9 Glorieuze rentree 'Le Professeur' Sport DIOK twee punten van vijfde landstitel ACHTERAF vie zei dat P MAANDAG 15 MAART 1993 26 Timman in Linares door diepe dalen linares Het grootmeesterstoemooi van Linares kent voor Jan Timman meer dalen dan pieken en opvallend weinig vals plat. In de-twaalfde ronde van het uiterst sterk bezette evenement verloor de Nederlander weer eens en vertoeft met vijf punten in de onderste regionen. Ditmaal was de Oekraïner Vassili Ivantsjoek, die met wit speelde, hem de baas. Wereldkampioen Gari Kasparov kwam weer een stapje dichter bij de hoofdprijs. Hij ontsnapte in de partij tegen de Let Alexej Sjirov met remise en is, in het bezit van negen punten, nog steeds ongeslagen. Zijn oude rivaal Anatoli Karpov kon de partij tegen zijn jonge landgenoot Vladimir Kramnik niet in de eerste zitting tot een beslissing brengen. Behalve Karpov kan ook Vis- nawathan Anand nog hopen op de eindzege. rugby Met de 0-19 uitoverwinning op het Amsterdamse AAC is lands kampioen DIOK nog slechts twee punten verwijderd van een uniek record in ereklasse van de rugbycompetitie: de vijfde na tionale titel in successie. De vreugde over de eenvoudi ge overwinning op AAC en het naderende record werd over schaduwd door de problema tiek over de inhaalwedstrijd te gen de nog enig overgebleven kandidaat die DIOK kan dwars bomen, Amstelveen. Dit week einde werden de Leidenaars verrast met de mededeling dat djt beslissende duel aanstaande vrijdag in Amstelveen moet plaatsvinden. DIOK-coach Dick Altink: „Uiteraard heb ik dit ver zoek afgewezen. Aanstaand weekeinde zijn er selectiewed strijden voor de WK Sevens in Edinburgh, waar ook enkele DIOK'ers voor zijn uitgenodigd. Dan ga je niet zo'n belangrijk duel als dat om de landstitel op de vrijdagavond eraan vooraf gaand spelen. Ik weet niet of ik dan een complete selectie heb, een van onze steunpilaren, Mare Michelsen, loopt een stage en is. waarschijnlijk niet be schikbaar. Daarbij heeft Amstel veen bepaald geen goede licht installatie, waardoor wij nog eens extra gedupeerd zijn. Ik begrijp de bond niet dat ze zo'n ■planning maken, daarom heb ik woensdag 7 april voorgesteld. Dan is het ook 's avonds, maar zomertijd. Maar uiteindelijk be slist de wedstrijdsecretaris en niet ik." Mocht de wedstrijd tegen Amstelveen inderdaad worden uitgesteld, dan wordt de strijd om de landstitel op 28 maart in Den Haag bij HRC beslist. Wint DIOK van de concurrent van vorig jaar, dan zijn de Leide naars niet meer in te halen. Weliswaar kan Amstelveen in het laatste duel nog op gelijke hoogte komen, maar de eerste plaats van DIOK in het eerste gedeelte van de nationale com petitie geeft bij een gelijk eindi gen in de ereklasse de doorslag. Gisteren tegen AAC ging DIOK voortvarend van start. Binnen een kwartier was door tries van Bert Wisse en Mare Michelsen, waarvan de eerste nog eens werd geconverteerd door Bos, een ruime 0-12 voor sprong bereikt. De Leidenaars namen wat gas terug, bleven steken in de lijf-aan-lijf gevech ten in het centrum, en verzuim den de flanken in het spel te be trekken. In de tweede helft ver anderde het spelbeeld niet. Eén aanval werd door het betere DIOK nog succesvol afgerond. Derek McDonald tekende voor de try, opnieuw converteerd door Bos. „Gewoon winnen is voldoende, de druk om altijd maar te moeten winnen is al groot genoeg", relativeerde Al- tink het gemis aan meer treffers. Lammers is de wanhoop nabij Pool-biljart