leerling ziekenverzorgenden Leerling ziekenverzorgenden bij Mariënhaven kunnen direct beschikken over eigen vervoer* 4 oproep-medewerkers bevolkingszaken m/v Moet ie brommensnorren of fietsen LERAAR BASISONDERWIJS g. Gemeente j| Wassenaar VERZORGENDEN (M/V) 't Hofflants Huys", ZATERDAG 23 JANUARI 1993 32 VftKATUBES VAKATURES VftKftTURES VAKATURES VAKATÜRES VAKATUHES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES ys! ELKE ZATERDAG rim Mariënhaven is een verpleeghuis voor ruim 200 psychogeriatrische bewoners. Mensen dus waarmee communiceren niet altijd even gemakkelijk is. Met veel betrokkenheid en een warme, menselijke benadering lukt het vaak toch om onze bewoners vooruit te helpen. Zij het met kleine stapjes. Geduld en een flinke dosis relativerende humor zijn dan ook onmisbaar. Tussen de 300 medewerkenden bevinden zich maar weinig solistenhet merendeel van de werkzaamheden kan alleen in teamverband goed verricht worden. Mariënhaven ziet haar bewoners als cliënten die recht hebben op een respectvolle behandeling. Br is trouwens ook een interne afdeling Dagbehandeling en Dagverzorging met 10 plaatsen. De 9 afdelingen kunnen worden gesplitst In Begeleiding, Verzorging en Verpleging. Mariënhaven ligt in het fraaie dorp Warmond bij het watersport- en recreatie-gebied De Kagerplassen op ca. S km afstand van Lelden en 25 km van Den Haag. Een zeer aantrekkelijke locatie om te wonen. Deze vraag stellen we aan leerlingen die buiten Warmond wonen en bij Mariënhaven hun opleiding willen volgen. Voor leerlingen die in Warmond wonen blijft het aanbod beperkt tot een fiets. Welke opleiding biedt je naast een salaris en de zekerheid van een vaste baan, óók nog een vrijwel gratis transportmiddel? Wij bieden dat graag aan als dat de stap naar de opleiding ziekenverzorgende in verpleeghuis Mariënhaven voor jou wat gemakkelijker maakt. Zou je tijdens je leerperiode (en ook daarna, als de vaste aanstelling volgt) liever in Warmond komen wonen, dan is een comfortabele zelfstandige één-persoons huisvesting bespreekbaar. Aan collegialiteit en saamhorigheid is overigens geen tekort in Mariënhaven. Maar dat neemt niet weg dat we altijd meer gekwalificeerde verzorgenden kunnen gebruiken. Vandaar deze oproep aan Aan leerling ziekenverzorgenden die bij Mariënhaven hun opleiding krijgen stellen wij na de beroeps voorbereidende periode een bromfietssnorfiets of gewone flets In bruikleen beschikbaar. Twee maanden na het behalen van het diploma en het afsluiten van een vast dienstverband met Mariënhaven wordt het rijwiel tegen het symbolische bedrag van f 25,- elgendom van de ziekenverzorgende. De opleiding start 2x per jaar, in 1993 op 8 maart en 30 augustus met een beroepsvoor bereidende periode van 30 weken. Je verdient bij aanvang meteen een zakgeld van f 495,- per maand. Dit theoretische gedeelte volg je bij de Centrale Opleiding Ziekenverzorgende Poelweyde in Oegstgeest. Na deze basis ga je in de praktijk verder met de 2-jarige inservice- training bij ons schitterend gelegen verpleeghuis in Warmond. Als eerstejaars leerling krijg je een salaris van f 1.434,- bruto per maand; ben je eenmaal 21 jaar of ouder dan ontvang je f 1.489,89 per maand (bedragen, uitgaande van de huidige situatie). Na succesvolle afronding van onze oplei ding Ziekenverzorging biedt Mariënhaven je een vaste baan en zullen verdere aspiraties om door te leren zeker ondersteund worden. Ben je bij aanvang van de opleiding tenminste 16 jaar en 8 maanden jong en in het bezit van het diploma HAVO, MAVO, of LBO (minimaal 2 vakken op C-niveau en 4 vakken op B-niveau), dan nodigen wij je hierbij uit om te reageren. Voordat je aan de studie kunt beginnen, hebben we nog wel het een en ander te vragen. En dat betreft niet alleen de keuze voor een bromfiets; snorfiets of gewone fiets. Maar misschien wil je eerst nog wat nadere informatie van ons. Aarzel dan niet en bel meteen even met Pauline Straathof (praktijkbegeleidster) of Carola van Dijk-Leliveld (van de dienst personeelszaken). Telefoon 01711 -19300. Schriftelijk reageren kan natuurlijk ook: Dienst Personeelszaken Mariënhaven, t.a.v mevrouw A. van Dam, Postbus 6, 2360 AA Warmond. O ja, voor de sollicitatiegesprekken eventueel te maken reiskosten, worden vergoed. Zelfs als je al een (brom-/snor-)fiets hebt MAR IËN HAVEN voor de opleiding 28 JANUARI VAN 14.00 TOT 16.00 UUR CHR. PABO OEGSTGEEST Hazenboslaan 101, Postbus 1011 2340 BA Oegstgeest telefoon 071-171321 MOTEL DE GOUDEN LEEUW zoekt ter aanvulling van het management team, per 1 maart a.s. een ASS. BEDRIJFSLEIDER C.Q. BANQUETING MANAGER M/V Wij denken hierbij aan een jonge enthousiaste medewerker die een flexibele instelling heeft en veel wil leren. Hij/zij dient wel in het bezit te zijn van een diploma MHS of soortgelijk niveau. Eigen vervoer is een vereiste. Tevens zoeken wij voor ons specialiteiten restaurant DE GOUDEN GRILL een GASTVROUW Voor 2 a 3 avonden in de week. Werktijden van 17.00 tot 24.00 uur, weekenden geen bezwaar. Ervaring en eigen vervoer is een vereiste. 