L 79 59 99 - TV Evans houdt Hollanders af van zege op 'Twintig' I'llHtliki 3-DAAGSE SUPERKOOPJES Nederlandse atleten zonder prijzen terug uit Toronto Duitse baanatlete debuteert met zege Sport Degradatiespook richt zich op Olympia '72 huisvuilzakken MAANDAG 15 MAART 1993 CHEF AD VAN KAAM. PlV -CHEF ROB ONDERWATER. 071 -161446 Canada kiest Surin als nieuwe held toronto Bruny Surin is de nieuwe held van Canada. Na de tweede dopingaffaire Ben Johnson bracht de 25-jarige Canadees zijn landgenoten in verrukking door wereldkampioen op de 60 meter indoor te worden. Surin. die zich op het YVK in Toronto had voorbereid met een groot aantal wedstrijden in Europa, be vestigde zijn leidende positie op de ranglijst van het seizoen. Al leen de Namibiër Frank Fredericks kon hem redelijk partij bie den: 6,50 tegen 6,51. Hoge onderscheiding voor Persoons alphen aan den rijn» Ad Persoons heeft zaterdag uit handen van KNAU-secretaris Cees van der Ende het Unie-erekruis in goud ontvangen. De organisator van de Twintig van Alphen kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inspanning voor de at letiek in het algemeen en de organisatie van 'zijn' jaarlijkse weg wedstrijd in het bijzonder. De ontroerde Persoons was danig on der de indruk de hoge onderscheiding. „Het is een prachtige dag geworden. Toevallig heb ik voor het eerst in twintig jaar zelf de wedstrijd van nabij gevolgd. Dat was ook al grandioos", aldus de Ter Aarder, die glom van trots. Stigter zevende in Alphen alphen aan den run» De tegepwoordig voor Hellas uitkomende Aart Stigter kwam in de AJphense Twintig als zevende over de streep. De voormalige inwoner van Ter Aar liep de twintig kilo meter tussen Alphen en zijn oude woonplaats in 1.00.31„De tijd viel me tegen, want ik had gedacht ruim onder het uur te lo pen. Maar over mijn klassering ben ik wel tevreden", reageerde de goed in vorm zijnde Stigter. Over twee weken wil Stigter - vo rige week vijfde op de NK veldlopen - zich bij het WK cross in Spanje echt laten gelden. Record deelname aan de Twintig alphen aan den run» De Twintig van Alphen brak, ondanks de af wezigheid van enige buitenlandse toppers, alle records. Aan de twintigste editie namen 1100 mannen en 150 vrouwen deel. De bijbehorende prestatielopen trokken 2727 deelnemers. Daar door kwamen er in Alphen precies 3977 lopers aan de start. Roksnoer stelt record scherper leiden In een interland voor B-junioren leverde Bataven-atlete Elsemieke Roksnoer gisteren een knappe prestatie door met 26.80 haar eigen clubrecord op de 200 meter indoor scherper te stellen. In de estafette 4 x 200 meter realiseerde de Nederlandse ploeg met Roksnoer in de gelederen een tijd van 1.44,27, de bes te B-juniorenprestatie aller tijden. De winst in de interland ging naar het Duitse Nordrhein, slechts drie punten vóór Nederland. Nebiolo ontloopt Reynolds toronto anp Aan de voet van de hoogste to ren en in de grootste overdekte sportarena op aarde beleefde de atletiek de afgelopen drie dagen in Toronto een controversieel toernooi om de wereldtitels in door. Onder aanvoering van zijn Italiaanse voorzitter Primo Nebiolo dreigt de Internationale Amateur Atletiek Federatie (IAAF) aan de drang naar steeds groter en beter ten onder te gaan. Met de beslissing de wereld kampioenschappen in de open lucht elke twee jaar te houden, is de mondiale titelstrijd indoor in het gedrang gèraakt. Vele toppers mijden de kampioen schappen op de overdekte baan omdat wereldtitels in de open lucht lucratiever zijn voor spon sors. De. economische recessie heeft de organisatoren van het WK, dat in augustus in Stuttgart plaats vindt, echter in grote Fi nanciële problemen gebracht. Tot de verwachte confrontatie