en tennis vulden de dagen van Jan Lammers in Zuid-Afrika. Nog voor het for mule 1-seizoen op het circuit van Kyalami van start ging, stond de Nederlander werklöbs in de berm. lemmers was gisteren aan wezig, als toeschouwer. Het March-team was niet in staat op tijd de motoren van Ilmor'te betalen. De bolide bleef bij de Grote Prijs van Zuid-Afrika le venloos aan de kant staan. Hij was geëmotioneerd, zwaar teleurgesteld. Na langdu rige voorbereidingen moest Lammers weer terug naar de onderhandelingstafel. De EngeN se fabriek ként financiële pro blemen, wacht op een overna- Een geweldige domper voor de Nederlander, die al twintig jaar droomt van een 'echte' loopbaan in de formule 1. De frustratie uit zijn vorig periode leek verwerkt, maar keerde in Zuid-Afrika evensnel weer te- Lammers dacht zijn zaken dit keer goed voor elkaar te héb ben, met de Nederlandse race directeur Henny Vollenberg van March als grote stimulator. „Voor de kwaliteit van het team sta ik in. Een paar jaar geleden reed de March niet voor niets voorin mee. Ervaring is binnen het team ruim voor handen, vakbekwaamheid ook." Het March-team wachtte met smart op financiële steun van de Franse regering, die ter on dersteuning van Lammers' teamgenoot Gounon is toege zegd. March deed Ilmor, dé le verancier van de krachtbrofi, een aanbetaling. Het bedrijf wil de het gehele bedrag (2,25 mil joen gulden) ineens. „Donder dag verliep de deadline", keek Lammers geëmotioneerd terug: Lammers hoopt over twee weken in Brazilië zijn bolide wel over het circuit te kunnen stu ren. Met een dreigende boete van 250.000 dollar (ruim vier ton) voor de afwezigheid zou dat weieens een droom kunnép blijven. 'Le Professeur' is terug. Alain Prost maakte gisteren op het circuit van Kyalami (ZAf), na een gedwongen afwezigheid van een jaar, een glorieuze rentree in de formule 1 De Fransman vierde zijn 45ste overwinning. Voor zijn vijand Ayrton Senna dreigt opnieuw een bijrol. De McLaren kon het geweld van de winnende Willi ams niet bijsloffen. Jan Lam mers ontbrak wegens flinke fi nanciële problemen binnen het March-team. Prost met Williams terug aan het front. Gehaald door team baas Frank Williams om het vertrek van wereldkampioen Nigel Mansell naar de Ameri kaanse ïndycar op te vangen. Voor hoelang? Dat ligt aan de FISA, die op 18 maart een straf zaak tegen de drievoudige we reldkampioen behandelt. Ber- nie Ecclestone plaatste in Zuid- Afrika de eerste bom onder de rentrtee van de Fransman. „Prost wordt geschorst, Nigel Mansell keert in zijn plaats te rug", kwekte de invloedrijke Britse zakenman er langs de baan in Zuid-Afrika vrolijk op los. Prost hangt inderdaad een schorsing boven het hoofd. Zijn felle kritiek aan officials en zijn oproep de GP-cyClus te dwars bomen, heeft de officials van de overkoepelende organisatie in woede doen ontsteken. Donder dag wordt de zaak behandeld, maar met zijn eerste overwin ning op zak hoopt de Fransman op clementie. Op voorspraak van voorzitter Max Mosley van de FISA kreeg de Fransman voor de openings race in Zuid-Afrika een licentie. De favorietenrol drukte nauwe lijks op de Fransman. Met het perfecte Engelse materiaal draaide hij in de hitte de beste trainingstijden, op zaterdag ver overde de 38-jarige coureur de pole-positie. Alleen zijn oude rivaal Senna, een definitieve terugkeer naar de box. Hij was niet de enige. Slechts zeven van de 25 gestarte wagen bereikten de finish. Niet