Sport 0 - J Toestel-goud voor Tsjerbo en Miller Bataven Ferket en Versteegen verbazen in nat Rotterdam Dertigste Varsity-zege Nereus MAANDAG 19 APRIL 1993 chef ad van kaam, piv -chef rob onderwater. 071 -161446 Martin ontdekt talent in Londen londen Onder het recordaantal van 37.750 lopers in de mara thon van Londen was ene Brian Doherty, een glazenwasser uit Woolwich. Hij had de ambitie de 42 kilometer en 195 meter uit te lopen binnen zes uur met een 3 meter 30 lange uitschuifbare aluminium ladder op zijn rug. Ver voor hem liepen Liz McColgan en Eamonn Martin met hun ambities. De Schotse McColgan wilde haar ongeslagen record behouden in haar eerste rechtstreekse gevecht met Lisa Ondieki en Katrin Dorre. De Engelsman Martin liep zijn eerste marathon en ging op zoek naar zijn grenzen. Voor McColgan werd de Lon- dense marathon een bittere teleurstelling. Ze eindigde achter haar rivalen op de derde plaats. Dorre prolongeerde in 2.27.09 haar overwinning van 1992. Voor Martin (34) werd de klassieker een droom. Zijn ontdekkingsreis eindigde in een zege in 2.10.50, de tweede tijd van dit jaar. Weense marathon voor Carlos Patricio wenen De Portugees Carlos Patricio heeft gisteren in Wenen met 2.11.00 de op twee na beste tijd gemaakt in de vier interna tionale marathons, die werden gehouden. Patricio had een voor sprong van circa 700 meter op de Tsjech Karei David, die 2.13.16 liet afdrukken. De Portugees ontving een cheque van 12.000 dollar. Bij de vrou wen zegevierde de Noorse Bente Moe in de matige tijd van 2.38.21. Zij kreeg 6.000 dollar. Bestuur KNAU nog zonder voorzitter papendal Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie hoopt op de najaarsvergadering een nieuwe kandidaat voorzitter te kunnen presenteren. De nieuwe man of vrouw moet de opvolger worden van Willem van Breukelen, die enkele weken geleden binnen een jaar na zijn aantreden om prive-re- denen het voorzitterschap neerlegde. De aftredende bestuursle den Annie Schmitz-Broekhoff, die na het vertrek van Van Breu kelen het voorzitterschap waarneemt, en Cees van der Ende uit Sassenheim (secretaris) werden bij enkele kandidaatsstelling herkozen. Titelstrijd dammen wordt vervolgd Apeldoorn Het nationale titelstrijd dammen krijgt een verleng stuk. De gelijk geëindigde Rob Clerc en Wieger Wesselink moe ten in een herkamp van drie partijen uitmaken wie zich dit jaar kampioen mag noemen. De 37-jarige Clerc en de elf jaar jongere Wesselink hielden zaterdag aan de slotronde in Apeldoorn een punt over en eindigden met zestien punten op de eerste plaats. Harm Wiersma slaagde er niet in Wesselink onderuit te halen en kwam één punt te kort voor titelprolongatie. Met Hans Jansen behoort de oud-wereldkampioen wel tot het kwartet, dat vol gend jaar in elk geval weer mee mag doen. Twee Zijl-zwemmers naar B-interland leiden Van de Leidse zwemvereniging De Zijl/LGB zijn Marcel de Natris, Robin Sprinkhuizen en Wandy Kater uitgenodigd voor een B-interland. Het trio heeft de uitnodiging te danken aan zijn goede optreden op het afgelopen NWK in Dordrecht. Kater neemt de uitnodi ging niet aan. Zij is in voorbereiding op het EK in Sheffield, waar ze in augustus de 25 kilometer zwemt. De Natris en Sprinkhui zen komen wel op 8 en 9 mei in het Zwitserse Winterthur in ac- Marathon te guur voor toptijden In voorgaande edities werd het de marathonlopers op het Rotterdamse asfalt vaak te heet onder de zolen. Gis teren werd het hen te nat. De dertiende kruisweg in de Maasstad stond opnieuw in het teken van de weersver