a Programma's Rtv Zaterdag ZATERDAG 23 JANUAR11993 NEDERLAND 1 16.33 17.14 17.45 18.15 i Nieuws voor doven en slechtho renden Journaal i Atjeh, en toen ging de zon op, documentaire over lepra bestrijding in Indonesië Heb ik iets gemist? Terugblik op programma's van de afgelopen week Forza TV, jongerenmagazine. Pre sentatie: Jessica Broek huis en Humberto Tan Boggle, woordspel. Presentatie: Dodi Apeldoorn Sesamstraat, gevarieerd kindermagazi ne. Vandaag: Liefde Jeugdjournaal Ko de Boswachter, milieumagazine voor de jeugd Superster vrouwen, 8 Nederlandse sportvrou wen strijden op het Cana- rische Eiland Lanzarote om de titel Superster van Nederland. Presentatie en commentaar: Jack van der Voorn en Arno Vermeulen Journaal Batteries not included, Amerikaanse speelfilm uit 1990 van Steven Spiel- Jessica Tandy, Hume Cronyn in de speelfilm 'Batteries not Included'. (Nederland 1,20.25 uur) 22.12 Glamourland, komisch society-magazi ne met Gert Jan Droge 22.43 Karei, talkshow met Karei van de Graaf 23.32 The Children's Hour, Amerikaanse speelfilm uit 1962 van William Wyler 01.20 Journaal 01.25 Einde NEDERLAND 2 13.00 16.45 17.20 20.10 21.45 22.40 23.10 Nieuws voor doven en slechtho renden Einde Blinde hartstocht, Australische soapserie Journaal Samson, Belgisch kindermagazine B.O.O.S., jeugdprogramma Top 40, popmuziek gepresenteerd doorGijsStaverman Journaal Veronica wintersport, wintersportmagazine met een portret van een skige bied. Vandaag: Veysonnaz (CH) Step by step, Amerikaanse comedyse rie. Afl.: De teleurstelling. Frank en Carol willen het vieren dat ze één maand bij elkaar zijn. Intussen trekt de Franks neef Cody bij hun in, die meteen probeert Dana te versie ren. Die heeft echter geen interesse Melrose Place, Amerikaanse serie. Afl.: Verloren en weer gevon den. Billy heeft de hele nacht aan een script ge werkt en vraagt Allison of ze het wil lezen. Jane raakt haar trouwring kwijt en hoopt dat Michael mets merkt Little white lies, Amerikaanse speelfilm uit 1989 van Anson Williams Zaterdagavond café, comedy waarin fictie en werkelijkheid door elkaar heenlopen Casino Royal, spelprogramma gepresen teerd door Mare Klein Es- sink Joy in love, Franse erotische serie. Afl. 7 Skybound, 13-delige serie over de luchtvaart. Afl. 8: Smooth sailing Voyager: Special, documentaireserie. Afl.: Vlucht van de vulkaan, over zeilvliegen vanaf de hoogste vulkaan te wereld Journaal Einde NEDERLAND 3 18.20 18.53 22.00 22.15 22.45 23.18 00.09 00.18 00.23 Studio sport, met EK Schaatsen in Heerenveen; Worldcup skiën vanuit Wengen; Open Australische tennis kampioenschappen De grote Meneer Kaktus Show, kinderprogramma i Journaal Trekking van de lottogetal len Kassa! Consumentenmagazine Lingo, woordspel. Presentatie: Frangois Boulangé Koko Flanel, serie met Urbanus. Afl. 1 Koko verschijnt plotseling in beeld tijdens de opna mes van een superblitse reclamespot, hangend aan een lantaarnpaal. On dertussen wordt hij ook nog verliefd op de mooie Sarah Flying doctors, Australische serie. Afl.: Het lot beslist. Geoff staat voor een moeilijke beslis sing als hij moet kiezen tussen twee spoedgeval len. Jackie is het met zijn uiteindelijke beslissing helemaal niet eens Zeg 'ns AAA, Nederlandse comedyse rie. Afl.: Een wrak. Koos en Jopie gaan vissen, maar ze doen een vreem de vangst! De moeder van Lydie voelt zich niet goed en Lydie gaat eens pools hoogte nemen Sonja, talkshow Journaal Studio sport Nova, actualiteitenprogramma. Presentatie: Charles Groenhuijsen