Programma's Rtv P Gratis condoom bij Vlaams radio- en televisieblad Humo Programmachef EO begint voor zichzelf WOENSDAG 17 FEBRUARI 1993 I NEDERLAND 1 I15.53 19.51 Nieuws voor doven en slechtho renden i Journaal i AVRO Service Salon, gevarieerd middagmaga zine Weg van de snelweg Ne derland. Vandaag: Hof van Twente. Herh Ja natuurlijk - Bloemen en planten, magazine over de natuur in en om het huis Boggle, woordspel Sesamstraat, gevarieerd kindermagazi ne Jeugdjournaal Het Klokhuis, informatief kindermagazi ne. Vandaag: Racen Frida, 7-delige Noorse serie. Afl.4. Frida krijgt een brief van haar vader uit Amerika. Hij gaat hertrou wen. Frida pakt de tele foon om hem op andere gedachten te brengen Land in zicht, toeristische zoektocht naar ons verledèn. Pre sentatie: Roeland Kooij- mans Uitzending politieke partij- RPF 20.00 Journaal 20.28 Ring of Scorpio, miniserie met Catherine Oxenberg, Caroline Goodall, Linda Cropper, e.a. Afl.l. Herh. De suc cesvolle effectenmakelaar Helen Simmons ontdekt dat de doodgewaande Ri chard Deveraux nog leeft. Hij heeft haar leven en dat van haar vriendinnen Mariene en Fiona 15 jaar geleden verwoest. De drie vriendinnen zinnen op wraak 22.08 Megabrein, kennisquiz 22.47 Zon, strand en C, vakantiemagazine. Van daag: Kamperen 23.24 Beppie, 13-delige Nederlandse comedyserie. Afl.7: The rapie. Herh. 23.51 Journaal NEDERLAND 2 16.56 17.23 17.28 17.30 18.00 18.18 Journaal Het kleine huis (Little house on the prai rie) Amerikaanse serie. AfIAanvallen. De vroe gere football-ster mr. El- lerbee wordt coach van het plaatselijke team. De jongens zijn in het begin enthousiast over hem, tot dat ze erachter komen dat hun nieuwe coach wel heel erg fanatiek is Kinderkrant, kindermagazine Peter, een verslag van een con fronterende sketch op straat Weerbericht Tijdsein Journaal Ik weet het beter, spelprogramma onder lei ding van Bert van Leeu wen 50 Kamers, jongerenmagazine vanuit een ville met 50 kamers. Presentatie: Mare Dik en Bernard van den Bosch Testpiloot (First flights), 25-delige documentaireserie over de luchtvaartindustrie. De ontwikkeling van de lucht vaartindustrie, gezien door de ogen van een aan tal testpiloten Destelling, discussieprogramma. Pre sentatie: Bert van Leeu- 20.16 Peter, korte sketch. Herh 20.22 Uitzending politieke partij- VVD 20.30 Studio Sport, sportmagazine. O.m. aan dacht voor de kwartfinales in het KNVB-bekertoer- nooi en beelden van de WK-kwalificatie Enge- land-San Marino 21.50 Midlotto-trekking 22.00 Tijdsein, actualiteitenrubriek 22.30 Antenne: Rail 21 - Meester, u mag rijden, documentaire over de ont wikkelingen rond het Ne derlandse spoorwegnet 23.15 Journaal 23.20 Einde NEDERLAND 3 17.05 17.30 18.43 19.02 Beestenbos is boos, Europese animatieserie Alfred J. Kwak, tekenfilmserie Journaal Dubbeldekkers Engelse comedyserie. AfIDe schrik van het openbaar vervoer. Het gaat niet goed met de busonderneming. De di rectie wil een aantal me dewerkers ontslaan en er wordt een reclamecam pagne bedacht. Herh Da's lachen, Amerikaanse tekenfilms Lingo, woordspel gepresenteerd door Francois Boulangé Brand meester! Engelse serie. Een jonge fnan steelt een dure auto en brengt hem direct naar een geheime garage. Als er plotseling brand uit breekt, weet dan ook nie mand dat er nog mensen binnen zijn Per seconde wijzer, spelprogramma gepresen teerd door Kees Driehuis Nieuw Amelands peil, serie over