/Gi. PERS0NEEL+ EUROTHERM AANKOMEND - ASSISTENT-ACCOUNTANT m/v Wij zoeken Technici E I die willen bijdragen aan het succes van Heineken. ijotpl üaijfloiupr LEIDSTER (50%) AFDELINGSSECRETARESSE (m/v) TYPISTE/TELEFONISTE (m/v) Oudshoorn Ijzerhandel BOEKHOUDER (M/V) Raad vanState 1e administratief medewerker (v/m) ZATERDAG 23 JANUAR11993 512 30 VAKATURES VflKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES ELKE ZATERDAG Sluitingstijd voor advertei donderdagmiddag 15.30 telefoon (071)161400 rS rfw VINK ACCOUNTANTS Vink Accountants is een organisatie waar alle facetten van de administratieve, finciële en fiscale dienstverlening het dienstenpakket vormen. De organisatie richt zich met het uitgebreide dienstenpakket met name op het midden- en kleinbedrijf. Op dit moment telt Vink Accountants 14 medewerkers. Vink Accountants verricht ten behoeve van haar opdracht gevers ondermeer de volgende werkzaamheden: inrichten van al dan niet geautomatiseerde boekhoudingen en het (geautomatiseerd) verwerken van administraties en loonadministraties. verzorging van belastingaangiftes samenstellen en controle van jaarrekeningen begeleiding startende ondernemers samenstellen van analyses La.v. renatbiliteit, liquiditeit etc. advisering bij opzet en keuze automatiseringssystemen advisering in opvolging, management buy-out, aandelen transacties, kredietverlening etc. Door het toenememde aantal opdrachtgevers hebben wij X •Mi. -.• Vink A j Nederlandse Orde van accountants- I administratieconsulenten I Nederlandse College voor Belastingadvi De aan te stellen functionaris, verricht onder directe verantwoorde lijkheid van de assistentaccountants de volgende werkzaamheden: Het coderen van administraties van een groep cliënten Het invoeren van gecodeerde administraties in de computer Het verrichten van controle-werkzaamheden Kandidaten voor deze functie dienen aan de volgende eisen te voldoen: Diploma M.B.A. Ervaring in zelfstandig werken, bij voorkeur opgedaan bij een accountantskantoor Bekendheid met automatisering Bereid zijn door middel van studie kennis te verbreden De juiste persoon kan bij Vink Accountants rekenen op een prettige werkkring, een goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Studiekosten worden volledig vergoed. Belangstellenden wordt verzocht schriftelijke sollicitaties te richten aan: Vink Accountants, Van Panhuysstraat 45, Postbus 183, 2200 AD Noordwijk, t.a.v. de heer B.J.W. Vink, A.A. Het streven is er op gericht de hele procedure binnen 3 weken na verschijning van deze advertentie af te ronden. Heineken brouwt al tijden lang zijn bier in Nederlénd en is uitgegroeid tot één van de bekendste brouwerijen ter wereld. Onze brouwerijen In Nederland maken bieren niet alleen voor de Nederlandse markt, maar ook voor vele exportmarkten. Ons bier is verkrijgbaar in meer dan 150 landen. Dit maakt Heineken Nederland tot een uniek bedrijf binnen de landsgrenzen. Bij ons nog steeds traditionele brouw- proees maken we gebruik van de mo dernste technieken. Want kwaliteit staat bij Heineken hoog in het vaandel. En dat geldt ook voor onze mede werkers. Technici E I (m/v) Voor de Technische Dienst van onze brouwerij te Zoeterwoude zoeken wij vakbe kwame technici E I. U verricht storings- en onderhoudswerkzaam heden aan produktie-installaties. Vooralsnog bent u werkzaam in dag dienst. Na een inwerkperiode kunt u ingezet worden in de 5-ploegendienst. Wie zoekt Heineken? U bent in het bezit van een MTS-diploma Elektro- of Meet- en Regeltechniek. Ervaring in de procesindustrie met soortgelijke werkzaamheden is in uw voordeel. U hebt een werkinstelling die zich kenmerkt door een combinatie van flexibiliteit en zorgvuldigheid. U bent