Cabarestafette, serie van 4 cabaretpro gramma's. Deel 4 Museumschatten, achtergronden bij kunst voorwerpen. Vandaag: In dustrie in de 19e eeuw Nieuws voor doven en slechtho renden Einde RTL 4 13.40 14.55 17.00 17.30 19.30 19.50 20.00 De zaterdagavondshow. Showprogramma. Presen tatie: Sandra Reemer. Herh Liefde op het eerste ge zicht. programma waarin drie jongens en drie meisjes aan elkaar worden voorge steld. Presentator Rolf Wouters legt de kandida ten een aantal vragen voor. Co-presentatie: Ca roline Tensen. Herh Wedden dat? Spelprogramma. Presen tatie-. Jos Brink. Herh The champ. Amerikaanse speelfilm uit 1979. Regie: Franco Zef- firelli Dinosaurs, serie rond een dino saurusfamilie Tineke in Europa, rechtstreeks en gevarieer de weekendprogramma. Presentatie: Tineke de Nooy RTL4 Zes uur nieuws Tineke. Deel twee RTL4 Avondnieuws RTL4 Weer Deminiplaybackshow. Programma waarin kinde ren hun favoriete zange r/es of popgroep imiteren. Presentatie: Henny Huis man Vrouwenvleugel. Aflevering van deze Ne derlandse serie, die zich afspeelt in een vrouwen gevangenis Bull Durham. Amerikaanse speelfilm uit 1988. Regie: Ron Shelton RTL4 Laatste nieuws The park is mine. Amerikaanse speelfilm uit 1985. Regie: Steven Hil- liard Stern A rumor of war II. Amerikaanse film uit 1980 (vervolg op A rumor of war I). Regie: Richard T. Heffron Nachtprogramma BRTN 1 11.00 Take it easy, cursus Engels. 11.30 Verre vruchten, serie. 12.00Couleur lo cale. magazine. 12.30 Affiche. 12.50 Einde. 14.30 Last train from Gun Hill, western. 16.00 Première film video. 16.30 TV 1 - Top 30 17.00 Kelly, jeugd serie. 17.25 Sleutel, actueel magazine voor de jeugd. 17.50 Musti. tekenfilmse- Vlaanderen vakantieland. 19.20 Joker en lottotrekking, paardenkoersen, me- ded. en progr.-overz. 19.30 Journaal en sport. 20.00 R.I.P.. serie. 20.30 Week endfilm: Suspicion, tv-film. 22.10Van- daag. 22.30 Sport op zaterdag. 23.00 BRTN 2 20.30 Tijd voor Koen, licht-klassiek pro gramma. 21.00 Vuurvogel met: Vocale solisten. 22.00 Uit eigen land. 22.45 De dans ontsprongen, ballet. 23.05 Einde. DUITSLAND 1 11.00 Heute. 11.03 Wer hat Angst vor Rot GelbBlau, speelfilm. 12.45 Um- schau 12.55 Persoverz. 13.00 Heute. 13.05 Europamagazin. 13.30 Nachbarn, Midden- en Oost-Europa magazine. 14.15 Fahrt in die Hauptstadt, tv-film. 15.45 Erstens. 16.00üisney Club. kin dermagazine. 17.25 Sportschau. 17.55 Einde 18.00 Wirklich unglaublich,"on verklaarbare verhalen. 18.30 Einde. 18.45 Wirklich unglaublich, onverklaar bare verhalen. 19.15 Sportschau. 18.30 Tagesschau. 18.40 Einde. 19.58 Progr.- overz. 20.00 Tagesschau. 20.15 Neuner, tv-film. 21.49 Tagesthemen-Telegramm. 21.50 Lotto-trekking. 21.55Tagesthe- men. 22.15 Das Wort zum Sonntag, overdenking. 22.20 Dead or alive, wes tern. 24.00 Tagesschau. 00.03 Viva Ma ria!, avontuurlijke filmkomedie. 01.55 Tagesschau. 02.00 Zuschauen - Ent spannen - Nachdenken. 02.05 Einde. DUITSLAND 2 10.45 Kinderstudio. 11.30 ZDF Sport extra. Wereldcup skién. 13.30 Jerry Le wis-. Artists and models, speelfilm. 15.15 Mumins. 15.35 Helme Heine: Sauerkraut. 16.00 FM, familiemagazine. 16.30 10 Oder geh'n, reisquiz. 16.58 Progr.-overz. 17.00 Heute 17.05 L3n- derspiegel. 17.55 Moment mal. 18.05 Flying doctors. 19.00 Heute. 19.20 Weerber. 19.25 Em besonderes Paar, serie. 20.15 Aus Saarbrücken.- Wetten, dass. spelshow. 22.00 Heute-jour- nal, 22.15 Das aktuelle Sport-Studio. 23.35 Der Kommissar, misdaadserie. 00.35 Heute. 00.40 Image of death, speelfilm. 