wachting. Met ditmaal de regen- en windmeters als boodschappers van het slechte nieuws, konden de nog zo gedienstig dravende topatleten niet aan de verwach tingen voldoen. Slechts degene die net als de Mexicaanse veldheer Dionicio Ceron (2.11.06) zuinig en economisch met zijn krachten omsprong, mocht gezien de kwellin gen onderweg, hoop koesteren op een goede klassering. Rotterdam frans DREissENlaatste tien kilometer waren te koud en te gyur om er nog een goede tijd uit te persenzei Ce ron haast verontschuldigend. De 'Speedy Gonzalez' van de Mexicaanse marathonenclave laat de WK in Stuttgart overi gens schieten. „Ik richt me voorlopig weer op de baan." Ervaring missen ook Van Vlaanderen en Vermeule in hun bagage. De koffers naar de WK in Stuttgart kunnen desondanks worden gepakt. Van Vlaanderen was op basis van zijn vijftiende plaats in de olympische mara thon al zeker van Stuttgart, Vermeule kan rekenen op cle mentie van de bond. Van Vlaanderen sprak na af loop van de zwaarste beproe ving uit zijn nog prille mara thonloopbaan. Tot 25 kilometer bleef de Utrechter in de buurt van het schema dat hem naar een tijd onder de 2.10 moest brengen. Gegeseld door een fik se regenbui en met de wind te gen, liep hij vervolgens trager. „Mijn benen begonnen zeer te doen, door het koude water op mijn kuiten. De spieren werden stram en stijf en bij elke stap voelde ik pijn." De drievoudig Nederlands kampioen had zel den zo geleden. ,,lk probeerde nog slechts zo ontspannen mo gelijk de finish te halen." De on- derhoudsman bij een keten mo dezaken kon zelfs de kracht en de fut niet meer opbrengen om op de Coolsingel achterom te kijken. „Ik wist niet eens dat Vermeule me zo dicht op de hielen zat." Het beulswerk dat Vermeule in de laatste kilometers ontke tende (met 6.52 minuten de snelste over de laatste 2200 me ter) leverde hem een uitsteken de tijd en een mentale opkikker CPt>—verslaggever De marathon kan nog zo per fect geregisseerd worden, op het onbestendige weer krijgt een organisatie nooit vat. Slagregens en felle windvlagen bemoeilijk ten ditmaal de wedstrijd voor de recordjagers, met in hun kielzog 11.000 doordouwers. Het spel van plagen en tarten, versnellen en temporiseren, maakte de race er wel boeiend op. Tintelend waren de gevech ten om de hoofdprijs. Zowel in ternationaal (Ceron-Naali-Mto- lo) als nationaal (Van Vlaande ren 2.13.17-Vermeule 2.13.22). Verrassend ook was het volhar dende optreden van de Belgi sche 'haas' Rousseau, die in na volging van Van Vlaanderen (editie 1991) de complete lij densweg voltooide: 2.13.09. Meelijwekkend was de worste ling van favoriet Willie Mtolo (vierde in 2.12.33). Zelfs de koolhydraatrijke Leppin-pillen, die hij mystieke krachten toe dicht, hielpen hem niet. Met een onvoorstelbaar ge voel voor regelmaat legde Dio nicio Ceron de basis voor zijn succes. De veeboer uit het op 2700 meter hooggelegen Santa Maria Rayon hield zich lange tijd gedeisd. Zelfs een vermetele aanval van de Ethiopiër Naali na 22 kilometer kon de 27-jarige Ceron in zijn vijfde marathon niet verontrusten. Ceron, vorig jaar in Japan goed voor 2.08.36, kende het parcours in Rotterdam nog van 1991. Destijds werd hij tweede, achter de Australiër De Castella. Terwijl Naali zich over de kop werkte in een komisch gevecht met tempomaker' Rousseau, sloop Ceron naderbij. „Maar de op. „Door gedoseerd te lopen, heb ik heel wat mensen inge haald. Na 30 kilometer liep ik nog anderhalve minuut achter Van Vlaanderen. Na 39 kilome ter had ik hem zowat ik het vi zier." De ijverige