tussen Nebiolo en Harry 'Butch' Reynolds kwam het niet. De Amerikaanse 400 meter loper is al ruim twee en een half jaar in een juridisch gevecht gewikkeld naar aanleiding van een do- pijpgaffaire. Reynolds, wereldre cordhouder op de 400 meter, werd in augustus 1990 na een controle in Monaco twee jaar toronto anp De tribunes van het Skydome, door de sneeuwstorm die Toronto zaterdag teisterde toch al matig bezet, waren vrijwel leeg. In die weinig inspirerende atmosfeer deed Frans Maas za terdagavond een vergeefse greep naar een medaille bij het verspringen. De Zeeuw had ge ruime tijd het brons in handen maar miste het met 7,96 meter uiteindelijk op luttele twee cen timeter. Een medaille van Maas had het optreden van de Neder landse ploeg bij het vierde toer nooi om de wereldtitels indoor glans kunnen geven. Daags voor afloop van de driedaagse strijd om de wereld titels was de Nederlandse in breng voorbij. Elly van Hulst had in haar zevende wedstrijd na een jaar zonder competitie door een virusziekte nog niet voldoende zelfvertrouwen om een rol van betekenis te spelen in de 3000 meter. De Rotter damse eindigde als zesde. Ro bin van Helden kwam als laatste binnen van de tien finalisten op de 1500 meter. Verspringer Emiel Mellaard, die zich in de vroege ochtend van zaterdag juist had geplaatst voor de fina le, sprong tweemaal ongeldig en kreeg bij zijn derde poging slechts 6,77 meter achter zijn naam. Jacqueline Poelman kon de belofte die haar lopen in de series van de 200 meter inhield, niet waarmaken. De Groningse eerstejaars seniore, vorig jaar september tweede op de 100 meter bij het WK jeugd in Seoul, benaderde in de series met 23,51 seconden het nationale record van Els Vader tot op 0,17 seconde. In de halve eindstrijd viel met 23,70 sec voor haar het doek. Frans Maas had na de kwalifi caties van het verspringen, waarin hij met 7,96 meter de tweede prestatie leverde, ge hoopt op een medaille. „Na de kwalificatie wist ik dat een sprong van acht meter erin zat. Daarmee had ik mij dan meteen gekwalificeerd voor deelneming aan het WK in de open lucht van komende zomer in Stuttgart. Toen in de derde sprong in de finale er opnieuw 7,96 meter uitkwam, heb ik alle risico genomen. Die vierde po ging was zeker 8,20 meter maar net een streepje ongeldig." Verspringen is een onderdeel dat niet altijd op zekerheid kan worden gedaan. Maas, die was begonnen met 7,69 meter, had in de finale slechts twee geldige sprongen. De Nederlandse kampioen zei na afloop wat moeite te hebben gehad met de aanloop. „Wij sprongen in een andere bak dan bij de kwalifica ties. De aanloop was korter. Er was weliswaar een stuk plankier aangebouwd maar dat zakte naarmate de wedstrijd vorderde zeker tien centimeter weg." Mellaard met 7,78 meter als tiende in de eindstrijd geko men, lag daarin volledig over hoop met zijn aanloop, ,,'s Mor gens klopte het al niet en 's avonds was het helemaal mis." In de 3000 meter van de vrou wen verraste Yvonne Murray haar concurrenten volkomen. Na een trage eerste kilometer boven de drie minuten maakte alphen aan den rijn» wilmar kortleever ATLETIEKM EDEWERKER De wedstrijd voor de vrouwen bij de Twintig van Alphen bleek gisteren een eenvoudige prooi voor de pas laat aangetrokken Katrin Wessel. De Duitse atlete ontsnapte al vroeg uit de kop groep en soleerde vervolgens soepel naar een tijd van 51.02. Van de strijd die de aparte vrouwenwedstrijd van de Twin tig van Alphen doorgaans ople vert, was gisteren weinig sprake. Na vijf kilometer sleurwerk door de Engelse Karen McLeod (slechts twee weken na een top- marathon in 2.34), bleek één goede demarrage van Wessel beslissend. De achtervolgende groep, bestaande uit de