02.00 Einde. DUITSLAND 3 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Hier und Heute unterwegs. 18.30 Als die Tiere den Wald verliessen, tekenfilmserie. 18.58 Progr.-overz. 19.00 Aktuelle Stun- de 19.30 Der Flugdes Kondors, serie. 20.15 La bohème, opera van Puccini. 22.10 Schatzsucher, documentaire se rie. 22.55 Philosophic heute: Liebes- weisheit, portret. 23.40 Internationaler Musikpreis - Klassik, verslag. 00.40 BBC 1 10.00 Going live!, gevarieerd magazine. 13.12 Nieuws en weerber. 13.15Grand- stand. 17.40 Final score, voetbaluitsla gen. 18.15 Nieuws en weerber. 18.25 Reg. nieuws. 18.30 Fast buck duck. 18.35 That's showbusiness, showbusi- nessquiz. 19.05 Noel's house party. 20.00 The Paul Daniels magic show. 20.50 Casualty. 21.40 Birds of a feather. 22.10 Nieuws, sport en weerber. 22.30 That's life, consumentenmagazine. 23.10 Match of the day - The road to Wembley, voetbalmagazine. 00.20 Go tell the Spartans, speelfilm. 02.10 Weerber. 02.15 Einde. BBC 2 10.05 Arch of triumph, speelfilm. 12.15 The strange affair of... The domesday prophecies. 12.45 Donovan the diviner, documentaire serie. 13.15 The errand boy, speelfilm. 14.50 Network East, ma gazine. 15.20Tanhalyan, serie. 16.00 Tekenfilm. 16.15 High Sierra, speelfilm. 17.55 Crufts 1993, verslag van deze hondententoonstellmg. 19.00 Scrutiny, parlementair magazine. 19.30 Nieuws, sport en weerber. 19.45 Kings of the castle, vérslag. 20.15 Sounds of the se venties, muziekprogramma. 20.50 Fine cut. documentaireserie. 22.20 Moving pictures, documentaire serie. 23.10 Mo ving pictures presents: Sweetie, soeel- film. 00.45 Vigil, speelfilm. 02.20 Ein- CNN 11.10 Larry King. 12.40 International correspondents. 14.10 The big story. 15.10 Healthworks. 15.40 Moneyweek. 16.10 Science and technology week. 16.40 Style with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz this week. 18.40 Evans and No vak. 19.00 World business this week. 19.40 Newsmaker Saturday. 20.10 Healthworks. 20.40 Style with Elsa Klensch. 21.10 Your money. 21.40 In ternational correspondents. 22.40 Futu- rewatch. 23.40 Newsmaker Saturday. 00.40 Pinnacle. 01.10 The big story 02.40 Showbiz this week 03.00 Relia ble sources. 05.10 The Capital gang. MTV 11.00 The big picture. 11.30 US Top 20 video countdown. 13.30 XPO. 14.00 Paul King. 16.30 Boys II men special. 17.00 Yo! Raps today. 18.00 The real world. 18.30 The big picture: Malcolm X special. 19.00 European top 20. 21.00 Saturday night live vintage. 21.30 Sports. 22.00 The soul of MTV. 23.00 Partyzone. 01.00 Kristiane Backer. 03.00 Night videos. 08.00 Einde SUPER CHANNEL 13.30 Scene on Super, muziekmagazi- ne. 14.00 Youthquake, jongerenmagazi ne. 14.30 Eco record, milieumagazine. 15.00 The travel magazine, toeristisch magazine. 15.30 Beyond tomorrow, we tenschappelijk magazine. 16.00 Wild America, natuurserie. 16.30Survival, natuurdocumentaireserie. 17.00 Scene on Super, muziekmagazine. 17.30 Abso lutely live. 18.30Videofashion, mode- magazine. 19.00 Matinee at the movies, tekenfilms met: 20.15 Matinee at the movies: Dick Tracy detective, speelfilm. 21.30 Film Europe. 22.00 ITN world news. 22.30 High aspirations, jongeren magazine. 23.00 Scene on Super, mu ziekmagazine. 23.30 Hang loose, water sportmagazine. 24.00 Don't watch alo ne!: The terror, speelfilm. 01.30 The mix, videoclips. 02.00 China news Euro- TV5 11.00 Chasses croisés, magazine. 11.55 Nieuwsflits. 12.00Tell quel, reportages. 12.20Autovision, magazine. 12.45 Zwit sers nieuws. 13.15 Horizon 93. zakelijk magazine. 