het leven op Ameland. Afl. 12 Het familiebedrijf, serie filmportretten van familiebedrijven. Van daag: Hansen Jolanda Pi- kaart, binnenschippers Mooi meegenomen, serie waarin Nederlanders van buitenlandse afkomst aan de hand van meege brachte dierbare voorwer pen iets over hun cultuur vertellen. Afl. 2: Ismael Celik uit Turkije Journaal Sportjournaal Nova, actualiteitenprogramma. Presentatie: Maartje van 23.00 Den Haag vandaag, parlementair nieuws 23.20 Law and order, Amerikaanse misdaadse rie. Afl.: Met voorbedach te rade 00.05 Museumschatten, achtergronden bij kunst voorwerpen. Herh 00.15 Nieuws voor doven en slechtho renden 20.27 21.00 21.10 22.00 22.15 22.30 BRTN 1 116.30 Samson 17.30 Postbus X. 17.55 (Tiktak. 18.00 Journaal. 18.10Thebold and the beautiful. 18.35 Top score. 19.25 Meded. en progr.-overz. 19.30 Uournaal en sport. 20.00 Married with Idren. 20.25 Derrick. 21.25 'Allo 'al- 21.55 Op de koop toe, consumenten magazine. 22.30 Vandaag en sport. 22.55 Boulevard: Van armentafels tot I W., documentaire. 23.25 Coda. i23.30 Einde. BRTN 2 18.50 Journaal. 19.00Wieslim is, sor teert, serie over afvalverwerking. 19.30 Capitol. 19.53 Benny Hill. 20.00 Sport avond. 21.30 Journaal en sport. 22.00 DUITSLAND 1 16.00 Tagesschau. 16.03 Talk taglich, praatprogramma. 16.30 Die Campbells, serie. 17.00 Tagesschau. 17.05 Sport- schau-Telegramm. 17.10 Punkt 5 - Lan- derreport. 17.25 Einde. 17.25 Vera und Babs, serie. 17.50 Reg. nieuws. 18.0Q Vera und Babs. 18.30 Einde. 18.45 Vera Wesskamp, serie. 19.45 Reg. nieuws. 18.30 Tagesschau. 18.40 Einde. 19.58 Progr.-overz. 20.00 Tagesschau. 20.15 Morlock: Kinderkram.tv-film 21.59 Tagesthemen-Telegramm. 22.00 ARD- Brennpunkt, actualiteiten. 22.30 Tages- themen. 23.00 Nachschlag, satire. 23.05 Das Nacht-Studio: Ichglaubean Dich, John Lennon, speelfilm. DUITSLAND 2 17.00 Heute, sport en weerber. 17.15 Landerjournal. 17.55 Mit Leib und See- Ie. serie. 19.00 Heute 19.20 Weerber. 19.25 Heinz Erhardt: Drillmge an Bord, speelfilm. 20.45 Wie würden Sie ent- scheiden?, gedramatiseerde rechtsza ken. 21.45 Heute-journal. 22.15 Die Narben bluten - ein Leben lang, reporta- ge 23.00 Derrick, misdaadserie. DUITSLAND 3 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Sesam- strasse. 18.30 Spass am Mittwoch, kin derprogramma. 18.57 Progr.-overz. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Jeck 3, carnavalsmagazine. 20.45 eff-eff, vrije- tijds- en fitnessmagazine. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 In Sachen Natur, milieu magazine. 22.30 Rückblende- Vor 20 Jahren gestorben: Brigitte Reimann - Der Bitterfelder Weg. 22.45 A lovely way to die, speelfilm. 00.25 Berlinale-Treff 00.35 Laatste nieuws. BBC 1 16.10 Primetime 16.50 The adventures of Buzzy Bee and friends. 16.55 Bitsa! j Knutselmagazine. 17.10 Jackanory. Harvey Angell. verhaal. 17.25Quick i Draw McGraw. 17.30 The animals of Farthing Wood. 17.55 Newsround. 18.10 Century Falls, sf-serie. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws en weerber. 19.30 Reg. nieuws. 20.00 Eldorado, se rie. 20.30 Tomorrow's world. 21.00 The detectives, comedyserie. 21.30 Victoria Wood, comedyserie. 22.00 Nieuws en weerber. 22.30 Clive James - Fame in the 20th century, serie. 23.20 Sport- snight. BBC2 16.00 Nieuws en weerber. Aansl. West minster live. 16.50 Nieuws en weerber. 17.00 Catchword, woordspe. 17.30 Bri tain in space, documentaire. 