'Dagen repeteren in oefenkot' Cultuur&Kunst DONDERDAG 4 FEBRUAR11993 'Betty Goes Greengelooft in rock 'n roll De jonge Belgische rock groep Betty Goes Green heeft alles wat een Ameri kaanse band ook heeft, vinden ze zelf. Vorige maand verscheen hun al bum 'Hunaluria'. Bezuiden Baerle Nassau is men reeds voor het Brusselse kwintet gevallen. Binnenkort willen de vijf Bettys ook het pu bliek aan deze zijde van de grens voor zich winnen. Vanavond staan ze in de Sleepin, Amsterdam, zater dag treden ze op in het Rotterdomse Rotown. amsterdam peter BRUVN Voordat er één noot gespeeld is, heeft de gitarist z'n shirt al non chalant over zijn broek hangen. Mooi shirt overigens. De bassist met baardje en staartje, die ook al zo'n fraai overhemd draagt, staat wijdbeens op het podium. De achtergrondzangeres is een prachtige Lolita met een minijurkje boven haar hoge lak- laarzen; in een jaren zestig pop programma had ze niet mis staan. En de zanger laat z'n lan ge haar voor z'n ogen hangen en legt z'n hart op de tong. Geen twijfel mogelijk, hier staat een rock 'n rollband. Ze heten Betty Goes Green en in de openingssong maken ze al duidelijk dat je hen niet teveel over die groepsnaam moet doorzagen: Betty Goes Green, whatever that means." En ver der dus rock 'n roll. Helemaal, lot de fallus-act met de gitaar aan toe. Maar wal belangrijker is: de band gelóóft in zichzelf. Dat stralen ze uit. Jong en zelf verzekerd. De wereld is er om veroverd te worden. De 'go for it'-mentaliteit. Pieter de Cort, Luc Crabbe, Nathalie 'Nash' Diver, Tony gezels en Joe Bacart eigenlijk nooit verveelt. Betty - maken sinds e Ze hebben ook alles om een Amerikaanse band te zijn, be halve dan dat ze uit België ko men. Al ziet Mike Rathke die hun nieuwe album 'Hunaluria' - het eerste voor een grote pla tenmaatschappij - produceerde, dat onderscheid Belgisch/Ame rikaans niet zitten. „In de mu ziek bestaan die grenzen niet," zegt Rathke, die vooral bekend is als vaste gitarist van Lou Reed. Betty Goes Green is een band die overal vandaan had kunnen komen." En breng daar dan maar eens iets tegenin. Zanger Luc Crabbe, gitarist Pieter de Cort, bassist Tony Ge- zeis, drummer Joe Bacart en zangeres Nathalie 'Nash' Duy- ver - samen Betty - maken sinds een jaar of drie het soort rock muziek dat eigenlijk nooit ver veelt. Denk aan de Black Cro wes. Denk aan - toeval? - Lou Reed. Tijdloze rock 'n roll. Tege lijkertijd is het ook niet zo, dat je bij het beluisteren van Huna luria meteen denkt 'Wow! Dat is Betty Goes Green". Daarvoor is hun geluid te weinig oorspron kelijk en zijn muziek en teksten opgehangen aan al te voor de hand liggende clichés. Magie De podium-groep Betty Goes Green heeft echter dat beetje extra magie. En dat geldt dan vooral voor zanger en frontman Luc Crabbe. Die jongen hééft het gewoon. Die bare rockcharme. Later die nacht loop ik hem in een Brus sels café tegen het lijf. En nog later, tegen sluitingstijd, in een andere kroeg nog eens. Een nieuwé plaat is voor hem toch iets als de geboorte van een kindje. En dat dient op gepaste wijze gevierd te worden. De volgende ochtend zitten we tegenover elkaar