14.00 Reflets: Images d'ail- leurs, magazine. 15.00 Jamais sans mon livre. 16.00 Nieuws. 16.15Géniesen herbe, spelprogramma. 16.30 Une pêche d'enfer. cultureel magazine. 17.00 Clips radio 21, muziekclips. 17.30Gourmandises, culinair magazine. 17.50 Correspondance. 18.00 Questions pour un champion. 18.30 Nieuws en weerber. 18.50 Révue de presse Cana- dienne. 19.00 Découverte, magazine. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00Thalassa, maritiem magazine. 21.00 Nieuws. 21.30 Le gang des tractions, misdaadse rie. 23.00 Impressions d'extremeocéan, documentaireserie. 24.00 Nieuws. 00.25 La bande des six. 01.15 Planète musique: Lasymphonie Espagnolede Lalo. 01.45 Einde. RTL TELEVISION 10.20 Marvel Universum, met teken films. 11.30 Teenage mutant hero turt les. 12.00Winspector-special rescue police task force. 12.20 Michel Vaillant. 12.45 Full house. 13.15 The fresh prin ce of Bel-Air. 13.45 My secret identity. 14.05 New dragnet. 14.25 New dragnet. 14.50 Knight Rider. 15.45 The A-Team. 16.45 21, Jump Street. 17.45 Wer kann, der kann. karaoke-show. 18.45 RTL ak- tuell. 19.15 Beverly Hills, 90210 20.15 bluelight. erotische speelfilm. 01.00 Tennis, Open Australische kampioen schappen. RADI01 leder heel uur nieuws. 11.05 TROS Ka merbreed. 12.07 TROS Aktua. 14.05 Langs de lijn, sporten muziek. 17.04 Tijdsein. 18.10 Echo. 19.04 Tegengas. 20.04 Langs de lijn, sport en muziek. 23.07 Met het oog op morgen. 00.04 Ea sy listening. 02.02 AVRO Nachtdienst. 06.02-07.00 Van-nacht naar morgen. RADIO 2 RADIO 3 leder heel uur nieuws. 12.04 Evers in het wild. 14.04 De Top 40.17.04 Rm- keldekmkel. 18.04 De Avondspits. 19.04 Evers in de avond. 20.04 Leidsekade li ve. 22.04 Twee meter de avond in. 00.04 Rave radio. 02.02 Pop ballads. 03.02-06.00 Oh, wat een nacht. RADIO 4 11.00 Kurhausconcert: VanBurgh Quartet. 12.00 Platenzaak. VPRO 14.00 Middagconcert. Noordhollands Filharm. Ork. met piano. NOS 16.00 De Neder landen. Muziek voor alt en piano. 18.04- 23.30 Avondconcert. Die Meistersinger von Nürnberg, opera van Wagner. Koor en ork. van de Metropolitan Opera New Yorko.l.v. James Levme met sol. RADIO 5 leder heel uur nieuws. 11.02 Het inter view. 12.02 Meer dan een lied alleen...! 12.44 EO-Metterdaad hulpverlening. 12.45 Vragen naar de weg. 13.11 Resi- dentie-pauzedienst. 13.56 EO-Metter daad hulpverlening. 14.02 Start. 14.30 NOS Taal. 15.02 De schrijftafel. 16.02 Finale. 17.10 Radio UIT. 17.45 7e Dags Adventisten. 18.00 uur nieuws. 18.02 Rondom het woord. 18.30 Voor de eerste dag. 19.00 Homonos. 19.30 Nieuws in het Turks. Marokkaans en Chinees. 19.45 Onder de groene linde. 20.02 Ju bilate. 20.30 Laat ons de rustdag wij den. 21.14 EO-Metterdaad hulpverle ning. 21.15 Reflector. 21.35 Deze week. 22.00 Een ontmoeting. OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL schol-kiosk c-ale-nop-i hd-medan-ne ril-sla-lev evert-prooi dauw-b-none e-n-tra-p-t -astrologe- g-t-ing-r-z loon-s-made adept-email sol-ram-fez gl-reder-fa o-toe-lis-t wreef-tobbe SELECTIE 'Koko Flanel', vijfdelige komedie naar de gelijknamige film van en met Urbanus. (Nederland 3,19.22 uur) ZATERDAG Atjeh, en toen ging de zon op Een docu mentaire over de leprabestrijding in Indonesië. Het stereotype beeld van de leprapatiënt is bij iedereen bekend. In het Indonesische Atjeh klopt dat beeld niet of nauwelijks. In het noorden van Sumatra lijden veel kinderen aan lepra. Vaak is de ziekte, die besmettelijk is, bij deze kinderen nog in een beginstadium maar soms hebben de wat oudere jon gens en meisjes een