ca. 25 jaar en bereid zich door studie verder te bekwamen. Wat biedt Heineken? Een goed salaris dat past bij uw leeftijd, ervaring en de zwaarte van deze functie. Een uitstekend pakket secundaire arbeids voorwaarden waaronder een premie- vrij pensioen en een gunstige winst- delingsregeling van maximaal 12%. Daarnaast kunt u rekenen op voldoen de mogelijkheden om uw vakkennis door aanvullende opleidingen te ver groten. Solliciteren. Heeft u belangstelling, dan verstrekt de heer A. van Dijk, Chef E I, telefoon 071-456080, u graag nadere informatie over deze functie. Uw sollicitatiebrief kunt u voor 6 februari richten aan: Heineken Nederlands Beheer B.V., t.a.v. de heer H. Gerdsen, Personeelszaken Brouwerij Zoeter woude, Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude. De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op maandag 15 en dinsdag 16 februari 1993. Beestenmarkt 2 2312 CC Leiden Telefoon 071-142641 Wij zoeken met spoed een interieurverzorgster voor het schoonhouden van onze hotelkamers. De werktijden zijn van 09.00 tot 12.00 uur. Onze voorkeur gaat uit naar iemand, die geen bezwaar heeft om ook de weekeinden te werken, en liefst enige ervaring heeft. Tevens vragen wij een receptioniste/telefoniste Wij denken daarbij aan een studente van 20 jaar. Het betreft 3 middagen per week van 15.00 tot 21.00 uur (géén weekeinden). Vereisten - Kennis van Engels en Duits - Flexibele instelling - Representatief voorkomen. De werkzaamheden bestaan uit: - Ontvangen hotelgasten - Behandelen telefoon - Lichte administratieve werkzaamheden Eventuele sollicitaties schriftelijk of telefonisch richten aan dhr. P.L. de Groot. STICHTING KINDEROPVANG WERKNEMERS WILLEM VAN DEN BERGH-STICHTING Stichting Kinderopvang werknemers Willem van den Bergh-Stichting Belangstellenden m/v wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 7 dagen te richten aan het Bestuur van de Stichting, t.a.v. de heer A.H. Brakhoven, p/a Zwarteweg 20, 2201 AC NOORDWIJK De Willem van den Bergh-Stichting is een woon-/werkgemeen- schap voor bijna 1.000 verstandelijk gehandicapten. Het bestuur van de Stichting Kinderopvang zoekt per 1 april 1993 voor de "dreumesgroep" een (maandag, dinsdagmiddag en vrijdag) (activiteiten), hetgeen s de kinderen: - het bieden va v sluit bij de leeftijd van de kinderen; - het verzorgen van een goede overdracht naar andere leidsters e ouders. De functie-eisen zijn: - opleiding op M.B.O.-niveau, bij. M.D.G.O.-A,W. of L.K.U.; - bij voorkeur relevante werkervaring: - kunnen functioneren in teamverband. t de hoofdleidster, r Wij zijn een internationaal opererend handelsbedrijf in vlees en vleesprodukten en zoeken ter versterking van onze commerciële afdeling een: Tot zijn/haar taken behoren o.m. het verzorgen van offertes en bevesti gingen. het ontvangen van relaties, de teletoonbeantwoording, het no tuleren van vergaderingen, het bijhouden van de afdelingsagenda, het voorbereiden van zakenreizen, alsmede diverse archiveer- en korres- pondentie werkzaamheden. Gezien de inhoud van deze funktie denken wij aan iemand die voldoet aan het volgende profiel: - leeftijd tot 30 jaar - opleiding minimaal op M.B.O.