18.10 Ho rizon, documentaires. 19.00 Star Trek, sf-serie. 19.50 DEF II: Reportage. 20.20 Choir of the year, muziekconcours. 21.10 Bookmark, literair magazine. 22.00 M.A.S.H..serie. 22.25 The mushroom picker, film. 23.30 Newsnight, actualiteiten. 00.15The late show, cultureel magazine. 00.55 Weer- CNN 17.30 CNN and Co. 20.00 World busi ness tonight. 21.00 The international hour. 23.00 World business tonight. 23.30 Showbiz today. 00.00 The world today. 01.00 Moneyline. 01.30 Crossfi re. 02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 05.30 Showbiz today. MTV 16.00 Greatest hits. 17.00 The report. 17.15 At the movies. 17.30 News at night. 17.45 3 From 118.00 The real world. 18.30 Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most wanted. 22.00Greatest hits. 23.00 The report. 23.15 At the movies. 23.30 News at night. 23.45 3 From 1 00.00 Post modern. 02.00 Kristiane Backer. 03.00 Night videos. 07.00 Ein- SUPER CHANNEL US Market wrap. 23.00 The Wednesday movie: Up river, western. 00.40 Survi val. 01.10 The mix. 02.00China news Europe. 05.00 The mix. TV5 16.00 Nieuws. 16.15 Vision 5 16.30 Une pêche d'enfer, 16.55Confidentiel femmes. 17.05 Comment ga va? 17.30 La cuisine des mousquetaires. 17.50 Le jardin des bêtes 18.00 Questions pour un champion. 18.30 Nieuws en weerber. 18.55 Persoverz. 19.00 Le jeu des dic- tionnaires. 19.25Clin d'oeil. 19.30 Bel gisch nieuws. 20.00 Temps présent. 21.00 Nieuws en Europees weerber. 21.30 La jalousie, komedie. 23.00 Laatste nieuws. 23.20 Weerber. 23.25 Bas les masques. 00.25 En toutes let tres, literair magazine. 01.30 La chance RTL PLUS 16.00 Hans Meiser, talkshow. 17.00 Who's the boss? 17.30 Married... with children. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktu ell. 19.15 Explosiv - Das Magazm. 19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Dead reckoning, thriller. 22.15 Stern TV, magazine. 23.15Gottschalk. Late night show. 24.00 Northern exposure, serie. 01.05-Married... with children. 01.40 Who's the boss? 02.10 Hans Meiser. talkshow. 03.05 Explosiv - Das Magazin. 03.30 Murder she wrote, misdaadserie. 04.20 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 05.10 Elf 99. RADI01 19.04 NCRV's Hier en nu/Praatradio. 20.04 Langs de lijn, sport en muziek. 23.07 Met hét oog op morgen 00.02 Voor wie niet slapen kan. 01.02 Zingen in de nacht. 02.02 De verandering. 03.02 Gospels van toen. 04.02 De och tendmix. 05.02-07.00 Wakker op weg. RADIO 2 leder heel uur nieuws. 12.04 De Veroni ca sneeuwexpeditie. 16.30 Live sneeuw- concert Gordon. 17.04 Alle mensen. 18.04 Ekkel horizontaal. 19.04Country trail. 20.04 Nederland zingt: Samen zin gen in... 20.30 Nederland zingt: Licht op jongerenkoren. 21.04Gospelpodium. 22.04 Praise op woensdag. 23.04-24.00 RADIO 3 leder heel uur nieuws. 14.04 Carola. 15.04 Popsjop. De Veronica sneeuwex peditie: Vandaag vanuit Kirchberg, Oos tenrijk. 17.04 Rinkeldekinkel 18.04 Avondspits. 19.04 Spoor 7. 20.04 Pa perclip magazine. 21.04 Villa 65. 00.04 "4.02- RADIO 4 16.00 De Nederlanden. 17.00 Jacco's keus. 18.04 Kleine zaal: Tsjaikovsky Trio 19.00 Opera magazine. 20.02 Avondconcert: Koninklijk Concertge bouw Orkest, ca. 21.55 Stabat mater. 23.00-24.00 Jazzspectrum. RADIO 5 leder heel uur nieuws. 15.02 Camera Obscura. 16.02 De schatkamer 17.10 Radio UIT 17.50Groen links 18.02 De fascinatie. 18.30 Zestig plus 18.50 Boekenwijsheid. 