in het kan toor van de platenfirma. Kleine oogjes. „Eerlijkheid, daar draait het voor ons allemaal om," zegt de zanger. „We hebben voor de muziek gekozen. Dat komt op de eerste plaats. Dan maar geen goede baan, of zo. En het is ge woon tof dat we er alle vijf zo over denken. Rock 'n roll-Ie- vensstijl? Street-credibility? Ach, dat zijn van die woorden van gasten die meer tijd spenderen aan de toog, dan dat ze muziek maken. Want ook in de rock 'n roll komt het toch in de eerste plaats neer op heel hard wer ken. Drie, vier dagen per week repeteren in 't oefenkot. Dat ge zeur over die drank en drugs: Lou Reed is tegenwoordig zo clean als een frisgewassen on derlijf en maakt nog altijd ge weldige muziek." Die Luc Crabbe is wel in orde. Z'n band, daar is ook niks mis mee. En als ik zeventien was ge weest, dan had ik hun muziek ongetwijfeld fantastisch gevon den. 0 D I U M B L I K Kindertheater Burp! brengt het verhaal van Keg, een oude brompot, en Slof, een vrolijke LEIDEN Leidse Schouwburg SIMONE Na in een aantal musicals te heb ben geschitterd staat Simone Kleinsma nu in haar eigen show: schreven nieuw repertoire en vijf zangers en dansers staan haar ter zijde. Het orkest staat onder lei ding van Nico van der Linden. ,Een bijna on-Hollandse show' Vrijdag 5 en zaterdag 6 februari. FASSBINDER Reiner Werner Fassbinder schreef 'Bremer Freiheit'. Geesche, de hoofdpersoon, is een historisch fi guur die in 1831 veeertien mensen met gif om het leven bracht. Een Duitse Goeie Mie dus. Maar zij deed het niet voor de verzekerings premie. Eerst vergiftigde ze haar varken van een echtgenoot, waar door zij een aantrekkelijke weduwe werd. Vervolgens moesten al haar kritikasters het ontgelden Het Westdeutsche» Tournee Theater toont Fassbinders betrokkenheid bij de vrouwenemancipatie èn zijn ironische kijk erop. Dinsdag 9 februari. BURP! Grappig en ontroerend is 'Decem ber' van kindertheater Burp! Keg. woont in een caravan en verzamelt oud speelgoed. Hij repareert het samen met Slof, een vrolijke vrouw. Keg is een oude brompot. Burp! toont hiermee aan dat oud zijn niet altijd even makkelijk is, maar dat ie er wel wat plezierigs van kunt ma ken. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Woensdag 10 februari 14.30 uur. Telefoon 124890 'Het Nieuwe Bouwen' oude waarden. Om iets nieuws te maken moet je soms iets ouds vernietigen. te kunnen halen. In 'Het Nieuwe Bouwen' wordt een streep gezet onder het 'Imagine' en 'I have a dream uit de jaren zestig Idealen en idolen gaan naar de schroot hoop. En op de wrakstukken van een stukgeslagen leven vinden een man en een vrouw elkaar. Vrijdag 5 en zaterdag 6 februari. NEUSHOORN Een circus zonder olifanten, trape zes of brandende hoepels. Maar een met verhalen over vreemde dingen. Er is een vrouw die hele maal opnieuw wil beginnen en daar alles wat ze ziet een nieuwe naam geeft. Haar tafel noemt ze 'vloer kleed' en haar stoel 'schilderij'. Jammer is dat ze nu met niemand meer kan praten. En er is een man die alles wil vergeten en daarbij door een neushoorn wordt gehol- FOTO LEON! RAVESTEIN pen. En zo zijn er meer verhalen in dit verhalencircus