daarbij Damon Hill en Michael Andretti, de onervaren maar te gelijkertijd beloftvolle teamge noten van respectievelijk Prost en Senna. De derde plaats was met Mark Blundell voor Ligier. Hij had een ronde achterstand op de winnaar. Het geeft de ver houdingen voor 1993. duidelijk weer. Williams en McLaren, lie ver gezegd Prost en Senna, staan elkaar voor de zoveelste keer naar het leven in de strijd om de wereldtitel. op laatste moment akkoord met een voorlopig contract met McLaren, bleef redelijk in de buurt. Bij de race liep het echter anders. De Braziliaan had een felle start, terwijl Prost te lang bleef staan. „Prost is een lafaard", riep Senna eens in het verleden. Die opvatting zal de arrogante Braziliaan na gisteren moeten bijstellen. Prost, die zijn laatste overwin ning in 1990 in Spanje behaal de, maakte de bij de start opge lopen achterstand op Senna en de Duitser Schumacher in rap tempo goed, om vervolgens als een aasgier rond de bolide van de Braziliaan te blijven hangen. Links en rechts zocht de Frans man openingen om te passeren. Het gevecht was spectaculair, vol risico's, waarbij de Brazi liaan het gevaar niet schuwde om zijn rivaal achter zich te houden. De oude vete tussen het twee tal zal de saaie cyclus van vorig seizoen, waarin Mansell van de eerste race heerste, snel doen vergeten. Senna en Prost trok ken al voor de start van het sei zoen aan eikaars haren. Senna meende de voornaamste kandi daat te zijn voor een plaats bij het beste team van 1992, maar tot zijn woede ging eigenaar Frank Williams echter in zee met oude rot Prost. Die een jaar had stilgestaan na zijn ontslag bij Ferrari en de mislukte po ging het Ligier-team naar zijn hand te zetten. Na 22 ronden was ook Senna kansloos. De derde aanval van Prost was beslissend. De McLa- ren-coureur dook direct na de manoeuvre de pits in, gevolgd door nummer drie Michael Schumacher. Prost reed met een comfortabele voorsprong verder. Zijn leidende positie kwam geen moment meer in gevaar. Schumacher verloor vervol gens Senna uit het oog, na een mislukte poging de Braziliaan te passeren. De Duitser moest de onstuimige actie bekopen met Alain Prost is weer terug in de Formule 1. Als winnaar sloot hij de grote Prijs van Zuid-Afrika af. opgesteld; Gorré was wisselspe ler, net als Bosz. Volgens het duo Van Hanegem- Meijer was het allemaal simpel: Refos noch Bosz was fit, de war- ming-up moest de uitkomst be zorgen. Zou Bosz kunnen voet ballen, dan moest Refos wijken. Volgens Van Hanegem. Nee hoor, dan was Heus reserve ge worden, aldus Meijer, 50 centi meter verderop. Bosz wist weer iets anders. „Ge loof mij nou, als ik had kunnen spelen, had Gorré niet ge speeld." Wie jokte? Volgens Westerhof waren het die twee klanten van de trainers-cursus, Van Hanegem en Meijer dus. De bedoeling was kennelijk PSV wijs te maken dat Feyenoord met twee centrum-spitsen zou beginnen, Kiprich en Van Loeri, zodat Westerhof misschien snel even de eigen opstelling nog zou aanpassen. Die vlieger ging dus niet op. Het begin van de 100- jarige Olympische Spelen is weliswaar nog 1223 dagen weg, de finan ciële zorgen van de organisato ren nemen van dag tot dag toe. De economische recessie in de wereld en in de Verenigde Sta ten begint zich te gevoelen in de fondsenwerving. Een bedrag van 1,4 miljard dol lar (2,5 miljard gulden) is nodig voor een sluitende begroting. De verkoop van televisierechten en het contracteren van spon sors door