Zeeuwse bankwerker heeft duidelijk baat bij de revolutionaire trainings- aanpak van zijn nieuwe coach Ed Sligchers. „Nu voel ik me sterk tot de laatste meter." Vermeule miste de WK en de Spelen op enkele tellen. „De at- letiekunie kan wat het WK be treft niet meer om mij heen", sprak Vermeide met een vol daan gevoel. Voor Marti ten Kate tekende zich reeds na enkele kilometers een persoonlijk drama af. De Tukker flankeerde tot twaalf ki lometer de vedetten in de twee de groep. Daarna ging hij lang zaamaan kapot. Vergeefs zocht hij hij naar metgezellen. Met 2.19.31 werd Ten Kate te licht bevonden om op WK-parcours zijn kilometers te slijten. De pupil van Roelof Veld was volkomen in mineur: „Ik ben te snel vertrokken. Ik had gedacht dat een groepje zou breken, maar die hoop bleek ijdel. Voor mij geen WK. Ik heb er niets te zoeken. Ook niet op de tien ki lometer. Dat wordt toch een Afrikaanse aangelegenheid. Ik concentreer me liever op de volgende marathon. Mijn eigen, die van Enschede", aldus Ten Kate, die zijn mismoedigheid in een triest Rotterdam vergeefs trachtte te verdrijven. De finish van de Rotterdam ma rathon bij de vrouwen vertoon de gelijkenis met de slotfase bij de mannen. De debuterende Wilma van Onna kwam dicht in de buurt van kampioene Anne van Schuppen, die niet wist hoe groot de achterstand van haar concurrente was. Van Schup pen, die vorig jaar niet naar Bar celona mocht omdat ze te laat voldeed aan de limiettijd, had het moeilijk in de laatste kilo meters. „Het ging voor geen meter meer. Het was afschuwe lijk. Het leek wel of mijn benen van elastiek waren." Ze voelde pijn in haar tenen, die sopten in de schoenen. „Hoe veel blaren ik heb? Ik heb nog niet durven kijken." m Dionicio Ceron, winnaar van de marathon van Rotterdam: „De laatste tien kilometer waren te koud en te guur om er nog een goede tijd uit te persen." birmingham «anp De wereldkampioenschappen turnen in Birmingham hebben Vitali Tsjerbo en Shannon Mil ler, na de Olympische Spelen van Barcelona niet verrassend, als koninklijk paar opgeleverd. Beiden veroverden de titel in de meerkamp en voegden daar in het slotweekeinde twee gouden medailles aan toe bij de toestel finales. De 21-jarige Tsjerbo leverde gisteren de beste paardsprong af en werd ook het hoogst ge waardeerd aan de brug. De vijf jaar jongere 'turn-barbie' Miller behaalde na haar allroundtitel (met minieme voorsprong) nog eerste plaatsen op brug ongelijk en vloer. De Wit-Rus en de Amerikaanse vielen qua ereme taal het meest op, de kleur daar van werd vaker bepaald door missertjes van de concurrentie dan door eigen perfectie. Dat was één van de opmerke lijkste feiten van de titelstrijd nieuwe stijl, met het nieuwe waarderingssysteem. De invoe ring van de E-elementen (zeer moeilijke verbindingen of on derdelen die iets extra's kunnen opleveren) en de afschaffing van de subjectieve bonus voor originaliteit en virtuositeit, ver hinderden dat een favoriet al leen al op naam kon worden uitverkoren. Risico nemen was, zeker in de toestelfinales, ver plicht om hoog te eindigen. Fouten en onvolkomenheden werden genadeloos afgestraft, door aftrek of door een lagere uitgangswaarde van de oefe ning. De 28ste WK waren ook om een andere reden de start van een nieuw tijdperk. Het uiteen vallen van de Sovjetunie zorgde voor een enorme verbreding van de top, zonder dat dat ten koste ging van de kwaliteit. Twee jaar geleden in Indiana polis waren 35 landen vertegen woordigd, nu 56. In Barcelona was Tsjerbo nog alleenheerser namens het