van de theater groep Maccus. Voor kinderen vanaf 7 jaar. Zondagmiddag 7 februari, 1*5.00 KAFKA'S KRUIS Een literaire komedie van de En gelse schrijver Alan Bennett. Een Microtheater Imperium IMPERIUM Toneelgroep Imperium speelt 'Sa vannah Bay' van Marguerite Duras, een stuk over de liefde. Wie liefde zegt. spreekt tegelijk over het ver lies ervan Het wordt dan een her innering. Met het emotionele pro bleem van het zich herinneren van de liefde houdt dit stuk zich bezig. Vrijdag 5, zaterdag 6 februari, 11, 12, 13 februari, 18 t/m 20 februa- LEIDERDORP Muzenhof Cor Gordijnsingel 4 Telefoon 410957 ERIK Naar 'Erik of het klein msekten- boek' van Godfried Bomans is de Toneelgroep Nieuw West verbrandt in 'Het Nieuwe Bouwen' oude waarden. Om iets nieuws te maken moet je soms iets ouds vernietigen. FOTO BEN VAN DUIN voorstelling van Peter Drost ontwor pen. In dit sprookje komt Eriks lie- velingsschilderij 'de Wollewei' tot leven en beleeft Erik de meest spannende avonturen met dieRen en insekten. Hij dineert bij de keu rige wesp, speelt contrabas op de levende bromvlieg en logeert in een slakkehuis dat dienst doet als ho tel. Voor kinderen vanaf 6 jaar. Zaterdag 6 februari. ALPHEN Parktheater Cornells Geellaan 2 Telefoon 01720-72875 AMATEURS CENTRAAL In het Zuidhollands Amateurthea ter Circuit dat morgen wordt ge opend, krijgen amateurgroepen de kans hun produkties aan een breed publiek te tonen. 'Om Eleanor' van Per Expres is een van de groepen die op de planken staan. Meer over dit project is elders in dit cultuur- en kunstkatern te lezen. ROELOFARENDSVEEN De Alkeburcht Noordhoek 3 Telefoon 01713-12720 TURKS FRUIT Sjoerd Pleysier speelt - in zijn een tje - 'Turks Fruit' van Jan Wolkers. Hij is de man die voor de toeschou wers de grootste liefdesgeschiede nis van zijn leven in herinnering roept. Een bekentenis. Zaterdag 6 februari. THEATERS DEN HAAG APPELTHEATER vr 5, za 6, 20.15 uur: Toneelgroep De Appel; 'Het Oordeel van Paris'. AT&T DANSTHEATER vr 5, 20.15 uur: Nederlands Dans Theater 2, 'Programma VI'. za 6. zo 7.20.15 uur: Djazzex, o.a. 'Cell Walk'en'Light's DILIGENTIA vr 5. za 6. 20.15 uur: Bert Visscheu 'Jammer'. wo 10, 20.15 uur: Hans Liberg Inter nationaal (uitverkocht). KONINKLIJKE SCHOUWBURG za 6, 20.15 uur: Montezuma's Re venge; 'The Third Act'. ger NEDERLANDSCONGRESGEBOUW vr 5, 19.30 uur; za6, 14.30 en 19.30 uur; zo 7,14.30 uur: En gelstalige toneelvoorstelling van The Anglo-American Theatre Group; 'Fairytales Fairytales 1,2,3'. AMSTERDAM CARRÉ t/m 30 mei, 20.15 uur: Musical 'Cats' van Andrew Lloyd Webber. C.C.AMSTELVEEN vr 5 t/m ma 8, 20.15 uur (zo alleen 14.00 uur): 'We hebben samen een paard' van Annie M G. Schmidt met o.a. Annet Nieuwenhuijzen en Trudy Labij. wo 10. 20.15 uur: Opus One; "Take 5', dansvoorstelling, do 1120.30 uur: Trio de Janeiro; 'Bij de beesten los'. KLEINE KOMEDIE di 9 t/m za 13. 20.15 uur: Cabaret Dubbel Dwars; 'Afslag Dokkum'. MUZIEKTHEATER vr 5, ma 8, do 11, 20.00 uur: De Ne derlandse Opera; 'Der fliegende Hol lander'. NIEUWE DE LA MARTHEATER vr 5, za 6,20.15 uur: Paul de Leeuw; 'Wie plukt mij?'