Neder landse atletes Van Schuppen en Harms en uit Zatorska (Polen), Staicu (Roemenië) en Sorokins- kaja (Kazachstan), zag in het tweede deel van de race de af stand alleen maar groeien. De winst van Wessel, beter bekend onder haar meisjes naam Uhlrig, is des te verras sender omdat Alphen haar eer ste wedstrijd over vijftien kilo meter was. Hoewel ze zich ook op de weg thuisvoelt, liggen Wessels aspiraties momenteel op de baan. Over twee maan den hoopt ze zich op de tien ki lometer te kwalificeren voor de WK aanstaande zomer in Stuttgart. De inschrijving van Wessel was aan de late kant. Manager Robert Wagner bleek de afgelopen weken weinig tijd aan de topatlete te hebben be steed. Wagner had het te druk met de besognes van een ande re pupil: ook de gedrogeerde sprinter Ben Johnson behoort tot zijn stal. Achter Wessel, Zatorska en voormalig junior-wereldkam pioene op de drie kilometer Staicu, was Anne van Schuppen de beste Nederlandse. De ge wonnen eindsprint om de vier de plaats met Sorokinskaja, eer der in Egmond nog tweede voor de nationaal marathonkam pioene, ziet Van Schuppen als bevestiging van de voorspoedi ge marathonvoorberciding. Vol gende maand in Rotterdam doet ook zij een poging zich voor Stuttgart te kwalificeren. Carlien Harms won na het na tionale cross-circuit in Alphen ook het nationale wegcircuit. Mede door de ziekte van Re- gina Hazeleger klasseerden zich van de regionale atletes alleen Ineke Vis en baanatlete Laura Bosman bij de subtop. Vis (De Bataven) werd in 55.55 sterk twaalfde en vijfde Nederlandse. De tijd viel wat tegen, maar de meeste deelnemers ondervon den hinder van de warmte op de eerste zonnige wedstrijddag van dit seizoen. De Alphense Bosman voltooide de vijftien ki lometer op haar gebruikelijke duurloop-circuit met 57.03 en een zeventiende plaats. De mannen-wedstrijd werd gekenmerkt door afwezigheid van hooggeplaatste atleten. Harry Versteegen werd verras send de beste regio-atleet met een 32-ste plaats. Met zijn tijd van 1.05,39 bleef hij hierbij zijn clubgenoten Jaap van Duyven- voorde (37ste in 1.06,09), Jan Kortekaas (42ste in 1.06,23) en Jo Ferket (44ste in 1.06,26) ruim voor. „Het warme weer werkt juist in mijn voordeel," ver klaarde de bescheiden Ver steegen zijn succes. „Het lijkt wel alsof er meer zuurstof in de lucht zit." In de veteranen-wedstrijd (40 bleef Bataaf Henk van Vclzen een sterk trio Spartanen voor. Van Velzen kwam tot een mooie tijd van 1.07,29 en een achtste klassering. Piet van der Poel (1.08,08) bleef ondanks vroeg opgelopen blaren zijn clubge noten Hans Righolt (1.09,50) en Anton Hens (1.10) ruim voor. Bataaf Martien Hoogeboom veroverde in de klasse lb (45+) de derde plaats in 1.10,26. Michelle Freeman uit Jamaica (voorgrond) stuikelt overeen horde. De Zwitserse Julie Baumann moet daardoor nog een extra hindernis nemen op weg naar de wereldtitel op de 60 meter horden. de Schotse ineens een tussen- sprint, die haar tientallen me ters losmaakte. Het veld met er varen loopsters als Lynn Jen nings (VSt), Margareta Keszeg (Roe) en Van Hulst twijfelde zichtbaar. Die aarzeling bracht Murray buiten de greep van het veld. Van Hulst was de eerste die reageerde, maar op dat mo ment was het te laat. „Ik wist dat Murray deze tactiek zou toepassen omdat zij het altijd doet. Alleen had ik niet ver wacht dat zij zo \Toeg zou gaan." Jennings en Keszeg verklaar den later dezelfde gedachten te hebben gehad. „Wij gaven de overwinning in feite cadeau. Ik had gewoon achter Murray moeten aangaan maar miste het zelfvertrouwen. Als ik de af gelopen twee jaar niet die bles sure- en ziekteproblemen had gekend, was ik met haar meege gaan. Toen ik mij realiseerde dat wij te laat