vergroeide hand of vingers of een verlamde voet. Wanneer de ziekte tijdig ontdekt wordt, kan ze met behulp van moderne medicijnen be streden worden. Nederland 1 16.05 Forza TV Forza TV is vanavond voor een groot gedeelte gewijd aan jeugdcrimina liteit. Steeds meer jongeren begeven zich op het criminele pad. De gemiddel de leeftijd van bijvoorbeeld overvallers ligt tussen de 16 en 21 jaar. Marcel houdt zich al vanaf zijn twaalfde bezig met berovingen en overvallen. Hij zit nu vast in 't Nieuwe Lloyd, een rijksinrich ting voor jongens in Amsterdam. Jessica Broekhuis zoekt hem daar op. Denkt hij wel eens na over wat hij zijn slachtoffer aandoet en hoe ziet hij zijn toekomst?' Nederland 1 17.14 Koko Flanel Vanaf vanavond zendt de VARA de op de gelijknamige film geba seerde miniserie 'Koko Flanel' uit. In ijfdelige serie speelt Urbanus de e als hij per ongeluk srzeild raakt in de glamourwereld van e reclamq en de 'haute couture'. Nederland 3 19.22 Skybound 'Smooth Sailing' is de titel van deze aflevering van een documentaire reeks over de luchtvaart, waarbij het ac cent ligt op het avontuur. Ballonvaar- ders beweren altijd dat zij niet vliegen maar varen. In deze aflevering staat de meest aparte manier van ballonvaren centraal: de 'Special Shapes', ballonnen in allerlei vormen. We zien wat er voor nodig is om ze te bouwen en te laten va- Nederland 2 23.10 Voyager: Special 'Vlucht van de Vul kaan'. Wereldkampioen zeilvliegen Judy Leden en zeilvliegfanaat dokter Trevor Gardner zijn op huwelijksreis in Equa- dor. Judy gaat daar. als eerste, van de rand van 's werelds hoogste vulkaan vliegen. Ze moet zo hoog boven de zee spiegel rekening houden met medische problemen, ook het vliegen in de veel 23.35 FILMS OP TV ZATERDAG The Errand Boy (1961-VS) Zeer flauwe komedie van Jerry Lewis waarin hij zelf het uilskuiken speelt dat zonder het te weten zijn collega's bespioneert voor zijn baas. Verder met: Brian Donlevy en Howard McNear. BBC 2 13.15 Artists and Models 1955-VS) Dolkomi sche film van Frank Tashlin waarin ka mergenoten Dean Martin en Jerry Lewis van alle kanten bestookt worden: door de CIA en door mooie meiden. Duitsland 2 13.30 Last Train from Gun Hill (1959-VS) On derhoudende western van John Sturges. Koppige, maar eerlijke sheriff Kirk Douglas verdenkt burgemeester Anthony Quinn's enige zoon van de moord op zijn vrouw Carolyn Jones. BRTN 1 14.30 The Champ 1979-VS) Sentimenteel boks-melodrama van Franco Zeffirelli waarin Jon Voight te intelligent over komt om als domme uitgebluste bokser geloofwaardig te zijn. Verder met: Faye Dunawayen Ricky Schroder. RTL 14.55 High Sierra (1941-VS) Een klassieke Humphrey Bogart, en een opwindend gangsterverhaal van Raoul Walsh. Na lang zitten wil de net vrijgekomen Bog art de draad als' misdadiger weer oppak ken. maar de wereld is veranderd. BBC 2 16.15 Neuner 1990-D) Aannemer Neuner gaat naar Berlijn waar hij een graantje wil meepikken van de handel tussen Oost en West. Film van Werner Masten met Manfred Krug en Claudia We- Duitsland 1 20.15 Dick Tracy, Detective (1945-VS) Niet echt bijzondere verfilming van een ver haal van Chester Gould's strip-held Dick Tracy door William Berke. Morgan Con way speelt de man die de misdaad be- 20.15 njdt. Super Channel uit de produktie-stal van Steven Spiel berg. Ruimtescheepjes schieten met sloop bedreigde inwoners van New York hulp. Met: Hume Cronyn. Nederland 1 20.25 Suspicion (1987-VS) Brave, saaie her- verfilming van Hitchcock's thriller door Andrew Greieve