1 De Wassenaarse gemeentelijke organisatie is opgedeeld in vijf a s hoofdafdelingen en een bureau bestuursondersteuning. De afdeling burgerzaken maakt deel uit van de hoofdafdeling Interne-, Personeels- en Organisatiezaken. Ten behoeve van de afdeling burgerzaken wordt op korte termijn contact gezocht met die het vaste personeel kunnen vervangen tijdens vakantie, ziekte, verlof e.d. Functie-eisen: - kennis van de toe te passen regels en voor schriften op het gebied van bevolkingszaken bijvoorbeeld blijkend uit het bezit van het diploma "administratief ambtenaar burger zaken" of "bestuursambtenaar" met de dif ferentiatie burgerzaken; - enige ervaring met het werk op een afdeling bevolkingszaken; - het hebben van ervaring en/of affiniteit met het werken met terminals; - een publieksgerichte en dienstverlenende instelling; - men dient onverwacht en op zeer korte ter mijn te kunnen invallen. De werktijden kunnen in onderling overleg worden vastgesteld. Het bruto uurloon bedraagt f 17,32 exclusief Voor nadere informatie omtrent bovengenoem de functie kunt u contact opnemen met de heer E.S. Ykema, interim-hoofd van de afdeling bur gerzaken, telefoon 01751 - 2 22 55 of met me- vrouwC.T.M. van Rijn van de afdeling personeel en organisatie, telefoon 01751 - 2 23 94. Indien u belangstelling heeft voor bovenge noemde functie, wordt u uitgenodigd telefo nisch een afspraak te maken of uw sollicitatie brief binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan de directeur van de hoofd afdeling Interne-, Personeels- en Organisatie- zaken van de gemeente Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Gevraagd: enthousiast iemand m/v die zelfstandig en leidinggevend kan wer ken in klein team, voor 5 dagen per week. Bel of schrijf naar: Cobelle Cosmetics B.V. Groothandel in Kappersartikelen Postbus 2012230 AE Rijnsburg Tel. 01718-26661 E.M. Oosterhoff en G.C.M. Veldt, huisartsen doktersassistente voor 25 uur per week i.s.m. de reeds aanwezige assistente Gevraagd: goede comminicatieve vaardigheden zorgvuldigheid in administratie Schriftelijke reacties naar: Rhynenburcherlaan 2a 2394 CT Hazerswoude Rijndijk 't Huys" staat aan de rand van het prachtige park Ter Wadding op de grens van Voorschoten en Leiden. De verzorging is gebaseerd op humanisti sche grondslag, dit wil zeggen dat de na druk ligt op begrippen als vrijheid en ver draagzaamheid ongeacht de gezindte. Huisdieren mogen ook verblijven 't Huys" biedt verzorging en huisvesting aan 150 bewoners. 118 éénpersoonsunits, 12 tweepersoonsunits en 12 aanleunwoningen. hetverpleeght :rking n - het verlenen van'tijdclijke opname; - alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende ouderen in Voorschoten. preekruimten voor huisartsen en fysio therapie. Ook wordt een breed pakket van kulturele en recreatieve aktiviteiten aangeboden. 't Huys" is uitstekend bereikbaar met het openbaarvervoer. HUMANISCH WOON- EN ZORGCENTRUM 't Hofflants Huys", Voorschoten. Aangesloten bij Humanische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden (HSHB) te Amsterdam. Het afgelopen jaar heeft't Huys" haar werkorganisatie aangepast aan ver nieuwingen in de Ouderenzorg. Dit zal leiden tot een projectmatige aanpak van de ouderenzorg in samenwerking met Thuiszorg en Verpleeghuis. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat zorgmedewerkers werken met zorgplannen, waarin afspraken met de bewoners zijn vastgelegd. Er wordt grote nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en er wordt initiatief verwacht bij de vernieuwingen in de zorg. Om aan'dit veranderingsproces mede vorm te geven zoeken wij: (Minimumopvang contract 20 uur per week) Van de verzorgenden worde verwacht: - met zorgplannen te werken; - in teamverband kunnen werken; - contactuele eigenschappen; - openstaan voor vernieuwingen; - eigen verantwoordelijkheid en initiatief; - flexibele opstelling; - bereidheid volgens vast rooster in onregelmatige diensten te werken. Voorts wordt verwacht dat zij uitgaan van een concrete en functionele aanpak, resultaatgericht denken en zelfstandig en planmatig kunnen werken. Overige informatie: Voor de uitvoering van de functie bent u verantwoording verschuldigd aan een zorgmana U krijgt werkbegeleiding en regelmatig afgestemde bijscholing c.q. vaardigheidstraining. Mannen worden nadrukkelijk verzocht om te solliciteren. Betaling op basis van de CAO-bejaardentehuizen. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw Els Nieuwpoort /Tineke Beumer, telefoon; 071 - 769210. met c.v. kunt u vóór 15 februari a.s. De Zeven Provinciën 68, 2253 XL Voorschoten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 32