Programma's Rtv Zondag ZATERDAG 23 JANUARI 1993 NEDERLAND 1 16.00 16.05 16.30 17.00 17.05 18.33 18.58 22.41 23.17 23.22 I0S magazine, magazine met actuele en religieuze onderwerpen Einde De rest is stilte, documentaireserie over het omgaan met de dood Nieuws voor doven en slechtho renden Journaal Het gezongen woord Waar blijf je anders? discussieprogramma o.l.v. Ruud Foppen over geloof en tradities Nota bene, kerkelijke agenda Opium, wekelijks kunst- en cul tuurprogramma. Presen tatie: Tinêke de Groot Master Peter's pup show, verfilming van De Falla's Don Quichote-operaatje voor zangers en marionet ten El retablo de Maese Pedro Prinsengrachtconcert 1992, ballade in f opus 52 van Chopin, uitgevoerd door de pianist Shura Cher- kassky. Herh Sesamstraat Nijntje, kinderserie 1 For U, jongerenmagazine Abdijen in West-Europa, documentaireserie. Afl. 12: Dominicanen, Con vent de laTourette, Frankrijk Natuur in eigen land, natuurserie Journaal Waku waku, dierenquiz Ook dat nog, satirisch consumenten magazine Brandpunt Vreemde praktijken, Nederlandse comedyse rie. Afl. 3: De procedure fout. Bertus krijgt bezoek van zijn oude maat Rob bie. Wanneer Eljee een aantal wetboeken in Ber tus' paleis opslaat, ge bruikt Bertus deze om Robbie te helpen Kruispunt Journaal Einde BRTN 1 09.00 Telekolleg II. Cursus geschiede nis. 09.30 Telekollegaktuell. Cursus overzicht. 09.00 Samson. 10.00 Eucha ristieviering. 11.00 De zevende dag. praatcafé. 12.30 Sportmiddag. 13.15 Oliver Twist, tekenfilm. 14.30 Round the twist, jeugdserie. 15.00 River kings, serie. 16.00 1 voor iedereen, gevarieerd magazine. 17.00Cordon Bleu, culinaire serie. 17.30 Beestenbos is boos, teken filmserie. 17.55 Tik tak, animatieserie. 18.00 Journaal18.10 Wonder years, co medyserie. 18.35 1000 seconden, culi nair programma. 19.00 De Cosby show, comedyserie. 19.25 Meded. en progr.- overz. 19.30 Journaal en sport. 19.45 Sportweekend. 20.30 FC De kampioe nen, comedy-serie. 21.00 De zomer van •45. serie. 22.00 De pré historie, monta geprogramma. 22.30 Vandaag en sport. 22.50 Ziggurat, kunstmagazine. 23.30 DUITSLAND 1 08.35 Disney Club, kindermagazine. 10.00 Das war einmal... 1966, docu mentaireserie. 10.30 Europaische Profi le: Herman van Veen, portret. 11.00 Kopfball, spelprogramma. 11.30 Die - Sendung mit der Maus, informatief kin dermagazine. 12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau. Met Wochenspiegel/13.10 Weekoverz. Eins Plus. 13.15 Musikstrei- fzüge: Verklungener Wohllaut, klassiek muziekmagazine. 13.45 Als die Tiere den Wald verliessen, tekenfilmserie. 14.15Zaster, Zoff und die Rezurzen, ko mische misdaadserre. 15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-Sport extra. 17.00 ARD-Ratgeber: Geld. 17.30GIO- t>us. Paradies und Pulverfass, reportage. 18.00 Tagesschau. 18.05 Wir über uns. 18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse, serie. 19.09 Die Goldene 1. 19.10Welt- spiegel, reportages. 19.50 Sportschau- Telegramm. 19.58 Progr.-overz. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das tödliche Auge, tv-Plm 21.44Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Kulturreport, cultureel magazine. 22.15 Tagesthemen. 22.30 Schauplatz der Geschichte. Ljubljana, documentai re. 23.15 Hundert Meisterwerke, serie kunstbeschouwingen. 23.25 Paradigma, tv-film. 01.lOTagesschau. 01.15 Zuschauen - Entspannen - Nachdenken. 01.20 Einde. DUITSLAND 2 08.10 P 09.00 Z lischerGottesdienst. 