Leidsch Dagblad Woede over 'stakingsoproep' Lubbers Serviërs dreigen met geweld tegen voedseldroppings Bosnië Proveste in het nieuw! Krakers zetten Langebrug op stelten WACHT MEUBELS HALF GELD GOED NIEUWS X WOENSDAG 24 FEBRUAR11993 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40092 LOSSE NUMMERS 1,60 Politie pakt verkeerde overvallers De Haagse autohandelaar H. de Bruyn werd gistermiddag, met een collega, ten onrechte aangehouden. Verdacht van een gewapende overval op de Nutsspaarbank aan de De Sit- terlaan in Leiden. „Zijn er vijftien politiewa gens nodig om mij aan te hou den, omdat ik te hard rijd en geen gordel om heb?, dacht ik. De politie hield me aan op de Laan van Nieuw Oostindië in Den Haag. Terwijl Ik in de boeien werd geslagen, reden bekenden toeterend en la chend voorbij." „Toen ik in mijn zak greep om mijn rijbewijs te pakken, dachten ze dat ik een revolver wilde trekken. Pas nadat ik an derhall" uur in een ijskoude cel had gezeten, vertelde de politie dat ik van een bankoverval werd verdacht." De Bruyn en zijn buurman, de Haagse autohandelaar C. van Stokkum, waren het slachtoffer van een grote ver gissing. Op de De Sitterlaan in Leiden was om tien voor elf een bankoverval gepleegd. De daders vluchtten zonder buit in een Golf en stapten later over in een donkerblauwe Vol vo, De Bruyn en Van Stokkum hadden rond dat tijdstip net twee auto's gekocht vlak bij de Nutsspaarbank. Een van de au to's was een donkerblauwe Volvo. De mannen reden weg en besloten in Wassenaar van auto te wisselen. Op dat mo ment was de politie ervan overtuigd dat dit de overvallers 'Kale man heeft meer kans op hartaanval' WASHINGTON DPA/UPI Kale mannen hebben een grote re kans te worden getroffen door een hartaanval dan man nen met een flinke haardos. Tot die conclusie komt een groep deskundigen van de Universi teit van Boston. Mannen met een kale kruin hebben veertig procent meer kans op een hartaanval dan meer behaarde seksegenoten. Mannen met een wijkende haarlijn lopen juist weer tien procent minder risico, zo blijkt uit onderzoek onder 1.437 man nen tussen de 21 en 54 jaar oud. Onderzoeksleider Samuel Lesko zei, dat hij nog gist naar verband tussen kaalheid en hartaanvallen. Eenzame strijd 2 De eenzame strijd van de Belgische priester Daens voor sociale recht vaardigheid. Vanaf mor gen in de bioscoop. Fouten top DAF 3 De top van DAF heeft fouten gemaakt, maar minister Andriessen vindt dat hij daarvoor niet hoeft op te draaien. Massaal protest 7 Vijftigduizend mensen hebben gisteren in Moskou gedemonstreerd tegen Jeltsin en zijn her vormingsgezinde regering Psychische druk 1 Q Werknemers van I O verzorgingshuizen Ontslagen Leids orthopedisch jL I bedrijf Anna moet verrichten hun werk onder j reorganiseren, elf mensen steeds grotere psychische komen op straat te staan I druk. i na slecht jaar. Premier keert zich tegen reparatie via CAO 's van gat in WAO-rechten De vakbeweging is woedend dat premier Lubbers de werkgevers heeft opgeroepen om het desnoods op sta kingen te laten aankomen. Liever arbeidsconflicten dan het gat dat wettelijk is geslagen in de WAO-uitkeringen te laten repareren via de collectieve arbeidsovereenkom sten (CAO's), aldus Lubbers in het blad De Werkgever van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. DEN HAAG GPD-ANP uit te laten. De politiek moet zich niet bemoeien met afspra- Het is volgens