IOC en ACOG (Atlanta Committee Olympic Games) lo pen zo stroef dat een aantal projecten is opgehouden. De oprichting van een blijvend mo nument ter ere van 100 jaar moderne Olympische Spelen - kosten 70 miljoen dollar - in het epicentrum van de komende Spelen is daar één van. Het mo nument in de vorm van een naald op drie poten zou als Olympisch museum worden in gericht. In elk geval werd kort voor de komst van het IOC-bestuur naar Atlanta het probleem van het Olympisch Stadion opgelost, ook al komt dat de stad op 100 miljoen dollar extra kosten te staan. In plaats van renovatie van het bestaande stadion van honkbalclub Atlanta Braves wordt voor 207 miljoen dollar in de wijk Summerhill een nieuw stadion gebouwd, dat later door de Braves zal worden geleased. De bevolking zal er mede voor moeten opdraaien. er Stolk is persvópr? m I lichter van de J.-'; KNVB. Onder het motto: 'Wiensbrood men eet, wiens woord men spreekt', voert deze voormalige sportjournalist van het Algemeen Dagblad mö-; menteel campagne in het blad Voetbal Totaal, het offciële bondsorgaan van de KNVB. Campagne vóór het plan om de twintig afdelingen van de bond terug te brengen tot acht distri<> ten. De meerderheid van deaf^ delingen (de leden dus) is tegen het plan waarover vanapond in den lande wordt gestemd. Nu heeft Stolk zich in 'zijn' bondsor gaan al eerder zeer laatdunkerid uitgelaten over de in zijn ogen volstrekt imbeciele eh incompé tente voorzitters die tegen de ideën zijn. Omdat naar hem in elk geval niet werd geluisterd had hij, in een allerlaatste po ging wat afgevaardigden naar de algemene vergadering toch op andere gedachten te brengen, nog een ijzer in het vuur. Uit de hoge hoed toverde hij ene Henny Troost, voorzitter van de Rotter damse amateurclub Zwart Wit '28 en, net als Stolk, fervent voorstander van de plannen. Maar liefst vijf pagina 's tekst krijgt deze Troost die geen en kele officiële functie binnen de KNVB meer vervult en dus louter op persoonlijke titel inbreekt bij Voetbal Totaal toegewezen om vlak voor het uur Uzijn standpunten breed uiteen te zet ten. Dat de vragen van Stolk Ui terst suggestief zijn zal u intus sen niet verwonderen bij dit spelletje opgelegd pandoer. Dat nog het meeste weg heeft van een één-tweetje zonder tegen standers in de buurt. Wat te ver gaat is evenwel het volgende. Troost roept de afgevaardigden naar de algemene vergadering doodgemoedereerd op om on- afhanklijk als ze gek genoég in deze schijndemocratie inder daad ook mogen zijn tégen het advies van hun afdeling in te stemmen en zo toch op de lijn Troost/Stolk te gaan zitten. Drie zinnen verder beticht hij de voorzitter van de Afdeling Rot terdam van demagogie. Lekker stel die twee. Geef mij ook zo'n blad. Voor als het toiletpapier onverhoopt op mocht raken... Arie Kurver, voetbal trainer van Rijns- burgse Boys, voor de wedstrijd Rijnsburgse Boys - Noordwijk: „Ik denk dat de wedstrijd niet zo mooi wordt als het weer. Arie Kurver na de wedstrijd Rijnsburgse Boys - Noordwijk: „Je hebt het gezien: 0-0. Dammer Harm Wiersma in NRC Handelsblad: - „Ik denk dat ik meer talent heb voor dammen dan Jan Timman voor het schaken." Idem over zijn elfde plek ooit op de verkiezingslijst van de Boerenpartij: „Dat zijn dingen waar je later liever niet aan herinnerd wordt. Peter Blangé in De Telegraaf over de Zomerspelen van Bar celona: We speelden als natte kranten, maar over volleybal werd nau welijks