10.15 Matinee, met: Tandem, tv-film. 11.55 Progr.- overz. 12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45 Heute. 12.47 Blickpunkt. actuali teiten. 13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, serie oude weekjournaals. 13.30 Sieben- stem, poppenserie. 13.55 ZDF Sport ex tra. 14.55 Umwelt. milieumagazine. 15.25 Aktion 240. 15.30 Dr. Mag. ma gazine. 15.55 Asso. speelfilm. 17.20 Heute. 17.25 Die Sport-Reportage. 18.15 Kinder ohne Grenzen, reportage. 18.57 Progr.-overz. 19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Unter Kreuz und Knute, Documentaire serie. 20.15 Aus Oldenburg in Oldenburg: Musik liegt in der Luft, amusementsprogramma. 22.00 Heute. 22.10 Sport am Sonntag. 22.15 Der verdammte Krieg, documen- taureserie. 22.45 Brigitte Fassbaender, filmportret. 23.55 Heute. 24.00 Henry Jaglom: A safe place, speelfilm. 01.30 NEDERLAND 2 08.53 Nieuws voor doven en slechtho renden 09.00 Einde 11.23 Nieuws voor doven en slechtho renden 11.30 TROS/Veronica sport 13.00 Omrop Fryslan: Fryslan 13.30 13.35 14.15 14.45 16.10 16.40 17.15 17.35 17.40 17.55 praatprogramma Oom Hedidouane, kleuterprogramma Najib, praatprogramma Aktuël, actualiteiten uit Turkije en Nederland Spiegel verkeerd? programma over het leven in multi-etnisch Neder land Het getemde vuur, documentaire over Chi nees vuurwerk Journaal Integraal management, voorlichtingsprogramma Omgaan met stress Japans voor beginners Blinde hartstocht De Victoriaanse bloe mentuin, voorlichtingsprogramma Knoop in je zakdoek. Afl. 9: Werk hebben De Victoriaanse bloe mentuin Journaal The A-team, Amerikaanse serie Candid camera, programma met de ver borgen camera TV-dokter Waard om te weten, uit de cursus Ontdek de psychologie Strip- en cartoontekenen Noble House, 4-delige Engelse minise-, rie. Slot Het zijn toch weer die Hol landers, programma's over mensen met originele ideeën en verrasende oplossingen. Presentatie: Kees Brusse Een hertogdom om van te dromen, pörtret van de hertog van Devonshire. Deel 2 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart Nieuw Burgerlijk Wetboek Journaal NEDERLAND 3 08.00 12.00 12.45 12.50 18.45 20.00 20.13 20.46 21.15 Villa achterwerk, kinderprogramma met De grote dikke beer vertelt, Dag meneer de Koeke- peer, Smeerkees, De boefjes, De grote Laura en Lena Fhijnbeenshowen Geheim gebied Reiziger in muziek, live-programma waarin Han Reiziger musici, componisten en andere gepassioneerden ontvangt Het Capitool, actueel discussiepro gramma Nieuws voor doven en slechtho renden. Studio sport, met EK Schaatsen vanuit Heerenveen; Worldcup skiën vanuit Wengen en Open Australische tennis kampioenschappen Journaal Studio Italia met Italiaans competitie voetbal Toveren, filmpje van Stichting Fos ter Parents Plan Studio sport Journaal Lopende zaken, actueel magazine The powers that be, Amerikaanse comedyserie Een schitterend ongeluk, discussie tussen de we tenschappers die in de af gelopen serie aan bod kwamen Nieuws voor doven en slechtho renden Discussieleider van 'Een schitte rend ongeluk' Wim Kayzer. (Neer land 3,21.15 uur) DUITSLAND 3 10.00Telekolleg II. Cursus Engels. 10.30Sehen statt Horen. ll.OOIhre Heimat - unsere Heimat, magazine. 12.00 Das Erbe der Urzeit - Wir im Spie gel alter Kuituren, begeleidingsprogram ma. 12.45 Europaplatz. magazine. 13.10 Das war's - diese Woche. 13.40 Sonnt 14.45 Marienhof, serie. 15.35 Domicile conjugal, speelfilm. 