19.00 Waar waren we ook alweer? 19.15 Nieuws in het Turks. 19.50 Nieuws in het Marokkaans en Berbers. 20.40 Nieuws in het Chinees. 21.00 Nieuw Burgerlijk wetboek 21.30 Computers in het primair onderwijs. 22.00 Schoner produceren. 22.30 Ziek teverzuim. 22.45 Praktijkdiploma infor- RTL 4 15.15 Prijzenslag 15.45 Santa Barbara, Amerikaanse soap. Cruz ontmoet Lily, een oude vlam van hem 16.15 The Oprah Winfrey show 17.00 5 uur show 18.00 RTL4 Zes uur nieuws 18.20 RTL Club 18.35 The bold the beautiful, Amerikaanse soap. Eric wil een hartig woordje met zijn vrouw spreken wan neer hij hoort wat zij de familie van Brooke heeft 19.00 19.30 19.50 20.00 21.55 22.55 23.50 00.05 00.50 Rad van fortuin RTL4 Avondnieuws RTL4 Weer Goede tijden slechte tijden, Nederlandse dramaserie. Arnie onderzoekt serieus de ovelevingskansen van het restaurant Ooggetuige TheTorkelsons, Amerikaanse comedyserie De vakantieman presentatie Frits Bom Sisters, Amerikaanse serie RTL4 Laatste nieuws The Oprah Winfrey show As the world turns, Amerikaanse soapserie Nachtprogramma SELECTIE 'Meester, u mag rijden', documentaire over de ontwikkeling v Nederlandse spoorwegennet. (Nederland 2,22.30 uur) WOENSDAG Ring of Scorpio Op twee achtereenvol gende woensdagavonden herhaalt de AVRO in twee delen deze mini-serie. Hel gaat om drie jonge vrouwen die tijdens een vakantie m Marokko betrokken ra ken bij een drugssmokkel. Wanneer de talentvolle effectenmakelaar Helen Sim mons op de beursvloer in Sydney de man ziet staan die zij al jaren dood had gewaand, kan zij haar ogen niet geloven: Richard Deveraux die 15 jaar geleden n Mariene e i. He- Nederland 1 Ooggetuige In de eer: het over het huwelijk ne. Hij is in 1989 in tje gedoken en zit sir datieklmiek leerde h Het Familiebedrijf Documentaire 'Beter kleine baas dan grote knecht'. Hans en Jolanda Pikaart zijn binnenschippers. OPGAVE KRUISWOORDRAADSEL Horizontaal: 1. Gebarenspel; 2. godin van -j de zee, loofboom; 3. voorzet sel; 4. familielid, vochtig, 2 rund; 5. helling; 6. vlak, lui- 3 zeëi; 7. devies; 8. Chinese afstandsmaat, vreemde 4 munt, voorzetsel; 9. larve v.e. langpootmug; 10. een zekere, Engelse jongens- 6 naam; 11. gehecht. Verticaal: 1. Onmeetbaar getal, smaak- knop, en volgende; 2. meis jesnaam, neon; 3. klooster linge, mak, lof; 4. beroep; 5. eivormig, openbaar vervoer middel; 6. onhandig per soon; 7. wat, god (Lat.), ze nuwtrekking; 8. muzieknoot, uitroep; 9. maanstand, soort stof, deel v.d. bijbel. CRYPTOGRAM Horizontaal: 3. Hij maakt een vuist omdat hij weg moest; 6. Speelt hij dit sei zoen bij Ajax?; 8. Op geschroefd bezinksel; 11. Heen en terug voorde navigatie; 13. Hout van niets levert een siersteen; 14. Het laat meer water door, dat smaakt. Verticaal: 1. Dat tuig hebben de Engelsen nodig; 2. Rustverstoorder; 4. Prettig op z'n Brits in Frankrijk; 5. Zo doof is de vierde maat; 7. Met klem wordt het achter onrustig; 9. Voor je vorstenhuis in Algerije-, 10. Na het spelen gaat men eraan; 12. Bedwelming veroorzakende drank. OPLOSSING SLEUTELWOORD Horizontaal: 1. Notulist; 2. economie; 3. gangtrap; 4. Engeland; 5. nes telen; 6. ontbijten; 7. overtoom; 8. gym broek. De woorden op de eerste en der de verticale regel zijn: negenoog entongstem. Het sleutelwoord luidt: palmsuiker. TV MORGEN NEDERLAND 1 15.53 Nieuws voor doven en slechthoren den 1 6.00 Journaal 16.09 AVRO Ser .20 Einde. 13.0 en slechthorenden ,13.07 Einde. 