gesproken. Iedereen had het veel te druk met politie-agen tje spe len. Sinds de komst van Arie Selinger bestaat er een heus boek vol gedragsre gels. Sommigen za kten met de tekst op schoot naar ande ren te loeren. Ik heb betrekkelijk dikke billen en de i korte broek van de olympische vrije tijdskleding zat me te strak. Dus liep ik door het dorp in mijn eigen Bermuda. Daar is een gezeur over geweest, niet te zuinig." Idem: „Het meest negatieve is geweest, dat Selinger een model heeft ge vormd en dat de poppetjes naar dat model moesten worden inge vuld. De eigen ik diende volledig te worden weggecijferd. Het ge- volg was stuitende onvolwassen heid bij jongens die in de Ban- krashal waren gebleven. Vroeg ik 'Wat vind jij daar nou van?', kreeg ik als antwoord: 'Wij vin den zus en zo.'Logisch dat in die lange aanloop naar Barcelona de relaties van bijna alle spelers naar de knoppen ging. Een nor maal privéleven was onmoge lijk, onze vriendinnen haakten een voor een af. Met als gevolg: nog meer frustraties, nog meer ruzies. Man, er hebben zich ach ter de schermen een partij dra ma's afgespeeld." Jan Jongbloed in het Algemeen Dagblad over Stanley Menzo: „Iedere fout rekent hij zichzelf aan. Dat is op zich geen verkeer de eigenschap; ik deed dat ook. Het verschil is alleen, dat Stanley niet drinkt. Ik nam een stevige borrel en zette alles van me af. Vitesse-doelman Raimond van der Gouw in het AD: „Als op het gala van de Voetbal ler van het jaar Menzo sterkte wordt gewenst, denk ik: flau- weklul allemaal. Natuurlijk is zijn wereld even ingestort, maar doe niet alsof hij zojuist iemand naar het graf heeft gedragen. Anton Geesink in de Volks krant: „Anton Geesink is helemaal geen onbestuurbare raket. Hij is al leen een onbestuurbare raket als hij merkt dat niemand de moei te neemt om kennis te nemen van zijn beleidsplannen, niet eens de moeite neemt om te zeg gen: We zijn het er niet mee Henk Mannen, voorzitter van de 125-jarige dambond, in De Volkskrant: „Wie de bejaarden heeft, heeft de toekomst. Zwemster Karin Brienesse in Sport International: „Zou er ergens in Ne derland niet een goe de gek zijn die mij wil sponsoren?Hij mag mij van voor naar achteren volplakken met stickers. SC Heerenveen-trai ner Foppe de Haan in Voetbal Interna tional: „Als je met die voet ballers in de bus te rugrijdt, zie je de meest verschrikkelijke video films, met heel veel agressie. Je vraagt je afhoezehet uit kun nen zoeken, maarzij vinden het doodnormaal. PSV-manager Kees Ploegsma in Management Team: „Ik doe veel dingen verkeerd. Ik rook, ik drink op gezette tijden een lekkere borrelen ik heb wei nig beweging. Maar ik laat me elk jaar checken en het gaat nog goed." Wielrenner Erik Breukink in de Volkskrant: „Natuurlijk is het vervelend om aan een infuus te hangen, maar soms kun je niet anders. Een Tour is zo uitzonderlijk zwaar dat je voortdurend je reserves moet aanvullen. En dat lukt echt niet door een paar bruine boter hammen extra te eten. Michel Karsten, arts te Haar lem, in Sport International: „Ik kan het niet waarmaken, maar ik heb het idee dat veel wielrenners aan EPO (stimule rend middel dat via de bijnier schors rode bloedlichaampjes aanmaakt) zijn overleden. De Leidse ijshal heeft baat bij nieuwe aanwas. Vandaar dat de plaatselijke shorttrack vereniging IHCL er alles aan deed om de open Nederlandse kampioenschappen voor junio ren naar Leiden te halen. De opzet slaagde, want eergisteren en