GOS met zesmaal goud. nu had hij behalve met zichzelf (net vader geworden) te maken met Russen, Oekraïners, een Kazachstaan en een met dispensatie startende Oezbeek. Daarnaast moest de turner uit Minsk, na de Olympische Spe len beroofd door de plaatselijke mafia, nog opbieden tegen zijn 'normale', technisch goede op ponenten uit Azië en Oost-Eu ropa en tegen specialisten als de Italiaan Chechi (ringen) en de Noordkoreaan Pae Gil Su (volti ge). Het resulteerde even ge makkelijk in een eerste als in een achtste plaats. Voor Miller gold hetzelfde verhaal. In de vierkamp kwa men Gina Gogean (Roe) en Tatjana Lisenko (Oek) respec tievelijk maar 7-duizendste en 5-honderdste tekort, terwijl haar landgenote Dominique Dawes zichzelf uitschakelde met een zitlanding na de paard sprong. In de afzonderlijke dis ciplines straalde de 16-jarige scholiere, getraind door Steve Nunno, na haar vloer- en brug- oefening. Op sprong haalde Miller de eindstrijd niet door maagklach ten, die haar meerkamp echter niet in de war stuurden. Dat goud werd, wel verrassend, een prooi voor de pas 14-jarige Ele na Piskoen (WRu). De Roe meense Lavinia Milosovici, olympisch kampioene op de vloer en vooraf één van de favo rieten, maakte iets goed op de balk. De Nederlandse inbreng in Birmingham kreeg enig aanzien door de broers Christian en Alexander Selk. De laatste, acht tien jaar oud en volgende maand een tip voor het EK ju nioren in Genève, had met wat meer lef de internationale door braak wellicht al kunnen ma ken. Onlangs in Cottbus schit terde hij aan het rek. Op dat toestel had de Rus Tsjarkov gis teren aan 9,45 genoeg voor goud. De Hongaar Supola, in Cottbus door de jongste Selk verslagen, eindigde als derde. Bij de vrouwen deden Moni que Slootmaker en Wyke Karten wat mocht worden verwacht. Het topsportbeleid van de KNGB biedt op korte termijn nauwelijks hoop op verande ring, verbetering of aanvulling. Marit Jonker en Simone Heitin- ga lijken de enige kandidates. LEIDEN W1LMAR KORTLEEVER ATLETIEKMEDEWERKER Jo Ferket en Harry Versteegen hebben hun naam gevestigd in de nationale marathonsubtop. In Rotterdam eisten de twee Ba taven de zesde en de zevende plaats voor zich op in de natio nale titelstrijd. Met 2.26,19 en 2.27,02 waren zij sneller dan ooit. Ook hun clubgenoot Paul Bamhoom bleef met 2.29,15 onder de grens van 2.30. In de barre omstandigheden van de dertiende Rotterdam marathon bleek het voor het overgrote deel van de deelne mers onmogelijk tot goede tij den te komen. Verrassend ge noeg waren de twee sterkste re gio-atleten van dit weekeinde wel bestand tegen de pittige wind, de kou en de zo nu en dan striemende regen. Ver steegen, Ferket en Barnhoorn liepen tot dertig kilometer in één groep. Rond dat punt nam Versteegen het initiatief tot een demarrage. „Ik voelde me sterk en had het plan tot 25 kilometer een constant tempo aan te houden en dan te versnellen", verklaar de de Zoeterwoudenaar zijn strategie. „Vanwege de tegen wind heb ik dat uitgesteld tot het dertig kilometer-punt. Daar ben ik uit mijn groep gedemar reerd en kon ik van groepje tot groepje oprukken. Het liep als een trein." Groot was de verrassing toen op 37 kilometer clubgenoot Jo Ferket aan Venteegens schou der opdoemde. „Op dertig kilo meter blijven degenen die goed zitten over", aldus de ervaren Ferket. „Vlak nadat Harry en nog een andere atleet waren weggegaan, vond ik dat ik niet kon blijven zitten. Met Harry als richtpunt kon ik het gaatje van honderd meter dichtlopen." Na enkele kilometers samen te hebben