16.00 Journaal. 16.08 De familie Robinson 16.35 Ik ben Beniamin Ben. NEDERLAND 3 08.53 Nieuws voor doven en slechthoren den 09.00 Tales of the unexpected, afl. 1-4. 11.00 Einde. 06.00 Hei elei kuck elei. 06.30 RTL Clas- sique. 07.00 RTL4 Nieuws. 07.05 Scooby Doo 07.26 RTL4 Nieuws 07.35 Yogi Bear 07.55 RTL4 Nieuws 08.06 The bold the beautiful 08.30 RTL4 Nieuws 08.35 Santa Barbara 09.00 RTL4 Nieuws. 09.10 Rad van fortuin 09.35 Goede tijden slechte tijden 10.05 As the world turns 10.50 Sons daugh ters 11.15RTLShop 11.25 Trial by jury. 11.50RTLText 11.55 Clip van de dag. 12.00 Telekids. 13.00 De vakantieman 13.50 Ursul de Geer. 14.40 RTL Shop 14.50 Get a life 15.15 Pr.|zenslag. 15.45 Santa Barbara. 16.15 The Oprah Winfrey Jolanda eigenlijk tot haar eigen verba zing, want ze is nooit van plan-geweest om, net als haar eigen moeder en grot moeder, schippersvrouw te worden. Dit veranderde echter toen zij 'kennis kreeg Het b hard ondernemerschap. Vooral de steeds veranderende wetgeving maakt het schippersvak er niet makkelijker op. 17-jarige leeftijd vanuit Turkije n kwam terecht in de visverwerking. Nu is hij baas van een visfabriek op Urk, waar voornamelijk landgenoten van hem wer ken. Uit Turkije nam Qelik een vlag van de voetbalclub Galatasaray mee. Soelas- mi Sangidi isvan Indonesische afkomst ir ouders kreeg. 21.33 Antenne: Rail 21 - 'Meester, u mag rijden' Begin 1969 verschijnt het aktieplan 'Spoor naar 75' van de Stimurail. De werkgroep, die bestaat uit stafmedewer kers van de Nederlandse Spoorwegen, moet nieuwe ideeen aandragen. Bijna 20 jaar later, in 1988. presenteert de Nederlandse Spoorwegen opnieuw een toekomstplan. Rail 21 wordt geïntrodu ceerd. In 1990 wordt het plan opgeno men in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Deze documentaire uit de 'Antenne serie', geeft een totaal overzicht van wat er gaande is op het ge bied van het spoorwegennet. Nederland 2 22.30 FILMS OP TV 'Drillinge an Bord', Duitse speel film met Heinz Erhardt in een drie voudige rol. (Duitsland 2,19.25 uur) WOENSDAG Drillinge an Bord 1959-D) Onderhou dende schlagerkomedie van Hans Mul ler over een drieling die een bootreis ge wonnen heeft met de schlager 'Char ming Boy'. Met: Heinz Erhardt en Peter A lovely Way to Die 1968-VS) Vr« spannende detective van Lowell met Kirk Douglas en Sylvia Kosci vé-detective moet getuige mdebuut van Alie Mc- 22.45 beschermen. I Craw. Duitsland 3 Up River 1979-CDN) Rauwe, tweedi mensionale wraakfilm van Carl N. Kitt. Jonge pionier in 1900 verliest zijn vrouw door plaatselijke tyranmeke grootgrond bezitter. Hij zweert bloedige wraak. Met: Jeff Corey. Super Channel 23.00 Nekde je Mozna Hekzy 1991 CS) Ver haal over de liefde tussen een 35-jarige vliegtuig-monteur en een |onge studente tegen de achtergrond van het afbrokke lende communisme. Regie: Milan Cie- slar. Met: Juraj Simko 23.05 99 River Street 1953-VS) Pretentieloze, maar krachtige film van Phil Karlson met John Payne en Evelyn Keyes. Ro buuste misdaadfilm y^aarm een man zi|n onschuld probeert te bewijzen, Duitsland 1 00.35 Pane. Amore e1955-1) Jonge wedu we uit Sorrento laat zich het hof maker door opperwachtmeester. Sophia Lorei vervangt m dit derde deel de te dure Lc lobridgidaalsdorpsschone. Regie: Dm Duitsland 2 00.35 DONDERDAG Vivacious Lady 1938 VS) Onderhou dende, wat trage film van George Ste vens met James Stewart en Gmger Ro gers Professor gaat