de vakbeweging ken tussen werkgevers en werk- de zoveelste keer dat de premier nemers, vindt de vakbeweging, partij kiest voor de onderne- FNV-voorzitter Stekelenburg mers. Volgens FNV en CNV past spreekt over ,,een wanhoopsof- het Lubbers ook niet om zich zo fensiefvan Lubbers. En CNV- bestuurder Van der Knaap zei over Lubbers' uitspraken: ,,lk word het wel een beetje zat dat we continu voor de poten wor den gelopen". Er zit overigens wel enige rek in de uitlatingen van de pre mier. Ondernemers zouden voet bij stuk moeten houden als de vakbonden de WAO-repara- tie helemaal of voor een deel willen laten betalen door werk gevers. Dat kan geen onderne mer zich veroorloven, meent Lubbers, en als de werkgevers er wel voor moeten opdraaien, gaat dat banen kosten. Lubbers zou trouwens ook niet gelukkig zijn met een col lectieve WAO-regeling op kos ten van de werknemers. ,,Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zich extra willen verze keren, maar dat lijkt me meer maatwerk dan een zaak om col lectief te regelen. Laten we niet de fout maken om bovenop de wettelijke WAO-premie nog eens massaal een, nieuwe col lectieve regeling te zetten." Lubbers kreeg bijval van de FME, de organisatie van me taalwerkgevers. Een toenemend aantal ondernemers bijvoor beeld Heineken, Ahold, DSM en V&D lijkt overigens best be reid om met de vakbeweging te praten over een collectieve WAO-regeling, ook al is dat te gen de zin van de centrale on dernemersorganisaties VNO en NCW. In het vakbewegingsblad FNV Magazine dreigt minister De Vries (sociale zaken) met een maatregel waardoor WAO-af- spraken in nieuwe CAO's niet algemeen verbindend worden verklaard. Dat betekent dat de afspraken dan niet gelden in be drijven die niet zijn aangesloten Proveste Mannenmode heeft een ingrijpende verbouwing achter de rug. Vanaf morgen bent u weer meer dan welkom in onze schitterende, vernieuwde zaak. Alles is er een stuk geworden. Nét als overi gens o jaarskollektie. Van sportief tot gekleed tot een tikkeltje apart. Ondanks alje nieuwtjes verandert de ouderwetse service niet. Dat moest maar zo blijven vonden wij. Daarom: welkom bij de vernieuwde Proveste. U zult versteld staan. De sympathiekste mannenmodezaak van Leiden gaat morgen weer open! PROVESTE mannenmode Haarlemmerstraat 149 (t.o. de Hema), Leiden leiden» De krakers van het Groencomplex hebben gisteren de Langebrug in Leiden op stelten gezet. De rechter gaf ruim een week geleden de eigenaar van het monument toe stemming het pand te ontruimen. Om niet on verwacht om zes uur 's ochtends van hun bed te wprden gelicht, besloten de krakers een ont ruiming uit te lokken. De straat werd opengebroken, met hout uit het pand werd op de Langebrug een fikkie ge stookt en politie-agenten die poolshoogte kwamen nemen werden met een verfbom ver welkomd. Tot een ontruiming kwam het niet, al was tegen het einde van de middag wel een bus ME'ers paraat. De brandweer rukte twee keer uit, omdat buurtbewoners bang waren dat hun huis vlam zou vatten. De krakers kregen ten slotte van de.wijkagent de toezegging, dat zij een week vantevoren te horen krijgen wanneer de ontruiming plaatsvindt. FOTO HENK BOUWMAN Bondgenoten ondersteunen Amerikaans plan, in Duitsland dreigt crisis SARAJEVO »AP-GPD-Rtr De Servische generaal Milan Gvero, heeft gewaarschuwd dat Amerikaanse voedseldroppings boven Bosnië-Hercegovina zul