gelopen, bleek Ferket vervolgens vlak voor de Wil lemsbrug alsnog de sterkste. ..Hoewel je niet kunt zeggen dat ik versnelde. In die fase is het al een kunst als je je snelheid kunt vasthouden." Een persoonlijk record en de zesde plaats in het nationaal kampioenschap maken echter niet alles goed voor de 37-jarige Valkenburger. „Door het ver schrikkelijke weer lukte het niet de streeftijd van 2.25 te halen, waarop ik was weggegaan. Zo'n tijd zit er onder gunstiger om standigheden wel in. Waar schijnlijk probeer ik het in het najaar nog een keer." Barnhoorn was als derde re gio-atleet minder goed in staat op de scheuring van de groep op dertig kilometer te reageren „De omstandigheden waren af schuwelijk. Door de grote groe pen waarmee je in Rotterdam start, gaat het dan nog redelijk goed. In een andere marathon kom je uit op 2.40. Nu waren er nog twee Belgen, een Tsjech en natuurlijk Harry (Versteegen) die door hun kopwerk het tem po hoog hielden. Ruim achter Barnhoorn on dervonden andere regio-atleten grote hinder van de kou en de regen. Luuk Steenbergen bleef daarbij in 2.35,59 zowel zijn de butcrende clubgenoten Dirk van Beelen (2.3H.15) en Hans Ravensbergen (2.42,45) als Fred Regeer van AV Holland (2.47) houten gpd d stal tijdens de wereldkampioenschappen turnen in Birmingham ook bij de toestelfi- FOTO EPA 'Ie roeit 'm of je roeit 'm niet' staat er prominent op het pro grammaboekje van de 110de Varsity, het jaarlijkse roeifestijn van studerend Nederland. Het eerste is op het spookachtige Amsterdam-Rijnkanaal bij Hou ten moeilijker dan het tweede. Maar voor de niet-roeiers is het ideaal Varsity-weer. Hoe meer regen, hoe meer modderge- vechten. Dat de Oude Vier van het Amsterdamse Nereus het hoofdnummer wint, gaat aan de meeste modderworstelaars ge heel voorbij. Niet zeuren, vindt Chris van Boetzelaar. Varsity-weer is altijd mooi. is zijn lijfspreuk. Dat heeft hij als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Stu denten Roei Bond ook in zijn voorwoord geschreven. „Roei ers kicken op dit weer. In 1985 was het veel erger, toen is alleen de Oude Vier gevaren. De boten verdwenen al onder water op weg naar de start." Van Boetze laar heeft gemakkelijk praten in de warme kajuit van de VIP- boot vol hotemetoten Buiten zinkt een eerstejaars acht van het Groningse Aegir. Dat is kic ken. Van Boetzelaar heeft van dit alles geen weet. Met een biertje in de hand vermaakt de oud- roeier van het Delftse Laga zich opperbest. En de problemen met die startkabel dan? „Een in cident. Het programma is een half uur uitgelopen, maar dat hebben we opgelost door bij een aantal nummers geen fina les te varen en de uitslag van de voorwedstrijden te laten staan. Sommige nummers hebben dus twee winnaars. Je moet wat. We hebben nog met Rijkswaterstaat gebeld, maar we kregen geen toestemming om langer door te gaan. Om half zes gooien ze hel kanaal weer open voor het scheepvaartverkeer". Nereus wint voor Skadi en La- ga. Van Boetzelaar moet slik ken. Nereus is met de dertigste Varsity-zege concurrent Liga (29 keer) eindelijk voorbij. Tijdens de voorjaarsvergadc ring. zaterdag in Amsterdam heeft de Koninklijke Nederland se Roei Bond besloten de kandi datuur voor de organisatie var de wereldkampioenschappen it 1997 te handhaven i te R NT0 heeft intussen zes andere lan den. waaronder Frankrijk er Duitsland, als concurrent gekre gen, Bij de gemeente Amster dam ligt rceus geruime tijd eer 1 voorstel tot verbreding van d< Bosbaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 25