waren, heb ik nog wat geprobeerd maar ik ging steeds verkrampter lopen." Van Hulst, in 1989 in Budapest we reldkampioene en met 8.33,82 nog steeds wereld record houd - ster op de 3000 meter indoor, voerde tot twee ronden voor de eindstreep een achtervolgende groep aan maar miste de macht om zich in de strijd om de res terende twee medailles te men gen. Murray was met 8.50,55, maar wel de beste van het sei zoen, de enige loopster onder de negen minuten. Nederland was met tien deel nemers in Toronto. Van hen haalde de helft de finale van hun nummer: Nelli Cooman (zevende op de 60 m). Van Hulst (3000 m). Van Helden (1500 m), Maas en Mellaard (ver). Het enige nationale re cord kwam op naam van Ester Goossens. die op de 400 meter haar 53,10 van veertien dagen geleden bij het NK in Den Haag terugbracht tot 52,73 seconden. De Nederlandse atleten gaan dit seizoen in het Pickwick Run Classics Circuit zwaar gebukt onder het juk van de Afrikanen. Tot ergenis van een aantal jongens, dat het maar niets vindt links en rechts voorbij te worden gelo pen door onbekende grootheden uit Kenia, Ethiopië of Tanzania. ALPHEN AAN DEN RIJN CPD Zaterdagmiddag schitterden echter vier belangrijke Afrikaan se favorieten door afwezigheid in de 'Twintig van Alphen'. Tot verdriet van de organisatie wa ren Nada Saktai, Jacob Ngunzu, Sammy Maritim en Charles Omwoyo, respectievelijk de winaar van vorig jaar, de num mers één en twee in het klasse ment en de triomfator van de Van Dam Tot Dam Loop, niet komen opdagen. Over de reden tastte ook voorman Ad Per soons in het duister. De aderlating gaf nationale cracks als Marti ten Kate, John Vermeule en Bert van Vlaande ren onverwacht de gelegenheid de traditionele opening van het wegseizoen weer eens een ou derwets Hollands gezicht te ge ven. Dat lukte uiteindelijk niet, al was Van Vlaanderen er akelig dichtbij. Neerlands beste wegat- leet van dit moment bleef in een boeiende finale wel het Ethiopische duo Tekev/Tesse- ma - dat sinds een half jaar in een Drents asielzoekerscentrum op een verblijfsvergunning wacht - de baas. maar niet de sluwe Paul Evans. De Brit ver stopte zich de hele wedstrijd en kroop pas in de laatste vijlhon- derd meter uit het beschutte spoor van zijn concurrenten. Evans (31) was op het laatste moment gecontracteerd, als vervanger van zijn geblesseerde landgenoot Thackery. Hij had de invitatie gretig geaccepteerd, omdat deze wedstrijd voor hem een mooie test was met het oog op de marathon van Londen. Daarin wil hij nóg beter preste ren dan twaalf maanden gele den, toen hij verrassend als vijf de finishte in de knappe tijd van 2.10.34 uur. Een gerenommeerde loper dus die Evans, die ook zijn spo ren heeft verdiend op de tien ki lometer. „Ik voelde me hier in Alphen helemaal op mijn ge mak," lachte hij na de huldi ging. „Ik kom uit Belgrave, een gehucht ten noorden van Lon den. Uit een streek die 'New Holland' wordt genoemd, om dat het daar net zo vlak en open is als hier in Nederland. Dit was dan ook een beetje een thuis wedstrijd." Op de dag - 18 april - dat Evans in Londen hoge ogen hoopt te gooien op de klassieke afstand, strijden Van Vlaande ren, Ten Kate en Vermeule om het nationaal kampioenschap (én WK-tickets) in de Rotter dam Marathon. Van Vlaanderen kan die confrontatie met ver trouwen tegemoet zien. De at leet uit Tienhoven maakte in de 'Twintig van Alphen' een uitste kende indruk, nam vrijwel al het kopvverk voor zijn rekening, maar kreeg uiteindelijk geen loon naar werken. Van Vlaanderen zat er niet mee. „Natuurlijk had ik graag gewonnen. Ik heb steeds het ihlüatief genomen, i tan i- het een beetje zuur dat je verliest van iemand die geen meter aan de leiding heeft gelopen. Maar