17.09Düsseldorf: Robert Schumann. 17.15 Die deutsche Schlagerparade. 18.00Aktuelle Minute. 18.01 Matt und Jenny, kinderserie. 18.30 Gott und die Welt. religieus maga zine. 18.58 Progr.-overz. 19.00 Aktuelle Stunde. 19.00 Sport im Westen. 20.00 Die Alleinseglerin, speelfilm. 21.27 West 3 aktuell. 21.35 Köln lacht. 22.05 Schmidteinander, amusement. 23.05 Magische Stad te: Potosi, portret. 00.05 ENGELAND 1 08.25 The high Chaparral, westernserie. 09.15 Breakfast with Frost. 10.15The Good Book guide. 10.30 This is the day, 11.45 Italianissimo. Cursus Ita liaans. 12.00 Careering ahead, informa tieve serie. 12.30 Off the back of a lorry, serie reportages. 13.00 Advice shop, consumentenmagazine. 13.30 Country file. 13.55 Weekweerber. 14.00 Nieuws en weerber. Aansl. On the record. 15.00 EastEnders, soapserie. 16.00 Match of the day - The road to Wembley, voetbal magazine. 18.00 The clothes show, mo demagazine. 18.25 Antiques roadshow. 19.10 Nieuws en weerber. 19.25 Songs of praise. 20.00 As time goes by. come dyserie. 20.30 Lovejoy, misdaadserie. 21.20 So haunt me, comedyserie. 21.50 Nieuws en weerber. 22.05 Gallowglass, thriller. 23.00 Mastermirtd, quiz. 23.30 Heart of the matter, serie reportages. 00.05 What shall we tell the children, serie. 00.25 Famously fluent, serie. 00.30 Doogie Howser. MD. serie. 00.55 Tanharyan, serie. 01.35 Weerber. 01.40 Einde. BBC2 08.30 Tales of a wise king and the devil. 08.35 Felix the cat, tekenfilmserie. 08.50 Playdays, kinderprogramma. 09.15 Smoggies, kinderserie. 09.40 Op- posites attract, natuurserie. 09.55 Christopher Crocodile, kinderserie. 11.55 Blue Peter Omnibus, kin- dermagazine. 12.45 The O-Zone. mu ziekprogramma 13.00Thunderbirds, poppenserie. 13.50 The invaders, sf-se- rie. 14.40 Tex Avery, klassieke teken filmserie. 15.00 Regionale program ma's. 15.30 Milennium: Tribal wisdom and the modern world. 16.25 Tender, Slender and Tall, muzikaal portret. 16.55 It's a small world, serie over mo dellen. 17.05 Crufts 1993, verslag hon dententoonstel ling. 17.35 Ski Sunday, skimagazine. 18.10 Rugby special. film. 03.20 Einde. CNN 07.10 Moneyweek. 07.40 Healthworks. 08.10 Showbiz this week. 08.40 Science and technology week. 09.40 The big story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World busi ness this week. 11.15 Larry Kingweek- 14.40 Evans and Novak. 15.40 Your money. 16.10 On the menu. 16.40 Newsmaker Sunday. 17.10CNN Travel guide. 18.00 World business this week. 18.40 International correspon dents. 19.10 Futurewatch. 19.40 Mo neyweek. 20.00 The week in review. 21.00 CNN World report. 24.00This week in the NBA. 03.00 Special reports. MTV 08.00 Def Leppard Sunday. 11.00 Def Leppard rockumentary. 11.30 European top 20. 13.30 XPO. 14.00 The big pictu re: Malcolm X special. 14.30 Def Lep pard Sunday. 18.30 Def Leppard rocku mentary. 19.00 US top 20 video count down. 21.00 120 Minutes. 23.00 XPO. 23.30 Headbanger's ball: Def Leppard special. 02.00 Kristiane Backer. 03.00 Night videos. 07.00 Einde. SUPER CHANNEL 05.00 The mix 06.00 Hello Austria, hel lo Vienna. 06.30 Super shop. 08.00 ITN world news. 08.30 Thailand panorama, documentaireserie. 09.00 Kenneth Co- peland. 09.30 The mix. 10.00 This is your day. 10.30 Super shop. 11.00 The hour of power. 12.00 Super shop. 13.00 Die Welt von Morgen. 13.30 The world 16.00 Europa journal. 16.30 Pro super- bikes 1992.17.00 Sports special. 17.30 Hang loose. IS.OOVideofashion. 