. di 9 t/m zo 14, 20.15 uur (zo alleen 14.00 uur): 'Puzzels' met Henriëtte Tol, Mary-Lou van Steenis, Marijke Vleugelers, Frederique Huydtsen Elly Weller. STADSSCHOUWBURG vr 5, za 6, 20.15 uurPiccolo-Thea ter Noord; 'Gezichtsverlies'. za6t/m za 13.20.15 uur: Toneel groep Amsterdam; 'Count your Bles sings'. ZOETERMEER STADSTHEATER vr 5,20.15 uur: Theater van het Oos ten; 'Elektra'. zaö, 14.30 uur: Toneelgroep Tintel; 'De IJspnnses' (uitverkocht), za 6,20.15 uur: Kunst en Vriend schap; 'In the Spotlights', wo 10, 20.15 uur: Opera Forum; 'Stiffelio' op muziek van Verdi. do 1120.15 uur: 'De gehe.men van de dienstmaagd Zerlme' met Henni .Orri en Hans Kuyper. CONCERTEN LEIDEN KAPELZAAL 10 februari Vera Verzijden, mezzo-sopraan, Ro nald van der Valk, piano; werken van Schubert. Brahms. Haydn, Chausson, Von Zemlmski en Ives, 20.15 uur. 11 februari Lunchconcert met Johannes Jacobs, piano, werken van Van Beethoven en Chopm, 12.45 uur. WAALSE KERK 'De triomfeerende Min', eerste Ne derlandse Opera, uitgevoerd door e gelegenl ding: Ell WAAG 5 februari Open podium van stichting Horus, 20.30 uur. DE X 5 februari Zuidamerikaans muziektheater Zum- bayllu met 'Jatun Nawis', 20.30 uur LOKHORSTKERK 7 februari Gemengd koorVocalei, midwinter concert. Werken van Schuyt, Swee- Imck, Hassler, Liszten Maessen, 15.00 uur. 'T STATHUYS 6 februari The Funzzen het Leidseplem, twee Leidse bands. 21.00 uur. ALPHEN AAN DEN RIJN HET KASTEEL 6 februari Sjako! Heavy sound, 21.00 uur. KATWIJK TRIPODIA 5 februari Concert door Flairck-gitarist Hans DILIGENTIA 7 februari Luisermuseum: Made in USA; werken van Griffes, Ivesen Perle, 14.30 uur. 9 februari Tschaikowsky Piano-Tno; werken van Haydn, Dvorak en Tschaikowsky, 20.15 uur. 11 februari Musica ad Rhenum; werken van Mo zart, Graf en Haydn. 20.15 uur. DR. ANTON PHILIPSZAAL 5 februari Residentie Orkest olv Günther Herbig ven, 20.15 uui 7 februari Residentie Orkest olv Günther Herbig mmv Jutta Czapski, piano; werken van Mozart en Beethoven, 14.15 uur. 8 februari Nederlands Kamerorkest olv Jean- Jacques Kantorow mmv Vadim Repin, viool; werken van Ligeti, Mozart en Dohnanyi, 20.15 uur. 10 februari Kamermuziek door o.a. Ellen Corver, piano, en leden van het Residentie Orkest; werken van Rihm, Ligeti, Schat, Balassaen Sjostakovitsj, 20.15 uur. 11 februari Schónberg Ensemble en Nederlands Kamerkoor olv Reibert de Leeuw; werken van Janécek. 20.15 uur. KONINKLIJKESCHOUWBURG 7 februari Concert door de Franse chansonnière Maurane, 20.15 uur. AMSTELVEEN CULTUREELCENTRUM 11 februari Bluesconcert door Byther Smith Band, 20.15 uur. ZOETERMEER STADSTHEATER Amsterdam Fortepiano Trio, werken van Haydn, Hummel en Beethoven, 11.30 u EXPOSITIES LEIDEN ARS STUDIO Pieterskerkgracht 9. 