naar zqn neef m New York en valt als een blok voor een BRTN 1 15.00 BEKIJKT MAAR linton sprak vanuit het Oval Office. Een paar passages uit die toespraak tot het Amerikaanse volk hebt u giste- S ren gezien. RTL 4 Nieuws en het NOS-Iournaal deden elk hun eigen keuze. Naar mijn idee waren de stukjes die het 8-Uur Journaal gebruikte het meest relevant. Maar het blijft puzzelen als je op de Nederlandse omroep bent aangewezen. Gelukkig had ik van NCRV's Hier en Nu de keiharde cijfers onthouden die corres pondent Bernard Hammelburg daar eergisteren gaf. De Verenigde Staten hebben een staatsschuld van 327 miljard en 250 miljoen Amerikanen moeten die aanzuiveren. Cijfers die je node miste bij de nieuwsuitzendingen van gisteren, als achtergrond bij Clinton s plannen. Ik had de speech van Clinton overigens 's nachts al live op CNN ge zien. Wat mij toen opviel, was zijn merkwaardige uithaal naar 'Washington' (zoals wij 'Den Haag' zouden zeggen). „Ik ben nu 26 dagen in functie en heb al geleerd dat gezond verstand in Washing ton ver te zoeken is." Vreemd. Was het Bush niet die in zijn verkie zingscampagne alles wat mis ging aan de meerderheid van Clin ton's democraten in het Congres verweet? De nieuwe president vindt dat nu dus ook. Hoe het zij, Clinton heeft een goede tv-per- soonlijkheid. Jammer dat zijn tekstschrijvers niet één alinea schrapten. Dan had de president zich in een rustiger spreektempo tot het volk kunnen richten. Nu holde ook de buitenlandse toe schouwer als een amechtige cowboy zwaaiend met de lasso achter het onbeteugelde paard aan. Weer genoten van Pleidooi (deel 7) bij AKN. Bob van Tol, die mij een gruwel is, of was, tussen de kreupele kinderacteurs in een of andere Nederlandse soap, speelde hier een goeie gastrol. Wat een dilemma vooreen toneelspeler. Brood op de plank in een soap, of een, twee keer per jaar je vak kunnen uitoefenen in een mooie pro- duktie. Maar het hoeft elkaar niet altijd te bijten, zoals gisteren werd bewezen. In de huiskamer bijna een open doekje gegeven aan Eric van der Donk. Als Van Gilze Senior werd hem door zijn zoon vernietigende tekst toegevoegd. Dat hoorde je. terwijl Van der Donk te zien was in een close up. Precies tien seconden duurde die, waarin hij van cynische triomfator veranderde in iemand die geraakt werd. Met minieme middelen als oogopslag en de trek om zijn mond. Kan zó naar de toneelschool als lesmateriaal perfect spel op camera. Ongelooflijk mooi geacteerd. Bij Berg kwam Joke Bruijs vanwege actie tegen het racisme vertel len dat zij ook weet wat het is om te worden gediscrimineerd. Zij is door „journalisten en zogenaamde intellectuelen" in het „hokje van dom blondje" geduwd. Terwijl ze „toch best wel wat te vertel len had." Nou, dan zetten we het hokje toch open. Kom Joke, kom maar. Wat jij wilt, hoor... HenkTerlingen BRUSSEL ANP Kopers van het Vlaamse radio- en televisieblad Humo, ook die in Nederland, krijgen deze week er gratis een condoom bij. Fa brikant Londen Rubber Compa ny heeft 290.000 exemplaren Durex Silver - 'Niet voor slappe lingen' staat er op de cover - aangeleverd om de Belgen over te halen meer het condoom te gebruiken. Humo heeft voor de gelegen heid zijn oplage (normaal een kleine kwart miljoen) daaraan aangepast. Daarvan gaan er zon 5.000 naar Nederland, zoals nu ook weer, zei dinsdag een commercieel medewerkster van Humo-uitgeverThe Press. „Met de groeten