18.30 West of Moscow. 19.00 Business week ly. 19.30 European magazines. 20.00 The Sunday movie: Race to the yankee zephyr, avonturenfilm. 22.00 ITN world news. 22.30 The rogues. 23.30 High as pirations. 24.00 The mix. 02.00China news Europe. 05.00 The mix. TV5 Nieuwsflits. 07.40 Méthode 07.55 Nieuwsflits. 08.00 Canadees nieuws. 08.25 Weerber. 08.30 Nieuws flits. 09.00 Envoyé spécial. 10.15 Planè- temusique. met om: 10.15 Musiques au coeur. 11.30 Concert Frédéric Chopin. 11.55 Nieuwsflits. 12.00 Référence. 12.30 Correspondences. 12.40 Weerber 12.45 Zwitsers nieuws. 13.15 L'école des fans. 14.00 Trente millions d'amis. 14.30 Faut pas rêver. 15.30 Montagne. 16.00 Nieuws. 16.10Correspondance. 16.15 Le monde est vous. 17.55 Bon weekend. 18.30 Nieuws. 19.000naura tout vu. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Sept sur sept. 21.00 Nieuws en Euro pees weerber. 21.30 Les juponsde la ré- RTL4 07.00 12.00 12.25 14.25 14.50 20.30 21.25 21.55 00.55 01.45 Telekids. Kinderprogramma The Fanelli Boys. Afl.: The wedding (1) The war lord. Amerikaanse speelfilm uit 1965. Regie: Franklin Schaffner The upperhand. Engelse serie St. Elsewhere. Amerikaanse serie FilmNet Info Music City. Gevarieerd muziekpro gramma. Herh Gezondheid. Magazine over de meest uiteenlopende onderwer pen die met gezondheid te maken hebben. Presen tatie: Manuela Kemp Snowmagazine. programma met daarin in formatie over alles wat met wintersport te maken heeft. Het thema is-, lawi negevaar. Presentatie: Anniko van Santen en Daan Laroo Regina auf den Stufen. Duitse serie RTL4 Zes uur nieuws Regina auf den Stufen. Duitse serie. Vervolg van 17.30 uur Jacques Cousteau. Franse natuurdocumen- taires RTL4 Avondnieuws The fresh prince of Bel Air. Amerikaanse comedyserie Tropical heat. Amerikaanse serie. Afl.: Roll of the dice Home improvement. Amerikaanse comedyse rie. Afl.: What about Bob RTL sport: Voetbal. Sportprogramma met daarin aandacht voor de Belgische, Duitse, Spaan se en Engelse voetbal competitie. Presentatie: Jur Raatjes The magistrate. Deel 4 van deze Italiaanse miniserie RTL4 Laatste nieuws The Oprah Winfrey show. Amerikaanse talkshow. Herh As the world turns. Amerikaanse serie. Herh Nachtprogramma volution. 23.00 Nieuws. 23.20 Weerber. 23.25 Grand écran. 00.20 Divan. 00.50 L'heure de verité. 01.50 Référence. 02.30 Einde. KINDERNET 07.00 Blokkendoos. 07.30 Alfred J. Kwak. 08.00 Nils Holgersson. 08.30 Teddy Ruxpin. 09.00 Er was eens... de mens. 09.30 Skippy. 10.00 Einde. RTL PLUS 06.00 Li-La-Launeland, kinderprogram ma. 06.00 Maus reiss aus. spelshow. 06.15 8everly Hills Teens, tekenfilmse- 06.40 Lucky Luke, tekenfilmserie. sf-sene. 08.00 Li-La-Launebér. kinder programma. 08.30 Hanna Barbera - Par ty, kinderprogramma. 10.00 Kunst und Botschaft, serie kunstbeschouwingen. 10.05 Quantum leap, serie. 11.00 Tales of the gold monkey, avonturenserie. 12.00 Tropical Heat. serie 13.00 Out of this world, serie 13.30 Disney Filmpara- de: Der Goldschatz von Matecumbe. 13.30 Treasure of Matecumbe, avontu renfilm. 15.50 The flash, serie. 16.45 Piedoned'egitto, avonturenfilm. 18.45 RTL aktuell. 19.10 Mini Playback Show. 20.15Traumhochzeit, spelshow. 21.55 Spiegel TV. 22.40 Prime Time - Spé- tausgabe. 23.00 Happy Playboy Hour. 24.00 Kanal 4 - Politik/Satire Z, magazi- RADI01 O.V T met om 11.15 Wiegt sani. 12.07 AVRO Radiojournaal. 14.05 Langs de lijn, sport en muziek. 18.10 Aktuele za ken. 19.04 Het geding. 