belangrijker is dat de oorberei ding naar wens verloopt. Ik draaide zo gemakkelijk van- daag." De wraak van Harry 'Butch' Reynolds, wereldkampioen op de 400 meter indoor, had nog zoeter kunnen zijn als hij ook nog een wereldrecord had gelopen. foto anp geschorst. Hij vocht die schor- kreeg een schadevergoeding en kreeg die met zijn winst, sing voor de rechter aan. De van 27 miljoen toegewezen. De echter niet in de begeerde we- IAAF verlengde daarop zijn uit- wereldbond weigert die te beta- reldrecordtijd. De prijsuitreiking sluiting met vier maanden, len, maar kon de Amerikaan liet Nebiolo bij dit nummer over Reynolds won zijn zaak voor niet verbieden in Toronto te aan een lid van zijn uitgebreide een Amerikaanse rechter en starten. Reynolds zwoer wraak bestuur. leiden frank bonte handbalmedewerker Olympia '72 moet degradatiewedstrijden spelen om zijn plaats in de eerste divisie vast te houden. Een teleurstellend resultaat gelet op de versterkingen die in Wassenaar werden binnengehaald. In Zevenaar had Olympia moeten winnen van OBW, maar de wijze waarop de mededegradadatiekandidaat de Wassenaarse ploeg on deruit haalde geeft te denken. OBW scoorde namelijk liefst acht treffers uit vrije worpen. Het werd 14-11 (rust 9-4). Olympia kwam in de tweede helft terug tot 10-8 om vervolgens opnieuw door de specialiteit van OBW op een zijspoor te worden gezet (13-8). Een vervelende bijkomstigheid voor Olympia is dat trainer-coach Roy van Gurp aankondigde dat hij Wassenaar verlaat voor een andere vereniging, die met de jeugdploeg al kampioen van Nederland werd. Voor Olympia scoor den: Conny van der Werf 5, Nicole Donners 3, Elly van Leeuwen 2 en Diana van Rooden. In de tweede divisie verkeek HVS zich bij de stand 20-18 met nog drie minuten te spelen in de mentale veerkracht van Hellas 2: 20-20 (rust 12-9). Keeper Ria van Meurs was weer terug en eenmaal op temperatuur deed zij goed werk. Voor HVS scoorden: Lenie van der Bosch 6, Eugenie van Gijlswijk 5. Sylvia Hoevers 4. Irma van der Bosch 3 en Hanneke Martens 2. De vrouwen van Foreholte werden in de derde divisie verrast door de goed uitgevoerde combinaties van UVC 2 (19), maar voorkwa men dooreen andere verdediging, 5-1. dat (Ie s< bied.urne pl<»-g er een schietfestijn van kon maken, 11-18. Voor Foreholte dat speelde zonder Esther van de Nieuwendijk, Anja van der Ploeg en Linda Rotteveel scoorden: Esther Hoek 3, Tanja Floor, Sabine Visbeen en Nicolette van Kesteren 2 en Peggy van Drongelen en Kim Geerlings. De mannen van Saturnus leken in de tweede divisie gehakt te maken van het zwakke Hellas 2. De rust ging in met een 14-5 voor sprong voor Saturnus. Aan niets was te merken dat Hellas speelde voor lijfsbehoud in deze klasse. Saturnus meende de winst al bin nen te hebben. Dat lukte met 24-19. Voor Saturnus scoorden An dre van Es 6, Don Olsen en Winfred van Boheemen 5, Nie r» Mooren 4, Dirk Klok 2 en Wim van Leeuwen en Jan Tielemans. Rijnstreek moet afwachten of Atomium zich nog via de nacompetitie verze kert van een plaats in de tweede divisie. Zo ver had Rijnstreek het niet hoeven te laten komen als het in Alphen zou hebben gewon nen van EDH 2. Dat gebeurde niet, 19-21 (rust 5-10). Voor Rijn streek scoorden: Coen Olders 5, Mark Stigter, Wim Rijn en Sjaak van der Vlies 4. Marco Wijfje en Bouke Witte VAN MAANDAG T/M WOENSDAG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! VERSE WITTE BOLLEN 4STUKS ELDERS L2!T HEERLIJKE R00M- DESSERT MET VRUCHTEN diverse smaken KUIP 150 GRAM ELDERS3W GEKOOKTE BIETJES HEEL POND ELDERS L4SL ORIGINELE KOMO nog steeds de beste, royale maat ca. 60 x 80 cm ROL 20 STUKS met sluitstrips

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 25