'Lente op de be graafplaats aan de Groenesteeg'. Werk van Marjolijn Groustra, Herman- ce Mees en Elbert Ploos van Amstel; 7/2 t/m 28 2. ma. di, woe, do 19-22 uur, di en do ook 9-12 uur. za en zo 13-16 uur. 19-22, DE KLEINE KLUP Nieuwe Rijn 1. Foto's van de Noorse fotografen Runa Erakeren Helge Hummelvoll, t/m 11/2, ma t/m za 10- 22 uur. zo 12-22 uur. TIME ISART Nieuwstraat 10. Schilderijen van Rudolf Valster, t/m 28/2, wo t/m vr, zo 14-18 uur. BLEIJENBERG GALERIE Breestraat 113. Schilderijen van Alf red Degens, t/m 25/2, di t/m za 9-18 uur, le zondag van de maand 12-17 BLEIJENBERG BEELDEN Langebrug 61. Vaste opstelling diver se beelden; vr, za en le zondag van de maand 12-18 uur. ZÓNE Nieuwstraat 17 b. Tekeningen van Gerard de Bruyne; 7 t/m 28/2, di t/m vr 11-18 uur, za 11-17 uur, zo 13-16 Tatsuhiko Yokoo, t/m 14/2, wo t/m zo 11-17 uur. ART ACRYLAAT Nieuwstraat 53. Sandrien van Thiel, objecten van perspex, t/m 13/2, di GALLERIA PROPITIA Nieuwe Rijn 93. Werk van Mechtilt Gremer. t/m 21/3, do t/m zo 13-18 STELLING Burgsteeg 14. Werk van Leon van den Eijkel, t/m 2812, do t/m za 14-18 uur, zo 14-17 uur. DE WAAG Aalmarkt 21De Muur 1Gerard Koek, Arcadian tide, 4/2 t/m 6/3, woe t/m vr 12-17, za/zo 11-17 uur; ten toonstelling gesloten op 7, 14 en 27/2 en 7/3. ALPHEN AAN DEN RIJN STAAGALERIE Prinses Irenelaan 88. Schilderijen en beeldmetaforen van Marijke Nielen, iek van Nell Spoorenberg, t/m et/m a 12-17 u r 19- 25/2, 21 uur. WASSENAAR RAADHUIS DE PAAUW Raadhuislaan 22. Grafiek, houtgravu res, linosneden, schilderijen, goua ches en glas van W.J. Rozendaal, 9/2 t/m 21/3, di t/m vr 10-16, za en zo 13-16 uur. GALERIE 27 Schoolstraat 27. Schilderijen van Henri Vandermoere en Peter Munnik, t/m 27/2, di t/m vr 10-17 uur. GALERIE BIANCA Kerkstraat 32. Werk van Athinais Xe- naou, Truus Oele-Apon en Nancy van Overveldt, t/m 21/2, vren zo 14-17 NOORDWIJK ART MATTERS Voorstraat 107. Werk van de Ameri kaanse kunstenaar Roger Welch en van enkele jonge Nederlandse kun stenaars, t/m 11/3, vr t/m zO 13-17 'Chaos' van Alfred Degens. MUSEA LEIDEN MUSEUM BOERHAAVE Lange Agmetenstraat 10. 'Bij geble ken geschiktheid..., Pioniers van de psychotechniek', t/m 25/4; do t/m za 10-17 uur. zo 12-17 uur, elke zon dag om 14 en 15 uur gratis rondlei dingen. 10-17 uur. zo 13-17 uu RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN Rapenburg 28. Di t/m za 10-17 uur, zon- en feestdagen 12-17 uur. Elke eerste zondag van de maand archeo logisch spreekuur, 13-17 uur. RIJKSMUSEUM VOOR VOLKEN KUNDE Steenstraat 1. Tentoonstelling'Van Kust tot Kust. pre-Columbiaans aard ewerk sculpturen uit Meso-Amerika', t/m 7/3. 'Chinese achterglasschilde- rmgen' t/m 14/2. 'Onder Indianen', t/m 7/3. 'Prenten in een veranderend Japan 1868-1940', t/m 14/2. Zo 7/2 (14 uur) en ma 8/2 (20 uur) rondlei ding 'Prenten.jn een veranderend Ja- Rapenburg 73. Wo t/m vr 13-17 u HORTUS BOTANICUS Rapenburg 73. Ma t/m za 9-17 uu a t/m vr 10-12.301 13.30-16 uur. DE LAKENHAL Oude Singel 28-32, do t/m za 10-17 PRENTENKABINET Rapenbu/g65. di t/m vr 14-17 uur. PIJPENKABINET Oude Vest 159a. Zo 13-17 uur. KONINKLIJK PENNINGKABINET Rapenburg 28. Di t/m za 10-17 uur, zo 12-17 uur. 'Nederlandse Penning- kust 1890-1990't/m 21/3; 'Kunst voorde hand' t/m eind 1993. WAGENMAKERS MUSEUM Oude Varkenmarkt 13. Zo 13-17 uur. KATWIJK KATWIJKS MUSEUM Voorstraat 46. Do t/m za van 10-12 uur en van 14-17 uur. 'Plaatjes kij ken', originele kinderboeken-illustra- 'Groeten uit Katwijk','een overzicht van honderden prentbriefkaarten van 1880-1930.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 22