20.04 Appels en peren. 21.04 Terug naar de toekomst. 22.04 3 d, drie generaties in debat. 23.07 Met het oog op morgen. 00.02 Volgspot. 01.02 Nocturne. 02.02Clair- Obscur. 04.02-07.00 Tussen gisteren en morgen. RADIO 2 leder heel uur nieuws. 07.04 Dag en dauw. 10.04 MuziekmozaTek. 11.04 An dermans veren. 12.04 De Familie VPRO, met om 12.04 De Familie VPRO. 12.30 Het changement. 12.35 Een dik uur Ischa. 13.52 De wijde blik 14.04 Zaal op zondag. 16.50 Borathoekje. 17.04 Van 0 tot 80. 17.52 Vrije geluiden. 18.04 De oude doos. met om 18.04 Het concert. 18.30 Het radio-archief 19.04 KRO's Country time 20.04 Levenslief RADIO 3 SELECTIE ZONDAG Het getemde vuur Een documentaire over de geschiedenis, fabricage en toepas- sing van Chinees vuurwerk. In het oude China plachtte het monster 'Shansho' (letterlijk 'Bergstank') op oudjaarsdag mensen schrik aan te jagen. Kwam je het monster tegen, dan kreeg je hoge koorts en kwam er een groot onheil over je. Er was maar één manier om Shansho te verjagen en dat was met veel lawaai. Uit die tijd stampt de traditie om op de jaarwisseling veel vuurwerk af te steken. Nederland 2 15.30 Gezondheid In deze aflevering komen de volgende onderwerpen aan bod: - Wat doet een verpleegkundige die werkt voor Artsen Zonder Grenzen? - Welke verze keringen kun je afsluiten wanneer je op wintersport gaat? - De ouder- en kind zorg van het kruiswerk. - Welke verschil lende soorten massage t Hoe mebehoef- te in de winter? - Hoe is het gesteld met de hygiëne op plaatsen waar we onze handenwassen? RTL 4 16.30 Bonnefooi In Bonnefooi isde theoloog Jurjen Beumer te gast, die de afgelopen week promoveerde op het proefschrift met de titel 'Intimiteit en Solidariteit'. In dit boek neemt Beumer de theologie onder de loupe en constateert dat die aan betekenis zal blijven inboeten wan neer er niet opnieuw 'een hart onder gaat kloppen'. Hij voert een pleidooi voor het in ere herstellen van de mys tiek, d.w.z. de onvervreemdbare innerlij ke b Radio 5 18.02 1 For U In dit jongerenprogramma zit naast o.m. nieuwsflitsen en gesprekjes met jongeren in verre landen, de soapse rie 'Tweist'. Hoewel vooral onderhou dend bedoeld, geeft 'Twist' een beeld van minder prettige verhoudingen zoals Abdijen in West-Europa en hun bewoners Een klooster als mekka voor architecten en studenten architecten. Dat is La Tou- rette in Frankrijk. Le Corbusier ontwierp in de jaren vijftig dit dominicaanse klooster dat in deze aflevering te zien is. La Tourette heet voluit Sainte Marie de la Tourette en ligt in Eveux sur 1'Arbresle bij Lyon. In 1959 is het klooster in ge bruik genomen als studiehuis voor de dominicanen van Lyon. Inmiddels is La Tourette veranderd in een ontmoetings centrum voor groepen en plaats voor 18.58 Nederland 1 Natuur in eigen land Aflevering 'De Lepe- laarplassen'. In de provincie Flevoland bevinden zich de bosachtige Lepelaar- plassen (ca. 500 ha.). Ze ontlenen hun naam aan de lepelaar, die in 1971 op deze plek in de nieuwe polder broedend werd aangetroffen. De stichting 'Flevolandschap' wil de rust in het ge bied waarborgen en het waterpeil op ni- nationaletop 100.19.04 TROS Dance- trax. 20.04Close dancetrax. 21.04Soft cd-show. 22.04 De cd-show. 23.04 TROS Nachtwacht. 02.00Zone. 04.02- 06.00 Pyjama-FM. RADIO 4 07.02 Ochtendstemming. 09.00 voor miljoenen. 11.00 Het ocnte Muziek itendcon- cert. I. ResidentieOrk. met piano. II. Muz. voor viool, cello en piano. 