van Leona Detiége", schrijft het weekblad naar de Vlaamse gemeen schapsminister die de lijm en het plakband heeft betaald voor het rubberen kleinood op de cover. Zij gaf namelijk maandag het startschot voor een anti- aidscampagne „Zet 'm op". Via Humo en spotjes met zuchtjes en gilletjes van een vrouw op de televisie en in de bioscoop en affiches in scholen, apotheken en op bus en tram wordt gepro beerd de condoom aan de man te brengen. Kosten: zo'n 325.000 gulden. HILVERSUM GPD Dirk-Jan Bijker, programmalei der radio en televisie van de Evangelische Omroep, heeft ontslag genomen. Hij heeft sa men met EO's programmama kerjan van den Bosch een eigen produktiebureau opgezet. De EO heeft met het tweetal een contract afgesloten over de levering van programma 's. Het vertrek van met name Bijker komt voor de Evangeli sche Omroep op een wat onge legen moment, meent adjunct directeur Ad de Boer, omdat de EO A-omroep is geworden en „veel werk verzet moet wor den." Albert Mons is voorlopig de opvolger van Bijker. Mons was hoofd pr bij deze omroep. Volgens De Boer „kan het best lang duren voordat de EO weer op normale sterkte is." Geruchten over interne pro blemen omdat Bijker en Van den Bosch als extern producen ten aan de EO verbonden blij ven, worden zowel door de di rectie als de ondernemingsraad tegengesproken. KRO-show over vrijwilligerswerk Presentatie in handen van cabartier Amo van der Heyden GRONINGEN JACQUES d'ANCONA De Groninger cabaretier Arno van der Heyden gaat bij de KBO televisie een nieuw programma presenteren. Op 16 mei ver schijnt hij op de buis. Hij mag al zijn talenten inzetten in een combinatie van presentator en interviewer, met de toevoeging van persoonlijke muzikale en theaterachtige elementen. Een KRO-productieteam zag Amo van der Heyden in Amers foort optreden in een voorstel ling van Theater te Water. Ze waren nogal onder de indruk en dat was de aanleiding hem uit te nodigen voor een screentest. Van der Heyden had nooit am bities in die richting gekoesterd en niet eens de tijd om de test zorgvuldig voor te bereiden, maar werd toch uit enkele kan didaten gekozen. Hij zat op dat moment middenin de opnamen van een TROS tv-programma en verkeerde nog in de roes van de cabaretcompetitie voor het Camerettenfestiv al in Rotter dam, waar hij de persoonlijk heidsprijs en de publieksprijs Zijn televisieprogramma zal allerlei elementen uit het vrij willigerswerk onder de aan dacht brengen. Als eerste orga nisatie is de keus gevallen op De Zonnebloem, een instelling met een onmiskenbare KRO-achter- grond. Begin april vaart Amo van der Heyden twee dagen mee met het vakantieschip dat zieken en bcdlcgerigen door Nederland voert. Het wordt op zondagavond 16 mei op prime time (20.10 tot 21.05) uitgezon den als een soort proefprogram- ma. Als het aanslaat wordt een serie waarin andere vrijwilli gersorganisaties worden belicht. Zijn theaterprogramma De voorkant van het ongelijk, sa men met zijn zus Tanneke. speelt hij tot november door. Na zijn succes op Cameretten tonen de schouwburgen inte resse. Er zijn ongeveer 20 voor stellingen gehoekt In november zijn voor Amo van der Heyden de eerste try outs geboekt van zijn nieuwe show (ook weer samen met Tanneke) die zal lopen onder de titel Het Duet met als thema: longen zoekt Meisje. De pre miere is op 9 december in Gro ningen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11