gisteren zag het in de koude hal aan de Vondellaan zwart an het kleine grut uit binnen- ra buitenland. De organisatie van het evene ment voor vier landen - Enge land en Hongarije zegden af - kreeg Leiden overigens dankzij de sluiting van de Amsterdamse Jaap Edenhal. Pas volgend jaar kan daar weer worden ge schaatst. Volgens Piet Broekhui zen, de drijvende kracht achter het Amsterdamse shorttrack- schaatsen, is er in de hoofdstad nog maar één beoefenaar van deze tak van sport over. „En dat zijn er 125 geweest", aldus Broekhuizen, die de organisatie in Leiden de helpende hand toestak. „We kunnen weer van ?n af aan beginnen." Vergeleken met de malaise in Amsterdam mag de Indoor Hardrij Club Leiden zich nog gelukkig prijzen met haar hal. De jeugd komt er nog steeds. „Jammer alleen, dat hier niet onze sterkste junioren reden", zei voorzitter Kees Boer. „Vin cent Wolvers bijvoorbeeld is ge selecteerd voor het wereldkam pioenschap voor landenteams in Budapest. Vandaar dat hij hier ontbreekt." Voor de nieuwe generatie short- trackschaatsers'is het van groot belang om internationale erva ring op te doen. Volgend jaar wordt namelijk voor het eerst het wereldkampioenschap voor junioren georganiseerd. Te midden van hun leeftijdgenoten uit het buitenland sloegen Harold Janssen, Martijn van Es, Joost Juffermans, Masha Onder water, Karina SlingerJand en Ni- coline Ravensbergen het afgelo pen weekeinde geen gek figuur. In het ploegenklassement ein digde IHCL als derde van de tien deelnemende verenigingen. „De jeugd mogen we niet ver waarlozen", aldus Boer. „De wereldtop is volop in beweging. Gelukkig komt er ook in Neder land wat meer geld vrij voor shorttrack. Een budget van drie a vier ton vormt in elk geval e Het parcours De Bult van Swift/Casba verkeert in zorg- wekkkende toestand. Om in het kader van de Rijn- en Bollen streekcompetitie geen brokken te maken besloot de Leidse wie lervereniging voor één keer de beschutting van het eigen met mos bedekte klinkerparcours te verlaten. Pal naast De Bult werd gisteren een ronde uitgezet, die aan 50 A-amateurs werd voor geschoteld. „We moesten wel", zegt Gijs Eradus, organisator van bijna alles wat er op en rond De Bult wordt georganiseerd. „Voorzit ter Pieter Evelein heeft buur man JVC op de hoogte gesteld van onze noodgreep. Van de ge meente mogen we vooral geen overlast veroorzaken. Vandaar dat we de renners hebben geïn strueerd dat ze tegenover om wonenden geen onvertogen woord mochten uiten." Eradus noemt het semi-legale probeersel geslaagd. „We had den het weer mee. Problemen zijp mij niet bekend. Maar of we het nog een keer kunnen flik ken, dat moet we van dag tot dag bekijken." -w- eert Meijer zwamde I er lekker op los, naast hem zat Hans Westerhof met twinkelende oogjes en een schalkse lach nee te schudden. Ze hadden gepro beerd hem een poetsje te bak ken, maar hij was er mooi niet ingestonken. Het verhaal: Feyenoord begon met Dean Gorré in de basis, Kiprich op de bank en de ge blesseerde Bosz op de tribune. In dé opstelling die Feyenoord voor de wedstrijd verstrekte stond echter Kiprich nog wel Een heuse revolver? Dit lijkt op het eerste gezicht een gevaarlijke toeschouwer bij de internationale jeugdwedstrijden voor shorttrackers in de Leid se ijshal. De man met de oorwarmers is echter een official. Het vuurwapen Is niet meer dan een startpistool. foto.lock zuydekduin

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 26