13.02 Diskotabel. 14.15 Het middagconcert. Alban Berg Kwartet met cello 16.00 De Nederlanden. NOS/17.00 Leg de zee stil; Duivelsgebroed, hoorspel. 18.04 Muziek uit duizenden. 19.00Continu klassiek. 20.02 Specialiteiten la carte. RADIO 5 leder heel uur t/m 18.00 en 20.00 uur nieuws. 06.45-06.50 Meded.rubr. met uitgebr. weerber. en Scheepv ber. 07.05 Praise op zondag. 08.08 Groot nieuws. 08.55 Waterstanden. 09.02 Woord op zondag. 09.30 Te deum laudamus. 10.00 Het verhaal. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wilde ganzen. 11.00 Eucharistie viering. 12.02 Aardewerk. 12.50 In ge sprek met de bisschop. 13.10 De I KON op zondag: 13.10 De andere wereld. 14.02 Het bestaan 15.02 Medelanders Nederlanders. 16.02 Zorgen hoop. Zvd: 17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde ganzen. 18.10 Bonnefooi. 18.35 Liturgie kerk muziek. 19.00Tambu. 19.30Suara Ma luku. 20.02 De muzikale fruitmand. 20.44 EO-Metterdaad. 20.45 Ik zou wel eens willen weten 21.15 Populaire or gelbespeling. 21.40 De Bijbel open. 22.00 Radio romantica. TV MAANDAG NEDERLAND 1 15.53 Nieuws voor doven en slechthoren den. 16.00 Journaal. 16.09 AVRO Ser- NEDERLAND2 13.00 Nieuws voor doven en slechthoren den. 15.35 Blinde hartstocht. 16.00 Journaal. 16.08 Bekijk het maar. NEDERLAND3 08.53 Nieuws voor doven en slechthoren den 09.00 Einde. 16.00 Journaal 16.05 Lopende zaken. 16.35 4 Havo, een klas apart. RTL 4 06.00 Hei elei kuck elei06.30 RTL Clas- sique 07.00 RTL4 Nieuws 07.05 Flint- stones. 07.26 RTL4 Nieuws. 07.35 Yogi Bear. 07.55 RTL4 Nieuws. 08.06 The bold the beautiful. 08.30 RTL4 Nieuws 08.35 Santa Barbara 09.0Q RTL4 Nieuws. 09.10 Rad van fortuin 09.35 Goede tuden slechte tijden 10.05 As the world turns. 10.50 Sons daugh ters 11.15RTLShop. RTLdubshop- ping. 11.25 RTL-Radio 11.40 RTL nieuws weekoverzicht. 11.55 Clip van de dag 12.00 Telekids. 12.55 Gabriel's fire 13.45 RTL Sport 14.40 RTL Shop 14.50 Get a life. 15.15 Prijzenslag. 15.45 Santa Barbara. 16.15 The Oprah Winfrey Show. veau houden en afstemmen op de ont wikkeling van de faumstische waarden. In deze aflevering zien we o.a. naast rei- gerachtigen, steltlopers en eenden, de bruine kiekendief, aalscholvcers, grau- e ganzen en lepelaars Nederland 1 19.25 TNO in Delft. Welke nieuwe voorschrif ten eh technische normen worden er op gelegd? Een directeur van één van de meest innovatieve bedrijven laat zien dat plezier in het werk de belangrijkste motivatie is voor werkgever én werkne mer. Ook wordt getoond wat er gebeurt met ons afvalwater, bouwafval en puin. Verder is er aandacht voor doorzichtige rolluiken, zodat de etalages ook 's avonds te bezcihtigen zijn. Nederland 2 21.30 Brandpunt Door de opgelopen spannin gen rond de WAO-wetgevmg dreigt een kabinetscrisis. Brandpunt brengt de laatste stand van zaken Verder aan dacht voor het referendum in Oostenrijk, komende week. over de groeiende stroom buitenlanders. En 'de afscheids brief: onlangs werd een brief gevonden van een man die in 1942 vanuit Wester- bork naar Auschwitz werd gedeporteerd. Wie was de schrijver en om welk trans- Kruispunt De verloren generatie, de ge neratie van verveling, patatjeugd. Zake- god. Veel gebruikte termen voor 'de jeugd van tegenworodig'. In hoeverre kloppen deze uitspraken? En wat voor rol speelt het geloof en de kerk hierin? Om hiervan een indruk te krijgen por tretteert 'Kruispunt' vanavond vier jon geren met verschillende achtergronden