met Anthony Andrews en Jane Curtin. Naïeve vrouw trouwt en begint te vermoeden dat haar man haar BRTN 1 20.30 Freeway (1988-VS) Schietgrage maniak Billy Drago maakt de snelweg onveilig door weggebruikers af te schieten en dit via de radio aan te kondigen. Darlanne Fluegel zint op wraak. Regie: Francis Delia. RTL Plus 22.00 Bull Durham (1988-VS) Intelligente en geestige film van Ron Shelton over het menselijke en honkbal. Susan Sarandon probeert de jonge, talentvolle ongedisci plineerde Tim Robbins te temmmen. Met: Kevin Costner. RTL 4 22.10 Dead or Alive (1988-VS) Sobere, harde western, vakwerk van John Guillermin. Kris Kristofterson als premiejager van de oude stempel laat zijn zoon Mark Moses, advocaat, zien dat soms nog de wet van de revolver geldt. Duitsland 1 22.20 Halloween II (1981-VS) Levensgevaarlij ke psychopaat ontsnapt en laat een bloedig spoor na. Psychiater Donald Ple- asence tracht te redden wat er te redden Jon Voigt en Ricky Schroder in de speelfilm 'The Champ'. (RTL 4, 14.55 uur) e Lee Curtis. Regie: Rick valt. Met: Jé Rosenthal. BRTN 1 23.00 Sweetie 1989-AUS) Debuutfilm van Ja ne Campion over de verstoorde en ge stoorde relatie tussen twee zusters met zeer uiteenlopend karakter. Sterke scè nes. Met: Genevieve Lemon en Karen Colston. BBC 2 23.10 The Rose Bluelight (1989-1) Weinig ver heffende blootfilm van Lawrence Web ber met dun verhaaltje. Twee lesbische vriendinnen worden om natura gechan teerd door hetero advocaat. Met: Malu' toneelstuk. Twee vriendinnen i kostschool voor meisjes uit de betere kringen worden beticht van een lesbi sche verhouding. Verontruste ouders ha len hun kinderen van school. Regie: Wil liam Wyler. Met: Audrey Hepburn en Shirley MacLaine. Nederland 1 23.32 The Terror 1963-VS) Cultfilm van Roger Corman voor genreliefhebbers. Gescho ten in drie dagen. Boris Karloff als kas teelheer aan de Oostzee. Jack Nicholson past met helemaal in zijn rol. Super Channel 24.00 Viva Maria! 1965-F/l) Onderhoudende, parodistische komedie van Louis Malle waar Brigitte Bardot en Jeanne Moreau met al hun talenten kwijt kunnen. Twee Maria's weten lokale revolutie tot goed einde te brengen. Duitsland 1 00.03 Go Tell The Spartans 1978-VS) Viet- nam-film van Ted Post over militair advi seur Burt Lancaster die zijn twijfels heeft over de oorlog en uiteindelijk voor- Image of Death 1977-AUS) Wat buite nissige, maar spannende thriller van Ke vin Dobson over de werkeloze Cathey Paine die de identiteit aanneemt van een rijke, vroegere schoolvriendin die ze daarvoor eerst moet vermoorden. Duitsland 2 00.40 Vigil (1984-NZ) Merkwaardig sociaal- psychologisch drama van Vincent Ward. Meisje beziet de gebeurtenissen op haar boerderij als een vreemde man bij haar en haar moeder en grootvader langs komt. Met: Fiona Kay. BBC 2 00.45 BEKIJKT MAAR Radio 1, VARA's Vrijdageditie, gisteren: ,,De denkrichtin gen beginnen een beetje in eikaars richting te komen". Aan het woord de prime minister elect van Nederland, Elco Brinkman, en uit zijn woorden mochten we, onder alle voor behoud, afleiden dat er een kabinetscrisis op komst is. De kromtaal, de draaierigheid, de hoogmoed. Kees Boman was de politieke redacteur die zijn microfoon bij het orakel stak en het manna oogstte. Bij een eerdere gelegenheid heb ik hier al eens ge zegd dat je het meeste Haagse gewauwel beter niet kunt uitzenden, maar in eigen mensentaal samenvatten. (Zou het toeval zijn dat ik Brinkman toen ook al als afschrikwekkend voorbeeld koos?). Ik heb de ontwikkelingen