-niveau - liefst enige jaren werkervaring in een soortgelijke funktie - enige kennis van Duits en Engels - stressbestendig, creatief en inventief - ervaring met W.P 5.1 Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met de heer van Dijk of de heer Rijnsburger, tel. 071-899209. Uw sollicitatie kunt u sturen aan: Vleesgroothandel Cebr. Zandbergen B.V., La.v. aid. personeelszaken, Industrieweg 66,2382 NW Zoeterwoude. re- SpOtlS-ve rhogend! info telefoon 023 -150 134 e Verkoopafdeling zoeken wij een De funktie: - Het verzorgen van alle voorkomende typewerkzaamheden, waaronder offertes, brieven, faxen etc. - Het bedienen van de telefooncentrale. - Algemene administratieve werkzaamheden. Gevraagd wordt - Middelbare Schoolopleiding met aanvullende secretariële opleiding (Schoevers etc.) - Ervaring met tekstverwerking (WP 5.1). - Goede typevaardigheid. - Goede kennis van de Engelse taal. - Leeftijd 20-35 jaar. - Een prettige werksfeer binnen een enthousiaste afdeling. - Een zelfstandige en uitdagende funktie met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 7 te voldoen, stuur dan uw sollicitatiebrief EUROTHERM B.V. T.a.v. de heer B. P. Saas, Johan Frisostraat 1,2382 HJ Zoeterwoude. Qudshoorn Ijzerhandel is een dynamische handelson derneming in ijzerwaren en gereedschappen voor bouwindustrie en techn. onderhoud. Door toenemende werkzaamheden op de financiële administratie als ge volg van de groei die de onderneming de laatste jaren heeft gekend, zoeken wij een Het takenpakket zal bestaan uit het invoeren, verwer ken en coderen van administratieve gegevens, het sa menstellen van periodieke resultatenoverzichten, het analyseren van de boekhoudkundige gegevens en het aan de hand van de boekhouding samenstellen van de jaarrekening. Voorts zal hij/zij worden belast met taken verband houdende met de geautomatiseerde informa tieverwerking. Hij/zij dient in het bezit te zijn van een diploma HAVO met handelswetenschappen/economie alsmede het praktijkdiploma boekhouden en bereid te zijn te gaan studeren voor het diploma SPD. Voorts dient hij/zij be langstelling te hebben voor de automatisering. Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met de heer H.K. Oudshoorn, telefooon 01718-20761. Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan Oudshoorn Ijzerhandel B.V. Postbus 3216 - 2220 CE Katwijk, onder vermelding: "sollicitatie". De Raad van State is een Hoog College van Staat. Hij is in de eerste plaats adviseur in hoogste en laatste ressort van de Kroon inzake de wetgeving. Het 'College heeft een Afdeling voor de geschillen van bestuur voorde behandeling van de zgn. Kroongeschillen. De Raad kent voorts een Afdeling rechtspraak die in hoogste instantie uitspraak doet inzake overheids beschikkingen (AROB-beroepen). Bij de Raad van State zijn momenteel circa 650 personeelsleden werkzaam verdeeld over een aantal juridische, administratieve, documentatie- en huishoudelijke afdetingen. De Raad van State te 's-Gravenhage vraagt t.b.v. zijn Onderafdeling voor inkoop en beheer een Taak: - het verwerven van roerende goederen en/of diensten - het analyseren van de aanvragen - het verzorgen en bijhouden van de inkoopadministratie en -documentatie - het telefonisch of schriftelijk opvragen van offertes - het verzorgen van de dienstkledingvoorziening en -administratie - het beheren en verzorgen van de keukenvoorraad-administratie - het beheren en verzorgen van de administratie m.b.t. het key-card-systeem t.b.v. de kopieerapparatuur - het vervangen van het hoofd Inkoop en Beheer. Vereisten: - HAVO of gelijkwaardige opleiding - ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen - goede contactuele eigenschappen gecombineerd met het vermogen tot leidinggeven bij afwezigheid van het hoofd - zelfstandige werkinstelling - flexibele opstelling. Salaris: afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal 3.650 - bruto per maand (schaal 6 van het BBRA 1984), exclusief 8% vakantietoeslag. Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na verschijning van dit blad worden gericht aan het hoofd Personeelszaken en Organisatie-ontwikkeling van de Raad van State, Postbus 20019,2500 AA 's-Gravenhage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 30