en geloofsbeleving. Nederland 1 22.41 FILMS OP TV Rosemary Forsyth, Charlton Heston en Richard Boone in de speelfilm The War Lord'. (RTL 4,12.25 uur) ZONDAG The War Lord (1965-VS) Veel te ambi tieuze, pseudo-epische film van Fran klin J. Schaffner. Ridder Charlton Hes ton eist zijn recht op de bruidsnacht op van een aan hem onderdanig vers echt- RTLf4 12.15 Treasure of Matecumbe 1976-VS) Braaf, iets langdradig Disney-werkje van Vincent McEevety met Johnny Doran en Billy Attmore. Zoon van familie met fi nanciële problemen gaat op zoek naar RTL Plus ii het ft eerste, teleurstellende overspel. Met: Jean-Pierre Léaud. Duiteland 3 15.35 Asso 1980-K/l) Magere, vulgaire klucht van Franco Castellano over een poker speler die na zijn dood als spook zijn echtgenote aan een rijke man probeert te helpen. Met: Guiseppe Pippolo en AdrianoCelentano. Ouitsland 2 15.55 Piedone d'Egitto 1979-1) (Flatfoot on the Nile) Matte knokfilm van Steno waarin Bud Spencer de ontvoering van de dochter van een Amerikaanse oiie- magnaat helpt oplossen. Verder met: RTL Plus 883 16.45 Die Alleinseglerin 1987-DDR) Emanci- patie-drama in DDR stijl over geschei den vrouw met moeilijk opvoedbaar kind. Een zeilboo? lijkt uitzicht te kun nen bieden. Regie: Herrmann Zschoche. Met: Christina Powlleit. Duitsland 3 20.00 Race to the Yankee Zephyr 1981 -AUS- /NZ) Ken Wahl en Donald Pleasence op zoek naar de schat in het wrak van de in zee gestorte DC-3 vol gouden medailles. Schurk George Peppard zorgt voor pro- blemén. Regi e: David Hemmings. Super Channel 20.00 Edward II 1991-GB) Veertiende-eeuwse Engelse koning raakt m moeilijkheden als hij verliefd wordt op met-adellijk per soon. Een van Derek Jarman's beste films, en dat met zeer weinig geld. Met: Steven Waddington. BBC 2 23.00 A Safe Place 1971 -VS) Artistiek kleur rijk. gewrongen overblijfsel van het hip- pie-tijdperk van Henry Jaglom met Tues day Weld en Jack Nicholson. Jonge in New York weigertde conventies 24 00 van de Duitsland 2 Cobra Verde (1987-0) Levensverhaal van de bandiet Cobra Verde, verfilmd door Werner Herzog. Van arme veehan delaar en goudzoeker tot slavenhande laar en vice-konmgvan Dahomey Met: Klaus Kinski en King Ampaw BBC 2 01.3C MAANDAG Le Cercle Rouge 1970-F/l) Perfectionis tische, wat steriele politie-Mm van Jean Pierre Melville met Alain Delon, André Bouvril en Yves Montand. Voortvluchtige misdadigers stelen samen met ex-agent juwelen. BRTN 1 15. The Actress 1953-VS) Smakehk ve' haal gebaseerd op Ruth Gordons erva ringen ais tiener in Massachussetts ror begin 1900. Zij is vastbesloten actrice te worden. Regie: George Cukor, Me: The A Team terug op tv Hannibal, Murdock, B.A. Bara- cus en Peck, ook wel bekend als The A Team, keren terug op het scherm. De TROS herhaalt van af zondag (20.10 uur) de des tijds populaire serie. Vooral kin deren bouwden rond The A Team een hele cultus, ondanks (of misschien wel dankzij) al het geweld dat erin voorkwam. De TROS zond de serie uit tussen 1983 en 1985. Vier be vriende Vietnam-veteranen, ge speeld door George Peppard. Dwight Schulz, Mr. T en Dirk Benedict, vormen het A Team dat zich inzet voor goede zaken. De vier heren worden in alle af leveringen bijgestaan door as sistente Amy Allen, gespeeld door Melinda Culea. 'Natuur in eigen land', met o.a. de lepelaar, die ook in Nederland te bewonderen is. (Nederland 1,19.25 uur)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 9