vrijdag verder niet meer gevolgd, maar wed dat dit zinnetje van Brinkman bij Wöltgens wel weer een betoog zal hebben uitgelokt over de mogelijkheid van drie 'denkrichtingen' of helemaal geen denkrichting of paralelle denkrichtingen, efin, op school leer je het niet, maar pluche kent magnetische eigenschap pen. Terecht herhaalde presentatrice Clairie Polak het zinnetje nog eens na afloop van het vraaggesprek, maar zij bezit nu eenmaal niet de radiostem om het dan ook de bedoelde vernietigende ironie mee te geven. Gedurende het weekend zullen de heren het mes nog wel in eikaars ruggen omdraaien. Ik denk dat ik maar een mooi plaatje opzet. De TV zal immers vergeven zijn van schaatsen: flik kerend buislicht in vroegdonkere huiskamers en het gekras van de ijzers klinkt unisono met het kraken van borrelnoten. 'Toch dient men op zijn hoede te zijn voor een juichstemming', zoals Hans Dorrestein het gistermorgeri formuleerde. Dat brengt mij bij het onvolprezen Gebouw van de VPRO-radio, waarop ik nu toch iets heb aan te merken. Urenlang - en hier blijkt mijn bevooroordeelde waarneming al - lieten ze M.J. Faber aan het woord. U kent deze naar publiciteit hakende figuur. Toen het nog mode was wierp kameraad Faber, secretaris van het IKV, zich op als rabiaat bestrijder van alles wat rechts was. Op het keerpunt haastte hij zich naar het Oosten, waar ze hem er prompt uitgooi den. Toen de kruisraketten hem ook nog waren afgenomen bleef Mient Jan met lege handen staan. Wat zou hij nu eens gaan doen? Joegoslavië, zo bleek vanmorgen, want M.J. Faber heeft een voor keur voor onoplosbare problemen, waar je dus lange tijd mee kunt scoren. Alsof onze internationale reputatie al niet genoeg geschaad werd door 'Nederland waarschuwt de wereld voor de laatste maal', trok de vredes-berater naar de onderhandelaars Owen en Vance en waste hen de oren. 'Owen toonde zich behoorlijk geraakt toen ik hem voorhield dat hij alleen maar safe havens voor de warlords creërde', sprak hij trots, warlords als 'oorlogscriminelen' vertalend, zich niet bewust van het feit dat dit stijlbloempje op een ander hulpverleningsveld wordt geplukt. Opmerkelijk dat de jongens en meisjes van Het Gebouw, die anders altijd kritisch te werk gaan, het geblaat van deze Faber lieten passeren. Had Harmke de koptele foon even niet op? Was Peter Flik met vakantie? Of zaten ze met allen toch stiekem de Volkskrant te lezen? HENKTERLINGEN AVRO-film over lepra in Atjeh HILVERSUM HANS VISSER Er is een tijd geweest waarin Nederland en Atjeh niet echt op goede voet met elkaar stonden. En nog niet eens zo gek lang ge leden. Maar er kan veel veran deren in de wereld. De Atjeeërs doen niet meer aan zeeroverij en Nederland probeert allang niet meer om ten koste van veel bloedvergieten de bevolking van dit meest westelijke deel van Indonesië aan zich te on derwerpen. In de documentaire 'Atjeh, en toen ging de zon op', die de AVRO zaterdagmiddag uitzendt, spreekt de huidige bevolking van dat gebied zelfs met veel waardering over Nederland. En in het bijzonder over de Neder landse Stichting voor Leprabe strijding. In deze zonder meer aangrij pende film wordt getoond hoe de mensen die aan lepra lijden worden geholpen en hoe de ziekte al in een vroeg stadium kan worden opgespoord en ge- De Leprastichting doet veel om het lot van deze mensen te verlichten, bij voorbeeld door het verstrekken van prothesen. Goed is het te zien hoe de Indo nesische overheid hulp krijgt bij het vroeg opsporen van nieuwe gevallen