len leiden tot 'grootschalig ge bruik van militair geweld' van Servische zijde. De Verenigde Naties en de Verenigde Staten kwamen gisteren overeen dat de droppings, die al over enkele dagen kunnen beginnen, wor den uitgevoerd onder de vlag van de VN Het is onduidelijk wat de Bosnische Serviërs militair te gen voedseldroppings kunnen ondernemen. Hulpvluchten naar Sarajevo zijn een paar keer stilgelegd nadat vliegtuigen wa ren beschoten, maar de Ameri kanen zouden van plan zijn op een hoogte te vliegen die de toestellen onbereikbaar maakt voor het gangbare Servische ge schut. De VN-commandant in Bos nië zei te vrezen dat zijn blauw helmen het slachtoffer zullen worden van vergeldingsacties door de Serviërs. Liet op de juis te plaats laten neerkomen van de pakketten noemde hij een 'zeer moeilijk uitvoerbare ope ratie'. De woordvoerster van het VN Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (Unhcr) is blij met het Amerikaanse voorne men. Witte-Huiswoordvoerder Stephanopoulos acht de kans op escalatie van de oorlogvoe ring door de voedseldroppings gering. De VS hebben over het voed- seldrop-plan contact gezocht met hun bondgenoten. Neder land is bereid steun te verlenen met de inzet van F-16 jacht vliegtuigen. op de nieuwe PEUGEOT 306! v.a. 11 maart a.s. in onze showroom AUTO ff LEITHON 4 Peugeot-deater voor Leiden e.o. Oegstgeesterweg/Maredijk 175- Leiden. Tel. 071-212911 T.o.v. het nieuwe postkantoor Donderdag koopavond. bij een ondernemersvereniging waarmee de vakbeweging een CAO heeft gesloten. Uit cijfers van de Sociale Ver zekeringsraad is gebleken, dat in 1992 het aantal afgekeurde werknemers met een arbeids ongeschiktheidsuitkering met 12.300 is toegenomen tot 914.800. In 1991 nam dat aantal nog met 21.800 toe. Pagina 3: Premier Lubbers: Het gaat om de werkgelegen heid. ken als i Van den Broek (buitenlandse betrekkingen) heeft de steun van de twaalf EG-idstaten toe gezegd. Groot-Brittannië staat achter het plan van de regering- Clinton maar zal zelf niet deel nemen. Turkije doet wel mee. In Duitsland heeft het voed- seldrop-plan de conservatief-li- berale coalitie ernstig onder druk gezet. De liberale minister van buitenlandse zaken Kinkel (FDP) meent dat door de inzet van Duitse Awacs-vliegtuigen de Duitse grondwet wordt ge schonden, die de inzet van Duitse militairen buiten de ei gen grenzen of die van de NAVO verbiedt. Bondskanselier Kohl en defensieminister Rühe (beiden CDU) denken daar an ders over omdat de toestellen, gezien het bereik van hun radar, boven NAVO-gebied blijven. Kinkel riskeert met zijn houding een breuk in de coalitie. Ridderkerk - Wegens het niet door gaan van belangrjke ex-portorder van enige grota Nederlandse meubelfabrieken, wordt vanuit meubelboerderij de Reijer aan de Kievitsweg 124 te Ridderkerk, een enorme partij massief eiken meu belen blank, donker on gepat ineerd alsmede een partij r. oderne stoffen en lederen banks.eilen verkocht voor de HALVE PRIJS. Om u een paar voorbeelden te noemen: prach tige eiken eetfioek. bestaande uit robuuste tafel met vier massieve stoelen van 1790.