en het bestrijden daar van, vooral bij kinderen. En vaak speelt zich dat alles af in de jungle. Een belangrijke rol in de film speelt de Nederlandse pater Giel Raessens. In 1969 is deze missionaris in deze regio gearri veerd, „omdat niemand anders wilde." Hij ziet hij het als zijn persoonlijke taak de lepra te be strijden. Hij heeft in de loop der jaren 50.000 patiënten behan deld. Ook zichzelf. Hij vertelt: „Ik dacht eerst dat er een mier over mijn been liep, toen ik wakker werd, maar het bleek een eerste verschijnsel van lepra te zijn." Wat daar op dit moment aan genezing en voorkoming wordt gedaan, is min of meer door hem in gang gezet. In het begin zelfs in weerwil van de autori teiten, want de pater houdt zoals hij zelf zegt, soms weinig gebruikelijke en nogal eigenzin nige manieren van werken op Prachtig is het verhaal waarin hij vertelt hoe de plaatselijke overheid aanvankelijk zijn werk wantrouwde. Er werd zelfs een rechtzaak tegen hem aange spannen, maar toen de bevol king daarvan hoorde kwam die naar de rechtzaal en maakte duidelijk dat de pater niet mocht worden opogesloten en bij hen hoorde te blijven. Aldus geschiedde. Minstens zo mooi is dat de film Iaat zien hoe leven met le pra tqch nog perspectief kan bieden. Een moeder geeft haar kind de borst. Zij zelf en haar man zijn zwaar patiënt, maar het kind is gezond en kan dat blijven. En dat straalt van de ge zichten af. Ook voor die twee mensen gaat de zon toch weer op. (Uitzending: Vanmiddag, 16.05 uur, Nederland 1) Allochtonen kijken weinig naar Nederlandse tv-programma's De Turkse bevolkingsgroep in Nederland kijkt amper naar Ne derlandse televisieprogram ma's. Gemiddeld wordt daaraan zo'n drie uur per wee'k besteed. Zo'n twintig uur per week wordt gekeken naar uitzendingen van de Turkse satellietzender TRT. Surinamers en Antillianen zijn fervente televisiekijkers, Marok kanen kijken veel minder. Dat blijkt uit het jongste 'Me dia-onderzoek etnische groe pen' van Bureau Veldkamp, uit gevoerd in opdracht van de NOS en mede gefinancierd door de Rijksvoorlichtingsdienst. Wat betreft het kijkgedrag springen Surinamers en Antilli anen er duidelijk uit: ze kijken gemiddeld 26 uur per week, ne gen uur meer dan Nederlan ders. Marokkanen kijken 16 uur per week. Hun voorkeur gaat net als die van de Turkse ge meenschap uit naar program ma's in de eigen taal, al bestaat er niet zoiets als een Marok kaanse satellietzender. Wat betreft de voorkeur voor bepaalde Nederlandstalige pro gramma's lijken die van Turken en Marokkanen op elkaar. Ze verschillen nogal van de voor keuren van Surinamers en An tillianen, die meer overeen komst vertonen met die van Nederlanders. Alle groepen kij ken graag naar het NOS Jour naal, NOS Laat (NOVA), Studio Sport en Achter het Nieuws (NOVA). De helft van Turken en Marokkanen is in staat het Ne derlandstalige televisie-aanbod goed te volgen. Alle allochtone groepen blijken (veel) minder naar de radio te luisteren dan de gemiddelde Nederlander, een kwart van de Turken en Marokkanen zelfs nooit. Surina mers en Antillianen luisteren liever naar Radio 3, lokale of re gionale zenders en commercië le zenders. Meer dan 90 procent van de Surinamers en Antillianen lezen wel eens Nederlandse kranten. Bij Turken en Marokkanen ligt dat percentage onder de vijftig. Toch is dat ongeveer een ver dubbeling van de percentages van 1986. Gebleken is dat vooral Turkse en Marokkaanse jonge ren Nederlandse kranten lezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 8