= voor 895, Praktische eiken t v./stereo-kasten van 398,= voor 199,= Originele ei ken toog-kasten van 2390,= voor 1195,=. Schitterende gebloemde 2- zits-banken, Chesterfield model, van 1195,=voor 695,= Schitterende eiken dressoirs met een zee van ruimte van 1590,- voor 795,- Top kwaliteit rundlederen bankstellen, 3+2- zitsbank kompleet van 4199,= ir 2098,=. En zo kunnen we nog lijke garantie verkochtWie binnen kort dus meubels nodig heeft, kan nu zijn slag slaan bij Meubelboorderl| de Reljer. Kievitsweg 124, Rldderkerk-Bof- nee (bij Rotterdam). Dagelijks geo pend van 10.00 - 10 00 uur Vrij dags koopavond. Ruime parkeer gelegenheid. Hortus aast op 'verloren' prentenboeken LEIDEN/KRAKOW PA^L VAN DER KOOU De Leidse universiteit aast in Polen op een collectie unieke prentenboeken van de eerste directeur van de Hortus Botani cus, Garolus Clusius. Ze bevat ten namelijk afbeeldingen van de eerste 'Nederlandse' tulpen, die Clusius 400 jaar geleden in de Hortus plantte. En die kun nen mooi het jaar van de tulp, 1994, opluisteren. De zestien boeken tellende Clusius-collectie is sinds de ze ventiende eeuw niet meer in Nederland geweest. Sterker nog, tussen 1942 en 1977 leken de boeken met 1600 waterverf schilderingen van planten en dieren uit de Hortus, Frankrijk, Spanje, Portugal en België van de aardbodem verdwenen. In dat jaar doken ze op in de uni versiteitsbibliotheek van het Poolse Krakow, waar ze zich nog steeds bevinden. Het is nog onzeker of Polen de unieke werken, die van on schatbare natuur- en cultuur historische waarde worden ge acht, in bruikleen wil geven. Om een kans te maken, zocht de Hortus contact met Museum Boerhaave. Daar zijn de exposi tieruimten niet te vochtig en kunnen tentoongestelde werken goed worden beveiligd. Door de samenwerking hoopt het museum van de geschiede nis der natuurwetenschappen en geneeskunde, ook de lief hebbers van plant en dier bin nen de poorten te krijgen. Mis schien komt zelfs het grote pu bliek wel op de expositie af. Het jaar van de tulp wordt namelijk groots aangepakt. Kansrijk lij- HET WOORD IS AAN Wil je geen nee zeggen, wees dan zuinig op je ja's Anna Vali VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info 22 Overleven19 Programma's-11 Randstad 18 Regio13,15,16,17 14 Religie RTVShow10 Stand van zaken21 Sport25,26,27 VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Later regen Toenemende bewolking, in de middag en avond gevolgd door re gen. Minimumtemperatuur van plus 3 graden in het noorden en westen tot -3 in het oosten van het land. Middagtemperatuur 4 graden. Naar zuidwest draaiende en toenemende wind, boven land tot matig, aan de kust en op het IJsselmeer tot krachtig tul penmarathon, schilderijenrou tes en een bollenroute met ten toonstellingen en rondleidingen in de 'bollenindustrie'. Pagina 18: Duitsers lieten Clu sius-collectie eindeloos zwer ven tijdens oorlog. Verdronken vader gevonden U MUIDEN GWENDA KNOBEL Het stoffelijk overschot van de 39-jarige man uit Abcoude die op 24 januari samen met zijn zoontje van de Ijmuidense Zuidpier werd geslagen, is gis termiddag gevonden. Het li chaam zat vast in de zuigbuis van een zandzuiger, die tussen de pieren aan het werk is. Het lichaam van zijn zesjarige kind spoelde op zondag 7 februari aan op het strand bij Zandvoort. Lodidi Daghl,ct TV ff V V? K-aJ NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. Voorletter I Adres: Postcode. Plaats j Tel Na dc eerste 2 weken betaal ik mijn abonnemcri i O Per maand, automatisch 28,75) O Per kwartaal [TJvia 4<rrptR.r„ H2.K5, aulom.inv h 82.H.r>) j Nr, bank/giro: Handtekening- Of bd 071-128030 712141 400053"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 1